Portugese koloniale ryk in die tyd van ontdekking

Portugese koloniale ryk in die tyd van ontdekkingWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Revolusietydperk

Wat die Portugese betref, was hul koloniale belang beperk tot hul kolonies Angola, Mosambiek en die klein gebied van Portugees -Guinee. Interessant genoeg was die Portugese heerskappy op hierdie gebiede nie sterk nie. Die rede was dat handel, nie politieke administrasie nie, die doel van hul ontmoeting met Afrikane gedurende hierdie tydperk oorheers het.

Daarom het Portugal geen groot politieke verantwoordelikheid geneem nie, anders as die ander Europese moondhede, ten opsigte van kolonies in Afrika, wat die unieke aard van Portugese ondernemings of aktiwiteite in Afrika tussen 1750 en 1900 geskep het.


Die vestiging van kolonies en koloniale bewind, sowel as die strategieë wat die Portugese gebruik om hul besit in Afrika te behou, het 'n interessante geskiedenis, ondanks hul kwynende lotgevalle gedurende hierdie tydperk, veroorsaak deur ekonomiese, politieke en strategiese faktore.

Portugese onderneming

Tussen 1750 en 1900 het die Portugese nie veel bereik met betrekking tot hul poging om koloniale bewind in Afrika te vestig nie. Maar as kolonialisme die besetting en beheer van die een nasie deur 'n ander beteken, kan sommige van die pogings wat Portugal gedoen het om politieke beheer oor sommige dele van Afrika te vestig, as voorbeelde uitgelig word.

Dit is belangrik om te beklemtoon dat die dryfveer agter Portugese ondernemings in Afrika en elders in die wêreld handel en ekonomiese uitbuiting van hul kolonies was, en dit is meer as enigiets wat die Portugese begeerte na politieke beheer van hierdie gebiede gedryf het.

Inderdaad, Portugal, soos baie van die ander koloniale moondhede, het sy kolonies altyd behandel as privaat landgoedere van die moederland, waar hulpbronne teruggebring moes word vir die ontwikkeling van laasgenoemde.

Geen werklike politieke administrasie en struktuur is in die kolonies ingestel nie. In die geval van Oos -Afrika was die gebied min of meer 'n stopplek vir die Portugese op pad na Asië. Die belangrikste gevolg van hul heerskappy in hierdie streek was dat dit grootliks daartoe bygedra het om die ou Arabiese nedersettings wat vroeër die trots van die Oos -Afrikaanse kus was, te verlam.

Portugal beskou sy besittings in Oos -Afrika met gemengde gevoelens. Alhoewel die gebied hulle nie die rykdom gegee het wat hulle verwag het nie, wou hulle nietemin Arabiese invloed in die gebied beperk en direk met die inheemse Afrikaners handel. Daarom het die Portugese gemeenskappe in die gebied aangeval en 'n teenwoordigheid in Mombasa, Sofala, Kilwa, Mosambiek en Pemba gevestig.

Daar was baie struikelblokke wat die Oos -Afrikaanse projek betref. Eerstens het baie van die Portugese setlaars in Oos -Afrika aan tropiese siektes gesterf. Baie ander is dood in die voortdurende gevegte aan die kus.

Tweedens, in groot mate weens siektes en gevegte, het Portugal nooit 'n bevolking gehad wat groot genoeg was om sy koloniale planne in Oos -Afrika uit te voer nie. Die meeste van sy personeel is besig gehou in Brasilië en hul ryk in die Indiese Oseaan.

Ten derde het mededinging van die Britse en die Nederlandse Oos -Indiese Kompanjie gehelp om die Portugese besit aan die oostelike oewer van die Indiese Oseaan te verswak.

Dan was daar talle opstande van die Arabiese leiers van die streek. Byvoorbeeld, in 1698 het Sultan bin Seif, die sultan van Oman, en sy seun, Imam Seif bin Sultan, Fort Jesus, wat die militêre en strategiese basis van die Portugese besittings in Oos -Afrika was, ingeneem.

In 1699 is die Portugese inderdaad uit Kilwa en Pemba verdryf, wat die einde van die Portugese koloniale belangstelling in Oos -Afrika noord van Mosambiek beteken. Vroeër in 1622 het 'n opstand teen die Portugese onder leiding van 'n voormalige Portugese sendingleerling, Sultan Yusuf, gehelp om die verbrokkeling van Portugese militêre krag in Mombasa voor te berei.

As gevolg van hierdie kwessies was die Portugese besittings in Oos -Afrika verre van 'n suksesvolle koloniale bewind. Teen 1750 is Portugese belange in Oos-Afrika vervang deur 'n nuwe sosio-politieke bestel onder leiding van die leiers van Oman.

In die binneland van Afrika het die Portugese niks wesenliks bereik wat koloniale bewind betref nie. Die Mwenemutapa (by die Portugese bekend as Monomotapa) het nie vrugbare grond gebied vir die vestiging van Portugese kolonisasie nie.

Die Portugese, op hul beurt, was meer geïnteresseerd in wat hulle sou kry in plaas van wat hulle sou gee. Boonop het die gebied reeds agteruitgegaan weens die opkoms van verskeie dinastieë in die streek. Hierdie situasie is nie gehelp deur kontak met die Portugese nie.

Elders was daar in Guinee Portugese invloed, maar dit was nie genoeg om as koloniale bewind beskryf te word nie. Teen 1750 was Portugese kolonies in Afrika beperk tot Angola, Mosambiek en Guinee, maar koloniale bewind was meer uitgesproke in die eerste twee kolonies. Die Portugese het ook belangrike eilande in die Atlantiese Oseaan aan die kus van Afrika gehou.

Gedurende hierdie tydperk het Portugese kolonies, veral Angola, die verskaffingsbasis vir die Brasiliaanse slawehandel gebly. Die Portugese wou 'n hoogs gepoleerde elite skep, gekondisioneer deur hul kultuur. Hierdie strewe het nie gerealiseer nie.

