Verdrag van Rapello

Verdrag van RapelloWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Op 16 April 1922 onderteken verteenwoordigers van die regerings van Duitsland en die Sowjetunie die Rapallo -verdrag tydens 'n Wêreld Ekonomiese Konferensie in Genua in Italië. Die verdrag hervestig diplomatieke betrekkinge, afstand doen van finansiële eise op mekaar en beloof toekomstige samewerking.

Anton Drexler, die oorspronklike stigter van die Party, was die meeste aande daar, maar teen hierdie tyd was hy slegs die ere -president en is hy min of meer eenkant toe gestoot. Hy was 'n smid as vakman, hy het 'n vakbondagtergrond, en hoewel hy die oorspronklike idee was om 'n beroep op die werkers te doen met 'n patriotiese program, het hy die straatgeveg en geweld wat stadigaan 'n faktor was in die Party se aktiwiteite en wou op 'n ordelike manier as 'n werkersbeweging opbou.


'N Duits-Russiese geheime ooreenkoms: die Verdrag van Rapallo

16 April 1922. Duitsland en Rusland, die voormalige teëstanders van die Eerste Wêreldoorlog, vergader in die Italiaanse stad Rapallo om 'n verdrag te onderteken waardeur elkeen afstand doen van die territoriale en finansiële eise wat die Vredesverdrag van Brest-Litovsk in 1918 stel.

Die Verdrag van Rapallo bring amptelik 'n normalisering van die Duits-Russiese politieke betrekkinge na 1918, aangesien die twee lande ooreenkom om 'saam te werk in 'n gees van wedersydse welwillendheid om aan die ekonomiese behoeftes van beide lande te voldoen'. Aanvanklik het niks verkeerd gelyk met hierdie vriendskaplike ooreenkoms nie. Maar daaragter was daar 'n geheime reëling waarmee Duitsland die verpligtinge van Versailles kon nakom. Dit sou Duitsland se eerste stap in die rigting van remilitarisering wees, en dit sou eindig met 'n selfs bloediger konflik as die wat pas geëindig het.

Die ooreenkoms tussen Duitsland en die Sowjetunie was glad nie verbasend nie. Die twee lande was vyande tydens die oorlog, maar in 1919 was hulle albei aan die verloorkant. Rusland verlaat die oorlog na die Oktoberrevolusie, teken 'n skandelike vredesverdrag (in Brest-Litovsk), en haar revolusionêre regering word nie deur ander lande erken nie. Aan die ander kant het Duitsland die oorlog in slegs 'n paar weke verloor en was hy verplig om 'n vrede te aanvaar wat volgens die nasionale openbare mening meer gelyk het aan 'n diktat. Na die oorlog is beide Duitsland en Sowjet -Rusland diplomaties geïsoleer: Duitsland, omdat sy as die enigste verantwoordelik vir die oorlog beskou is, en Rusland as gevolg van haar nuwe regime. As sodanig kon die twee lande, geskei van die res van Europa, slegs op mekaar staatmaak vir ondersteuning.

Die verdrag van Rapallo het baie beteken vir Rusland, wie se sovjetregering nog nie deur ander state erken is nie. Ondertekening van hierdie verdrag, erken Duitsland hierdie bolsjewistiese regime as die regmatige regering van Rusland, wat 'n einde maak aan die USSR se diplomatieke isolasie.

Volgens die geheime ooreenkomste sou die USSR Duitsland toelaat om haar soldate op sovjetgrond op te lei. In ruil daarvoor sou Duitsland amptenare na Rusland stuur om die nuwe Rooi Leër op te lei. Aanvanklik het dit gelyk asof Duitsland meer baat by hierdie reëling. Maar die Sowjetunie het ook baie te win, met voordeel van die Duitse militêre kundigheid. Dit sou tydens die Tweede Wêreldoorlog duidelik word. Selfs as die meeste van die Sowjet -offisiere wat deur Duitse spesialiste opgelei is, nooit eers die front sou sien nie (die meeste van hulle word tereggestel of opgesluit tydens die Groot Reiniging), sou die vordering in die militêre bedryf die Russe voorberei op die oorlog teen haar voormalige bondgenoot.

Die geallieerde beheerkommissie, wat veronderstel was om seker te maak dat Duitsland nie die klousules van Versailles sou verbreek nie, veral dié oor haar leër, kon nie beheer oor wat die Duitsers op 'n ander land se gebied doen nie.

Teoreties was die weermag van Duitsland beperk tot 100.000 soldate. Die Duitsers het egter 'n manier gevind om die limiet wat hulle in Versailles opgelê het, te omseil. Baie paramilitêre organisasies het na die oorlog in Duitsland verskyn, in die vorm van patriotiese wagte, jeugorganisasies en grenspatrollies, ens. . En laat ons nie vergeet van diegene wat tot in die dertigerjare in die Sowjetunie opgelei is nie, wat die geheime ooreenkoms van 1922 nie meer verleng het nie.


