Sionisme

SionismeWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Die joernalis Theodor Herzl belê 'n Sionistiese kongres in Basel in 1897. Herzl het aangevoer dat die Joodse mense wat in Europa woon 'n tuiste in Palestina moet hê.

Chaim Weizmann, 'n apteker wat in Engeland woon, het hom tydens die Eerste Wêreldoorlog beywer vir 'n Joodse staat. Weizmann, dien as president van die World Zionist Organization (1920-1931). Sionistiese kongresse is gehou in 1923 (Carlsbad), 1925 (Wene), 1927 (Basel), 1929 (Zürich), 1931 (Basel), 1933 (Praag), 1935 (Wene), 1937 (Zürich) en 1939 (Genève).

Die Irgun Zvai Leumi-weerstandsbeweging is in 1944 in Palestina gestig. Menachem Begin word opperbevelhebber. Gedurende die volgende vyf jaar het Begin meer as 200 terreurdade georganiseer, waaronder die vernietiging van die sentrale Britse administratiewe kantore in die King David Hotel. By die ontploffing is een-en-negentig mense dood.

Die Joodse staat Israel is op 14 Mei 1948 gestig toe die Britse mandaat oor Palestina tot 'n einde gekom het. Die naburige Arabiese state het geweier om Israel te erken en het die land op 15 Mei binnegeval. Die oorlog het in Maart 1949 tot 'n einde gekom. Teen die tyd dat die skietstilstand plaasgevind het, het Israel die beheer oor sy grond met 'n kwart vergroot.

Chaim Weizmann was die eerste president van Israel. David Ben-Gurion het premier geword. Die land het 'n bevolking van 880,000 mense, waarvan 759,000 Joods was. Binne 'n paar jaar het die Joodse immigrasie uit Europa vinnig die bevolking op meer as 'n miljoen te staan ​​gebring.

In November 1975 het die Algemene Vergadering van die Verenigde Nasies 'n resolusie van 72 stemme teen 35 aangeneem waarin die sionisme as 'n vorm van rassisme en rasseoorheersing veroordeel word.


Israel bestudeer 'n bloemlesing: die geskiedenis van die sionisme

Een van die belangrikste aspekte van die moderne Joodse lewe in Europa sedert die middel van die negentiende eeu was die ontwikkeling van 'n verskeidenheid Joodse nasionale bewegings, soos Sioniste, Bundiste en outonome wat mededingende ideologieë en oplossings bied vir die kwessies van Joodse volk en individuele nasionaliteit. sowel as probleme wat die moderniteit veroorsaak. Onder hierdie probleme was die afbreek van die parochiale vorme van die Joodse lewe en die fragmentasie van die tradisionele Joodse gemeenskap. Hierdie artikel fokus op sionisme, die mees radikale van alle moderne Joodse nasionale bewegings.

Die revolusionêre karakter van sionisme en rsquos spruit voort uit die klem op die noodsaaklikheid om 'n Joodse nasionale lewe te bou in reaksie op moderniteit en dit slegs in die Eretz Israel & mdash die land Israel. Daarbenewens was die Sioniste die eerstes wat geglo het dat beleid oor die belangrikste kwessies waarmee die Jood te kampe het, vry en oop moet wees. Weens die katastrofiese toestand van die Oos-Europese Jood was hulle ook die eerstes wat beweer dat die oplossing vir die & ldquoJewish Problem & rdquo afhang van migrasie na 'n vaderland (Vital, 1998, p. 208-9).

Sionisme bied 'n klassieke voorbeeld van die rol van nasionalisme in die heropbou van nasies. Volgens Smith (2004) steun nasionalisme op 'n historiese, oorspronklike identiteit wat verband hou met godsdiens, geskiedenis en gebied. Soos hier gedemonstreer word, is die betekenis agter die Joodse geskiedenis, taal, tradisie en folklore van groot belang vir die sionisme en die bou van 'n Joodse identiteit. Sionisme kan ook gesien word in Anderson & rsquos (1983) se argument dat nasionalisme verwys na 'n dinamiese proses om basiese konsepte van kollektiewe identiteite te onthou en te vergeet. 'N Klassieke voorbeeld in die geval van die Sionistiese denke is die ontwikkeling van konsepte soos die ontkenning van ballingskap (shlilat hagalut), wat gebaseer is op die ontkenning van 'n kollektiewe geheue.

Die artikel begin deur die oorsaak en oorsaak van die opkoms van die Sionisme in die negentien eeu te omskryf, en beskryf dan die ideologie en oplossing wat elke Sionistiese stroom voorstel tot by die stigting van die staat Israel.

Die sneller en die oorsaak

Die mees algemene verklaring vir die opkoms van die Sionisme is die verspreiding van antisemitisme. Interessant genoeg het geen sionistiese beweging ontstaan ​​as gevolg van antisemitiese gebeure gedurende die agtiende eeu of op enige vroeëre tydperk nie. Die opkoms van die Sionistiese Beweging na die eskalasie van antisemitisme aan die einde van die negentiende eeu impliseer dus dat antisemitiese gebeure 'n aanleiding tot die opkoms van Sionisme kon gewees het, maar nie 'n oorsaak nie. Elke analise wat 'n oorsaak -gevolg -argument voer rakende die sionisme, moet 'n faktor soek wat gedurende 'n aansienlike tyd voortdurend op 'n gegewe effek werk. In die geval van sionisme was hierdie faktor die afbreek van die tradisionele Joodse lewe en die pogings van Jode om hul lewe binne Europese nasiestate te rekonstrueer (Eisenstadt, 1992).

Gedurende die laat agtiende eeu en die begin van die negentiende eeu was die aantal Jode in die wêreld ongeveer twee en 'n half miljoen, met byna 90% van hulle in Europa (Laqueur, 1972). Die band tussen die Joodse volk en die land Israel was onderliggend aan die Joodse waardesisteem en selfbewussyn as 'n groep deur die geskiedenis. Dit kom tot uiting in die droom van die & ldquoEnd of Days & rdquo waarin 'n Joodse leier sal verskyn om Jode van regoor die wêreld te versamel, hulle na Jerusalem te bring en die tempel te herbou. Tradisionele Jode het drie keer per dag gebid vir die verlossing wat die wêreld sou verander en na Jerusalem sou vervoer. Intussen het daar slegs 'n klein Joodse gemeenskap in die land Israel en 'n stroom van Jode bly begrawe in die Heilige Land (Avineri, 1981). Hoe kragtig hierdie band tussen Jode en die land ook al vir agtien eeue was, dit het nie gelei tot werklike kollektiewe optrede deur Jode nie, ondanks die diskriminasie waarmee Christene en Moslems te kampe gehad het.

Die Joodse bevolking is gereeld vervolg, vermoor, verdryf, met geweld bekeer, uitgesluit uit staatsdiensposisies en bedreig met fisiese, geestelike en kulturele vernietiging. Die redes vir hierdie vervolgings was uiteenlopend en het gedurende die agtiende en negentiende eeu verander. In die verlede was hulle gekenmerk en gemotiveer deur blote haat en godsdienstige ywer. Na die Verligting van die negentiende eeu, die Franse Revolusie en die Emansipasie wat aan Jode in Europa volle burgerskap verleen het, het die redes vir Joodse vervolging begin draai oor klagtes oor die Jode en onvolledige assimilasie en die onvermoë van moderne samelewings om dit volledig op te neem. Wat ook al die redes vir Joodse haat was, die meeste Jode het in ballingskap gebly, sommige in meer gematigde lande, soos die Verenigde State, Australië, Kanada, Suid -Afrika en Suid -Amerikaanse lande, terwyl ander in Europa gebly het. Tot in die negentiende eeu het Jode wat in Europa bly woon het, op die rand van die samelewing bestaan ​​en hul bestaan ​​verdien as kleinhandelaars of tussenpersone tussen die stede en die dorpe.

Daarteenoor was die negentiende eeu die beste eeu wat Jode ooit, gesamentlik en individueel, beleef het sedert die vernietiging van die Tempel & rdquo (Avineri, 1981, p. 5). Na die Franse Revolusie het 'n nuwe benadering tot die Jode begin heers met die verspreiding van die idees van die Verligting. Ghetto's is oopgemaak, gelyke individuele regte is toegestaan ​​en die beroepsreeks word geleidelik vergroot met Jode wat 'n sterk posisie in die beroepe van groothandel en kleinhandel verwerf het (Halpern en Reinharz, 1998). Die Joodse lewe begin verskuif van die periferie na die belangrikste metropole van Europa en 'n sigbare Joodse teenwoordigheid is aangeteken op universiteite sowel as in wetenskap en kultuur. Hierdie nuwe en meer menslike benadering tot die Jode het gelei tot 'n proses van sosiale en kulturele assimilasie in Europese lande.

Die assimilasieproses het verder gegaan as die Jode wat praat en skryf in die taal van die land waarin hulle woon of die poging om met hul bure in te skakel. Dit raak die kern van die heersende tradisionele lewenswyses wat in die Middeleeue ontwikkel het. Sekularisasie het 'n hoeksteen geword in die drif van Jode om deel te wees van 'n samelewing wat gebaseer is op gelykheid voor die wet, skeiding van kerk en staat en die nasionale lojaliteit van die burgers. Baie Jode dryf weg van Judaïsme, sommige aanvaar selfs die Christendom in die plek daarvan. Die afname in godsdienstige oortuigings het die bande tussen die Europese Joodse gemeenskappe verswak en namate meer Jode toenemend patrioties raak teenoor wat hulle as veilige tuislande beskou het, is noue bande tussen individuele Joodse gemeenskappe byna onmoontlik (Eisenstadt, 1992).

Die afgeleide spanning tussen die persoonlike lewe van 'n Jood en die openbare lewe in die sekulêre samelewing was die grootste uitdaging wat die Europese Jood in die gesig gestaar het. Sionisme was 'n reaksie op die pogings van Jode om hierdie gaping te oorbrug. Bogenoemde spanning word vererger deur die opkoms van antisemitisme as 'n sterk politieke mag na die groot finansiële krisis van die laat negentiende eeu. Antisemitisme is gevoel deur diegene wat in Europa woon wat pogroms in Rusland (1881-82), oproer in Kishinev (1903), moord op Jode in die hele westelike en suidelike Rusland (1905), beskuldigings van verraad (die Dreyfus) Affair in Frankryk), die opkoms van rassistiese benaderings in Frankryk en Duitsland en amptelike antisemitiese beleid in Rusland en ander Oos-Europese lande. As gevolg van die langtermynproses waardeur Jode probeer het om die spanning tussen hul persoonlike en openbare lewens op te los in 'n sekulêre samelewing met antisemitisme, het die Sionistiese Beweging op die wêreld verskyn.

Die opkoms van die Sionistiese Ideologie

Die belangrikste uitgangspunt van die Sionistiese ideologie was dat die oplossing vir 'n lewensvatbare Joodse gemeenskaplike bestaan ​​in die moderne tyd slegs in Israel kon geïmplementeer word. Eretz Israel, die land waarin die identiteit van die Joodse volk oorspronklik gevorm het, vorm 'n deurlopende komponent in die Joodse kollektiewe bewussyn. Dit was die enigste plek waar 'n Joodse gesamentlike entiteit en omgewing herbou kon word, en die enigste plek waarop die Jode die geskiedenis kon herlei en 'n produktiewe, normale en verenigde gemeenskap kon word wat verantwoordelik was vir sy eie lot.