Die Angolese kolonie, wat 'n voorbeeld van Portugese koloniale belangstelling in Afrika was, was inderdaad 'n verval, waarin die kriminele klasse van Portugal besig was om die mense te melk vir hul eie voordeel. Vir hierdie doel kan Angola, net soos Mosambiek, beskryf word as 'n handelsreservaat waarvandaan die binneland bereik kan word.

Polities ontbreek die Portugese kolonies effektiewe administrasie. Die historikus Richard Hammond het die prentjie op 'n simpatieke manier geskets toe hy aangevoer het dat Portugal nie sy kolonies effektief kon beheer nie.

Hy weerspieël bloot die stem van 'n Portugese amptenaar, Oliveira Martins, wat geskryf het dat Portugese kolonies 'n web van ellende en skande is en dat die kolonies, met die uitsondering van Angola, verhuur word aan diegene wat kan doen wat ons beslis besluit het kan nie. ”

Die rede waarom Portugese kolonies so geskilder is, is nie moeilik om te verstaan ​​nie. A. F. Nogueira, 'n Portugese amptenaar, het gesê: "Ons kolonies verplig ons om uitgawes te maak wat ons nie kan bekostig nie: om ons te bewaar, uit blote bliksem, blote vertoon, bloot vooroordeel. kolonies wat geen nuttige doel dien nie en ons altyd in diskrediet sal bring, is ook die hoogtepunt van absurditeit en barbaarsheid. ”

In 1895 het die minister van mariene en kolonies, die marine -offisier Ferreira de Almeida, aangevoer dat sommige van die kolonies verkoop word en die opbrengs gebruik word om die kolonies te ontwikkel wat behoue ​​bly.

Dit is duidelik uit die kwessies waarmee Portugal in Afrika te kampe gehad het, dat die bedoeling was om 'n groot ruimte op die kaart van die wêreld te hê, maar dat Portugal nooit gereed was om dit prakties te administreer nie.

Dit is nietemin veilig om te sê dat die Portugese die beleid van assimilasie in die beheer van hul kolonies geïmplementeer het. Die doel was om Afrikane in die kolonies burgers van Portugal te maak.

Diegene wat deur die proses van assimilasie gegaan het, is assimilados genoem. Dit is belangrik om daarop te let dat die aantal assimilados ophou groei het na die onsuksesvolle poging van die liberale Bandeira -regering om alle Afrikane burgers van Portugal te maak.

Dit is nie duidelik of die Portugese opreg was in hul pogings om Afrikaners in hul kolonies op te neem nie. Dit blyk dat die beleid bloot 'n verkondiging was wat nie die nodige politieke steun gehad het nie.

Die idee van gelykheid was inderdaad 'n klug. Die regering het nie die nodige infrastruktuur verskaf nie, soos skole, finansies of ander sosiale instellings waarop sodanige gelykheid, wat deur ware assimilasie vereis word, gebou kan word.

Die opvoedingsproses in Portugese gebiede in Afrika was ver van bevredigend. Die doel van Portugese onderwys was in wese om 'n Afrikaanse elite te skep wat in die pad van die Portugese sou redeneer. Die Portugese amptenare was egter nie daartoe verbind om Afrikane op te voed ten koste van Portugal nie.

Gevolglik is die meeste skole deur die Katolieke Kerk beheer, as 'n weerspieëling van die verhouding tussen kerk en staat. Dit het beteken dat die staat sy verantwoordelikheid om onderwys vir die mense van sy Afrika -kolonies te ondergaan, ontduik.

Die historikus Walter Rodney het die tipe onderwys in Portugese kolonies in Afrika gekritiseer. Hy het geglo dat die skole niks anders as agentskappe vir die verspreiding van die Portugese taal is nie.

Hy het verder aangevoer dat die Portugese aan die einde van 500 jaar nie 'n enkele Afrikaanse dokter in Mosambiek en die lewensverwagting in Oos -Oos en die lewensverwagting in die ooste Angola was minder as 30 jaar oud. Wat Guinee-Bissau betref, word 'n mate van insig in die situasie daar verskaf deur die erkenning van die Portugese self dat Guinee-Bissau meer verwaarloos is as Angola en Mosambiek. ”

Later in die 20ste eeu moedig die Portugese staatsfinansiering van onderwys in die kolonies aan en verseker dat 'n paar uitgesoekte Afrikane in Portugal mag studeer. Soms is voorsiening gemaak vir die aanwending van sulke assimilados in die koloniale administrasie. Nietemin, hierdie ontwikkeling het Portugese kolonies in Afrika swak onderwys gedoen.

'N Ander belangrike aspek van die Portugese koloniale bewind in Afrika is die houding teenoor arbeid en die werwing daarvan. Die slawehandel het vir 'n lang tyd 'n manier gebied vir die werwing van arbeid in Portugese gebiede. In 1836 is slawehandel egter in die kolonies van Portugal afgeskaf, hoewel dit in die praktyk voortgegaan het onder die naam kontrakarbeid.

Onder hierdie nuwe praktyk het die Portugese elke jaar duisende mense van Angola na koffie- en kakaoplantasies op die eiland Sa ̃o Tome ́ gestuur as dwangarbeiders. Mosambiek bied ook 'n uitweg vir die migrasie van arbeid na myne in die Britse beheerde Rhodesië.

Soms was die migrante gelukkiger om in die myne te werk as om gedwing te word om tuis te werk. Tog het die Portugese die werwing van hierdie arbeid na Rhodesië beheer, met inkomste uit elke werker wat hulle toegelaat het om te verlaat. Dit was nog 'n manier om inkomste te genereer.

Die historikus Basil Davidson het gesê dat 'n onderskeidende kenmerk van Portugese kolonies die teenwoordigheid van groot stelsels dwangarbeid is wat ingestel is om die inheemse bevolking uit te buit en te onderdruk. Daar was redes vir hierdie ontwikkeling.

Eerstens, in die geval van Angola, het die toenemende welvaart van die kakaobedryf en die gepaardgaande toename in die vraag na arbeid dwangarbeid 'n gewenste alternatief gemaak.