Inhoud [wysig | wysig bron]

Na die gevolgtrekking van die besprekings is die volgende gebiede aan Italië geannekseer:

  • die westelike dele van die voormalige hertogdom Carniola: meer as die helfte van die streek Binne -Carniola, met die munisipaliteite Idrija, Vipava, Šturje, Postojna, Št. Peter na Krasu en Ilirska Bistrica, en die Upper Carniolan -gemeente Bela Peč/Weissenfels
  • die hele gebied van die voormalige Oostenrykse Littoral, behalwe die gemeente Kastav en die eiland Krk, wat afgestaan ​​is aan die koninkryk van Serwiërs, Kroate en Slowenië
  • die voormalige Dalmatiese hoofstad Zadar (bekend as Zara in Italiaans) en die klein Dalmatiese eilande Lastovo en Palagruža.

Volgens die verdrag sou die stad Rijeka (bekend as Fiume in Italiaans) die onafhanklike Vrystaat van Fiume word, en sodoende die militêre besetting van die troepe van Gabriele d'Annunzio beëindig, begin deur die Impresa di Fiume en bekend as die Italiaanse regentskap van Carnaro. Hierdie deel van die verdrag is in 1924 herroep, toe Italië en Joegoslavië die Verdrag van Rome onderteken het, wat Fiume aan Italië en die aangrensende hawe Sušak aan Joegoslavië gegee het.

Die verdrag het 'n groot aantal Sloweniërs en Kroate in Italië gelaat. Volgens skrywer Paul N. Hehn, "het die verdrag 'n halfmiljoen Slawiërs in Italië gelaat, terwyl slegs 'n paar honderd Italianers in die jong Joegoslaviese staat was". Α ] Volgens die Oostenrykse sensus van 1910 word 480 000 Suid -Slawiërs (Slowenië en Kroate) burgers van die Koninkryk Italië, terwyl ongeveer 15 000 Italianers burgers word van die nuwe Joegoslaviese staat (ongeveer 13 000 in Dalmatië, en die res in die eiland Krk). Volgens dieselfde sensus het ongeveer 25 000 etniese Duitsers en 3 000 Hongare ook gewoon in die streke wat by die Verdrag aan Italië geannekseer is, terwyl die aantal Italianers wat in die streek woon, tussen 350 000 en 390 000 was.


Teks van ooreenkoms [wysig | wysig bron]

Die Duitse regering, verteenwoordig deur dr Walther Rathenau, minister van buitelandse sake, en die regering van die Russiese Sosialistiese Federale Sowjetrepubliek, verteenwoordig deur M. Tchitcherin, volkskommissaris, het die volgende bepalings ooreengekom:
Artikel 1
Die twee regerings is dit eens dat die reëlings tussen die Duitser bereik is Ryk en die Russiese Sosialistiese Federale Sowjetrepubliek, ten opsigte van vrae wat uit die oorlogstydperk tussen Duitsland en Rusland dateer, beslis beslis word op die volgende basis:

[a] Die Duitser Ryk en die Russiese Sosialistiese Federale Sowjetrepubliek stem onderling ooreen om afstand te doen van hul eise vir vergoeding vir uitgawes aangegaan as gevolg van die oorlog, en ook vir oorlogskade, dit wil sê enige skade wat hulle en hul burgers in die oorlog gely het gebiede weens militêre maatreëls, insluitend alle vereistes in die vyandelike land. Beide partye stem eweneens ooreen om vergoeding te verloor vir enige burgerlike skade wat die burgers van die een party gely het weens sogenaamde uitsonderlike oorlogsmaatreëls of weens noodmaatreëls wat deur die ander party uitgevoer is.

[b] Regsverhoudinge in openbare en private aangeleenthede wat uit die oorlogstoestand voortspruit, insluitend die kwessie van die behandeling van handelsvaartuie wat in die hande van enige van die partye gekom het, word op grond van wederkerigheid besleg.

[c] Duitsland en Rusland stem onderling ooreen om afstand te doen van hul eise vir vergoeding vir uitgawes wat deur enige party aangegaan is namens krygsgevangenes. Voorts stem die Duitse regering in om af te sien van vergoeding ten opsigte van die uitgawes wat hy aangaan namens lede van die Rooi Leër wat in Duitsland geïnterneer is. Die Russiese regering stem in om die terugbetaling van die opbrengs van die verkoop van die weermagwinkels wat deur die geïnterneerde lede van die Rooi Leër in Duitsland gebring is, af te staan.

Artikel 2
Duitsland gee afstand van alle eise teen Rusland wat tot dusver ontstaan ​​het deur die toepassing van die wette en maatreëls van die Russiese Sosialistiese Federale Sowjetrepubliek op Duitse onderdane of hul privaatregte en die regte van die Duitse Ryk en state, en ook eise wat ontstaan ​​het as gevolg van enige ander maatreëls wat die Russiese Sosialistiese Federale Sowjetrepubliek of hul agente teen Duitse onderdane of die privaatregte getref het, op voorwaarde dat die regering van die Russiese Sosialistiese Federale Sowjetrepubliek nie daaraan voldoen nie eise vir vergoeding van 'n soortgelyke aard wat deur 'n derde party gemaak word.

