Patentkantoor

PatentkantoorWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Die Patent Office is die agentskap van die Amerikaanse regering wat die patentwette van die land administreer. Die eerste patent is uitgereik in 1790. Die eerste patentbeampte was die superintendent van patente, 'n werknemer van die departement van buitelandse sake wat in 1802 begin het. Minder as 3000 van hulle is teruggevind en heruitgegee met 'n nommer wat eindig op 'X'. Patente sedert 1836 is vanaf een begin hernummer. Die patentkantoor is in 1836 in 'n eie nuwe gebou onder 'n kommissaris vir patente gehuisves, wat in 1948 oorgedra is na die nuwe departement van binnelandse sake en uiteindelik in 1925 aan die departement van handel. wette en staan ​​nou amptelik bekend as die Patent and Trademark Office (PTO). Patentkantoor het sy bedanking aan president McKinley gestuur om die kantoor te sluit omdat "alles wat uitgevind kan word, uitgevind is." Selfs president Reagan gebruik dit in 'n toespraak. Daar blyk egter geen werklike bewys te wees dat dit ooit gebeur het nie.


Ou patent kantoorgebou

Die historiese Ou patent kantoorgebou in Washington, DC, dek 'n hele stadsblok wat gedefinieer word deur F- en G -strate en 7de en 9de strate NW in Chinatown. Dit was een van die vroegste patente -geboue in die Verenigde State.

Na uitgebreide opknappings is die gebou op 1 Julie 2006 heropen en is dit herdoop Die Donald W. Reynolds -sentrum vir Amerikaanse kuns en portrette ter ere van 'n geskenk van die Donald W. Reynolds -stigting. Die gebou huisves twee Smithsonian Institution -museums: die National Portrait Gallery en die Smithsonian American Art Museum.


Rekords van die patent- en handelsmerkkantoor

Gestig: In die Departement van Handel deur die Patent Office Name Change Act (88 Stat. 1949), 2 Januarie 1975.

Voorgangersagentskappe:

Patentraad, bestaande uit minister van buitelandse sake, oorlogsekretaris en prokureur-generaal (1790-93)

In die Staatsdepartement:

 • Staatssekretaris (1793-1802)
 • Superintendent van patente (1802-36)
 • Patentkantoor (1836-49)
 • Patentkantoor, Departement van Binnelandse Sake (1849-1925)
 • Patentkantoor, Departement van Handel (1925-75)

Soek hulpmiddels: Forrest R. Holdcamper, komp., "Voorlopige inventaris van die rekords van die patentekantoor," NC 147 (1966) aanvulling in National Archives mikrofiche -uitgawe van voorlopige voorrade.

Verwante rekords: Teken afskrifte op van publikasies van die Patent Office en die Patent and Trademark Office in RG 287, Publikasies van die Amerikaanse regering.

OPNAME TIPES REKORDLIGASIES HOEVEELHEDE
Tekstuele rekords Washington Area 23,518 cu. ft.
Arch/engr Planne College Park 126 600 items

241.2 REKORDS VAN DIE PATENTKANTOOR (HERKONSTRUKTEERDE REKORDS)
VERWANTE OOR "NAAM EN DATUM" -PATENTE
1837-87
12 lin. ft.

Geskiedenis: Die toekenning van patente op uitvindings het 'n funksie van die Federale Regering gemaak deur artikel I, artikel 8, van die Grondwet. Patentraad, bestaande uit staatsekretaris, oorlogsekretaris en prokureur -generaal, ingestel by die Patent Act van 1790 (1 Stat. 109), 10 April 1790. Afgeskaf deur die Patent Act van 1793 (1 Stat. 318), 21 Februarie 1793, met die verantwoordelikheid vir die uitreiking van patente aan die minister van buitelandse sake. Superintendent van Patente aangestel deur Staatssekretaris, 1802. Superintendent van Patente en personeel, gesamentlik die Patentkantoor genoem, het in die onmiddellike kantoor van die Staatssekretaris, 1802-36, opgetree. Deur die Patent Act van 1836 (5 Stat. 117), 4 Julie 1836, het die Patentkantoor as 'n aparte organisasie in die Staatsdepartement gestig, met 'n Kommissaris van Patente as hoof. SIEN 241.3.

Let wel: Patentrekords voor 1836 was sonder nommer en kon slegs verkry word deur die naam van die patenthouer en die datum van die patent. Na 1836 onderskei elke nuwe patent unieke nommers wat deur die Patentkantoor toegeken is.

Die meeste oorspronklike patentrekords is deur 'n brand vernietig, 15 Desember 1836. Die heropbou van die rekords is goedgekeur deur die Patent Act van 1837 (5 Stat. 191), 3 Maart 1837, wat die uitvinders wat 'n patent gehad het, toegelaat het om die oorspronklike in te dien. of gewaarmerkte afskrifte van die oorspronklike aan die Patentkantoor of, by gebrek aan dokumentasie, om 'n nuwe patentdokument te skep wat onder eed verstrek is en voldoen aan die oorspronklike tekeninge en spesifikasies. Willekeurige getalle wat met "X" gegrond is, is deur die Patentkantoor aan die herstelde tekeninge en spesifikasies toegewys.

Tekstuele rekords: Afskrifte, gemaak van 1839-87, van sertifikate wat patente beskryf ("patenthoofde") verleen tussen 1794 en 1835. Spesifikasies, gekopieer 1837-83, met betrekking tot oorspronklike en heruitgereikte patente verleen voor 1837. Afskrifte, gemaak 1837-47, met betrekking tot patente toegestaan ​​voor 1837.

Ingenieursplanne (3 000 items): Tekeninge, gemaak van 1837-47, van patente verleen tussen 1791 en 1836, met gepaardgaande naam en datumlys. SIEN OOK 241.4.

Mikrofilm -publikasies: T1235.

241.3 AANTEKENINGE VAN DIE PATENTKANTOOR MET BETREKKING TOT GENOMMERDE PATENTE
1836-1973
24.863 lin. ft.

Geskiedenis: Patentkantoor oorgedra aan die nuutgestigte departement van binnelandse sake deur 'n wet van 3 Maart 1849 (9 Stat. 395). Oorgedra, ingang 1 April 1925, na die Departement van Handel, deur EO 4175, 17 Maart 1925. Hernoem na die Patent- en Handelsmerkkantoor, 1975. Sien 241.1.

Tekstuele rekords: Algemene korrespondensie, 1836-68. Afskrifte van spesifikasies met betrekking tot eise vir addisionele verbeterings, 1837-61. Saaklêers vir uitbreidings vir patentregte, 1836-75. Afskrifte van uitbreidings van patentsertifikate, 1839-77. Registers van aansoeke om uitbreiding van patent, 1866-77. Opsommings met betrekking tot die toekenning van patentregte, 1837-1905, met indekse, 1837-1923. Ontleding en indekse van patentopdragte, 1922-57. Diverse korrespondensie en afgekeurde versoekskrifte, 1837-54. Briewe ontvang, 1872-82. Verlate patentaansoeke, 1894- 1937. Patentaansoeklêers, 1837-1918 (19,874 voet). Indeks van uitvinders wat aansoek doen om patente (reeks van 1935), ca. 1935-47. Seriële registers van patentaansoeke ontvang (reeks 1880, 1900, 1915, 1925, 1935, 1948, 1956, 1961 en 1970), 1880-1973. Indeks van uitvinders wat aansoek doen om ontwerppatente, 1922-48. Reeksregister en eksaminator se reeksregister van ontwerptoepassings, 1924-48. Indeks van korporatiewe patentopdragte, 1938-46. Indeks van aansoeke vir handelsmerke, 1924-61. Indeks van buitelandse firma-patentopdragte, 1938-46. Patentoordragboeke ("Liber Patent Transfer Volumes"), 1836. Patentopdragverslagboeke, 1919. Inmengingsdossiere, 1836-1919. Inskrywingsregisters, 1839-1905. Afskrifte van spesifikasies met betrekking tot genommerde patente, 1837-40 en heruitgereikte patente, 1838-48. Briewe wat deur die kommissaris van patente gestuur is rakende patentmodelle wat op die 1893 World Columbian Exposition (Chicago, IL), 1892-94, vertoon moet word. Waarskuwingsdossiere met betrekking tot uitvindings van Thomas A. Edison, 1872-82. Organisasie kaarte, 1929-39.

Ingenieursplanne (123 600 items): Oorspronklike patenttekeninge van uitvindings ("Utility Patents"), 1837-71 (112.000 items). Ontwerp patenttekeninge, 1842-77 (9 500 items). Tekeninge van bykomende verbeterings van patente, 1838-61 (300 items). Tekeninge om heruitreiking van patente wat ongeldig is deur onbedoelde onakkuraathede in die oorspronklike aansoeke, 1838-1870 (1 800 items), te regverdig. SIEN OOK 241.4.

Soek hulpmiddels: James E. Primas, samest., "Lyste van name van uitvinders in die dossiere wat verband hou met die uitbreiding van patentregte, 1836-75," NC 20 (1963) James A. Paulauskas, samest., Addisionele verbeteringspatente, 1837- 1861, SL 39 (1977). John P. Butler, samest., Patentinterferensiedossiere: 1838-1900, SL 59 (1993).

241.4 KARTOGRAFIESE OPNAME (ALGEMEEN)

SIEN Ingenieursplanne ONDER 241.2 en 241.3.3.

Bibliografiese nota: Webweergawe gebaseer op Guide to Federal Records in die National Archives of the United States. Saamgestel deur Robert B. Matchette et al. Washington, DC: National Archives and Records Administration, 1995.
3 volumes, 2428 bladsye.

Hierdie webweergawe word van tyd tot tyd bygewerk om rekords wat sedert 1995 verwerk is, in te sluit.


Patentkantoor - Geskiedenis

Die Amerikaanse patent- en handelsmerkkantoor (USPTO) het op 19 Junie 2018 patentnommer 10 miljoen uitgereik. Hierdie mylpaal van menslike vindingrykheid oortref miskien selfs die verwagtinge van die stigters toe hulle 'n patentstelsel in die Grondwet versoek om 'die vordering van Wetenskap en nuttige kunste. ” Volg die onderstaande tydlyn vir belangrike oomblikke, noemenswaardige uitvinders, veranderende patentontwerpe en ander interessante feite oor meer as twee eeue se innovasie in Amerika.

4 Julie - Die Patent Act van 1836 herskryf die Amerikaanse patentwet heeltemal.

5 Julie - Charles M. Keller, wat senator John Ruggles gehelp het om die patentwet van 1836 te skryf, is die eerste persoon wat die amptelike titel "patentondersoeker" beklee.

Miniatuurmodelle van die uitvindings is nou nodig by die aansoek om 'n patent.


Die Patent Office Legend

Voordat die internet uitgevind is, het dit soms weke geneem voordat valshede oor die hele wêreld gereis het. Nou kan 'n gerug wat om nege uur begin, die wêreld omring en teen middagete 'n fineer van plesier hê.

In die dae voor mense met hul duime getik het, het 'n verhaal versprei dat die hoof van die Amerikaanse patentekant in die laat negentiende eeu president McKinley aangeraai het om die kantoor te sluit, want alles wat uitgevind kan word, is uitgevind. Op een of ander manier het hierdie verhaal sy weg gevind na Ronald Reagan se spraakskrywers, wat dit opgeneem het in 'n toespraak wat die president op 19 Mei 1987 aan die afgestudeerde hoërskoolleerlinge gegee het.

Die man aan wie die aanhaling dikwels toegeskryf word, Charles Duell, was in 1899 die hoof van die Patentkantoor, maar ek kan geen bewyse vind dat hy McKinley aangemoedig het om dit af te sluit nie. En ek wou hê die verhaal moet waar wees, want ek gaan die laaste uitvinding opspoor en die een wat Duell oortuig het dat die beskawing sy hoogtepunt bereik het. Sou dit nie cool gewees het om uit te vind dat hy gedink het dat daar niks meer te bereik was nie, aangesien die rits uitgevind is (laat ons sê)? Geen sulke geluk nie.

Ek het 'n kort hoop fladdering gekry toe ek agterkom dat kommissaris van die patentkantoor, Henry Ellsworth, in 1843 'n verslag aan die kongres gemaak het waarin hy gesê het: "Die vooruitgang van die kunste, van jaar tot jaar, belas ons geloofwaardigheid en lyk asof dit die vooruitgang van die aankoms van die tydperk waarin menslike verbetering moet eindig. ” Maar laat ons maar eerlik wees dat dit retoriese gas was, nie 'n ernstige voorstel om die Patentkantoor te sluit nie.