Rabbi Yehudah Shlomo Alkalay (1798-1878) en Rabbi Zevi Hirsch Kalischer (1795-1874) verskyn in die middel van die negentiende eeu en was een van die eerste voorstanders van die sionisme wat beweer dat die Joodse nedersetting in Israel 'n voorbereidende fase was vir die koms van die Messias. 'N Meer moderne utopiese weergawe van sionisme en mdash gebaseer op 'n sosialistiese perspektief en omskryf in terme van morele noodsaaklikheid, en is ontwikkel deur Moses Hess (1812-1875). In sy Rome en Jerusalem (1862), het Hess aangevoer dat Jode nie 'n godsdienstige groep was nie, maar eerder 'n aparte nasie wat gekenmerk word deur 'n unieke godsdiens waarvan die universele betekenis erken moet word. Die pogings van godsdienstige hervormers om Joodse seremonies in 'n weergawe van die Christendom te vorm, het slegs die skelet van 'n eens wonderlike verskynsel in die wêreldgeskiedenis gelaat. Volgens Hess moet die reaksie 'n politieke organisasie van Jode wees, sowel as die stigting van 'n Joodse staat in Palestina wat as 'n geestelike sentrum en 'n basis vir politieke optrede sou dien, wat sosialistiese beginsels in sy instellings beliggaam.

Die samesmelting van die Joodse nasionale beweging

Die Joodse nasionale beweging verskyn op die verhoog van die geskiedenis in die 1870's met die ontstaan ​​van verenigings vir die bevordering van immigrasie van Jode na Palestina en ndashHovevei Zion (liefhebbers van Sion) en ndash in 'n aantal Russiese stede en later versprei na Pole. Die beweging het drie sentrale doelwitte aanvaar wat volgens haar nodig was vir 'n gesonde nasie en samelewing: outomatiese emansipasie (dws selfoptrede deur 'n georganiseerde nasionale liggaam) produktiwiteit (dws die herstrukturering van die historiese professies van Jode en die gebruik van nuwe bronne van lewensbestaan ​​soos landbou) en 'n mate van tuisregering (Ettinger en Bartal, 1996). Die poging om die eerste twee doelwitte te bereik, was slegs gedeeltelik suksesvol. Die doelwitte is bereik deur die mees aktiewe van die voorgenoemde verenigings, Bilu (Beit Yaakov Lechu ve Nelcha & ndash & ldquoGo Forth the House of Jacob & rdquo), wie se lede na Palestina geëmigreer het en die eerste immigrasiegolf begin het, bekend as die Eerste Aliyah. Aangesien baie min Jode bereid was om hul nasionalistiese bewussyn te vertaal in die konkrete kollektiewe optrede van emigrasie, het die beweging spoedig tot die grens van die Joodse samelewing in Oos -Europa teruggegaan. Die vestigingsaktiwiteit in Palestina, wat met die hulp van baron Edmond de Rothschild uitgevoer is, het egter 'n ekonomiese en nasionale infrastruktuur geskep waarop verdere immigrasiegolwe kon voortbou. Die derde doelwit, om tuisheerskappy te bereik, is bereik na die verskyning van Theodor Herzl en die byeenkoms van die Eerste Sionistiese Kongres in Basel in 1897, waarop die World Zionist Organization (WZO) gestig is. Hierdie organisasie het Baron de Rothschild vervang as die hoofbefondsder ​​van vestigingsaktiwiteite in Palestina (Ettinger en Bartal, 1996).

Strome van Sionisme

Binne die nuwe opkomende Sionistiese beweging was daar baie verskillende strome wat meeding om die aandag van die Joodse publiek. Elke stroom het sy eie ideologie ten opsigte van die toekoms van die Sionistiese beweging bygedra, hoe dit gebou moet word, gepaste doelwitte wat dit moet stel en die volgorde wat dit moet probeer bereik. Hieronder word 'n uiteensetting van hierdie verskillende ideologiese sienings en die belangrikste historiese figure wat 'n aktiewe rol gespeel het in die bevordering daarvan, uiteengesit.

Praktiese Sionisme

Die idee dat Palestina noodsaaklik was vir die sionisme, is nie deur alle Jode gedeel nie. Ten tyde van die Eerste Aliyah is slegs 'n paar landbou nedersettings in Argentinië deur Baron de Hirsch en die Joodse Kolonisasie Vereniging gevestig. Een van die stigters van die Lovers of Zion, Leon Pinsker (1821-1891), verwoord die siening van praktiese Sioniste in sy boek Auto-emansipasie (1882). Pinsker het aangevoer dat die Joodse nasionale doel nie Israel is nie, maar eerder 'n land wat groot genoeg is om Jode in te sluit wat hul politieke, ekonomiese en sosiale regte ontneem word. Eers later het praktiese sioniste hul standpunt verander en begin vestig op vestiging in Palestina. Hulle het egter geweier om groot politieke aanvalle aan te gaan wat daarop gemik was om 'n politieke verbintenis te verkry van die voorste wêreldmoondhede ter ondersteuning van die Joodse nasionale huis. Uiteindelik was die kerngedagte van die Praktiese Sionisme die totstandkoming van 'n geleidelike proses waardeur Jode, via immigrasie en vestiging, 'n groot genoeg vastrapplek in Palestina sou kry dat wêreldmoondhede geen ander keuse sou hê as om hulle toestemming te gee om 'n Joodse stigting te vestig nie nasionale tuiste (Berlyn, 1996).

Politiek en sionisme

Die Sionistiese beweging het ontwikkel tot 'n polities dinamiese krag met die meteoriese opkoms van Theodor Herzl en die byeenkoms van die Eerste Sionistiese Kongres in Basel, Switserland, in 1897. In die begin van sy loopbaan het Herzl die konvensionele siening van die vereuropiseerde Joodse intellektuele van aan die einde van die negentiende eeu dat die proses van assimilasie sou lei tot die volledige integrasie van Jode in hul tuisgemeenskappe. Hierdie siening is egter spoedig hersien nadat hy antisemitisme teëgekom het na die publikasie van die boek Eugen D & uumlhring & rsquos oor die & ldquoJewish Problem & rdquo en die Dreyfus-verhoor in 1894, waarin 'n Joodse kaptein in die Franse Algemene Staf valslik beskuldig is van spioenasie vir Duitsland en lewenslange tronkstraf opgelê. Dreyfus is vrygespreek 12 jaar nadat hy die eerste keer aangekla is, maar dit was die antisemitiese omgewing rondom sy oorspronklike verhoor wat veroorsaak het dat Herzl, wat die gebeurtenis as joernalis behandel het, besef dat assimilasie misluk het en dat dit tevergeefs was om teen -Semitisme in Europa. Op daardie oomblik is die & ldquoJewish Question & rdquo omskep van 'n sosiale en godsdienstige probleem na 'n nasionale probleem (Friedman, 2004). Herzl word daarna die stigter en leier van die Politieke Sioniste.

Herzl & rsquos ideologie, wat hy in toneelstukke uiteengesit het, soos Die Nuwe Ghetto (1897), pamflette en boeke (bv. Die Joodse staat, 1896 Altneuland, 1902), was gebaseer op die revolusionêre uitgangspunt dat Jode 'n nasie is soos alle ander nasies, en daarom was 'n soewereine staat 'n oplossing vir hul probleem (Avineri, 1981). Herzl het geglo dat die Joodse vraag en polities polities opgelos moet word deurdat Europese nasies soewereiniteit verleen oor 'n gedeelte grond vir die Jode. Volgens hom het hierdie oplossing die belange van Sioniste en antisemiete bevredig, sodat die Jode afsonderlik kan woon. 'N Joodse staat word daarom deur Herzl beskou as 'n wêreldwye noodsaaklikheid en verantwoordelikheid. Die groot moondhede, het hy volgehou, moet saam optree om 'n & ldquocorner & rdquo vir Joodse massas te vind om na te emigreer en in vrede te leef.

Herzl was 'n man van aksie en 'n groot diplomaat, wat sy fokus van die een hoofstad na die ander verskuif het in reaksie op politieke geleenthede. Hy wend hom eers tot verskeie prominente Joodse figure, waaronder Baron de Hirsch (die stigter van Joodse nedersettings in Argentinië), die Opperrabbyn van Wene en die Rothschild -familie, in die hoop dat hulle ontvanklik sal wees vir sy idees. Na hierdie mislukte pogings, het hy later gestig Die Welt, die weekblad van die Sionistiese Beweging, die finansiële deel van die beweging bekend as die Joodse Koloniale Trust, en in Augustus 1897 die Sionistiese Kongres in Basel, Switserland. In die diplomatieke arena het Herzl onderhandel met Kaiser Wilhelm, die sultan van Turkye, die koning van Italië, pous Pius X, die Russiese minister van binnelandse sake en vele ander heidense leiers. Dit was die eerste keer in die geskiedenis dat 'n Joodse nasionale program op die internasionale politieke agenda geplaas is (Avineri, 2007). In hierdie vergaderings het Herzl die fundamentele idees van die sionisme aangebied en die noodsaaklikheid om 'n Realpolitiek siening om die & ldquoJewish Problem konstruktief op te los. & rdquo

Miskien was die mees omstrede stap van Herzl & rsquos sy steun aan die Britse voorstel in 1903 vir 'n Joodse nedersetting in Uganda onder die Britse vlag. Herzl regverdig sy stap op grond van politieke pragmatisme deur dit polities onverstandig te beweer om 'n aanbod van 'n groot mag wat die Sionistiese beweging erken, te verwerp. Boonop sou die aanvaarding van die Britse aanbod die vestiging van 'n Joodse staat in Palestina nader bring, namate die groot moondhede die nutteloosheid van hierdie idee begin begryp het.

Na die Kishinev -pogroms van 1903 het Herzl verdere vervolgings voorsien. Trouens, hy voorspel dat 'n Joodse katastrofe op hande is en 'n voorspelling wat tydens die Tweede Wêreldoorlog tragies verwesenlik is. Herzl het dus 'n & hedendaagse hawe in Uganda gesoek as 'n noodmaatreël en nie as 'n verwerping van 'n territoriale basis in Israel nie. Sy wens het egter nooit verwesenlik geword nie. Alhoewel hy steun op die sesde Sionistiese Kongres gekry het om 'n ondersoekkommissie na Oos-Afrika te stuur, het Russiese Sioniste, onder leiding van Chaim Weizmann (1874-1952), teen hom gestaan.Die slag vir Herzl & rsquos prestige, sowel as die poging tot moord op Max Nordau (medestigter van die WZO saam met Herzl), het Herzl diep depressief gelaat. 'N Jaar later het die Britse regering sy aanbod teruggetrek. Herzl & rsquos se gesondheid het gedurende 1903 aansienlik agteruitgegaan, en hy is die volgende jaar dood.

Na die dood van Herzl & rsquos was daar geen hoop op 'n deurbraak vir die Sionistiese beweging tot die ineenstorting van die Ottomaanse Ryk, wat destyds Palestina ingesluit het nie. Die leierskap van die Sionistiese beweging het dus oorgegaan uit die hande van diegene wat 'n politieke oplossing gesoek het na diegene wat 'n meer praktiese oriëntasie ondersteun in die vorm van die bestendige immigrasie van Jode na Palestina en die ontwikkeling van die infrastruktuur vir 'n Joodse vaderland.

Geestelike en kulturele sionisme

Die geskiedenis van die sionisme voor die Eerste Wêreldoorlog word weerspieël in die menigte temas wat oor die Sionistiese Beweging gestrek het, soos die sekulêre, politieke en sosiale nadruk op nasionale heropbou en renaissance, en die vermoë van Jode om hulself te verander in outonome agente van geskiedenis, sowel as Joodse solidariteit. Hierdie temas is verweef in die beginsel van shlilat ha'galut en was bedoel om gevorm te word, sodra 'n Joodse nasie in Israel ontstaan ​​het, tot 'n nuwe Joodse kollektiewe identiteit (Eisenstadt, 1992). Hierdie utopie word aangetref in die literêre meesterwerke van Ahad Ha & rsquoAm, wat Herzl & rsquos ideologiese teenstander was.

