Wet op uitleenhuur [1940] - Geskiedenis

Wet op uitleenhuur [1940] - GeskiedenisWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Of dit nou verorden is sodat hierdie wet aangehaal kan word: ''n Wet om die verdediging van die Verenigde State te bevorder'.

(a) Nieteenstaande die bepalings van enige ander wet, kan die president van tyd tot tyd, wanneer hy dit in belang van nasionale verdediging ag, die minister van oorlog, die sekretaris van die vloot of die hoof van enige ander departement magtig of agentskap van die Regering— (I) Om te vervaardig in arsenale, fabrieke en skeepswerwe onder hul jurisdiksie, of andersins aan te skaf, in die mate waarin fondse daarvoor beskikbaar gestel word, of kontrakte wat van tyd tot tyd deur die kongres gemagtig word, of beide verdedigingsartikels vir die regering van enige land wie se president die president noodsaaklik ag vir die verdediging van die Verenigde State.

(2) Om enige verdedigingsartikel aan sodanige regering te verkoop, eiendomsreg oor te dra, te ruil, te verhuur, te leen of andersins te verkoop, maar geen verdedigingsartikel wat kragtens paragraaf (1) vervaardig of verkry is nie, mag op geen manier weggedoen word ingevolge hierdie paragraaf, behalwe na konsultasie met die stafhoof van die weermag of die hoof van vlootoperasies van die vloot, of albei. Die waarde van verdedigingsartikels wat op enige wyse weggedoen is ingevolge hierdie paragraaf en verkry is uit fondse wat tot dusver bewillig is, mag nie $ 1,300,000,000 bedra nie. Die waarde van sodanige verdedigingsartikels word bepaal deur die hoof van die betrokke departement of agentskap of die ander departement, agentskap of amptenaar wat op die wyse bepaal word in die reëls en regulasies wat hier uitgereik word. Verdedigingsartikels verkry uit fondse wat hierna aan enige departement of agentskap van die regering toegewys is, behalwe uit fondse wat kragtens hierdie wet bewillig is, mag op geen enkele manier onder die gesag van hierdie paragraaf ontslae geraak word nie, behalwe in die mate wat die kongres hierna magtig in die wette wat sodanige fondse toewys of andersins.

(3) Om te toets, te inspekteer, te bewys, te herstel, te versier, te herstel of andersins in 'n goeie werkende toestand te plaas, in die mate waarin fondse daarvoor beskikbaar gestel word, of kontrakte van tyd tot tyd deur die kongres goedgekeur word, of albei , enige verdedigingsartikel vir sodanige regering, of om enige of al hierdie dienste deur privaat kontrak aan te skaf.

(4) Om enige sodanige regering inligting oor verdediging te verstrek, met betrekking tot enige verdedigingsartikel wat ingevolge paragraaf (2) van hierdie subartikel aan sodanige regering verskaf word.

(5) om enige verdedigingsartikel wat op hierdie wyse ingevolge hierdie subartikel weggedoen is, aan 'n sodanige regering ter vrystelling te gee,

(b) Die bepalings en voorwaardes waarop sodanige buitelandse regering hulp ontvang kragtens subartikel (a), is dié wat die president bevredigend ag, en die voordeel vir die Verenigde State kan wees betaling of terugbetaling in natura of eiendom, of ander direkte of indirekte voordeel wat die President bevredigend ag.

(c) Na 30 Junie 1943, of na die aanneem van 'n gelyktydige besluit deur die twee huise voor 30 Junie 1943, wat verklaar dat die bevoegdhede verleen deur of ingevolge subartikel (a) nie meer nodig is om die verdediging van die Verenigde State, nóg die president, nóg die hoof van enige departement of agentskap, oefen enige van die bevoegdhede uit wat kragtens of ingevolge sodanige artikel (a) verleen word; behalwe dat tot 1 Julie 1946. enige van sodanige bevoegdhede uitgeoefen kan word in die mate wat nodig is om 'n kontrak of ooreenkoms met so 'n buitelandse regering te sluit voor 1 Julie 1943, of voor die aanvaarding van sodanige gelyktydige besluit, wat ook al die vroeër.

(d) Niks in hierdie wet word uitgelê om die konvooi -vaartuie deur vlootvaartuie van die Verenigde State te magtig of toe te staan ​​nie.

(e) Niks in hierdie wet mag uitgelê word om die toelating van 'n Amerikaanse vaartuig in 'n gevegsgebied in stryd met artikel 3 van die neutraliteitswet van 1939 te magtig of toe te laat nie.

