Altaar en Nave van Saint Hripsime Church

Altaar en Nave van Saint Hripsime ChurchWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Saint Gayane Kerk

Die Saint Gayane Kerk (Armeens: Սուրբ Գայանե եկեղեցի uitgespreek Surb Gayane) is 'n 7de-eeuse Armeense kerk in Vagharshapat (Etchmiadzin), die godsdienstige sentrum van Armenië. Dit is op loopafstand van die Etchmiadzin -katedraal van 301 geleë. St. Gayane is in 630 deur Catholicos Ezra I gebou. Die ontwerp het onveranderd gebly ondanks die gedeeltelike opknapping van die koepel en 'n paar plafonne in 1652.

Gayane was die naam van 'n abdis wat in die jaar 301 saam met ander nonne deur Tiridates III van Armenië gemartel is en daarna 'n heilige van die Armeense Apostoliese Kerk geword het. [1] [2]

In 2000 is die Saint Gayane -kerk saam met historiese kerke van Vagharshapat op die Unesco -wêrelderfenisgebied gelys. [3]


Materiaal en vorm

Die vroegste Christelike altare was van hout en identies in vorm met die gewone huistafels. Die tabelle in die eucharistiese fresko's van die katakombe stel ons in staat om 'n idee te kry van hul voorkoms. Die oudste, sowel as die merkwaardigste, van hierdie fresco's, dié van die Fractio Panis gevind in die Capella Greca, wat uit die eerste dekades van die tweede eeu dateer, toon sewe persone wat op 'n halfsirkelvormige divan voor 'n tafel in dieselfde vorm sit. Altaarvormige houtaltare word steeds gebruik tot in die Middeleeue. Sint Athanasius praat van 'n houtaltaar wat deur die graaf Heraclius (Athan. Ad Mon., lvi) verbrand is, en Sint Augustinus vertel dat die donatiste 'n houtaltaar verskeur het waaronder die ortodokse biskop Maximianus toevlug geneem het (Ep. clxxxv, hfst. vii, PL, XXXIII, 805). Die eerste wetgewing teen sulke altare dateer uit die jaar 517, toe die Raad van Epaon, in Gallië, die inwyding van altare behalwe steen verbied het (Mansi, Coll. Conc., VIII, 562). Maar hierdie verbod het slegs 'n klein deel van die Christelike wêreld betrekking, en etlike eeue daarna is houtaltare gebruik totdat die toenemende voorkeur vir altare van duursame materiaal dit uiteindelik verdring het. Die twee tafelaltare wat in die kerke van St. John Lateran en St. Pudentiana bewaar is, is die enigste ou altare van hout wat behoue ​​gebly het. Volgens 'n plaaslike tradisie het Sint Petrus die Heilige Offer vir elkeen aangebied, maar die bewyse hiervoor is nie oortuigend nie. Die vroegste klipaltare was die grafte van die martelare wat in die Romeinse katakombe begrawe is. Die gebruik van die viering van die mis op die grafte van martelare kan met groot waarskynlikheid na die eerste kwart van die tweede eeu teruggevoer word. Die Fractio Panis fresco van die Capella Greca, wat tot hierdie tydperk behoort, is geleë in die apsis direk bokant 'n klein holte wat volgens Wilpert (Fractio Panis, 18) die oorblyfsels van 'n martelaar bevat het, en dit is hoogs waarskynlik dat die klip wat hierdie graf bedek het as 'n altaar gedien het. Maar die viering van die Nagmaal op die grafte van martelare in die Katakombe was, selfs in die eerste eeu, die uitsondering eerder as die reël. (Sien ARCOSOLIUM) Die gereelde Sondagdienste is gehou in die privaat huise wat die kerke van die tydperk was. Nietemin. die idee van die klipaltaar, waarvan die gebruik later universeel in die Weste geword het, is blykbaar afgelei van die gebruik om die herdenkings en ander feeste te vier ter ere van diegene wat vir die Geloof gesterf het. Waarskynlik word die gebruik self voorgestel deur die boodskap in die Apokalips (vi, 9) "Ek het onder die altaar die siele gesien van die wat gedood is vir die woord van God." Met die eeu van vrede, en veral onder die pontifikaat van pous Damasus (366-384), is basilieke en kapelle in Rome en elders opgerig ter ere van die bekendste martelare, en die altare was, waar moontlik, direk bokant hulle grafte. Die "Liber Pontificalis" skryf pous Felix I (269-274) 'n dekreet toe dat die mis op die grafte van die martelare gevier moet word (constituit supra memorias martyrum missas celebrare, "Lib. Pont.", Red. Duchesne, I, 158). Hoe dit ook al sy, dit is duidelik uit die getuienis van hierdie gesag dat die gebruik waarna verwys word, aan die begin van die sesde eeu as baie oud beskou is (op. Cit., Loc. Cit., Note 2). Vir die vierde eeu het ons oorvloedige getuienis, literêr en monumentaal. Die altare van die basilieke van Petrus en Paulus, wat deur Konstantyn opgerig is, was direk bokant die grafte van die apostels. Van die heilige Hippolytus, die digter Prudentius verwys na die altaar bokant sy graf soos volg:

Laastens is die vertaling van die liggame van die martelare St. Gervasius en Protasius deur Sint Ambrosius aan die Ambrosiaanse basiliek in Milaan is 'n bewys dat die praktyk om die Heilige Offer op die grafte van martelare te bring, lankal gevestig was. Die groot eerbied waarin die martelare uit die vierde eeu gehou is, het 'n groot invloed gehad op die verandering van twee belangrike aspekte ten opsigte van altare. Die klipblad wat die martelaarsgraf omhul het, het die klipaltaar voorgestel, en die teenwoordigheid van die martelaars se oorblyfsels onder die altaar was verantwoordelik vir die onder-struktuur van die tombe, bekend as die confessio. Die gebruik van klipaltare in die Ooste in die vierde eeu word getuig van die heilige Gregorius van Nyssa (PG, XLVI, 581) en Johannes Chrysostomos (Hom. In I Cor., Xx) en in die Weste, van die sesde eeu, word die sentiment ten gunste van hul eksklusiewe gebruik aangedui deur die besluit van die Raad van Epaon wat hierbo genoem word. Maar selfs in die Weste het houtaltare bestaan ​​so laat as in die regering van Karel die Grote, soos ons aflei uit 'n hoofstuk van hierdie keiser wat die misviering verbied, behalwe op kliptafels wat deur die biskop ingewy is [in mensis lapideis ab episcopis consecratis (P.L., XCVII, 124)]. Vanaf die negende eeu is daar egter min spore van die gebruik van houtaltare in die Latynse Christendom, maar die Griekse kerk laat dit toe om hout, klip of metaal te gebruik.