Ahad Ha & rsquoAm was 'n produktiewe Sionistiese skrywer en 'n politieke akteur. Hy het meer as enige skrywer bygedra tot die totstandkoming van moderne Hebreeuse prosa en ondersteun terselfdertyd die liefhebbers van Sion, woon die eerste Sionistiese kongres by en word verkies as lid van die sentrale komitee in Odessa, wat die middelpunt van die liefhebbers van Sion organisasie. Later het Ahad Ha & rsquoAm vertroueling van Chaim Weizmann en rsquos geword tydens die onderhandelinge oor die Balfour -verklaring. Hy het probeer om die gang van die Sionisme te beïnvloed deur te beklemtoon dat die Sionisme 'n kulturele beweging moet wees, nie net 'n politieke mag nie. Dit moet poog om die geestelike inhoud van die Joodse bestaan ​​te verstewig en die Joodse nasionale kultuur te herkonstrueer, sodat Jode, by die verkryging van 'n staat, steeds gelei sal word deur hul historiese soeke na geestelike grootheid.

Ahad Ha & rsquoAm het reeds besef dat die stigting van 'n Joodse staat slegs 'n klein deel van die Joodse volk na Israel sou immigreer. Dit impliseer dat die Diaspora die meerderheid van die Joodse bevolking sal huisves. Aangesien 'n nuutgestigte Joodse staat nie die ekonomiese probleme van Jode wat in die buiteland woonagtig was, sou oplos nie, sou sy verantwoordelikheid teenoor hul lewenskrag op geestelike en kulturele gebiede bestaan.

Geestelike en kulturele sionisme was bedoel om geestelike Joodse waardes te bied aan beide die individuele Jood in Wes -Europa wat nie in die liberale kultuur van sy vaderland kon integreer nie en die Oos -Europese Jood wat nie kon identifiseer met die nasionalistiese kultuur van sy vaderland nie. Nie verrassend nie, na die publikasie van Herzl & rsquos Altneuland, Ahad Ha & rsquoAm publiseer 'n skerp kritiek op Herzl & rsquos se visie op die Joodse staat omdat dit die geestelike dimensie ignoreer. Boonop was Ahad Ha & rsquoAm een ​​van die eerste skrywers wat die noodsaaklikheid beklemtoon het om die Arabiese probleem in Palestina die hoof te bied, eerstens deur die houding van die eerste setlaars teenoor die Arabiese bevolking te verander. Hy het ook gewaarsku teen die moontlike opkoms van 'n Arabiese Palestynse nasionale beweging wat uiteindelik die Sionistiese beweging sou konfronteer.

Godsdienstige Sionisme

Die wortels van die godsdienstige sionisme kan teruggevoer word na die vestiging van die liefhebbers van Sion. Prominente rabbi's erken die noodsaaklikheid om deel te neem aan die nasionale herontwakingsproses en die heropbou van 'n nuwe Joodse identiteit te beïnvloed. Die belangrikste was egter hul besluit om lede van die liefhebbers van Sion te bly, saam met sekulêre leiers, en 'n stap wat 'n belangrike wending in die geskiedenis van godsdienstige sionisme tot gevolg gehad het. Later het meningsverskille tussen Shmuel Mohilever (1824-1898), wat die Warskou-afdeling van Lovers of Zion gestig het, en die hoofsaaklik sekulêre hoofkantoor van die beweging, tot die stigting van die godsdienstige Sionistiese party bekend as die Mizrahi gelei ('n afkorting van merkas ruhani meaning & ldquospiritual center & rdquo) tussen 1902 en 1905.

Die totstandkoming van die Mizrahi -party vroeg in die geskiedenis van die Sionistiese Beweging het die toetrede van die godsdienstige en rabbynse wêreld tot die gebied van geïnstitusionaliseerde politiek beteken. In teenstelling met die Liefhebbers van Sion, waarin sekulêre en godsdienstige lede langs mekaar gewerk het, het die vestiging van Mizrahi aangedui dat 'n godsdienstig-politieke liggaam binne 'n sekulêre beweging ontstaan ​​het. Die stigter van Mizrahi, Rabbi Isaac Jacob Reines (1839-1915), definieer grense tussen die gebiede van wettige Sionistiese aktiwiteite wat in vlees en bloed in die hede uitgevoer is en die van die messiaanse hoop, wat ideaal en ver was. Hierdie skeiding het hom in staat gestel om volkome Joodse nasionale verlossing voor te stel dat dit eers sou kom na die hervorming van die mensdom in sy geheel, en veral die uitskakeling van menslike korrupsie (Ravitzky 1993, p. 33). Tot die verlossing was die regte pad om die Herzliaanse sionisme te volg. Hierdie besluit het die Mizrahi -beweging uit twee opsies gelaat: (1) om as waghond binne die groter Sionistiese beweging op te tree of (2) om aktiwiteite te doen wat verband hou met die fisiese en kulturele infrastruktuur in Israel, naamlik Joodse nedersetting en godsdienstige opvoeding van die Sionistiese samelewing (Laqueur, 1972, p. 482). Nadat die voorstanders van laasgenoemde opsie gewen het, was dit nodig om die ideologiese regverdiging vir hierdie konstruktiewe houding te formuleer. Dit is gedoen deur nasionale inhoud en gees in tradisionele godsdienstige terme te vertaal.

Laai ons mobiele app af vir onmiddellike toegang tot die Joodse virtuele biblioteek


In die jare voor die Eerste Wêreldoorlog was daar toenemende Arabiese vyandigheid teenoor die Ottomane. Een van die leiers was Sherif Hussein, Emir van Mekka, en hy onderhandel met die Britte. Hussein wou 'n Britse waarborg hê van 'n onafhanklike Arabiese staat, waaronder die Hejaz, Sirië en Mesopotamië in ruil daarvoor dat hy teen die Ottomane opstaan. Die Ottomaanse sultan het alle Moslems opgeroep vir 'n jihad teen die Britse Ryk, veral in Indië. Brittanje was bekommerd hieroor en beskou Hussein as 'n buffer.

Teen Oktober 1915 druk Hussein op Brittanje en dreig hy om die Ottomane te ondersteun. Dit sou die balans teen Brittanje laat swaai het, sodat die hoë kommissaris Henry McMahon in Kaïro 'n brief aan Hussein gestuur het waarin beloof is dat as die Arabiere teen die Ottomane sou veg, Brittanje die Arabiese onafhanklikheid na die Eerste Wêreldoorlog sou erken "in die perke en grense wat die Sherif voorgestel het" van Mekka ”, maar lande uitgesluit waaroor die Franse belang gehad het. Frankryk wou Sirië as 'n kolonie hê, en dit was ook teen 'n onafhanklike Arabiese staat. Ongelukkig het die Britse amptenare in Egipte, insluitend McMahon, niks geweet van die onderhandelinge vir die Sykes-Picot-ooreenkoms nie (sien volgende paragraaf).


Sionisme in die Verenigde State

Joodse vroue het 'n benadering tot die Amerikaanse sionisme gekonstrueer wat hul eie unieke posisie in die Amerikaanse en Joodse samelewing weerspieël, deur die kategorie van geslag as 'n veranderlike in die historiese analise van die Amerikaanse sionisme te gebruik. Joodse vroue was vanaf die vroegste jare van die beweging aktiewe deelnemers aan die Amerikaanse sionisme. Sionistiese organisasies vir vroue, veral Hadassah, het gefokus op die oprigting van studiekringe en het deelgeneem aan 'n deelnemende en grondslagmodel van filantropie ter ondersteuning van die sionisme. Gedurende die hele beweging het invloedryke vroue vloeiend tussen die privaat en die openbare lewe beweeg, en hulle het gebiede van groot kommer vir hul eie lewens as Amerikaanse Joodse vroue op die Sionistiese openbare en politieke agenda geplaas.

Die moderne beweging van die Sionisme het in die negentiende eeu begin en het ten doel gehad om die Joodse volk na die land Israel terug te keer. Geleerdes het gereeld opgemerk dat die kulturele en politieke kontekste van die Verenigde State die spesifieke rigtings en grense van die Amerikaanse tak van die beweging gevorm en ingelig het. Amerikaanse sionisme, anders as sy Europese eweknie, was geneig om politieke aktiwiteite te vermy, omdat die omstandighede wat politieke sionisme elders veroorsaak het - Joodse haweloosheid en vervolging - nie van toepassing was op Amerikaanse Jode self nie. Amerikaanse Sioniste het nooit ingeteken op die Europese Sionistiese klem op shelilat ha-golah [die ontkenning van die Lit. (Grieks) "verspreiding." Die Joodse gemeenskap en sy woonplekke, buite Ere z Israel. Diaspora]. In plaas daarvan het die Amerikaanse sionisme die beweging konsekwent uitgebeeld as getrou aan demokratiese en sosiale ideale en aangevoer dat die hoogste ideaal van die sionisme - sosiale geregtigheid vir die vervolgde oorblyfsels van die Joodse volk in Europa en elders - identies was aan die etos wat die Amerikaanse nasie animeer.

Die Amerikaanse omgewing het veroorsaak dat die meeste vroeë Amerikaanse sioniste opvoeding en filantropie en nie immigrasie na The Land of Israel Erez Israel of Joodse staatskap as die deurslaggewende Sionistiese dade beskou het, en deur die invloed van mans soos Solomon Schechter en Mordecai Kaplan het baie ook na vore gekom Sionisme as 'n deurslaggewende skans teen Amerikaanse Joodse assimilasie.

In hierdie verslae van die Amerikaanse Sionistiese vertelling is selde genoeg aandag gegee aan die kenmerkende rolle wat vroue beklee. Nuwe maniere om die aard van die Amerikaanse beweging te verstaan ​​en te definieer, kom egter na vore deur die aanneming van 'n meer inklusiewe benadering wat fokus op die historiese ervarings van vroue sowel as die kategorie van geslag - die sosiaal en kultureel gekonstrueerde aspekte van die verdelings van die geslagte - as 'n beslissende veranderlike in die historiese analise van die Amerikaanse sionisme. Want alhoewel Amerikaanse Sionistiese vroue 'n gemeenskaplike Joodse erfenis met hul vaders, mans, broers en seuns gedeel het, het hulle ook 'n benadering tot die Amerikaanse sionisme gekonstrueer wat hul eie unieke posisie in die Amerikaanse en Joodse samelewing weerspieël. 'N Komplekse wisselwerking tussen geslag, sosiale klas en religie-etniese kultuur het die manier waarop vroue gehelp het om die gang van die sionisme in Amerika te bepaal, gevorm, en 'n behoorlike geskiedenis moet al hierdie faktore in ag neem by die aanbieding van ontwikkelings en tendense wat die beweging kenmerk .

Terwyl geleerdes gereeld Europese manne van die middel van die negentiende eeu, soos Moses Hess en Rabbi Zvi Hirsch Kalischer, bestempel het as mevasserei Ziyyon [voorlopers van die sionisme], die Amerikaanse Joodse digter en skrywer Emma Lazarus verdien beslis ook hierdie benaming. Die aristokratiese Lazarus, wie se familiêre wortels in Amerika tot in die 1700's strek tot die Joodse bewussyn van die vroeë 1880's en die daaropvolgende lot van Oos -Europese Jood, het tot die hergeboorte van die Joodse volk op sy voorvadergrond gevra in beide poësie en prosa. In haar 1882–1883 ​​prosawerk "An Epistle to the Hebrews", gepubliseer in die Amerikaanse Hebreeus, Lazarus het 'n protosionistiese visie bevorder wat 'n dekade later in die geskrifte van Theodor Herzl voorafgegaan en parallel was met die Sionistiese posisie. Lazarus het geskryf: 'Wat ons vandag nodig het ... is die opbou van ons nasionale, fisiese krag. ... Byna negentienhonderd jaar leef ons op 'n idee. ... Ons liggaam het onherkenbaar verhonger en uitgeteer. ... Laat ons eerste sorg vandag die herstel van ons liggaamlike krag, die heropbou van ons nasionale organisme wees, sodat dit in die toekoms, waar die respek wat ons toekom, nie deur smeking gewen kan word nie, beveel kan word en waar dit kan nie beveel word nie, dit kan toegepas word. ”

Rosa Sonnenschein, uitgewer en redakteur van die Amerikaanse Jood tussen 1895 en 1899 het baie van die Sionistiese temas wat Lazarus verwoord het, weergalm en een van die vroegste ondersteuners van Herzl op Amerikaanse bodem geword. In die uitgawe van April 1897 van haar tydskrif skryf Sonnenschein 'n artikel met die titel "Wat het 'n Jood nie daarvan gedroom om Israel as 'n volk herstel te sien nie - van 'n nuwe, vrye, groot en glorieryke Juda?" Later dieselfde jaar is sy deur Herzl uitgenooi om die verteenwoordiger van die Eerste Sionistiese Kongres in Basel by te woon Amerikaanse Jood.