Tweedens, teen die einde van die 18de eeu is die aanbod van arbeid beïnvloed deur die verspreiding van slaapsiekte in die binneland. Die Portugese moes gevolglik op dwangarbeid staatmaak vir sy verskaffing.

Die kolonies was onderhewig aan groot ekonomiese uitbuiting. Van die begin af was die Portugese ondernemings in Afrika bepaal deur die begeerte om slawe aan te skaf. Slawe was inderdaad die enigste uitvoer van die kolonies.

Dit het tot die einde van die 19de eeu voortgeduur. In Angola het die Portugese hul heerskappy van genadelose uitbuiting gevestig met die doel om 'n groot aantal slawe vir die Brasiliaanse mark aan te skaf.

Die uitbuiting van Angola vir slawe het bekend gestaan ​​as die era van die pombeiros. Die pombeiros, Portugees van halfkasteel, was berug vir hul aktiwiteite, wat bestaan ​​het uit die opwekking van plaaslike konflikte om slawe wat aan die kus te koop was, te vang. Die pombeiros was die meesters in die binneland waarop die slawehandelaars staatgemaak het vir aankope.

Intellektuele reaksie

In 1901 is 'n dekreet deur die regering in Lissabon uitgevaardig om die werwing van arbeid met geweld te stop. In Luanda is 'n paar pamflette gepubliseer om die praktyk van dwangarbeid aan die kaak te stel. Dit was 'n intellektuele reaksie op die verskynsel van dwangarbeid. In praktiese terme het dit geen wesenlike uitwerking op die praktyk gehad nie.

Daar was 'n gewelddadige reaksie op die verskynsel van dwangarbeid, begin met die Bailundo -opstand van 1902. In 1903 is nuwe regulasies uitgevaardig om die kwessie van dwangarbeid aan te pak, maar dit het min of geen sukses behaal nie.

Portugal se beswaar teen dwangarbeid is nie gebore uit hul besorgdheid oor Afrikane nie, maar so 'n standpunt is ingeneem wanneer die owerheid voel dat sekere individue te veel plaaslike mag verkry. Die amptelike siening, vervat in 'n wet van 1899, was dat dwangarbeid 'n noodsaaklike deel van die beskawingsproses was, mits dit ordentlik en in orde gedoen is.

Die Portugese houding teenoor ras was 'n meerderwaardigheid van hul kant en minderwaardigheid van die kant van Afrikaners. Geen koloniale mag was heeltemal vry van rassevooroordeel nie.

Segregasie, al dan nie uitgesproke, is dikwels gebruik as 'n manier om die rassuiwerheid van Europese setlaars in Afrika te bewaar. In die geval van die Portugese was die owerheid geïnteresseerd in die rassuiwerheid van Portugese landbou -setlaars in Angola.

Die toestande in die kolonies het die Europeërs egter nie bevoordeel of aangemoedig om hulle in groot getalle te vestig nie. Gevolglik kon wit bevolkings slegs gehandhaaf word deur gevonnisse af te handel en deur misvorming.

As gevolg hiervan is rassevermenging in Portugese kolonies aanvaar, en dit was nodig om die bevolking in stand te hou. Die koloniale geskiedenis van Portugal bied 'n besonder verhelderende voorbeeld van die impak van Europa op die rasse- en etniese karakter van Afrika wat rassedemografiese ingenieurswese betref.

Geen aansienlike infrastruktuurontwikkeling kan toegeskryf word aan die Portugese koloniale onderneming in Afrika nie. Alhoewel die Portugese hul kolonies as die privaat landgoed van die moederland behandel het, is daar geen groot beleid en programme ingestel om infrastruktuurontwikkeling aan te spreek nie. Alhoewel Angola byvoorbeeld uitstekende katoen vervaardig het, is niks daarvan eintlik in Angola verwerk nie.

Boonop was kommunikasie swak. Die Portugese nedersettings was van mekaar afgesonder. Toe Lourenzo Marques byvoorbeeld in 1842 in krisisse verswelg was en die goewerneur in 'n aanval doodgemaak is wat deur die inheemse bevolking gereël is, het die owerhede in Mosambiek 'n jaar geneem om van Rio de Janeiro te hoor wat gebeur het. Maar Portugal was gelukkig om voordeel te trek uit ontwikkeling wat deur ander lande begin is.

In 1879 het die Eastern Telegraph Company se kabel, op pad na Kaapstad, 'n#8220anchor point ” in Mosambiek en Lourenzo Marques gevestig. In 1886 bereik die telegraaflyn Luanda op pad na die Kaap. Dit was die eerste groot skakel tussen Portugal en sy oorsese kolonies.

Verder het Portugal en Transvaal in 1880 'n hersiene weergawe van hul bestaande territoriale verdrag van 1869 gesluit waarin hulle ooreengekom het om 'n spoorlyn van Lourenzo Marques na Pretoria te bou.

Britse beheer oor Transvaal het die vordering van die werk gestuit. Portugal het op sy eie nie moeite gedoen om sy kolonies in Afrika te verbind op 'n manier wat sinvol sou wees met betrekking tot die behoeftes en ontwikkeling van Afrika nie.

Ten slotte was burokrasie nie effektief wat Portugese koloniale bewind in Afrika betref nie. Daar was geen gereelde groep opgeleide burgerlike rekrute om op te trek nie. Die effek hiervan was dat die roetine -bekwaamheid wat 'n goeie administrasie benodig, byna heeltemal afwesig was. Dit het die koördinering van Portugese koloniale aktiwiteite in Afrika beïnvloed.

Tussen 1750 en 1900 was die Portugese teenwoordigheid in Afrika 'n ekonomiese uitbuiting wat veel meer was as die werklike koloniale bewind. Trouens, die Portugese het geen groot administratiewe stelsels in hul Afrika -kolonies gehad nie.

Die primêre motief vir die skepping van die kolonies was eerder ekonomiese, aanvanklik slawehandel en later ander winsgewende goedere. Die Portugese kolonies het nie basiese infrastruktuur gehad nie en het agtergebly aan Europese kolonies in Afrika.