Innoverende argitektuur in die era van Justinianus

Vroeë Bisantynse (insluitend ikonoklasma) c. 330 – 843
Middel -Bisantynse c. 843 – 1204
Die Vierde Kruistog en die Latynse Ryk 1204 – 1261
Laat Bisantynse 1261 – 1453
Post-Bisantynse na 1453

Isidore van Miletus en Anthemius van Tralles vir keiser Justinianus, Hagia Sophia, Konstantinopel (Istanbul), 532-37 (foto: Steven Zucker, CC BY-NC-SA 2.0)

Kerkplan van die Theotokos, c. 484, berg Gerizim (in moderne Israel) (aangepast van Schneider)

Nuwe neigings

Alhoewel daar aan die einde van die vyfde eeu gestandaardiseerde kerkbasilieke gebou is, kom daar twee belangrike tendense na vore in die kerkargitektuur: die gesentraliseerde plan, waarin 'n lengte -as ingebring word, en die lengteplan, waarin 'n sentraliserende element ingebring word.

Die eerste tipe kan verteenwoordig word deur die verwoeste kerk van Theotokos op die berg Gerizim (in die moderne Israel), c. 484, met 'n ontwikkelde heiligdom wat uitsteek verby 'n agthoekige gang met uitstralende kapelle, die tweede deur die sogenaamde Domed Basilica in Meriamlik (aan die suidelike kus van Turkye), c. 471-94, wat 'n koepel op 'n standaard basiliekse skip aangebring het (uitsigplan). Albei kan toegeskryf word aan die beskerming van keiser Zeno.

Sts. Sergius en Bacchus (Küçük Ayasofya Camii), Konstantinopel (Istanbul), voltooi voor 536 (foto: © Robert G. Ousterhout)

Plan van St. Sergius en Bacchus (Küçük Ayasofya Camii), Konstantinopel (Istanbul), voltooi voor 536 (© Robert G. Ousterhout, geteken na J. Ebersolt en A. Thiers, Les Églises de Constantinople, 1913)

Gedeelte van San Vitale, Ravenna, van James Fergusson, Die geïllustreerde handboek vir argitektuur, vol. 2 (Londen: John Murray, 1855), 513

Die bewind van Justinianus

Beide tendense word verder ontwikkel tydens die regering van Justinianus (regeer 527 tot 565). HH. Sergios en Bakchos in Konstantinopel, voltooi voor 536, en S. Vitale in Ravenna, voltooi c. 546/48, byvoorbeeld, is dubbeldoppige agthoeke (uitsigplan van San Vitale) van toenemende geometriese gesofistikeerdheid, met messelkoepels wat hul sentrale ruimtes bedek, miskien oorspronklik gekombineer met houtdakke vir die sypaadjies en galerye.

San Vitale, c. 546/48, Ravenna (foto: Evan Freeman, CC BY-NC-SA 4.0)

Gedeelte van Hagia Sophia deur Isidore van Miletus en Anthemius van Tralles vir keiser Justinianus, Istanbul, 532-37, van Wilhelm Lübke / Max Semrau: Grundriß der Kunstgeschichte. 14. Auflage. Paul Neff Verlag, Esslingen, 1908 (sien geannoteerde gedeelte)

Hagia Sophia, Konstantinopel

Verskeie monumentale basilieke van die tydperk sluit koepels in en deurgaans, veral in Hagia Sophia, gebou 532-37 deur die mechanikoi Anthemios en Isidoros, wat elemente van die sentrale plan en die basiliek op ongekende skaal kombineer.

Isidore van Miletus en Anthemius van Tralles vir keiser Justinianus, Hagia Sophia, Konstantinopel (Istanbul), 532-37 (foto: © Robert G. Ousterhout) (sien geannoteerde foto)

Die unieke ontwerp was gefokus op 'n gewaagde sentrale koepel met 'n deursnee van meer as 100 voet, wat bo die hangdraad uitgestrek is, en met 'n halwe koepel na die ooste en weste gestut. Die gange en galerye word deur kolonnades (rye kolomme) vertoon, met exedrae (halfsirkelvormige uitsparings) op die hoeke. Na aanleiding van die innoverende neigings in die laat -Romeinse argitektuur, konsentreer die strukturele stelsel die vragte op kritieke punte en maak die mure met groot vensters oop.

Vloerplan van Hagia Sophia deur Isidore van Miletus en Anthemius van Tralles vir keiser Justinianus, Konstantinopel (Istanbul), 532-37, gebaseer op 'n diagram van Wilhelm Lübke / Max Semrau: Grundriß der Kunstgeschichte. 14. Auflage. Paul Neff Verlag, Esslingen, 1908.

Met glinsterende marmerversierings op alle plat oppervlaktes en meer as sewe hektaar goue mosaïek op die kluise, was die effek magies - hetsy in daglig of by kerslig, terwyl die koepel skynbaar omhoog sweef sonder dat daar onderskeibare steun was, skryf Procopios dat die binnenshuise indruk was 'heeltemal skrikwekkend'.

H. Eirene, Konstantinopel

Verwant aan H. Sophia is die koepelvormige basilieke van H. Eirene in Konstantinopel, begin in 532, en verwoeste Basiliek 'B' in Philippi (Griekeland), gebou voor 540, elk met kenmerkende elemente in die ontwerp. Die algemene kenmerk in al drie die geboue was 'n langwerpige skip, gedeeltelik bedek met 'n koepel op hangers, maar sonder die nodige systeun. Al drie die geboue het gedeeltelik of heeltemal ineenstort in die daaropvolgende aardbewings. Lees meer oor die herontwerp van H. Eirene na die ineenstorting daarvan.

Hagia Eirene, Konstantinopel (Istanbul), plan en hipotetiese gedeeltes van die gebou uit die sesde eeu (© Robert G. Ousterhout, aangepas uit S. Ćurčić, Argitektuur in die Balkan, 2010)

Hagia Sophia se nuwe koepel

By H. Sophia dui teksverslae aan dat die eerste koepel, wat in 557 geval het, 'n struktureel gewaagde, vlak hangende koepel was, waarin die kromming van die hangers af voortgaan, maar met 'n ring vensters aan die voet.

Koepel van Hagia Sophia, Konstantinopel (foto: © Robert G. Ousterhout)

'N Meer stabiele, halfronde koepel vervang die oorspronklike - in wese dit wat vandag oorleef, met gedeeltelike ineenstortings en herstelwerk in die westelike en oostelike kwadrante in die tiende en veertiende eeu.

Alhoewel H. Polyeuktos, wat in Konstantinopel gebou is deur Justinianus se mededinger Juliana Anicia, normaalweg gerekonstrueer word as 'n koepelvormige basiliek - en dus voorgestel word om die voorloper van H. Sophia te wees, was dit onwaarskynlik koepelvormig, hoewel dit beslis sy voorganger was in weelde.