Dit blyk dat patente sedert 31 Julie 1790 deurlopend uitgeskrap is toe iemand met die naam Samuel Hopkins die eerste Amerikaanse patent gekry het. Dit is uitgereik vir sy “ verbetering in die vervaardiging van potas en pêrelas deur 'n nuwe apparaat en proses.

Hopkins & #8217 patent, terloops, is nie in die amptelike rekords as nommer 1 gelys nie, want tot 1836 is patente op name en datums gelys. 'N Herbenoemingsproses het daardie jaar begin, omdat 'n brand in die patentkantoor die meeste rekords vernietig het.

Patentgetalle is nou in die miljoene. Alleen al in 2008 is daar meer as 185 000 patente verleen deur die Amerikaanse patent- en handelsmerkkantoor, soos dit nou bekend staan. Dit ontvang elke jaar 400,000 – 500,000 aansoeke, maar die meerderheid — vir dinge soos 'n bril wat indringers uit die buitenste ruimte kan sien — word verwerp.

Ek is jammer dat ek die een is wat vir jou moet vertel dat die storie wat jy gehoor het oor die feit dat die Patent Office amper gesluit is, nie waar is nie. Maar is u nie bly dat dit nie was nie? As dit afgesluit is, sou uitvinders miskien gesê het: "Wat is die nut?"


William Thornton

William Thornton, die eerste en langste dienende hoof van die kantoor, is op 20 Mei 1759 op die Britse Maagde -eilande gebore. Hy is op vyfjarige ouderdom na Engeland gestuur vir opvoeding. Sy vele belangstellings was argitektuur, skilderkuns, plantkunde en meganika. Hy verwerf 'n mediese graad aan die Universiteit van Aberdeen en oefen kortliks as dokter.

Hy reis wyd in Europa en ontmoet Benjamin Franklin in Parys. In 1785 keer hy terug na die familie suikerplantasie op die eiland Tortola. Die volgende jaar verhuis hy na Philadelphia, 'n vroeë setel van die Amerikaanse regering, en word 'n Amerikaanse burger.

Alhoewel hy geen formele opleiding in argitektuur gehad het nie, het hy in 1793 tekeninge ingedien in 'n kompetisie vir die ontwerp van die voorgestelde Amerikaanse Capitol -gebou. President George Washington keur Thornton & rsquos ontwerp goed, na oorleg met die minister van buitelandse sake, Thomas Jefferson. Thornton het ook ander monumente in Washington, DC ontwerp, waaronder die Octagon House en Tudor Place.

In 1794 aanvaar Thornton die aanbod van Jefferson & rsquos om een ​​van die drie kommissarisse vir die District of Columbia te wees en verhuis na Washington om toesig te hou oor die bou van die regering in die nuwe hoofstad. Thornton & rsquos se eerste huis was in die welvarender stad Georgetown, toe geskei van Washington. Toe die kommissarisse onder druk was om in Washington te woon, verhuis hy en sy vrou na F Street 1331, NW, in Washington. Sy bure langsaan was James en Dolley Madison. Thornton het ook 'n plaas in Bethesda, Maryland, gekoop, waar hy rasperde aangehou het.

Op 'n stadium het Thornton verantwoordelikheid geneem vir die Capitol -bouprojek, maar dit is nie teen 1800 voltooi toe die regering na Washington verhuis het nie. In 1802 het die raad van kommissarisse in die distrik Columbia nie meer bestaan ​​nie, en Thornton het 'n pos as patente in die staatsdepartement aangebied. Hy het sy posisie op 1 Junie 1802 aangeneem. Dit was die eerste keer dat 'n amptenaar die voltydse pos aangestel het om patente te verleen. Om hierdie rede word dit dikwels beskou as die geboortedatum van die patentkantoor. Die titel & ldquoSuperintendent & rdquo is later deur die statuut erken. Thornton kon eers in 1810 sy eerste assistent aanstel.

In 1810 het die kongres die aankoop van 'n gebou wat bekend staan ​​as Blodgett & rsquos Hotel, goedgekeur om die patentkantoor en die algemene poskantoor te huisves. Blodgett & rsquos was geleë aan die noordekant van E Street, NW, tussen wat 7de en 8de straat sou word. Dit was die eerste keer dat die patentkantoor 'n eie huis gehad het. Veel later is die perseel beset deur 'n groter gebou waarin die Amerikaanse Internasionale Handelskommissie gehuisves is. Die regering het die gebou later verkoop en dit het die Monaco -hotel geword.

Gedurende die oorlog van 1812 het Thornton 'n beroep gedoen op indringende Britse soldate wat bykans alle regeringsgeboue in Washington verbrand het om nie die Blodgett & rsquos Hotel te verbrand nie. Volgens Thornton het hy aan die Britte gesê dat elkeen wat die patentmodelle verbrand het, deur toekomstige geslagte veroordeel sal word. Die hotel is gespaar.

Die administrasie van Thornton & rsquos van die Patentkantoor was onstuimig en het ingevolge die Patent Act van 1793 gewerk, wat nie die verdienste van uitvindings ondersoek het nie. Hy het gedink dat patentaansoeke ondersoek moet word. Hy het aansoekers probeer ontmoedig as hy gedink het hul uitvindings is reeds bekend of gekopieer uit vorige uitvindings.

Hy verleen homself patente en noem homself as 'n mede-uitvinder saam met ander. Hy het 'n bitter geskil gehad met die uitvinder van die stoomboot, Robert Fulton, wat 'n belangebotsing vir Thornton veroorsaak het weens sy verbintenis met die uitvinder John Fitch.

Thornton het 'n heruitreikingspraktyk ontwikkel wat deur die howe gehandhaaf is en steeds bestaan. Sy siening dat patente geheim gehou moet word totdat dit verstryk het, is uiteindelik van die hand gewys.

Die aantal patente wat per jaar uitgereik is, het tydens sy ampstermyn vervierdubbel. Hy het voortdurend meer geld vir die kantoor gevra, gewoonlik sonder sukses. Hy het gekla oor sy karige salaris, wat gelei het tot finansiële ontberings vir die eens ryk man.

Nog steeds die superintendent na 26 jaar, sterf Thornton op 28 Maart 1828 op 68 -jarige ouderdom. Hy is begrawe in die Washington & rsquos Congressional Cemetery.

Kenneth W. Dobyns, The Patent Office Pony & ndash A History of the Early Patent Office (2de uitg. Docent Press 2016), pp. 107-111.

George E. Hutchinson & amp; Herbert H. Mintz, William Thornton, stigter van Washington, DC, argitek van die U.S. Capitol Building, en superintendent van die Early U.S. Patent Office, 5 Journal of the Federal Circuit Historical Society 45 (2011).

Edward C. Walterscheid, To Promote the Progress of Useful Arts: American Patent Law and Administration, 1789-1836 (1998).


Bekyk die status en geskiedenis van die patentaansoek by USPTO Online met PAIR

Die USPTO bied aanlyn toegang tot die lêergeskiedenis en die huidige status van patente en gepubliseerde aansoeke via 'n stelsel genaamd PAIR (Patent Application Information Retrieval). Die lêergeskiedenis, soms die lêeromslag genoem, is 'n rekord van al die dokumente wat deur die aansoeker en die USPTO ingedien is rakende 'n patent- of patentaansoek.Die hersiening van die lêergeskiedenis kan in baie omstandighede nuttig wees om meer te verstaan ​​wat die aansoeker tydens die vervolging van die aansoek aan die USPTO gesê het. U kan ook die status van 'n gepubliseerde aansoek of patent bepaal deur gebruik te maak van openbare PAIR.

Hier is 'n navigasietabel om dit makliker te maak om na die afdelings te kyk wat van belang is.

1. Toegang en aanmelding
Tans het u toegang tot openbare PAIR deur na http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair te gaan. Dan word u gevra om teks/karakters in die CAPTHCHA -stadium in te voer. Vervolgens sal u 'n bladsy met 'n gedeelte met 'n oortjie sien “Select New Case ”. Daar het u vyf opsies vir die tipe nommer wat u in die soekkassie gaan invoer: (1) die patent aansoek nommer, (2) 'n kontrolenommer, (3) die patent nommer, (4) 'n PCT nommer, (5) 'n publikasienommer. Kies die korrekte opsie vir die nommer wat u sal invoer. Voer dan die nommer in die soekkassie in en druk die soekknoppie.

Patentnommer. As voorbeeld het ek die opsie vir patentnommer gekies en 8,000,000 in die soekkassie ingevoer om die lêergeskiedenis van die Amerikaanse patent nr. 8,000,000 op te haal.

Patent aansoek nommer. Alternatiewelik kon ek die aansoeknommer gekies het en 11874690 ingevoer het, wat die aansoeknommer is wat ooreenstem met die Amerikaanse patent nr. 8,000,000. As u u eie gepubliseerde patentaansoek soek, kan u die keuserknoppie kies en u aansoeknommer invoer. As u patentaansoek nog nie as 'n aansoek gepubliseer is nie, kan u nie toegang daartoe kry deur middel van 'n openbare PAIR nie.

2. Bibliografiese gegewens (status)
Vervolgens word die bibliografiese gegewens onder die toepassingsoortjie aangebied. Bibliografiese data bevat die aansoeknommer, die datum van indiening, die tipe aansoek, die eksaminator, die groepskuns -eenheid, die prokureursnommer, die klas en subklas van die aansoek, die naam van die uitvinder, die grootte van die entiteit, die status van die saak, die datum van die statusopdatering, die ligging, die datum van publikasie van die aansoek, die publikasienommer van die aansoek, die patentnommer, die datum waarop die patent uitgereik is, of die aansoek onderhewig was aan die America Invents Act, en onderaan die titel van die uitvinding.

3. Transaksiegeskiedenis
Die oortjie Transaksiegeskiedenis toon al die transaksies in die saak, insluitend items wat deur die aansoeker ingedien is, en prosesstrome en gebeure by die USPTO rakende die aansoek. Die transaksiegeskiedenis bevat geen skakels na dokumente nie; dit word op die oortjie Image File Wrapper gevind.

Die transaksiegeskiedenis kan u interne gebeure by die USPTO wys wat verband hou met die saak wat nie as ingediende dokumente op die oortjie Image File Wrapper verskyn nie. Byvoorbeeld, soos hieronder getoon, is die antwoord van die applikant, wat op 2-14-2011 ingedien is, op 2-16-2011 aan die eksaminator gestuur. Hierdie aanstuurnotasie word egter nie op die oortjie Image File Wrapper gevind nie.

4. Beeldlêeromhulsel
Die USPTO het in 2003 begin om elektroniese lêergeskiedenis by die USPTO te verskaf. As die patentaansoek voor 2003 ingedien is, is die lêergeskiedenis moontlik nie aanlyn beskikbaar nie. In hierdie geval moet u na die USPTO gaan of 'n diens, soos ReedTech, huur om die USPTO vir u te besoek en die lêergeskiedenis te kopieer.

Die oortjie van die prentlêer bevat al die dokumente wat deur die aansoeker ingedien is of deur die USPTO in die saak uitgereik is. Op die oortjie met lêeromhulsel kan u ook die dokumente wat in die saak ingedien is, in PDF-formaat aflaai deur die ooreenstemmende boks te merk en op die ikoon “PDF ” regs bo te klik.

Nie-patentliteratuur (NPL) is lewensvatbaar in die geskiedenis, maar kan nie via PAIR afgelaai word oor kopieregbesorgdhede nie, bv. dat maklike toegang tot hierdie dokumente die skending van kopiereg deur die publiek sal vergemaklik en 'n negatiewe impak sal hê op die vermoë van kopiereghouers om vir hierdie werke te hef. NPL is dokumente wat deur die aansoeker ingedien is, soos tydskrifartikels, uittreksels uit boeke of ander publikasies. Op die oortjie oortjie met afbeeldingslêers kan u (nie hierbo getoon nie) die NPL in die geval van US Patent 8,000,000 op 1-08-2009 ingedien, en die blokkie vir die kies en aflaai aan die regterkant is grys.