Die Goue Eeu

Twee eeue lank het Portugal geleef in wat bekend gestaan ​​het as “ die goue eeue van ontdekkings ”. Dit was die toonbeeld van Portugal as 'n land, en vir ewig die maatstaf van sy kultuur. Gedurende die 20ste en nou die 21ste eeu word hierdie jare ad nauseum genoem as die oënskynlik eensame kenmerke van die Portugese kultuur.

Die tydperk van ontdekkings, aangevuur deur die opkoms van die “dynamiese denkers ” van die nuwe Portugal, het begin met die Koninkryk Dom Joao I (John I). Op 25 Julie 1415 het 'n Portugese vloot saam met koning Joao I en sy seuns prins Duarte, prins Henry “The Navigator ” en prins Afonso, saam met opperonstabel Nuno Alvares Pereira, van plan om Noord -Afrika te verower, begin met die kus dorpe Ceuta en Tanger. Hierdie dorpe was bedrywige handelsentrums. Op 21 Augustus is Ceuta en Tanger deur die Portugese verower.

Vroeg in die 15de eeu het Henry the Navigator die beroemde seilskool in Sagres gestig en van daar af verskeie seerekspedisies geloods wat uitgeloop het op die ontdekking van die eilande van Madeira en die eilande van die Azore. Saam met die uitvinding van die sextant en die belangrikste innovasies in boot- en seilontwerp, het Henry the Navigator die uitbreiding van die ryk van Portugal moontlik gemaak en gelei tot groot vooruitgang in geografiese kennis. Die ontdekkings is gefinansier deur die rykdom van die Orde van Christus, wat in die 13de eeu deur koning Dom Dinis (D. Dennis) gestig is vir die Tempeliersridders, wat hul toevlug gevind het in Portugal nadat hulle in Europa gevolg is. Die Tempeliers het belangstelling gehad om sulke ekspedisies te finansier, terwyl hulle op soek was na die legendariese Christelike Koninkryk van Prester John.

In 1434 was Gil Eanes, 'n ervare matroos onder die toesig van Henry, die eerste matroos wat Cabo Bojador (Kaap Bojador), 'n landtong aan die noordelike kus van Wes -Sahara op 27 ° Noord -breedte, afgerond het. Gil Eanes het verskeie reise op en af ​​langs die kus van Afrika gemaak, wat die begin van die Portugese verkenning van Afrika was.

Een van die merkwaardigste prestasies van die Portugese matrose was die afronding van die Cabo da Boa Esperanca (Kaap die Goeie Hoop) deur Bartolomeu Dias (Bartholomew Dias) in 1487. Die kaap is vernoem omdat die hoop was dat Indië en sy gesogte speserye sou binnekort gevind word en daarom die landroetes omseil.

Ander merkwaardige seilprestasies in die 15de eeu sluit in: Pero de Barcelos en Joao Fernandes Lavrador verkenning van Noord -Amerika, Pero de Covilha wat Etiopië bereik op soek na die mitiese koninkryk Prester John, en die koms van Vasco da Gama, een van die suksesvolste matrose in die geskiedenis, op 20 Mei 1498 in Indië.

In 1500 land Pedro Alvares Cabral in Brasilië, en in 1510 verower Afonso de Albuquerque Goa in Indië. Goa, Damaou en Diu het Portugese kolonies gebly totdat hulle in 1961 deur Indië geannekseer is.

In 1578 het 'n tragedie plaasgevind en die geskiedenis van Portugal vir ewig verander. Koning Sebastiao (Sebastian) het op 19 -jarige ouderdom besluit om die Portugese ryk in Noord -Afrika uit te brei, in teenstelling met die advies van die edeles. Koning Sebastian self het die magte gelei en op 'n mistige oggend van Lissabon vertrek om nooit weer gesien te word nie. Hy het geen troonopvolger nagelaat nie, en omdat Filippus II van Spanje die seun van 'n Portugese prinses was, het die Spaanse koning in 1581 Philip I van Portugal geword. die twee lande. Portugal word verder beheer deur Filips III wat integrasie probeer dwing het, en sodoende die Portugese edeles wat nie ten gunste van die integrasie was nie, aangeval en vervreem het.

Op 1 Desember 1640 het Duque de Braganca (hertog van Braganca), 'n afstammeling van die koninklike familie, 'n revolusie gelei en na 'n paar jaar weer beheer oor Portugal gekry. Die hertog van Braganca word Joao IV van Portual (Johannes IV).


Vasco de Gama

In die voetspore van Bartolomeu Dias het Vasco de Gama om die suidpunt van Afrika gevaar. In 1499 was hy die eerste Europeër wat per see na Indië gereis het. Sy reis het die twee lande amptelik verbind, en het Portugal maklike toegang gegee om 'n koloniale ryk in Asië te bou.

Die totale afstand afgelê in de Gama se reis na Indië was groter as enige vorige verkenning. Sy reis het die beroemde Portugese gedig geïnspireer, Os Lusiadas , geskryf deur die Portugese nasionale digter Luis de Camoes.


Verdrag van Tordesillas 1494

Na die eerste reis van Christopher Columbus na die Amerikas in 1492, hoop die pous Alexander VI, 'n lid van die berugte Borgia -familie, om geskille oor nuwe gebiede tussen Castilië en Portugal te besleg.

Sy aanvanklike pouslike bulle oor die aangeleentheid sou lei tot die Verdrag van Tordesillas, onderhandel deur koning Jo & atildeo II van Portugal en koning Ferdinand en koningin Isabella van Kastilië, wat die nuut ontdekte lande buite Europa tussen die twee Katolieke moondhede verdeel het.

In hierdie verdrag ontvang die Portugese lande buite Europa oos van 'n lyn wat 370 ligas wes van Kaap Verde loop, en die eilande wat Columbus bereik het op sy eerste reis, naamlik Kuba en Hispaniola.