Gerekonstrueerde vloerplan, kerk van Johannes die Evangelis, Efese, geteken na Clive Foss, Efese na die oudheid: 'n laat antiek, Bisantynse en Turkse stad (Cambridge: Cambridge University Press), 1979. (Cordanrad, CC BY 3.0)

Vloerplan, Basiliek van San Marco, Venesië, van B. Fletcher, 'N Geskiedenis van argitektuur oor die vergelykende metode, 5de uitgawe. (Londen: BT T. Batsford, 1905)

Kerke met vyf koepels

Die ruimtelike eenheid wat deur die koepel op pendentives gevorm is, kan ook as ontwerpmodule gebruik word, soos by Justinianus se herbou van die kerk van die Heilige Apostels in Konstantinopel, waarin vyf koepels die kruisvormige gebou bedek het.

'N Soortgelyke ontwerp is gebruik by die heropbou van die Johannes-basiliek in Efese, voltooi voor 565, wat as gevolg van die langwerpige skip 'n ses-koepelvormige ontwerp aangeneem het.

Die laat elfde-eeuse S. Marco in Venesië volg hierdie skema van die sesde eeu.

Binne die basiliek by Saint Catherine's Monastery, Sinai (foto: Library of Congress)

Die blywende basiliek

Ten spyte van ontwerpinnovasies, het tradisionele argitektuur in die sesde eeu voortgegaan, met die basiliek met hout as die standaard kerktipe.

By die St. Catherine's op die berg Sinai, gebou c. 540 behou die kerk sy houtdak en baie van die versiering daarvan. Die plan met drie gange bevat talle bykapelle wat langs die gange geleë is.

By die katedraal van Caricin Grad uit die sesde eeu het die basiliek met drie gange 'n gewelfde heiligdom gebied, met die vroegste, veilig gedateerde voorbeeld van pastophoria: kapelle wat omhul is-bekend as die protese en diakonikon—Wat die sentrale altaargebied omring het tot 'n drieparty heiligdom. Hierdie drieledige vorm wat in latere eeue standaard sou word.

Hagia Sophia, Thessaloniki (foto: © Robert G. Ousterhout)

Planne op dieselfde skaal geteken, H. Sophia in Constantinopel, H. Sophia in Thessaloniki en die Koimesis -kerk in Nicaea (© Robert G. Ousterhout)

Die erfenis van Justinianus

Kerktipes van die daaropvolgende tydperk is geneig om in vereenvoudigde vorm die grootse ontwikkelinge van die tyd van Justinianus te volg. H. Sophia in Thessaloniki byvoorbeeld, wat minder as 'n eeu later as sy naamgenoot gebou is, is aansienlik kleiner en swaarder, net soos die Koimesis -kerk in Nicaea.

Albei korrigeer die basiese probleme in die strukturele ontwerp deur breë boë in te sluit om die koepel aan al vier kante vas te maak.

Die Kaukasus

In die Kaukasus is Georgië en Armenië getuie van 'n floreer van argitektuur in die sewende eeu, met talle kenmerkende, sentraal beplande, koepelgeboue, gebou van puin wat met 'n fyn asker gekonfronteer word, hoewel hul verhouding met die Bisantynse argitektoniese ontwikkelinge nog nie uitgeklaar moet word nie.

Links: buitekant van die kerk van St. Hripsime, Vagarshapat, 618 (foto: Rita Willaert, CC BY 2.0) Regs: binnekant van St. Hripsime (foto: Andrea Kirkby, CC BY-NC 2.0)

Die koepelkerk van St. Hripsime in Vagarshapat het 'n koepel wat bo agt steunpunte styg, geleë in 'n reghoekige gebou.

Church of the Cross, 586–604, Jvari (Mtskheta, Georgia) (foto: Mamuka Gotsridze, CC BY-SA 4.0)

Die kerk by die Kruiskerk by Jvari (Mtskheta) is soortgelyk, maar sy sykantse steek uit. Die tetraconch -kerk in die gang van Zvartnots val op as Byzantynse, veral Siriese, modelle.

Church of the Vigilant Powers (Zvart‘nots ’), Vagarshapat, plan en moontlike gerekonstrueerde hoogtes, van Josef Strzygowski, Die Baukunst der Armenier und Europa, vol. 1 (Wene: A. Schroll & amp Co., 1918), fig. 112 en 119.


Middeleeuse kerke: bronne en vorms

Baie van die middeleeuse katedrale in Europa is museums in hul eie reg en bied fantastiese voorbeelde van vakmanskap en kunswerke. Boonop is die geboue self indrukwekkend. Alhoewel argitektoniese style van plek tot plek verskil, van gebou tot gebou, is daar 'n paar basiese kenmerke wat redelik universeel was in monumentale kerke wat in die Middeleeue gebou is, en die prototipe vir die tipe gebou was die Romeinse basiliek.

Voorbeeld: die antieke Romeinse basiliek

In antieke Rome is die basiliek geskep as 'n plek vir tribunale en ander soorte sake. Die gebou was reghoekig, met die lang, sentrale gedeelte van die saal wat bestaan ​​uit die skip. Hier het die binneruim sy volle hoogte bereik. Die skip is aan weerskante geflankeer deur 'n kolonnade ('n ry kolomme) wat die sypaadjies omskryf het, wat van 'n laer hoogte as die skip was. Omdat hierdie sypaadjies laer was, was die dak oor hierdie gedeelte onder die daklyn van die skip, wat vensters naby die plafon van die skip moontlik maak. Hierdie band vensters is die klerkstorie. Aan die einde van die skip, weg van die hoofdeur, was 'n halfsirkelvormige verlenging, gewoonlik met 'n halfkoepel dak. Hierdie gebied was die apsis, en dit is waar die landdros of ander senior amptenare die hof sou hou.

Uitsig oor die skip, wat na die apsis kyk - die rye vensters bokant die arkade word die kantoor genoem en ons sien 'n gang aan weerskante van die skip. Die binnekant van Santa Sabina, 'n vroeë Romeinse Christelike kerk, 422-432 G.J. (foto: Dnalor 01, CC BY-SA 3.0)

Omdat hierdie plan baie mense in 'n groot en ontsaglike ruimte kon laat sirkuleer, het die algemene plan 'n duidelike keuse geword vir vroeë Christelike geboue. Die godsdienstige rituele, massas en pelgrimstogte wat in die Middeleeue alledaags geword het, was baie anders as die hedendaagse dienste, en om die argitektuur te verstaan, is dit nodig om te verstaan ​​hoe die geboue gebruik is en die komponente waaruit hierdie massiewe geboue bestaan.