As ons na die omhulsel van die afbeeldingslêer vir Amerikaanse patent 8.000.000 kyk, sien ons dat die USPTO op 11-15-2010 'n nie-finale verwerping uitgereik het, wat die derde verwerping in die saak was (sien die nie-finale verwerping op 3-06-3009 en die finale verwerping op 7-17-2009). Op 2-14-2011 het die applikant 'n antwoord ingedien met opmerkings met argumente vir patenteerbaarheid, wysigings aan die spesifikasie en wysigings aan die eise. Die reaksie op 2-14-2011 was suksesvol om die weiering van die eksaminator van 11-15-2010 te oorkom omdat die USPTO op 4-08-2011 'n kennisgewing van toelae (NOA) uitgereik het, het die aansoeker die patentuitgiftefooi op 6 betaal -27-2011 en die patent is uitgereik op 7-27-2011.

5. Kontinuïteitsdata
Die tabblad Kontinuïteitsdata bied inligting oor verwante patente of patentaansoeke.

Die aansoek wat gelei het tot Amerikaanse patent 8,000,000, het voorrang op 'n vroeëre voorlopige patentaansoek nr. 60/852.875. Ook stroomaf van die Amerikaanse patent 8 000 000 is drie patentaansoeke (11/926,044, 13/168,653, 13/707,984) wat voorrang geniet by die aansoek (11/874,690) wat gelei het tot Amerikaanse patent 8,000,000.

6. Onderhoudsgelde
Vir nutspatente moet patentonderhoudsfooie betaal word op 3 1/2, 7 1/2 en 11 1/2 jaar na die patentafgifte. As 'n patent uitgereik is, kan u op die oortjie Fooie klik, waarna u na die USPTO -onderhoudsgeldbladsy gaan.

U moet die patentnommer en die ooreenstemmende aansoeknommer invoer om inligting oor onderhoudsgeld op te haal. Hier is die patentnommer 8000000 en die ooreenstemmende aansoeknommer 11874690. Deur op die “view betalingsvensters ” te klik, word 'n venster soortgelyk aan die volgende vertoon.

Aangesien die USPTO tans 'n tydperk van ses maande na die sperdatums van 3 1/2, 7 1/2 en 11 1/2 jaar bied, verwys die USPTO na die vierde, negende en twaalfde jaar eerder as na 3 en 1/2, 7 en ampère 1/2, en 11 & amp 1/2 jaar. Die weduwee wanneer die betaling gemaak kan word, maak ses maande voor die datum van 3 1/2, 7 1/2 en 11 1/2 jaar oop. Die USPTO hef 'n toeslag vir betalings wat gedurende die ses maande grasietydperk gemaak word. Daarom is die toeslagdatum die dag na die datum van 3 1/2, 7 1/2 en 11 1/2 jaar. Die sluitingsdatum is 6 maande na die datum van 3 1/2, 7 1/2 en 11 1/2 jaar.

Deur op die knoppie Kry bibliografiese data te klik, ontvang u inligting oor of daar al onderhoudskoste betaal is. In die geval van die patent 8,000,000 is nog geen fooie betaal nie.

7. Gepubliseerde dokumente
Die oortjie gepubliseerde dokumente bevat 'n lys met publikasies wat verband hou met aansoek 11/874,690. In hierdie geval is die aansoek gepubliseer as 'n aansoek as US Pat Pub. 2008/0097548 A1 op 24 April 2008 en is gepubliseer as 'n patent as US Pat 8,000,000 op 10 Mei 2011.

8. Adres & amp Prokureur/Agent
Die blad Address & amp Prokureur Agent bied die huidige korrespondensie adres vir die patent of aansoek, asook inligting oor die patent prokureur of agent wat die patent aansoeker / eienaar verteenwoordig.
Terug na bo

9. Vertoon verwysings
Die skermverwysingsoortjie bevat dokumente met verwysings na die vorige tegniek (soos patente, patentaansoeke, publikasies, ens.). Dit is 'n deelversameling van die dokumente wat afgelaai kan word vanaf die oortjie van die prentlêer. Die NPL kan nie afgelaai word nie, aangesien u kan sien dat die kassie langs die NPL in die onderstaande skermaansig grys is.

10. Gevolgtrekking
Of u nou die status van u patentaansoek wil nagaan, of u wil meer te wete kom oor 'n bestaande patent of gepubliseerde patentaansoek, USPTO ’s openbare PAIR -stelsel bied gedetailleerde inligting oor sulke aansoeke en patente.


'N Kort geskiedenis van die patentwet van die Verenigde State

Openbare persepsie van die patentstelsel het oor die jare wyd gegroei van hoogtepunte, soos dié in die laat negentiende eeu toe Mark Twain 'n land sonder 'n patentkantoor kon skryf en goeie patentwette net 'n krap was en in elk geval nie kon reis nie maar sywaarts of agteruit, ” [1] tot die laagtepunte in die middel van die twintigste eeu, toe dit geskryf kon word, die enigste patent wat geldig is, is die een wat die [Hooggeregshof] nie in die hande kon kry nie . ” [2] Die waarde- en filosofiese basis wat die patentstelsel onderlê, het oor die jare heen gedebatteer.

Patentstelsels in die Middeleeuse era

In die Middeleeuse era was die toekenning van eksklusiewe regte deur die soewerein 'n maklike manier waarop die soewerein geld kon insamel sonder dat dit nodig was om belasting te gebruik. Sulke toelaes was algemeen in baie Europese lande. Sommige hiervan, byvoorbeeld in myngebiede of tekstielproduksie, het blykbaar verband gehou met innovasies. Alhoewel daar blykbaar 'n vroeëre wet was wat spesifiek gemik was op uitvindings rakende die vervaardiging van sy, blyk dit dat die eerste wet vir die toekenning van eksklusiewe regte vir beperkte tydperke aan die vervaardigers van uitvindings in die algemeen as 'n doelbewuste ekonomiese beleid was in 1474 in Venesië. Dit lyk nie toevallig dat dit plaasgevind het tydens 'n lang oorlog tussen Venesië en die Turke nie, waartydens Venesië die grootste deel van sy handelsryk in die oostelike Middellandse See verloor het en gevolglik sy ekonomie op produksie eerder as handel moes fokus. Namate die oorheersing van die handel met die Ooste in Venesië verswak het, het dit 'n aantal maatreëls getref om 'n vooraanstaande produksie -instelling te handhaaf, waaronder wette wat emigrasie van geskoolde ambagsmanne verbied en die uitvoer van sekere materiaal, terwyl dit terselfdertyd aanmoedig immigrasie van geskoolde werkers uit ander lande, byvoorbeeld, deur 'n belastingvakansie vir twee jaar na hul aankoms in Venesië.

Teen die einde van Elizabeth se bewind het die Engelse howe, waarskynlik ten minste tot 'n mate kennis geneem van die ontwikkelinge op die vasteland, begin om die regte van die soewerein om monopolies te verleen, te beperk, tensy dit 'n nuwe bedryf vir die land was. . [3]

In 1624, as deel van die skermutseling tussen die parlement en die kroon wat gelei het tot die Engelse burgeroorlog, het die Engelse parlement die Statuut van Monopolies aangeneem. Dit het daartoe gelei dat die mag van die kroon beperk is om monopolieë toe te staan ​​om sodanige toelaes slegs vir uitvindings vir 'n beperkte tydperk (14 jaar - die duur van twee opleidingsperiodes vir vakleerlinge) en veral ook vir die nuwe vervaardigers 8221 wat deur die ontvanger van die monopolie in die koninkryk ingevoer is. Sulke toelaes was egter op voorwaarde dat dit nie 'n onheilspellende toestand vir die staat was nie (byvoorbeeld deur die verhoging van die prys van goedere) of dat dit in die algemeen ongerieflik was. ”

Soos hierbo genoem, was die oorspronklike Engelse benadering, wat in die Amerikaanse Grondwet gevolg is, klem op die voordeel vir die samelewing as geheel om nuwe uitvindings te ontwikkel. Afdeling 1 van die Franse patentwet van 1791 volg 'n ietwat ander benadering: Alle nuwe ontdekkings is die eiendom van die outeur om die uitvinder die eiendom en tydelike genot van sy ontdekking te verseker. tien of vyftien jaar. ” Die klem was hier dat die uitvinder eiendom in sy ontdekking gehad het - 'n klem op die regte in die uitvinding eerder as op die voordele vir die samelewing. Hierdie benadering is vandag van beperkte belang op die patentgebied, maar dit is steeds belangrik op die gebied van outeursreg, waar die Angelsaksiese benadering sterk gefokus is op die bondel ekonomiese regte wat verband hou met die beheer oor of ander geregtig is op die kopiëring van 'n werk terwyl die Franse benadering meer gefokus is op die morele regte van outeurs - beklemtoon deur die feit dat die woord wat algemeen gebruik word as die Franse vertaling van die woord “copyright ”droit d ’auteur ” (letterlik “author & #8217s regte en#8221).

Moderne denke oor die rede vir 'n patentstelsel beskou dit effektief as 'n kontrak tussen die uitvinding en die samelewing in die algemeen. Dit is goed uitgedruk in 'n verslag aan die Franse Kamer van Afgevaardigdes in die debatte wat voorafgegaan het aan die aanneming van die Franse patentwet van 1844 ('n wet wat tot in die 1960's geldig was):

Elke nuttige ontdekking is, in die woorde van Kant, die aanbieding van 'n diens wat aan die samelewing gelewer word. Dit is 'n billike resultaat, 'n ware kontrak of ruil tussen die skrywers van 'n nuwe ontdekking en die Genootskap. Eersgenoemde verskaf die edele produkte van hul intelligensie en die Genootskap verleen aan hulle in ruil die voordele van 'n eksklusiewe benutting van hul ontdekking vir 'n beperkte tydperk.

Soos Abraham Lincoln dit eens gestel het, het die patentstelsel die brandstof van belang bygevoeg tot die vuur van genie. ”

Hierdie artikel poog om 'n opsomming te gee van die manier waarop die patentstelsel in die Verenigde State ontwikkel het, en let op die verskillende houdings wat op verskillende tye geheers het en die gevolge wat dit op die ontwikkeling van die patentwet gehad het.

Die Amerikaanse grondwet, waarop die Amerikaanse patentwet afhang, is op die hoogtepunt van die industriële revolusie opgestel in 'n tyd toe die impak van patente die eerste keer ernstig in Engeland gevoel is. [4] Interessant genoeg, terwyl die Grondwet in Philadelphia opgestel is, het die Grondwetlike Konvensie blykbaar een middag verdaag om te sien hoe John Fitch se stoomboot proewe op die Delaware -rivier ondergaan. 'N Pro-patentklimaat het gedurende die grootste deel van die negentiende eeu in die Verenigde State bestaan, wat gelei het tot die opmerkings van president Lincoln en Mark Twain hierbo. [5] Die afgelope twee dekades van die negentiende eeu en die twintigste eeu het egter 'n aantal klimaatsveranderinge beleef.

In die laaste twee dekades van die negentiende eeu was daar 'n tydperk van ekonomiese depressie en toenemende kommer oor die mag van 'n groot onderneming wat gelei het tot die aanvaarding van die Sherman Antitrust Act in 1890. Hierdie klimaat is weerspieël in die patentveld deur 'n toenemende neiging van die howe om patente ongeldig te hou. Teen die laat 1890's het die depressie sy gang geloop, en patente was weer gunstig vir die herlewende ekonomie.

Oor die algemeen was daar in die twintigste eeu 'n dinamiese onderlinge verband tussen die patentstelsel en die toepassing van antitrustwette. Alhoewel die eerste antitrustwet, die Sherman-wet, in 1890 uitgevaardig is, het die howe eers begin tande gee voordat die administrasie van Theodore Roosevelt (1901-1909). Eers in die dertigerjare het die patentstelsel begin aanval, aangesien dit beskou word as 'n bydrae tot die instandhouding van monopolieë wat ten minste 'n bydraende faktor tot die ekonomiese ellende van die dertigerjare was. Hierdie skeptisisme oor die patentstelsel het die Tweede Wêreldoorlog oorleef en weer geblom in die onderdrukte ekonomiese toestande van die sewentigerjare, 'n tydperk van sterk handhawing van vertroue. [6]

In die vroeë 1980's het die denke van die Chicago School of ekonome sterk na vore gekom, en met die verkiesing van president Reagan het entoesiasme vir die handhawing van antitrust uit die mode geraak. Terselfdertyd is die appèlhof vir die federale kring ten minste gedeeltelik tot stand gebring om 'n skandelike onrus tussen die plaaslike kringhowe in die hantering van patentsake reg te stel. Die nuwe hof het aanvanklik pro-patent gelyk in sy houding, wat gelei het tot 'n meer gunstige houding ten opsigte van die waarde van patente in die hele Amerikaanse onderneming. [7] Een van die manifestasies van hierdie verandering was die hof se bewering dat die patentwet beteken wat dit sê as 'n patent geldig sal wees. ” [8] van 'n patentbehoefte duidelik en oortuigend bewyse om te slaag. [9] Dit kontrasteer met die normale bewysstandaard in siviele sake waarin 'n party wat 'n saak beweer, sy saak slegs op die waarskynlikheidsbalans moet vestig. Aan die ander kant, meer onlangs, het die beslissings van die hof gewaarsku teen 'n te wye interpretasie van patente en herhaal die belangrikheid daarvan dat die publiek 'n duidelike begrip het van wat wel of nie binne die omvang van 'n gegewe patent val. [*Sien byvoorbeeld Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc. 134 S.Ct. 2120 (2014) *] Patente was dus die afgelope twee dekades terug ten gunste, maar die slinger sal waarskynlik weer swaai.

