Roger Williams se 'n brief aan die Providence Town

Roger Williams se 'n brief aan die Providence TownWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Roger Williams (1603-1683 nC) was 'n Puriteinse separatiste wat in die skeiding van kerk en staat geglo het en beweer het dat politiek godsdiens bederf. Hy pleit vir hierdie beleid in 'n aantal van sy geskrewe werke, maar kortliks in sy 1655 nC 'N Brief aan die Providence Town waarin hy 'n gemenebest of gemeenskap vergelyk met 'n skip waarop baie mense van verskillende opvattings en lewensstyle na 'n gemeenskaplike bestemming vaar. Aangesien die kaptein van die skip die passasiers en bemanning kan dissiplineer in die belang van orde en algemene veiligheid, maar nie in godsdiensaangeleenthede nie, het 'n landdros ook gesag gehad oor burgerlike, nie godsdienstige aangeleenthede nie.

Williams se standpunte was gedurende sy tyd so omstrede en omstrede dat hy uit die Massachusettsbaaikolonie verban is en op slegte voet uit die Plymouth -kolonie vertrek het. Hy het geweier om sy oortuigings in die aangebore, godgegewe, vryheid van mense in gedrang te bring om hul godsdiens te beoefen soos hul individuele gewete dit goedvind, wat hom in konflik bring met die Puriteine ​​van Boston en die separatiste van die Plymouth-kolonie. Nadat hy uit Boston verban is, stig hy die Providence Plantation in die omgewing van die huidige Rhode Island (huidige Providence) wat almal verwelkom het, ongeag hul oortuigings of agtergrond.

'N Brief aan die Providence Town is geskryf om die aanklagte van ander kolonies te beantwoord dat Williams 'n toestand van anargie bepleit om die ideaal van 'n individu se gewetensvryheid in godsdienstige oortuiging te beklemtoon. Geen regering het volgens hom die reg gehad om die oortuigings van die burgers te dikteer nie en hulle ook nie te straf omdat hulle geweier het om te voldoen nie. Die regering het die verantwoordelikheid gehad om orde ten opsigte van burgerlike aangeleenthede te handhaaf, maar geen gesag om mense te straf vir hul verhouding met God nie. Sy sienings het hom verder gedistansieer van die ander kolonies waarin kerk en staat ineengestrengel was, maar het die Voorsienigheid laat blom as 'n inklusiewe godsdienstige en kulturele sentrum, wat 'n model geword het vir die latere regering van die Verenigde State van Amerika.

Williams se vroeë lewe en teologie

Williams het op 'n jong ouderdom belanggestel in godsdiens en het aanvanklik in Cambridge gestudeer om 'n predikant van die Anglikaanse Kerk te word. Baie van die studente in Cambridge het op hierdie tydstip Puritanisme aangeneem - die oortuiging dat die Anglikaanse Kerk bedorwe was deur die behoud van Katolieke gebruike en oortuigings en 'gesuiwer' moes word - en Williams het dieselfde weg gevolg. Die meer radikale Puriteine ​​was bekend as separatiste - diegene wat geglo het dat die Kerk te korrup was om gered te word en probeer om hulself daarvan te skei - en Williams het uiteindelik dieselfde siening aanvaar.

Williams is beïnvloed deur die Nederlandse konsep van die gewetensvryheid - 'n mens se aangebore vryheid om die godsdienstige begrip na te streef wat die individu reg lyk.

Die Separatiste wou hul eie gemeentelike kerke stig - godsdienstige liggame wat heeltemal onafhanklik van mekaar was, wat hul eie reëls kon stel en afdwing, afgesien van 'n groter kerklike hiërargie - maar dit was in stryd met die wet in Engeland. Die Anglikaanse Kerk het die pous as hoof van die kerk vervang met die Engelse monarg, en daarom was enige onenigheid teen die kerk verraad teen die kroon. Baie separatiste het uit Engeland gevlug na Nederland waar godsdiensverdraagsaamheid beoefen is, en Williams het daar gehoor of gelees van hul lewens. Hy is veral beïnvloed deur die Nederlandse konsep van die gewetensvryheid - 'n mens se aangebore vryheid om die godsdienstige begrip na te streef wat die individu reg lyk - wat 'n vreemde konsep was in die tyd van Engeland in die tyd van Williams toe iemand wat nie aan die voorskrifte van Anglikanisme is vervolg.