Skip- en sypaadjies, Durham-katedraal, 1093-1133 G.J. (foto: Oliver-Bonjoch, CC BY-SA 3.0)

Die kerkplan

Alhoewel middeleeuse kerke gewoonlik met die altaar aan die oostekant gerig is, verskil hulle almal effens. Toe 'n nuwe kerk gebou sou word, is die beskermheilige gekies en die plek van die altaar aangelê. Op die dag van die heilige sou 'n lyn van die posisie van die opkomende son deur die altaarplek opgemerk word en in westelike rigting strek. Dit was die oriëntasie van die nuwe gebou.

Die ingangsportaal aan die westekant word die narthex genoem, maar dit kom nie in alle middeleeuse kerke voor nie. Daaglikse toegang kan deur 'n deur aan die noord- of suidekant geskied. Die grootste, sentrale, westelike deur is moontlik vir seremoniële doeleindes gereserveer.

Binne moet u die binnekant voorstel sonder die stoele of banke wat ons vandag gewoond is. In baie uitgebreide geboue kan daar twee sypaadjies wees, met die plafon van die buitenste een laer as die langs die skip. Hierdie hiërargie van grootte en verhouding het uitgebrei tot die belangrikste eenhede van die plan - die baaie. Die gewelf is die geboë dak of plafon, of 'n gedeelte daarvan.

Salisbury -katedraal, bo -op die skip, bo die galery, en bo die vensters van die kantoor.

Die groot arcade (ry boë) op die grondvloer word bedek met 'n tweede arcade, genaamd die galery, wat aan die bokant van die kantoor (die vensters) bedek is. In latere Gotiese kerke sien ons soms nog 'n ander vlak onder die kantoor, die triforium genoem.

Die skip is gebruik vir die optog van die geestelikes na die altaar. Die hoofaltaar was basies in die posisie van die apsis in die antieke Romeinse basiliek, hoewel dit in sommige ontwerpe verder is. Die gebied rondom die altaar — die koor of die koor — was gereserveer vir die geestelikes of monnike wat gedurende die dag dienste gelewer het.

Die katedrale en voormalige kloosterkerke is baie groter as wat nodig is vir die plaaslike bevolking. Hulle het talle pelgrims verwag en ontvang wat na verskillende heiligdomme en altare in die kerk gekom het, waar hulle kon bid tot 'n vermeende stuk van die ware kruis, of 'n been van 'n martelaar, of die graf van 'n koning. Die pelgrims gaan die kerk binne en vind hul weg na die kapel of altaar van hul begeerte - daarom maak die sypaadjies 'n doeltreffende pad vir pelgrims om te kom en gaan sonder om die daaglikse dienste te onderbreek.

Transept, Salisbury -katedraal


Die ontwikkeling van hierdie plan oor tyd toon dat die apsis spoedig verleng is, wat meer ruimte vir die koor gee. Boonop het die ente van die paadjies self tot klein vlerke ontwikkel, bekend as transepte. Dit is ook uitgebrei, wat ruimte bied vir meer grafte, meer heiligdomme en meer pelgrims.

Die gebied waar die asse van die skip en transepte mekaar ontmoet, word logies die kruising.

Ambulante, Gloucester -katedraal'N Gang omring die apsis dikwels, agter die altaar aan. Het die genoem ambulant, hierdie gang het toegang tot bykomende klein kapelle, genoem uitstraalende kapelle of chevets. Daar is natuurlik baie variasies op hierdie tipiese boustene van die middeleeuse kerkontwerp. Verskillende streke het verskillende smake, meer of minder finansiële mag, min of meer ervare argitekte en messelaars, wat die diversiteit van die middeleeuse geboue wat vandag nog bestaan, geskep het.


Basiliek van Saint-Sernin

Die politieke sentrum van Toulouse, Frankryk, is vandag Place du Capitole, 'n oop stadsplein oos van 'n pragtige neoklassieke gebou uit die agtiende eeu. Twee groot noord-suid paaie loop deur die westekant van hierdie plein, en die name van hierdie twee deurpaaie het baie te sê oor die geskiedenis van die stad. Die straat aan die suidelike punt van die plein-Rue de Sainte-Rome-is vernoem na 'n lank gelede vernietigde dertiende-eeuse Dominikaanse kerk, Sainte-Romain. Die straat wat noordwaarts verloop vanaf die noordwestelike hoek van Place du Capitole-Rue du Taur-fluister die kleinste wenke oor die belangrikste kerk in die stad, Saint-Sernin.

Place du Capitole, Toulouse, Frankryk (foto: Benh LIEU SONG, CC BY-SA 3.0)

'N Gemartelde heilige

Hierdie imposante Romaanse basiliek is gebou ter ere van St. Sernin (Saturninus in Latyn), die eerste biskop van Toulouse. Hy is vroeg in die derde eeu in Griekeland gebore en was een van sewe biskoppe wat pous Fabian na verskillende dele van Gallië gestuur het om die Christelike evangelies aktief te verkondig aan die heidene wat in daardie gebiede gewoon het. Baie verhale wat betrekking het op die vroeë Christelike martelare, is fantasties, en ons moet Sernin se eie verhaal met die spreekwoordelike korrel sout neem.

Notre Dame du Taur, Toulouse, Frankryk, 14de eeu (foto: Didier Descouens, CC BY-SA 4.0)

Volgens die legende, toe Sernin die stad Toulouse binnekom, het al die heidense afgode - wat tot dusver gereeld met hulle priesters gepraat het - skielik en ontstellend in stilte geval. Op 'n dag in 257 het 'n groot groep om 'n altaar vergader, en 'n man het na Sernin verwys as die oorsaak van hierdie goddelike stilte en uitgeroep: 'Daar is die een wat oral preek dat ons tempels afgebreek moet word en dit waag om noem ons gode duiwels! Dit is sy teenwoordigheid wat ons orakels stil maak! ” Sernin is toe deur 'n stad aan 'n bul en dwelms vasgeketting totdat sy liggaam gebreek en die skedel vergruis is. Sy lyk is uiteindelik neergelê op 'n straat wat sedert daardie tye die Rue du Taur, die pad van die bul. 'N Kerk met die naam Notre Dame du Taur herdenk die plek waar die bul uiteindelik die lewelose liggaam neergesit het. Ongeveer 300 meter verder noord is Saint-Sernin, die basiliek waar die liggaamlike oorskot van die gemartelde heilige na bewering woon.

'N Bedevaartskerk

Omstreeks 1080 (ongeveer 825 jaar na die dood van die heilige), is Saint-Sernin ongeveer 'n eeu later formeel as kerk ingewy. Die eerste eeue van die tweede millennium was 'n tyd van groot godsdienstige pelgrimstogte, en een van die belangrikste pelgrimstogte vir die Katolieke gelowiges - destyds soos nou - is die katedraal van St James in Santiago de Compostela, 'n stad in Noord -Spanje. Vir die pelgrims wat met hul reis in Italië begin het, het die pad wat hulle afgelê het, hulle deur die suidelike deel van Frankryk geneem, en een van die belangrikste stoppunte op hierdie gedeelte van die Santiago -roete - die weg van St. James - was die stad Toulouse en die basiliek van Saint-Sernin, die kerk wat die oorblyfsels van een van die beroemdste gemartelde heiliges in die omgewing bevat het.