Afdeling 8

Die oorlogsekretarisse en die vloot is hierby gemagtig om wapens, ammunisie en oorlogswerktuie te koop of andersins aan te skaf wat geproduseer word binne die jurisdiksie van enige land waarop artikel 3 van toepassing is, wanneer die president dit nodig ag in die aankoop of verkryging. die belange van die verdediging van die Verenigde State.

Afdeling 9

Die president kan van tyd tot tyd. sodanige reëls en regulasies bekend maak as wat nodig en gepas is om enige van die bepalings van hierdie wet uit te voer; en hy kan enige bevoegdheid of gesag uitoefen deur hierdie Wet verleen deur die departement, agentskap of beampte wat hy bepaal.


Kontant en geld (Tweede Wêreldoorlog)

Kontant en dra was 'n beleid deur die Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt wat op 'n gesamentlike sitting van die Amerikaanse kongres op 21 September 1939 aangekondig is, na die uitbreek van die oorlog in Europa. Dit vervang die Neutraliteitswette van 1937, waardeur strydlustiges slegs nie -militêre goedere uit die Verenigde State kon koop, solank die ontvangers onmiddellik kontant betaal en alle risiko's met hul eie skepe aanvaar. [1] 'n Hersiening in 1939 het die verkoop van militêre wapens aan strydlustiges op dieselfde kontant-en-dra-basis moontlik gemaak. [2]


Verhuur-huur

Vroeg in die Tweede Wêreldoorlog het die Verenigde State 'n plan opgestel, genaamd Lend-Lease, om die nasies te help wat toe teen die asmagte (Duitsland, Japan en Italië) geveg het. Roosevelt het op 17 Desember 1940 op 'n nuuskonferensie oor die plan begin praat en uitgebrei oor die idee tydens 'n Fireside Chat op 29 Desember. Tydens die nuuskonferensie het hy gesê:

Ons kan baie seker wees dat die afwykende diplomatieke, ekonomiese en politieke metodes wat Duitsland vir alle lande naby haar gebruik het, ook in die toekoms in die streke suid van ons toegepas sou word. Eerstens kom ekonomiese penetrasie, naby ekonomiese afhanklikheid, dan politieke immigrasie en politieke inmenging. Daarna sou ons die vestiging van marionetregimes onder Nazi of inheemse beheer sien, en uiteindelik die bewapening van die lande en hul militêre oorheersing deur Nazi's.

Ek glo dat ons mense nou vasbeslote is om hul bes te doen om Brittanje te red en sodoende hulself te red van die laste van toekomstige militarisme en oorlog en van 'n omverwerping van die Amerikaanse lewe.


Wet op uitleen en huurooreenkomste

Uitleenhuurwet en ooreenkomste (1941) .Toe die Britte in Desember 1940 nie meer kontant kon betaal vir wapens en ammunisie nie, het Franklin D. Roosevelt voorgestel om oorlogsvoorrade te verhuur of uit te leen aan diegene wat teen die as veg. Hy het dit vergelyk met die leen van 'n tuinslang aan 'n buurman wie se huis brand. Toe die brand eers uit is, het FDR gesê, en hy gee dit vir my terug en bedank my baie, of as dit beskadig is, het hy dit vervang. Amerikaners debatteer drie maande lank oor die Lend ‐Lease -wetsontwerp in die kongres. Isolationiste het dit veroordeel dat Amerika in 'n ander Europese oorlog gelei is, soos in die Eerste Wêreldoorlog. Maar baie Amerikaners het die behoefte gesien om Brittanje en China teen Duitsland en Japan te help. Deur die wetsontwerp deur H.R. 1776 te nommer, het dit 'n patriotiese aura gekry, en Lend ‐Lease het uiteindelik 'n 60 � stem in die Senaat en 317 � in die Huis geslaag.

Ondertekend op 11 Maart 1941, het Lend ‐Lease die president toegelaat om die president te verkoop, die titel oor te dra aan, om te ruil, te verhuur, te leen of andersins te beskik oor ” verdedigingsartikels aan 'n land waarvan die president die president noodsaaklik ag verdediging van die Verenigde State. ” Kongres het aanvanklik $ 7 miljard bewillig, met 'n totale besteding van meer as $ 50 miljard teen die einde van die Tweede Wêreldoorlog. Die Britte het die grootste deel van $ 31,6 miljard in Lend ‐Lease -hulp ontvang. Na die Duitse inval in die Sowjetunie in Junie 1941, verskaf Roosevelt Lend ‐Lease aan die USSR $ 11 miljard, waarsonder die oorlog verlore sou gewees het, soos Josef Stalin toegegee het. Daardie onwettigste daad, soos Winston S. Churchill Lend ‐Lease genoem het, het die Verenigde State van Amerika verander in 'n karsenaal van demokrasie en 'n oorwinning in die Tweede Wêreldoorlog.
[Sien ook Isolationism World War II: Military and Diplomatic Course.]