Artikel 3
Diplomatieke en konsulêre betrekkinge tussen die Duitse Ryk en die Russiese Sosialistiese Federale Sowjetrepubliek word onmiddellik hervat. Die voorwaardes vir die toelating van die konsuls van beide partye word deur middel van 'n spesiale ooreenkoms bepaal.

Artikel 4
Beide regerings het verder ooreengekom dat die vasstelling van die regstatus van die onderdane van die een party, wat op die gebied van die ander party woon, en die algemene regulering van wedersydse, kommersiële en ekonomiese verhoudings, op die beginsel van die mees bevoorregte nasie. Hierdie beginsel is egter nie van toepassing op die voorregte en fasiliteite wat die Russiese Sosialistiese Federale Sowjetrepubliek aan 'n Sowjetrepubliek of 'n Staat kan gee wat in die verlede deel uitgemaak het van die voormalige Russiese Ryk nie.

Artikel 5
Die twee regerings werk saam in 'n gees van wedersydse welwillendheid om aan die ekonomiese behoeftes van beide lande te voldoen. In die geval dat die bogenoemde vraag op 'n internasionale basis fundamenteel besleg word, vind daar voorheen 'n meningswisseling tussen die twee regerings plaas. Die Duitse regering, wat onlangs in kennis gestel is van die voorgestelde ooreenkomste van private ondernemings, verklaar sy bereid is om alle moontlike steun aan hierdie reëlings te verleen en te vergemaklik dat dit in werking tree.

Artikel 6
Artikels 1 [b] en 4 van hierdie ooreenkoms tree op die dag van bekragtiging in werking, en die oorblywende bepalings tree onmiddellik in werking.
Oorspronklike teks in tweevoud op Rapallo op 16 April 1922


#Onsdag in 1926: die Verdrag van Berlyn

Duitsland en die Sowjetunie gehad het 'n ingewikkelde verhouding in hul onderskeie geskiedenis, om die minste te sê. Hierdie dikwels antagonistiese verhouding het ook tye van samewerking en vriendskapegter. Vir ons vandag lyk die Molotov-Ribbentrop-pakt 'n afwyking, 'n geval van politiek wat vreemde bedmaats veroorsaak. In werklikheid het ander sulke onheilige alliansies voorheen plaasgevind, veral bekend met die Verdrae van Rapallo en Berlyn.

Eintlik kan 'n mens argumenteer dat die Nazi-Sowjet-verdrag dit was nog 'n stap in 'n ietwat natuurlike Duits-Slawiese alliansiegebou. Reeds in die dae van Otto von Bismarck, Duitsland nader band gesoeks met Rusland en beskou dit as van groot belang vir sy veiligheid. En alhoewel Hitler openlik beplan het om Slawiese gebied in die Ooste te steel Duitse kolonisasie, en om die Slawiese volke uit te roei en te verslaaf, was die Molotov-Ribbentrop-verdrag moontlik juis omdat die twee moondhede in die verlede gemeenskaplike gronde gevind het.

Twee paria -state werk saam

Die Verdrag van Rapallo, wat in 1922 gekom het, was die eerste so 'n daad van aarts-pragmatisme in Sowjet-Duitse betrekkinge. Dit was eintlik heel natuurlik dat Weimar Duitsland en Sowjet -Rusland nouer bande soek. Duitsland voel heeltemal verpletter en verneder na die Verdrag van Versailles, en niemand in die Weste wou eers na die Bolsjewiste kyk nie. Die twee lande was dus effektief paria State voor die internasionale gemeenskap, wat hulle metgeselle in hul isolasie gemaak het.

Rapallo het gebeur in die konteks van die Genua -konferensie (10 April tot 19 Mei 1922), wat gestaan ​​en geval het met 'n minimum van Europese gesonde verstand. Dit is ontwerp deur die Britse premier, David Lloyd George, om nuwe belangstelling in Europese probleme en oplossings te wek wat tot voordeel van elk van die deelnemende lande sou wees. Daar was talle en moeilike onderwerpe wat tydens die konferensie behandel moes word: die ekonomiese heropbou van Europa stappe in die rigting van politieke detente en versoening gesamentlike ooreenkomste met Sowjet -Rusland oor finansiële eise, ekonomiese ontwikkeling en diplomatieke erkenning en veiligheidsprobleme.