Namate die sionisme 'n groeiende aantal Amerikaanse aanhangers begin lok het, het die grootste deel van die Amerikaanse Joodse vroue -sioniste hul steun uitgespreek vir die ontluikende Sionistiese beweging deur organisasies wat in die algemeen - hoewel nie uitsluitlik nie - geskei was. Kort na die oprigting van die Amerikaanse tak van die Ortodokse Sionistiese organisasie Mizrachi in 1913, het Ortodokse Sionistiese vroue die Mizrachi Women's Organization of America (vandag AMIT genoem) gestig en wou hulle die Joodse vaderland herbou op grond van tradisionele Ortodoksie deur "die fisiese , sosiale, opvoedkundige en geestelike behoeftes van vlugtelinge en inheemse jeugdiges. ” In 1926 het Amerikaanse vroue wat hulself toewy aan die saak en beginsels van die Arbeidsionisme, Pioneer Women gestig en gepoog om "die openbare mening namens die redding van ons mense te wek" deur 'n humanitêre en 'progressiewe sosiale visie' te bevorder. Deur aan hierdie aktiwiteite deel te neem, het die vroue in hierdie organisasies hulself beywer vir oorsake wat strook met die beeld wat die groter samelewing van vroue as versorgers gehad het.

Hadassah was die belangrikste onder al hierdie groepe. Die doelwitte en doelstellings van Hadassah was soortgelyk aan dié wat die ander groepe geanimeer het, en 'n ontleding van die metodes en styl wat Hadassah -vroue gebruik het om hul organisatoriese doelwitte te bereik, toon die kenmerkende rol wat vrouorganisasies speel in die ontvouing en ontwikkeling van Amerikaanse Sionisme. Hadassah het sy oorsprong in studiekringe georganiseer deur Emma Leon Gottheil, die vrou van Richard Gottheil, 'n vurige Sionis en professor aan die Universiteit van Columbia. Gottheil vergesel haar man na die Tweede Sionistiese Kongres in 1898 en word deur Herzl self beveel om Amerikaanse Joodse vroue namens die Sionistiese saak te organiseer. Sy reageer deur hoofstukke van die Daughters of Zion te vestig as 'n aangeslote lid van die Federasie van Amerikaanse Sioniste. Hierdie studiegroepe het spoedig die New York -gebied bespeur en het uitstekende jong vroue soos Jessie Ethel Sampter en Lotta Levensohn tot hul geledere aangetrek, wat in latere dekades bestem was om prominente Amerikaanse Sionistiese figure te word. Die vroue wat aan hierdie studiekringe deelgeneem het, het hul toewyding aan Palestina en die sionisme beskou as 'n middel tot regstelling van die probleme van sosiale ongelykheid wat die Progressiewe agenda en tydsgees oorheers het.

In 1907 word die bekende en hoog aangeskrewe Henrietta Szold 'n aktiewe lid van die Harlem-studiegroep, bekend as Hadassah Circle. Szold reis na Palestina in 1909. Daar kry sy 'n eerstehandse begrip van die toestande in Erez Israel. Ontsteld oor die gebrek aan mediese en sanitêre fasiliteite in die ontluikende en groeiende Joodse gemeenskap in Palestina voor die stigting van die staat Israel. 'Ou Yishuv' verwys na die Joodse gemeenskap voor 1882 'New Yishuv' na die na 1882. Yishuv [Joodse nedersetting], besluit Szold met haar terugkeer na die Verenigde State om die gevolge van siektes, hongersnood en haweloosheid wat daar bestaan, te verlig deur gesondheidsprogramme en fasiliteite vir sowel Jode as Arabiere op te stel. Alhoewel Szold in 1910 as eresekretaris van die deur die mans oorheersde Amerikaanse Federasie van Sioniste gedien het, het die finansiële chaos van die groep veroorsaak dat sy dit geïgnoreer het en eerder vir vroulike Sioniste in Daughters of Zion en Hadassah studiekringe vir ondersteuning gewend het. 'N Grondwet vir die Hadassah -organisasie is in 1912 opgestel. Terwyl Hadassah formeel verbonde was aan die Federasie van Amerikaanse Sioniste, het Hadassah aangedring op die behoud van beheer oor sy eie sake - tot groot ontsteltenis van verskeie manlike kritici wat dit onvanpas gevind het dat vroue hul onafhanklikheid uitspreek in hierdie manier.

Hadassah het hierdie kritici geïgnoreer en sy programme en aktiwiteite gebou op 'n erfenis van Joodse filantropie, sowel as op die liefdadigheids- en organisatoriese model wat die Amerikaanse vroueklubbeweging van die Progressive Era bied. Daar is spoedig hoofstukke in die Verenigde State gevorm, en memoires wat deur hierdie jare deur vroue in die hele land geskryf is, getuig van die universele sukses en status wat Hadassah in die Amerikaanse Joodse gemeenskap geniet het. Lidmaatskap in Hadassah en deelname aan sy projekte en aktiwiteite het 'n vaste deel geword van die burgerlike pligte waaraan duisende Amerikaanse Joodse vroue deelgeneem het.

Met die finansiële steun van Nathan en Lina Straus, het Hadassah probeer om voorkomende gesondheidsorg aan sowel Joodse setlaars as inboorlinge aan te bied deur twee verpleegsters - Rose Kaplan en Rachel [Rae D.] Landy - in 1912 na Palestina te stuur. Bertha Landsman, 'n openbare gesondheidsorg verpleegster wat in New York opgelei is, het in die voetspore van Kaplan en Landy gevolg, sy wou die stygende kindersterftesyfers wat in Palestina verkry is, verlaag deur gratis layettes en gepasteuriseerde melk aan ouers wat in die Rothschild -hospitaal gebore is, te verbeter, asook deur die verbetering van sanitêre toestande by bevalling deur opvoeding van vroedvroue.

Die sukses van hierdie vroeë pogings het daartoe gelei dat die Federasie van Amerikaanse Sioniste Hadassah in 1916 aangekla het van die verantwoordelikheid om die destyds skynbaar onoorkomelike bedrag van vyf-en-twintigduisend dollar in te samel vir die oprigting van 'n Amerikaanse Sionistiese Mediese Eenheid (AZMU) in Palestina. Szold het onbevrees vir die uitdaging 'n beroep op elke Hadassah -vrou in die hele land gedoen om geld te bespaar en vyftien sent by te dra ter ondersteuning van die projek. Haar geldinsamelingstegniek het duisende vroue namens die Sionistiese onderneming gemobiliseer, en Hadassah het sy doelwit gou oortref deur dertigduisend dollar vir die AZMU by te dra.

Die deelnemende en grondslagmodel van filantropie wat deur hierdie aktiwiteit gevestig is, was 'n model vir die fondsinsamelingsprojekte van ander organisasies sowel as vir Hadassah self. Mizrachi -vroue het byvoorbeeld gereeld middagete gehou waar individue klein skenkings aangebied het vir die ondersteuning van godsdienstige instellings en weeshuise sowel as kinderhuise en godsdienstige 'n Vrywillige kollektiewe gemeenskap, hoofsaaklik landbou, waarin daar geen privaat rykdom is nie en wat verantwoordelik is vir al die behoeftes van sy lede en hul gesinne. kibboetse in Palestina. Die Women's League for Palestina, wat in die vroeë 1920's deur Emma Gottheil gestig is, het ook vergelykbare fondsinsamelingstegnieke gebruik vir die oprigting van beroepskole en koshuise vir jong Joodse vlugtelingvroue toe hulle in Palestina aankom.

Hadassah behou egter sy posisie as die voortreflike organisasie van Sionistiese vroue in Amerika gedurende hierdie hele periode. In 1921–1922 het Hadassah 'n beroep op godsdienstige skoolleerlinge in die Verenigde State gedoen om ''n sent te gee sodat 'n kind in Jerusalem kan eet'. Teen 1923 kon skole in Jerusalem warm etes vir al hul studente voorsien.In die dertigerjare het Hadassah eweneens finansiële steun vir die Jeug Lit. "klim." 'N "Oproep" tot die Torah tydens die lees daarvan in die sinagoge. 'N Aliyah -projek wat daarop gemik was om Joodse vlugtelingkinders na Palestina te bring deur lidmaatskap bymekaar te maak in honderde weeklikse of maandelikse hoofstukke of tee -vergaderings in die Verenigde State. By hierdie vergaderings is elke vrou gevra om 'n paar dollar te skenk totdat die hoofdoel van $ 360 bereik is. Op hierdie manier het Hadassah vinnig sy nasionale doelwit van sestigduisend dollar bereik. Dit alles weerspieël die sentrale rol wat vroue nou in die Amerikaanse sionisme beklee, en Hadassah het waarskynlik teen die dertigerjare die magtigste Sionistiese organisasie ter wêreld geword.

Die humanitêre en sosiale bekommernisse wat hierdie organisasies aangespreek het, is beskou as logiese openbare uitbreidings van tradisionele vroulike huishoudelike verantwoordelikhede, en deur Hadassah en ander groepe is vroue toegelaat om hul vaardighede en talente uit die huis te haal op 'n sosiaal goedgekeurde manier. Deelnemers aan hierdie organisasies het die grense tussen openbare en private domeine uitgewis deur kwessies wat oorspronklik van privaat belang was, te omskep in sake van maatskaplike belang, in 'n besonder Joodse en politieke arena.

Sekerlik, hierdie uitbreiding het nie universele goedkeuring gekry nie. Van die begin af het Hadassah meer as sy aandeel gehad in manlike kritici wat woedend was oor die onafhanklikheid wat dit toon. Hierdie gesindheid bereik sy hoogtepunt in 1926–1928, toe Louis Lipsky, president van die Zionist Organization of America (ZOA), woedend was oor die weiering van Hadassah en sy president, Irma Levy Lindheim, om 'n banklening vir die United Palestine Appeal aan te gaan. van die ZOA. Lindheim het die ZOA in die openbaar gekritiseer vir wat sy as die swak organisasie en fiskale onverantwoordelikheid beskou het, en sy het 'n groter Hadassah -verteenwoordiging by die kongres van die ZOA geëis. In reaksie hierop het Lipsky 'n beroep op die Nasionale Raad van die ZOA gedoen om Lindheim te berispe. Die direksie het sy versoek van die hand gewys en selfs so ver gegaan as om 'n stem van openbare vertroue in Lindheim uit te spreek. Lipsky het daarna na die bladsye van die Sionistiese tydskrif gegaan Nuwe Palestina om Hadassah aan te val, beskuldig hy Lindheim daarvan dat hy die beginsels van Henrietta Szold, "wat die regte rol van vroue in die geledere van die ZOA erken het, laat vaar het." Sulke geslagsgebaseerde kritiek het veroorsaak dat Szold self reageer, en sy beweer dat sy niks "onvrouliks" in die posisies sien wat Lindheim beklee nie. Szold het volgehou dat Hadassah die volste reg het om 'n onafhanklike rol in Sionistiese aangeleenthede te speel. Deur hul reg te bevestig om outonoom oor openbare aangeleenthede uit te spreek, het Lindheim en Szold die omvang van gepaste openbare gedrag vir vroue uitgebrei. Die hele saak getuig van die sterkte en mag van Hadassah sowel as die openbare gesagsposisie wat aan vroue in die Amerikaanse beweging verleen word.


