Waarom was Frankryk se geboortesyfer laag van 1800 tot die Tweede Wêreldoorlog?

Waarom was Frankryk se geboortesyfer laag van 1800 tot die Tweede Wêreldoorlog?We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Geïnspireer deur hierdie lemma op Wikipedia, sowel as 'n paar paragrawe hier en daar in Piketty's Hoofstad in die 21ste eeu Ek stel die vraag hoe die lae geboortesyfer in Frankryk tussen 1800 en die Tweede Wêreldoorlog kon ontstaan ​​het. Ek sien twee afsonderlike dimensies van hierdie vraag:

1) Wat is die sosio-ekonomiese en/of kulturele oorsaak van hierdie lae geboortesyfer: bv. het die Franse erfeniswette inderdaad so 'n groot rol gespeel (soos die Wikipedia -bladsy suggereer).

2) Watter voorbehoedmetodes laat so 'n lae geboortesyfer toe? Dit is moeilik om te dink dat so 'n lae geboortesyfer heeltemal te wyte is aan 'n gebrek aan seksuele omgang. Alhoewel ek relatief onkundig is oor die historiese ontwikkeling van betroubare voorbehoedmiddels, het ek dit nog altyd as iets van die tydperk na die Tweede Wêreldoorlog beskou. (Vermoedelik vergis ek my?)


tl; dr

Daar is tans geen konsensus oor 'die een oorsaak' of selfs 'n algemeen aanvaarde verduideliking nie. Dit is baie ingewikkeld. Slegs verskeie aspekte van 'n menigte invloedfaktore word bespreek in 'n voortdurende debat oor die demografiese oorgange. Antwoorde op hierdie vraag wat beweer het gevind die Die oplossing is gewoonlik heeltemal onvoldoende om die verskynsel toe te verduidelik en probeer om nou 'n politieke agenda te bevorder.


In teenstelling met 'n algemene mite, is voorbehoedmetodes soos kondome en die pil verreweg nie die enigste manier om geboortebeperking te gebruik nie. Dit beteken dat punt 2 van die vraag vir hierdie vraag van lae belang is.

Is dit in die eerste plek waar dat Frankryk in die 19de eeu 'n relatief lae geboortesyfer gehad het?

'N gapminder -grafika sê ja vir 'n waarneembare afname:

Dit lyk nie so baie na 'n spesiale geval vir Frankryk gedurende die 1800's nie, maar as u na die geanimeerde kaart kyk, is dit slegs relatief tot ander lande en hul ontwikkeling tegelyk.

Die impak is egter nie so groot op lang termyn nie:

Dit is nie die geboortesyfer nie, maar die totale bevolking, wat daarop dui dat Frankryk vroeg was en 'n merkwaardige gladheid kon behaal vrugbaarheidsoorgang, anders as die res van Europa. Mense beplan hul gesinsgrootte. Altyd. Dit is die geval deur die eeue. Die konsep van natuurlike vrugbaarheid is min relevant vir teorieë oor die demografiese oorgang. Erfwette was moontlik 'n bydraende faktor. Maar 'n klein een aan die rand van dinge om op sy beste te oorweeg. Dit beteken nie dat "Dit is die ekonomie, dom!" sou hier geen rol speel nie. Maar in baie meer komplekse verhoudings. (Timothy W. Guinnane: "The Historical Fertility Transition: A Guide for Economists", Economic Growth Center Yale University Discussion Paper, 2010).

Veranderinge in die reële loon het wel die huwelik beïnvloed, maar die vrugbaarheid van die huwelik het verbasend stabiel gebly; dieselfde kombinasie van wisselende huwelik en stabiele huweliksvrugbaarheid is duidelik in Frankryk voor die oorgang. [...]
Die vroegste volgehoue ​​vrugbaarheidsoorgange op nasionale vlak het plaasgevind in Frankryk en waarskynlik in die Verenigde State. Met die aanvang van die oorgang op die tydstip waarop die vrugbaarheid van die huwelik met 10% gedaal het, was Frankryk die eerste Europese land wat 'n volgehoue ​​afname in vrugbaarheid ondervind het. Die Franse vrugbaarheidsoorgang was vroeg in die negentiende eeu duidelik, maar vrugbaarheid het selfs vroeër onder die Franse vroue op die platteland begin daal.
Susan Cotts Watkins: "Die vrugbaarheidsoorgang: Europa en die Derde Wêreld vergelyk", Sociological Forum, September 1987, Volume 2, Issue 4, pp 645-673.

Dit is 'n baie kleurryker prentjie as om net na 'n enkele stel wette te kyk wat dinge dalk beheer.

Wat is 'n paar van die belangrike interaksies tussen die faktore wat in figuur 1 getoon word en wat waarskynlik die oorgang van vrugbaarheid kan beïnvloed? Een van die belangrikste interaksies, glo ek, is tussen die reeds bestaande aantal kinders wat oorleef kan word deur gesinne, die aanvang van afname in sterftes en die voorafgaande en latere gebruik daarvan om die grootte en samestelling van die gesin te beheer. Met ander woorde, of oorlewende kinders die getalle wat gesinne kan akkommodeer of optimaal vind, oorskry, ontmoet of te kort skiet, bepaal die tipe nageboortelike beheermaatreëls wat paartjies gebruik en die doel waarvoor hulle hierdie kontroles gebruik, en saam sal dit help om vrugbaarheid te bepaal. 'N Ander belangrike interaksie is tussen die tipes postnatale beheermaatreëls wat in die bevolking gebruik word en eksterne veranderinge wat die koste van hierdie beheermaatreëls ten opsigte van die koste van voorgeboortelike kontroles verander. Soos vroeër opgemerk, beïnvloed die aard van sosiale stelsels in vooroorgangsbevolkings, net soveel as in oorgange, die waarde van (oorlewende) kinders vir ouers en die mate waarin gesinne verskillende getalle oorlewende kinders of seuns en dogters kan huisves. In die besonder stel ek voor dat die aard van verwantskap-met-geslagstelsels, in interaksie met ander vorme van sosiale organisasie, soos verhuurder-huurder, beskermheer-kliënt of staats-burger verhoudings (Caldwell 1993; Greenhalgh 1990, 1992; Johansson 1991 ; Szretzer 1993), beïnvloed sterk of gesinne beskeie getalle of groot getalle oorlewende kinders kan huisves (Davis 1955). Of postnatale vorme van gesinsbeperking dus voor 'n vrugbaarheidsoorgang gebruik word, die aard van hierdie postnatale kontrole en of dit hoofsaaklik gebruik word om die grootte van die gesin te verminder, te vergroot of om die samestelling daarvan te verander verwantskap en geslagstelsels in interaksie met ander vorme van sosiale organisasie in die samelewing.

Karen Oppenheim Mason: "Explaining Fertility Transitions", Demography, Vol. 34, nr. 4 (Nov., 1997), pp. 443-454.

In die besonder is daar nog 'n aantal debatte oor Frankryk wat verduidelik waarom Wikipedia nie 'n definitiewe bron kan noem nie:

Die faktore wat die vinnige konvergensie na lae vrugbaarheidskoerse in die Franse streke gedurende die 19de eeu veroorsaak het, word steeds bespreek. Daar was natuurlik veranderinge in ekonomiese toestande, byvoorbeeld die toename in die vraag na mensekapitaal wat tydens die tweede industriële rewolusie plaasgevind het, die afname in kindersterftes of verhoogde lewensverwagting. Studies oor die demografiese oorgang in Frankryk (bv. Weir, 1994, Murphy, 2015) dui egter daarop dat sulke veranderinge waarskynlik nie wesenlik en vinnig genoeg was om op sigself die demografiese oorgang te verduidelik nie.
Dit is egter moontlik dat verhoogde sosiale interaksies, wat inligting en kulturele norme versprei, bygedra het tot die konvergensie in vrugbaarheidsyfers (Gonzalez-Baillon, 2008, Murphy, 2015, Spolaore en Wacziarg, 2014) .3 In hierdie opsig is twee opmerkings opmerklik . Eerstens was dit in die loop van die 19de eeu dat Frankryk geleidelik 'n nasionale kultuur ontwikkel het, soos weerspieël deur die verspreiding van Frans ten koste van streektale (Weber, 1976) .4 Tweedens het die Franse nie na die nuwe wêreld migreer nie gedurende die 19de eeu, maar in plaas daarvan na Frankryk verhuis het.5 Hierdie twee waarnemings dui daarop dat migrasie moontlik tot kulturele harmonisering in Frankryk bygedra het, 'n vermoede wat ons direk in hierdie studie aanspreek deur te fokus op die afname in vrugbaarheid. [...]

Ons resultate dui daarop dat die oordrag van inligting via migrasie die meeste konvergensie van vrugbaarheidskoerse in Frankryk verklaar het, terwyl sosio-ekonomiese veranderlikes op sy beste 'n beperkte impak gehad het. Emigrante het veral inligting teruggestuur na hul streek van herkoms oor die afnemende vrugbaarheidsnorme van hul bestemmingsgebied. Dit is dus aanneemlik dat emigrante inligting gestuur het aan diegene wat agtergebly het, maar wat moontlik in die toekoms wou emigreer. Hierdie inligting rakende sosiale norme oor gesinsgrootte kon ook gegrond wees op 'n ekonomiese rede vir die koste van die grootmaak van kinders in stedelike gebiede, en spesifiek in Parys. Ons interpretasie stem ooreen met die idee dat die gebrek aan eksterne migrasie deurslaggewend sou gewees het om die Franse uitsonderlikheid in Europa te verduidelik. Interne migrasie was, relatief tot alle migrasies, 'n grootteorde in Frankryk belangriker as in ander Europese lande. Die effek van die Franse kulturele eenwording, veral die emulasie van Parys as die fokuspunt van kulturele verandering, is dus nie teengeweer deur die moontlike invloed van hoë vrugbaarheidsbestemmings op die nuwe wêreld op vrugbaarheidsvlakke, soos in ander Europese lande moontlik plaasgevind het nie. As sodanig stem ons resultate ooreen met die idee dat Frankryk in die loop van die 19de eeu geleidelik 'n volledig kultureel geïntegreerde land geword het.

Guillaume Daudin & Raphaël Franck & Hillel Rapoport: "Die kulturele verspreiding van die vrugbaarheidsoorgang: Bewyse van interne migrasie in Frankryk van die 19de eeu", Document De Travail, Dauphine Université de Paris, 2016. (Kyk na die teenfaktuele modelle van analise daar)

Frankryk ontwikkel net soos die ander vlytige lande, verbeterde higiëne, lewenstandaard, ekonomiese vooruitsigte, soortgelyk aan buurlande. Die afname in sterftes is die belangrikste faktor. Bogenoemde ontleding beteken egter dat een belangrike faktor vir postnatale beheer genaamd emigrasie vir Frankryk grootliks buite die prentjie was, anders as vir uitvoerders van menslike kapitaal soos Engeland, Ierland en Duitsland.

Dit is natuurlik nie so nie die een faktor wat alles verduidelik. Dit is bloot een van die mees uitstaande faktore.

Die bewyse wat hier aangebied word, toon aan dat sosio -ekonomiese status van belang was tydens die vroeë afname in vrugbaarheid, maar natuurlik nie kan beweer dat dit een van die grootste onopgeloste raaisels in die ekonomiese geskiedenis gebreek het nie. Die oorsake agter die wêreld se eerste vrugbaarheidsafname word nog nie goed verstaan ​​nie.
Neil Cummins: "Huweliksvrugbaarheid en rykdom in die oorgangstydperk Frankryk, 1750-1850", SE Working Papers n ° 2009-16. 2009. halshs-00566843

Afgesien van die faktore wat reeds bespreek is, wil ek nog 'n laaste invloed uitoefen. Die meeste van die tyd is hierdie demografiese aangeleenthede geweldig belaai met politiek (Carol Blum: "Sterkte in getalle: bevolking, voortplanting en mag in Frankryk uit die agtiende eeu", JHU Press, 2002.) en dit beteken kragonderneming en bevolkingsbeheer, nie slegs in bevolkingsgrootte, maar ook baie ander faktore. Die interessante is dat beide kante van die argument altyd 'n verhaal van agteruitgang bied ("nie genoeg mense nie - ons verloor krag/sterf uit" vs "ons kry te veel, ons kan nie soveel voed nie mense "), deur presies dieselfde getalle te gebruik om tot die gewenste gevolgtrekking te kom.