David Lloyd George, een van die belangrikste staatsmanne gedurende die na-WO1-era

Ten spyte van 'n paar voorlopige meningsverskille, het die Genua -konferensie gemerk die naoorlogse terugkeer van Sowjet -Rusland en Duitsland na 'n belangrike konferensie op gelyke voet met die ander groot moondhede. Nie verrassend nie, het hul optrede die meeste aandag getrek van hedendaagse waarnemers en ook van daaropvolgende historici. Die Russiese afvaardiging word daarvan verdink sameswering om die konferensie te benadeel om sy kanse tot die uiterste te benut. Maar wat het veroorsaak dat die Duitsers afstand gedoen het van die gemeenskaplike pogings van die Grootmoondhede om 'n omvattende ooreenkoms met Sowjet -Rusland te bereik? Waarom het hulle tot die gevolgtrekking gekom? 'n aparte verdrag met die Sowjet -afvaardiging, alhoewel hulle weet dat hulle die risiko loop om die konferensie te vernietig?

Berlynse eensydigheid het ernstige gevolge, en Rapallo was geensins die aanbreek van 'n blink toekoms vir die Duitse buitelandse beleid nie. Die ondertekeningsdag van hierdie wyd besproke verdrag tussen Moskou en Berlyn het nie 'n nuwe duidelike horison geopen nie, nóg 'n skitterende vooruitsig vir die terugkeer van Duitsland aan die bewind. Die Duitse onderhandelaars lyk gespanne en uitgeputen onmiddellik na die ondertekeningseremonies moes hulle verduidelik wat hulle gedoen het, verskoon en verdedig.

Going for broken: die Verdrag van Rapallo

Rapallo het die trefwoord geword skielik, skokkend en skouspelagtig, sowel as gevaarlik, ooreenkomste en vorme van samewerking tussen Duitsland en Rusland. Dit gee ook 'n moderne uitdrukking en 'n bevestiging van dieper en ouer vrese. In die beroemde korrespondensie van Adams-Jefferson, na die Duitse bevrydingsoorloë in die somer van 1814, was John Adams ontsteld oor die somber vooruitsigte van Russies-Duitse oorheersing van Europa. “ Wat kan gebeur? ” het hy gevra. “ Sou Wellingtons of Bonapartes hulle kon weerstaan? ” Baie in Europa het soortgelyke vrae gevra ná Rapallo.

Die Duitse buitelandse beleid het werklik in die moeilikheid beland as gevolg van die uiteensetting van die Genua -konferensie. Dit was 'n riskante waagstuk dat Duitsland sy internasionale verhouding met Sowjet-Rusland aansienlik kan verbeter en sodoende ander Europese moondhede voortdurend bedreig met 'n noue Russies-Duitse band op alle vlakke, wat 'n sterk gevoel van nasionale onafhanklikheid binne sowel as internasionaal toon.

Karakters wat deelgeneem het aan die Verdrag van Rapallo van 1922, wat die vredesverdrag tussen Duitsland en die Sowjetunie goedgekeur het. Op die foto: Joseph Wirth, Leonid Krasin, Georgy Chicherin en Adolf Joffe.

Die binnelandse situasie in Duitsland was desperaat op daardie stadium. Druk het op die minderheidsregering van Joseph Wirth toegeneem van regse partye en nasionaliste in alle kampe. Wirth self, hoewel 'n opregte demokraat, was 'n nasionalis. Die voordele van inflasie het op sy beste twyfelagtig geword. Die basis van buitelandse handel, wat noodsaaklik is vir die Duitse ekonomie, het wankelrig geraak. Dit alles bedreig die Duitse stabiliteit en die sosiale kompromie waarop die Weimar -republiek gebaseer was. 'N Sukses in buitelandse beleid was dringend nodig, aangesien dit die oordrewe druk van die Geallieerdes sou verminder en nuwe vooruitsigte op ekonomiese winste in die buiteland sou open.

Hierdie situasie help om Rapallo te verduidelik, hoewel die moontlike gevolge vooraf bekend was: die Genua -konferensie kan op 'n totale mislukking uitloop die Britte kan vervreem word en gedwing om weer by Frankryk aan te sluit, en die Franse kon bevestig voel in hul afkeurende houding teenoor hierdie en soortgelyke konferensies, en die besetting van die Ruhr sou 'n dreigende gevaar word. 'N Russies-Duitse alliansie was 'n nagmerrie vir die Westerse moondhede, en veral die Franse.

Ondanks hierdie oorwegings is die verdrag inderdaad op 16 April 1922 onderteken. Daarin het Duitsland en Sowjet -Rusland ingestem afstand doen van alle territoriale en finansiële eise hulle op mekaar gehad het, en dit is beskou as 'n “update ” van die Verdrag van Brest-Litovsk, bedoel om die verhoudings te normaliseer. Dit het diplomatieke betrekkinge tussen die twee gevestig, wat Duitsland gemaak het die eerste Europese land om die USSR te erken. Die latere Verdrag van Berlyn kan as nog 'n voortsetting van die Verdrag van Brest-Litovsk beskou word en sou voortbou op die fondamente wat by Rapallo gelê is.