Dit lyk asof die vroegste toekennings van 'n patent vir 'n uitvinding in die huidige Verenigde State in die 1640's deur die Massachusetts Bay Colony was. Alhoewel patentgebruik voor die onafhanklikheid in die Amerikaanse kolonies baie te danke het aan die Engelse Statuut van Monopolies van 1624, wat die reg van die Kroon beperk het om monopolies toe te staan, sodat hulle voortaan slegs vir 'n beperkte tydperk en slegs vir nuwe maniere toegestaan ​​kon word. , [10] die Statuut van Monopolies is nooit direk van toepassing gemaak op die Amerikaanse kolonies nie. [11] Gedurende die tydperk van die Konfederasie, nadat onafhanklikheid verkry is, maar voor die aanneming van die Federale Grondwet van die Verenigde State, het die meeste state hul eie patentwette gehad, hoewel slegs die van Suid -Carolina spesifiek 'n bepaling uiteensit wat uitvinders 'n eksklusiewe die voorreg om hul nuwe masjiene vir 'n bepaalde tydperk (14 jaar) te gebruik. Soos opgemerk deur James Madison in die Federalist, kan die state nie afsonderlik effektiewe voorsiening maak vir die beskerming van uitvinding nie, en by die opstel van die Grondwet van die Verenigde State is die verantwoordelikheid vir die verskaffing van sodanige beskerming aan die kongres van die Verenigde State.

Die grondwetlike basis vir federale patent- en outeursregstelsels word gevind in die Grondwet van die Verenigde State, artikel 1, afdeling 8, klousule 8, wat lui:

Die kongres het die mag om die vordering van wetenskap en nuttige kunste te bevorder deur vir beperkte tye die outeursreg op hul onderskeie geskrifte en ontdekkings aan outeurs en uitvinders te verseker.

Federale patentwette bestaan ​​sedert 1790

Die eerste patentwet van die Verenigde State, die van 1790, was 'n kort besluit van sewe afdelings wat slegs 'n wet gehad het om die vordering van nuttige kunste te bevorder. ' , die sekretaris van die oorlog en die prokureur -generaal het die bevoegdheid om patente te verleen vir 'n tydperk van tot veertien jaar vir uitvindings wat voldoende nuttig en belangrik was, op voorwaarde dat die begunstigde 'n spesifikasie voorlê wat die uitvinding beskryf (en waar van toepassing, 'n model daarvan) aan die Staatssekretaris ten tyde van die toekenning.

In 1793 is hierdie wet herroep en vervang deur 'n effens langer wet, waarvan die opstel grotendeels toegeskryf word aan Thomas Jefferson, wat destyds minister van buitelandse sake was en dus intiem betrokke was by die administrasie van die 1790 -wet. Die 1793 -wet is opvallend vir die omskrywing van wat patenteerbare onderwerpe in die Verenigde State is, wat tot dusver byna onveranderd is:

enige nuwe en nuttige kuns, masjien, vervaardiging of samestelling van materie, of enige nuwe en nuttige verbetering op enige kuns, masjien, vervaardiging of samestelling van materie. [13]

'N Kort beskrywing moes by die aansoek ingedien word. Voordat toekenning kon plaasvind, was dit egter nodig om 'n skriftelike beskrywing van [die] uitvinding en die manier waarop dit gebruik word, in so 'n volledige, duidelike en presiese terme in te dien, om dieselfde te kan onderskei van al die ander dinge wat voorheen bekend was, en om 'n persoon met vaardigheid in die kuns of wetenskap, waarvan dit 'n [deel] is, of waarmee dit byna verbind is, in staat te stel om dieselfde te maak, saam te stel en te gebruik. ” [14] 'n Ander opvallende kenmerk van die wet was die vroeë erkenning daarvan dat een patent 'n oorheersende effek op 'n ander kan hê, en dit spesifiek die beginsel uiteengesit dat die verkryging van 'n patent op 'n spesifieke verbetering van 'n voorheen gepatenteerde uitvinding nie die patenthouer van die verbeteringspatent enige reg om die uitvinding te gebruik wat die oorspronklike patent onderwerp het of omgekeerd. [15] Die enigste ondersoek van die aansoek was egter 'n suiwer formele een.

Die regte op patente ingevolge die 1793 -wet was beperk tot burgers van die Verenigde State.

Die 1793 -wet is in 1800 gewysig sodat buitelanders wat twee jaar in die Verenigde State woonagtig was om patente te bekom, onderhewig daaraan dat hulle 'n eed aflê dat die betrokke uitvinding nie bekend was of voorheen bekend was in die Verenigde State of in die buiteland. Hierdie wet het ook vir die eerste keer voorsiening gemaak vir die toekenning van drievoudige skadevergoeding vir inbreuk op patent.

Wat bedoel is met die term “new ” in die vroeë statute het ietwat verskil, maar na 1800 het die howe bloot oorweeg of die uitvinding bekend was voor die datum waarop die aansoeker vir 'n patent beweer het dat hy of sy sy uitvinding gemaak het. [ 16] In 1829 het die Hooggeregshof in die saak van Pennock v. Dialoog[17] erken die potensiële gevare van so 'n benadering wat die uitvinder in staat gestel het om die indiening van 'n patentaansoek uit te stel totdat die kompetisie op hande was en die statuut uitgelê het om 'n statutêre balk te skep om patentbeskerming te ontken aan iemand wat voorheen in die openbaar sy uitvinding gebruik het.

In 1832 brei 'n nuwe wet die kategorie potensiële patente uit om alle inwonende vreemdelinge te dek wat 'n voorneme verklaar het om burgers van die Verenigde State te word, maar op voorwaarde dat alle patente wat aan hierdie klas patenthouers toegestaan ​​word, ongeldig word as hulle nie werk nie. uitvinding in die Verenigde State binne een jaar na toekenning in die openbaar. Dit is ook moontlik om 'n heruitreiking van 'n patent te verkry om foute daarin reg te stel. [18]

In dieselfde jaar het die Hooggeregshof in Grant v. Raymond[19] het dit duidelik gemaak dat die versuim om 'n toereikende beskrywing van die uitvinding te verskaf, 'n verweer is wat 'n verweerder kan gebruik as hy vir patentoortreding gedagvaar word;

as voorlopig tot 'n patent, was 'n korrekte spesifikasie en beskrywing van die ontdekte ding [nodig]. Dit is nodig om aan die publiek, nadat die voorreg verstryk het, die voordeel te gee waarvoor die voorreg toegelaat word, en is die grondslag van die bevoegdheid om 'n patent uit te reik. …

In 1836 is 'n groot hersiening van die wet uitgevoer in reaksie op klagtes oor die toekenning van patente vir dinge wat nie nuut was nie. Onder hierdie hersiening is die patentkantoor as deel van die staatsdepartement ingerig en 'n spesifikasie moet ingedien word en ondersoek word vir nuwigheid voordat 'n patent verleen kan word. As gevolg hiervan is die bepaling van die 1793 -wet wat vereis dat die uitvinder sy uitvinding van die stand van die techniek moet onderskei, uitgebrei om die aansoeker te vereis om veral die deel, verbetering of kombinasie, wat hy beweer as sy eie uitvinding, spesifiek te spesifiseer en aan te dui of ontdekking. ” [20] Hierdie bepaling is 'n antesedent vir moderne eise wat wêreldwyd opgestel word. Ander kenmerke van die 1836 -wet was om die wet op statutêre tralies te kodifiseer, [21] om die wet te verduidelik oor gevalle van konflik tussen mededingende aansoeke, en om 'n meganisme te verskaf om dit vas te stel. [22] Die wet maak ook voorsiening vir die moontlikheid om onder sekere omstandighede 'n sewe jaar verlenging van die basiese termyn van veertien jaar te verkry. Die wet van 1836 verwyder ook uiteindelik alle beperkings op die nasionaliteit of woonplek van diegene wat Amerikaanse patente kan bekom. Dit het egter nie alle diskriminasie op hierdie telling beëindig nie. Amerikaanse burgers of inwoners wat van voorneme is om burgers te word, word $ 30,00 betaal, Britse onderdane $ 500,00, en alle ander buitelanders $ 300,00. [23]

In 1839 is die wet gewysig om voorsiening te maak vir 'n uitstelperiode (van twee jaar) vir die publikasie of gebruik van die uitvinding deur die aansoeker voordat sy of sy patentaansoek ingedien word. [24] Die wet maak ook voorsiening vir 'n appèl teen die verwerping van 'n patentaansoek deur die Patentkantoor by die hoofregter van die District of Columbia. [25]

In 1842 is 'n statuut aangeneem om voorsiening te maak vir die toekenning van patente vir 'n nuwe en oorspronklike ontwerp vir 'n vervaardiging … of … vir die druk van … stoffe … ” [ *Hersiene statute, artikel 4929 *] die reg om 'n patent vir so 'n ontwerp te verkry, was beperk tot Amerikaanse burgers of inwoners wat van plan was om burger te word.

In 1849 is die verantwoordelikheid vir die patentkantoor oorgedra van die staatsdepartement na die departement van binnelandse sake.

Die volgende groot stap vorentoe was die bekendstelling van die idee dat 'n uitvinding nie net nuut en bruikbaar moet wees nie, maar ook onduidelik. Hierdie verandering is eerder deur die howe as deur die statuut aangebring, veral in die hooggeregshofsaak van Hotchkiss v. Greenwood.[26]

In 1861 is 'n aantal wysigings aangebring. Van die belangrikste was: die aanstelling van drie eksaminatore om appèlle van die primêre eksaminatore aan te hoor van enige aansoek wat twee keer geweier is [27] die verandering van die termyn van 'n nutspatent na sewentien jaar vanaf die datum van toekenning [28] en die bepaling van terme van drie en 'n half, sewe of veertien jaar vir ontwerppatente na keuse van die aansoeker. Ander kenmerke van die hersiening van 1861 het voorsiening gemaak vir die druk van afskrifte van die beskrywing en eise van patente en 'n vereiste dat die gepatenteerde artikel as sodanig gemerk moes word, óf dat die oortreder in kennis gestel moes word 'n ander manier van die bestaan ​​van die patent.

Die 1836 -wet het bepaal dat die applikant die reg het om sy of haar spesifikasie te wysig indien die patentkantoor daarteen besware maak. In 1864 het die Hooggeregshof hierdie reg op wysiging beperk, en daardeur die basis gelê vir die huidige reël dat geen nuwe aangeleentheid bygevoeg mag word tydens die vervolging van 'n aansoek nie. [29]

In 1866 het die Hooggeregshof, in die geval van Suffolk Mfg. Co v. Hayden, [30] het die grondslag gelê vir die moderne leerstuk van dubbele patentering deur te beweer dat waar dieselfde uitvinder twee patente vir dieselfde uitvinding het, die tweede een ongeldig was.