Vir 'n meer gedetailleerde bespreking oor die probleme wat die demografiese gebied op sy eie het, verwys veral na hoofstuk 5 "Demografie en antropologie: 'n terugkeer na die oorsprong" in: Véronique Petit: "Population counting, Understanding Societies. Towards an Interpretative Demography" , Springer: Dordrecht, Heidelberg, 2013, p 89-112:

Geoffrey McNicoll het opgemerk dat die toegevoegde waarde van hierdie opnames mettertyd geleidelik sal afneem, alhoewel dieselfde tipe kennis vir 'n groter aantal samelewings verkry word, maar dat hierdie opnames geen insette lewer vanuit 'n verklarende perspektief nie, aangesien dieselfde veranderlikes en modelle gebruik word . Die gevolg is 'n groei eerder as 'n verfyning van kennis. Ondanks die fundamentele kritiek teen die teorie van demografiese oorgang, het dit steeds as die paradigma van verwysing vir die meeste demograwe gedien. Vanuit die oogpunt van die dissipline is 'n doodloopstraat bereik wat slegs opgelos kan word (volgens McNicoll) deur 'n mikrobenadering te ontwikkel.
Om af te sluit, laat ons twee skerp en konvergerende opmerkings deur 'n Franse sosio-demograaf en 'n Amerikaanse hoofstroom demograaf noem. In 2004 het Louis Roussel geskryf: ''n Belangrike struikelblok vir die ontwikkeling van die identiteit van demografie is die bestaan ​​van 'n soort verskansingsindroom, wat, as dit gekonfronteer word met die noodsaaklikheid om grense te trek met ander gebiede van wetenskaplike kundigheid, skuiling agter 'n Maginot-lyn wat ontwerp is om die risiko van interdissiplinêre besmetting sover moontlik te beperk '(Roussel 2004: 206-318). In 1993 het Samuel Preston dieselfde mening oor Amerikaanse demografie gedeel: 'Demografie is 'n klein dissipline wat nie sekuriteit in akademiese burokrasieë het nie en altyd 'n bestaansrede nodig het'. In 'n neutedop is die marginaliteit van antropologiese demografie in Frankryk die nie -verrassende gevolg van sy wortels in antropologie en slegs gedeeltelik in demografie.


Wel, uit Wikipedia, in die gedeelte wat u gekoppel het, alhoewel, Citation Needed:

Die geboortesyfer in Frankryk het baie vroeër afgeneem as in die res van Europa, deels omdat erfeniswette die verspreiding van boedels bepaal het, terwyl rykdom in die Verenigde Koninkryk aan die oudste seun of kind oorgedra kon word.


Om 'n ander rede, kan dit wees dat Frankryk 'n beperking op sy vermoë om sy bevolking te onderhou bereik het? Dit was teen die Middeleeue reeds die mees bevolkte plek in Europa. Het dit dalk net die perk bereik?

En hoe is die sensus geneem? Kon dit die getalle vreemd laat lyk het?


Frankryk Geboortesyfer 1950-2021

Terugskakels van ander webwerwe en blogs is die lewensaar van ons webwerf en is ons primêre bron van nuwe verkeer.

As u ons grafiekbeelde op u webwerf of blog gebruik, vra ons dat u 'n skakel na hierdie bladsy toeskryf. Ons het 'n paar voorbeelde hieronder gegee wat u op u webwerf kan kopieer en plak:


Voorskou van skakel HTML -kode (klik om te kopieer)
Frankryk Geboortesyfer 1950-2021
Makrotrends
Bron

U beelduitvoer is nou voltooi. Gaan u aflaai -gids na.


Emigrasie

Anders as baie van sy bure, was Frankryk nog nooit 'n belangrike bron van internasionale migrante nie. In die 17de eeu, as gevolg van godsdienstige vervolging, het Frankryk meer as 400 000 Hugenote -vlugtelinge - dikwels hoogs bekwaam - hoofsaaklik na Pruise, Engeland, Holland en Amerika verloor. In dieselfde eeu begin emigrasie relatief klein getalle emigrante wat hulle eers in Noord -Amerika gevestig het, veral in die ooste van Kanada (Quebec) en in Louisiana, in sekere dele van Latyns -Amerika wat nog steeds afdelings van Frankryk (Martinique, Guadeloupe en Frans -Guyana), en later in verskillende lande van Afrika en Asië wat deel was van Frankryk se koloniale domein. Sedert dekolonialisering, hetsy dwingend of vrywillig, het baie na Frankryk teruggekeer, maar ander het in die buiteland gebly, hetsy in die sakewêreld of in programme van tegniese en kulturele samewerking in die meeste van die voormalige Franse gebiede, veral in Afrika. 'N Klein aantal Franse, veral uit Bretagne en Normandië, verhuis steeds na Kanada, en 'n aantal Baske gaan na Argentinië.


Bevolking van Kanada

Die aantal lewende geboortes vir elke 1000 mense in 'n bevolking in 'n gegewe jaar.

Die aantal sterftes vir elke 1000 mense in 'n bevolking in 'n gegewe jaar.

Vrugbaarheidskoers

Die aantal lewende geboortes vir elke 1000 vroue in 'n bevolking, in 'n spesifieke ouderdomsgroep, in 'n gegewe jaar.

Totale vrugbaarheidskoers

'N Skatting van die gemiddelde aantal lewende geboortes wat 'n vrou in haar leeftyd sal hê, gebaseer op die vrugbaarheidskoers vir 'n gegewe jaar.

Die tempo van natuurlike toename

Die oorskot of tekort aan geboortes as sterftes in 'n gegewe jaar, uitgedruk as 'n persentasie van die bevolking.

Netto migrasie

Die gesamentlike effek van immigrasie en emigrasie op die bevolking van 'n gebied.

Groeikoers

Die tempo waarteen 'n bevolking in 'n gegewe jaar toeneem of afneem, as gevolg van natuurlike toename en netto migrasie, uitgedruk as 'n persentasie van die bevolking.

Bevolkingsgeskiedenis

Inheemse bevolking

Daar is geen definitiewe verslag van die bevolking van Noord -Amerika, en spesifiek Kanada, voor die aankoms van die Europeërs nie. 'N Aantal ramings is gemaak met behulp van 'n verskeidenheid aannames en metodes. Hierdie ramings van die inheemse bevolking van Noord -Amerika, Mexiko uitgesluit, wissel van 1,5 miljoen tot 7 miljoen, tot soveel as 18 miljoen.

Ondanks die onsekerheid in hierdie ramings, is die meeste geleerdes dit eens dat daar 'n beduidende ontvolking van inheemse volke plaasgevind het na Europese aankoms. Daar word vermoed dat hierdie ontvolking iewers gedurende die 16de eeu begin het. Die bekendstelling van hoogs aansteeklike siektes, waaronder tifus, pokke en masels, was tragies vir inheemse mense, wat nie 'n verworwe immuniteit teen hierdie dodelike siektes gehad het nie. Gedurende die drie eeue na Europese kontak het hierdie epidemies - veral pokke - die ineenstorting van die inheemse bevolking in die Verenigde State en Kanada gedryf.

Die verwoestende gevolge van kolonialisme en intertribale oorlogvoering het ook bygedra tot die agteruitgang, sodat die inheemse bevolkings van Noord -Amerika (wat die Verenigde State, Kanada en Groenland insluit) teen die laat 1800's in 1900 'n laagtepunt van 375 000 mense bereik het. in die eerste twee dekades van die 20ste eeu het dit herstel, wat 'n langtermyn groeiproses begin het. Die redes vir hierdie groei was hoë vrugbaarheidsyfers en dalende sterftesyfers, wat beide gelei het tot geleidelike sosio-ekonomiese verbeterings. (Sien ook: Demografie van inheemse mense Gesondheid van inheemse mense.)

New France to Confederation: 1608–1867

Vanaf die 17de eeu was die vestiging van Kanada deur Europeërs die gevolg van die landbou- en nywerheidsrevolusies in Wes -Europa en die daaropvolgende uitbreiding van die Europese bevolking. Die Franse was onder die vroeë ontdekkingsreisigers van Kanada en hul vestiging van New France was hoofsaaklik die gevolg van politieke en militêre kommer, die soeke na natuurlike rykdom en die belang van die Rooms -Katolieke Kerk in die bekering van inheemse volke.

In 1608, by die stigting van New France, was Samuel de Champlain en sy metgeselle slegs 28. Slegs agt van hierdie individue het die eerste winter in die nuwe kolonie oorleef. Teen 1666 het hierdie klein groepie setlaars, gekombineer met periodieke aankomelinge uit Frankryk, fenomenaal gegroei tot 'n bevolking van 3.216. Een jaar na die Engelse verowering in 1759, toe New France uit Quebec, Montreal en Trois-Rivières bestaan, het die bevolking 70 000 bereik. Teen die einde van die 19de eeu het die bevolking tot 200 000 vermeerder. Die grootste deel van hierdie groei was die gevolg van buitengewoon hoë vrugbaarheid en relatief lae sterftesyfers.

Immigrasie was ook 'n faktor in die groei van die kolonie. Byvoorbeeld, tussen sy stigting in 1608 en 1650, het New France ongeveer 25 000 immigrante ontvang, maar slegs ongeveer 15 000 het hulle permanent gevestig. Van hierdie setlaars het 10 000 afstammelinge in die kolonie agtergelaat. Die oorgrote meerderheid van die vroeë migrante - hoofsaaklik afkomstig uit Normandië, die gebied rondom Parys en sentraal -Wes -Frankryk - was mans: soldate, werkers wat ingehuur is, geestelikes en selfs sommige gevangenes. Van 1663 tot 1673 het die Franse Kroon egter die immigrasie van honderde jong vroue van 'n huweliksouderdom gesubsidieer.Bekend as die filles du roi (die Koningsdogters), het hulle gehelp om die geslagsverhouding te balanseer. Na die Amerikaanse rewolusie het die nie-Franse bevolking toegeneem namate Britse lojaliste uit die Verenigde State na Kanada emigreer.

'N Oorsig van vroue wat in 1667 na Quebec kom om getroud te wees met die Franse Kanadese boere. Talon en Laval wag op die koms van die vroue (Waterverf deur Eleanor Fortescue Brickdale, 1871-1945. Met vergunning van Library and Archives Canada, Acc. Nr. 1996-371-1). Na die oorlog van 1812 het meer as 500 swart mense hulle in Hammonds Plains gevestig. Hierdie skildery toon 'n swart gesin op die Hammonds Plains Road, met Bedford Basin op die agtergrond (waterverf deur Robert Petley, 1835, met vergunning van Library and Archives Canada/C-115424).

Die bevolking van Kanada in 1761 was net minder as 76 000 mense, wat teen 1771 gegroei het tot ongeveer 102 000. Sestig jaar later, in 1831, het die bevolking van Kanada net die grens van een miljoen oorskry. Tussen 1761 en 1811 het die bevolking vinnig gegroei teen 'n gemiddelde jaarlikse groeikoers van 3,9 persent as gevolg van 'n kombinasie van hoë vrugbaarheids- en immigrasievlakke. Groei het in die tydperk van 1811 tot 1861 teen 'n vinnige tempo voortgegaan met gemiddeld 3,7 persent per jaar, maar in die laaste vier dekades van die 19de eeu aansienlik vertraag as gevolg van 'n kombinasie van hoë vlakke van emigrasie na die Verenigde State, saam met dalende geboortesyfers.

Konfederasie tot die Eerste Wêreldoorlog

By die Konfederasie in 1867 was die bevolking van Kanada 3,4 miljoen. Die land het bestaan ​​uit Lower Canada (Quebec), Upper Canada (Ontario), Nova Scotia en New Brunswick. Toe die 20ste eeu nader kom, het die bevolking dalende geboorte- en sterftesyfers ondervind, hoewel dit in absolute terme steeds toeneem. Tussen 1901 en 1911 het daar 'n beduidende groei van byna 3 persent per jaar plaasgevind as gevolg van swaar immigrasie, baie daarvan na die Westerse provinsies (sien ook Geskiedenis van vestiging in die Kanadese Prairies). Teen die einde van hierdie tydperk het die bevolking van Kanada 7,2 miljoen mense bereik.

Trekking vanaf Moose Jaw, Saskatchewan, 1909 (met vergunning van Library and Archives Canada/C-4988).

Tweede Wêreldoorlog tot hede

Onverklaarbare tye het gevolg op die Eerste Wêreldoorlog, wat uitgeloop het op die Groot Depressie van die dertigerjare. Dit was 'n tydperk van lae vrugbaarheid en lae immigrasie. Die bevolkingsgroei het aansienlik vertraag. Die afname in vrugbaarheid op lang termyn is egter deur die Tweede Wêreldoorlog onderbreek. Na die einde van die oorlog het die land 'n lang tydperk van ekonomiese groei beleef, wat aansienlike toenames in immigrasie - veral uit Europa - en vrugbaarheid gestimuleer het. Die gemiddelde jaarlikse groeikoers van Kanada was tussen 1941 en 1951 net minder as 2 persent per jaar, maar gedurende die baba -bloeiperiode, tussen 1946 en 1966, het die vrugbaarheidskoerse gestyg tot vlakke wat sedert die begin van die 20ste eeu nie gesien is nie. Gevolglik het die bevolking gedurende die dekade 1951–61 gemiddeld 2,7 persent per jaar gegroei. In 1961 het die bevolking 18 miljoen mense getel.