Hanteer die duiwel: Sowjet-Duitse militêre samewerking

Hans von Seeckt

Die volgende somer het die Duitse Reichswehr en die Sowjet -Rooi Leër 'n reeks geheime beraad waartydens hulle 'n raamwerk vir militêre samewerking. Aanvanklik het Hans von Seeckt (stafhoof van die Reichswehr van 1919 tot 1920 en bevelvoerder van die Duitse leër van 1920 tot hy in Oktober 1926 bedank het) hom voorgestel dat Duitse militêre-industriële firmas verhuis produksie en navorsing verbied aan die Sowjetunie. Sy personeel het aansienlike gedeeltes van die Reichswehr's “black -fondse en#8221 – finansiële hulpbronne geoormerk om die programme te subsidieer.

Die eerste koöperatiewe basis wat geopen is, was 'n vliegskool geleë in Lipetsk, 'n stad ongeveer 500 kilometer suidoos van Moskou. Vanaf 1924 het die Sowjet -lugmag Duitse vlieëniers genooi na die Lipetsk -lugveld om aan vlugopleiding deel te neem. 'N Jaar later, die Sowjet -lugmag het die fasiliteit aan die Duitse weermag oorgeplaas, hoewel 'n deel van die ooreenkoms vereis dat die Duitsers Sowjet -offisiere en werktuigkundiges by die fasiliteit moes oplei.

Onheilige alliansie: die Verdrag van Berlyn

Die Verdrag van Rapallo sou, soos genoem, verreikende gevolge hê, maar die meeste daarvan was uiteindelik in Duitse guns op die lange duur. Die Dawes -plan (1924) en die latere Young -plan (1929) het die vergoedings wat Duitsland by die Verdrag van Versailles gehef het, verleng en versag, wat die sperdatums tot in die 1980's verplaas het.

Nog belangriker, Duitsland is belowe territoriale integriteit met die Verdrag van Locarno (1925), waarin Engeland Frankryk gedwing het om te aanvaar dat sy kon nie die Rynland binnedring nie weer om betaling uit Duitsland te dwing. Hierdie stap is geborg deur Londen en deur die Verenigde State, om Duitsland veilig te laat voel en dus meer te belê in vrede, handel en die betaling van vergoedings. Met sy westelike grens nou veilig, kon Berlyn nou fokus op die Ooste.

Fokker D.XIII, een tipe vliegtuig wat op Lipetsk getoets is

Die Verdrag van Berlyn herbevestig al die beginsels van Rapallo: territoriale en finansiële eise wat uit die Groot Oorlog dateer, is uitdruklik deur beide partye verloën. Die Verdrag van Berlyn het egter nuwe klousules bygevoeg aan Rapallo: die twee magte gewaarborgde neutraliteit vir vyf jaar teenoor mekaar ingeval een van hulle deur 'n buitelandse mag aangeval word, om sodoende die territoriale veiligheid in die Weste te weerspieël in die Ooste, en die posisie van Pole bemoeilik – 'n streekmoondheid met territoriale aansprake op beide Duitse en Sowjet -gebied.

Het u hierdie artikel geniet? Lees meer oor ons reeks #OnThisDay


Verdrag van Brest-Litovsk: agtergrond

Rusland se betrokkenheid by die Eerste Wêreldoorlog saam met sy bondgenote, Frankryk en Brittanje, het 'n aantal groot verliese teen Duitsland tot gevolg gehad, slegs gedeeltelik deur konstante oorwinnings teen Oostenryk-Hongarye. Nederlaag op die slagveld het die groeiende ontevredenheid onder die grootste deel van die Russiese bevolking, veral die armoede-geteisterde werkers en kleinboere, gevoed en sy vyandigheid teenoor die keiserlike regime, gelei deur die ondoeltreffende tsaar Nicholas II (1868-1918). Hierdie ontevredenheid het die saak versterk van die Bolsjewiste, 'n radikale sosialistiese groep onder leiding van Vladimir Lenin (1870-1924), wat gewerk het om die opposisie teen die tsaar te benut en 'n omvattende rewolusie te maak wat in Rusland sou begin en later, hoop hy, versprei het. vir die res van die wêreld.

Het jy geweet? Die Russiese rewolusionêr Leon Trotsky is in die laat 1920's uit die Sowjetunie verban nadat hy 'n magstryd met Joseph Stalin verloor het. Trotsky is in 1940 in Mexiko vermoor deur 'n Spaans-gebore Sowjet-agent.

Die Februarie -rewolusie het vroeg in Maart 1917 uitgebreek (of Februarie, volgens die Juliaanse kalender, wat die Russe destyds gebruik het) Nicholas het later daardie maand geabdikeer. Nadat Lenin middel April teruggekeer het uit die ballingskap (bygestaan ​​deur die Duitsers), het hy en sy mede-bolsjewiste vinnig gewerk om die mag van die voorlopige regering oor te neem, onder leiding van Alexander Kerensky, die Russiese minister van oorlog. Begin November, met die hulp van die Russiese weermag, was hulle suksesvol. Een van Lenin se eerste optrede as leier was om 'n einde te maak aan die Russiese deelname aan die oorlog.