In 1870 is die wetgewing rakende patente in een handeling gekonsolideer, maar sonder veel noemenswaardige wysigings ten opsigte van die inhoud. Onder die veranderinge wat aangebring is, was die volgende: verwydering van die vereiste dat indien 'n patent in die buiteland toegestaan ​​is, 'n Amerikaanse aansoek binne ses maande ingedien moet word en vervang word deur 'n bepaling dat die Amerikaanse patent op dieselfde tyd as die buiteland moet verval patent, onderhewig aan 'n maksimum termyn van sewentien jaar vanaf die toekenning van die Amerikaanse patentkodifikasie van 'n vereiste dat die spesifikasie die beste manier beskryf wat die aansoeker vir die toepassing van die beginsel van die uitvinding 'n meganisme vir die oplossing van geskille beskryf oor wie die eerste uitvinding uitgevind het (deur die pos te skep van 'n “ -ondersoeker wat verantwoordelik is vir inmenging ”). Dit is ook duidelik gemaak dat enige openbare verkoop of gebruik van die uitvinding voor die aanvang van die tweejarige grasietydperk vernuwend was, ongeag of die verkoop of gebruik deur die aansoeker vir die patent was.

Die 1870's en 821780's was 'n tydperk waarin baie internasionale organisasies gestig is. Onder hulle was die Parys -konvensie vir die beskerming van industriële eiendom wat in 1883 tot stand gekom het en waarby die Verenigde State in 1887 aangesluit het. [31] Die belangrikste bepaling daarvan was om aansoekers wat onderdane was of inwoners van een lidstaat was, die reg te gee om 'n aansoek in hul eie land in te dien en dan, solank 'n aansoek ingedien word in 'n ander land wat lid is van die verdrag binne 'n bepaalde tyd, om die datum van indiening in die tuisland te laat geld as die effektiewe datum van indiening in daardie ander land. [32]

In die 1890's het twee ontwikkelings plaasgevind wat, hoewel dit nie direk van toepassing was op patente nie, 'n beduidende uitwerking op die ontwikkeling van die patentreg gehad het: die aanneming van die Sherman -wet in 1890, wat die basis vorm vir die antitrustreg en die aanneming van die Evarts -wet in 1891 tot die instelling van die Circuit Courts. van Appèlle. In 1893 is appèlle van die patentkantoor oorgeplaas na die nuutgestigte appèlhof vir die District of Columbia. [33]

In 1897 is 'n paar van die statutêre beperkings vir die toekenning van 'n patent hersien: 1) indien 'n buitelandse patent reeds toegestaan ​​is, moet 'n Amerikaanse aansoek gedoen word binne sewe maande na die indiening van die buitelandse patent [34] en 2) dit is duidelik gemaak dat voorkennis of gebruik slegs 'n maatstaf was as dit in die Verenigde State plaasgevind het voordat die aansoeker sy uitvinding gemaak het.

In 1925 is die verantwoordelikheid vir die patentkantoor oorgedra na die departement van handel en arbeid.

In 1929 is appèlhersiening van besluite van die patentekantoor van die appèlhof vir die distrik Colombia na die nuutgeskepte hof van doeane en patente oorgedra.

In 1930 het die Wet op Plantpatente voorsiening gemaak vir die moontlikheid van patentbeskerming vir ongeslagtelik geproduseerde plante.

Die 1930's en 821740's (dws tydens die depressie en die Tweede Wêreldoorlog) was 'n tydperk waarin die howe oor die algemeen nie patente goedgesind was nie. Inderdaad in 1941, in Cuno Engineering Corp. v. Automatic Devices Corp.,[35] Die Hooggeregshof het voorgestel dat 'n uitvinding 'n patent moet wees om 'n uitvinding te wees, nie net die vaardigheid van die roeping nie. ”

In 1939 is die tweejarige grasietydperk wat sedert 1839 bestaan ​​het ten opsigte van sommige statutêre balke verminder tot een jaar op grond van die feit dat onder huidige omstandighede 2 jaar onnodig lank lyk en as 'n beperking vir die industrie dien. ” [36]

In 1940 is die tydperk van die uitstelperiode wat verband hou met dade van voorafgaande gebruik of voorafgaande publikasie deur die uitvinder, wat as nuwigheidsvernietigende handelinge verskoon sou word, van twee jaar tot een verminder.

In 1946 is die wet gewysig om die beslissing van die Hooggeregshof te verwerp Elektriese bergingsbattery v. Shimadzu,[37] wat die Amerikaanse wet ’s “ eerste-tot-uitvind ” beginsel wêreldwyd toegepas het. Die statuut het die beginsel wat eerste uitgevind is beperk tot situasies waarin bewyse van die uitvinding in die Verenigde State gevind kan word.

Die basiese struktuur van die huidige wet is in 1952 aangeneem. [38] Die twee belangrikste veranderinge wat op daardie tydstip aangebring is, was om vir die eerste keer in die statuut 'n vereiste op te neem dat 'n uitvinding patenteerbaar moet wees, nie net nuut moet wees nie, en sodoende 'n eeu regspraak reguleer, maar 'n definisie van inbreuk moet insluit, wat tot dusver aan die howe oorgelaat is. [39] Ander veranderinge sluit in 'n geringe verandering in die definisie van wat 'n patenteerbare onderwerp is, deur die woord uit die agtiende eeu te vervang deur 'n '8220art ” deur “process ” 'n uitdruklike verklaring dat wanneer 'n uitvinding 'n kombinasie van elemente behels, dit moontlik was om dit te definieer elemente in funksionele terme (dit wil sê as 'n manier om iets te doen) [40] 'n verslapping van die formaliteite wat verband hou met aansoeke deur gesamentlike uitvinders en waar 'n uitvinder nie gevind kan word nie of weier om aansoek te doen vir 'n patent, al is dit gebonde aan Die ooreenkoms om dit te doen, het 'n maksimum tydperk van twee jaar opgelê waarbinne 'n heruitreiking van 'n patent met uitgebreide eise aangevra kan word, het die gemeenregtelike reël dat 'n patent nie gedeeltelik geldig is nie, toegelaat, en kan aksies voortgaan op grond van geldige eise, selfs al daar was ongeldige eise in dieselfde patent.

Sedert 1952 is die wet verskeie kere gewysig en het dit deur middel van regspraak voortgegaan om te ontwikkel. Veranderinge was relatief selde voor die instelling van die appèlhof vir die federale kring in 1982. Die toenemende belangstelling in die patentstelsel wat ten minste gedeeltelik tot die totstandkoming van hierdie hof gelei het, het ook gelei tot 'n verhoogde verandering in die wet . Dit het deels gekom uit die beslissings van die nuwe hof, en soms het die hooggeregshof ingemeng, en ander veranderinge het deur wetgewing gekom. Die totstandkoming van die Federal Circuit Court of Appeals het, indien niks anders nie, gelei tot 'n meer samehangende wetgewing as wat voorheen bestaan ​​het. In die eerste dekade het die hof blykbaar sterk gefokus op kwessies van patentgeldigheid en die persepsie wat in die sewentigerjare bestaan ​​het, omgedraai dat min patente wat voor die hof gekom het, waarskynlik gehandhaaf sou word. In die tweede dekade was die persepsie dat, nadat vasgestel is dat patente ernstig opgeneem moet word, die fokus van die hof verskuif het om te probeer verseker dat die beskerming wat deur een patent verleen word, nie te breed is in vergelyking met die betekenis van die uitvinding wat gemaak.

Wetgewingsontwikkelings tot in die middel 821790's het grootliks te doen gehad met spesifieke en relatief klein kwessies wat ontstaan ​​het as gevolg van regspraak of besondere ontwikkelings in die ekonomie, veral in die kompromie wat in 1984 bereik is om dit makliker te maak om goedkeuring te verkry van die Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) vir die verkoop van generiese middels nadat 'n patent verstryk het in ruil vir die moontlikheid om 'n verlenging van die termyn van 'n patent vir 'n farmaseutiese uitvinding te verkry om die oorspronklike uitvinder te vergoed vir die vertragings in bemarking waaraan die oorspronklike vervaardiger onderworpe was terwyl hy op FDA -goedkeuring gewag het.

In 1994 het 'n nuwe neiging begin, ten minste gedeeltelik as gevolg van hernieude pogings tot globalisering van die patentstelsel. In 1994 is die wet gewysig om te voldoen aan 'n nuwe internasionale ooreenkoms wat op die Uruguay -ronde van wysigings aan die algemene ooreenkoms oor tariewe en handel (GATT) geënt is. Hierdie ooreenkoms, algemeen bekend as TRIPS (handelsverwante aspekte van intellektuele eiendomsregte), het sekere minimumstandaarde in patentbeskerming aan alle lidlande opgelê. Dit vereis veranderinge in die Amerikaanse wetgewing wat veral verband hou met die minimum duur van 'n patent en om diskriminasie tussen die beskerming van uitvindings in die Verenigde State en elders gemaak te voorkom. Verdere veranderings wat in 1999 aangebring is, is ook gelei deur internasionale norme en was ten minste gedeeltelik die gevolg van 'n bilaterale ooreenkoms met Japan waarin beide lande ooreengekom het om sommige van die kenmerke van hul patentstelsel wat die ander as afkeurenswaardig was, te verwyder.

Sommige van die belangrikste veranderinge wat sedert 1952 aangebring is, is soos volg:

 • 1954 Bepalings rakende plantpatente is gewysig om duidelik te maak dat gekweekte sportsoorte, mutante, basters en nuutgevonde saailinge gepatenteer kan word.
 • 1964 Kommissaris het die bevoegdheid gegee om 'n verklaring in plaas van 'n eed in 'n dokument te aanvaar en 'n gebrekkige dokument voorlopig te aanvaar. 35 V.S.C. §§ 25 en 26.
 • 1965 Aanvaarding van geldigheid word onafhanklik toegepas op elke eis van 'n patent. 35 V.S.C. § 282.
 • 1966 Hooggeregshof besluit in Graham v. John Deere[41] het die korrekte toets uiteengesit om te bepaal of 'n beweerde uitvinding voor die hand liggend is of nie.
 • 1970 Patent samewerkingsverdrag (PCT) onderteken.
 • 1971 Hooggeregshof besluit in Blonder-Tongue v. Universiteit van Illinois[42] was van mening dat sodra 'n patent uiteindelik ongeldig was na 'n volledige en regverdige litigasie, die bevinding as verdediging in die daaropvolgende litigasie oor die patent gebruik kon word, selfs al verskil die partye.
 • 1975

1. Naam van die “Patent Office ” verander na die “Patent and Handelsmerkkantoor. ”
2. Wysigings om die PCT te akkommodeer. 35 V.S.C. §§ 102 (e), 104, 351-376.
3. Liberaliseer die wet aangaande die skryf van eise in veelvoudige afhanklike vorm. 35 V.S.C. § 112.

 • 1977 European Patent Office gestig.
 • 1978 Patent samewerkingsverdrag in werking getree.
 • 1980

1. Vereiste om onderhoudskoste te betaal om die patent van krag te hou. 35 V.S.C. § 154.
2. Spesiale bepalings gemaak vir uitvindings gemaak met federale hulp. 35 V.S.C. §§ 200 – 211.
3. Voorsiening is gemaak vir derde partye om voorafgaande kunste aan die patent- en handelsmerkkantoor te verwys. 35 V.S.C. § 301.
4. Moontlikheid om hereksaminering aan te vra. 35 V.S.C. § 302.
5. Die Verenigde State weier die pogings van ontwikkelende lande om die konvensie van Parys te wysig om eksklusiewe verpligte lisensiëring toe te laat.
6. Hooggeregshof bekragtig die patenteerbaarheid van 'n geneties gemanipuleerde bakterie wat die verslag van die kongres aanvoer voor die 1952 -wet dat alles onder die son wat deur 'n mens gemaak word, patenteerbaar moet wees. [43]

1. Aansoeke mag sonder ondertekening deur die uitvinder ingedien word, solank die uitvinder die aansoek ingedien het. 35 V.S.C. § 111.
2. Wet aangaande die regstelling van verkeerdelik genoemde uitvinders geliberaliseer. 35 V.S.C. § 116.
3. Appèlhof vir die Federale Kring geskep. 35 V.S.C. § 141, 28 U.S.C. § 1295. [44]
4. Termyn van alle ontwerppatente vasgestel op veertien jaar na toekenning. 35 V.S.C. § 173.
5. Arbitrasie van geskille met betrekking tot patentskending of gemagtigde geldigheid. 35 V.S.C. § 294.
6. Dit het moontlik geword dat aansoekers in die Verenigde State ingevolge die Patent Cooperation Treaty 'n internasionale soektog deur die European Patent Office versoek.

