Resolusies van Virginia [24 Desember 1798] - Geskiedenis

Resolusies van Virginia [24 Desember 1798] - GeskiedenisWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Besluit dat die Algemene Vergadering van Virginia onomwonde 'n vaste besluit uitspreek om die Grondwet van die Verenigde State en die Grondwet van hierdie Staat te handhaaf en te verdedig teen elke aggressie van buitelandse of binnelandse aard; en dat hulle die regering van die Verenigde State sal ondersteun in alle maatreëls wat eersgenoemde vereis.

Dat hierdie Vergadering op 'n plegtigste wyse 'n warm verbintenis tot die Unie van die State verklaar om te handhaaf wat hy al sy magte belowe; en dat dit hul plig is om elke oortreding van die beginsels wat die enigste grondslag van die Unie vorm, oor te sien en teë te staan, omdat 'n getroue nakoming daarvan alleen die bestaan ​​daarvan en die openbare geluk kan verseker.

Dat hierdie Vergadering uitdruklik en permissief verklaar dat dit die bevoegdhede van die Federale Regering beskou as die gevolg van die ooreenkoms waartoe die State partye is, as beperk tot die eenvoudige sin en bedoeling van die instrument wat daardie kompak vorm; omdat dit nie verder geldig is as wat dit goedgekeur is deur die toelaes wat in die kompakte genoem word nie; en dat die State, wat partye daartoe is, die reg het en verplig is om in te gaan vir die arrestasie van die vordering van die bose en om die owerhede, regte en vryhede wat op hulle betrekking het binne hul onderskeie perke te handhaaf.

Dat die Algemene Vergadering ook sy innige spyt betuig, dat die Federale Regering in verskillende gevalle 'n gees geopenbaar het om sy bevoegdhede te vergroot met gedwongen constructies van het grondwetshandvest dat dit definieer; en dat daar aanduidings verskyn het van 'n ontwerp om sekere algemene frases uiteen te sit (wat, nadat dit gekopieer is uit die baie beperkte bevoegdheidsbevoegdheid in die voormalige Konfederasie -artikels, minder verkeerd sou kon word) om die betekenis en effek van die spesifieke opsomming wat noodwendig die algemene frases verduidelik en beperk; en om die state geleidelik in een soewereiniteit te konsolideer, waarvan die voor die hand liggende neiging en onvermydelike gevolg sou wees om die huidige republikeinse stelsel van die Verenigde State te omskep in 'n absolute, of op sy beste, 'n gemengde monargie.

Dat die Algemene Vergadering veral protesteer teen die tasbare en kommerwekkende oortredings van die Grondwet in die twee laat sake van die "Wet op vreemdeling en sedisie", wat tydens die laaste kongresvergadering aangeneem is; waarvan die eerste 'n mag uitoefen wat nêrens aan die Federale Regering gedelegeer is nie, en wat, deur wetgewende en geregtelike magte te verenig met die van die uitvoerende gesag, die algemene beginsels van vrye regering, sowel as die besondere organisasie en positiewe bepalings van die Federale Grondwet: en die ander handelinge oefen op soortgelyke wyse 'n bevoegdheid uit wat nie deur die Grondwet gedelegeer is nie, maar inteendeel uitdruklik en positief verbied is deur een van die wysigings daartoe, - 'n bevoegdheid wat, meer as enige ander, behoort 'n universele alarm te veroorsaak, omdat dit teen die reg is om openbare karakters en maatreëls vryelik te ondersoek, en teen vrye kommunikasie tussen die mense daarop, wat ooit met reg as die enigste effektiewe voog van elke ander band beskou is.

Dat hierdie staat deur sy konvensie wat die federale grondwet bekragtig het, uitdruklik verklaar het dat, onder ander noodsaaklike regte, "die vryheid van gewete en pers nie deur enige owerheid of die Verenigde State gekanselleer, verkort, ingeperk of gewysig kan word nie" en sy uiterste angs om hierdie regte te beskerm teen elke moontlike aanval van sofistika of ambisie, omdat hy saam met ander state 'n wysiging vir die doel aanbeveel het, wat die wysiging betyds by die Grondwet geheg het, , as daar nou 'n onverskilligheid getoon word vir die tasbare skending van een van die regte wat aldus verklaar en verseker is, en die vestiging van 'n presedent wat vir die ander fataal kan wees.

Dat die goeie mense van hierdie Statebond nog ooit die opregste geneentheid vir hul broers van die ander state gevoel en bly voel het, die grootste angs vir die totstandkoming en voortbestaan ​​van die vereniging van almal en die nougesetste trou aan die Grondwet, wat die belofte van wedersydse vriendskap en die instrument van wedersydse geluk, doen die Algemene Vergadering 'n plegtige beroep op die soortgelyke gesindhede van die ander state, met die vertroue dat hulle met hierdie Statebond sal saamstem om te verklaar, soos dit hierby verklaar, dat die voormelde dade ongrondwetlik; en dat elkeen die nodige en behoorlike maatreëls sal tref vir samewerking met hierdie staat, om die owerhede, regte en vryhede wat aan die state of die mense voorbehou is, ongedeerd te behou.


Virginia -besluite van 1798

Die Virginia -resolusies van 1798 is in die geheim deur James Madison geskryf in reaksie op die wet op vreemdelinge en sedisie wat die federale regering aangeneem het. Die wette is deur Virginia en Kentucky as ongrondwetlik beskou (sien ook die Kentucky -resolusies van 1798 en Kentucky -resolusies van 1799). Hierdie uitgawe van die resolusies is van Jonathan Elliot Debatte.