Sionisme - Geskiedenis

- John Howard OM AC, voormalige premier van Australië

& ldquo 'n Vinnige en onwrikbare geskiedenis van 'n meesterskrywer. Ryvchin beskryf die onbreekbare 3000 jaar oue band tussen die Joodse volk en die land Sion briljant en vertel die verhaal kragtig en definitief. 'N Wonderlike bydrae tot die Joodse geskiedenis. & Rdquo
Die duidelikheid van Ryvchin en rsquos se verhaal vertel die essensie van die sionisme en verduidelik die Joodse begeerte om terug te keer huis toe op 'n manier wat sal boei, opvoed en inspireer. & rdquo

- Isaac Herzog, voorsitter van die Jewish Agency

Hierdie belangrike boek moet gelees word deur alle Sioniste wat intellektuele en historiese ammunisie benodig om te veg teen anti-Sioniste en deur almal wat die sionisme uit onkunde of verkeerde politieke korrektheid bevraagteken. & quot

Die verhaal van die sionisme, die Joodse beweging van nasionale bevryding wat gelei het tot die stigting van die moderne Israel, word geanimeer deur leiers met 'n seldsame visie en politieke genie. Dit is ook 'n verhaal van tragedie, valse aanbreek en lyding op 'n onbegryplike skaal. Bowenal is dit 'n verhaal sonder presedent, waarin 'n ou, verstrooide, vervolgde volk gesien het wat hinkel van die een ramp na die ander, en byna twee millennia na hul ballingskap terugkeer na vryheid in die lande van hul voorouers. In hierdie buitengewone prestasie in die verhaalgeskiedenis vertel Alex Ryvchin die aangrypende verhaal van die sionisme, 'n beweging wat een van die mees omstrede en die minste verstaanbare politieke konsepte van ons tyd geword het, een wat sentraal bly in die moderne Joodse identiteit en in oorlog en vrede in die Midde-Ooste.


Alternatiewe in Oos -Europa

In Oos -Europa het 'n aantal alternatiewe vir die sionisme gedurende die eerste helfte van die 20ste eeu floreer. Die Algemene Joodse Arbeidsbond in Litaue, Pole en Rusland- eenvoudig bekend as 'The Bund'- was 'n volksvlak Joodse sosialistiese beweging wat op sy hoogte honderdduisende lede in Oos-Europa geëis het. Die Bund, wat in die Jiddis as die taal van die Joodse werkersklas gewortel is, het Jode saam met ander nasionale minderhede georganiseer om 'n einde te maak aan kapitalistiese uitbuiting en rassistiese onderdrukking in al sy vorme.

Die Bund het die sionisme ten sterkste verwerp as 'n burgerlike antwoord op die 'Joodse vraag'. Volgens hulle was die oproep om 'n Joodse staat 'n pessimistiese, eskapistiese reaksie op antisemitisme, wat deur die Joodse en nie-Joodse hoër klasse bevoordeel is, wat weinig daartoe bygedra het om anti-Joodse onderdrukking te bestry, maar die Jode eenvoudig weer in 'n eksklusivisme geskei het volkstaat wat van nature nie werklik bevrydend kon wees nie [4]. Die Bund pleit eerder vir 'n nasionale kulturele outonomie'-beskermde minderheidstatus, met onafhanklike instellings en florerende taal en kultuur, vir Jode in Oos-Europa, en dring daarop aan dat slegs 'n sosialistiese samelewing, verbind tot rasse- en ekonomiese billikheid, ware veiligheid kan verseker en bevryding vir Jode en alle mense.

Intussen het 'n verskeidenheid diaspora-nasionalistiese bewegings onder leiding van figure soos Simon Dubnow die Ashkenazi-Joodse gemeenskaplike selfregering gesoek deur die oprigting van 'n nasionale gebied in Oos-Europa, met Jiddisch as 'n nasionale kultuurtaal. Duisende linkse Jode van verskillende strepe het die USSR en sosialistiese of anargistiese bewegings dwarsoor Europa gretig gesteun en skerp onderskeid getref tussen hul uiteenlopende verbintenisse tot werkersrevolusie, enersyds, en die valse bevryding wat deur die Zionistiese burgerlike nasionalisme beloof is ander.

In Amerika het Joodse immigrante uit Oos-Europa hierdie sterk kommunistiese, sosialistiese en anargistiese tradisies van anti-Sionisme voortgesit. Stem in die bladsye van The Jewish Daily Forward, die Morgen Freiheit en ander publikasies, verwerp honderde duisende Joodse werkers die oproep om by die opbou van 'n Joodse nasiestaat aan die ander kant van die planeet aan te sluit of te ondersteun, en plaas hulle lot met bewegings om hul materiële omstandighede te verbeter en pleit vir werkersregte en sosiale geregtigheid in Amerika. Vir baie dekades klop die hart van 'n lewendige sekulêre Joodse Links, nie vir die opbou van Joodse nedersettings in die mandaat van Palestina nie, maar vir die Scottsboro Boys, die stryd van werkers in fabrieke en velde, die stryd teen fascisme in die Spaanse Burgeroorlog, die beweging om Nazi -Duitsland te verslaan, die ontvouende progressiewe visie vir 'n meer regverdige en gelyke wêreld [5].


SIONISME: 'N TYDSLYN

Die huidige situasie van Palestina het baie aandag getrek by mense van alle nasies, gelowe en rasse. Terwyl die verhaal van Palestina die land van terroriste gewild geword het, is die ander kant van hierdie verhaal ook behoorlik beklemtoon. Hierdie 'ander' kant van die verhaal is hoofsaaklik blootgelê deur Moslems wêreldwyd wat in solidariteit gestaan ​​het met Palestina, veral Gaza, waar die grootste deel van die vernietiging plaasgevind het.

Die Palestynse 'konflik', soos die internasionale media dit verkies, is nie 'n nuwe kwessie nie en is byna 80 jaar oud, ten minste sedert dit amptelik erken is as 'n konflik. Wat het egter alles daartoe gelei? Wie is die onderdrukkers, en wie is die onderdrukkers? Wat wil die onderdrukkers hê? Boonop, waarom is daar twee kante aan hierdie verhaal?

Om al hierdie vrae te beantwoord is 'n gejaagde en uitdagende taak, maar om dit sonder toesig te laat, is onkunde en naïwiteit. Die wêreld moet weet wat die werklikheid is en hoe dit deur die loop van sy bestaan ​​wanvoorgestel is.

Om die oorsaak van hierdie konflik te verstaan, sal ons terug moet gaan na die geskiedenis van die tyd van profeet Ya'qub (Islamitiese weergawe)/ profeet Jacob (Bybelse/ Joodse weergawe). Om die huidige scenario te verstaan, sal ons in Joodse terme oor die profeet praat om verwarring te voorkom.

DIE GODSDIENSTIGE GESKIEDENIS VAN DIE LAND

Jakob is gebore in Kanaän (die huidige Libanon) en was die seun van profeet Isak, die seun van Abraham, wat 12 seuns gehad het deur twee vroue en twee slavinne. Volgens die Genesis (32: 23-29)-Ou Testament, het Jakob die naam ‘Israel ’ gekry terwyl hy met 'n geheimsinnige wese (dikwels na verwys as God self) geveg het. Dit bewys dat Israel die naam was wat gegee is aan 'n persoon, 'n mens en nie 'n stuk grond nie. Daarom verwys Bani Israel of die kinders van Israel na die kinders en afstammelinge van die profeet Jakob en nie vir die mense wat gebore is in die land wat tans Israel genoem word nie. Die terme 'Jood' en 'Yehudi' is afgelei van die naam van die seun van Jakob, Juda (Yehud in Hebreeus). Alle kinders en kleinkinders van Jakob is dus nie Yehudi of Jood genoem nie. Slegs die wat deur Juda gebore is, is geïdentifiseer as Jood/Yehudi. Aangesien Jakob die mees prominente profeet in die Judaïsme is, het die land waar hy en sy nageslag gewoon het, outomaties prominent geword vir Jode. Tog moet daarop gewys word dat Israel nog nooit in die geskiedenis die naam van 'n spesifieke land was nie. Die naam van die huidige staat self is gekies in teenstelling met die name soos Sion, Judea, Ivriya. Dit is die Joodse verslag waarom die land vir Jode belangrik is. Kyk nou na die Moslem -rekening.

Die land Palestina is belangrik in die Moslem -wêreld as gevolg van verskeie redes, waarvan sommige die land is van verskeie profete van Islam, waaronder Ibrahim, Ismael, Ishaq, Ya'qub, Dawood, Sulaiman, Zakariah, Yahya, Isa en ander. Dit is deur Allah SWT self die Heilige Land genoem. Dit is die tuiste van die derde heiligste plek van Islam, dit wil sê Masjid-al-Aqsa, dikwels bekend as Bayt-Al-Maqdis. Masjid-al-Aqsa is die eerste Qibla (rigting om te kyk terwyl hy salaat aanbied) van Islam, en die profeet ﷺ moedig dit aan om dit te besoek. Dit is ook een van die stoppe tydens die Isra-ul-Meraj (die hemelvaart). Dit is slegs enkele van die verskillende redes waarom Palestina 'n land van uiterse belang vir Moslems is.

Bayt Al-Maqdis (die prent is slegs vir voorstelling)

Daar moet op gelet word dat aangesien profeet Mohammed ﷺ die laaste profeet van Islam was (dus die laaste van die Abrahamitiese godsdienste), hy baie na die tyd van profeet Jakob by 'n volk gekom het. Vanaf hierdie tyd in die geskiedenis het byna al die lande in die Midde -Ooste 'n Moslem -meerderheidsland geword met Moslemheersers. Islam was vanaf ongeveer 623 nC die enigste godsdiens wat op die stelselvlak in die Midde -Ooste beoefen is, saam met min inheemse Christene en Jode in die land, wat outonomie in hul sake uitgeoefen het soos deur Shariah gewaarborg. Teen die begin van die agteruitgang van die Ottomaanse Ryk het die ander Abrahamitiese godsdienste 'n beduidende terugkeer in die Midde -Ooste gemaak, wat oor 'n lang tydperk begin het vanaf die Slag van Wene, 1683. Veel later, toe die Grieke gewen het onafhanklik van die Ottomane in 1830, is dit amptelik beskou as die begin van die einde van die Ottomaanse Ryk. Hierdie tydlyn is noodsaaklik in die konteks van die Palestynse konflik, want dit was presies in hierdie tyd toe die opkoms van die Sionisme plaasgevind het. Voordat ons ons egter verdiep in die Sionistiese geskiedenis en die huidige, laat ons eers verstaan ​​wat Sionisme is en hoe dit verskil van Judaïsme.

ZIONISME EN JUDAISME

Sionisme het ontstaan ​​as 'n beweging wat 'n onafhanklike Joodse staat gesoek het in reaksie op die anti-Joodse sentiment wat in Europa heers. Die algemene eis was die skepping van 'n staat oral, byvoorbeeld Ethiopië. 'N Meer spesifieke eis was egter om dit rondom Jerusalem te skep, om die Joodse diaspora van 1900 jaar te beëindig en op die beloofde land te hervestig. Aan die ander kant, soos die term bekend geword het, is Judaïsme 'n Abrahamitiese etniese godsdiens wat bestaan ​​uit die kollektiewe godsdienstige, kulturele en regstradisie en beskawing van die Joodse volk. Dit word deur godsdienstige Jode beskou as die uitdrukking van die verbond wat God/Jehovah met die kinders van Israel gesluit het.

