Is daar 'n Walliese of Ierse ekwivalent aan die Arbroath -verklaring of Magna Carta?

Is daar 'n Walliese of Ierse ekwivalent aan die Arbroath -verklaring of Magna Carta?We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Is daar voormoderne dokumente (of was daar, indien dit nie oorleef het nie) in die Walliese of Ierse geskiedenis, wat grootliks in bedoeling en doel gelyk is aan die Arbroath-verklaring of die Magna Carta?

Is daar Walliese of Ierse dokumente wat nasionale regte teen gesag laat geld, hetsy intern as ekstern? Daar kan byvoorbeeld die regte van Walliese here teen hul koning of teen 'n Engelse koning wees.

Ek is nie 'n historikus nie. Afgesien van Google, sou ek nie weet waar om te kyk nie.


Die naaste voorbeeld wat ek kon vind, is die Ierse Brehon -wet. Die Brehon -wet volgens Wikipedia is die oudste oorlewende gekodifiseerde regstelsel in Europa en oorspronklik is dit oorgedra deur mondelinge oorlewering. Hierdie wette volgens die "Prologue to the Senchas Már", aangesien Senchas Már die grootste groepering van sodanige regstekste was, was van krag vanaf die tyd van St. Patrick, hoewel geleerdes die samestelling daarvan nader aan die 8ste eeu nC oorweeg het.

Hierdie wette bepaal die hiërargie van die samelewing, sosiale status, reg en pligte wat voortspruit uit sodanige status en verhoudings tussen here, kliënte en diensknegte. Hierdie deel is dus baie soortgelyk aan die Magna Carta.

In die besonder, volgens die Brehon -wet, is die koning boaan die posisie, parallel met die biskoppe en die hoogste vlak van digters.

Van die Wikipedia -bladsy oor die status van konings in die Brehon -wet, beklemtoon my:

... die koning is boaan die posisie, parallel met die biskoppe en die hoogste vlak van digters.... Konings het tot 'n sekere mate as agente van die wet opgetree. Terwyl ander konings in Europa die wet kon bekend maak, soos Alfred die Grote en sy Doom -boek, het die Iere baie min gesag gehad om dit te doen. Hulle kon saamwerk aan die wet wat deur die kerk geskryf is. Cáin Adomnáin het die name van baie konings aangeheg wat blykbaar die wet uitgevaardig en toegepas het. Boonop kan 'n koning in noodgevalle 'n tydelike wet uitreik. Maar konings kon nie uit eie mag permanente wetskodes uitreik nie. Kings het ook as beoordelaars opgetree, hoewel die omvang van hul mag in vergelyking met dié van professionele juriste gedebatteer is.

Verder, oor die status van die verskillende hiërargieë wat bestaan ​​het:

Alhoewel die verskillende groepe teoreties op gelyke voet met mekaar was, het die kerk blykbaar oppergesag gehad. Críth Gablach sê: "Wie is edeler, die koning of die biskop? Die biskop is edeler, want die koning staan ​​voor hom op weens die geloof; die biskop lig ook sy knie voor die koning op."

Oor die algemeen is die regte en verpligtinge van almal afkomstig van 'n komplekse guns-gebaseerde hiërargie, wat die heerskappy bepaal het uit die aantal kliënte wat hulle gehad het. As gevolg hiervan, die Gaeliese heerskappy is nie deur die koning verleen nie.

Die vlakke van heerskappy was volgens die bogenoemde bron:

  • flaith aithig - 'gewone heer' - met 10 kliënte - maar nog nie 'n heer nie, want 3 generasies het nog nie kliënte ('sorg') aan kliënte verskaf nie. Word ook fer fothlai ('man van onttrekking') genoem omdat hy hom aan die rang van gewone man onttrek
  • aire déso - 'heer van vasallier' - met 10 kliënte. Alhoewel dit vertaal word as 'heer van vasallier', beteken 'aire' letterlik 'sorg' en 'versorger'. Here sorg vir hul kliënte. Die woord 'aire' word ook gebruik in die Ierse moderne regeringsministers.
  • aire ard - 'hoë heer - met 20 kliënte
  • aire tuíseo - 'heer van leierskap' - met 27 kliënte
  • aire forgill - 'lord of superior pand' (of superieure getuienis) - met 40 kliënte

Weereens van Wikipedia:

Baie hang af van die status, en elke rang het 'n eer ontvang wat in 'n eerprys gekwantifiseer is om aan hulle te betaal as hulle eer deur sekere misdade oortree word. Die tipe kos wat 'n mens as 'n gas in 'n ander se huis ontvang het, of terwyl hy as gevolg van 'n besering versorg is, wissel volgens status. Laer eerpryse het die vermoë beperk om as borg en as getuie op te tree. Diegene met 'n hoër status kan die eed van 'n laer status 'oor-sweer'.

In die algemeen was die Brehon -wet dus bo alles die regte van die kerk gedefinieer as bo die koning en 'n sosiale hiërargie met gedefinieerde regte en verpligtinge vir almal, insluitend konings, wat deur die konings nie eensydig verander kon word nie.