Byna 48 000 vroue en 20 000 kinders immigreer na Kanada as afhanklikes van Kanadese dienspligtiges tydens en na die Tweede Wêreldoorlog.

Die jaar 1966 was die einde van die naoorlogse baba -oplewing. Sedert die vroeë sewentigerjare het die bevolking steeds gegroei, hoewel dit relatief laer was as in vorige periodes. Die 2016 -sensus het 'n bevolking van byna 35,2 miljoen mense getel.

Komponente van bevolkingsgroei

Bevolkingsgroei is 'n funksie van twee komponente: natuurlike toename, dit wil sê die verskil tussen die aantal geboortes en sterftes gedurende 'n gegewe tydperk en netto migratietoename, dit wil sê die verskil tussen die aantal immigrante wat die land binnekom en die aantal emigrante wat vertrek die land.

Met 'n jaarlikse natuurlike toename van ongeveer 1 persent sedert 1971, is Kanada kenmerkend van 'n industriële, stedelike bevolking wat die demografiese oorgang van hoë na lae vlakke van vrugbaarheid en sterftes beleef het. Histories was natuurlike toename verantwoordelik vir ongeveer twee derdes van die bevolkingsgroei. Sedert 2001 het hierdie komponent egter tot ongeveer 'n derde afgeneem, terwyl die netto trekwins toenemend belangrik geword het.

Twee faktore is die kern van hierdie verandering in die relatiewe belangrikheid van die twee komponente van groei. Eerstens is die vinnige afname in vrugbaarheid aan die einde van die 1960's en 70's, en die redelik konstante vlak sedertdien, wat gelei het tot die jaarlikse geboortetal, vanaf 'n historiese hoogtepunt van 479 275 in 1959 tot 'n gemiddelde vlak van minder as 400 000 per jaar. Tweedens het die aantal sterftes op 'n jaargrondslag gedurende dieselfde tydperk toegeneem as gevolg van 'n veroudering van die bevolking. Gesamentlik beteken hierdie demografiese veranderinge dat die aantal geboortes en sterftes sedert die einde van die baba -oplewing na 'n punt van nabye konvergensie beweeg het, en dat netto internasionale migrasie 'n toenemend belangrike rol in die bevolkingsgroei van Kanada aangeneem het.

Sterfte en lang lewe

Die sterftesyfer het sedert die laaste deel van die 19de eeu afgeneem. Die grootste toename in lewensverwagting sedert 1900 kan toegeskryf word aan ontwikkelings in die openbare gesondheid, insluitend inenting teen kinders, verbeterde voedings- en persoonlike higiënevlakke, beter huisvesting en stygende lewenstandaarde. Mediese innovasies - veral die ontdekking van antibiotika in die dertigerjare - het 'n groot rol gespeel in die verduideliking van lewensverwagting.

Die mees dramatiese verbeterings in sterftes is die gevolg van afname in kindersterftes en 'n gevolglike toename in lewensverwagting. In 1931 was die aantal jare wat 'n persoon kan verwag om by geboorte te lewe, 60 jaar vir mans en 62,1 vir vroue. Teen 2014 het die lewensverwagting gestyg tot 79,7 jaar vir mans en 83,9 jaar vir vroue, wat 'n gemiddelde lewensverwagting van 81,8 jaar uitmaak. Tussen 1921 en 2014 was die toename in die totale lewensverwagting vir Kanadese 24,7 jaar. Byna die helfte van die verbetering het tussen 1921 en 1951 plaasgevind, weer grootliks as gevolg van die afname in kindersterftes. Ter vergelyking is die dalende sterftesyfer as gevolg van sirkulasie -siektes die grootste deel van die toename in lewensverwagting sedert 1951.

Teen die vroeë sewentigerjare het die kindersterftes aansienlik gedaal. Vandag is die sterftesyfer vir Kanadese babas onder die laagste ter wêreld, met 4,7 sterftes per 1,000 lewende geboortes in 2014. Die oorlewingsyfer onder die bevolking van 60 jaar en ouer het ook toegeneem in die tweede helfte van die 20ste eeu. Dit, tesame met meer as vier dekades van vrugbaarheidsvlakke wat onder die vervanging is, het die tempo waarteen die bevolking van Kanada verouder, verhoog.

In vergelyking met die Verenigde State, was die lewensverwagting in Kanada deurgaans langer, hoewel baie soortgelyk aan baie Europese lande (byvoorbeeld Frankryk, Swede, Noorweë en Ysland). Tans geniet Japannese wyfies die hoogste lewensverwagting ter wêreld.

Na babas, was die volgende bevolkingsondergroep wat ongeveer halfpad deur die 20ste eeu groot winste in oorlewingskans gekry het, veral vroue in die vrugbare jare. Verbeterings in verloskunde -chirurgie en antibiotika het die risiko's van sterftes van moeders aansienlik verminder as gevolg van komplikasies van swangerskap en geboorte, wat deur die geskiedenis heen die hoofoorsake van voortydige dood vir vroue was (kyk Geboortepraktyke).

As gevolg van die bevolkingsgroei en die veroudering van die bevolking, het die aantal sterftes jaarliks ​​toegeneem tot 258,821 in 2014. Dit is 'n beduidende toename van die totaal van 168,183 in 1979. Vandag is die grootste oorsaak van sterftes onder Kanadese degeneratiewe siektes. In 2014 was kanker alleen verantwoordelik vir ongeveer 30 persent van alle sterftes, terwyl kardiovaskulêre komplikasies, insluitend hartsiektes en beroerte, verantwoordelik was vir 'n bykomende 25 persent van alle sterftes.

Voor die 19de eeu was die vrugbaarheidsvlakke in Noord -Amerika so hoog of hoër as die huidige vlakke in baie van die minder ontwikkelde lande ter wêreld. Namate Kanada ontwikkel en die lewensomstandighede verbeter het, het geboortesyfers geleidelik afgeneem vanaf hul vroeë vlakke van ongeveer 50 geboortes per 1000 bevolking. Teen die 1920's het die geboortesyfer onder 30 gedaal en teen 1937 'n laagtepunt van 20 geboortes per 1000 bevolking bereik. Die Tweede Wêreldoorlog het die ekonomie laat herleef en die dalende neiging in geboortesyfers omgedraai; hulle het rekordhoogtes bereik tydens die baba-oplewing-28,9 in 1947 en 28,5 in 1954-voordat die langtermyn-afname begin in die vroeë 1960's hervat is. Hierdie afname het plaasgevind in 'n konteks van beduidende sosiale verandering, veral met betrekking tot die rol en status van vroue in die samelewing. Vanaf die 1960's was daar aansienlike vooruitgang in die opvoedingsvlakke van vroue en hul deelname aan die betaalde arbeidsmag, asook 'n groter beskikbaarheid van doeltreffende geboortebeperkingsmetodes (sien ook Vroue in die arbeidsmag). Al hierdie faktore het bygedra tot 'n afname in vrugbaarheidskoerse.

Sedert die middel van die sewentigerjare was die aantal geboortes minder as 400 000 per jaar, en die totale vrugbaarheidskoers was tussen 1,5 en 1,7 kinders per vrou. Hierdie syfers is ver onder die 2,1 vrugbaarheidsvlak wat nodig is om die vervanging van geslagte op lang termyn vir 'n bevolking met 'n lae sterfte, soos Kanada, te verseker. Die voortgesette patroon van lae vrugbaarheid vir byna 'n halfeeu gee min rede om terug te keer na vervangingsvlakke. In 2014 was die totale vrugbaarheidskoers 1,58 kinders per vrou, aansienlik laer as die 3,85 -koers wat op die hoogtepunt van die bababoom in 1959 aangeteken is.

Immigrasie

Gedurende die afgelope 160 jaar het Kanada aansienlike trekgolwe beleef, wat op verskillende tye netto winste of verliese ondergaan het. Merkbare verliese het plaasgevind in die laaste vier dekades van die 19de eeu, tussen 1861 en 1901, asook gedurende 1931–41 ('n tydperk wat die Groot Depressie insluit). Gedurende hierdie tye was bevolkingsgroei geheel en al 'n funksie van natuurlike toename, wat die netto trekverliese meer as vergoed het.

Chinese mans werk op die Canadian Pacific Railway in British Columbia, 1884 (Image: Boorne & amp May/Library and Archives Canada, C-006686B).

Nieteenstaande hierdie negatiewe neigings, is dit belangrik om daarop te wys dat Kanada tussen 1861 en 1901 wel immigrasie ondervind het, hoofsaaklik uit Europa en vanaf 1880, die land baie immigrante uit sowel Europa as Asië ontvang het, hoofsaaklik as gevolg van die behoefte aan arbeid gedurende die konstruksie van die Canadian Pacific Railway. Baie mense het tussen 1873 en 1896 uit Kanada vertrek, enersyds deur fabrieke in die Verenigde State gelok, en aan die ander kant gedryf deur 'n gebrek aan ekonomiese geleenthede destyds.

In die dertigerjare het die aantal immigrante wat in Kanada toegelaat is, nog 'n tydperk afgeneem. Terwyl die land gedurende die twintigerjare gemiddeld 123 000 nuwelinge per jaar toegelaat het, het hierdie syfer gedurende die dertigerjare tot ongeveer 16 000 per jaar gedaal.

Twee tydperke van netto migrerende winste val op in die Kanadese immigrasiegeskiedenis. Tussen 1901 en 1911, net voor die aanvang van die Eerste Wêreldoorlog, het Kanada die hoogste immigrasiegolf beleef. Gedurende hierdie tydperk het meer as twee miljoen immigrante, meestal uit Europa, in hierdie land aangekom, veral die Westelike provinsies, waar gratis grond aangebied word (sien ook Geskiedenis van vestiging in die Kanadese Prairies). In 1913 het meer as 400 000 immigrante aangekom, die grootste jaarlikse invloei in die Kanadese geskiedenis.

Die tweede groot immigrasiegolf was tussen 1941 en 1961, 'n tydperk wat die Tweede Wêreldoorlog en die einde daarvan insluit, asook die na -oorlogse baba -oplewing. Immigrasie het gedurende hierdie tyd toegeneem: in totaal was daar 2,14 miljoen aankomste. Die grootste invloei was 1951 en 1957, met onderskeidelik 194 391 en 282 164 aankomste.

Gedurende die vroeë 1960's het immigrasiebeleid veranderings aangemoedig. Jarelange beperkings op grond van rasse en etniese oorsprong is verwyder en seleksiekriteria is ingestel op grond van onderwys, beroepsvaardighede en behoeftes van arbeidsmag. Verdere veranderinge aan die immigrasiebeleid het plaasgevind toe die regering in 1976 die Immigrasie Wet. Ingevolge die wet het vlugtelinge vir die eerste keer in die Kanadese geskiedenis 'n aparte klas immigrante geword, en regeringsbeplanning rondom toekomstige immigrasie is verpligtend gemaak.

Gedurende die laaste helfte van die 1971-81-dekade was Kanada een van die drie belangrikste immigrante-ontvangende lande ter wêreld. Van 1976 tot 1981 was immigrasie gemiddeld jaarliks ​​gemiddeld 122,000. Ondanks die voortgesette hoë werkloosheid in 1982, het Kanada hom in die openbaar verbind tot die handhawing van immigrasieplafonne van tussen 135,000 en 145,000 tot 1984, en die verhoging daarvan in die daaropvolgende jare as 'n manier om die gevolge van 'n dalende bevolkingsgroei gedeeltelik te vergoed. Tussen 1980 en 1985 het immigrasie egter gedaal van 143,117 tot 84,302, terwyl die druk om 'n toenemende aantal immigrante en vlugtelinge toe te laat, groot bly. Die aantal immigrante wat Kanada binnekom, het gedurende die laaste helfte van die 1980's gestyg en in 1992 byna 255,000 bereik. Aan die einde van die negentigerjare het die regering die mikpunte vir immigrante en vlugtelinge op 200,000–225,000 gestel en, met die uitsondering van 1997-98 en 1998 -99, is hierdie doelwitte bereik. Tussen 2000 en 2018 het die immigrasievlakke weer gestyg, met 'n gemiddelde van byna 257,000 per jaar. Spesifiek gedurende hierdie tydperk was die jaar 2015–16 toe Kanada 323 192 immigrante toegelaat het, 'n syfer wat grootliks verkry is deur Kanada se reaksie op die Siriese vlugtelingkrisis.

