Wat was die debat oor Nove / Millar, hoe belangrik is dit vir die historiografie van die Sowjetunie?

Wat was die debat oor Nove / Millar, hoe belangrik is dit vir die historiografie van die Sowjetunie?We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Die Nove / Millar -debat was 'n debat onder ekonomiese historici in die 1970's, waar die Westerse begrip van die Sowjet -ekonomiese ontwikkeling in die 1920's en 1930's ernstig hersien is. Die debat het veral betrekking gehad op die verhouding tussen die landbou- en die industriële sektore van die ekonomie en die moontlike maniere waarop die party hierdie verhoudings kon opbou om industrialisasie te bewerkstellig. Met meer detail:

  • wat was die konflikpunte in die debat?
  • wat het verskillende perspektiewe in die debat gesê?
  • wat was die implikasies van hierdie perspektiewe vir die potensiaal van die Sowjet -industrialisering onder partybeheer?
  • wat was die uitwerking van die debat op die geskiedskrywing van die Sowjetunie?

Die debat oor Nove-Millar was 'n gesprek tussen twee Amerikaanse ekonome oor die vraag of die 'kollektivisering' van die boerdery in 1932 nodig was om die Sowjetunie se program van 'crash' industrialisering te bewerkstellig. Hierdie debat het ontstaan ​​omdat 80% van die rykdom van die Sowjetunie destyds nog in die landbou gelê het.

Teen 1928 het 'n groep ryk boere, die sogenaamde Kulaks, ontstaan ​​uit die grondhervorming/herverdeling wat na die Revolusie plaasgevind het. As gevolg hiervan het hulle die ekonomiese oorskotte gehad wat nodig was om die industrialisasieproses aan te dryf.

Stalin se oplossing was net om die kulaks te onteien (en dikwels dood te maak) om hierdie ekonomiese oorskotte te mobiliseer. Dit is bereik deur die meeste landbougrond (behalwe klein privaat erwe) op 'kollektiewe' plase te plaas. Hierdie beleid het aanvanklik 'n beroep op die "linker" vleuel van die Kommunistiese Party gedoen, totdat dit duidelik geword het dat Stalin nooit bedoel het om iets te doen om die lot van die armer kleinboere te verbeter nie. Hierdie surplusse was eerder genoeg om die industrialisasie te doen, ten koste van groot sosiale ontevredenheid.

Die teenargument was dat Lenin se nuwe ekonomiese beleid genoeg was om 'n stedelike entrepreneursklas te skep. 'N Soortgelyke landboubeleid wat op die kulaks gemik is, kan dus genoeg wees om hulle te laat herbelê in 'n industrialisasieprogram sonder om die gedwonge onteiening en gepaardgaande geweld te gebruik. Byvoorbeeld, in Japan, na die Meiji-restourasie van 1868, het groot grondeienaars wat onteien is, ongeveer die waarde van die onteiende grond in 30-jaarseffekte gegee, wat hulle in staat gestel het om hul lewens voort te sit en selfs te herbelê in die moderne industriële samelewing.

Die belangrikheid vir die geskiedskrywing was dat hierdie debat sy oorsprong in die Verenigde State het, nie in die Sowjetunie nie, en daarom 'n herbesinning oor die Sowjet -nywerheidsbeleid deur "buitestaanders" verteenwoordig. Dit maak dus nie deel uit van 'hoofstroom' denke oor hierdie onderwerp nie.


Ekonomiese geskiedenis

Ekonomiese geskiedenis is die studie van ekonomieë of ekonomiese verskynsels van die verlede. Ontleding in die ekonomiese geskiedenis word uitgevoer met behulp van 'n kombinasie van historiese metodes, statistiese metodes en die toepassing van ekonomiese teorie op historiese situasies en instellings. Die onderwerp bevat finansiële en besigheidsgeskiedenis en oorvleuel met gebiede van sosiale geskiedenis, soos demografie en arbeidsgeskiedenis. Die kwantitatiewe vertakking - in hierdie geval, ekonometriese - studie van die ekonomiese geskiedenis staan ​​ook bekend as kliometrie. [1]


Kyk die video: ЧИ ЛЕГКО ВИЗНАТИ ЗАПОВІТ НЕДІЙСНИМ