1. Moontlikheid om patenttermyn te verleng om te vergoed vir die vertraging in die verkryging van bemarkingsgesag van die FDA om nuwe middels vir mense te verkoop. (Hatch-Waxman-wysigings) [45] 35 U.S.C. § 156.
2. Beskerming teen die duidelikheid van die werk van medewerkers, ens. 35 U.S.C. § 103 (c).
3. Verduideliking dat om 'n gesamentlike uitvinder te wees, hoef die uitvinders nie saam te werk nie en ook nie elkeen 'n bydrae te lewer tot die onderwerp van elke eis nie. 35 V.S.C. § 116 (a).
4. Skikking van inmenging deur arbitrasie word toelaatbaar. 35 V.S.C. § 135 (f).
5.Die omskrywing van inbreuk is gewysig om die uitvoer van kits van onderdele wat gebruik kan word om 'n produk te maak, in te sluit, wat 'n skending van 'n Amerikaanse patent sou wees. [46] 35 V.S.C. § 271 (f).
6. Rade van patente -appèlle en -interferensies wat in 'n enkele raad van patente -appèlle en -interferensies gekonsolideer is. 35 V.S.C. § 141.
7. Statutêre uitvinding Registrasie skema ingestel. 35 V.S.C. § 157. [voeg voetnoot by: Herroep op 16 Maart 2013.]

 • 1986 Verenigde State slaag daarin om internasionale beskerming van intellektuele eiendomsreg op die onderhandelingsagenda vir die Uruguay -onderhandelingsronde oor die algemene ooreenkoms oor tariewe en handel (GATT) te plaas.
 • 1987

1. Verenigde State implementeer Hoofstuk II van PCT waarin die Patent and Trademark Office kan optree as 'n Internasionale Ondersoekowerheid en Internasionale Owerheid vir Ondersoekondersoek ten opsigte van internasionale aansoeke. 35 V.S.C. § 362.
2. Dit het moontlik geword dat aansoekers in die Verenigde State 'n internasionale voorondersoek onder die PCT deur die European Patent Office versoek.

1. Moontlikheid om patenttermyn te verleng om te vergoed vir die vertraging in die verkryging van bemarkingsgesag van die FDA om nuwe medisyne vir diere te verkoop. 35 V.S.C. § 156.
2. Vereistes vir die verkryging van toestemming om patent aansoek in die buiteland in te dien indien dit vir minder as ses maande in die Verenigde State ingedien word, verslap tot 'n mate. 35 V.S.C. §§ 184 en 185.
3. Omskrywing van oortreding is gewysig om die invoer in die Verenigde State van produkte wat in die buiteland gemaak is, in te sluit deur 'n proses wat deur 'n Amerikaanse patent gedek word, en om die bewyslas om te keer in sekere gevalle van beweerde skending van 'n prosespatent. (Wet op die wysiging van patente) 35 U.S.C. §§ 271 (g), 287, 295.
4. Omskrywing van inbreuk gewysig om aansoek by die FDA om bemarkingsgoedkeuring van 'n gepatenteerde geneesmiddel in te sluit om effektief te wees voor die verstryking van die patent, maar om handelinge met betrekking tot die insameling van die patent uit die patentskending te verwyder vir gebruik by voorlegging aan die FDA vir bemarkingsgoedkeuring van die patent 'n dwelm, ens. 35 USC § 271 (e).
5. Die hervormingswet op die misbruik van patente het dit duidelik gemaak dat patent nie onafdwingbaar was vir misbruik nie, omdat die patenthouer geweier het om die patent te lisensieer of op grond van bindingsreëlings, tensy die patenthouer oor markmag in die betrokke mark beskik. 35 V.S.C. § 271 (d).

 • 1990 Uitbreiding van die definisie van patentskending tot optrede in die buitenste ruimte op 'n voorwerp of 'n komponent daarvan onder die jurisdiksie of beheer van die Verenigde State. ” 35 U.S.C. § 105.
 • 1992 Staatsregerings is aanspreeklik gehou vir dade van patentskending. 35 V.S.C. §§ 271 (h), 296.
 • 1993 Uitbreiding van die reg om vorige uitvinding te bewys tot handelinge in NAFTA -lande. 35 V.S.C. § 104.
 • 1994

1. Uruguay Onderhandelingsronde vir hersiening van GATT sluit 'n ooreenkoms oor TRIPS, wat afdwingbare minimumstandaarde vir patentbeskerming insluit.
2. Uitbreiding van die reg om vorige uitvinding te bewys tot handelinge in WTO -lande. 35 V.S.C. § 104.
3. Die moontlikheid bekend gemaak om voorlopige patentaansoeke in te dien. 35 V.S.C. §§ 111 (b) en 119 (e).
4. Onderhewig aan oorgangsbepalings, is die termyn van 'n patent nou twintig jaar vanaf die vroegste datum van indiening (in plaas van sewentien jaar na toekenning), onderhewig aan die moontlikheid van verlenging om te vergoed vir vertragings as gevolg van inmenging of die behoefte om te appelleer om die toekenning van die patent te verseker. 35 V.S.C. § 154.
5. Omskrywing van inbreukmakende handelinge word uitgebrei tot koopaanbiedings en invoerhandelinge. 35 V.S.C. § 271.
6. Omkering van die bewyslas in sekere gevalle waar 'n skending van die prosespatent beweer word. 35 V.S.C. § 295.

 • 1995 Beskerming van biotegnologieprosesse teen duidelikheid as dit vir die vervaardiging van nuwe en nie -voor die hand liggende produkte is. 35 V.S.C. § 103 (b).
 • 1996 Verwydering van middels vir die inbreuk op patente vir chirurgiese prosesse. 35 V.S.C. § 287 (c).
 • 1998 Die appèlhof vir die Federal Circuit in State Street Bank v. Signature Financial[47] meen dat daar geen verbod in die Amerikaanse wet op patente op sakemetodes is nie, solank dit nuut, bruikbaar en nie-voor die hand liggend is.
 • 1999

1. Die wysiging van 1992 om staatsregerings aanspreeklik te maak vir die inbreuk op patent, word beskou as 'n ongrondwetlike verkorting van die staat se soewereine immuniteit in Florida Prepaid Post -Secondary Education Expense Board v. College Spaarbank.[48]
2. Die Wet op Omnibus hervorming van intellektuele eiendom en kommunikasie van 1999 geslaag is. Hierdie wet maak 'n aantal wysigings aan die Amerikaanse patentwet en bevat ook bepalings wat bedoel is om kuberkwaad te beperk en om te kyk na satelliet tuis kyk en plaaslike televisie seine. Die veranderinge aan die Amerikaanse patentwet sluit in die voorsiening van vroeë publikasie van patentaansoeke waar ekwivalente aansoeke in die buiteland gepubliseer word, die beskerming van uitvinders wat die dienste van uitvindingsbevorderingsdienste gebruik, en die eerste uitvinder (vorige gebruiker) se verdediging vir vorige gebruikers van sakemetodes. Ander veranderinge is ook aangebring aan die Amerikaanse patentwet. U kan meer te wete kom deur na die volgende artikels te kyk: Amerikaanse patentwetwysigings 1999 en Verenigde State – 1999 – 2000 hersienings van die patentwet en -reëls.

 • 2000 Die Patent and Trademark Office het homself die Amerikaanse Patent and Trademark Office genoem.
 • 2001 Die eerste publikasie van 'n hangende Amerikaanse patentaansoek, soos bepaal deur die wysiging van 1999, vind op 15 Maart 2001 plaas.
 • 2002 Wysigings rakende hereksamenpraktyk om hierdie opsie meer bruikbaar te maak en die wet te verduidelik oor die effek van 'n derde party se vorige PCT-aansoek op 'n later Amerikaanse aansoek.
 • 2003 Wysiging van die Hatch-Waxman Amendments [49] om 'n paar probleme wat opgeduik het, te probeer regstel.
 • 2004 Wet op die verbetering van samewerkende navorsing en tegnologie [50] verwyder vorige ongepubliseerde werk deur gesamentlike onderneming -vennote uit die omvang van die vorige kuns om in ag te neem in die duidelikheidsbepalings.
 • 2005 Wetgewing het ingevoer met die voorstel van groot hervormings, insluitend die oorskakeling na 'n eerste-tot-lêer-stelsel. (Nie uitgevaardig nie weens gebrek aan agrement oor hoe om skade te bereken).
 • 2006 Die hooggeregshof is van mening dat aangesien die toestemming van 'n bevel teen inbreuk op patent 'n billike oplossing is, moet aan die tradisionele vereistes van billikheid voldoen word om 'n bevel te verleen. [51]
 • 2007

1. Die Hooggeregshof hersien die standaarde wat gebruik moet word by die beoordeling van duidelikheid in KSR v. Teleflex.[52]
2. Bekendstelling van nie-tradisionele ondersoekroetes, soos snelwegvervolging van patente en eweknie-na-patentoorsigte om die kwaliteit van patentondersoek te probeer bespoedig en verbeter.
3. Verdere poging tot hervormingswetgewing oor patentreg (nie uitgevaardig nie).

 • 2009 Hervormingswetgewing vir patentwetgewing wat aan die kongres bekendgestel is, gebaseer op kompromie om die kwessies wat hervorming in twee vorige kongresse in die wiele gery het, te hanteer.
 • 2010
 • 1. Wetgewing op die hervorming van gesondheidsorg voeg Hatch Waxman-agtige bepalings by wat verband hou met die skending van patente op biologiese middels. [53]
  • 2. Die Hooggeregshof spreek die wet oor patente wat in aanmerking kom, in Bilski v. Kappos.[54]

  In Molekulêre Patologie v. Myriad Genetics Inc..[56] het die Amerikaanse Hooggeregshof beslis dat genetiese materiaal wat verskil van 'n natuurlike DNS -volgorde bloot deur dit daarvan geïsoleer te word, nie in aanmerking kom vir patentbeskerming nie.

  [1] Mark Twain, 'N Yankee van Connecticut in King Arthur's Court, (New York: Harper & amp Brothers, 1889), 64.

  [2] Dissent deur Jackson J. in Jungersen v.Ostby & Barton Co., 335 U.S. 560, 80 U.S.P.Q. 32 (1949).

  [3] Sien veral Die Klerewerkers van Ipswich Case (King's Bank, 1615).

  [4] Die eerste groot stuk patentgedinge in Engeland na die Statuut van Monopolies, Dollond se saak op 'n vorige uitvinding wat verborge was, het in 1766 voor die Court of Common Pleas gekom en die beroemde sake van Arkwright v. Nightingale en R. v. Arkwright albei op die masjien van Arkwright om katoen te draai, het in 1785 na die hof gekom.

  [5] Dit was nie die geval in Europa waar die afskaffing van die patentstelsel op verskillende tye ernstig oorweeg is in beide die Verenigde Koninkryk en Pruise (Bismarck was 'n teenstander), en die stelsel is eintlik 'n rukkie in Nederland afgeskaf.

  [6] In 1975 het die departement van justisie 'n lys van nege moontlike tipes beperkings uitgereik wat in 'n patentlisensie -ooreenkoms voorkom wat volgens die departement op sigself onwettig. Dit was bekend as die nege no-no ’s. ” Ten minste agt van hulle sou vandag onder 'n redelike rede-benadering aangespreek word en onder baie omstandighede waarskynlik as wettig beskou word.

  [7] 'n Besondere gebeurtenis wat die sakegemeenskap geskok het, was Eastman Kodak se onttrekking uit die onmiddellike kameramark, na 'n bevinding dat dit Polaroid -patente geskend het.

  [9] Sien byvoorbeeld Alco Standard Corp. v. Tennessee Valley Auth., 1 U.S.P.Q.2d 1337 (1986).

  [10] Dit het daartoe gelei dat die mag van die kroon beperk is tot die toekenning van monopolieë tot toelaes slegs vir beperkte tydperke (14 jaar - die duur van twee opleidingsperiodes vir vakleerlinge) en die belangrikste, slegs vir nuwe bemanne nuwe vervaardiging wat deur die ontvanger van die monopolie in die koninkryk ingevoer is. Sulke toelaes was egter op voorwaarde dat dit nie 'n onheilspellende toestand vir die staat was nie (byvoorbeeld deur die verhoging van die prys van goedere) of dat dit in die algemeen ongerieflik was. ”

  [11] 'n Reeks artikels deur Edward C. Walterscheid, begin in 76 J. Pat. & amp Handelsmerk af. Soc ’y 697 (1994) en in die besonder Deel 5 by 78 J. Pat. & amp Handelsmerk af. Soc ’y 615 (1996), bespreek in detail die antecedente van die Amerikaanse patentstelsel. Patente in die koloniale tydperk lyk gewoonlik as gevolg van versoekskrifte aan die koloniale wetgewers, eerder as as gevolg van enige algemene wet, hoewel Massachusetts en Connecticut vereenvoudigde weergawes van die Statuut van Monopolies uitgevaardig het wat die toekenning van monopolie regte beperk tot & #8220 nuwe uitvindings, en#8221 watter regte slegs vir 'n kort tydjie verleen sou word. ”

  [12] 'n Soortgelyke titel is gebruik vir alle handelinge met betrekking tot patente voor die konsolidasie van 1870.