As ons na die definisies kyk, moet dit nie ingewikkeld wees om te verstaan ​​dat sionisme 'n politieke beweging is nie, terwyl Judaïsme 'n volledige en onafhanklike godsdiens is. Beide verskil baie van aard en bestaan, maar glo onomwonde dat die derde tempel van Salomo in die plek van Masjid Al Aqsa opgerig moet word wanneer die Messias van Judaïsme aan die einde van die uur kom. Noudat die verskil vasgestel is, is dit tyd om die geskiedenis van die sionisme na te gaan.

HISTORIESE SIONISME

Tydens die Ottomaanse kalifaat van Sultan Suleiman en Selim II, het Joseph Nasi, 'n prominente Joodse figuur tydens die Ottomaanse kalifaat en Selim II, begin werk aan die hervestiging van die Jode in Ottomaanse Sirië (huidige Tiberias, Israel), omstreeks 1561. Alhoewel hy nog nie baie suksesvol was in sy missie nie, het hy 'n beduidende impak op dit gehad, miskien was dit die begin van Sionisme.

Na byna 50 jaar het die moderne sionisme pas gekry. Baie literêre publikasies het plaasgevind waarin Sionistiese beeldjies die hervestiging van die Jode in die heilige land ondersteun het. Hierdie publikasies bestaan ​​uit boeke en artikels wat handel oor die 'Beloofde Land' en hoe dit hoog tyd is dat Jode na Jerusalem terugkeer. Die meeste van hierdie publikasies was aggressief. Hierdie publikasies het nog ongeveer 50 jaar toegeneem. Desondanks is daar in die jaar 1700 aksie geneem teen die Sionistiese ideologieë.

Juda HeHasid, 'n Joodse prediker, het gedoen wat beskou word as die eerste stap in die rigting van die fisiese hervestiging van Jode in Jerusalem. Hy, saam met ongeveer 1500 Jode, het op 17 Oktober 1700 na Jerusalem gekom. Juda sterf egter drie dae na die aankoms van die groep. Alhoewel hul aankoms die bestaande Jode van Jerusalem teëgekom het, was dit steeds die eerste en belangrikste stap in die rigting van die Israelisering van Palestina. Hierna keer die sionisme weer terug om 'n literêre beweging te word. Die meeste Sioniste het bloot daaroor geskryf tot 1777 toe 'n groep Joodse mense onder leiding van Menachem Mendel van Vitebsk in Safed probeer vestig het, maar uiteindelik gedwing is. Aangesien die bal egter rol, was die volgende praktiese stap in die sionisme die vorming van die Palestynse Vereniging in 1804. Alhoewel hierdie vereniging nie in die eerste plek gestig is om die Sionistiese beweging by te dra nie, het dit vasgestel dat hulle, uit hul verskillende ander doelwitte, uitsien na 'Om vas te stel met betrekking tot die geskiedenis, die maniere en die land van die Joodse nasie.'

Die rolbal het aanhou rol, baie organisasies is gestig en baie leiers het prominent geword. Die Joodse hervestiging was nou een van die belangrikste dinge wat destyds in die Judaïsme plaasgevind het. Artikels en boeke is gepubliseer, en die Sioniste vestig hulle stadig in Jerusalem. Die Zion Society is in Duitsland gestig. Toe stig 'n groep met die naam Hovevei Zion 30 Joodse boeregemeenskappe in die land Israel, die Eerste Aliyah, 'n groot golf (na raming 25 000 - 35 000) Joodse immigrasie na Ottomaanse Palestina. Alhoewel dit alles op een of ander manier chaos geskep het, was dit eers na die opkoms van Theodor Herzl as die prominentste Sionistiese leier dat die Sioniste eintlik kon droom van 'n staat op hul beloofde land.

Theodor Herzl (die foto is slegs vir voorstelling).

Theodor Herzl, 'n Jood wat in Hongarye gebore is, was die persoon wat die sionisme in 'n politieke beweging van wêreldwye betekenis verander het en met reg die 'geestelike vader van die Joodse staat Israel' genoem word. van formaat, het hy die Wêreld Sionistiese Organisasie in 1897 gestig en word hy dus die prominentste en invloedrykste Sionistiese figuur van sy tyd. Sy motief was in die eerste plek om 'n nasiestaat vir die Jode te stig, en daarvoor skryf hy ‘Der Judenstaat (The Jewish State), ’, wat die grondteks van die beweging sou word. Vir die praktiese implikasie van die idee, het hy eers die baron Edmond de Rothschild genader, aan wie die boek oorspronklik gerig was. Baron het dit egter van die hand gewys weens die gelaaide anti-Joodse omgewing in Europa, spesifiek ná die berugte Dreyfus-saak. Deur hom van die hand gewys, nader Herzl die baron Maurice de Hirsch van Argentinië, wat self 'n Joodse politikus was. Hy het die plan egter ook geweier weens die onenigheid met Herzl se voorwaardes. Herzl het deur die volksgenote afgekeur en die Ottomane genader en probeer om hulle te oortuig om die Palestynse grond te verkoop, net om weer deur die kalief Abdul Hamid II van die Ottomaanse kalifaat van die hand gewys te word.

Na hierdie pogings het Herzl in aanraking gekom met Groot -Brittanje, wat daarin belang was om trou aan die Jode te vestig. Die Britte het aanvanklik 'n Joodse nedersetting in Brittanje self aangebied, maar het later grond in Uganda, Oos -Afrika, voorgestel. Hierdie voorstel is egter nie bevoordeel deur die Sionistiese Kongres nie, en Herzl sterf sonder om dit op te los.

Hierdie tydlyn van die sionisme is noodsaaklik om die huidige politieke situasie in Palestina te verstaan. Dit was na Herzl se pogings dat die Jode die sionisme ernstiger opgeneem het. Vir Sioniste was hulle hervestiging in Jerusalem nou nie in die eerste plek gedryf deur godsdienstige motiewe nie; dit het 'n politieke punt geword om te bewys. In die woorde van Herzl self, “vir die huis wat die toevlug van die Joodse nasie sal word. Sionisme is die terugkeer na Judaïsme nog voor die terugkeer na die land Israel ”(terwyl hy mense by die Zionist Congress in Basel toegespreek het). Hierdie stelling verteenwoordig hoe die sionisme in die oë van Herzl nou die beginsel geword het om die Jode te lei.

COLONISASIE EN DIE GEWELD

Vinnig vorentoe na die Balfour -verklaring waarin die Britte hul volle steun uitgebrei het tot die vestiging van Jode in die land Palestina, wat baie spanning, geweld en vernietiging veroorsaak het tussen die inheemse en werklike Palestyne en die Sioniste wat nou was, neem meer en meer grond in Palestina in beslag. Teen die middel van die twintigerjare het Sioniste Palestina binnegekom, spesifiek Jerusalem, en het hulle aan die bewind gekom. Aangesien hulle deur die Britte gesteun is, is al die geweld wat hulle op inheemse Palestyne uitgevoer het, verdedig en ondersteun. 'N Persepsie is geskep dat hulle nie in Palestina toegelaat word nie en hulself as die slagoffers van geweld voorstel, maar die werklikheid was heeltemal anders.In hul missie om 'n Joodse staat in Palestina te stig, het die Sionistiese magte ongeveer 750,000 Palestyne uit hul vaderland gedwing, onthou en gebel Naqba. Byvoorbeeld, verskeie dorpe is vernietig, byvoorbeeld Deir Yassin. Hierdie onrus eindig met Israel se verklaring van staatskaping, wat die VSA aanvaar het op die dag van sy verklaring. Die naburige Arabiese lande het hierdie verskynsel egter nie verwelkom nie, en die Arabies-Israeliese oorlog van 1948 is tussen Israel en die vyf Arabiese nasies Sirië, Libanon, Egipte, Jordanië en Irak gevoer. Tog het Israel al die nasies verslaan vanweë die steun wat deur die Verenigde Koninkryk en die VSA gebied is. Israel beheer nou ongeveer 78% van die historiese Palestynse land, die res word deur Egipte en Jordanië bestuur. Na die oorlog van 1948 het verskeie Palestynse vlugtelinge (wat tydens die oorlog ontsnap het) probeer om die grense oor te steek om hul gesinne te ontmoet en hul besittings terug te neem. Die Israeliese reaksie was die dood van ongeveer 3000-5000 mense wat probeer het om die grens oor te steek. Met al die eksterne chaos het interne kolonisasie hand aan hand gegaan. Die staat Israel het die Moslem -Palestyne voortdurend verplaas deur koloniale koloniste te beoefen en die klousule van 'Reg op terugkeer' vir die Jode regoor die wêreld ingevoeg, sodat hulle hulle kan vestig in die samelewings en huise van die Palestyne, wat volgens die Sioniste , is die beloofde land. Tot dusver kon Israel slegs vernietiging in die land in 'n beperkte gebied van Palestina doen. Dit was na 1967, toe Israel die hele historiese land Palestina saam met grond uit Egipte en Sirië ingeneem het, dat die Palestyne begin 'verdedig' het hulself en hul grond uit Israeliese besetting. Teen hierdie tyd het Israel nog 300 000 Palestyne uit hul huise verdryf, waaronder 130 000 ontheemdes in 1948. Na die oorlog het die Sioniste die Palestyne van hul Palestynse identiteit gestroop en nuwe 'Israeliese' identiteite aan hulle gegee. Die Sionistiese manier om die nasie genaamd Palestina wettiglik te beëindig, het aangebreek.

Aanvanklik het die Palestyne steun van naburige Moslemstate wat simpatie gehad het met hul onderdrukte en gekoloniseerde broers, maar die drang na 'vooruitgang', waar ontwikkelende lande altyd die behoefte voel om aan die westerse lewenstandaarde te voldoen, het van krag geword. Aangesien baie Golf-lande pas onafhanklikheid verkry het (rondom die 1960's-70's), het die kwesbaarheid om hul nasies te ontwikkel, daartoe gelei dat hulle hulp van die westerse lande geneem het, wat uiteindelik beteken het dat hulle nie meer die saak van Palestina kon ondersteun nie, ten minste nie openlik nie .

Teen hierdie tyd het Israel suksesvol Palestina gekoloniseer, stede na stede gebombardeer en burgerlikes vermoor in die proses om ''n vaderland vir Jode te skep', wat altyd afgeweer is deur die ortodokse Jode, wat dit as 'n oortreding van hul godsdiens beskou het as gevolg van die Joodse geloof in 'uitsetting uit die heilige land totdat die Messias kom.' Dit kon egter nie gebeur het sonder die voortdurende ondersteuning van magtige Westerse nasies nie. Om die koloniseringsmissie van Israel te ondersteun, was die verwysing na 'godsdienstigheid van die land' 'n belangrike motivering vir Westerse lande om Israel te ondersteun. Die godsdienstigheid van die land is die Christelike Sionisme, wat glo daarin om die gebeure te eskaleer om die weg te bring vir die tweede koms van Jesus Christus. Om hierdie rede ondersteun verskeie invloedryke leiers wêreldwyd, waaronder Amerikaners en Britte, die sionisme en die koloniale aard van Israel in die openbaar.