Vir meer inligting oor die resolusies, insluitend konteks en impak, sien die resolusies van Kentucky en Virginia.

Daarbenewens is 'n adres wat die resolusies vergesel het en deur die Senaat van Virginia goedgekeur is, beskikbaar, asook antwoorde van Delaware, Rhode Island, Massachusetts, New York, Connecticut, New Hampshire en Vermont.

VIRGINIA -RESOLUTIES VAN 1798,

DIE UITVOERING VAN DIE VREEMDE EN SEDITIESE WETTE WORD ONKONSTITUSIONEL EN BETEKEN DIE REGTE VAN DIE STATE.

Opgelos, Dat die Algemene Vergadering van Virginia onomwonde 'n vaste besluit uitspreek om die Grondwet van die Verenigde State en die Grondwet van hierdie staat te handhaaf en te verdedig teen elke aggressie, hetsy buitelandse of binnelandse, en dat hulle die regering van die Verenigde State sal ondersteun State in alle maatreëls wat deur eersgenoemde geregverdig is.

Dat hierdie Vergadering plegtig 'n warm verbintenis tot die unie van die state verklaar, om te handhaaf wat dit sy magte belowe, en dat dit hul plig is om elke inbreuk op die beginsels wat die enigste basis vorm daardie Unie, omdat 'n getroue nakoming daarvan alleen die bestaan ​​daarvan en die openbare geluk kan verseker.

Dat hierdie Vergadering uitdruklik en permissief verklaar dat die bevoegdhede van die federale regering die gevolg is van die ooreenkoms waartoe die state partye is, beperk deur die duidelike sin en bedoeling van die instrument wat die kompak vorm, as verder geldig as hulle is gemagtig deur die toelaes wat in die kompakte genoem is en dat die state, wat partye daartoe is, die reg het en in die geval van 'n doelbewuste, tasbare en gevaarlike uitoefening van ander bevoegdhede, wat nie deur die ooreenkoms verleen is nie. verplig, tussenin, om die vordering van die bose te stuit, en om binne hul onderskeie perke die owerhede, regte en vryhede wat op hulle betrekking het, te handhaaf.

Dat die Algemene Vergadering ook sy diep spyt betuig, dat die gees in verskillende gevalle deur die federale regering geopenbaar is om sy magte te vergroot deur gedwonge konstruksies van die grondwetshandves wat dit definieer en dat aanduidings van 'n ontwerp verskyn het sekere algemene frases (wat, nadat dit gekopieer is uit die baie beperkte toestemming van die bevoegdheid in die voormalige Konfederasie -artikels, minder geneig sou wees om verkeerd geïnterpreteer te word) om die betekenis en effek van die spesifieke opsomming te vernietig wat die algemene noodwendig verklaar en beperk frases, en om die state geleidelik in een soewereiniteit te konsolideer, waarvan die voor die hand liggende neiging en onvermydelike gevolg sou wees om die huidige republikeinse stelsel van die Verenigde State te omskep in 'n absolute, of op sy beste, 'n gemengde monargie.

Dat die Algemene Vergadering veral protesteer teen die tasbare en onrusbarende oortredings van die Grondwet, in die twee laat sake van die "Wet op vreemdeling en sedisie", wat tydens die laaste kongresvergadering goedgekeur is, waarvan die eerste 'n bevoegdheid uitoefen wat aan die federale regering, en wat deur die vereniging van wetgewende en geregtelike bevoegdhede tot die uitvoerende gesag die algemene beginsels van vrye regering sowel as die besondere organisasie en positiewe bepalings van die federale grondwet ondermyn, en die ander wette wat op dieselfde manier 'n mag uitoefen nie deur die Grondwet gedelegeer nie, maar inteendeel, uitdruklik en positief verbied deur een van die wysigings daaraan, - 'n bevoegdheid watmeer as enige ander, behoort 'n universele alarm te veroorsaak, omdat dit teen die reg van vrye ondersoek van openbare karakters en maatreëls, en van vrye kommunikasie tussen die mense daarop, wat ooit met reg beskou is as die enigste effektiewe bewaker van elke ander reg, geag word.

Dat hierdie staat, deur sy konvensie, wat die federale grondwet bekragtig het, uitdruklik verklaar het dat, onder andere wesenlike regte, "die vryheid van gewete en die pers nie deur enige owerheid van die Verenigde State gekanselleer, verkort, ingeperk of verander kan word nie , "en uit sy uiterste angs om hierdie regte te beskerm teen elke moontlike aanval van sofistika en ambisie, het hy, saam met ander state, 'n wysiging vir die doel aanbeveel, wat die wysiging betyds by die Grondwet geheg het, 'n verwyte inkonsekwentheid en kriminele agteruitgang, as daar nou 'n onverskilligheid getoon word teenoor die tasbaarste skending van een van die regte wat so verklaar en verseker is, en tot die daarstelling van 'n presedent wat vir die ander fataal kan wees.