Warren F. Kimball, The Most Usordid Act: Lend ‐Lease, 1939 �, 1969.

Haal hierdie artikel aan
Kies 'n styl hieronder en kopieer die teks vir u bibliografie.

"Wet op uitleen en huurooreenkomste." The Oxford Companion to American Military History. . Encyclopedia.com. 17 Junie 2021 & lt https://www.encyclopedia.com & gt.

"Wet op uitleen en huurooreenkomste." The Oxford Companion to American Military History. . Ontsluit 17 Junie 2021 van Encyclopedia.com: https://www.encyclopedia.com/history/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/lend-lease-act-and-agreements

Aanhalingsstyle

Encyclopedia.com gee u die geleentheid om verwysingsinskrywings en artikels aan te haal volgens algemene style van die Modern Language Association (MLA), The Chicago Manual of Style en die American Psychological Association (APA).

Kies 'n styl in die 'Gee hierdie artikel' -hulpmiddel om te sien hoe alle beskikbare inligting lyk as dit volgens die styl geformateer is. Kopieer en plak dan die teks in u bibliografie of lys van werke.


Dokumentkategorie

Na twee maande van verhore en debat, het die Huis van Verteenwoordigers hierdie wetsontwerp, HR 1776, "'n Wet ter bevordering van die verdediging van die Verenigde State" goedgekeur, wat bekend gestaan ​​het as die Lend -Lease Act.

Groot -Brittanje, wat in oorlog met Nazi -Duitsland gewikkel was, het tydens die vroeë jare van die Tweede Wêreldoorlog swaar militêre en finansiële verliese gely. Die Verenigde State het Groot -Brittanje en ander bondgenote voorsien van militêre voorrade en toerusting deur middel van 'n "cash and carry" -stelsel wat deur die Neutraliteitswet van 1939 toegelaat is. Hierdie reëling het van die kopers vereis om kontant te betaal en die goedere self te vervoer, sodat die Verenigde State behou die voorkoms van neutraliteit in die konflik. Eerste minister Winston Churchill was bekommerd dat sy land binnekort nie vir voorrade sou kon betaal nie, en het 'n beroep op die Verenigde State gedoen om bykomende hulp aan Groot -Brittanje. President Franklin Roosevelt het 'n leenhuurstelsel voorgestel wat militêre hulp aan "die regering van enige land versprei wat die president noodsaaklik ag vir die verdediging van die Verenigde State." Die president het ook die toepaslike terugbetaling bepaal. Hierdie plan het die Verenigde State in staat gestel om die oorlog teen die asmagte te ondersteun sonder om Amerikaanse troepe by 'n buitelandse oorlog te betrek.

Roosevelt het geredeneer: 'Ons kan nie, en ons sal nie, vir hulle sê dat hulle moet oorgee nie, bloot weens die huidige onvermoë om te betaal vir die wapens wat ons weet dat hulle moet hê.' Isolationiste van die kongres, wat gekant was teen ingryping in die oorlog, het beweer dat 'n uitleenbeleid die Amerikaanse neutraliteit verontagsaam en die president 'feitlik onbeperk' gesag gee. Na baie debatvoering het die Huis en die Senaat die wet goedgekeur, en president Roosevelt het dit op 11 Maart 1941 vinnig onderteken.


Marshall Myths: "Die mees onsedelike wet in die geskiedenis"

Die uitdrukking “die mees onbeskaamde daad in die geskiedenis” word korrek toegeskryf aan die immer welsprekende Winston Churchill, maar daar is groot verwarring oor wat Churchill bedoel het toe hy hierdie titel toegeken het. Diegene wat glo dat Churchill hierdie frase gebruik het om die Marshall -plan te beskryf, bestendig nog 'n Marshall -mite. Die opsporing van Churchill se gebruik van die frase in sy toesprake toon aan dat dit gebruik is om Lend-Lease te beskryf, nie die Marshall-plan nie.

As u die "mees onordelike daad in die geskiedenis" verkeerdelik aan die Marshall -plan toegeskryf het, moet u nie te hard op uself wees nie. 'N President, 'n premier, 'n ambassadeur, joernaliste en talle publikasies het almal dieselfde fout gemaak.