R ISE VAN DIE PALESTINIESE WEERSTAND

Terwyl die Sioniste militêre, monetêre, diplomatieke en politieke steun van die sterkste nasies gekry het, is die Palestyne voortdurend uit hul land verdryf en moes hulle lewens gered word. Dit het gelei tot die toename in Palestynse weerstand in reaksie op die vlugtelingkrisis, wat gevolg het in die nasleep van die oorlog in 1948. Hulle het toe vlugtelingkampe regoor die land opgerig. In hierdie kampe het die Palestynse verset opgespring, terwyl die elite, Israelies wat Palestyne bevoordeel, wat gereed was om met die koloniseerders te onderhandel, uitgehou is. Daar het die opgevoede Palestyne maniere gesoek om probleme met die Sioniste op te los en probeer om 'n weerstandbiedende beweging op te bou (wat verskillende variante het). Hulle het ondersteuning gesoek vir die vorming van 'n onafhanklike Palestynse staat met betrekking tot die voormalige Britse mandaat. Aangesien die oorlog gevolg is deur die voortdurende ontruiming van hierdie mense uit die land, het die beweging egter gestop. Na 'n vervelige tydperk en hopeloosheid van die diplomatieke kanale het egter plek gemaak vir die gewelddadige weerstandsbewegings, wat in hul nuwe avatar in die 80's en die vroeë 90's weer opskiet weens die Arabiese nasies en#8217 afnemende steun. In hierdie konteks is die Palestynse Islamitiese Jihad in 1981 gestig, en kort nadat die Eerste Intifada in 1987 gebreek het, is HAMAS gevorm.

(Die foto is slegs vir voorstelling).

Nou, hoe die Palestynse Beweging opgebou is, hoe dit funksioneer, waarheen dit gegaan het en waarom dit nog nie daarin geslaag het nie, is 'n verhaal vir 'n ander tyd. Tog moet ons onthou dat die Palestyne hierdie beweging gestig het om hulself te red en hul grond terug te neem van die mense wat dit gekoloniseer het.

Z IONISME EN PALESTINE , HUIDIGLIK

Sionisme was 'n beweging wat gestig is om 'n staat vir Jode te stig. Maar was dit regtig so? Dit was nooit 'n eenvoudige staatsprojek wat die Jode moes beskerm nie; die beweging is sterk beïnvloed deur die idees van kolonialisme, xenofobie en homogeniteit, wat in Europa aan die gang was tydens die opkoms van die sionisme, met wie die Jode in die algemeen te kampe gehad het. heel Europa, en veral in die konsentrasiekampe. Daarom word gewelddade noodsaaklik geag ter wille van 'n homogene Sionistiese nasiestaat. Die onlangse aanvalle wat in Gaza plaasgevind het en honderde Palestyne, insluitend kinders tot ses maande oud, doodgemaak het, is voorbeelde van hoe 'n koloniale xenofobiese projek kan lyk. Daar is egter 'n eienaardigheid met die sionisme, hoewel dit nooit 'n godsdienstige beweging was nie, aangesien dit met Judaïsme weerspreek het, het dit altyd beweer dat dit Jode regoor die wêreld verteenwoordig, en daarom het hulle die ‘ -reg om terug te keer ’ -klousule ingevoeg in hul grondwet. Die setlaars wat in die huise van Palestyne woon, roep dalk hardop om te wys dat hulle aangeval word, maar die vraag is deur wie? Deur die Palestyne in wie se huise hulle woon? Of deur die Palestynse kinders wat tydens lugaanvalle vermoor word, of deur die volwassenes wat met klippe reageer in teenstelling met die mees gevorderde wapens ter wêreld? Israel het een van die sterkste leërs ter wêreld, die beste intelligensiemag, die beste oorlogstoerusting wat deur Amerika gehelp is, die beste oorlogsfinansiering, aangesien hulle aansienlike belange in die kommersiële wêreld het. Hulle verteenwoordiging in die media is egter die slagoffer van die Palestyne wat met klippe na hulle gooi terwyl hulle met masjiengewere op hulle skiet.

Dit is moeilik om te dink hoe die lewe is vir die Palestyne wat agtergebly het om teen die onderdrukking te veg in plaas van om na ander lande te ontsnap, net om daar selfs soos misdadigers behandel te word. Joodse geleerdes soos Hannah Arendt wat die geweld van Nazi -Duitsland die hoof gebied het, het die situasie van Palestyne destyds gevoel en het voortdurend teen die sionisme geskryf. Selfs dan bevoordeel die westerse media die ideologie en bied die verhaal aan dat die Palestynse mense in Gaza terroriste is wat die Sioniste aanval, maar nie vir die wêreld vertel dat hierdie mense sonder elektrisiteit in die grootste oop gevangenis ter wêreld gewoon het nie, gesondheidsfasiliteite en vrede- alles te danke aan die Sionistiese Israeliese magte. Organisasies wat deur Palestyne op die been gebring is om die geweld en wreedheid wat hulle aangedoen word, terug te keer, word as terroriste -organisasies bestempel, en die wêreld kyk stil. Die vraag is, Waarom mag onderdruktes nie terugveg nie? 'N Interessante feit is dat Palestina as 'n lid van die Verenigde Nasies uitgesluit is. Die woordspeling van die bestaan ​​van 'n politieke liggaam wat tot stand gebring is om vrede te verseker, is dat dit nie eens die staat erken wat die grootste slagoffer van onreg en terrorisme is nie.


Sionisme as 'n weerspieëling van die Joodse geskiedenis in die verlede en die hede

V: Wat beskou u as die doel van die boek en vir wie is dit bedoel?

A: Die hele konsep van sionisme is polities en strategies deur haar vyande weggegooi. Die gevaar is dat toekomstige geslagte slegs die sionisme sal ken as 'n euwel om te beveg en dat die jongmense, op wie ons as die volgende advokate reken om die verhaal van die sionisme te vertel en dit te verdedig, oor die algemeen apaties of onkundig is oor hierdie verhaal. Ons hoor mense sê dat sionisme niks met Judaïsme of Jood te doen het nie, maar ek dink dat sionisme onlosmaaklik aan Joodse geskiedenis gekoppel is.

Die verhaal van die Sionisme is die verhaal van die Joodse volk. En as Jode nie die verhaal ken nie en nie daaraan deelneem nie, sal ons 'n groter getal huwelike en identiteitsverlies sien.

Om hierdie rede sou ek graag my boek in skole en universiteite wou leer.

V: Een van die patrone in die Joodse geskiedenis is om twyfelagtige bondgenootskappe met oënskynlike vyande te sluit. U noem Herzl in hierdie verband. Kan u 'n voorbeeld gee, en dink u dat dit 'n onvermydelike element van die sionisme is?

Herzl het baie vurige antisemiete hanteer, soos die Kaiser en die Russiese minister van buitelandse sake. Hy voel 'n koue sinergie tussen die belange van die Sionisme en hierdie hondsdol antisemiete. Herzl het gedink dat hierdie antisemiete, wat so graag hul Jode wil suiwer, welkom sou wees vir die Jode om terug te keer na hul vaderland. En baie van hulle het inderdaad 'n voordeel gesien in 'n beweging wat 'n groot aantal Jode kon absorbeer.

In enige politieke veldtog, soos die sionisme, moet daar 'n dosis realpolitik wees om nie net oor idealisme te dink nie, maar ook hoe u u doel prakties kan bereik. Dit beteken dat u alliansies sluit met diegene wat u nie vind nie. Die gevaar is as u na 'n ooreenstemming van belange as tydelik kyk, en as u dit te goeder trou of alliansies op lang termyn sien. Tot eer van Herzl, besef hy vinnig dat hy nie die doelwitte van die sionisme gaan bereik deur alliansies met diegene wat fundamenteel vyandig was teenoor Joodse regte nie. Daarom het hy die Sionistiese beweging van die Europese vasteland na Groot -Brittanje verskuif, waar hy mans gevind het wat meer gedryf was deur Christelike ideale en 'n algemene passie vir die idee dat die Jode na hul voorvaderlike land sou terugkeer.

Vandag het Israel bondgenootskappe gesluit met 'n paar nasies wat werklik 'n kortstondige belange -aansluiting kan vind, maar geen gevoel van warmte teenoor die Joodse volk het nie. Dit is gevaarlik, maar dit is ook die wêreld waarin ons leef. En solank die Netanyahu -regering en die opeenvolgende regerings dit met hul oë oopmaak, dink ek dit is iets wat gedoen kan en moet word. Maar terselfdertyd dink ek dat Israel in hierdie verband moreel moet optree en antisemitisme moet uitroep van verregse leiers regoor die wêreld met wie hulle diplomatieke betrekkinge kan hê. As hierdie verhoudings eg is, sal hulle die kritiek weerstaan.

V: Ons weet dat die Balfour-verklaring die oprigting van ''n nasionale tuiste vir die Joodse volk' in Palestina bevoordeel en dat 'niks gedoen mag word wat die burgerlike en godsdienstige regte van die bestaande nie-Joodse gemeenskappe in Palestina kan benadeel' — maar dit sê ook dat niks gedoen moet word om die regte en politieke status wat Jode in enige ander land geniet, te benadeel nie. Wat was daardie kwessie?

A: Die kommer was dat sionisme nie die universele posisie van die Joodse wêreld was nie. Daar was nog steeds bespreking in die Joodse wêreld wat deur assimilasie die beste manier was om die lyding van die Jode te verlig. Nie almal was aan die kant van die sionisme nie, veral diegene wat in liberale Demokratiese lande soos die Verenigde Koninkryk, Australië en die VSA gewoon het. Hulle het nie die behoefte gesien dat 'n nasionale beweging terugkeer na Palestina nie. Hulle was ten gunste van assimilasie.

Om hierdie bekommernisse te verlig, is die bewoording ingedien, om te sê dat die Jode wat verkies om buite die Joodse staat te bly, in die Diaspora sou bly sonder om hul regte te belemmer. Daar was kommer dat die Jode wat buite die staat woon, as vreemdelinge beskou sou word as die Joodse staat eers gevorm is. Die taal in die Balfour -verklaring was om hulle te beskerm.

Ek wil graag hê dat mense hierdie boek moet lees en die lesse daarvan kan toepas op die hedendaagse tyd. Ek dink dit is baie belangrik.

Bernie Sanders verskil van die Jode in die vroeë 20ste eeu wat hoofsaaklik deur selfbehoud gedryf is. Hulle was mans wat, ondanks die feit dat hulle Joods was, tot die hoogte van die openbare lewe in die Verenigde Koninkryk en Australië gestyg het. Hulle kyk na die Sionisme, toegewyd aan die bevryding van die Joodse volk en die verligting van hulle antisemitisme en dink: wat het ek nodig, want dit sal slegs 'n nadelige uitwerking op my standpunt hê!
Sanders word nie gemotiveer deur die soort berekening nie. Hy is 'n Amerikaanse Jood, wat daartoe verbind is om die Amerikaanse samelewing te vervolmaak en dit so regverdig en billik moontlik te maak soos hy dit sien. Ek dink hy beskou die sionisme as 'n buitelandse projek en identifiseer hom nie daarmee nie. Hy word ook geassosieer met die harde linkses wat heftig anti-Sionisties is en hulle moet versoen.

V: Oorspronklik het Arabiese leiers soos Hussein ibn Ali en sy seun Amir Faisal met Chaim Weizmann saamgespan en die herinstelling van 'n Joodse staat bevoordeel. Toe kom Mohammed Amin al-Husseini, die groot mufti, wat onluste aanhits en probeer om dit te voorkom. Sien ons vandag 'n verskuiwing terug in die ander rigting?

A: Vandag sien die Arabiese state die vredesverdragte tussen Israel en Egipte en Jordanië. Hulle sien dat as u Israel nie bedreig nie, dit u geen skade sal aandoen nie, goeie vriende sal wees en tegnologie deel. Israel kan 'n betroubare strategiese bondgenoot word in die lig van baie groter bedreigings soos Iran.