The Way of St. James-roetes uit Frankryk (beeld: Vivaelcelta, CC BY-SA 3.0)

Saint-Sernin is 'n uitstekende voorbeeld van 'n Romaanse pelgrimstogkerk, 'n gebou wat twee onderling verwante doeleindes moes bereik. Eerstens moes die struktuur 'n geskikte inspirerende heiligdom bied vir die heilige oorblyfsels van die heilige wat dit gebou is om te herdenk. Tweedens moes dit groot genoeg wees om die duisende pelgrims te akkommodeer wat elke dag sou kom om te bid en die oorblyfsels te vereer. Om hierdie twee doelwitte te bereik, is Saint-Sernin een van die bes bewaarde en miskien die grootste Romaanse kerke ter wêreld. Selfs byna 950 jaar nadat die bou daarvan begin is, bly dit 'n godsdienstige struktuur wat die pelgrims wat nog steeds besoek, verstom en inspireer.

Die Romaanse styl word so genoem omdat die Middeleeuse argitekte wat hierdie geboue ontwerp het, 'n fundamenteel Romeinse argitektuurtaal gebruik het. Romaanse kerke is opvallend vir hul dik mure met relatief min vensters, Romeinse boë, vatkluise en die gebruik van massiewe gewel. In ooreenstemming met die Gotiese geboue wat 'n paar eeue later in die mode sou raak, lyk Romaanse kerke swaar en relatief donker. Saint-Sernin is ook 'n uitstekende voorbeeld van 'n kerk met 'n Latynse kruisplan. 'N Lang sentrale oos-wes skip word deur 'n korter noord-suid-dwarsskip gesny, 'n vorm wat die mees herkenbare simbool van die Christelike geloof naboots.

Plan van St. Sernin, Toulouse

Een van die beste maniere om 'n middeleeuse kerk ten volle te waardeer, is om deur die buitekant daarvan te wandel. Tydens hierdie omseiling word 'n mens nie net teruggevoer in die tyd nie, maar ook deur die tyd. Dit het dikwels eeue geneem om kerke van die grootte en omvang van Saint-Sernin te bou. Deur aan die buitekant van hierdie kerke te loop, kan 'n oplettende besoeker duidelik sien hoe die argitektoniese style verander en die beeldhoukundige estetika verander. Alhoewel die konstruksie op Saint-Sernin teen ongeveer 1080 begin is, dui geringe veranderinge in die hoeveelheid baksteen en klip wat tydens die bou daarvan gebruik is, aan dat die kerk 'n aantal verskillende bouveldtogte ondergaan het vanaf die ontstaan ​​tot die uiteindelike gevolgtrekking, miskien soveel as vier. Romaanse (en Gotiese) kerke is dikwels 'n onderhandeling tussen wat gedroom is en wat die finale kerk bereik het, lyk dikwels anders as die oorspronklike argitektoniese plan.

Basiliek van Saint-Sernin, Toulouse, Frankryk, c. 1080-1120 met latere toevoegings (foto: Guillermo Fdez, CC BY-NC 2.0)

Dit is duidelik as u na die westelike fasade van die kerk kyk (in die middeleeuse kerke word dit gewoonlik die westelike werk genoem). Die meeste kerke gedurende die laat Middeleeue is gebou met 'n toring aan die noordelike en suidelike ente van die westelike werk, en die uitgebreide en massiewe steun op die hoeke van die westelike fasade dui sterk daarop dat sulke torings deel was van die oorspronklike plan van die kerk. By gebrek aan hierdie vertikale torings, word die voorkant van die kerk in plaas daarvan oorheers deur die groot, sentrale ronde venster, wat in 'n vlak spitsboogresessie ingerig is. Onder hierdie venster is vyf klein Romeinse (ronde) boë wat die twee groot ingange van die Romeinse boog harmonieus omraam. Hierdie sentrale deel van die fasade - van die groot ingange tot die ronde venster - word omring deur die vertikale steunpunte aan die linker- en regterkant.

Basiliek van Saint-Sernin, Toulouse, Frankryk, kloktoring c. 1270-1470 (foto: Guimsou, CC BY-SA 3.0)

Deur aan die voorkant van die kerk langs een van die kante te loop, word die groot kloktoring oor die kruising in fokus gebring. Die agtkantige toring bestaan ​​uit vyf lae wat deur 'n toring bedek is. Die eerste drie vlakke bevat Romeinse boë en is waarskynlik in die twaalfde eeu begin. Die veel later boonste verdiepings dateer uit ongeveer 1270 - byna twee eeue na die bou van die kerk - en bevat Gotiese spitse boë. Die spits aan die bokant is uiteindelik omstreeks 1470 voltooi en is 65 m hoog. Die klokkentoring alleen is 'n visuele les in die veranderende argitektoniese style in die mode gedurende die vier eeue van die bou van 'n kerk.

Basiliek van Saint-Sernin, Toulouse, Frankryk, apsis en uitstralende kapelle, c. 1080-1120 met latere toevoegings (foto: Pierre-Selim, CC BY 2.0)

As die kloktoring en sy spits die elemente van die kerk is wat die sigbaarste rondom die stad Toulouse is, is dit die argitektoniese elemente aan die oostekant van die kerk-die apsis-einde-wat Saint-Sernin beroemd gemaak het. Dit was algemeen tydens die Middeleeue dat die apsis van die kerk klein kapelle gehad het om heilige oorblyfsels te plaas waar pelgrims hulle kon besoek en vereer. Maar in Saint-Sernin is die hele oostelike punt van die kerk-van die noordelike transept, om die apsis, tot by die suidelike transept-gevul met nege uitstralende kapelle. Selfs van buite is dit duidelik dat een van die belangrikste rolle van hierdie struktuur was om oorblyfsels vir pelgrims te huisves.

Basiliek van Saint-Sernin, Toulouse, Frankryk, uitsig op die skip na die apsis, c. 1080-1120 (foto: PierreSelim, CC BY 3.0)

Kapelle, beeldhouwerke en die graf van 'n heilige

Die plan van die binnekant van die kerk versterk hierdie funksie. Die groot vat-gewelfde sentrale skip word aan elke kant aan dubbele sypaadjies geflankeer. As hy in die skip staan, kyk die getroue na dieselfde hoë altaar wat pous Urbanus II op 24 Mei 1096 ingewy het.