  [13] Patent Act 1793, § 1, die term “art ” is in 1952 vervang deur “process ”, maar hierdie term word self gedefinieer as 'n “process, art or method. ” 35 U.S.C. § 101.

  [16] Die 1790 -wet vereis dat die aansoeker die eerste en ware uitvinder was en dat die onderwerp van die uitvinding nie voorheen bekend of gebruik is nie. ” Hierdie vereistes is in die 1793 -wet vervang deur vereistes wat die applikant die ware uitvinder is en dat die uitvinding nie voor die aansoek bekend was of gebruik is nie. ” Die Wet van 1800 het die tweede van hierdie vereistes gewysig sodat die uitvinding nie bekend was of óf in hierdie óf in enige ander land gebruik. ” In Bedford v. Hunt, 3 F. Cas. 37 (C.C.D. Mass., 1817), is dit van mening dat tussen twee partye wat beweer dat hulle die eerste is wat 'n bepaalde uitvinding uitgevind het, die patent aan die eerstes verleen moet word om dit tot praktyk te bring.

  [18] Dit was in werklikheid 'n kodifikasie van die uitspraak van die Hooggeregshof in Grant v. Raymond, 31 U.S. 218 (1832).

  [21] Patentwet 1836, § 7, het hierdie afdeling ook bepaal dat indien die patentkantoor die aansoek van die hand wys, die aansoeker 'n besondere terugbetaling van die aansoekgeld kan kry. Die lyne was: 1) vorige uitvinding in die Verenigde State deur nog 2) vooraf patentering of beskrywing in 'n gedrukte publikasie oral in die wêreld 3) openbare gebruik of verkoop met toestemming van die aansoeker.

  [22] Patentwet 1836, § 8 Patentwet 1836, § 7, het hierdie afdeling ook bepaal dat indien die Patentkantoor die aansoek van die hand wys, die aansoeker 'n besondere terugbetaling van die aansoekgeld kan kry.

  [24] Daarbenewens is bepaal dat die toekenning van 'n buitelandse patent vir dieselfde uitvinding die toekenning van 'n Amerikaanse patent nie belet nie, solank die aansoek om die Amerikaanse patent binne ses maande na die buitelandse toekenning ingedien is en dat daar was geen inleiding tot die openbare en algemene gebruik in die Verenigde State voor die indiening van die aansoek nie.

  [26] 52 U.S. 248 (1850). Die belangrikste redenasie in die besluit was “, tensy meer vindingrykheid en vaardigheid … [toegepas word in die nuwe uitvinding] … as wat 'n gewone werktuigkundige wat vertroud was met die onderneming besit het, was daar nie 'n mate van vaardigheid en vindingrykheid wat die belangrikste elemente van elke uitvinding vorm. ”

  [27] Die eksaminatore sou op advies en toestemming van die senaat deur die president aangewys word.

  [28] Dit lyk asof die term 'n kompromie was tussen die Senaat wat die termyn van 'n patent tot veertien jaar wou bevestig en die Huis wat die moontlikheid wou handhaaf om 'n veertienjarige patent in sekere omstandighede met nog sewe jaar te verleng. .

  [29] Godfrey v. Eames, 68 U.S. 317 (1836). Die saak was van mening dat wysigings nie 'n duidelike en ander uitvinding kan stel nie, wat nie deur die spesifikasie bedoel was soos aan die begin ingedien is nie. ”

  [31] Geen spesifieke uitvoeringswetgewing is egter tot 1903 uitgevaardig nie, en dit is twyfelagtig watter effek die konvensie intussen in die Verenigde State gehad het.

  [32] Die term was oorspronklik ses maande; dit is in 1900 verander na 'n jaar vir nutspatente.

  [34] Hierdie termyn is verleng tot twaalf maande in 1903 na die wysiging van die Konvensie van Parys in 1901.

  [35] 314 U.S. 84, 51 U.S.P.Q. 272 (1941).

  [36] Wet van 5 Augustus 1939, hfst. 450, § 1, 53 Stat. 1212. Die senaat en huisverslae wat die wet vergesel, het verduidelik: “In 1839, toe die tydperk van 2 jaar vir die eerste keer aangeneem is, was dit moontlik 'n redelike tydperk voordat 'n uitvinder besluit het of hy 'n aansoek sou indien of nie. vir patent. Onder huidige omstandighede lyk 2 jaar te lank en werk dit as 'n hindernis vir die industrie. Deur die tydperk te verminder, sal die datum van patentering nader aan die tydstip waarop die uitvinding gemaak word, bring. Daar word geglo dat 'n jaar 'n baie billike tyd vir alle betrokkenes is. " S. Rep. 76-876, 1 (1939) H.R. Rep. 76-961 1 (1939).

  [38] 'n Deel van die dryfveer vir die hersiening was die aanneming van die Amerikaanse kodesisteem in 1926. Toe die kode opgestel is, is vorige wette daarin opgestel, maar nie weer uitgevaardig nie. Daarna was dit wenslik om elke titel van die kode as positiewe wet op te ruim en weer in te stel. In 1952 was dit patente ’ beurt.

  [39] Die definisie het spesifiek gesê dat “patentabiliteit nie ontken moet word deur die manier waarop die uitvinding gemaak is nie ” blykbaar om te verseker dat kwessies van duidelikheid objektief beoordeel word en dat die uitvinding nie die gevolg hoef te wees van 'n &# 8220 flits van genie, ” die standaard wat afgelei is Cuno Eng ’g Corp. v. Automatic Devices Corp. (314 U.S. 84 (1941)). Die Historiese en hersieningsnotas verduidelik: "Die tweede sin verklaar dat patenteerbaarheid ten opsigte van hierdie vereiste nie ontken moet word deur die manier waarop die uitvinding gemaak is nie, dit wil sê, dit is onbelangrik of dit voortspruit uit lang inspanning en eksperimentering of 'n flits van genie." 35 V.S.C. § 103 (Historiese en hersieningsnotas).

  [40] Hierdie bepaling was bedoel as 'n gedeeltelike statutêre herroeping van die beslissing van die Hooggeregshof in Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker, 71 U.S.P.Q. 175 (1946), wat geglo het dat enige definisie van 'n komponent van 'n bewering deur die funksie wat dit sou verrig, duidelikheid ontbreek en 'n oorhoofse bedreiging uitmaak wat 'n rol kan speel in die eksperiment. … vindingryke genie [wat] baie meer toestelle kan ontwikkel om dieselfde doel te bereik. ”

  [41] 383 U.S. 1, 148 U.S.P.Q. 459 (1966).

  [42] 402 U.S. 313, 169 U.S.P.Q. 513 (1971).

  [43] Diamond v. Chakrabarty, 206 U.S.P.Q. 193 (1980).

  [44] Die appèlhof vir die Federal Circuit het onder andere eksklusiewe jurisdiksie oor appèlle teen besluite van die Board of Patent Appeals and Interferences en oor appèlle oor finale beslissings van alle distrikshowe oor aksies wat geheel of gedeeltelik gebaseer is op “any Act of Congress met betrekking tot patente. ” Die nuwe statuut het wel trek egter nie die reg op van iemand wat patentregte geweier het of 'n inmenging verloor deur 'n siviele aksie teen die kommissaris van patente voor die distrikshof in Washington, DC te bring nie. 'n Belangrike rede vir die oprigting van die Federal Circuit was 'n gevoel van gebrek aan konsekwentheid in die hantering van patentsake in die verskillende streekbane. Gedurende die sewentigerjare was daar 'n toenemende gevoel dat sekere kringe anti-patent en ander pro-patent is, sodat forumwinkels volop is.

  [45] Die wetgewing was 'n kompromie tussen die generiese en pioniermedisyne ná die besluit van die Federal Circuit in Roche v. Bolar, 221 U.S.P.Q 937, het geglo dat voorafbemarkingstoetse (vereis deur die FDA) deur 'n generiese geneesmiddelvervaardiger 'n inbreuk op patent is.

  [46] Dit was 'n wetgewende herroeping van die uitspraak van die Hooggeregshof in Deepsouth Packing Co. v.Laitram Corp., 406 U.S. 518, 173 U.S.P.Q. 769 (1972).

  [47] voeg voetnoot by: 16 Maart 2013, artikel 3 van die Leahy-Smith America Invents Act het die bepalings van 35 U.S.C. 157 met betrekking tot SIR's. ]

  [4 7] 149 F.3d. 1368, 47 U.S.P.Q.2d 1596 (Fed. Cir. 1998).

  [49] As deel van die Wet op die voorskrif vir medisyne, verbetering en modernisering van Medicare, Public Law 108-173, § 1101.

  [51] eBay v. MercExchange, 547 U.S. 388, 78 U.S.P.Q.2d 1577 (2006).

  [53] Pub. L. No. 111-148, §§ 7001 – 7003.

  [54] 95 U.S.P.Q.2d 1001 (S.Ct. 2010).

  Aankondigings

  16. Junie 21 In 1946 het die Amerikaanse Kongres die Lanham Act uitgevaardig wat 'n nasionale handelsmerk geskep het.

  09. Junie 21 Ladas & amp Parry wens die volgende advokate geluk wat gekies is as IP Stars vir.

  05. Mei.21 'n Artikel deur Greg DeSantis getiteld "Full Stream Ahead: Intellectual Property Overwegings vir.

  28. Ongeveer 21 Ladas & amp Parry prokureurs Dennis Prahl, Lanning Bryer en Scott Lebson sal die INTA bywoon.


  Die Amerikaanse patent- en handelsmerkkantoor

  Hierna volg 'n kort geskiedenis en 'n beskrywing van die rol van die Amerikaanse patent- en handelsmerkkantoor (USPTO), 'n federale agentskap in die Amerikaanse departement van handel.

  Geskiedenis en ontwikkeling

  Die kongres het die Amerikaanse patent- en handelsmerkkantoor (USPTO) gestig om namens die regering patente uit te reik. Die Patentkantoor as 'n afsonderlike buro dateer uit die jaar 1802, toe 'n aparte amptenaar in die Staatsdepartement wat bekend geword het as 'Superintendent of Patents' in beheer was van patente.Die hersiening van die patentwette wat in 1836 uitgevaardig is, het die Patentkantoor herorganiseer en die amptenaar aangestel as kommissaris van patente. Die patentkantoor het tot 1849 in die departement van buitelandse sake gebly toe dit na die departement van binnelandse sake oorgeplaas is. In 1925 is dit oorgeplaas na die Departement van Handel waar dit vandag is. Die naam van die Patent Office is in 1975 verander na die Patent and Trademark Office en in 2000 na die United States Patent and Trademark Office.

  Die rol van die USPTO

  Vir meer as 200 jaar het die basiese rol van die Amerikaanse patent- en handelsmerkkantoor (USPTO) dieselfde gebly: Om die vordering van die wetenskap en die nuttige kunste te bevorder deur die eksklusiewe reg op hul onderskeie ontdekkings aan uitvinders te verseker.

  Die Amerikaanse patent- en handelsmerkkantoor administreer die patentwette in verband met die toekenning van patente vir uitvindings en voer ander pligte uit wat verband hou met patente. Die USPTO:

  • Ondersoek aansoeke om patente om te bepaal of die aansoekers ingevolge die wet op patente geregtig is
  • Verleen die patente wanneer hulle so geregtig is
  • Publiseer patente, die meeste patentaansoeke wat op 29 November 2000 of later ingedien is, op 18 maande vanaf die vroegste datum van indiening, en verskeie publikasies rakende patente
  • Teken toewysings van patente op
  • Hou 'n soekruimte vir die gebruik van die publiek om uitgereikte patente en rekords te ondersoek en
  • Voorsien afskrifte van rekords en ander papiere.

  Let wel: Die USPTO het geen jurisdiksie oor vrae oor inbreuk en die handhawing van patente nie.