Bevolkingsamestelling

Geslagsverhoudings

Relatief groter getalle jong volwasse mans as vroue immigreer in die beginjare na Kanada. Na swaar immigrasie gedurende die eerste dekade van die 20ste eeu, het die sensus van 1911 113 mans vir elke 100 vroue wat in Kanada woon, gerapporteer. Sedert 1921 het die verhouding mans en vroue geleidelik vir die land as geheel afgeneem. Tans is daar effens meer wyfies as mans in Kanada en die algehele geslagsverhouding (mans/wyfies) is net minder as 100 mans vir elke 100 wyfies. Hierdie relatief klein wanbalans wat vroue bevoordeel, is grotendeels 'n funksie van hoër manssterftes op feitlik elke ouderdom. In die meeste bevolkings is geslagsverhoudings by geboorte gemiddeld ongeveer 105 mans vir elke 100 vroue, maar die relatiewe aantal mans in vergelyking met vroue neem geleidelik af met toenemende ouderdom, weer as gevolg van hoë manlike sterftes. In 2017 was ongeveer 54 persent van die Kanadese bevolking van 65 jaar en ouer vroue, wat styg tot byna 65 persent vir 85 en ouer, en tot 89 persent vir honderdjariges.

Twee bladsye uit die 1871 Census of Population, Kanada se eerste nasionale sensus.

Ouderdomsamestelling

Met verloop van tyd het die Kanadese bevolking geleidelik verouder. 'N Opvallende uitsondering kom tydens die baba -boomjare, toe die gemiddelde ouderdom van die bevolking van Kanada tussen 1951 en 1966 van 27,7 jaar na 25,4 jaar afgeneem het. Tussen 1971 en 2016 het die gemiddelde ouderdom van die bevolking egter aansienlik toegeneem, van 26,2 tot 40,7 jaar. Op dieselfde manier het Kanada tussen die sensusse van 2011 en 2016 die grootste toename in seniors (diegene ouer as 65) sedert die Konfederasie aangeteken. Sedert 2016 is bejaardes verantwoordelik vir 16,9 persent van die land se bevolking. Faktore wat bydra tot die veroudering van die bevolking in Kanada, sluit in die veroudering van die baba -oplewing, verhoogde lewensverwagting en lae vrugbaarheidsvlakke.

Hierdie verouderingsvlakke kontrasteer sterk met sommige van die minste ekonomies ontwikkelde lande, wat as gevolg van histories hoë geboortesyfers steeds gekenmerk word deur 'n relatief hoë deel van hul bevolkings onder die ouderdom van 15 jaar en 'n lae persentasie bo 65. Aangesien geboortesyfers in die meeste dele van die wêreld daal, word alle bevolkings egter in verskillende mate verouderd.

Etniese diversiteit

Sedert 1901, toe die eerste etniese data versamel is, word die meting van die etniese samestelling van die land toenemend kompleks. Verskeie faktore dra by tot hierdie kompleksiteit, insluitend: respondente se begrip, sienings en bewustheid van hul eie etnisiteit, toenemende ondertrouery tussen etniese groepe (wat lei tot die rapportering van veelvuldige etniese oorsprong) en veranderings in die formaat van die vraelys (insluitend die lys voorbeelde wat verskaf word) ). Inligting oor die bevolking wat uit die buiteland gebore is, is eenvoudiger en makliker om te vergelyk tussen tellings. Om die bespreking tot onlangse immigrante te beperk, skets die getalle uit die buiteland ook 'n onvolledige prentjie van Kanada se etniese samestelling. Om hierdie redes sal beide gebore buitelandse data en self-aangemelde etniese oorsprongdata hier bespreek word.

Buitelandse bevolking

In 2016 is 21,9 persent van die bevolking van Kanada in 'n ander land gebore, volgens die sensus van daardie jaar. As 'n persentasie van sy bevolking, het Kanada die grootste aantal in die buiteland gebore inwoners onder die G7-lande.

Diegene wat in Asiatiese lande gebore is, het mettertyd aansienlik toegeneem. Volgens die 2016 -sensus was die meeste mense wat tussen 2011 en 2016 na die land geëmigreer het, uit die Filippyne (15,6 persent), gevolg deur Indië (12,1 persent) en China (10,6). Gedurende daardie tydperk kom daar ook groot getalle immigrante uit Iran, Pakistan, die Verenigde State, Sirië, die Verenigde Koninkryk, Frankryk en Suid -Korea.

Die verskuiwing na nie-Europese lande as die geboorteplekke vir Kanadese immigrante was deels die gevolg van die uitskakeling van die diskriminerende aspekte van Kanada se immigrasiebeleid gedurende die 1960's en 1970's.

Etniese oorsprong

Die 1901 Kanadese sensus het teen 2016 25 verskillende etniese groepe aangeteken, meer as 250 verskillende groepe is in die sensus opgesom. Hoewel histories die belangrikste geboorteplek van onlangse immigrante in Europa was, het die verhouding van immigrante uit Europa mettertyd afgeneem. Dit was byvoorbeeld 61,6 persent in 1971, en teen 2016 het dit tot 11,6 persent gedaal.

Op sensusvraelyste kan mense een of meer etniese oorsprong rapporteer. In 2016 was Kanadese die mees genoemde etnisiteit, met 32,3 persent van die bevolking, gevolg deur Engels (18,3 persent) en Skotse (13,9 persent). Ander etniese groepe wat gereeld aangehaal is, was Frans, Iers, Duits, Chinees, Italiaans, Eerste Nasies en Oos -Indiërs.

Sedert die sensus van 2001 was daar 'n beduidende toename in die sigbare minderheidsbevolking van Kanada (persone, behalwe inheemse persone, wat nie-blanke is in ras of nie-blank). In 2011 het byna 6 264 800 mense hulself geïdentifiseer as 'n lid van die sigbare minderheidsbevolking op die National Household Survey -vraelys, wat ongeveer een uit elke vyf mense (19,1 persent) in Kanada verteenwoordig. Teen die 2016 -sensus het hierdie getal toegeneem tot 7,674,580 mense (22,3 persent).

Die groei van die sigbare minderheidsbevolking is grootliks te wyte aan toenemende immigrasie uit nie-Europese lande. In 2016 was Suid -Asiatiese, Chinese en swart mense verantwoordelik vir 61,2 persent van die sigbare minderheidsbevolking, gevolg deur Filippynse, Arabiese, Latyns -Amerikaanse, Suidoos -Asiatiese, Wes -Asiatiese, Koreaanse en Japannese mense.

Inheemse bevolking

Die opsomming van die aantal inheemse mense in die land bied uitdagings soortgelyk aan dié wat betrokke is by die evaluering van die algehele etniese samestelling van Kanada. Statistics Canada gebruik veelvuldige en verskillende definisies van inheemse mense, insluitend tellings van mense met inheemse afkoms, diegene wat self 'n inheemse identiteit aanmeld, diegene wat geregistreer is onder die Indiese Wet en diegene wat lidmaatskap van 'n band of First Nation rapporteer. Binne dieselfde sensusjaar kan die getalle in hierdie verskillende kategorieë dramaties verskil. Soos met etniese oorsprong, is vrae rakende inheemse afkoms en identiteit afhanklik van die persepsies en kennis van die etnisiteit van die respondente. Die bespreking hieronder fokus op die bevolking wat aanspraak maak op inheemse afkoms. Vir 'n meer volledige beeld van inheemse demografie in Kanada, sien Demografie van inheemse mense.

In hierdie familieportret sien ons die vermenging van twee kulture. Die pa dra 'n Europese pak versier met 'n sakhorlosie. Die ma, wat moontlik Métis is, hou hul baba in 'n wiegbord, wat tradisioneel deur die Eerste Nasies gebruik word. Die sjaals, gedra deur verskeie van die vroue en meisies, weerspieël die Métis -kultuur. Betty Ann Lavallée, voormalige nasionale hoof van die Congress of Aboriginal Peoples, saam met BC Premier Christy Clark en nasionale inheemse organisasie leiers Shawn Atleo (nasionale hoof, Vergadering van Eerste Nasies), Mary Simon (president, Inuit Tapiriit Kanatami), Clement Chartier (president , Metis National Council) en Jeanette Corbiere-Lavell (president, Native Women's Association of Canada). Inuïete wat bevrore bejaarde walrusvleis deel (1 April 1999). R n

In die 1901 -sensus het slegs 127 941 mense aanspraak gemaak op inheemse afkoms. Vanaf die 1951 -sensus het diegene van inheemse oorsprong egter vinnig begin toeneem, met byna 200 persent tussen 1951 en 1981, van 165 607 tot 491 465 en met ongeveer 334 persent van 1981 tot 2016, toe die aantal inheemse afkoms bereik meer as 2,1 miljoen.

'N Aantal faktore help om hierdie vinnige groei te verduidelik. Terwyl die hoë sterftesyfer onder inheemse gemeenskappe in die eerste helfte van die 20ste eeu hoë geboortesyfers teengewerk het, het dit in die 1960's begin verander. Rondom hierdie tyd het 'n dalende kindersterftesyfer, tesame met 'n hoë vrugbaarheidsyfer, gehelp om 'n vinnige bevolkingsgroei te vergemaklik.

Ander faktore was politieke veranderinge, wat gelei het tot 'n groter bereidwilligheid om die inheemse afkoms van die regering en die mense self te erken. Onder ander wetgewing het hierdie wysigings wysigings aan die Indiese Wet in 1985, wat die definisie van Status Indian verbreed het.

Toekomstige neigings

'N Immigrasiestasie aan die grens tussen Kanada en Amerika.

Vandag is die bevolkingsgroei van Kanada die hoogste onder die G7-lande. Internasionale migrasie is sedert 1993 die belangrikste bron van bevolkingsgroei in Kanada, en verteenwoordig tans ongeveer twee derdes van hierdie groei. Ongeag die toekomstige vlakke van immigrasie na Kanada, sal die wêreldomstandighede steeds druk onderhou vir toenemende immigrasie uit nie-Europese bronne. Die bevolking van Kanada, veral in hoogs verstedelikte gebiede, sal na verwagting toeneem in sy etniese en kulturele diversiteit. In 2013 het Statistics Canada voorspel dat die land se bevolking oor die 50 jaar sal toeneem, van 35,2 miljoen tot tussen 40 miljoen en 63,5 miljoen teen 2063.


Borsvoeding en kindersterftes

'N Belangrike voorspeller van kindersterftes was borsvoeding. In gebiede waar moeders nie hul babas geborsvoed het nie, was die kindersterftesyfer aansienlik hoër. Boerevroue is beïnvloed deur gesagsfigure soos dokters of pastore wat twyfel uitgespreek het oor die waarde en selfs moraliteit van borsvoeding.

Vir vroue wat verkies om hul kinders te borsvoed, moes hulle 'n manier vind om dit in hul normale daaglikse werkroetine in te werk, wat dikwels die hele dag in die veld insluit.   Vir diegene wat nie borsvoed nie, het hul babas onverdunde koeie gevoer melk suig deur 'n lap of veer.


Frankryk & raquo Geboorte, Huwelik, Dood

Ancestry.com het deursoekbare databasisresultate van indekse en sommige gedigitaliseerde beelde is beskikbaar met 'n fooi-gebaseerde intekening.

Oorspronklike bron: Banet, Charles, ds. Courchaton, Church Records, Frankryk, 1670-1852. Rensselaer, IN, VSA: Charles Banet, 1980.

Oorspronklike bron: ARFIDO S.A. Paris et sa r

Oorspronklike bron: Maurice Coutot, samest. Etat burgerlike rekonstruksie

Oorspronklike bron: Maurice Coutot, samest. Etat burgerlike rekonstruksie

Oorspronklike bron: Archives de Paris et sa r

Oorspronklike bron: Maurice Coutot, samest. Etat burgerlike rekonstruksie

Skanderings van burgerlike registrasie geboorte-, huweliks- en sterfrekords van (voormalige) oorsese dele van Frankryk: Algerië, Kambodja, Kanada, Kaap die Goeie Hoop, China, Comore, Kongo, Ivoorkus, Somalië, Dahomey, Egipte, Gaboen, Guadeloupe, Guin

Soekbare geïndekseerde transkripsie van geboorte, huwelik en ander burgerlike rekords vir die departement Haute-Alpes, Provence Alpes C

Die afgelope twintig jaar het ek baie geboorte-, huweliks- en sterfgevalle ontleed vir my persoonlike gebruik uit die argief in Brussel en Parys. Dit is die sewe databasisse wat ek nou voorstel om gratis aan die algemene publiek op hierdie webwerf beskikbaar te stel.

Beelde van Katolieke parochieregisters wat gebeurtenisse van die doop, huwelik en begrafnis in die bisdom Coutances opneem. Gemeentes in hierdie bisdom lê binne die departement Manche.