Sowel Duitsland as die Sowjetunie is kwesbaar gelaat in die tydperk na die einde van die Eerste Wêreldoorlog. Duitsland het die oorlog verloor en dit diplomaties geïsoleer gelaat, en die Verdrag van Versailles na die oorlog het gelei tot Duitse ontwapening en die aflegging van Duitse gebiede, al haar kolonies ingesluit. Die Sowjetunie het die oorlog verlaat voor sy einde in 1917, as gevolg van die Bolsjewistiese revolusie en het baie van sy Westerse gebiede in die Verdrag van Brest-Litovsk aan Duitsland afgestaan ​​na die nederlaag van Duitsland, hierdie gebied is omskep in 'n aantal nuwe, onafhanklike state, insluitend Pole. Net soos die Duitsers, is die Russe diplomaties geïsoleer gelaat, aangesien hul oorgang na kommunistiese bewind gelei het tot die verlies van westerse bondgenote.

Duitsland het aanvanklik gehoop om vreedsame veranderinge aan die Versailles -verdrag aan te bring, en die belangrikste territoriale doel daarvan was om sekere gedeeltes van Wes -Pole terug te neem. 'N Aanvanklik versoenende houding het in 1919 misluk, wat daartoe gelei het dat Duitsland 'n ekonomiese blokkade van Pole in Januarie 1920 ingestel het. [5] Hierdie mislukkings het daartoe gelei dat Duitsland na ander alternatiewe gesoek het, wat hul uiterste vorm bereik het in die voorstel van Hans von Seeckt, bevelvoerder van die Reichswehr (Duitse weermag), wat voorgestel het dat Duitsland en die Sowjetunie 'n alliansie moet sluit om Pole gesamentlik binne te val, gevolg deur 'n oorlog teen Frankryk. Sy voorstelle het nie 'n groot impak op die amptelike beleid nie, maar die algemene idee om nouer samewerking met Rusland te soek, het munt begin wen onder 'n aantal groepe, waaronder Duitse sakemanne wat markgeleenthede in Rusland raakgesien het. [6]

Net soos Duitsland, het Rusland gehoop om territoriale winste te maak op Pole se koste, maar dit was sonder 'n effektiewe manier om dit te doen. Vroeg in 1919 het die Pools-Sowjet-oorlog uitgebreek oor grensgeskille tussen die twee lande. Na die aanvanklike Sowjet -oorwinnings het die Pole suksesvol teenaanval gevind, en 'n kompromisvrede is bereik in Maart 1921, wat die Sowjet -begeertes vir grensherziening grotendeels onvervuld gelaat het. Die oorlog het die Sowjette ook nog verder geïsoleer van Brittanje en Frankryk gelaat. [7] Hierdie algemene isolasie en belangstelling in hersiening in Pole het gelei tot 'n natuurlike simpatie tussen Rusland en Duitsland. Tydens die tiende partykonferensie in 1921 het die Sowjette besluit oor 'n beleid om handel met die Westerse moondhede na te streef, wat industriële materiaal wat broodnodig is, kan verskaf.

Die gesamentlike Duits-Sowjet-bekommernisse het eers gelei tot ondertekening in Mei 1921 van 'n verdrag tussen die twee nasies waaronder Duitsland die Sowjetregime erken as die enigste wettige regering van Rusland, en het ingestem om die betrekkinge met alle ander groepe wat nog steeds aanspraak maak op mag op te skort. . Hierdie ooreenkoms het die weg gebaan vir toekomstige samewerking tussen die twee. [8]


Eeufees van die verdrag van Rapallo onthou

Ljubljana – Vandag 'n eeu gelede is die Verdrag van Rapallo onderteken deur die Koninkryk Italië en die Koninkryk van Serwiërs, Kroate en Slowenië. In ruil vir internasionale erkenning het laasgenoemde, wat na die Eerste Wêreldoorlog gestig is, die westelike deel van sy gebied prysgegee en ongeveer 300 000 Sloweniërs, 'n derde van die destydse Sloweniërs, in Italië gelaat.

Die Koninkryk van Serwiërs, Kroate en Slowenië het die streke Goriška, 'n deel van Notranjska, en Istrië, die eilande Cres, Lošinj, Lastovo en Palagruža, en die stede Trieste en Zadar verloor, terwyl Rijeka eers 'n vrystad was, maar later deur die Verdrag van Rome aan Italië gegee in 1924. Die gebied het tot aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog in 1945 onder Italië gebly.

Die koerant Slovenec het in sy verslag van die Verdrag van Rapallo gesê dat die dokument ons land in drie dele verpletter en die seuns met die grootste nasionale bewustheid van een slawerny in een wat nog erger is, stoot. Die assimilasiebeleid wat gevolg het, bevestig hierdie voorspelling.