Plan van St. Sernin, Toulouse

Die skip is 69 voet hoog en is twaalf baai lank van die ingang (die narthex) tot by die kruising. Elke baai is twee keer so breed as wat dit lank is. Harmonies word dieselfde verhoudings weerspieël deur elk van die dubbele sypaadjies wat aan die skip flank, en sodoende 'n diepgaande argitektoniese eenheid geskep. Hierdie eenheid word eweneens weerspieël deur die boë wat die skip van die binneste sypaadjie skei en die boë in die triforium wat lig in die skip laat vloei.

Elevation, St. Sernin, Toulouse, c. 1080-1120 (foto: kristobalite, CC BY-NC-ND 2.0)

As die hooffunksie van die skip die viering van die Katolieke mis was, het die dubbele sypaadjies die menigte pelgrims wat daagliks opgedaag het, die nege stralende kapelle kon besoek sonder om enige godsdienstige diens te onderbreek. 'N Pelgrim kan die kerk binnegaan, links draai, en dan in 'n sypaadjie afloop en langs die dwarsdeur beweeg. Van daar af kon hulle aanbid en vereer by enige van die nege uitstralende kapelle en die kunswerke in die ambulante sien. Van besondere aandag is 'n grootskaalse reliëf van Christus in Majesteit wat dateer uit ca. 1096. Jesus sit in 'n vlak mandorla, hy lig sy regterhand in 'n gebaar van seën terwyl sy linkerhand 'n evangelie met die woorde hou Pax Vobis - "Vrede vir jou" in Latyn - op die bladsye ingeskryf. Simbole van die vier evangelieskrywers kyk vanuit die vier hoeke na Jesus.

Basiliek van Saint-Sernin, Toulouse, Frankryk, Christus in Majesteit-reliëf, c. 1096 (foto: Frédéric Neupont, CC BY 2.0)

Die belangrikste aantrekkingskrag van die basiliek is egter die graf van Sint Saturnin wat aan die binnekant van die ambulans geleë is. Om hierdie ruimte te bereik, sou 'n pelgrim deur 'n deur ingaan waar die latei gesny was met die kop van Christus omring deur twee skulpdoppe, visuele simbole vir die pelgrimstog na Santiago de Compostela. Immediately underneath this lintel — on the iron gate that serves as a barrier — are the words Non Est in Toto Sanctior Orbe Locus “There is no holier place on earth.”

Saint-Sernin also featured upper and lower crypts that could be visited while in the ambulatory, which contained various shrines and reliquaries. Concluding their visit, the traveling pilgrims would then walk along the side aisle opposite the one they had previously used and then exit the church.

Basilica of Saint-Sernin, Toulouse, France, entrance to the tomb of Saint Saturnin, c. 1080-1120 (photo: Dr. Bryan Zygmont)

Looking to St. James

While the Basilica of Saint-Sernin may have served as a kind of stopping point for pilgrims on the Way of St. James, it became a kind of pilgrimage destination in its own right in the decades after its construction. Indeed, it is a near contemporary with the Cathedral of Santiago de Compostela (c. 1078), and there is some disagreement about which church is older, as some architectural historians date the groundbreaking for Saint-Sernin to 1077. Regardless of which is older, there is one important note that is generally well accepted: there is clear relationship between the two buildings. Both are Latin cross in plan, and both feature nine radiating chapels on the eastern side of the church. In arriving in Santiago de Compostela, those pilgrims who had traveled together along the southern path of the Way of St. James and had previously visited Saint-Sernin would have encountered a church that familiarly whispered to them.


The Basilica Of Saint john

Dating to ancient Greek and Roman times a basilica originally referred to a type of public building in which official business was conducted. Beginning in the fourth century of the Christian era, basilicas began to be used as places of worship. It was during this time that the construction of the great basilicas of Rome had begun. Soon these basilica churches began to play a unique role in the life of the Popes and the Universal Church.

Today, the term basilica refers to a special designation given by the Holy Father to certain churches because of their antiquity, dignity, historical importance, and their significance as a center of worship and prayer.

The history of Saint John’s Catholic Church dates back to June 7, 1905, when fourteen lots were purchased on University Avenue between 19th Street and Harding Road (now Martin Luther King Blvd.) at a cost of $8,000, under the direction of Rev. Daniel F. Mulvihill. Two additional lots were purchased on July 20, 1905 for $1,375.00.

Being deeply interested in Catholic education, the first building on the property was the present brick school where a large chapel on the second floor was used for a temporary church. The first Mass was celebrated in the partially completed school on Christmas day, 1905. In August, 1913, the basement of our present church was built and services were held there until the upper church was started. The cornerstone for the upper part of the church was laid on September 19, 1926.

On Sunday December 4, 1927 Saint John’s Catholic Church was solemnly dedicated by Most Rev. Thomas W. Drumm, D.D., Bishop of Des Moines. A Solemn Pontifical High Mass was celebrated upon the newly dedicated altar. The present altar of celebration was made in Italy and was consecrated on June 5, 1983.

Saint John’s Catholic Church was named to the National Registry of Historical Places on September 8, 1987. On December 31, 1989, Most Rev. William H. Bullock, Bishop of Des Moines, presided at the Solemn dedication of the church as a minor basilica.

A church is a sacrament in stone. It presents a sign of God’s presence in the world. As you enter the church you ascend from the normal, the everyday, and rise to encounter the living God. The very facade of this building is an invitation to come and encounter Jesus Christ. Like all church families, this one reaches out with the hands of Christ and invites you to come into the love of God, come home to the Basilica of Saint John.

The church is patterned in the style of the Northern Italian, or Lombardy Romanesque, and resembles Saint Paul’s Basilica outside the Walls of Rome.

The architects were from McGinnis and Walsh of Boston, who also designed the National Shrine in Washington D.C. found on the campus of Catholic University. The local architect was John Normile, and the contractor was Charles W. Wietz, both of Des Moines.

The cost of the structure was $480,000.00 and could not be duplicated today for several million dollars. It has a seating capacity of 900 with a completely equipped parish hall used for social and for educational purposes. The campanile at the northwest corner rises to a height of 115 feet. It houses a 600 pound bronze bell that is operated automatically with a hammer style percussion instrument. A special engraving with the name “Saint Peter-1961” adorns the base of the bell.

The Basilica of Saint John is built of Indiana Limestone. It has a tile roof and a bronze cross located on top of the bell tower. The interior is finished in plaster cast and Travertine marble, a stone used in all classical Roman structures. Looking up you will see the gold coffered ceiling. The round form of the building is carried on in the ceiling, as it is in the arches down the length of the nave.

All the gold used in the Basilica of Saint John is gold leaf. Just below the ceiling are the clerestory windows.