Beelde van die Katolieke registers van navrae oor die verwantskap (registres des enqu

Kerkrekords (registres paroissiaux) van doop, huwelike en begrafnisse wat onder die bewaring van die Munisipale Argief van Toulouse (Archives Municipales de Toulouse) is. Sluit huweliksverbod (bans de mariages) in. Die meeste rekords is vir Katolieke, hoewel daar 'n klein hoeveelheid beskikbare rekords vir Protestante is. Die beskikbaarheid van rekords hang grootliks af van die tydperk en plek.

Kerkrekords vir verskillende Protestantse gemeentes in Frankryk. Hierdie versameling bevat geboorte, huwelike en dood. Die veld vir geleenthede sal in die toekoms geïndekseer word. Kyk na die rekord om toegang tot die geleentheidsplek te kry voordat hierdie opdatering gemaak word

Beelde van Katolieke parochieregisters waarin gebeurtenisse van doop, huwelik en begrafnis in die bisdom Coutances in die departement Manche opgeteken word.

Opsommings van doop, huwelike, sterftes en lidmaatskappe uit Franse Protestantse parochieregisters uit België, Frankryk, Duitsland en Nederland.

Indeks na Franse burgerlike rekords vir die volgende dorpe: Asswiller, Butten, Mackwiller, Niederstinzel, Waldhambach van ongeveer 1793-1872.

Met net een klik toegang tot burgerlike rekords van Metropolitan France, Overseas Territories en Ou Franse kolonies. Dit bevat burgerlike rekords deur departemente en deur gemeentes. Toegang per departement is per afdelingsnommer, in alfabetiese volgorde, of per streek, of deur 'n baie sigbare groot kaart, deur in elke afdeling te klik. Die toegang tot gemeentes bevat 'n detail met die adres en telefoon en e-pos van elke gemeente wat sy eie burgerlike rekords bewaar, en 'n lys van al die gemeentes aanlyn. Dit het ook toegang tot Franse oorsese rekords (indien beskikbaar): Guadeloupe, Saint Pierre et Miquelon, Martinique, Guyane, Reunion, ens. Dit bevat ook die omskakeling van datums van die Franse Republikeinse kalender in ons gewone kalender, en 'n verslag oor hoe bewaar ou dokumente, papiere en foto's en hul siektes. Dit word eintlik in Frankryk beskou as een van die beste hulpbronne vir Franse rekordnavorsing. Die webwerf het 'n weergawe in Engels, ander in Frans en ander in Spaans.

Mikrofilm van dokumente van burgerlike status vir die omgewing van Gironde, Frankryk (die Bourdeaux -gebied). Vry. Soek die rekords deur 'n kommune (dorp) in te voer en gebruik die aftreklyste om rekords te vind. Sal oopmaak in 'n nuwe blaaier. Kies dan 'n rekord. U sal 'n klein oranje ikoon op die rekordlyste aan die linkerkant sien as die rekord aanlyn is.

Lecture et Informatisation des Sources Archivistiques. Gebiede van die gemeente Belfort is getranskribeer en opgestel. Doop, huwelike en sterftes word alfabeties en chronologies geïndekseer. Rekords dek die 17de en 18de eeu. Geskiedenis van die gebied, deel van die Elsas en in die departement Haut-Rhin tot die einde van die Frans-Pruisiese oorlog in 1871, is ingesluit. Konsultasie per e -pos, met die vrywilligers van die organisasie, is gratis beskikbaar. In Frans en Engels.

Hierdie webwerf, in Frans, bevat databasisse vir dorpe in die departement Haute Sa


7 gebeure wat tot baba -oplewing gelei het

Geboortesyfers spring terug as gevolg van 'n klomp verskillende faktore, maar soms kan een gebeurtenis 'n baba -oplewing aanspoor. Alhoewel die bekendste ná die Tweede Wêreldoorlog plaasgevind het, het alles van sokkerwedstryde tot kommunistiese verordeninge skerp gestyg.

Sommige van hierdie oplewing het die gang van 'n land verander, terwyl ander amusante demografiese voetnote is - en mense is nie die enigste een wat dit kan ervaar nie.

Kyk na sewe gebeure wat hul eie bevolkingspieke veroorsaak het.

1. Tweede Wêreldoorlog

Die gedenkteken van die Tweede Wêreldoorlog in Washington, DC, met die erfenis van die Baby Boomer -generasie.

Die einde van die Tweede Wêreldoorlog het 'n massiewe styging in geboortesyfers veroorsaak, veral in die Verenigde State, waar die kombinasie van vrede, voorspoed en die tuiskoms van duisende jong Amerikaanse mans die Baby Boom Generation geskep het.

Tussen 1946 en 1964 is 74,6 miljoen babas in die VSA gebore, danksy 'n paar ekonomiese toestande en regeringsprogramme wat dit vir Amerikaners makliker en veiliger gemaak het om met gesinne te begin. Die industriële vereistes van die oorlog het 'n ontploffing van die Amerikaanse vervaardiging veroorsaak, en die fabrieke wat vroeër artillerie en tenks gemaak het, het later goedkoper motors en broodroosters afgekap.

Namate die ekonomie gegroei het, het die GI -wetsontwerp ook teruggekeer na soldate om bekostigbare huise, vaste werk, gesubsidieerde onderwys en beroepsopleiding te vind. Dit het hulle genoeg finansiële sekuriteit gegee om hulle te vestig en met gesinne te begin.

2. Eerste Wêreldoorlog

Om 'n nuwe, sterker geslag landgenote en vroue te maak, is so patrioties as wat dit kan word.

Ongeveer 16 miljoen mense sterf in die Eerste Wêreldoorlog, wat in 1918 geëindig het. In 1920 is ongeveer 1,1 miljoen babas in die Verenigde Koninkryk gebore, alles as gevolg van die Spaanse griep-pandemie wat 50-100 miljoen mense doodgemaak het. Dit is moeilik om die presiese oorsaak van die oplewing vas te stel, maar die toename in geboortesyfer was ongekend.

3. Die Roemeense aborsieverbod

In 1967 besluit Nicolae Ceaușescu dat Roemenië se geboortesyfer te laag was. Om dit te verander, het die hoofsekretaris van die land se Kommunistiese Party besluit 770 uitgevaardig, wat aborsie en die verkoop van voorbehoeding verbied. Die doel was om die Roemeense bevolking van 23 miljoen mense na 30 miljoen te verhoog, en die geboortesyfer van die land het in een jaar van 14,3 geboortes per 1 000 tot 27,4 gestyg.

Die mandaat het egter 'n ontevrede geslag kinders veroorsaak wat gevoel het dat hulle verwerp was en dikwels deur families gelaat is wat dit nie kon bekostig om vir hulle te sorg nie. Boonop sterf 9 000 Roemeense vroue aan komplikasies as gevolg van onwettige aborsies, en die aborsiesyfer het eintlik toegeneem tussen 1979 en 1989 toe die verbod geëindig het, behalwe vir 'n afname tussen 1984 en 1985.

4. FC Barcelona se oorwinning in die UEFA Champions League halfeindronde in 2009

Andres Iniesta: Die naamgenoot van 'n mini-generasie.

Opvallende sportliefhebbers sal hul kinders soms na hul gunsteling spelers vernoem. Dit is baie minder algemeen dat 'n deel van 'n generasie genoem word ter ere van een.

'N Kort sportuitleg vir minder gelowiges voordat ons begin: Die UEFA Champions League is 'n jaarlikse sokkertoernooi wat die beste spanne uit Europese ligas teen mekaar stel. FC Barcelona is 'n Spaanse sokkerspan wat in Barcelona speel. Huidige spelers wie se name jy kan onthou nadat jy die somer se Wêreldbeker-toernooi gekyk het, sluit in die Argentynse superster Lionel Messi, die Uruguayaanse reekslager Luis Suarez en die Brasiliaanse wonderkind Neymar.

In Mei 2009 haal FC Barcelona die halfeindronde teen Chelsea in Londen, en wen op 'n laaste doel van Andres Iniesta. Daar was baie vreugde, en nege maande later het die geboortesyfer in Barcelona 16% hoër gestyg as gewoonlik vir Februarie.

Hierdie babas kry die bynaam 'The Iniesta Generation', en hoewel hulle nie eintlik as 'n demografiese generasie kwalifiseer nie, sorg dit vir ma en pa vir 'n helse "waar was jy toe" -verhaal.

5. Mielies

Soet, heerlike baba-maak brandstof.

OK, so daar is 'n bietjie meer as dit. Navorsers aan die Washington State University het bevind dat die Amerikaanse suidweste waarskynlik die hoogste geboortesyfer in die geskiedenis tussen 1100 v.C. en 500 n.C.

Hierdie koerse, wat die navorsingspan toeskryf aan die vordering in mielieproduksie, was so hoog en onvolhoubaar dat dit 'n oorbevolkingskrisis veroorsaak het. Die suidwestelike bevolking het in 1300 begin daal totdat die gebied byna sonder menslike lewe was.

6. Orkaan Sandy

Orkaan Sandy het die stad bedek met vloedwater en die helfte van Manhattan sonder krag gelaat.

Baba-boom word gereeld en dikwels onakkuraat gerapporteer na natuurrampe, en die meeste bewyse vir die na-sandagtige piek is anekdoties. Twee hospitale in New Jersey ondervind egter 'n toename van 34% en 20% in aflewerings nege maande nadat die storm einde Oktober 2012 die New York -metrogebied getref het.

Terwyl sommige na-storm baba-opbrengs net natuurlike skommelinge in geboortesyfers is, het 'n studie wat deur drie professore deur die Johns Hopkins Universiteit gedoen is, bevind dat natuurrampe kan lei tot statisties beduidende geboortesyfers.

Dit hang alles af van hoe ernstig die ramp is, aangesien mense wat vir hul lewens vlug, min vermoë of begeerte het om die nodige daad te doen. Die studie het bevind dat storms waarskynlik tot baba -oplewing sal lei in gebiede waar aktiwiteit en beweging beperk is, tesame met moontlike gevaar en skade aan eiendom.


120 jaar geletterdheid

Geletterdheid van 1870 tot 1979:

Uittreksels is geneem uit Hoofstuk 1 van 120 jaar Amerikaanse opvoeding: 'n statistiese portret (Geredigeer deur Tom Snyder, National Center for Education Statistics, 1993).

Oorsig

Hierdie afdeling, Historiese data, bevat inligting van 1869-70-die datum van die eerste verslag van die Office of Education-tot laat 1970's. Die oprigting van die Federale Onderwysdepartement in 1867 beklemtoon die belangrikheid van onderwys. Die Wet van 1867 het die Departement van Onderwys opdrag gegee om die 'toestand en vooruitgang van onderwys' in jaarverslae in te samel en aan die Kongres te rapporteer. In die eerste verslag van 1870 het die kommissaris met trots berig dat byna 7 miljoen kinders in laerskole ingeskryf is en 80 000 in sekondêre skole ingeskryf is. Ongeveer 9 000 universiteitsgrade is toegeken. Dit is in teenstelling met 1990, toe 30 miljoen by openbare laerskole en hoërskole ingeskryf het en 11 miljoen in sekondêre skole. Meer as 1,5 miljoen baccalaureusgrade en hoër grade is toegeken.

Watter pad het Amerikaanse opvoeding van so 'n beskeie begin tot so 'n indrukwekkende geskenk geloop? Hierdie en ander vrae het die kantoor van opvoedkundige navorsing en verbetering aangespoor om historiese data te hersien en verslag te doen oor historiese onderwysstatistieke. Hierdie publikasie bevat inligting van die eerste Office of Education-verslag vir 1869-1870 tot huidige studies. Dit gee 'n uiteensetting van die ontwikkeling van die Amerikaanse onderwysonderneming van sy verlede tot vandag, en wys op die toekoms daarvan.

Opvoedkundige eienskappe van die bevolking

Een van die belangrikste bepalers van die omvang van 'n onderwysstelsel is die grootte van die bevolkingsbasis. Veranderinge in die geboortesyfers en gevolglike verskuiwings in die bevolking beïnvloed die samelewing dekades lank, namate groter of kleiner groepe (geboortekohorte) deur middel van skool, volwassenheid, arbeidsmag en uiteindelik pensioen gaan. Groter geboortekohorte kan druk veroorsaak vir die bou van skole, die aanstelling van meer onderwysers en die uitbreiding van mediese dienste, verminderde groepe kan die teenoorgestelde uitwerking hê. Gedurende die historiese tydperk wat hierdie publikasie dek, was daar 'n aantal van hierdie bevolkingsuitbreidings en inkrimping wat 'n uitwerking op openbare skoolstelsels gehad het.

Die beginjare van die Verenigde State is gekenmerk deur 'n baie vinnige bevolkingsgroei. Tussen 1790 en 1860 het die Amerikaanse bevolking elke dekade met ongeveer 'n derde toegeneem. Hierdie groeikoers is meer as 3 keer die bevolkingsgroei wat die afgelope dekade plaasgevind het. Hierdie stygings het plaasgevind ondanks die afname in die geboortesyfer gedurende die 19de eeu. Toenemings in immigrasie en in die aantal vroue in die vrugbare ouderdom blykbaar vergoed vir die geboortesyfer.