Ferdinand Magellan


Koloniale rasionaal en verset

Koloniale magte het hul verowerings geregverdig deur te beweer dat hulle 'n wettige en godsdienstige verpligting het om die land en kultuur van inheemse mense oor te neem. Verowerende nasies speel hul rol as beskaafde “barbaarse” of “woeste” nasies, en voer aan dat hulle optree in die beste belang van diegene wie se lande en mense hulle uitgebuit het.

Ondanks die mag van koloniseerders wat lande geëis het wat reeds in besit was en bevolk was deur inheemse mense, is verset 'n integrale deel van die verhaal van kolonialisme. Selfs voor dekolonisasie het inheemse mense op alle kontinente gewelddadige en gewelddadige weerstand teen hul veroweraars gehad.


Die Spaanse en Portugese ding mee om die ooste te bereik

Tog was die Spanjaarde nie van plan om die Portugese te verloor nie en die twee moondhede was vasgevang in kompetisie, wat elkeen die eerste wou wees wat die Ooste per see bereik. In Januarie 1492, kort na die verowering van Granada, het 'n Genoese ontdekkingsreisiger met die naam Christopher Columbus uiteindelik daarin geslaag om die borgskap van Ferdinand II en Isabella I te bekom om oor die Atlantiese Oseaan te reis. Columbus het 'n radikale voorstel aan die Spaanse vorste voorgelê - hy het geglo dat dit moontlik was om Asië te bereik deur weswaarts te vaar. Vroeër het Columbus sy projek aan die Portugese koning, Johannes II, voorgelê, maar is verwerp. Columbus is ook ten minste twee keer deur Ferdinand en Isabella verwerp voordat hy hul beskerming in 1492 verseker het.

'Columbus voor die koningin' (1843) deur Emanuel Leutze. ( Publieke domein )

In teenstelling met wat algemeen geglo word, is Columbus nie borg geweier nie omdat hy glo dat die aarde plat is, maar eerder omdat die deskundiges by die Portugese en Spaanse howe geglo het dat Columbus die afstand tussen Europa en Asië ernstig onderskat het. In hierdie saak was die Portugese en Spaanse deskundiges reg. Columbus was egter uiters gelukkig, want daar was 'n voorheen onbekende landmassa, dit wil sê die Amerikas, op die westelike roete tussen Europa en Asië.

As gevolg hiervan word Columbus in die Weste onthou as die man wat die Nuwe Wêreld ontdek het. As die Amerikas nie bestaan ​​het nie, sou Columbus moontlik na 'n voetnoot in die geskiedenis gewees het en miskien onthou word as die 'man wat weswaarts seil en nooit terugkeer nie'. In die jare wat volg op die ontdekking van die Nuwe Wêreld, het Columbus volgehou dat hy die westelike roete na Asië gevind het, en dat hy dit werklik kon glo, ondanks die toenemende bewyse dat die land wat hy ontdek het nie Asië was nie, maar 'n ander vasteland.

Columbus eenkant, die ontdekking van lande in die weste van Europa (Asië of 'n ander kontinent) het die konflik tussen Portugal en Spanje laat toeneem. Toe Columbus terugkeer van sy eerste reis in 1493, het Spanje die nuwe lande geëis wat hy 'ontdek het.'

In reaksie hierop het die Spaanse eenvoudig nuwe pouslike bulle gekry om die oues teen te werk. Die pous was destyds gerieflik Alexander VI, 'n boorling van Valencia en 'n vriend van die Spaanse koning. Daarom was pouslike bulle wat die Spaanse bevoordeel het, maklik verkrygbaar. Een van hierdie bulle, Inter caetera , verklaar dat alle lande in die weste en suide van 'n paal-tot-paal lyn van 100 ligas wes en suid van enige van die eilande van die Azore of die Kaap Verde-eilande aan Spanje sal behoort, afgesien van lande wat deur Christene beheer word, wat onaangeraak gelaat sou word. Nog 'n bul, Dudum siquidem , getiteld Uitbreiding van die apostoliese toelae en skenking van die Indië , het Spanje al die vastelande en eilande van 'Indië' aan Spanje gegee, selfs al was hulle oos van die lyn.

Pous Alexander VI. Detail van 'n fresco van die opstanding, geskilder in 1492 - 1495 deur Pinturicchio. ( Publieke domein )


Agtergrond

Portugal se geografie, politiek en persoonlikheid het saamgekom om dit aan te moedig om 'n seemag te word. Die land kyk uitwaarts na die Atlantiese Oseaan, met 1 118 myl kuslyn. Maar in die oostelike rigting na die lewendigste handelsentrums, bevind Portugal hom relatief ver weg, met moeilike landroetes en geen kuslyn aan die Middellandse See nie. In die weste het Portugal vaarbare riviere en diep, natuurlike hawens, insluitend Lissabon en Setubal, om 'n veilige hawe te bied, in die ooste was dit nadele van koste, tyd en gevaar.

Een so 'n gevaar was vyande, insluitend die koninkryke wat op sy eie skiereiland Spanje geword het en die magtige Moere in die suide. Die Moors het in werklikheid nog so laat as 1200 die gebied suid van Lissabon gehou.

Ondanks buitelandse konflikte was die mense van Portugal relatief verdraagsaam. Die bevolking van Portugal is afkomstig van verskillende stamme, waaronder Kelties, Afrikaans, Iberies, Engels en Germaans. Dit het 'n kulturele breë ingesteldheid aangemoedig wat die Portugese krities toegang gegee het tot gereedskap soos die kompas (uit Islamitiese lande) en kaarte (van Jode).

Teen die vyftiende eeu was Portugal intern verenig en in vrede met Spanje. Terselfdertyd is dit deur die More in die suide ingesluit. Die moontlikhede vir uitbreiding en handel is onthul toe Henry the Navigator in 1415 'n kruistog onderneem het wat die stad Ceuta in beslag geneem het. Hierdie handelsentrum was gevul met winkels, edelmetale, juwele en speserye. Die handel in die verowerde stad het egter gestop met die vertrek van die Moors, en Portugal het 'n hol oorwinning gelaat. As Portugal 'n roete om die More na die Ooste kon vind, kon dit direk aan hierdie ryk handel deelneem.