Dat die goeie mense van hierdie gemenebest, wat hulle ooit gevoel het en steeds gevoel het, die opregste geneentheid vir hul broers van die ander het, die grootste angs is om die vereniging van almal tot stand te bring en voort te sit en die mees nougesette trou aan die Grondwet, wat die belofte van wedersydse vriendskap en die instrument van wedersydse geluk, —die Algemene Vergadering doen 'n plegtige beroep op soortgelyke gesindhede in die ander state, met die vertroue dat hulle met hierdie gemenebes sal saamstem om te verklaar, soos dit hierby verklaar, dat die dade voormelde is ongrondwetlik en dat die nodige en behoorlike maatreëls getref sal word deur elkeen, vir die samewerking met hierdie staat, om die owerhede, regte en vryhede, wat aan die state of die mense voorbehou is, ongedeerd te handhaaf.

Dat die goewerneur die begeerte het om 'n afskrif van die voorafgaande besluite aan die uitvoerende gesag van elk van die ander state te stuur, met 'n versoek dat dieselfde aan die wetgewer daarvan meegedeel kan word, en dat 'n afskrif aan elkeen van die senatore verstrek moet word en verteenwoordigers wat hierdie staat in die Kongres van die Verenigde State verteenwoordig.


Vroeë revolusionêre geskiedenis van Virginia, 1773-1774

Vir bespreking van geskiedenis en genealogie van die New River Valley van Noord -Carolina en Virginia, word u welkom om by die New River History and Genealogy Discussion Group aan te sluit.

Welkom en ons hoop dat u by die besprekings aansluit.

Wat's nuut:

New River Notes en mdash voltooi

21 Januarie 2014

Na ongeveer twee jaar se werk het ons 'n groot opgradering na New River Notes voltooi. Op 21 Januarie 2014 het ons die laaste van die opgedateerde lêers en hersienings van die laaste bladsy ingeskakel.

In Januarie 2013 het ons die nuwe werfuitleg bekendgestel, maar omdat daar baie bladsye oor was om te doen, was daar 'n groot rooi onder konstruksie op die voorblad. 'N Jaar later is ons klaar met al die bladsye wat op die oorspronklike webwerf was. Konstruksie is voltooi. Ons het 'n wonderlike webwerf vol materiaal om u te help met u navorsing en u moontlik te vermaak.

New River Notes

6 Januarie 2013

New River Notes, 'n toonaangewende genealogiese bron vir die New River Valley van Noord -Carolina en Virginia, het vandag sy nuwe voorkomswebwerf bekendgestel.

New River Notes is oorspronklik in 1998 van stapel gestuur deur Jeffrey C. Weaver wat nuwe navorsers in New River Valley voorsien het, en die tradisie word vandag voortgesit deur die Grayson County, Virginia Heritage Foundation, Inc.

Welkom en ons hoop dat u ons nuwe voorkoms sal geniet.

Vroeë revolusionêre geskiedenis van Virginia, 1773-1774

Deur James Mercer Garnett, gepubliseer in 1892

DIE KOMITEE VAN KORRESPONDENSIE EN DIE OPROEP OM DIE EERSTE KONGRES.

Hierdie teks word aangebied in Jeffrey's Store op Lulu. Jeff's Store bevat 'n paar tekste op hierdie webwerf, en verskeie ander historiese tekste, nie op die webwerf nie. Hulle word aangebied as herdrukke.

Vir Virginiane is dit dikwels 'n smaad dat hulle die geskiedenis van hul eie staat en mense verwaarloos het, en ek is bevrees dat dit 'n smaad is, maar te wenslik is. Hulle was tevrede om geskiedenis te maak en ander te laat skryf, en gevolglik is baie daarvan ongeskrewe gelaat, en die rekords het onherstelbaar omgekom. Die ondersoeker van 'n spesifieke punt in die geskiedenis van Virginia word belemmer deur die gebrek aan oorspronklike materiaal, en moet sy getuienis dikwels op 'n tweede of derde hand neem. Hierdie gebrek word egter geleidelik herstel, sover dit nou moontlik is. Die publikasies van hierdie genootskap gedurende die afgelope tien jaar, en die werk verrig deur sy geleerde president, sy sekretaris en die voorsitter van sy komitee vir reëling, [1] die publikasie met tussenposes vir die afgelope sestien jaar van die "Calendar of Virginia" State Papers, "en die onlangse waardevolle werk oor" The Genesis of the United States ", deur 'n lid van hierdie genootskap, [2] toon aan dat daar historiese aktiwiteite in die staat is, en dat ons wakker word van die belangrikheid daarvan om die rekords van die verlede onder die aandag van die huidige geslag, en van die mense van hierdie dag wat die dade van hul voorvaders interesseer. Trots op afkoms is soms 'n geleentheid vir goedkoop geestigheid ten koste van Virginiërs deur diegene wat nog nooit die krag van die veredelende invloed van die verlede gevoel het nie, maar vergaan op die dag dat die seun sy vader vergeet, wanneer die seuntjie uit Virginia nie slaag nie voel 'n inspirasie vir sy eie lewe uit 'n besinning oor die gedrag van sy grootvaders, wat geskiedenis gemaak het in die dae wat die mensesiel beproef het!