In die laaste dekade van die 19de eeu het die bevolkingsgroeikoers tot 22 persent gedaal en die dalings het voortgegaan tot in die eerste 2 dekades van die 20ste eeu. Die 1920's was 'n tydperk van verskuiwings in die bevolkingsvooruitsigte. Die geboortesyfer het gedaal, van 118 per 1 000 vroue 15 tot 44 jaar oud in 1920 tot 89 in 1930. Maar die werklike aantal geboortes het gedurende die twintigerjare met 11 persent gedaal, wat dui op 'n afwyking van die relatiewe stabiliteit van die tieners. Die afname in die geboortesyfers het gedurende die dertigerjare gestabiliseer, en daarna dramaties gestyg na die Tweede Wêreldoorlog en bereik 'n hoogtepunt van 123 geboortes per 1 000 vroue in 1957. Hierdie naoorlogse geboortesyfer was byna net so hoog as dié wat in die vroeë tienerjare geregistreer was. Na hierdie hoogtepunt van die "baby boom", het geboortesyfers hul historiese afname hervat. Die laagtepunte in geboortesyfers tot dusver hierdie eeu was in 1984 en in 1986, toe daar 65 geboortes per 1 000 vroue was. Die VSA ondervind nou 'n toename in die aantal geboortes wat veroorsaak word deur die groot aantal "baby boomers" op die ouderdom van kinders. Die 4,1 miljoen geboortes in 1991 is byna net so hoog as die hoogtepunt van 4,3 miljoen in 1957.

Die aantal geboortes en die bevolkingsgrootte is belangrike bepalers van die omvang van die skoolstelsel. Maar die relatiewe grootte van die bevolking van die skoolgaande ouderdom is ook 'n belangrike oorweging by die ondersoek na die impak van die koste van onderwys op die volwasse bevolking. In 1870 was ongeveer 35 persent van die bevolking 5- tot 17-jarige. Hierdie verhouding het vinnig gedaal tot 28 persent aan die begin van die eeu, maar verdere veranderinge aan die begin van die eeu was baie klein. In die 1930's het die persentasie 5- tot 17-jariges in die bevolking begin daal en 'n laagtepunt van 20 persent bereik in 1947. Gedurende die laat 1960's het die verhouding tussen 5- en 17-jariges gestyg tot 26 persent. Hierdie persentasie het egter die afgelope jaar gedaal, met 18 persent in 1991. Die deel van die bevolking wat basiese en hoërskooldienste benodig, is op of naby 'n rekordlaagte vlak. Gegewe die onlangse toenames in geboortes, word daar in die nabye toekoms nie beduidende afname in hierdie verhouding verwag nie.

Inskrywingstariewe

Die deel jongmense wat by die skool ingeskryf was, het in die laaste helfte van die 19de eeu relatief laag gebly. Alhoewel die inskrywingsyfers wissel, het ongeveer die helfte van alle 5- tot 19-jariges by die skool ingeskryf. Die tariewe vir mans en vroue was ongeveer dieselfde gedurende die tydperk, maar die tariewe vir swartes was baie laer as vir blankes.Voor die emansipasie van suidelike swartes, was skoolinskrywing vir swartes grootliks beperk tot slegs 'n klein aantal in Noordelike state. Na die Burgeroorlog het die inskrywingsyfers vir swartes vinnig gestyg van 10 persent in 1870 tot 34 persent in 1880.

In die daaropvolgende 20 jaar was daar egter in wese geen verandering in die inskrywingsyfers vir swartes nie en die koers vir blankes het eintlik gedaal. Die begin van die 20ste eeu het 'n volgehoue ​​toename in die aantal inskrywings vir wit en minderheidskinders meegebring. Die algehele inskrywingsyfers vir 5- tot 19-jariges het gestyg van 51 persent in 1900 tot 75 persent in 1940. Die verskil in die wit en swart inskrywingsyfers het verminder van 23 punte in 1900 tot 7 punte in 1940.

Inskrywingsyfers het in die naoorlogse tydperk vir alle rasgroepe steeds gestyg. Teen die vroeë sewentigerjare het die inskrywingsyfers vir beide blankes en swartes tot ongeveer 90 persent gestyg, en hierdie koerse het sedertdien relatief stabiel gebly. In 1991 was die inskrywingsyfer vir 5- tot 19-jariges 93 persent vir swartes, blankes, mans en vroue.

Alhoewel die inskrywingsyfers vir kinders van laerskoolouderdom gedurende die afgelope 20 jaar nie groot veranderings getoon het nie, was daar 'n paar toenames vir jonger studente sowel as vir persone wat hoërskool en universiteit volg. Die inskrywingsyfer vir 7 tot 13-jariges was sedert die laat veertigerjare 99 persent of beter, maar die koers vir die 14- tot 17-jariges het sedert daardie tydperk aansienlike stygings getoon. Gedurende die 1950's het die inskrywingsyfer van 14- tot 17-jariges van 83 persent tot 90 persent gestyg.

Verdere stygings gedurende die 1960's en 1980's het die inskrywingsyfer teen die laat 1980's op 96 % gebring. Die tariewe vir 5- en 6-jariges het ook gestyg, van 58 persent in 1950 tot 95 persent in 1991. Pryse wat op universiteit was, het gedurende die periode tussen 1950 en 1991 verdubbel of verdriedubbel, met 'n groot deel van die toename gedurende die 1980's . In 1950 was slegs 30 persent van die 18- en 19-jariges ingeskryf by die skool, vergeleke met 60 persent in 1991. Die koers vir 20- tot 24-jariges het van 9 persent in 1950 tot 30 persent in 1990 gestyg.

Opvoedkundige prestasie

Die toenemende skoolbywoning word weerspieël in die toenemende omvang van volwassenes wat hoërskool en kollege voltooi. Steeds minder volwassenes het hul opleiding beperk tot die voltooiing van die graad 8, wat tipies was in die vroeë deel van die eeu. In 1940 het meer as die helfte van die Amerikaanse bevolking nie meer as 'n graad agtste opleiding voltooi nie. Slegs 6 persent van die mans en 4 persent van die vroue het 4 jaar universiteit voltooi. Die gemiddelde skooljare wat die volwasse bevolking, 25 jaar en ouer, bereik het, het slegs 'n skrale styging van 8,1 tot 8,6 jaar gedurende 'n periode van 30 jaar tussen 1910 en 1940 aangeteken.

Gedurende die veertiger- en vyftigerjare het die meer hoogs opgeleide jonger groepe hul merk op die gemiddelde vir die hele volwasse bevolking begin afdruk. Meer as die helfte van die jong volwassenes van die veertiger- en vyftigerjare het die hoërskool voltooi en die gemiddelde onderwysopleiding van 25- tot 29-jariges het tot 12 jaar gestyg. Teen 1960 het 42 persent van die mans, 25 jaar en ouer, nog steeds nie meer as die agtste graad voltooi nie, maar 40 persent het die hoërskool voltooi en 10 persent het die 4 -jaar kollege voltooi. Die ooreenstemmende verhouding vir vroue wat hoërskool voltooi het, was ongeveer dieselfde, maar die persentasie wat kollege voltooi het, was ietwat laer.

Gedurende die 1960's was daar 'n toename in die opvoedkundige bereiking van jong volwassenes, veral vir swartes. Tussen 1960 en 1970 het die gemiddelde skooljare wat deur swart mans tussen 25 en 29 jaar oud was, van 10,5 tot 12,2 gestyg. Van die middel 1970's tot 1991 het die opvoedkundige prestasie van alle jong volwassenes baie stabiel gebly, met feitlik geen verandering onder blankes, swartes, mans of vroue nie. Die gemiddelde opvoedkundige prestasie vir die hele bevolking het steeds gestyg namate die meer hoogs opgeleide jonger groepe ouer Amerikaners vervang het wat minder opvoedingsgeleenthede gehad het.

In 1991 het ongeveer 70 persent van die swart en ander rasse mans en 69 persent van die swart en ander rasse vroue die hoërskool voltooi. Dit is laer as die ooreenstemmende syfers vir wit mans en vroue (80 persent). Die verskille in hierdie persentasies het egter die afgelope paar jaar aansienlik verminder. Ander gegewens bevestig die vinnige toename in die opvoedingsvlak van die minderheidsbevolking. Die persentasie mans van swart en ander rasse met 4 of meer jare universiteit styg van 12 persent in 1980 tot 18 persent in 1991, met 'n soortgelyke styging vir swart en ander rasse vroue.

Ongeletterdheid

Ongeletterdheidstatistieke gee 'n belangrike aanduiding van die opvoedingsvlak van die volwasse bevolking. Vandag is ongeletterdheid 'n ander saak as vroeër jare. Die meer onlangse fokus op ongeletterdheid het gefokus op funksionele geletterdheid, wat die vraag aanspreek of die opvoedingsvlak van 'n persoon voldoende is om in 'n moderne samelewing te funksioneer. Die vorige opnames oor ongeletterdheid het 'n baie fundamentele vlak van lees en skryf ondersoek. Die persentasie ongeletterdheid, volgens vorige meetmetodes, was in 1979 minder as 1 persent van persone wat 14 jaar oud was.

Die gegewens in hierdie tabel vir die jare 1870 tot 1930 kom uit direkte vrae uit die eeue-tellings van 1870 tot 1930, en is dus self-gerapporteerde resultate. Die gegewens vir 1947, 1952, 1959, 1969 en 1979 is verkry uit steekproefopnames, wat die weermag en gevangenes van instellings uitsluit. Die statistieke vir die sensusjare 1940 en 1950 is afgelei deur ramingsprosedures.

Persentasie persone van 14 jaar en ouer wat ongeletterd was (in geen taal kon lees of skryf nie), volgens ras en geboorte: 1870 tot 1979

Jaar Totaal Wit Swart en ander
Totaal Inheems Buiteland gebore
1870 20.0 11.5 & ndash & ndash 79.9
1880 17.0 9.4 8.7 12.0 70.0
1890 13.3 7.7 6.2 13.1 56.8
1900 10.7 6.2 4.6 12.9 44.5
1910 7.7 5.0 3.0 12.7 30.5
1920 6.0 4.0 2.0 13.1 23.0
1930 4.3 3.0 1.6 10.8 16.4
1940 2.9 2.0 1.1 9.0 11.5
1947 2.7 1.8 & ndash & ndash 11.0
1950 3.2 & ndash & ndash & ndash & ndash
1952 2.5 1.8 & ndash & ndash 10.2
1959 2.2 1.6 & ndash & ndash 7.5
1969 1.0 0.7 & ndash & ndash 3.6 *
1979 0.6 0.4 & ndash & ndash 1.6 *
* Slegs gebaseer op swart bevolking
BRON: Amerikaanse Departement van Handel, Buro vir die Sensus, Historiese Statistiek van die Verenigde State, Colonial Times tot 1970 en Current Population Reports, Series P-23, Ancestry and Language in the United States: November 1979. (Hierdie tabel is opgestel in September 1992.)

Vir die latere deel van hierdie eeu was die ongeletterdheidsyfers relatief laag, met slegs 4 persent al in 1930. In die laat 19de eeu en vroeë 20ste eeu was ongeletterdheid egter baie algemeen. In 1870 was 20 persent van die hele volwasse bevolking ongeletterd, en 80 persent van die swart bevolking was ongeletterd. Teen 1900 het die situasie ietwat verbeter, maar steeds was 44 persent van die swartes ongeletterd. Die statistiese gegewens toon beduidende verbeterings aan vir swart en ander rasse in die vroeë deel van die 20ste eeu, aangesien die voormalige slawe wat in hul jeug geen opvoedingsgeleenthede gehad het nie, vervang is deur jonger individue wat in die na -burgeroorlog grootgeword het en dikwels kans gehad het basiese opleiding te verwerf. Die gaping in ongeletterdheid tussen wit en swart volwassenes het gedurende die 20ste eeu steeds kleiner geword, en in 1979 was die koers ongeveer dieselfde.

Opsomming

Die historiese gegewens toon groot toenames in die inskrywingsyfers die afgelope 125 jaar, met 'n paar aansienlike stygings selfs in die afgelope jare. Die hoër opvoedingsvlakke wat jong volwassenes die afgelope dekades bereik het, dui daarop dat die algemene opvoedingsvlak van die bevolking stadig sal styg tot in die vroeë 21ste eeu.