Die Sloweens wat in Italië gewoon het, was onderhewig aan sterk nasionalisme en was polities en kultureel onderdruk. Die anti-Slawiese veldtog het gelei tot 'n aantal aanvalle op Sloweense en Kroaties klubs en organisasies, waaronder die brandstigting van die Sloweense nasionale saal in Trieste in 1920.

Baie Slowenië het die streek verlaat en óf na die Koninkryk van Serwiërs, Kroate en Slowenië of elders verhuis, namate fascisme en geweld toenemend toeneem.

Dit het die geheime organisasie TIGR in 1927 tot stand gebring, wat gestig is om die fascisme te beveg en om Primorska, Istrië en Rijeka te laat herenig met die Koninkryk van Serwiërs, Kroate en Slowenië.

President Borut Pahor het by die herdenking gesê dat die mense van Primorska honderd jaar gelede in opstand gekom het teen die fascisme. Die organisasies TIGR en Borba ['n tak van TIGR] verteenwoordig die saad van anti-fascisme in Europa, wat later saam met die Partisan-leër die beter deel van die Sloweense nasionale gebied in die weste herwin het. ”

In die persverklaring van die president is ook opgemerk dat die National Hall hierdie jaar aan die Sloweense gemeenskap in Italië teruggestuur is en dat hy en sy Italiaanse eweknie Sergio Mattarella die nagedagtenis aan die vier anti-fascistiese vegters geëer het wat in 1930 in Basovizza tereggestel is.

Dit was 'n gebeurtenis sonder vergelyking in die betrekkinge tussen Slowenië en Italië, het die president gesê.

Die Park of Military History in Pivka het Woensdag die eeufees gevier met 'n konferensie, wat toegespreek is deur die president van die Nasionale Raad, Alojz Kovšca, wat gesê het dat die Verdrag van Rapallo 'n groot vlek in die geskiedenis van Slowenië was.

Die Italiaanse kompromie was 'n goedkoop winskopie waarvoor die Sloweense nasie 'n hoë prys betaal het, het hy gesê.


Europa 1920: Verdrag van Rapallo

Tydens die Groot Oorlog het Italië en Serwië teenstrydige beloftes van gebied deur die Geallieerdes gekry. Toe die oorlog geëindig het, het Serwië met ander Slawiese state verenig om die Koninkryk van Serwiërs, Kroate en Slowenië (of Joegoslavië) te vorm terwyl Italië die lande beset het wat beloof is, waarvan baie groot Slawiese bevolkings gehad het. Geskille tussen die twee lande, veral oor die status van die stad Fiume, het gelei tot die 1920 -verdrag van Rapallo.

Hoofgebeure

11 Aug 1920 Lets-Sowjet-vredesverdrag ▲

Sowjet -Russies erken die Letse onafhanklikheid in Wikipedia

22 Aug 1920 Italië onttrekuit Albanië ▲

Italië onttrek
uit Albanië

14 Okt 1920 Sowjet -Ruslandherken Finsonafhanklikheid ▲

Sowjet -Rusland
herken Finse
onafhanklikheid

18 Oktober 1920 Poolse teenaanval wen Pools-Sowjet-oorlog en#9650

Na die deurslaggewende oorwinning in Warskou, het Pole weer op die aanval gegaan. By die bereiking van die Niemenrivier in September het die Poolse leër in 'n kort oorlog met Litaue die omstrede stad Vilnius/Wilno verower en vir die laaste keer met die Sowjets gebots. Met die Sowjets wat gretig was om die oorlog te beëindig, en die Volkebond wat Pole onder druk plaas om sy territoriale winste te aanvaar, het vredesonderhandelinge begin. in wikipedia


Die gevaar om Rusland in 'n Paria -staat te verander

Dit is die belangrikste les uit die Verdrag van Rapallo.

'N Algemene keerpunt wat in die geskiedenis van die betrekkinge tussen Rusland en die Weste in die geskiedenis van die betrekkinge tussen Rusland en die Weste misgekyk en verkeerd verstaan ​​word, het in die stad Rapallo, Italië, plaasgevind. Dit was daar, aan die kus van die Liguriese See, dat die Tweede Verdrag van Rapallo tussen die nuutgeskepte entiteite van die Sowjetunie en die Duitse Republiek onderteken is. Dit sou 'n onuitwisbare merk op die toekoms van Europa laat.

Vir baie is Rapallo bekend om die geheime samewerkingsooreenkoms tussen die Rooi Leër en die verwoeste Duitse militêre masjien wat vanaf 1914 deur Europa gestort het. Dit is ook bekend vir die wedersydse afstanddoening van alle territoriale en finansiële eise tussen beide lande wat die verdrae van Brest-Litvosk en Versailles, laasgenoemde waarin totale skuld effektief aan die voete van Duitsland gewerp is. Alhoewel Versailles dikwels onthou word binne die konteks van die "steek in die rug" -teorie wat Hitler in die daaropvolgende dekade gepropageer het, was dit die Verdrag van Rapallo, wat drie jaar na Versailles ooreengekom het, wat miskien net so 'n groot impak gehad het in Duitsland gedurende die tussenoorlog.