  Die ondersoek van patente word verdeel in 'n aantal ondersoekende tegnologiese sentrums (TC's), elke TC het jurisdiksie oor sekere toegewysde tegnologievelde. Elke TC word gelei deur groepsdirekteure en word beman deur eksaminatore en ondersteuningspersoneel. Die eksaminatore hersien aansoeke om patente en bepaal of patente toegestaan ​​kan word. 'N Beroep kan by die Raad van Patentappèlle en -inmengings ingedien word op hul besluite wat weier om 'n patent te verleen, en 'n hersiening deur die direkteur van die USPTO kan oor ander aangeleenthede deur 'n versoekskrif gedoen word. Die eksaminatore identifiseer ook aansoeke wat aanspraak maak op dieselfde uitvinding en kan prosedures, bekend as interferensies, begin om te bepaal wie die eerste uitvinder was.

  Benewens die ondersoek van TG's, verrig ander kantore verskillende dienste, soos die ontvangs en verspreiding van pos, die ontvangs van nuwe aansoeke, die verkoop van gedrukte afskrifte van patente, afskrifte van rekords, die inspeksie van tekeninge en die opneem van opdragte. Op die oomblik het die USPTO meer as 6.500 werknemers, waarvan ongeveer die helfte eksaminatore is en ander met tegniese en regsopleiding. Patentaansoeke word ontvang teen 'n koers van meer as 350,000 per jaar. Die kantoor ontvang jaarliks ​​meer as vyf miljoen posse.


  Die Amerikaanse patentstelsel en die eerste meganiese patent

  Op 6 Maart 1646 ontvang Joseph Jenkes die eerste meganiese patent in Noord -Amerika. Uitgereik deur die Algemene Hof van Massachusetts, beskerm dit sy meule vir die vervaardiging van skelms. Dit was die voorspel tot die Amerikaanse patentsisteem wat gehelp het om groot nywerhede te laat ontstaan ​​wat die manier waarop ons leef, verander het.

  Amerikaanse patent- en handelsmerkkantoor: die begin

  Op 10 April 1790 onderteken president George Washington die wetsontwerp wat die grondslag lê van die moderne Amerikaanse patentstelsel. Sedertdien het die Amerikaanse patent- en handelsmerkkantoor die elektriese lamp van Thomas Edison, die telefoon van Alexander Graham Bell, die vlieënde masjien van die Wright Brothers en die uitvindings van honderdduisende ander uitvinders in die Amerikaanse geskiedenis aangeteken en beskerm.

  In sy vroeëre dae was die Amerikaanse patent- en handelsmerkkantoor by verskeie geleenthede verantwoordelik vir die administrasie van kopieregaangeleenthede, 'n taak wat sedert 1870 deur die Library of Congress bestuur is om landbou -inligting te versamel en te publiseer en selfs meteorologiese data te versamel.

  Die USPTO was 'n paar jaar lank die bewaarder van die beroemde ou Patent Office -modelle en het jare lank elke besoeker aan Washington geniet, maar ook die onafhanklikheidsverklaring en ander historiese dokumente en oorblyfsels.

  Amerikaanse patent- en handelsmerkkantoor: Vandag

  Die Amerikaanse patent- en handelsmerkkantoor is een van die buitengewoonste takke van die Amerikaanse regering. Die ondersoekpersoneel van ongeveer 2 000 is opgelei in alle takke van die wetenskap en ondersoek elke aansoek deeglik om vas te stel of 'n patent toegestaan ​​kan word en in hierdie dae 'n taak kan behels, met die mees omvattende navorsing.

  Die eksaminatore moet nie net Amerika en buitelandse patente deursoek om te hoor of 'n soortgelyke patent uitgereik is nie, maar moet ook wetenskaplike boeke en publikasies bestudeer om te sien of die idee ooit in die onlangse geskiedenis beskryf is. Vorige publikasies, uitvindings of gebruik verhoed dat 'n patent uitgereik word.

  Benewens die uitreiking van patente, is die kantoor vir patente en handelsmerke sedert 1870 verantwoordelik vir die registrasie van handelsmerke, die waardevolste bate van die sakegemeenskap. Meer as 1 400 000 handelsmerke is uitgereik.

  Deur die publikasie en verspreiding van afskrifte van elke Amerikaanse patent, het die Amerikaanse patent- en handelsmerkkantoor die grootste wetenskaplike en meganiese biblioteek ter wêreld beskikbaar gestel.

  InventHelp gee geen advies oor die vraag of u idee patenteerbaar is nie. Sulke advies mag slegs van 'n patentprokureur of 'n gelisensieerde patentagent afkomstig wees. As u patentadvies wil hê, is dit raadsaam om advies by 'n onafhanklike patentadvokaat in te win.

  InventHelp gee geen advies oor die vraag of u idee patenteerbaar is nie. Sulke advies mag slegs van 'n patentprokureur of 'n gelisensieerde patentagent afkomstig wees. As u patentadvies wil hê, is dit raadsaam om advies by 'n onafhanklike patentadvokaat in te win.


  Amerikaanse patente - 'n kort geskiedenis Die Amerikaanse patentkantoor

  Om Amerikaanse patente te verstaan, help dit om 'n bietjie begrip te hê van die geskiedenis van patentreg en die geskiedenis, veral van Amerikaanse patente.

  Die langer geskiedenis van patentreg is ietwat onstuimig. Daar word beweer dat sommige aspekte van die patentreg in die Middeleeue ontstaan ​​het en dat dit moontlik die geval is. Daar is gevalle aangeteken van heersers uit die Middeleeue wat monopolies aan "uitvinders" verleen, hoewel dit problematies is of dit die gevolg is van 'n ingediende geskrewe patent.

  Venesië, in 1474, het volgens sommige die eerste bekende patentwet aanvaar wat uitvinders eksklusiewe regte op hul uitvindings verleen het.

  Engeland het die Statuut van Monopolies in 1624 aangeneem. Die Statuut van Monopolies het vir die eerste keer in die geskiedenis die volgende gedefinieer: dat uitvindings 'nuut' moes wees om 'n monopolie te verkry, en dat 'n monopolie slegs vir 'n beperkte tydperk toegestaan ​​sou word tyd (in hierdie geval 14 jaar). Hierdie twee aspekte het gehelp om die Amerikaanse patentwet te definieer. Die klem op hierdie ontwikkeling was om die gemeenskap te help om toegang tot nuwe uitvindings te kry.

  In 1791 word 'n nuwe Franse patentwet aangeneem wat meer op die uitvinder geweeg het en die uitvinding as eiendom van die uitvinder beklemtoon het. Uiteindelik het die Amerikaanse patentwet vandag beide denkstrome aanvaar. Amerikaanse patentreg kan gesê word dat dit hoofsaaklik verband hou met Britse benaderings tot patentreg.

  Selfs voordat die Amerikaanse grondwet geskryf is, is daar gevalle waar burgers beskerming kry vir hul uitvindings. Gedurende die koloniale era was intellektuele eiendom in Amerika eintlik die eiendom van Groot -Brittanje. Maar dit was moontlik vir burgers om beskerming te kry deur beskerming van die owerheid te versoek, afhangende van die staat.

  Die grondslae van die Amerikaanse patentwet is stewig gevestig met die skryf van die Amerikaanse grondwet. Artikel I, afdeling 8, die Amerikaanse Grondwet lui:

   Die kongres sal mag hê. . . Om die vordering van wetenskap en nuttige kunste te bevorder, deur vir beperkte tye aan outeurs en uitvinders die uitsluitlike reg op hul onderskeie geskrifte en ontdekkings te verseker.

  Dit het in 1790 gelei tot die opstel van die eerste Amerikaanse patentwet. Die Patentwet het twee van die volgende toestemming gegee: die minister van buitelandse sake, die minister van oorlog en die prokureur -generaal om patente toe te staan. Hierdie wet het vir 14 jaar patente verleen aan “nuttige en belangrike” en nuwe uitvindings. Dit is belangrik om 'n beskrywing van die uitvinding voor te lê om 'n patent te verkry. Sedert die patentwet in 1790 gestig is, is die patentwet periodiek gewysig. Een van die eerste statutêre bepalings van die Patentwet lui dat 'n uitvinding wat in die openbaar gebruik is, nie 'n patent kan kry nie, maar dit is aangepas om 'n uitstelperiode moontlik te maak.

  In 1793 is die eerste patentwet deur die minister van buitelandse sake, Thomas Jefferson, gewysig om 'n definisie van 'n patent in te sluit wat vandag voortduur,  "Enige nuwe en nuttige kuns, masjien, vervaardiging of samestelling van materie en enige nuwe en nuttige verbetering op enige kuns, masjien, vervaardiging of samestelling van materie."

  In die eerste drie jaar is 55 patente toegestaan ​​en 'n mylpaal is op 2 Julie 1836 bereik toe 'n totaal van 10 000 patente toegestaan ​​is.

  Op 4 Julie 1836 word die patentkantoor deel van die staatsdepartement. Na die oordrag moes alle patentaansoeke by die Patentkantoor ingedien word. Die Patentkantoor sou die 'nuwigheid' van die uitvinding bepaal en besluit of 'n patent verleen moet word. Terselfdertyd het die wet verander om 'n verlenging van 7 jaar tot die 14-jaarperk op 'n patent moontlik te maak. In hierdie hersiening van die Patentwet moes uitvinders hul uitvinding in hul patentaansoek uiteensit.

  Op 13 Julie 1836 is patent nommer 1 toegestaan. In 1836 het The Patent Office ook teruggegaan en alle vorige patente hernummer met die agtervoegsel "X". Voorheen is patente op name en datums gelys, en nie nommers nie. Na die hernummering het die heel eerste Amerikaanse patent patent 1X geword. In 15 Desember van dieselfde jaar het 'n brand die patentkantoor gesloop en slegs 2 845 patente is teruggevind. Dit het gelei tot 'n wet wat vereis dat alle patentaansoeke in tweeledigheid ingedien moet word. Hierdie wet vir dubbele afskrifte van patentaansoeke is in 1870 laat vaar toe die patentkantoor begin druk het.

  In 1849 is die patentkantoor van die staatsdepartement na die departement van binnelandse sake oorgeplaas. Terselfdertyd is die definisie van 'n patent uitgebrei om in te sluit dat die uitvinding wat vir 'n patent aansoek doen, nuut, bruikbaar en ook 'onduidelik' moet wees vir ander professionele persone op dieselfde gebied.

  Die depressie van 1890 het 'n ongunstige siening van patente tot gevolg gehad. Die depressie word gekenmerk deur 'n gespanne ekonomie waarin patente beskou word as 'n metode om monopolieë te bevorder. Hierdie negatiewe houding teenoor patente het gelei tot die instelling van die Sherman Antitrust Act. Tydens die depressie het baie patente gekant, en dit word uitgebeeld in die neiging van howe om patente ongeldig te maak. Die gevolgtrekking van die depressie het ook die negatiewe houding ten opsigte van patente beëindig, maar die Patentwet het weer opposisie ondergaan tydens die Groot Depressie. Hierdie skeptisisme teenoor patente keer weer terug na die Tweede Wêreldoorlog in 'n ander periode van ekonomiese depressie.

  In 1952 is die basiese struktuur van die moderne patentwet uiteengesit. In hierdie wysiging moes 'n uitvinder nie net sy uitvinding beskryf nie, maar ook die basis vir die oortreding daarvan. Verder moet 'n uitvinding nuut en bruikbaar wees, sowel as 'onduidelik' om 'n patent te kry. Hierdie wysiging, wat vereis dat patente nie voor die hand liggend was nie, is geïmplementeer om te voorkom dat individue eienaarskap neem of van die basiese poel kennis op 'n spesifieke gebied wegneem.

  In die 1980's en 90's het die atmosfeer weer 'n patent geword. Die patent is nie net 'n sakebehoefte nie, maar ook 'n manier om uitvinders te beskerm. Patente het belangrik geword, en hulle het die belangrikheid van tegnologie, uitvinding en ontdekking vir die VSA begin aandui.

  In 1982 is die hof van doeane- en patentappèlle afgeskaf, en patentsake is in die nuutgestigte appèlhof vir die Federal Circuit aangehoor. Die appèlhof vir die Federal Circuit het patente gunstig opgemerk en het ook meer beskerming aan hul regmatige eienaars gegee.

  Patentreg Sedertdien is dit ontwikkel om die groot hoeveelheid tegnologie, uitvindings en intellektuele eiendom in die VSA te ondersteun.