Die doel van hierdie artikel is om kortliks kennis te neem van noodsaaklikheid in die beperkte tyd wat daaraan toegewys is-sommige punte in die geskiedenis van Virginia in die dae wat voorafgaan aan die Onafhanklikheidsverklaring-gebeure wat op die drumpel van die Revolusie plaasgevind het, wat die voorbereiding van die manier vir daardie verklaring. Dit is 'n moeilike saak om 'n begin aan die rewolusie toe te ken. Mnr. Mellen Chamberlain, in sy hoofstuk oor "The Revolution Impending" (hoofstuk I, deel VI, van Justin Winsor se '' Narrative and Critical History of America '), sê "Die jaar 1763 word gewoonlik beskou as die begin van die Amerikaanse rewolusie, want in daardie jaar was die Engelse ministerie vasbeslote om 'n inkomste uit die kolonies te verkry. belangstelling vir die student van die geskiedenis van Virginia vanaf die verloop van die gevierde resolusies van Patrick Henry tot die werklike uitbreek van die oorlog, wat alles neig om die jaloesie wat die Huis van Burgesses voel oor die regte en vryhede van die kolonies, te toon papier handel veral oor die vorming en werk van die komitees van korrespondensie, die eerste stap in die rigting van verenigde optrede van die kolonies, en in hierdie stap het Virginia ongetwyfeld die leiding geneem. skrywers, dat Massachusetts geregtig was op gelyke eer met Virginia in die komitee van korrespondensie. [3]

Maar hierdie stelling was te danke aan die verwarring van twee verskillende dinge, die ontstaan ​​van plaaslike korrespondensiekomitees in 'n kolonie en die bekendmaking van korrespondensiekomitees tussen die kolonies self. Dit word nie ontken dat Massachusetts eers die stigting van korrespondensiekomitees tussen haar eie dorpe voorgestel en eers in die praktyk gebring het nie, en hierdie voorstel was te danke aan die aktiewe brein van Samuel Adams. Tydens 'n vergadering van die inwoners van Boston, gehou op 2 November 1772, het Samuel Adams besluit 'dat 'n Komitee van Korrespondensie aangestel moet word, wat uit een en twintig persone bestaan, om die regte van die koloniste en veral hierdie provinsie te verklaar , as mans, as Christene en as onderdane, om dieselfde te kommunikeer en te publiseer aan die verskillende dorpe in hierdie provinsie en aan die wêreld as die gevoel van hierdie stad, met die inbreuk en oortredings daarvan wat dit was, of van tyd tot tyd Dit kan ook wees dat elke stad 'n gratis kommunikasie van hul gevoelens oor hierdie onderwerp versoek. " [4] Mnr. Bancroft voeg by: "Die doel was 'n algemene konfederasie teen die gesag van die parlement wat die dorpe in die provinsie sou begin, die vergadering om hul optrede te bevestig en die ander kolonies uit te nooi." Maar hierdie laaste sin is van Bancroft, nie van Adams nie. Adams sê niks oor 'die ander kolonies' nie, maar sê uitdruklik 'elke stad', wat toon dat die resolusie in die toepassing daarvan slegs op die kolonie beperk is. "Die mosie is maklik aanvaar", en teen Januarie 1773 het tagtig dorpe of meer hul komitees gekies. Bancroft sê (History of United States, VI, 445): "Samuel Adams was van plan om 'n vereniging van al die kolonies in die kongres te bewerkstellig. Toe die vergadering vergader [6 Januarie 1773] het die spreker die verrigtinge van die stad oorgedra van Boston vir die organisering van die provinsiale komitees van korrespondensie [dws op 2 November 1772] aan Richard Henry Lee, van Virginia. " Hier was die kontakpunt tussen Massachusetts en Virginia. Die suggestie van hierdie instrumentaliteit is gemaak, en dit sou vrugte afwerp in die optrede van die Virginia House of Burgesses, soos ons sal sien. Die belangrikheid van die optrede van Virginia word ten volle besef deur Bancroft, want hy sê verder in sy hoofstuk "Virginia Consolidates Union" (VI, 454): "The people from their part put from their institution of Committee of Correspondence through the provinsie die hoop op 'n vereniging van al die kolonies. " "Of die wonderlike idee 'n werklikheid moet word, hang af van Virginia," en nadat hy 'n verslag gegee het van die besluit deur die Huis van Burgesses van die resolusies van 12 Maart 1773, voeg hy by (VI, 455): "Hulle besluit is na elke kolonie gestuur, met 'n versoek dat elkeen sy komitee sou aanstel volgens die manier waarop Virginia die grondslag van ons Unie gelê het. Massachusetts het 'n provinsie gereël wat Virginia 'n konfederasie bevorder het. " Hier is dan die onderskeie aandele in hierdie aangeleentheid wat elkeen deur die Massachusetts -historikus self toegeken is, en Virginia het geen rede om te kla nie.

Die optrede van Virginia word ook ten volle erken deur mnr.Mellen Chamberlain, wat sê (Winsor se "History of the United States," VI, 56): "Massachusetts, wat by die meeste van die revolusionêre bewegings gelei het, het nie die voortou geneem by die oprigting van korrespondensiekomitees tussen die kolonies nie. Die eer behoort Vir Virginia en die hoofrede was die optrede van die If -kommissarisse in die Gaspee -saak. Dit het die weg gebaan vir die vereniging van die kolonies na die algemene kongres wat die volgende jaar in Philadelphia byeengeroep is "en in 'n redaksionele nota oor hierdie hoofstuk, Winsor voeg by (VI, 90): "Die stemming wat Virginia op 12 Maart 1773 geslaag het, was die onmiddellike oorsaak van interkoloniale aktiwiteite." Die posisie van Virginia in die stigting van die korrespondensiekomitees blyk dus voldoende gevestig te wees, maar die bogenoemde verslag is voorlopig gegee vir 'n noukeuriger oorweging van hierdie gevierde besluite en die uitwerking daarvan op die ander kolonies. Ons word baie gehelp in hierdie ondersoek deur die onlangse publikasie (in Vol. VIII, Calendar of Virginia State Papers, 1890) van die Briewe en Verrigtinge van die Komitees van Korrespondensie en Ondersoek van Virginia en die ander kolonies van 12 Maart 1773 tot 5 Mei 1775. "Die briewe wat die Virginia -komitee ontvang het, word hier vir die eerste keer gepubliseer, sover ek weet, maar mnr. Winsor, in 'n redaksionele nota soos hierbo (VI, 90), vertel ons dat Frothingham, in sy "Rise of the Republic of the United States", Boston, 1872, 'n werk wat ek nog nie gesien het nie, "bepaal die tyd om so 'n komitee deur elke kolonie aan te stel." Hierdie tyd word maklik uit die verslag self bepaal.