Soos die staatsmanne George Kennan in sy boek Rusland en die Weste opgemerk het, was die strategiese doel vanuit die Sowjet -oogpunt by Rapallo om Duitsland van die Westerse bondgenote te versplinter om tot 'n aparte diplomatieke ooreenkoms te kom. By die bereiking van hierdie doel kan die Sowjet -leierskap sy primêre ideologiese doelwit nastreef om die Duitsers onder die juk van die internasionale kommunisme te bring. Die Sowjet -komintern sou spesifiek met sy subversiewe aktiwiteite begin deur die infiltrasie van Duitse sosialistiese kringe, terwyl die Kommissariaat vir Buitelandse Sake sy diplomatieke voorreg sou benut om die aktiwiteite van die proletariaatrevolusionêres in die land te ondersteun.

Dit was dus in wese deur die versamelwraak van die Westerse bondgenote in hul poging om Duitsland diplomaties te straf in Versailles en Genua, dat hulle die Duitsers per ongeluk direk in die hande van die Sowjets gedryf het. As gevolg hiervan was die Verdrag van Rapallo die eerste diplomatieke oorwinning vir die Sowjetunie. Maar die groter les wat ons by Rapallo kan put, is dat die Westerse bondgenote die grondslag gelê het vir 'n gewelddadige, reaksionêre omgewing wat binnekort sou begin, deur die totale minagting vir Duitsland se rol in die Eerste Wêreldoorlog en die onverskillige begeerte om hulle te straf; in die nuwe Weimar -republiek te bou.

Byna honderd jaar later as ons die Amerikaanse presidentsverkiesing in 2020 nader, sal dit verstandig wees om hierdie episode van die geskiedenis te onthou. Sowel die anneksasie van die Krim as die inmenging van die Amerikaanse verkiesing wat deur die Russiese staatsaktore in 2016 uitgevoer is, het die afgelope vyf jaar volgehoue, reaksionêre oproepe tot die Verenigde State en sy Westerse bondgenote gelei om Rusland te "straf". Dit het effektief gelei tot 'n reeks multilaterale ekonomiese sanksies teen Rusland wat, tesame met 'n daling in oliepryse, 'n direkte impak gehad het op beide Russiese finansiële instellings en sy energiesektor en daarna op die Russiese burger.

Tog is die ekonomiese koste vir Rusland slegs een komponent. Russia’s pariah status has also led to a possible reemergence of a China-Russia military alliance. In addition, the visceral reaction by the American left to the election of Donald Trump to the U.S. presidency has coalesced around traditional anti-Russian tendencies from U.S. neo-conservative circles to engender a revitalized cultural aversion towards Russia. As such, Russia continues to find itself on the outside of the international community looking in.

The questions that remain are intrinsically linked what are the odds that Russia will continue to embrace its international pariah status after Vladimir Putin, and what does the future hold for Russian “sovereign democracy”? Much like one hundred years ago, this question must be considered within the context of how competing global ideologies—in this case, right-wing popular sovereignty and liberal internationalism—will continue to evolve over the next decade. While the prospects of Russia embracing a truly hyper-nationalistic, imperial agenda are remote, the opportunity to continue to isolate Russia further and thus widen the dividing lines between East and West is a likelihood.

As such, western European nations and Russia should continue to forage communal ties that have intrinsically linked them in a bond of European fellowship and commonality. As the noted Russian scholar, Martin Malia, described, this is in the form of the West-East European continuum in which shared bonds of a rich cultural and intellectual history takes precedence over post–Cold War resentments and regional, geopolitical isolationism. A European awakening needs to stir, in which the western nations rediscover the universal human influence of Dosotoevsky, Tolstoy, Turgenev, Gorky and others. Concurrently, Russia must seek to embrace a new tradition of commitment to universal rights and plurality, which has much of its foundation in the Western democratic influence on the country beginning in the nineteenth century, but which was lost in the totalitarianism of much of the twentieth.

Finally, in the United States, we must continue to reorient the lens through which we view Russia. This entails recognizing the fact that Russia does not pose a direct military threat towards us. This understanding was first articulated by George Kennan as far back as World War II, in which he clearly delineated a line between the ideological threat of the Soviet Union and Stalin at the time and the military threat of Hitler and Nazism. Accepting this as a reality will help to dampen prospects for a renewed military arms race between the two countries as well as the general anxiety with which certain U.S. policymakers capitalize on to embolden their constituencies. Secondly, we must refute the urge to accept a revisionist interpretation of the post-modern global order, namely the “bi-polar” concept pursued by Vladimir Putin in which the United States sits at one geopolitical “pole” and Russia the other. Caving into this over-simplistic idea of the world will only further a tendency towards naturally grouping Russia and China into an “axis of evil,” and in the process increase the likelihood of economic, military and diplomatic cooperation between them.

Aleks Zivic is Special Projects Assistant in the Office of the Dean at Case Western Reserve University in Cleveland, OH.