Hul belangrikste handelsbehoefte was peper, wat beide gehelp het om kos te bewaar en swaar gesoute vleis smaaklik te maak. Vanweë die ligging van Portugal het goedere uit die Ooste deur baie tussenpersone gegaan en die Portugese koste was hoog. Met direkte toegang tot die Ooste, het Portugal gehoop om pryse te verlaag en 'n deel van die rykdom van handel te vang. Maar handel was nie die enigste rede waarom eksplorasie 'n nasionale doelwit vir die Portugese geword het nie. Dit was eintlik 20 jaar voordat die verkryging van Afrikaanse slawe die eerste opbrengs op hul beleggings gelewer het. Daar was nog 'n rede - omskakelings.

Portugal was aan die voorpunt van die stryd tussen Christelike en Islamitiese godsdiens. Net soos Spanje, was baie van sy gebiede in besit van Islamitiese moondhede. Islamitiese vestings was oorkant die Golf van Cadiz, en die pouse het formeel kruistogte teen die More geseën. Alhoewel daar 'n politieke grondslag vir die vyandskap was, was daar ook 'n toenemende gety van godsdienstige ywer in Portugal wat gelei het tot gedwonge bekerings en beproewinge van inkwisisie. Binne hierdie konteks het die ywer vir die verkryging van godsdienstige bekeerlinge toegeneem, en die verspreiding van die Christendom het 'n belangrike motivering vir verkenning geword.

Hierby is die nuuskierige legende van Prester John, 'n wyse en kragtige Christelike leier in die Ooste, gevoeg. Die verhaal is waarskynlik afkomstig van verkeerde inligting oor die Mongoolse Ryk, 'n valse brief van Prester John aan Europese heersers en wensdenkery. Maar die Portugese het die bestaan ​​van Prester John as 'n feit aanvaar en 'n strategie gevolg om met hierdie Christelike bondgenoot in verbinding te tree en die volgelinge van Islam te oortref. Portugal sou nie sy mededinger bevat en beheer nie, eerder as om deur die Moors ingehou en beheer te word.

Benewens handel en omskakelings, was nuuskierigheid ook 'n kragtige motief vir verkenning wat nie onderskat moet word nie. Henry the Navigator het die ekonomiese belange in Ceuta gesien en 'n losgekoopte broer opgeoffer vir die oorsaak van die verspreiding van die Christendom. Maar hy was ook honger vir nuwe kennis, en Portugal se avonture in eksplorasie het werklik begin met sy leierskap en sy finansiële steun van 'n sentrum vir eksplorasie in Sagres. Daar is beter kaarte geteken, navigasie -instrumente aangeneem en 'n nuwe soort skip, die karavel, ontwikkel. Die karavel is vinnig, liggewig en kan windwaarts seil, en word die belangrikste voertuig vir ontdekking. Christopher Columbus (1451? -1506) Nina en Pinta was albei karavelle. Die belangrikste is dat Henry stelselmatig reis na reis langs die kus van Afrika gestuur het. Dit was ongekend. Hy het volgehou, selfs al was die enigste voordeel vir Portugal die toename in die omvang van die bekende geografie. Die vordering het tot stilstand gekom toe Henry se kapteins op die kuslyn bekend staan ​​as Cape Bojador. Dit was na bewering 'n punt om nie terug te keer nie, dit beteken dat u doodgemaak of vir ewig verlore gaan. Vyftien keer in die loop van 10 jaar is kapteins gestuur om hierdie uitdaging vir koning en land aan te pak, en 15 keer het hulle teruggekom met die boodskap dat dit onmoontlik is. Uiteindelik het Henry Gil Eannes (? -1435?) Laat sweer dat hy nie sou terugkeer tensy hy suid van die Kaap gegaan het nie en in 1435 het Eannes Kaap Bojador afgerond en gebiede suid oopgemaak vir verdere verkenning. By die dood van Henry in 1460 het die Portugese al in 1482 gegaan tot wat Liberië sou word, 3000 148 km onbekend gebied in, en die Portugese het in 1485 tot by die Kongo gegaan, Bartholomeu Dias (1450? -1500 ) het die Kaap die Goeie Hoop afgerond en teen 1499 het Vasco da Gama (1460? -1524) sy reis na Indië voltooi. Vir die volgende honderd jaar het Portugal die speseryhandel oorheers en was dit 'n wêreldmoondheid.


Vasco da Gama

Dit was tydens die ontdekkingstydperk dat Europa seeroetes en handelsverbindings met Asië ontwikkel het. Explorer Vasco da Gama, gebore in die Alentejo -streek in Portugal, was die eerste Europeër wat Indië per water bereik het, nadat hy 'n roete rondom Afrika ontwikkel het. Hy word ook erken dat hy 'n sterk invloed gehad het op die bloeiende ryk van Portugal in daardie tyd, nadat hy 'n pad oopgemaak het vir Indiese speserye na Europa. Portugal was die eerste land wat regte kaneel aan Europa bekend gestel het, nadat ander pogings misluk het.


Inhoud

Mense uit die Neolitiese tydperk handel reeds in die 10de millennium vC met speserye, obsidiaan, seeskulpe, edelgesteentes en ander hoogwaardige materiale. The first to mention the trade in historical periods are the Egyptians. In the 3rd millennium BC, they traded with the Land of Punt, which is believed to have been situated in an area encompassing northern Somalia, Djibouti, Eritrea and the Red Sea coast of Sudan. [6] [7]

The spice trade was associated with overland routes early on, but maritime routes proved to be the factor which helped the trade grow. [1] The first true maritime trade network in the Indian Ocean was by the Austronesian peoples of Island Southeast Asia, [8] who built the first ocean-going ships. [9] They established trade routes with Southern India and Sri Lanka as early as 1500 BC, ushering an exchange of material culture (like catamarans, outrigger boats, lashed-lug and sewn-plank boats, and paan) and cultigens (like coconuts, sandalwood, bananas, and sugarcane), as well as connecting the material cultures of India and China. Indonesians in particular were trading in spices (mainly cinnamon and cassia) with East Africa using catamaran and outrigger boats and sailing with the help of the westerlies in the Indian Ocean. This trade network expanded to reach as far as Africa and the Arabian Peninsula, resulting in the Austronesian colonization of Madagascar by the first half of the first millennium AD. It continued into historic times, later becoming the Maritime Silk Road. [8] [10] [11] [12] [13]