Die groei van die wêreldbevolking: ontleding van die probleme en aanbevelings vir navorsing en opleiding (1963)

DIE GROEI VAN DIE WORRELDBEVOLKING

Die bevolking van die wêreld, wat nou meer as drie miljard mense is, groei met ongeveer twee persent per jaar, of vinniger as in enige ander tydperk in die geskiedenis van mense. Alhoewel daar 'n konstante toename in die bevolkingsgroei was gedurende die afgelope twee of drie eeue, was dit veral vinnig die afgelope 20 jaar. Om die tempo van bevolkingsgroei te waardeer, moet ons onthou dat die wêreldbevolking in ongeveer 1700 jaar verdubbel het vanaf die tyd van Christus tot die middel van die 17de eeu, dit weer verdubbel het in ongeveer 200 jaar, weer verdubbel het in minder as 100, en, as die huidige koers van die bevolkingsaanwas toeneem, sal elke 35 jaar verdubbel. Boonop neem hierdie koers steeds toe.

Die stygingsnelheid kan beslis nie veel verder groei nie. Selfs as die sterftesyfer tot nul sou daal, sou die groeikoers op die huidige vlak van menslike voortplanting nie veel meer as drie en 'n half persent per jaar wees nie, en die tyd wat nodig is om die wêreldbevolking te verdubbel, sou nie daal nie veel minder as 20 jaar.

Alhoewel die huidige twee persent per jaar nie na 'n buitengewone stygingstempo klink nie, toon 'n paar eenvoudige berekeninge dat so 'n toename in die bevolking nie meer as 'n paar honderd jaar kan voortduur nie. As hierdie koers van die tyd van Christus tot nou bestaan ​​het, sou die wêreldbevolking in hierdie tydperk met 'n faktor van ongeveer 7 en tye 10 16 toegeneem het, met ander woorde, sou daar ongeveer 20 miljoen individue in plaas van elke

persoon wat nou lewe, of 100 mense tot elke vierkante voet. As die huidige wêreldbevolking sou bly toeneem teen die huidige tempo van twee persent per jaar, sal daar binne twee eeue meer as 150 miljard mense wees. Berekenings van hierdie aard toon sonder twyfel nie net aan dat die huidige voortgesette toename in die bevolkingsgroei moet ophou nie, maar ook dat hierdie koers weer moet daal. Daar kan geen twyfel bestaan ​​oor hierdie langtermynvoorspelling nie: Óf die geboortesyfer van die wêreld moet daal óf die sterftesyfer moet styg.

BEVOLKINGSGROEI IN VERSKILLENDE GEDEELTE VAN DIE WORRELD

Die bevolkingsgroei is natuurlik nie dieselfde in alle dele van die wêreld nie. Onder die geïndustrialiseerde lande groei Japan en die meeste van die lande in Europa nou relatief stadig en kan hul bevolkings binne 50 tot 100 jaar verdubbel. 'N Ander groep geïndustrialiseerde lande en die Verenigde State, die Sowjetunie, Australië, Nieu -Seeland, Kanada en Argentinië verdubbel hul bevolking binne 30 tot 40 jaar, ongeveer die wêreldgemiddelde. Die voor-industriële, lae-inkomste en minder ontwikkelde gebiede van die wêreld, met twee derdes van die wêreld se bevolking, insluitend Asië (behalwe Japan en die Asiatiese deel van die Sowjetunie), die suidwestelike eilande van die Stille Oseaan (hoofsaaklik die Filippyne en Indonesië) , Afrika (met die uitsondering van Europese minderhede), die Karibiese Eilande en Latyns -Amerika (met die uitsondering van Argentinië en Uruguay) en mdashare groei teen 'n tempo wat wissel van matig tot baie vinnig. Jaarlikse groeikoerse in al hierdie gebiede wissel van een en 'n half tot drie en 'n half persent, wat in 20 tot 40 jaar verdubbel.

Die bevolkingsgroei van die verskillende lande in die wêreld is, met enkele uitsonderings, bloot die verskille tussen hul geboortesyfers en sterftesyfers. Internasionale migrasie is vandag 'n onbeduidende faktor in die groeikoers. U kan dus die wisselende bevolkingsgroei van verskillende dele van die wêreld verstaan ​​deur te verstaan ​​wat aan hul onderskeie geboorte- en sterftesyfers lê.

DIE VERMINDERING VAN Vrugbaarheid en sterflikheid in Wes -Europa sedert 1800

'N Kort, te vereenvoudigde geskiedenis van die verloop van geboorte en sterftesyfers in Wes-Europa sedert ongeveer 1800 bied nie net 'n verwysingsraamwerk om die huidige geboorte- en sterftesyfers in Europa te verstaan ​​nie, maar werp ook lig op die huidige situasie en vooruitsigte in ander dele van die wêreld. 'N Vereenvoudigde prentjie van die bevolkingsgeskiedenis van 'n tipies Wes -Europese land word getoon in

Figuur 1. Skematiese voorstelling van geboorte- en sterftesyfers in Wes -Europa na 1800. (Die tydsduur wissel ongeveer van 75 tot 150 jaar.)

Figuur 1. Die skerp interval in die vroeë sterftesyfer en die onlangse geboortesyfer is bedoel om aan te dui dat al die koerse onderhewig is aan aansienlike jaarlikse variasie. Die geboortesyfer in 1800 was ongeveer 35 per 1000 bevolking en die gemiddelde aantal kinders wat ooit gebore is vir vroue wat 45 jaar oud was, was ongeveer vyf. Die sterftesyfer in 1800 was gemiddeld 25 tot 30 per 1000 bevolking, hoewel dit, soos aangedui, onderhewig was aan variasie as gevolg van episodiese plae, epidemies en oesmislukkings. Die gemiddelde lewensverwagting by geboorte was 35 jaar of minder. Die huidige geboortesyfer in Wes -Europese lande is 14 tot 20 per 1000 bevolking, met gemiddeld twee tot drie kinders wat aan die einde van die geboorte van 'n vrou gebore is. Die sterftesyfer is 7 tot 11 per 1 000 inwoners per jaar, en die lewensverwagting by geboorte is ongeveer 70 jaar. Die sterftesyfer het afgeneem, begin in die laat 18de of vroeë 19de eeu, deels as gevolg van beter vervoer en kommunikasie, breër markte en groter produktiwiteit, maar meer direk as gevolg van die ontwikkeling van sanitasie en later moderne medisyne. Hierdie ontwikkelings, wat deel uitmaak van die veranderinge in die hele kompleks van die moderne beskawing, het wetenskaplike en tegnologiese vooruitgang op baie gebiede behels, veral op die gebied van openbare gesondheid, medisyne, landbou en nywerheid. Die onmiddellike oorsaak van die afname in die geboortesyfer was die verhoogde doelbewuste beheer van vrugbaarheid binne die huwelik. Die enigste belangrike uitsondering op hierdie stelling het betrekking op Ierland, waar die afname in die geboortesyfer teweeggebring is deur 'n toename van 'n paar jaar in die huweliksouderdom, gekombineer met 'n toename van 10 tot 15 persent in die verhouding van ongetroude mense. Die gemiddelde huweliksouderdom het tot 28 gestyg en meer as 'n kwart van die Ierse vroue was ongetroud op die ouderdom van 45. In ander lande het sulke sosiale veranderinge egter 'n onbeduidende of gunstige uitwerking op die geboortesyfer gehad. In hierdie lande en Engeland, Wallis, Skotland, Skandinawië, die Lae Lande, Duitsland, Switserland, Oostenryk en Frankryk het die geboortesyfer gedaal weens die gebruik van voorbehoeding onder egpare. Daar is beslis 'n afname in die voortplantingskapasiteit, maar met verbeterde gesondheid is die teendeel waarskynlik.

Slegs 'n klein fraksie van die afname in Wes -Europese vrugbaarheid kan toegeskryf word aan die uitvinding van moderne voorbehoedingstegnieke. In die eerste plek het baie aansienlike dalings in sommige Europese lande die uitvinding en massavervaardiging van voorbehoedmiddels laat gebeur. Tweedens, ons weet uit opnames so onlangs as net

voor die Tweede Wêreldoorlog het meer as die helfte van die paartjies in Groot -Brittanje wat geboortebeperking beoefen het, onttrekking beoefen, of coitus interruptus. Daar is soortgelyke direkte bewyse vir ander Europese lande.

In hierdie geval was die afname in vrugbaarheid nie die gevolg van tegniese vernuwings in kontrasepsie nie, maar van die besluit van egpare om hulself te beroep op volksmetodes wat eeue lank bekend was. Ons moet dus die afname in die Wes -Europese geboortesyfers verduidelik aan die hand van die rede waarom mense bereid was om hul seksuele gedrag te verander om minder kinders te hê. Sulke houdingsveranderinge was ongetwyfeld deel van 'n hele reeks diepgaande sosiale en ekonomiese veranderinge wat gepaard gegaan het met die industrialisering en modernisering van Wes -Europa. Onder die faktore wat hierdie spesifieke houdingsverandering onderlê, was 'n verandering in die ekonomiese gevolge van vrugbaarheid. In 'n voor-industriële, agrariese samelewing begin kinders op 'n vroeë ouderdom help met take, maar bly nie gedurende 'n lang opvoedingsperiode afhanklik nie. Hulle bied die belangrikste ondersteuning vir die ouers op hul ouderdom, en met hoë sterftes moet baie kinders gebore word om te verseker dat sommige sal oorleef om vir hul ouers te sorg. Aan die ander kant, in 'n stedelike, geïndustrialiseerde samelewing, is kinders minder 'n ekonomiese bate en meer 'n ekonomiese las.

Onder die sosiale faktore wat die houdingsverandering kan veroorsaak, is die afname in die belangrikheid van die gesin as 'n ekonomiese eenheid wat gepaard gegaan het met die industrialisering en modernisering van Europa. In 'n geïndustrialiseerde ekonomie is die gesin nie meer die produksie -eenheid nie, en individue word beoordeel deur wat hulle doen eerder as wie hulle is. Kinders verlaat die huis om werk te soek en ouers reken nie meer op hul kinders se ondersteuning op hul oudag nie. Namate hierdie soort modernisering voortduur, word openbare onderwys, wat noodsaaklik is vir die produksie van 'n geletterde arbeidsmag, uitgebrei tot vroue, en word die tradisionele ondergeskikte rol van vroue dus aangepas. Aangesien die las van kindersorg hoofsaaklik op vroue val, is hul toename in status waarskynlik 'n belangrike element in die ontwikkeling van 'n houding wat die doelbewuste beperking van gesinsgrootte bevoordeel. Laastens gaan die sosiale en ekonomiese veranderinge wat kenmerkend is van industrialisasie en modernisering van 'n land gepaard met 'n toename in sekularisme, pragmatisme en rasionalisme in die plek van gewoonte en tradisie. Aangesien die modernisering van 'n land 'n uitbreiding van doelbewuste menslike beheer oor 'n toenemende omvang van die omgewing behels,

dit is nie verbasend dat mense wat in 'n ekonomie is wat industrialisasie ondergaan, die idee van doelbewuste en rasionele beheer moet uitbrei tot die vraag of geboorte uit hul seksuele aktiwiteite moet ontstaan ​​of nie.

Soos die vereenvoudigde voorstelling in figuur 1 aandui, het die geboortesyfer in Wes -Europa gewoonlik begin daal nadat die sterftesyfer reeds aansienlik gedaal het. (Frankryk is 'n gedeeltelike uitsondering. Die afname in Franse geboortes het laat in die 18de eeu begin en die afwaartse verloop van die geboorte- en sterftesyfers gedurende die 19de eeu was min of meer ewewydig.) Oor die algemeen blyk dit dat die sterftesyfer meer geraak word. onmiddellik en outomaties deur industrialisering. 'N Mens kan vermoed dat die geboortesyfer stadiger reageer omdat die verlaging daarvan veranderinge in dieper gevestigde gebruike vereis. In die meeste samelewings is daar konsensus ten gunste van die verbetering van die gesondheid en die vermindering van die voorkoms van voortydige dood. Daar bestaan ​​nie so 'n konsensus oor veranderinge in houding en gedrag wat nodig is om die geboortesyfer te verminder nie.

VEILIGHEID EN MORTALITEIT DALEND IN ANDER GEUSNDUSTRIALISEERDE GEBIEDE

Die patroon van dalende sterftes en vrugbaarheid wat ons vir Wes -Europa beskryf het, pas nie net in die Wes -Europese lande waarop dit gebaseer is nie, maar ook met die gepaste aanpassing van die aanvanklike geboorte- en sterftesyfers en in die tydskaal, in Oos- en Suid -Europa ( met die uitsondering van Albanië), die Sowjetunie, Japan, die Verenigde State, Australië, Kanada, Argentinië en Nieu -Seeland. Kortom, elke land wat verander het van 'n oorwegend landelike agrariese samelewing na 'n oorwegend industriële stedelike samelewing en openbare onderwys tot byna universaliteit uitgebrei het, ten minste op laerskoolvlak, het 'n aansienlike afname in geboorte- en sterftesyfers van die soort uitgebeeld in figuur 1.