Vir Williams, soos vir alle separatiste, was die enigste ware pad wat 'n Christen moes loop, gebaseer op die eenvoud van die eerste Christelike gemeenskap, soos in die Bybelse Handelinge uitgebeeld. Enige byvoegings tot die Bybelse model was nie van God nie en moes dus konstruksies van die duiwel wees. Gedurende sy tyd in Cambridge was Williams egter in die leer by die groot regsgeleerde Sir Edward Coke (l. 1552-1634 CE) wat die belangrikheid in die samelewing beklemtoon het van gelykheid voor die wet en regverdige uitsprake gebaseer op empiriese bewyse. 'N Mens se godsdienstige oortuiging, vir Coke, het geen invloed gehad op die regsposisie nie; 'n Katoliek wat die wet oortree het, behoort dieselfde boete as 'n Anglikaan te kry. Coke se sienings het Williams beïnvloed, wat, anders as die meeste separatiste, die konsep van gelykheid voor die wet uitgebrei het tot godsdienstige verdraagsaamheid en aanvaarding tot ander wat nie-separatiste, en selfs nie-Christelike, oortuigings het.

Hou jy van geskiedenis?

Teken in vir ons gratis weeklikse e -pos nuusbrief!

New England & Banishing

Godsdienstige verdraagsaamheid word egter onder koning James I (r. 1603-1625 n.C.) in Engeland nie as 'n deug beskou nie, en een van die gemeentes van separatiste wat na Nederland gevlug het, het bevind dat selfs verhuising na die stad Leiden dit nie uitgeskakel het nie van sy bereik. Engeland het die Jamestown -kolonie van Virginia in 1607 HJ in Noord -Amerika gestig, en teen 1620 het dit floreer. Die Leidse gemeente, saam met 'n aantal Anglikane wat 'n nuwe begin wou maak, seil in 1620 CE na die Nuwe Wêreld en stig die Plymouth -kolonie in Massachusetts. Die sukses van Plymouth het ander aangemoedig om die voorbeeld te volg, veral Puriteine, wat onder Charles I vervolg is (r. 1625-1649 nC).

In 1630 het 'n vloot van vier skepe uit Engeland vertrek met 700 Puriteinse koloniste onder leiding van John Winthrop (lc 1588-1649 nC) wat 'n preek gelewer het, net voor aanvang of onderweg, en beklemtoon die belangrikheid van die sukses van die kolonie hulle sou vestig. Winthrop's 'N Model van Christelike liefdadigheid het duidelik gemaak dat die koloniste 'n verbond met God gesluit het en dat hulle aan 'n enkele verstandhouding moet voldoen en as een moet optree om hul kant van die ooreenkoms te hou en God se seëninge te ontvang. As hulle dit nie sou doen nie, sou hulle deur die wêreld bespot word en beskou word as verdienstelik vir God se toorn.

Die regering van Winthrop se Massachusetts Bay Colony, hoewel skynbaar 'n demokratiese Republiek, was eintlik 'n teokrasie omdat amptenare moes voldoen aan die heersende Puriteinse geloofstelsel om hoop op verkiesing te hê. Hoewel die Puriteine ​​Engeland verlaat het om godsdiensvryheid na te streef, was dit 'n vryheid waarop slegs hulle geregtig gevoel het; diegene met verskillende oortuigings is nie geduld nie omdat onenigheid die verbond wat hulle met God gesluit het, bedreig het.

Providence Plantation is ingelig deur Williams se visie op godsdiensvryheid vir almal.

Toe Williams die eerste keer opdaag, is hy deur die landdroste verwelkom totdat dit duidelik geword het dat sy visie nie by hulle eie pas nie. Hy verlaat Massachusettsbaai na Plymouth Colony in 1631 CE, maar vind dat hulle net so wetties was en beswaar maak teen die behandeling van die inheemse Amerikaners omdat hulle nie die inboorlinge betaal het vir die grond wat hulle gevestig het nie. Teen 1633 nC was hy terug in Massachusettsbaai, preek hy in 'n kerk in Salem, en word hy geroep om die aanklagte te beantwoord oor 'vreemde opinies' wat hy aan sy gemeente verkondig.

Williams weier om terug te keer van sy bewering dat die Puriteinse kerke van die kolonie onverdraagsaam, wetties was en dring daarop aan om die letter van godsdienswet te volg in plaas van die gees van godsdiensvryheid na te streef. Hy word verban en verlaat die kolonie in 1636 nC, en woon eers onder die inboorlinge van die Wampanoag Confederacy (wie se taal hy geleer het) en koop dan grond van die Narragansett -stam waarop hy sy kolonie Providence gestig het.

Providence Plantation & the Letter

Providence Plantation is ingelig deur Williams se visie op godsdiensvryheid vir almal, 'n plek waar 'n mens jou eie gewetensvryheid kan volg waar dit ook al mag lei. Nadat Massachusetts Bay Colony die godsdienstige visioenêr en andersdenker Anne Hutchinson (l. 1591-1643 nC) in 1638 HJ verban het, is sy en haar volgelinge uitgenooi om by Providence aan te sluit, maar hulle besluit om hulle naby te vestig in Portsmouth, Rhode Island. Een van Hutchinson se ondersteuners, William Coddington (l. 1601-1678 CE), het egter by Williams in Providence aangesluit en aanvanklik gehelp om die kolonie te ontwikkel.