In the first millennium BC the Arabs, Phoenicians, and Indians were also engaged in sea and land trade in luxury goods such as spices, gold, precious stones, leather of exotic animals, ebony and pearls. The sea trade was in the Red Sea and the Indian Ocean. The sea route in the Red Sea was from Bab-el-Mandeb to Berenike, from there by land to the Nile, and then by boats to Alexandria. Luxury goods including Indian spices, ebony, silk and fine textiles were traded along the overland incense route. [1]

In the second half of the first millennium BC the Arab tribes of South and West Arabia took control over the land trade of spices from South Arabia to the Mediterranean Sea. These tribes were the M'ain, Qataban, Hadhramaut, Saba and Himyarite. In the north the Nabateans took control of the trade route that crossed the Negev from Petra to Gaza. The trade enriched these tribes. South Arabia was called Eudaemon Arabia (the elated Arabia) by the Greeks and was on the agenda of conquests of Alexander of Macedonia before he died. The Indians and the Arabs had control over the sea trade with India. In the late second century BC, the Greeks from the Ptolemaic dynasty of Egypt learned from the Indians how to sail directly from Aden to the west coast of India using the monsoon winds (as did Hippalus) and took control of the sea trade via Red Sea ports. [14]

Spices are discussed in biblical narratives, and there is literary evidence for their use in ancient Greek and Roman society. There is a record from Tamil texts of Greeks purchasing large sacks of black pepper from India, and many recipes in the 1st-century Roman cookbook Apicius make use of the spice. The trade in spices lessened after the fall of the Roman Empire, but demand for ginger, black pepper, cloves, cinnamon and nutmeg revived the trade in later centuries. [15]

Rome played a part in the spice trade during the 5th century, but this role, unlike the Arabian one, did not last through the Middle Ages. [1] The rise of Islam brought a significant change to the trade as Radhanite Jewish and Arab merchants, particularly from Egypt, eventually took over conveying goods via the Levant to Europe. At times, Jews enjoyed a virtual monopoly on the spice trade in large parts of Western Europe. [16]

The spice trade had brought great riches to the Abbasid Caliphate and inspired famous legends such as that of Sinbad the Sailor. These early sailors and merchants would often set sail from the port city of Basra and, after many ports of call, would return to sell their goods, including spices, in Baghdad. The fame of many spices such as nutmeg and cinnamon are attributed to these early spice merchants. [17] [ mislukte verifikasie ]

The Indian commercial connection with South East Asia proved vital to the merchants of Arabia and Persia during the 7th and 8th centuries. [18] Arab traders — mainly descendants of sailors from Yemen and Oman — dominated maritime routes throughout the Indian Ocean, tapping source regions in the Far East and linking to the secret "spice islands" (Maluku Islands and Banda Islands). The islands of Molucca also find mention in several records: a Javanese chronicle (1365) mentions the Moluccas and Maloko, [19] and navigational works of the 14th and 15th centuries contain the first unequivocal Arab reference to Moluccas. [19] Sulaima al-Mahr writes: "East of Timor [where sandalwood is found] are the islands of Bandam and they are the islands where nutmeg and mace are found. The islands of cloves are called Maluku . " [19]

Moluccan products were shipped to trading emporiums in India, passing through ports like Kozhikode in Kerala and through Sri Lanka. [20] From there they were shipped westward across the ports of Arabia to the Near East, to Ormus in the Persian Gulf and Jeddah in the Red Sea and sometimes to East Africa, where they were used for many purposes, including burial rites. [20] The Abbasids used Alexandria, Damietta, Aden and Siraf as entry ports to trade with India and China. [21] Merchants arriving from India in the port city of Aden paid tribute in form of musk, camphor, ambergris and sandalwood to Ibn Ziyad, the sultan of Yemen. [21]

Indian spice exports find mention in the works of Ibn Khurdadhbeh (850), al-Ghafiqi (1150), Ishak bin Imaran (907) and Al Kalkashandi (14th century). [20] Chinese traveler Xuanzang mentions the town of Puri where "merchants depart for distant countries." [22]

Van daar af het roetes oor land na die Middellandse See -kus gelei. From the 8th until the 15th century, maritime republics (Republic of Venice, Republic of Pisa, Republic of Genoa, Duchy of Amalfi, Duchy of Gaeta, Republic of Ancona and Republic of Ragusa [23] ) held a monopoly on European trade with the Middle East. The silk and spice trade, involving spices, incense, herbs, drugs and opium, made these Mediterranean city-states rich. Spices were among the most expensive and in-demand products of the Middle Ages, used in medicine as well as in the kitchen. They were all imported from Asia and Africa. Venetian and other navigators of maritime republics then distributed the goods through Europe.

The Ottoman Empire, after the fall of Constantinople in 1453, barred Europeans from important combined land-sea routes. [24]

The Republic of Venice had become a formidable power and a key player in the Eastern spice trade. [25] Other powers, in an attempt to break the Venetian hold on spice trade, began to build up maritime capability. [1] Until the mid-15th century, trade with the East was achieved through the Silk Road, with the Byzantine Empire and the Italian city-states of Venice and Genoa acting as middlemen.