On the east clerestory windows you will find symbols highlighting the sacraments and cardinal virtues of the Church. On the west clerestory windows you will find symbols highlighting the offices and teachings of humankind. Below the clerestory windows are seven quotations from Scripture which presents the founding or instituting the seven sacraments of the Church. There is also one set of quotes from the Hail Mary prayer. Below the Scripture references are a series of marble disks, symbolizing the Universality of the Catholic Church.


PRESS OFFICE Diocese of the Armenian Church of America (Eastern) 630 Second Avenue, New York, NY 10016 Tel: (212) 686-0710 Fax: (212) 779-3558 E-mail: [email protected] Web: http://www.armenianchurch-ed.net


September 20, 2013 ____________________________________________________


CATHEDRAL 45TH ANNIVERSARY CELEBRATED IN GRAND STYLE


It was an inspiring day, historic as well as futuristic, as more than 200 parishioners and friends gathered in Haik and Alice Kavookjian Auditorium on Sunday, September 15 to celebrate the 45th anniversary of the consecration of St. Vartan Cathedral in New York.

The event took place following the celebration of the badarak by the Primate of the Diocese of the Armenian Church of America (Eastern), Archbishop Kahajag Barsamian on the Feast of the Exaltation of the Holy Cross. The names of more than 150 departed St. Vartan godfathers and Cathedral Project committee members were read in a special requiem service during the services.

In his homily, the Primate recounted the spiritual importance and symbolism of the cathedral-not only for the Armenian community, also for Americans who have come to pray and light candles throughout countless occasions. He especially singled out the tragic day of September 11, 2001, when hundreds of people entered the sanctuary to find solace and comfort in the wake of the terrorist attack on New York.

The Primate also expressed great appreciation to the Catholicos of All Armenians Karekin II for his gift to the Eastern Diocese of the 1500-year-old relic of St. Vartan the Brave, in honor of this 45th anniversary. The precious relic, a piece of stone encrusted with the blood of St. Vartan, is encased in a hand-crafted silver cross, which was sanctified in Etchmiadzin in a special ceremony in late August, and brought to St. Vartan Cathedral. It was unveiled for the first time on Sunday in a procession led by members of the Knights of Vartan.

Opening the luncheon and program in Kavookjian Hall, Archbishop Yeghishe Gizirian gave the invocation after which Commemoration Committee co-chair Paul Zakian offered a toast to "all who sacrificed for this sacred place."

Mistress of Ceremonies Arpine Barseghian, a medical student, speaking in English and Armenian, introduced the keynote speaker: Mark Movsesian, Professor of Law at St. John's University, and an authority on the nexus of law and religion.

<http://www.armenianchurch-ed.net/wpblog/2013/09/st-vartan-cathedral-a-messa ge-to-the-world/> In an inspiring address, Movsesian related that this cathedral which was consecrated by the late Catholicos of All Armenians Vasken I "required vision, skill and courage, and has been part of the fabric of this city." Modeled in part on the ancient St. Hripsime Church in Armenia, it is not only a "monument to antiquity, but a living spiritual and cultural center."

He recounted many milestones that have taken place in the cathedral, including the liturgical celebrations, events for young people, families, and the elderly, musical performances, art exhibitions, spiritual and educational workshops and ecumenical gatherings.

Dedicated to Vartan the Brave whom, in preserving Christianity for Armenia, achieved a "moral victory," the history of St. Vartan "resonates with the concept of religious liberty that is so fundamental to American culture-the arguments of waves of immigrants who came here," he continued. "Many of these immigrants came so that they could worship God free from state compulsion."

Sacrifice, Martyrdom, Survival, Rebirth

The story of Avarayr is one of "blood and sacrifice, of martyrdom and survival, emblematic of our history as a Christian people from the beginning." The Genocide survivors were the founders of this cathedral, Prof. Movsesian noted, and "associated this new American cathedral with the message of survival and rebirth." Many have since come having survived persecution in Azerbaijan in the 1980s and even the Copts who also have suffered persecution, conduct services here, he related.

The name of St. Vartan is a reminder that in other parts of the world, especially in Syria today, Armenians "continue to pay a price for their faith," Movsesian declared. "We must do what we can to help our brothers and sisters who are persecuted for their religion - our religion-and welcome them as our ancestors did. May the cathedral be a symbol of hope for them."

To the delight of the audience, St. Vartan Armenian School students Erik Assatryan, Valentina Assatryan, Marar Makarian, Ariana Pamoukian and Jano Tokatiyan recited several beloved Armenian poems in clear and proud voices.

Violinist Sami Mardinian and pianist Riko Higuma offered selections from Komitas, Khachaturian and Edgar Baghdasarian.

A video presentation was shown outlining the cathedral building's history and consecration, produced by Artur Petrosyan and narrated by the Diocesan Communications director Chris Zakian.

Armenia's Ambassador to the United Nations Garen Nazarian stated that for Armenians who live outside of Armenia, the cathedral is "a piece of the homeland. It is not only a peaceful sanctuary, but also embodies the strength of our faith, our spiritual and cultural heritage, and symbolizes the memory of our history and our reconstructed identity." He recalled how during the late '80s and early '90s, with Armenia struggling after the devastating earthquake, war, blockades, and a depressed economy, St. Vartan Cathedral and the Diocese served as a launching point for many of the relief efforts to support the "vital programs" in Armenia and Karabagh.

The mission of the church today, the ambassador continued, is "revival and renewal of our religion and social lives. The Armenian Apostolic Church has always been, is, and will be our solid pillar of faith and love towards each other, and towards the homeland."

Closing the memorable evening, Archbishop Khajag Barsamian recalled the powerful "I Have a Dream" speech of the Rev. Martin Luther King, Jr. "This dream became a reality for us in this country of equality and opportunity. The dream of the Armenian immigrants-60, 70, 80 years ago-became a reality. Here, we welcomed the first ambassador of a free Armenia, and here we now see the young people reciting in Armenian."

That was the dream of those who built this cathedral, and "we express our deep appreciation to them. The dream now is to see that the younger generation feels proud of their identity," the Primate stated. "It's our mission to keep the dream alive now and in the future." Expressing appreciation to the members of the Commemoration Committee, and to Ambassador Nazarian who "represents for us the strength of our country," the Primate declared, "May the ties between Armenia and the diaspora always and forever grow stronger."

The closing prayer by Archbishop Yeghishe Gizirian, and the singing of the Hayr Mer by all present closed a memorable day of reflection and gratitude.

The Commemoration Committee was under the auspices of the Primate, and under the direction of the Cathedral Dean, Very Rev. Fr. Mamigon Kiledjian. Committee members included Paul and Berta Zakian, co-chairs Araks Yeramyan Andrews, Talene Baroyan, Sona Haratunian, Dr. Kevork Niksarli, Shoghik Oganesyan, Avedis Ohannessian and Vartges Saroyan.