Wirt gee verslag oor die inleiding en gang van die besluite vir die stigting van korrespondensiekomitees deur mnr. Wirt in sy "Life of Patrick Henry" (derde uitgawe, p.87) en deur professor George Tucker in sy "Life of Jefferson "(I, bl. 51), gevolg deur Charles Campbell in sy" History of Virginia ", wat Richard Henry Lee aanwys as die outeur van die plan, [5] en deur Randall in sy" Life of Jefferson "(I, bl. 78). Lee is ongetwyfeld gestimuleer deur die ontvangs van die resolusie van Massachusetts 'n paar weke tevore, en het met 'n verreikende oog besef watter kragtige invloed dit kan hê op verenigde optrede deur die uitbreiding van hierdie komitees tot die verskillende kolonies. Ons word vertel deur professor Tucker, na aanleiding van Jefferson se "Memoir", dat Patrick Henry, Richard Henry Lee, Francis Lightfoot Lee, Dabney Carr, Thomas Jefferson en twee of drie ander, wie se name ongelukkig nie tot die nageslag gekom het nie, vroeër ontmoet het by die taverne in Raleigh om te konsulteer oor die nodige maatreëls om die besluite op te stel en Jefferson noem in sy "Memoir" wat die verbruikers hom voorgestel het om hierdie besluite die volgende dag in die huis te skuif, maar dat hy het die eer geweier ten gunste van sy swaer, Dabney Carr, 'n nuwe lid, aan wie hy so 'n goeie geleentheid wou bied om sy talente bekend te maak. Die besluite is gevolglik deur Dabney Carr, 'n lid van Louisa (nie Charlotte, soos mnr. Bancroft dit het) op 12 Maart 1773 in 'n welsprekende toespraak, waarop Wirt kommentaar lewer, geskuif. Hulle is ondersteun deur Patrick Henry en Richard Henry Lee, en is eenparig aangeneem.

Ek is baie spyt dat ek nie toegang tot die Journal of the House of Burgesses van 1773 (wat elf dae lank was nie-4-15 Maart) kon kry, maar hierdie besluite word in Burk se "History of Virginia" gedruk (III , 372-3), Wirt se "Life of Patrick Henry" (derde uitgawe, pp. 87, 88), en baie onlangs in die "Calendar of Virginia State Papers" (Vl II, p. I). Hulle sal ook gevind word in W. W. Henry se "Life of Patrick Henry" (I, 159). Alhoewel die lede van hierdie genootskap vermoedelik goed bekend is, is dit van so 'n groot belang in die vroeë revolusionêre geskiedenis van Virginia dat dit verdien word om volledig aangehaal te word. Hulle lees soos volg:

"Terwyl die gedagtes van die getroue onderdane van sy majesteit in hierdie kolonie baie versteur is deur verskeie gerugte en berigte oor verrigtinge wat hulle antieke, wetlike en grondwetlike regte sou ontneem, en dat die aangeleenthede van hierdie kolonie gereeld verband hou met die van Groot Brittanje, sowel as van [Wirt en die Cal. Laat die naburige kolonies weg, wat 'n mededeling van sentimente noodsaaklik maak om die ongemak te verwyder [Burk sê 'ongemak'] en om die gemoedere stil te maak die mense, sowel as vir die [kal. weglaat 'die'] ander goeie doeleindes hierbo genoem "Of dit nou opgelos word, dat 'n staande komitee vir korrespondensie en ondersoek aangestel moet word, uit elf persone, naamlik: die agbare Peyton Randolph, Esquire, Robert Carter Nicholas, Richard Bland, Richard Henry Lee, Benjamin Harrison, Edtpund Pendleton, Patrick Henry, Dudley Digges, Dabney Carr, Archibald Cary en Thomas Jefferson, Esquires, waarvan ses almal 'n verbintenis moet wees ee, wie se taak dit is om die vroegste en mees outentieke intelligensie van almal te verkry [Burk laat 'alles' weg) sodanige wette en besluite van die Britse parlement of administratiewe verrigtinge wat verband hou met of die Britse koloni's in Amerika kan beïnvloed of om voort te gaan en 'n korrespondensie en kommunikasie met ons susterkolonies te handhaaf met respek vir diegene [Burr sê 'hierdie'] belangrike oorwegings en die resultaat van so 'n verloop van tyd tot tyd voor hierdie [Burk sê 'die'] Huis.