Mettertyd het Coddington met 'n aantal standpunte van Williams verskil en het die kolonie Newport gevestig, die goewerneur geword en dit in 1640 nC met Portsmouth verenig. Coddington en Williams sou daarna in stryd bly oor geskille oor die grond en oor watter regsaansprake die gebiede is. Williams keer in 1643 na Engeland terug om 'n wettige handves vir Providence aan te skaf toe dit deur Massachusetts Bay Colony bedreig word met 'n oorname. Hy het teruggekeer met 'n grondpatent wat Providence met die ander kolonies in Rhode Island, insluitend Newport, verenig het om 'n verenigde front te bied teen die optrede van Massachusettsbaai teen hulle. Coddington het beswaar aangeteken teen hierdie patent omdat hy nooit geraadpleeg is nie en ook nie een van die ander kolonies nie.

Argumente en regsgedinge tussen Coddington en Williams het die volgende paar jaar voortgeduur. Coddington wou hê Newport moes by die New England Confederation of Connecticut, Massachusetts Bay, New Haven en Plymouth aangesluit word, wat Providence uitgesluit het op grond daarvan dat dit 'n oproerige, wettelose en chaotiese gemeenskap was van wanbestand, andersdenkendes en heidene. Williams het uiteindelik die oorhand gekry en is in 1654 CE verkies tot president van die verenigde kolonies van Rhode Island. Sy brief is geskryf om die visie van Providence te verdedig teen sy kritici, sowel Coddington as die landdroste van die New England Confederation.

Teks van die brief

Die brief is in 1655 na die verkiesing van Williams geskryf. Dit lui:

Dat ek ooit 'n tittel moet praat of skryf, wat tot so 'n oneindige gewetensvryheid neig, is 'n fout, en ek het dit ooit ontken en verafsku. Om sulke foute te voorkom, sal ek op die oomblik slegs hierdie saak voorstel: Daar gaan menige skepe op see, met baie honderde siele in een skip, waarvan die wee en wee algemeen is, en 'n ware beeld is van 'n gemenebest of 'n menslike kombinasie of die samelewing. Soms het dit gebeur dat beide papiste en protestante, Jode en Turke, in een skip kan begin; op watter veronderstelling ek bevestig, dat al die gewetensvryheid, waarvoor ek ook al gesmeek het, op hierdie twee skarniere val - dat nie een van die papiste, protestante, Jode of Turke gedwing word om na die skip se aanbiddingsgebede te kom nie, gedwing uit hul eie spesifieke gebede of aanbidding, indien hulle dit beoefen. Ek voeg verder by, dat ek nooit ontken het dat, ondanks hierdie vryheid, die bevelvoerder van hierdie skip die koers van die skip moet beheer, ja, en ook beveel dat geregtigheid, vrede en nugterheid onder die seemanne en al die passasiers. As een van die seelui weier om hul dienste te verrig, of passasiers om hul vrag te betaal; indien iemand weier om persoonlik of beursie te help met die algemene aanklagte of verweer; as enigeen weier om die algemene wette en bevele van die skip te gehoorsaam met betrekking tot hul gemeenskaplike vrede of bewaring; as daar iemand is wat myneer en teen hul bevelvoerders en offisiere opstaan; as iemand sou preek of skryf dat daar geen bevelvoerders of offisiere behoort te wees nie, omdat almal gelyk is in Christus, dus geen meesters of offisiere nie, geen wette of bevele, of regstellings of strawwe nie; - ek sê, ek het nooit ontken nie, maar in sulke in elk geval, wat ook al voorgegee word, mag die bevelvoerder of bevelvoerders sulke oortreders oordeel, weerstaan, dwing en straf, volgens hul woestyn en verdienste. Dit, as dit die Vader van die ligte ernstig en eerlik gesind is, kan, as dit so is, die Vader van die ligte behaag, 'n bietjie lig toelaat, soos om gewillig nie hul oë toe te maak nie.

Ek bly bestudeer u gemeenskaplike vrede en vryheid.

Kommentaar

In die eerste reël maak Williams dit duidelik dat hy nooit bedoel het dat gewetensvryheid gelykgestel word aan losbandigheid of verwaarlosing van die burgerlike verantwoordelikhede nie. Daardeur distansieer hy hom doelbewus van die vroeëre Merrymount -kolonie wat deur Massachusetts Bay en Plymouth Colony veroordeel is vir losbandigheid en heidendom. Die leier van Merrymount, Thomas Morton (l. 1579-1647 CE), is in 1630 CE deur Winthrop verhoor, skuldig bevind en gedeporteer. Dit was dus belangrik dat Williams seker maak dat sy kolonie nie as 'n tweede Merrymount beoordeel word nie en dat gewetensvryheid nie liberaliteit in burgerlike plig beteken nie.