Die kronkellyn wat die veranderlike huidige geboortesyfer beskryf, verteenwoordig in sommige gevalle, veral die Verenigde State en mdasha, 'n groot herstel in die geboortesyfer vanaf die laagtepunt. Daar moet egter onthou word dat hierdie herstel nie veroorsaak is deur 'n terugkeer na onbeheerde gesinsgrootte nie.In die Verenigde State kan 'n mens byvoorbeeld skaars dink dat egpare vergeet het hoe om die voorbehoedmiddel te gebruik

tegnieke wat die geboortesyfers verminder het tot 'n vlak van blote vervanging net voor die Tweede Wêreldoorlog. Ons weet eintlik dat meer paartjies vandag meer as ooit tevore in die gebruik van voorbehoedmiddels vaardig is. (Desondanks is effektiewe metodes om die grootte van die gesin te beheer, nog steeds onbekend en ongebruik deur baie paartjies, selfs in die Verenigde State.) Die onlangse toename in die geboortesyfer was hoofsaaklik die gevolg van vroeëre en byna universele huwelike, die virtuele verdwyning van kinderlose en eenkindgesinne en 'n vrywillige keuse van twee, drie of vier kinders deur 'n oorgrote meerderheid Amerikaanse paartjies. Daar is geen algemene terugkeer na die baie groot familie van voor-industriële tye nie, hoewel sommige dele van ons samelewing nog steeds baie ongewenste kinders produseer.

BEVOLKINGSTRENDE IN MINDER ONTWIKKELDE LANDE

Ons gaan nou na die vergelyking van die huidige situasie in die minder ontwikkelde gebiede met die demografiese omstandighede in Wes-Europa voor die industriële revolusie. Figuur 2 gee die neigings van geboorte- en sterftesyfers in die minder ontwikkelde gebiede op 'n rowwe skematiese manier, soortgelyk aan die in figuur 1. Daar is 'n aantal belangrike verskille tussen die omstandighede in vandag se minder ontwikkelde gebiede en dié in pre-industriële Europa . Let eers daarop dat die geboortesyfer in die minder ontwikkelde gebiede hoër is as in die pre-industriële Wes-Europa. Hierdie verskil is die gevolg daarvan dat in baie minder ontwikkelde lande byna alle vroue op 35-jarige ouderdom getroud is, en op 'n gemiddelde ouderdom aansienlik minder as in die 18de-eeuse Europa. Tweedens, baie van die minder ontwikkelde gebiede van die wêreld is vandag baie digter bevolk as wat Wes-Europa aan die begin van die industriële revolusie was. Boonop is daar min oorblywende gebiede wat vergelykbaar is met Noord- en Suid -Amerika waarin 'n groeiende bevolking kan beweeg en wat vinnig groeiende markte kan bied. Uiteindelik, en die belangrikste, daal die sterftesyfer in die minder ontwikkelde gebiede baie vinnig en die daling van mdasha lyk amper vertikaal in vergelyking met die geleidelike afname in Wes-Europa en mdashand, sonder inagneming van ekonomiese verandering.

Die skerp afname in die sterftesyfer wat in die lae-inkomste-lande ter wêreld voorkom, is 'n gevolg van die ontwikkeling en toepassing van goedkoop tegnieke vir openbare gesondheid. Anders as


Lae vrugbaarheidstariewe - net 'n fase?

Ou mans en woede: die verouderde bevolking van Europa vra immigrasie (bo), maar anti-immigrasie, anti-Moslem partye soos National Front of France neem toe

NUWE HAVEN: Dit is geen verrassing dat die wêreldbevolking ooit 'n hoogtepunt van meer as 7 miljard bereik nie-hoewel baie dalk nie weet dat dit slegs in die afgelope eeu met 5 miljard toegeneem het nie, wat gestyg het van minder as 2 miljard in 1914. En baie mense sal verbaas wees - selfs geskok - om te weet dat vrugbaarheidsyfers in baie dele van die wêreld die afgelope drie dekades gedaal het, insluitend China, Japan en selfs belangrike streke van Indië.

Hierdie Asiatiese reuse was nie alleen nie. In 'n groot deel van Europa, Noord -Amerika, Oos -Asië en elders het die gemiddelde aantal kinders wat in die vrugbare jare gebore is, tot ongekende lae vlakke gedaal.

Ons nuwe boek, Die wêreldwye verspreiding van vrugbaarheid neem af: bevolking, vrees en onsekerheid (Yale University Press, 2013) ontleed hierdie tendense en die demografiese, politieke en ekonomiese gevolge en onsekerhede, aangesien lae vrugbaarheid 'n wêreldwye verskynsel geword het. Net soos ander fasette van globalisering, is lae vrugbaarheidskoerse geensins universeel nie: Hoë vrugbaarheid bestaan ​​steeds in Afrika suid van die Sahara en in dele van die Midde-Ooste, maar elders is lae vrugbaarheid meer die reël as die uitsondering. Hierdie onderliggende neigings in die bevrugting beteken dat die bevolkingsgroei in Europa en Asië in die nabye toekoms waarskynlik sal afneem. Die wêreld is nie op 'n pad van onbeperkte demografiese groei nie, soos sommige glo. Mense regoor die wêreld het die rem geslaan.

Dertig jaar gelede het slegs 'n klein deel van die wêreldbevolking in die paar lande gewoon met vrugbaarheidsyfers wat aansienlik laer was as die 'vervangingsvlak' - die tempo waarteen die vrugbaarheid van 'n hipotetiese groep vroue presies in die volgende generasie sou vervang - gewoonlik vasgestel 2,1 kinders per vrou vir bevolkings met lae sterftes. Vinnig vorentoe na 2013, met ongeveer 60 persent van die wêreldbevolking wat in lande woon met sulke vrugbaarheidsyfers onder die vervanging.

Die gevolge van hierdie veranderinge is opvallend. Een daarvan is dat internasionale migrasie, wat oor dieselfde 30 jaar vinnig toegeneem het, nou die primêre dryfveer geword het van vinnige veranderinge in die demografie van tientalle lande regoor die wêreld. As ons sou aanneem dat die huidige lae vrugbaarheidskoers en die hoë immigrasietempo in die toekoms sal voortduur - wat nie een op die lang termyn 'n goeie aanname kan wees nie - sou migrasie selfs 'n meer belangrike faktor wees, nie net van die algehele nasionale groei nie, maar ook van die etniese en rassesamestelling van die meeste nywerheidsstate, insluitend dié van 'n groot deel van Europa en Noord -Amerika.

Die koms van baba -oplewing na die Tweede Wêreldoorlog was die einde van 'n vroeëre periode van lae vrugbaarheid, veral in ekonomies depressiewe Europa. Vrugbaarheidsyfers in die 1950's en vroeë 1960's was baie hoër, maar teen die middel van die 1960's het die vrugbaarheidskoers weer begin daal. Teen die sewentigerjare het hulle tot lae vlakke gedaal, eers in Sentraal -Europa, veral Duitsland, en in Oos -Asië, aanvanklik in Japan, gevolg deur die vier "Asiatiese tiere" van Suid -Korea, Singapoer, Hong Kong en Taiwan. Meer onlangs het die vrugbaarheidskoerse selfs vinniger en dikwels tot aansienlik laer vlakke in Mediterreense Europa - Italië, Spanje, Griekeland, Portugal - alhoewel die meeste demograwe suggereer dat hierdie baie lae huidige koerse gedeeltelik tydelike verdraaiings is as gevolg van die vertragings aan die gang in die huwelik en swanger word. Lae vrugbaarheid was in die spel voor die uitbarsting van die skuldkrisis in die eurosone. En vrugbaarheid het ook aansienlik afgeneem in die ware demografiese swaargewigte - in China en in die suidelike state van Indië.

In sommige van hierdie lande het dalings in vrugbaarheidsyfers tot lae vlakke gepaard gegaan met groot toenames in die volume en tempo van immigrasie. Alhoewel lae vrugbaarheidskoerse kommer veroorsaak het by politieke elite wat in die dertigerjare ooreenstem, was hierdie elites oor die algemeen minder bekommerd oor stygende immigrasie. Tog het sulke angs algemeen geword onder 'n breër publiek - wat gelei het tot groot gapings tussen elite en openbare mening. Dit was veral duidelik in sommige Europese lande met groot toestromings van Moslem -migrante uit Noord -Afrika en die Midde -Ooste, wat vererger is deur die ontstaan ​​van militante Islamitiese politieke bewegings in die buiteland en in die buiteland. Inflammatoriese prediking wat sommige groepe Islamiste in sommige Europese stede nagestreef het, soms gevolg deur geweld, het politieke politiek en geweld veroorsaak teen immigrasie en immigrante, veral teen Moslem-immigrante. 'Islamofobie', 'n evokatiewe karakterisering wat sommige van toepassing is op diegene wat gekant is teen voortgesette grootskaalse Moslem-immigrasie, is aan die uiterste uiteinde van hierdie reaksies op Islam in Europa en elders, waaronder die Duitse kanselier Angela Merkel, wat minder emosionele vrae laat ontstaan ​​oor die vraag of multikulturalisme beleid is het te ver gegaan.

Die konvergensie van sulke spanning met die onlangse ekonomiese krisisse in baie van dieselfde lande - diep resessies, hoë en dikwels stygende werkloosheid, skerp besnoeiings in openbare voordele as gevolg van resessie- en besuinigingsbeleid - dra by tot die onrus en versterk politieke bewegings wat voorheen is na die buitewyke gestuur. In onlangse jare het die openbare steun vinnig gestyg vir partye soos Golden Dawn in Griekeland, wat dikwels as "neo-fascisties" beskryf word die Onafhanklikheidsparty in die Verenigde Koninkryk, of UKIP die National Front in Frankryk en soortgelyke partye in 'n aantal ander lande . Hulle opkoms mag tydelik wees, maar in sommige van hierdie lande het algemene politieke partye gereageer op die politieke bedreiging wat die toenemende openbare steun vir sulke bewegings inhou deur 'n paar van die anti-immigrasie, anti-multikulturaliste en anti-EU retoriek te aanvaar polities gewild.

Dit is onmoontlik om te voorspel hoe vrugbaarheidskoerse, ekonomieë of politiek gaan ontwikkel. Sal die vrugbaarheidsyfer tans hoër wees, soos tydens die baba -oplewing na die Tweede Wêreldoorlog? Sal die huidige ekonomiese krisisse voortduur in die Middellandse See -Europa, die eurosone, Japan en ander lande wat lae vrugbaarheid registreer, of sal dit vervang word deur 'n nuwe toenemende voorspoed, soos dié van die drie dekades na die Tweede Wêreldoorlog? Sal Islamitiese bewegings binne Europa en elders aanhou uitbrei of verdring word deur diegene wat kulturele en godsdienstige integrasie ondersteun? Sal nativistiese politieke bewegings - wat die gety van die opposisie teen die huidige immigrasievlakke, Islam in Europa of die Europese Unie self - aanhou groei of bedaar?

Die antwoorde is onkenbaar. Tog is die konvergensie van sulke patrone in demografie en ekonomiese lewe 'n bron van wrywing in die nasionale en internasionale politiek. Baie hang daarvan af of politieke elite en regerings beleid aanvaar of nie, gebaseer op 'n ingeligte begrip van die magtige en onderling verbonde demografiese, ekonomiese en politieke magte wat tans aan die gang is.

Die wêreldwye verspreiding van lae vrugbaarheid maak saak. Dit raak belangrike en plofbare aangeleenthede - die evolusie van familiebande, die toekoms van pensioenvoorsienings en versorging van bejaardes, die evolusie van immigrasiebeleid, die etniese en taalverspreiding binne samelewings, die potensiaal vir geweld binne en tussen verskillende godsdienstige en etniese gemeenskappe, die regs- en morele debat oor vroueregte in die algemeen en toegang tot aborsie en voorbehoeding in die besonder. Bevolkingsneigings op wêreldwye, nasionale en plaaslike vlak vorm elkeen van hierdie betwiste onderwerpe en hoe dit waargeneem word. Demografie is 'n te belangrike onderwerp om alleen aan die demograwe oorgelaat te word. Dit is almal se saak.

Michael S. Teitelbaum is Wertheim -genoot aan die Labor and Worklife Program aan die Harvard Law School, en senior adviseur van die Alfred P. Sloan Foundation Jay Winter is die Charles J. Stille professor in geskiedenis aan die Yale Universiteit. Hy is die skrywer van Sites of Memory, Sites of Mourning: The Great War in European Cultural History (Cambridge University Press, 1995). Hy is die hoofredakteur van die Cambridge-geskiedenis van die Eerste Wêreldoorlog met drie volumes, wat in 2014 in Engels en Frans verskyn.


Kyk die video: 10 Bizarre Feiten over de Eerste Wereld Oorlog - TIEN