'Besluit dat dit 'n opdrag is aan die genoemde komitee dat hulle hulself onmiddellik in kennis stel van die beginsels en outoriteit waaroor 'n ondersoekhof bestaan ​​het, wat die afgelope tyd in Rhode Island gehou is, met bevoegdhede om persone wat beskuldig is, te vervoer van die kantore wat in Amerika toegewy is aan plekke buite die see wat verhoor moet word.

"Besluit, dat die Speaker [Burk en Wirt 'van hierdie Huis' byvoeg] wel aan die Sprekers van die verskillende Vergaderings van die Britse Kolonies hieroor [Wirt 'Kopie van die vasteland' van die Resolusies sê, en begeer dat hulle sal hulle voor hul onderskeie vergaderings lê en hulle versoek om 'n persoon of persone van hul onderskeie liggame aan te stel om van tyd tot tyd met die genoemde komitee te kommunikeer. "

Mnr. Wirt sê (p.89) dat die drywer van hierdie besluite, Dabney Carr. "alhoewel hy nog nie die lewenslengte bereik het nie, word hy beskou as die mees formidabele mededinger in forensiese welsprekendheid wat meneer Henry nog teëgekom het." Ongelukkig vir die kolonie sterf hy in die eerste helfte van Mei, en nie twee maande later nie, in die dertigste jaar van sy ouderdom, aan die begin van sy openbare loopbaan. Bancroft sê goed (VI, 455) sy naam "mag nie vergaan uit die geheue van sy landgenote nie."

Die komitee het die volgende dag, 13 Maart, vergader, almal teenwoordig behalwe Edmund Pendleton en Patrick Henry het John Tazewell -klerk aangestel, en Peyton Randolph, Robert Carter Nicholas en Dudley Digges 'n geselekteerde komitee, wat, soos blyk uit die rekord, alle die korrespondensie van die komitee. Hulle het die geselekteerde komitee opdrag gegee om stappe te doen om die tweede resolusie uit te voer, afskrifte van sekere parlementshandelinge en tydskrifte van die laerhuis (wat later deur 'n sekere meneer John Norton, van Londen verkry is) aan te skaf en aan die Sprekers van die ander Vergaderings op die vasteland afskrifte van 'n daad van die Virginia-Vergadering wat dit 'n misdryf maak om die papiergeld van die ander kolonies te smee, soos dat die aksie van die ander vergaderings verlang word, want dit blyk uit 'n daaropvolgende brief dat hierdie kolonie het "die grootste besering opgedoen deur hul papiergeld te laat vervals-die veronderstelde hoof van hierdie onheil was 'n inwoner van Noord-Carolina."

Die tweede resolusie vereis miskien 'n paar verduidelikings. 'N Paar maande tevore, op Junie Jo, 1772, is 'n inkomstevaartuig, die "Gaspee", wat onwettig beslag gelê het op goedere en die mense van Providence, RI baie geteister het, in 'n jaagtog gestrand, deur die ontstoke burgers. 'N Koninklike kommissie het van 4 tot 22 Januarie 1773 in Newport gesit om die aangeleentheid te oorweeg, en aan die einde van sy beraadslaging het die goewerneur van Rhode Island die oortreders gearresteer en na Engeland gestuur vir verhoor. Hy het die saak voor die vergadering gelê, wat dit na die diskresie van die hoofregter, Stephen Hopkins, verwys het. Hy het met vrymoedigheid geweier, "vir die vervoer om te verhoor, óf om iemand op eie bevel vas te trek óf om 'n uitvoerende beampte van die kolonie te laat doen" en sodoende eindig die saak, aangesien geen gewapende mag gebruik is nie. [6]

Hierdie vervoer van beskuldigde persone buite die see vir verhoor was dan ook die opwinding van die Virginia House of Burgesses, en dit was nie die eerste keer dat dieselfde stappe gedoen is nie, want op 11 Mei 1769 het hulle eenparig besluite geneem. (gegee in Burk, III, 343-4, en in Henry, I, 138-9), waarvan een verklaar het "dat die beslaglegging op enige persoon of persone wat in hierdie kolonie woon, verdink word van enige misdaad wat daarin gepleeg is, en persoon of persone na plekke buite die seë wat verhoor moet word, is hoogs afbreuk doen aan die regte van Britse onderdane, aangesien dit die onskatbare voorreg is om deur 'n jurie uit hul diensplig verhoor te word, sowel as die vryheid om getuies in so 'n verhoor te roep en te lewer. , sal van die beskuldigde party weggeneem word. ”

Die gevolg van die aanvaarding van die besluite was die ontbinding van die vergadering deur Lord Botetourt. Kom ons let nou op die uitwerking van die pas geleesde besluite wat op 19 Maart 1773 deur die Gekose Komitee na die ander kolonies oorgedra is. Die eerste brief wat ontvang is, was van die Speaker van die Algemene Vergadering van New York, gedateer 14 April, wat verklaar dat hy die besluite voor die vergadering sal lê wanneer dit byeenkom, maar hy verbeel hom nie dat dit voor die einde van hierdie of die begin van volgende jaar sal wees nie. Op 1 Maart 1774, byna 'n jaar later, stuur die Speaker die New York -besluite van 20 Januarie deur, met die benoeming van 'n korrespondensiekomitee van dertien, presies soos in die resolusie van Virginia, soos die geval is met die ander gemeentes. Hy voeg by: 'Ek wil ook die Burgesses van die antieke kolonie en Dominion of Virginia bedank vir hul vroeë aandag aan die regte en vryhede van Amerika.' [7] Die eerste vergadering wat op die inisiatief van Virginia reageer het, was dié van Rhode Island, wat sy komitee van sewe op 7 Mei aangestel het, en die besluite is op 15 Mei deur die speaker oorgedra, wat sê: "The House was grondig oortuig dat 'n vaste vereniging van die kolonies is absoluut noodsaaklik vir die behoud van hul ou, wettige en grondwetlike regte [presies die woorde van die Virginia -aanhef], en dat die maatreëls wat deur u House of Burgesses voorgestel word, 'n baie wenslike einde sal bevorder, het nemine gekom teenstrydig met die besluite waarvan ek die eer het om u 'n afskrif by te voeg. "