PHOTO CAPTION (SVC45thAnv1):

Diocesan Primate Abp. Khajag Barsamian presents the Relic of St. Vartan to the congregation, during the Divine Liturgy honoring the 45th anniversary of New York's St. Vartan Armenian Cathedral, on September 15, 2013.


PHOTO CAPTION (SVC45thAnv2):

Members of the Mid-Atlantic Knights of Vartan escort the Relic of St. Vartan into St. Vartan Cathedral, on September 15, 2013.

PHOTO CAPTION (SVC45thAnv3):

The faithful express their devotion to the Relic of St. Vartan, during the 45th anniversary Divine Liturgy at New York's St. Vartan Cathedral.

PHOTO CAPTION (SVC45thAnv4):

Prof. Mark Movsesian of St. John's School of Law, keynote speaker at the St. Vartan Cathedral 45th anniversary luncheon, on September 15, 2013.

PHOTO CAPTION (SVC45thAnv5):

Mistress of Ceremonies Arpine Barseghian, a medical student, at the cathedral 45th anniversary luncheon.

PHOTO CAPTION (SVC45thAnv6):

Abp. Yeghishe Gizirian speaks with Cathedral 45th anniversary committee co-chair Paul Zakian (left) and keynote speaker Mark Movsesian (right).


Inhoud

Construction of the Basilica probably began around 1232, just one year after the death of St. Anthony. It was completed in 1310 although several structural modifications (including the falling of the ambulatory and the construction of a new choir screen) took place between the end of the 14th and the mid-15th century. The Saint, according to his will, had been buried in the small church of Santa Maria Mater Domini, probably dating from the late 12th century and near which a convent was founded by him in 1229. This church was incorporated into the present basilica as the Cappella della Madonna Mora (Chapel of the Dark Madonna).

Sant'Antonio is a giant edifice without a precise architectural style. Over the centuries, it has grown under a variety of different influences as shown by the exterior details.

The new basilica was begun as a single-naved church, like that of St Francis of Assisi, with an apsidal chancel, broad transepts and two square nave bays roofed with hemispherical domes like that of San Marco, Venice. The exterior style is a mixing of mainly Romanesque and Byzantine elements, with some Gothic features.

Later in the 13th century, the aisles were added in a more Gothic style, the length of each nave bay being divided into two aisle bays with pointed arches and quadripartite vaults.

The eastern apse was also extended in the Gothic style, receiving a ribbed vault and nine radiating chapels in the French manner. Later also, the Treasury chapel was built in 1691 in the Baroque style by Filippo Parodi, a pupil of Bernini.

Externally, the brick facade has a Romanesque central section which was extended outwards when the aisles were built, acquiring in the process four deep Gothic recesses and an elegant arcaded balcony which stretches across the broad front of the building. The facade gable shows little differentiation between the nave and aisle, screening the very large buttresses that have the same profile and form a richly sculptural feature when the building is viewed from the side.

The domes, like the domes of St. Mark's Basilica, were raised in height externally, giving a Byzantine appearance to the building, while the multitude of small belfries which accompany the domes recall Turkish minarets. Externally, at the main roof line each section of the building is marked by a low gable decorated with blind arcading in brick. These gables combine with the domes, the broad buttresses and the little towers to create a massive sculptural form, both diverse and unified in its conglomeration of features. As a work of architecture the building is particularly effective when viewed from the north west, [ aanhaling nodig ] an extra dimension being added to the facade by the huge plinth and dynamic equestrian monument of the Condottiero Gattamelata by Donatello.

The interior of the church contains numerous funerary monuments, some of noteworthy artistic value. The Chapel of the Blessed Sacrament (Cappella del Santissimo Sacramento, also known as Cappella Gattamelata), in the right aisle, houses the tomb of the famous condottiero Gattamelata and of his son Giannantonio. The bronze tabernacle is made by Girolamo Campagna. This chapel, with its broad bands of polychrome and carved Gothic details, has had many stages of decoration, the final stage being the creation of an mosaic in the tall rear niche representing the Holy Spirit with rays of golden light descending against a background of intensely blue sky. This work was created by Lodovico Pogliaghi between 1927 and 1936.

Relics of St Anthony are to be found in the ornate Baroque Treasury Chapel (begun in 1691). The body of the saint, which was in the Madonna Mora Chapel, has, from 1350, lain in a separate transept chapel, the Chapel of St Anthony, the interior decoration being attributed to Tullio Lombardo, who also provided the sixth and seventh reliefs depicting the miracles of St Anthony (Miracle of the stingy man's heart, Miracle of the repentant man). The third relief Saint bringing back to life a man who had been murdered is a masterpiece by Girolamo Campagna. The late-16th century statues are by Tiziano Aspetti

The Basilica contains several important images of the Madonna. Die Madonna Mora is a statue of the Madonna with the Christ Child by the French sculptor Rainaldino di Puy-l'Evéque, dating from 1396. Her name refers to her black hair and olive skin tone, being interpreted as "swarthy".

Die Madonna del Pilastro is a mid-14th-century fresco by Stefano da Ferrara, located on the pier adjacent the left aisle.

Among other sculptural work is the Easter candelabrum in the apse, finished in 1515 by Andrea Briosco and considered his masterwork. The high altar area features the bronze Madonna met kind and six statues of Saints by Donatello, who also executed four reliefs with episodes of life of St. Anthony.

To the right hand side of the nave, opposite the tomb of the Saint is the large Chapel of St. James, commissioned by Bonifacio Lupi in the 1370s in Gothic style, with frescoed walls depicting the Stories of St. James and the Crucifixion by Altichiero da Zevio. Altichiero's Kruisiging is one of the most significant paintings of the late 14th century. [ aanhaling nodig ] There are several frescoes created by Girolamo Tessari.

The chin and tongue of St. Anthony are displayed in a gold reliquary at the Basilica. [2]

The composer Francesco Antonio Calegari served as maestro di cappella in the 1720s. Giuseppe Tartini, the Baroque composer and violinist, also served as maestro di cappella in the 18th century.


The new liturgical schedule for the Syro-Malabar Church awaits finalisation.

The anciently established feast-day of St Anastasia is on 25 December. She was celebrated on this date before it became the date of Christmas.

Since the time of Pope Leo the Great (440-461) the church has been the stational church for the second Mass of Christmas, which is celebrated at dawn on Christmas Day. It has become the tradition for students from several Roman seminary colleges to take part in this celebration.

As of March 2019, the so-called Mantle of St Joseph is displayed for veneration for some time on the Feast of St Joseph (19th March.) In 2019, the relic was displayed at Mass at 19:00, and veneration continued until 21:00. It is up to the Syro-Malabar Church to continue this practice after their takeover in 2021.


Watch the video: Saint Hripsime Church 094419410