Maar terselfdertyd is een ding wat die Sionisme ons leer, dat alliansies kom en gaan, dat hulle opstaan ​​en val en nie regtig op hulle kan staatmaak nie. Hulle moet op daardie tydstip gebruik word. Solank Israel ekonomies, militêr en diplomaties sterk is, is dit die belangrikste ding. Laat Israel op daardie stadium alliansies kies, maar dit kan van niemand afhang nie.

V: In die laaste hoofstuk van u boek bespreek u anti-Sionisme, wat begin het as Joodse opposisie teen sionisme. Hoe verskil dit van die hedendaagse anti-Sionisme op universiteitskampusse en word dit deur politici uitgespreek?

A: Vroeë anti-Sionisme is vandag feitlik onherkenbaar van anti-Sionisme. Die anti-Sionistiese Jode was destyds oorweldigende lojale, trotse Jode wat baie omgee vir die toekoms van die Joodse volk, maar hulle het 'n ander siening gehad oor hoe om die probleem van antisemitisme op straat op te los. Hulle oplossing was die volledige onderdompeling in die samelewings waarin hulle geleef het. Dit was 'n wettige standpunt, maar word uiteindelik bewys.

Die anti-Sionistiese Jode van vandag gee nie om vir Joodse regte nie. In plaas daarvan gebruik hulle hul Joodsheid om hul eie mense aan te val. In plaas van op te staan ​​teen hul onderdrukkers, staan ​​hulle saam met hulle.

Maar sodra die staat Israel bestaan, word anti-Sionisme nie net 'n ander politieke standpunt of filosofie nie, word dit nou die opposisie teen die bestaan ​​van die staat Israel en 'n staat wat nou al meer as 70 jaar bestaan. Anti-Sionisme is nie meer 'n moreel standpunt nie. Daarom sal u in die geledere van anti-Sionistiese Jode nie iemand vind wat omgee vir die toekoms van die Joodse volk nie. In plaas daarvan vind u oorweldigend selfsugtige mense met 'n lae karakter.

V: U volg die verandering van Groot -Brittanje in 'n vyand van die sionisme, omdat dit 'n afnemende keiserlike mag was, dun en vermoeid deur Palestina. Sommige beskou dit miskien as 'n beskrywing van die VSA. Dink u daar is 'n gevaar dat die Sionistiese geskiedenis homself ook hier kan herhaal?

A: Ek dink so. Die beskrywing van Groot -Brittanje in die veertigerjare kan vandag op die VSA van toepassing wees. Daar is 'n groeiende neiging, veral onder die huidige president, van isolationisme en herbesinning oor die Amerikaanse buitelandse beleid slegs in terme van Amerikaanse belange. Dit is nie meer in die mode om te dink dat die VSA die waardes van demokrasie na die donkerste plekke ter wêreld moet bring en 'n krag moet wees nie.

Daar is veral 'n risiko vir die progressiewe Demokrate wat nie so 'n instinktiewe warmte vir die staat Israel het soos die gevestigde demokrate in die verlede nie.

Regerings en bondgenote kom en gaan. Israel moet sterk en onafhanklik bly om sy belange te behou. Ons het dit al in die loop van sy bestaan ​​gesien.


Tkuma is gestig deur Hanan Porat en Zvi Hendel in 1998. Die paar verlaat die National Religious Party in reaksie op die Wye -memorandum. [14] Byna onmiddellik na die totstandkoming van Tkuma het dit saam met Moledet en Herut-The National Movement saamgevoeg om die National Union te vorm, 'n regse koalisie wat vier setels in die 1999-verkiesing verower het, met slegs een van die setels na Tkuma. Hierdie verkiesings was 'n mislukking vir die regse blok, en is gewen deur Ehud Barak, wat die Nasionale Unie en Tkuma in die opposisie gelaat het. [15] In Februarie 2000 het Yisrael Beiteinu saam met Tkuma by die Nasionale Unie aangesluit, en die twee partye het in 2001 by Ariel Sharon se eerste regering aangesluit. 'N Jaar later het Tkuma en die res van die Nasionale Unie Sharon se regering verlaat oor meningsverskille oor die hantering van die Tweede Intifada. Vir die verkiesing in 2003 het die National Union sy alliansie met Yisrael Beiteinu behou, met sy groter steun om sewe setels vir die hele lys te verower, en twee vir Tkuma. Die party is ingesluit in die koalisie van Ariel Sharon, saam met Likud, Shinui, die National Religious Party en Yisrael BaAliyah. [16]

As gevolg van spanning oor die onttrekking uit die Gazastrook (Tkuma was ideologies teëgestaan ​​en Hendel het in die nedersetting Ganei Tal in Gaza gewoon), is die ministers van die Nasionale Unie, Binyamin Elon en Avigdor Lieberman, afgedank en die party verlaat die koalisie. Die Nasionale Unie is egter versterk deur die toevoeging van Ahi, wat van die National Religious Party geskei het toe hulle besluit het om in die koalisie te bly. [17]

Voor die verkiesing in 2006 is die alliansie tussen die National Union en Yisrael Beiteinu ontbind, en 'n nuwe alliansie tussen die National Union en die National Religious Party is gevorm, wat nege setels verower het, waarvan twee aan Tkuma toegeken is en deur Hendel en Uri Ariel. [18]

Op 3 November 2008, voor die verkiesing in 2009, het Tkuma 'n krisis in die gesig gestaar. Die party het self aangekondig dat hulle met Ahi, die National Religious Party en Moledet sou saamstaan ​​om 'n nuwe regse party te vorm, [19] wat later die Joodse Huis genoem is. Ongeveer die helfte van die voormalige Tkuma-lede het egter later die nuwe party verlaat om Tkuma te stig en saam met Moledet, Hatikva en Eretz Yisrael Shelanu weer by die National Union aan te sluit.[20] In die verkiesings self het die National Union vier setels gekry, terwyl Tkuma twee setels gekry het.

Voor die verkiesing in 2013 het die National Union verdeel, met alle lidpartye, behalwe dat Tkuma uitmekaar is om Otzma LeYisrael te vorm, wat Tkuma as die enigste party in die National Union verlaat. Tkuma het sy naam verander na "National Union - Tkuma", met die toekenning van die naam van die National Union. Die party het verkies om deel te neem aan die Joodse Huislys vir die verkiesings in 2013. Die Joodse Huis het 12 setels verower, waarvan vier (Ariel, Ben-Dahan, Kalfa en Strook) lede van Tkuma was. Die party het besluit om sy bondgenootskap met die Joodse Huis vir die Knesset -verkiesing in 2015 voort te sit, [21], wat die 2de, 8ste, 13de en 17de plek op die gesamentlike lys beklee. [22] Die Joodse Huis het in daardie verkiesing tot agt setels gedaal. [23]

In 2019 het Bezalel Smotrich partyleierskap oorgeneem en partyverkiesings gewen tydens 'n grondverskuiwing teen Ariel. [24] Die sekretaris -generaal van die party is Ofir Sofer. [25] Voor die verkiesing in April 2019 het die party met die Jewish Home en Otzma Yehudit saamgespan om die Unie van Regse Partye te stig, wat vyf setels in die verkiesings verower het, waarvan twee na die National Union-Tkuma gegaan het.

Voor die verkiesings in September 2019 het Tkuma en die Joodse Huis ooreengekom om 'n alliansie te sluit met die New Right, genaamd Yamina, [26] met die leier van Tkuma, Smotrich, op die derde plek op die gesamentlike lys. [27]

Yamina het op 10 Oktober 2019 amptelik in twee Knesset -faksies verdeel - die New Right en die Jewish Home - National Union. [7] Vir die verkiesing in 2020 het Otzma Yehudit en The Jewish Home op 20 Desember ooreengekom om saam te werk, [28] in 'n alliansie wat later die United Jewish Home genoem word. [29] Smotrich was krities oor die stap en verklaar dat dit onwaarskynlik is dat die alliansie die kiesdrempel sou haal. [30] Tkuma, The Jewish Home, and the New Right het Yamina op 15 Januarie 2020 hervorm. [8] Op 22 April 2020 is berig dat Yamina -leier Naftali Bennett nou "alle opsies oorweeg" vir die politieke toekoms van Yamina, insluitend vertrek van Netanyahu se regering, wat pas ingestem het tot 'n koalisieregering met die leier van die opposisie Blou en Wit party, Benny Gantz, en by die opposisie aansluit. Daar word gesê dat Bennett ontevrede was met die besluit van die nuwe koalisieregering om die kwessie van geregtelike hervorming terug te hou. [31]

Op 14 Mei 2020 het die enigste Knesset -lid van The Jewish Home, Rafi Peretz, sy status as lid van Yamina beëindig en ingestem om ook by Netanyahu se nuwe regering aan te sluit. [32] [33] Op 15 Mei skei Tkuma, saam met die Nuwe Regs, met Netanyahu en maak die Yamina -alliansie 'n lid van die opposisie. Op 17 Mei 2020 ontmoet Bennett Gantz, wat hom ook as minister van verdediging opvolg, en verklaar dat die Yamina -party 'n lid van die opposisie sal wees, met 'sy kop omhoog'. [34] Tkuma is op 7 Januarie, [13] herdoop terwyl hy op 20 Januarie 2021 sy lidmaatskap in Yamina beëindig het. [35]

Op 31 Januarie het Noam en Otzma Yehudit 'n gesamentlike verkiesing vir die Israeliese wetgewende verkiesing in 2021 aangekondig, [36] waarby die Religious Zionist Party op 3 Februarie aangesluit het. [37] Die lys het ses setels in die verkiesing verower, waarvan vier deur lede van die Religious Zionist Party gevul sal word. Op 14 Junie, na die inwerkingtreding van die 36ste regering, het MK Ofir Sofer van die Likud-faksie geskei en saamgesmelt in die Religious Zionist Party, wat die aantal setels van die party tot sewe verhoog het. Hy het tydens die verkiesing deelgeneem aan die Likud -lys vir die Knesset, as lid van die Atid Ehad -party terwyl hy dit as 'n rakpartytjie gebruik het. [38] [39]


Afsluiting

'N Breë kerk van mededingende bewegings wat mettertyd verander het, wat almal baie keer vertolk en verkeerd vertolk word, 'n unieke stel historiese omstandighede waarin bevryding plaasgevind hetas kolonisasie, en die wapening van Sionisme/anti-Sionisme/antisemitisme vir uiteenlopende politieke belange, beteken dit dat dit byna onmoontlik is om 'n debat oor hierdie terme te voer.

'N Israeliese professor het vir my gesê dat hy saggies deur Palestynse groepe aangemoedig is om sy bydraes tot openbare gesprekke aan te voer deur homself te identifiseer as' anti-Sionist ', byna as 'n voorvereiste om 'n platform te kry, terwyl hy in 'n poging om die Jood te herhaal te midde van die weiering van Corbyn om die Balfour -eeufees te vier, het die minister van buitelandse sake, Shadow Emily Thornberry, aan die Joodse gemeenskap gesê dat Jeremy 'n 'Sionis' is.

Hierdie kentekens is uiteindelik betekenisloos en belemmer dikwels die bespreking oor metodes en solidariteit tussen diegene wat probeer om die mees kritieke situasies in die konflik aan te spreek: die humanitêre krisis in Gaza en die besetting en vestiging op die Wesbank.

Vir so baie is identifikasie as 'n Sionis 'n rooi lyn: die betrokke persoon word onmiddellik as rassisties beskou. Tog is so baie van hierdie sogenaamde Sioniste aan die voorpunt van die stryd om geregtigheid vir Palestyne. Net so is anti-Sionisme ook gelaai met nare konnotasies van antisemitisme. Hierdie polariserende terme moet dus uit die weg geruim word en slegs verwyder word as ons politieke filosofie bespreek, wat ons meestal nie doen nie. Dit is te gelaai en te dubbelsinnig om tot 'n produktiewe dialoog te lei.