Om sy betekenis van die konsep te verduidelik, gebruik hy die metafoor van 'n gemenebest, 'n staat, as 'n skip wat baie - "papiste en protestante, Jode en Turke" - aan boord na 'n enkele bestemming kan vervoer. Gedurende die hele reis saam moes geen van hierdie passasiers gedwing word om hul eie geloof te laat vaar om aan die van die bevelvoerder of offisiere van die skip te voldoen nie. Aangesien die passasiers en bemanning van die skip vir ander geen probleme veroorsaak nie, moet hulle alleen gelaat word om ander aspekte van hul geloof te aanbid en te beoefen soos hulle dit goedvind.

Williams dring dan daarop aan dat hy nooit die gewetensvryheid as 'n verontagsaming van burgerlike plig of wetteloosheid gedefinieer het nie. Die bevelvoerder van die skip - of die landdroste van 'n kolonie - het die volste reg om diegene te oortree wat die wet oortree of weier om vir die algemene belang te werk. Hulle gesag eindig egter met burgerlike aangeleenthede en het geen saak met individuele godsdienstige geloof of die praktyk daarvan nie. Hy ontken dat hy ooit gesê het dat daar geen landdroste mag wees nie - "geen wette of bevele nie, nóg regstellings of strawwe" - net dat daar geen godsdiens mag wees nie. Hy eindig die brief in die hoop dat diegene wat hom en die visie van sy kolonie teëgestaan ​​het, deur God verlig sal word en hulself sal toelaat om te sien wat hy sê, in plaas van wat hulle laat glo het.

Die brief bou voort op argumente wat Williams vir die eerste keer in sy bekendste werk neergelê het Die bloedige huurder van vervolging weens gewete in 1644 nC. In hierdie boek bied Williams 'n dialoog aan tussen waarheid en vrede oor die kwessie van godsdiensbeoefening en verdraagsaamheid. Die boek was 'n antwoord op die teologie en beleid van die Massachusetts Bay Colony-prediker John Cotton (l. 1585-1652 CE), wat aanvanklik Anne Hutchinson geïnspireer het, maar haar toe laat vaar het tydens die laaste deel van haar verhoor en hom geskaar het vir Winthrop en die ander landdroste teen haar. Williams het aangevoer dat Cotton en die ander geen wettige reg het om Hutchinson of iemand anders te verban nie weens hul godsdienstige geloof en sy werke, sowel as die kolonie wat hy gestig het, die eerste uitdrukkings is van die skeiding van kerk en staat in wat later die Verenigde State van Amerika.

Afsluiting

Alhoewel sy pogings in die huidige tyd as bewonderenswaardig beskou word, is dit nie gunstig deur die ander kolonies van sy tyd ontvang nie. Williams se bewerings aangaande godsdiensvryheid kon nie aanvaar word deur die leiers van die Massachusetts Bay Colony wat hul skikking tot stand gebring het oor die verstaan ​​van 'n verbond met God wat ooreenstemming vereis met 'n enkele interpretasie van die Skrif en die gevolglike praktyk nie. Vir John Winthrop en sy landdroste was daar geen verskil tussen burgerlike en godsdienstige reg nie. In teenstelling met Coke se bewering oor gelykheid onder die wet, was Winthrop 'n ketter wat hom teen die regering van die kolonie uitgespreek het, gevaarliker as 'n Christen wat eenvoudig deurmekaar geraak het. Die Christen, in ooreenstemming met die Skrif, moet vermaan word en boete doen en dan weer toegelaat word om by die gemeenskap aan te sluit; die ketter moet verban word.

Williams kon nie, of weier om, die begrip van Winthrop oor die regering te erken nie en Winthrop kon absoluut nie Williams se siening aanvaar sonder om die samehorigheid van sy kolonie in gevaar te stel nie. Winthrop se verbanning van Williams, Hutchinson en die ander teenstanders, sowel as die latere teregstellings van Quakers, soos Mary Dyer (1611-1660 n.C.) en die ander Boston-martelare deur die Puriteine, was alles om die eenvormigheid van 'n kolonie te behou wie se landdroste nie kon toelaat dat uitdaging of verandering wat hulle as 'n opdrag van God beskou het, bedreig nie. Die weiering van die Puriteinse kolonies om mekaar te verander of toegewings te gee, het uiteindelik gelei tot die verlies van politieke mag in New England. Williams se aanvaarding van ander sienings, en die soort verandering wat dit geïnspireer het, sou die stigters later aanmoedig om hul regering op sy visie te baseer en die van die Puriteine ​​te verwerp.


Kyk die video: Roger Williams. Freedoms Forgotten Hero. Full Movie. Derek H Davis. Keith Francis