Die oorspronklike wanindeling van Churchill se aanhaling verskyn in die boek Sketse uit die lewe van mans wat ek geken het deur Dean Acheson, wat in 1960 gepubliseer is. Die verkeerde toekenning van die aanhaling kan ook gevind word in 'n mondelinge geskiedenisonderhoud van 26 Februarie 1969 deur John W. Snyder, sekretaris van die tesourie onder president Harry Truman. Uit hierdie twee bronne het die fout om die Marshall -plan te identifiseer as "die onsydigste daad in die geskiedenis" baie vermeerder en bygedra tot die verwarring rondom die aanhaling wat vandag bestaan.

Die vroegste gedokumenteerde gebruik van "die mees onordelike daad in die geskiedenis" verskyn in Churchill se toespraak in die Mansion House in Londen op 10 November 1941. In die toespraak wat Churchill sê: "Die huurooreenkoms moet sonder twyfel as die mees onordelike beskou word tree in die hele opgetekende geskiedenis op. ” Churchill het hierdie aanhaling weer gebruik toe hy in die laerhuis na die dood van president Franklin Roosevelt gepraat het, toe hy opgemerk het: 'Terselfdertyd het hy die buitengewone mate van hulp genaamd Lend-Lease bedink, wat die mees onselfsugtige en onsydige sal wees. finansiële daad van enige land in die geskiedenis. ”

Beide Lend-Lease en die Marshall-plan behels die voorsiening van beduidende bedrae hulp aan die buiteland, so die verwarring in die verlede oor die Churchill-aanhaling is begryplik. Die oorspronklike toesprake waarin die aanhaling van Churchill verskyn, laat geen twyfel bestaan ​​dat dit met verwysing na Lend-Lease gemaak is nie.

President Franklin Roosevelt het Lend-Lease op 11 Maart 1941 onderteken. Die herdenking van die oprigting van Lend-Lease lyk na 'n geskikte tyd om die verklaring van Churchill te heroorweeg en noem dit 'die mees onsydige daad in die geskiedenis' in die hoop om uiteindelik die voortgesette staking daarvan te stop verkeerde toewysing aan die Marshall -plan.


Belangrike feite en inligting

Agtergrond

 • In April 1940 het Adolf Hitler binnegeval en beheer oor Noorweë, Denemarke, verkry.
 • In Mei 1940 word Winston Churchill die Britse premier en stel William Stephenson aan as Britse veiligheidskoördinasie.
 • Die Amerikaanse president Franklin Roosevelt het maniere gesoek om Groot -Brittanje te help om die oorlog teen die Duitsers te verloor. Roosevelt het die Amerikaanse wapens en ammunisie verskaf en die versending daarvan na Brittanje goedgekeur.
 • In Junie 1940, tydens die uitbreek van die oorlog in Europa, as deel van die "Cash and Carry Program", is die Britte toegelaat om nie-oorlogsmateriaal met goud te koop.
 • In September 1940 is The Tizard Mission (Britse tegniese en wetenskaplike sending) na die Verenigde State gestuur.
 • Op 17 Desember 1940 het Roosevelt 'n toespraak met die Amerikaanse republiek gehou en verklaar dat die VSA die Arsenal van Demokrasie sou wees. Roosevelt het ook die verkoop van ammunisie aan Brittanje en Kanada voorgestel.
 • Vroeg in Februarie 1941 is op 'n peiling deur die George H. Gallup -organisasie onthul dat slegs 22% ongekwalifiseerd teen die voorstel van president Roosevelt was en dat 54% van die Amerikaners ten gunste was van hulp aan Brittanje.
 • In Februarie 1941 was 69% van die Demokrate ten gunste van die huurooreenkoms, terwyl slegs 38% van die Republikeine die wetsontwerp voorstaan.
 • In Maart 1941 het 79% van die Demokrate in die Senaat "ja" gestem en 37% van die Republikeine in die Senaat het hom aangeneem met die goedkeuring van die Wet op Verhuring.