Die Huis van Verteenwoordigers van Connecticut het sy komitee van nege op 21 Mei aangestel, maar die resolusies is eers op 24 Junie deur die speaker oorgedra, wat verwys na die 'Resolusies van die patriotiese House of Burgesses of the Colony of Virginia', wat aangehaal word volledig in die afskrif van die klerk wat uit die tydskrifte gehaal is.

New Hampshire en Massachusetts het hul komitees op dieselfde dag, 27 Mei, aangestel, waarvan die eersgenoemde bestaan ​​uit sewe en laasgenoemde uit vyftien persone. Die speaker van die Huis van Verteenwoordigers in New Hampshire, op datum van 27 Mei, het hul 'eenparige opdrag om hul dank te betuig en u edele huis te verseker dat dit in elke grondwetlike plan vir die beveiliging van die regte van Brits -Amerika en die verwydering van die huidige oortredings daarop kan ons susterkolonies vertrou dat ons opreg aansluit, sonder dat ons 'n eksklusiewe wens vir ons het in hierdie aangeleenthede, ooit in die algemeen gekyk het soos in dieselfde gemeenskaplike bodem, en dit verteenwoordig het in ons toespraak aan Lord Dartmouth op ons eerste vergadering na sy aanstelling vir Amerikaanse sake. "

Die Massachusetts House, na 'n geskikte aanhef, stel sy eerste besluit:

"Besluit dat hierdie huis 'n baie dankbare begrip het van die verpligtinge wat hulle het aan die House of Burgesses in Virginia vir die waaksaamheid, fermheid en wysheid wat hulle te alle tye ontdek het ter ondersteuning van die regte en vryhede van die Amerikaanse kolonies, en stem hartlik saam met hulle in hulle oordeelkundige en gemoedelike besluite. "

Dit lyk nie asof die Massachusetts -manne 'n idee gehad het dat hulle in die begin was van 'n plan van interkoloniale korrespondensie wat hulle reeds bedink het nie, en as historici hierdie besluite voor hulle gehad het, sou daar nooit twyfel bestaan ​​nie na watter kolonie in hierdie saak die eerste keer verhuis het. Die speaker van die Massachusetts House, op datum van 3 Junie, sê: "Die wysheid van die maatreëls wat in die resolusies voorgestel word en die groot en goeie gevolge wat redelikerwys verwag kan word, sal nie net na die kolonies nie, maar ook aan die ouer vloei. State was so duidelik dat die Huis hulle onmiddellik aangeneem het en 'n komitee aangestel het om 'n gratis kommunikasie met Virginia en die res van die susterkolonies te handhaaf. "

Dat die kolonies egter nie hierdie maatreël as die onafhanklikheid van Groot -Brittanje beskou het nie, word hier getoon, en dit word ook getoon deur die woordvoerder van die New Hampshire House, wat sê: "Die Huis het 'n komitee vir die voorgestelde kommunikasiedoeleindes, en ons vlei ons dat daar nog 'n manier kan wees om die wedersydse vertroue te herstel sodra dit bestaan ​​tussen Groot -Brittanje en die Amerikaanse provinsies.

Daar sal opgemerk word dat die vier kolonies van New England, wie se vergaderings reeds in sitting was, die eerste was wat op die resolusies van Virginia gereageer het.

Die speaker van die Georgia -huis erken op 5 Junie die ontvangs van die resolusies en verklaar dat hy 'sal sorg dat hulle' voor ons huis 'lê.' Maar Georgia het haar komitee van ses eers in September aangestel 1oth, vergesel hierdie resolusie met dank aan die Speaker en House of Burgesses of Virginia "vir die bekendmaking van hul voornemens om die regte en voorregte van sy majesteit se getroue en lojale onderdane in Amerika te ondersteun."

Op 8 Julie het Suid -Carolina 'n komitee van nege aangestel en ook die Huis van Burgesses van Virginia bedank "vir die mededeling van die genoemde besluite aan hierdie huis, sowel as vir hul vaste aandag aan die algemene belange van Amerika." Die Speaker voeg by die oordrag van hierdie besluite die volgende dag by: "waardeur u provinsie hom so edel en eenvormig onderskei het in die groot vryheidsaak."

Op 10 Augustus verwys die geselekteerde komitee vir korrespondensie van Connecticut na die vorige brief van die speaker van 24 Junie, waarin 'n afskrif van die resolusies van die Connecticut -huis gestuur word, "waarmee u die Huis van Verteenwoordigers van hierdie kolonie ten volle kan aanneem die maatreëls wat deur u patriotiese House of Burgesses voorgestel is, en volg met plesier die voorbeeld wat die vaders van die mense in die ou, vrye en lojale kolonie van Virginia gestel het. " Hier is nog 'n getuienis uit New England oor die bron waaruit 'die leiding' gegaan het, en die skatting waarin Virginia deur die ander kolonies gehou is.