In 1453, however, the Ottoman Empire took control of the sole spice trade route that existed at the time after the fall of Constantinople, and were in a favorable position to charge hefty taxes on merchandise bound for the west. The Western Europeans, [ watter? ] not wanting to be dependent on an expansionist, non-Christian power for the lucrative commerce with the East, set out to find an alternative route by sea around Africa. [ aanhaling nodig ]

The first country to attempt to circumnavigate Africa was Portugal, which had, since the early 15th century, begun to explore northern Africa under Henry the Navigator. Emboldened by these early successes and eyeing a lucrative monopoly on a possible sea route to the Indies, the Portuguese first rounded the Cape of Good Hope in 1488 on an expedition led by Bartolomeu Dias. [26] Just nine years later in 1497, on the orders of Manuel I of Portugal, four vessels under the command of navigator Vasco da Gama continued beyond to the eastern coast of Africa to Malindi and sailed across the Indian Ocean to Calicut, on the Malabar Coast in Kerala [5] in South India — the capital of the local Zamorin rulers. The wealth of the Indies was now open for the Europeans to explore the Portuguese Empire was the earliest European seaborne empire to grow from the spice trade. [5]

In 1511, Afonso de Albuquerque conquered Malacca for Portugal, then the center of Asian trade. East of Malacca, Albuquerque sent several diplomatic and exploratory missions, including to the Moluccas. Learning the secret location of the Spice Islands, mainly the Banda Islands, then the world source of nutmeg, he sent an expedition led by António de Abreu to Banda, where they were the first Europeans to arrive, in early 1512. [27] Abreu's expedition reached Buru, Ambon and Seram Islands, and then Banda.

From 1507 to 1515 Albuquerque tried to completely block Arab and other traditional routes that stretched from the shores of Western Pacific to the Mediterranean Sea, through the conquest of strategic bases in the Persian Gulf and at the entry of the Red Sea.

By the early 16th century the Portuguese had complete control of the African sea route, which extended through a long network of routes that linked three oceans, from the Moluccas (the Spice Islands) in the Pacific Ocean limits, through Malacca, Kerala and Sri Lanka, to Lisbon in Portugal.

The Crown of Castile had organized the expedition of Christopher Columbus to compete with Portugal for the spice trade with Asia, but when Columbus landed on the island of Hispaniola (in what is now Haiti) instead of in the Indies, the search for a route to Asia was postponed until a few years later. After Vasco Núñez de Balboa crossed the Isthmus of Panama in 1513, the Spanish Crown prepared a westward voyage by Ferdinand Magellan in order to reach Asia from Spain across the Atlantic and Pacific Oceans. On October 21, 1520, his expedition crossed the Strait of Magellan in the southern tip of South America, opening the Pacific to European exploration. On March 16, 1521, the ships reached the Philippines and soon after the Spice Islands, ultimately resulting decades later in the Manila Galleon trade, the first westward spice trade route to Asia. After Magellan's death in the Philippines, navigator Juan Sebastian Elcano took command of the expedition and drove it across the Indian Ocean and back to Spain, where they arrived in 1522 aboard the last remaining ship, the Victoria. For the next two-and-a-half centuries, Spain controlled a vast trade network that linked three continents: Asia, the Americas and Europe. A global spice route had been created: from Manila in the Philippines (Asia) to Seville in Spain (Europe), via Acapulco in Mexico (North America).

One of the most important technological exchanges of the spice trade network was the early introduction of maritime technologies to India, the Middle East, East Africa, and China by the Austronesian peoples. These technologies include the plank-sewn hulls, catamarans, outrigger boats, and possibly the lateen sail. This is still evident in Sri Lankan and South Indian languages. For example, Tamil paṭavu, Telugu paḍava, and Kannada paḍahu, all meaning "ship", are all derived from Proto-Hesperonesian *padaw, "sailboat", with Austronesian cognates like Javanese perahu, Kadazan padau, Maranao padaw, Cebuano paráw, Samoan folau, Hawaiian halau, and Māori wharau. [11] [10] [12]

Austronesians also introduced many Austronesian cultigens to southern India, Sri Lanka, and eastern Africa that figured prominently in the spice trade. [28] They include bananas, [29] Pacific domesticated coconuts, [30] [31] Dioscorea yams, [32] wetland rice, [29] sandalwood, [33] giant taro, [34] Polynesian arrowroot, [35] ginger, [36] lengkuas, [28] tailed pepper, [37] betel, [38] areca nut, [38] and sugarcane. [39] [40]

Hindu and Buddhist religious establishments of Southeast Asia came to be associated with economic activity and commerce as patrons, entrusted large funds which would later be used to benefit local economies by estate management, craftsmanship, and promotion of trading activities. [41] Buddhism, in particular, traveled alongside the maritime trade, promoting coinage, art, and literacy. [42] Islam spread throughout the East, reaching maritime Southeast Asia in the 10th century Muslim merchants played a crucial part in the trade. [43] Christian missionaries, such as Saint Francis Xavier, were instrumental in the spread of Christianity in the East. [43] Christianity competed with Islam to become the dominant religion of the Moluccas. [43] However, the natives of the Spice Islands accommodated to aspects of both religions easily. [44]

The Portuguese colonial settlements saw traders such as the Gujarati banias, South Indian Chettis, Syrian Christians, Chinese from Fujian province, and Arabs from Aden involved in the spice trade. [45] Epics, languages, and cultural customs were borrowed by Southeast Asia from India, and later China. [3] Knowledge of Portuguese language became essential for merchants involved in the trade. [46] The colonial pepper trade drastically changed the experience of modernity in Europe, and in Kerala and it brought, along with colonialism, early capitalism to India's Malabar Coast, changing cultures of work and caste. [47]

Indian merchants involved in spice trade took Indian cuisine to Southeast Asia, notably present day Malaysia and Indonesia, where spice mixtures and black pepper became popular. [48] Conversely, Southeast Asian cuisine and crops was also introduced to India and Sri Lanka, where rice cakes and coconut milk-based dishes are still dominant. [28] [30] [29] [36] [49]

European people intermarried with Indian and popularized valuable culinary skills, such as baking, in India. [50] Indian food, adapted to the European palate, became visible in England by 1811 as exclusive establishments began catering to the tastes of both the curious and those returning from India. [51] Opium was a part of the spice trade, and some people involved in the spice trade were driven by opium addiction. [52] [53]


Kyk die video: Portuguese Infantry Weapons of the Portuguese Colonial War