Die Wet op Verhuring van 1941

 • Op 11 Maart 1941 onderteken president Franklin Roosevelt die wetsontwerp op huurooreenkoms, wat die VSA in staat stel om die titel te verkoop, te ruil, te verhuur, te leen of andersins te beskik oor 'n regering waarvan die president noodsaaklik lyk. ter verdediging van die Verenigde State. ”
 • Die Wet op Verhuring is uitgebrei na China, Statebondslande en die Sowjetunie. Dit was bedoel om die nasies wat toe teen die as -magte (Duitsland, Japan en Italië) geveg het, te help.
 • Die Verenigde State het goedere en dienste gelewer in die stryd teen Nazi -Duitsland en Italië. In ruil daarvoor sou bondgenote die Verenigde State terugbetaal deur die goedere terug te stuur of dit ter ondersteuning van die saak te gebruik, of deur 'n soortgelyke oordrag van goedere.
 • 'Destroyers for Bases' het gevra dat 50 Amerikaanse vernietigers van die Amerikaanse vloot verruil word vir die gebruik van 8 Britse vlootbasisse langs die Noord -Atlantiese kus.
 • Op 14 Augustus 1941 het die Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt en die Britse premier Winston Churchill ooreengekom om demokrasie, ekonomiese vooruitgang en vryhandel te verdedig. Hierdie ooreenkoms staan ​​bekend as die Atlantic Charter, 'n gesamentlike verklaring by Naval Station Argentia.
 • Op 4 September 1941 is 'n Duitse duikboot (U-boot) U-652 in die Noord-Atlantiese Oseaan op die USS destroyer greer (DD-145) afgevuur.
 • Op 11 September 1941, op 'n nasionale radioadres, het Roosevelt die Amerikaanse vloot beveel om op Duitse oorlogskepe in die Wes -Atlantiese Oseaan te vuur.
 • In 7 Desember 1941 is die meester-huurooreenkoms onderteken deur die Verenigde State en veertien van sy bondgenote.
 • Die wet het dit moontlik gemaak om voorrade te leen of te verhuur aan enige land met 'n belangrike belang.
 • Artikel VII van die hoofhuurverhuringswet is opgestel deur die onderhandelaars en verklaar dat:
  Die bepalings en voorwaardes daarvan sal sodanig wees dat die handel tussen twee lande nie belas word nie, maar dat dit ekonomiese wedersydse voordelige ekonomiese verhoudinge tussen hulle bevorder en die verbetering van wêreldwye ekonomiese aangeleenthede sal bevorder. ”
 • Dit het bepaal dat die VSA wapens, voedsel of toerusting kon stuur na enige land wat sukkel teen die as -lande (Duitsland, Italië en Japan).
 • Die Britte verskaf voorrade en basisse vir Amerikaanse magte, gee hulle Rolls Royce Merlin-enjins vir die P-51 Mustang-vegvliegtuig, atoombom-inligting en nabyheidsbrandbloudrukke.

Statebond en administrasie

 • Die opposisie het opgehou toe Adolf Hitler die bepalings van die Molotov-Ribbentrop-verdrag oortree het.
 • Die USSR het baat gevind by die Amerikaanse oorlogsmateriaal tydens die oorlog teen die Duitse Wehrmacht.
 • Die Verenigde State het $ 1 miljard aan Lend-Lease-lenings aan die Sowjetunie goedgekeur, met 'n terugbetalingstermyn van 5 jaar nadat die oorlog verby was, sonder rente of terugbetalings.
 • Lauchlin Bernard Currie, administratiewe assistent van president Franklin Roosevelt, was 'n Sowjet-spioen en was adjunk vir Lend-Lease-hulp aan die Chinese KMT (Kuomintang). Currie is na China gestuur in die hoop dat hy die Chinese in staat sou stel om groot Japannese leërs vas te maak.
 • Hugh Woods en William L. Boyd van die China National Air Corporation (CNAC) het die eerste vlug oor die Hump, die lugtoevoerroete tussen China en Birma, gemaak.
 • Franklin Roosevelt het George Marshall ingelig dat hy die voorrade wat Chiang Kai Shek aangevra het, sonder enige voorbehoud gaan goedkeur, wat 500 vliegtuie en 10 000 ton voorrade insluit wat oor die bult afgelewer moet word.
 • President Roosevelt het Edward R. Stettinius aangestel as uitvoerende hoof van staal, en in September 1943 is Stettinius bevorder tot onder -minister van buitelandse sake.
 • Harry Lloyd Hopkins was die hoof diplomatieke adviseur en probleemoplosser vir Roosevelt. Tydens die Tweede Wêreldoorlog is hy aangestel om met Sowjet -amptenare om te gaan.
 • Hopkins se eweknie, Anastas Mikoyan, was verantwoordelik vir USSR's Lend Lease.

Fases van aflewerings aan die Sowjetunie

 • Van 22 Junie tot 30 September 1941 het die voorhuurperiode goud- en mineraalbetalings moontlik gemaak.
 • Gedurende die eerste protokolperiode van 1 Oktober 1941 tot 30 Junie 1942 het die USSR 400 vliegtuie, 500 tenks en 10 000 vragmotors per maand voorsien van Amerikaanse kredietfinansiering. Hierdie voorrade is deur die Verenigde Koninkryk vervaardig en afgelewer.
 • Gedurende die tweede protokolperiode van 1 Julie 1942 tot 30 Junie 1943 (onderteken op 6 Oktober 1942) was die VSA en Brittanje daartoe verbind om die massiewe hoeveelheid geallieerde besendings aan die USSR te lewer.
 • Die derde protokolperiode was van 1 Julie 1943 tot 30 Junie 1944 (onderteken 19 Oktober 1943).
 • Die vierde protokolperiode van 1 Julie 1944 tot 12 Mei 1945 het aflewerings vir die duur van die oorlog met Japan voortgesit onder die “Milepost ” ooreenkoms.
 • Amerikaanse aflewerings vir huur aan Rusland:
  • 400 000 vragmotors, 12 000 tenks, 13 000 lokomotiewe en spoorwaens, 32 000 motorfietse, 8 000 kanonne en masjiengewere, 400 000 metaalsnymasjiengereedskap, 40 000 veldradio's, 135 000 submasjiengewere, 400 radarstelsels, 300 000 ton plofstof, 2 670 371 ton petroleumprodukte (petrol en olie), 4,478,116 ton voedsel (blikkiesvleis, suiker, meel, sout, ens.), en 9 920 plat motors.
  • Op 27 Junie 1942, met die Anglo-Sowjet Militêre Voorradeooreenkoms, was die militêre hulp tydens die oorlog heeltemal gratis.
  • Die eerste Britse hulpkonvooi vertrek langs die gevaarlike Arktiese seeroetes na Murmansk. Hulle was bekend as die Arktiese konvooie. Die teruggaande skepe het die goud gedra wat die USSR gebruik het om die VSA te betaal. Hulpmiddels was: 3,000+ orkane, 4000 ander vliegtuie, 2,560 bren-draers, 5000+ tenkweergeweer, 5,218 tenks, 4,020
  • ambulanse en vragmotors, 1 721 motorfietse, 323 masjinerie -vragmotors, £ 1,15 miljard se vliegtuigmotors en 15 miljoen paar stewels. In totaal was dit 4 miljoen ton oorlogsmateriaal.

  Kanadese hulp aan die geallieerde poging

  • Vir aflewering na Brittanje, China en Rusland het president Roosevelt Lend-Lease toegelaat om voorrade uit Kanada te koop.
  • Tydens die oorlog het Kanada geskenke van altesaam $ 3,5 miljard aan Kanada gegee om Kanadese voedsel en oorlogsvoorrade te koop met 'n lening van $ 1 miljard.
  • 99 jaar lank is die Gander Air Base (RCAF Station Gander) geleë op die Gander Internasionale Lughawe, gebou in 1936 in Newfoundland, deur Brittanje aan Kanada verhuur.
  • In 1949 word die huurkontrak oortollig toe Newfoundland die tiende provinsie van Kanada word.

  Anglo-Amerikaanse lening

  • Na die afsnydatum hef die VSA 'n afslag van 90% omdat die Kongres nie die geskenk van goedere aan die USSR goedgekeur het nie.
  • Groot hoeveelhede goedere en voorrade wat nie afgelewer is nie, was in transito toe die Wet op Verhuring van Huurkontrakte beëindig is.
  • Die oorblywende Lend Lease -items is teen 'n nominale waarde van 10% verkoop met 'n aanvanklike leningswaarde van £ 1,075 miljard aan Brittanje.
  • Die betaling was teen 2% rente vanaf 1951, met vyf jaar uitgestelde betalings.
  • Op 29 Desember 2006 is die finale betaling van $ 83,3 miljoen gemaak.

  Beëindiging van huurkontrak

  • In September 1945 beëindig die Amerikaanse president, Harry S. Truman, die Lend Lease Act.
  • Die USSR en Brittanje was erg ontsteld oor die onverwagte beëindiging.
  • Truman het die program vir na -oorlogse verligting en lenings beëindig.
  • In 1945 leen die VSA $ 3,75 miljard aan Brittanje en $ 500 miljoen aan Frankryk teen 2% rente.
  • Stalin versoek om 'n lening van $ 6 miljard, maar president Truman verwerp sy versoek.
  • Reverse Lend Lease van die Verenigde Koninkryk na die VSA bevat die volgende:
   • £ 163,944,000 gestuurdienste
   • £ 48,496,000 binnelandse vervoer
   • £ 222,800,000 Britse kapitaalinstallasies
   • £ 117,341,000 vliegvelde van die Amerikaanse lugmag

   Uitwerking van die wet:

   • Tydens die oorlog het die VSA voortgegaan om die lande met die geallieerde mag te ondersteun (Verenigde Koninkryk, Frankryk, Sowjetunie en China).
   • Baie lande het voordeel getrek uit die Lend Lease -wet om meer voorraad uit die VSA te ontvang.
   • Die Sowjetse Rooi leër het twee derdes van hul Dodges- en Studebakers-vragmotors uit Amerika ontvang.
   • Die USSR het 2 000 lokomotiewe ontvang.
   • Die Lend Lease het die USSR 4,292 Britse tenks, 3,734 Amerikaanse tenks en 1,400 Kanadese tenks gestuur.
   • Stalin het gefokus op die behoefte van die USSR aan voedsel en industriële voorrade (metale), aangesien die USSR hul eie fabrieke gehad het om hul eie gevegstoerusting te vervaardig.

   Werkblaaie vir huurooreenkoms

   Dit is 'n fantastiese bundel wat alles bevat wat u moet weet oor die Wet op Verhuring van Huur op 25 diepgaande bladsye. Hierdie is gereed-vir-gebruik Lend-Lease Act-werkkaarte wat perfek is om studente te leer oor die Wet op Huur-huur van 1941.

   Volledige lys met ingesluit werkkaarte

   • Feit oor wet op verhuring
   • Die Wet op Verhuring van 1941
   • Groot drie geallieerde magte
   • Lend-Lease-geallieerde lande en aslande
   • Gevolge van die Wet op Verhuring
   • Wet op huurooreenkoms
   • Politieke spotprentanalise
   • Woordeskat
   • Webkartering
   • Plakkaat maak

   Skakel/noem hierdie bladsy

   As u na die inhoud op hierdie bladsy op u eie webwerf verwys, gebruik die onderstaande kode om hierdie bladsy as die oorspronklike bron te noem.

   Gebruik met enige kurrikulum

   Hierdie werkkaarte is spesifiek ontwerp vir gebruik met enige internasionale kurrikulum. U kan hierdie werkblaaie gebruik soos dit is, of dit met Google Skyfies wysig om dit meer spesifiek te maak vir u eie studentevaardigheidsvlakke en kurrikulumstandaarde.


   Die Wet op Verhuring

   Die senaat het 'n aanvullende wetsontwerp op $ 5,98 miljard goedgekeur 23 Oktober, 1941, wat die Verenigde State 'n stap nader aan direkte betrokkenheid by die Tweede Wêreldoorlog gebring het. Die Lend-Lease Act, wat in Maart 1941 deur die kongres goedgekeur is, het president Roosevelt feitlik onbeperkte bevoegdheid gegee om materiële hulp soos ammunisie, tenks, vliegtuie, vragmotors en voedsel aan die oorlogspoging in Europa te gee sonder om die amptelike posisie van neutraliteit te skend en rsquos . Die aanvullende rekening het die bedrag van die beskikbare hulp op byna $ 13 miljard beloop. Hierdie hulp was bedoel om te help met die verdediging van nasies wie se veiligheid noodsaaklik geag is vir die veiligheid van die Verenigde State. President Roosevelt, wat die Amerikaanse ingryping in die Tweede Wêreldoorlog bevoordeel het, bepleit die opstel van die program as 'n manier om indirekte steun aan die Geallieerdes te bied sonder om die VSA in 'n oorlog te betrek waarvoor daar nog nie oorweldigende openbare steun was nie.

   Verhuur-huur aan Brittanje. Engelse meisies, lede van die Auxiliary Territorial Service, Move Armfuls of American Rifles wat pas uit die Verenigde State aangekom is onder Lend-Lease. Verenigde State. Office of War Information, [tussen 1940 en 1946]. Plaasveiligheidsadministrasie/kantoor van oorlogsinligting Swart-en-wit negatiewe. Afdelings vir afdrukke en foto's

   En so sal ons land wees wat ons mense verklaar het dat dit die arsenaal van demokrasie moet wees. & rdquo

   President Franklin D. Roosevelt, Speech on Lend-Lease Act, 15 Maart 1941

   Die Verenigde State het in Desember 1941 formeel die oorlog betree, na die Japannese aanval op Pearl Harbor.

   President Roosevelt onderteken die oorlogsverklaring teen Japan. Verenigde State. Office of War Information, Des. 1941. Farm Security Administration/Office of War Information Black-and-White Negatives. Afdelings vir afdrukke en foto's

   Die Lend-Lease-program, wat aanvanklik geskep is om Groot-Brittanje te help, is uitgebrei na China en die Sowjetunie. Teen die einde van die oorlog het die Verenigde State meer as $ 49 miljard aan Lend-Lease-hulp aan bykans veertig lande verleng.

   Verhuur-huur aan Brittanje. 'N Besending van 155 mm. Howitzers wat pas uit die Verenigde State aangekom het onder Lend-Lease, word voorberei vir diens by 'n Ordnance Depot in Engeland. Verenigde State. Office of War Information, [tussen 1940 en 1946]. Plaasveiligheidsadministrasie/kantoor van oorlogsinligting Swart-en-wit negatiewe. Afdelings vir afdrukke en foto's

   Baba Betty Rothwell is mal oor haar lemoensap. Sy was baie maer en siek totdat Lend-Lease-gekonsentreerde lemoensap in Engeland aangekom het en hellip. Verenigde State. Office of War Information, April 1943. Plaasveiligheidsadministrasie/Office of War Information Black-and-White Negatives. Afdelings vir afdrukke en foto's


   Die Wet op Verhuring van 1941

   Roosevelt wou die nasie na 'n meer aktiewe rol in die konflik beweeg, en wou Brittanje alle moontlike hulp kort na oorlog bied. As sodanig is Britse oorlogskepe toegelaat om herstelwerk in Amerikaanse hawens te doen en opleidingsgeriewe vir Britse dienspligtiges is in die VSA opgerig. Amptelik getiteld 'N Wet ter bevordering van die verdediging van die Verenigde State, is die Lend-Lease Act op 11 Maart 1941 onderteken.

   Hierdie handeling het die president die mag gegee om 'n verdedigingsartikel te verkoop, te verkoop, te verhuur, te verhuur, te leen of op 'n ander manier aan sodanige regering [wie se verdediging die president noodsaaklik ag vir die verdediging van die Verenigde State] te verkoop. Dit het Roosevelt in werklikheid toegelaat om die oordrag van militêre materiaal na Brittanje toe te staan, met die verstandhouding dat dit uiteindelik betaal sou word of teruggestuur sou word as dit nie vernietig word nie. Om die program te administreer, het Roosevelt die Office of Lend-Lease Administration gestig onder leiding van die voormalige uitvoerende hoof van die staalbedryf, Edward R. Stettinius.

   Met die verkoop van die program aan 'n skeptiese en nogal ietwat isolasionistiese Amerikaanse publiek, het Roosevelt dit vergelyk met die leen van 'n slang aan 'n buurman wie se huis brand. "Wat doen ek in so 'n krisis?" het die president die pers gevra. "Ek sê nie. 'Buurman, my tuinslang het my $ 15 gekos, jy moet my $ 15 daarvoor betaal' - ek wil nie $ 15 hê nie - ek wil my tuinslang terug hê nadat die brand verby is." In April brei hy die program uit deur hulp aan China aan te bied vir hul oorlog teen die Japannese. Deur die program vinnig te benut, het die Britte deur middel van Oktober 1941 meer as $ 1 miljard aan hulp ontvang.


   FDR keur Lend-Lease-hulp aan die USSR goed

   Op 30 Oktober 1941 keur president Roosevelt, vasbeslote om die Verenigde State uit die oorlog te hou, terwyl hy hul bondgenote help, reeds $ 1 miljard aan Lend-Lease-lenings aan die Sowjetunie goed. Die voorwaardes: geen rente en terugbetaling hoef eers vyf jaar nadat die oorlog verby was, te begin nie.

   Die Lend-Lease-program is opgestel deur president Roosevelt en op 11 Maart 1941 deur die kongres goedgekeur. om militêre hulpbronne wat die president uiteindelik geag het in die belang van die verdediging van die Verenigde State, te ruil, te verhuur, te leen of andersins te beskik. Die redenasie was: As 'n buurman daarin geslaag het om sy huis te verdedig, is die veiligheid van u huis verbeter.

   Alhoewel die Sowjetunie reeds Amerikaanse militêre wapens ontvang het en nou $ 1 miljard aan finansiële hulp belowe is, moes die Kongres formele goedkeuring verleen om die Lend-Lease-program tot die USSR uit te brei. Die antikommunistiese gevoel het baie heftige debat beteken, maar die Kongres het uiteindelik op 7 November die verlenging goedgekeur.

   Teen die einde van die oorlog is meer as $ 50 miljard aan fondse, wapens, vliegtuie en skepe aan 44 lande versprei. Na die oorlog het die Lend-Lease-program verander in die Marshall-plan, wat fondse bewillig het vir die herlewing van demokratiese nasies, selfs as hulle voormalige vyande was.