Die Speaker van die Huis van Pennsylvania erken op 25 September die ontvangs van die besluite wat op 19 Maart gestuur is en verklaar dat die Vergadering dit as "baie wenslik en noodsaaklik beskou moet word dat 'n korrespondensie tussen die vergaderings van hul verskillende kolonies gehou moet word, maar soos tans Die vergadering moet binne 'n paar dae ontbind word uit hoofde van die handves van die provinsie, en alle maatreëls wat hulle op hierdie tydstip kan tref en die ontbinding ondoeltreffend maak, beveel die onderwerp van die brief en resolusies van die Huis van Burgessess van Virginia ernstig aan tot oorweging van die daaropvolgende vergadering. " Dit lyk asof dit 'die vraag ontwyk', en dit lyk nie asof 'die daaropvolgende vergadering' ooit 'n korrespondensiekomitee aangestel het nie, want die volgende rekord wat ons van Pennsylvania het, is op 20 Mei 1774 en vertel van die aanstelling 'op 'n Vergadering van 'n aantal gerespekteerde inwoners van die stad Philadelphia, "van 'n korrespondensiekomitee van agtien lede, wat die komitee" opdrag gegee het om by die goewerneur aansoek te doen om die vergadering van die provinsie te bel. "

Hierdie optrede was egter die gevolg van die ontvangs van intelligensie van die Boston Port Bill, en nie in reaksie op die resolusies van Virginia van die voorafgaande jaar nie.

Op 15 Oktober stel die Maryland House sy korrespondensiekomitee van elf persone aan, maar hierdie optrede word eers op 6 Desember deur die speaker meegedeel. Hy verklaar egter dat hy die besluite van Virginia in Junie verlede by die huis voorgelê het, en dat "hulle dit dan in ag geneem het, maar voordat 'n resolusie aangegaan is, 'n onverwagte besluit." tot Oktober.

Onder die datum van 21 Oktober is daar 'n belangrike brief van die Massachusetts -komitee waarin die algemene situasie bespreek word en 'n poging aangewend word vir die herstel van die regte en vryhede van die kolonies. '[hey sê uitdruklik:' Ons wil nog nie hê dat die verband tussen Groot -Brittanje en Amerika verbreek moet word nie. Esto perpetua is ons vurigste wens, maar slegs op grond van gelyke vryheid. As ons nie 'n ooreenkoms kan aangaan oor hierdie voorwaardes nie, laat ons dit dan aan 'n ander en wyser geslag oor. "Hulle verwys ten slotte na die Britse ministerie se" toelaat dat die Oos -Indiese Kompanjie, om hulle te kalmeer, hul tee na Amerika, "en dring daarop aan dat" elke kolonie effektiewe metodes moet gebruik om te verhoed dat hierdie maatreël die gewenste uitwerking het. "

Delaware stel sy komitee van vyf op 25 Oktober aan, en bevat in die besluite een lesing soos volg:

"Besluit dat hierdie huis 'n baie dankbare begrip het van die verpligtinge wat hulle het aan die House of Burgesses in Virginia vir die waaksaamheid, fermheid en wysheid wat hulle te alle tye ontdek het ter ondersteuning van die regte en vryhede van die Amerikaanse kolonies, en stem hartlik saam met hulle in hulle oordeelkundige en gemoedelike besluite. "

Dit sal opgemerk word dat dit 'n presiese kopie is van die resolusie van Massachusetts met dank aan Virginia, Delaware wat reeds die resolusies van Rhode Island en Massachusetts ontvang het.

Daar is 'n brief van die 4de November van die Connedicut -komitee wat ook verwys na die optrede van die ministerie om toestemming te gee dat die Oos -Indiese Kompanjie tee stuur, en die "mees ongemaklike kommer oor die gevolge" uitspreek.

Hulle kom tot die slotsom: "Met die grootste tevredenheid sien ons die aangename en voordelige voorbeeld wat ons eervolle en patriotiese Huis van Burgesses alreeds gevolg het deur byna al die Volksraad op die vasteland, en betwyfel nie dat dit binnekort universeel sal wees nie. Die vereniging van die kolonies is van die laaste belang, en ons dink gereeld aan korrespondensie met die sekerste maniere om so 'n heilsame ontwerp te bewerkstellig. "

Die Speaker van die Huis en die Komitee vir Korrespondensie van Georgië skryf albei op 20 November en stuur die besluite van September ioth, wat reeds hierbo genoem is, oor. Dit is verbasend om te sien hoe lank 'n tyd verloop tussen die neem van besluite en die oordrag daarvan deur die Speaker of die Komitee van Korrespondensie.

Noord-Carolina stel op 8 Desember 'n komitee van nege aan, en die speaker stuur die besluite op 26 Desember uit, waarvan die eerste gedeeltelike kwotasie verdien word.

"Dat die waaksaamheid wat die agbare Huis van Burgesses van Virginia aan die dag gelê het by elke inbreuk op die regte en vryhede van Amerika, en die wysheid en krag waarmee hulle altyd teen sulke inbreuke gekant is, die navolging en verdienste waardig is, waardig is hul susterkolonies, en in geen geval meer spesifiek as in die maatreël wat voorgestel word vir die aanstelling van ooreenstemmende komitees in elke kolonie waardeur so 'n harmonie en kommunikasie tussen hulle tot stand sal kom nie. "

So verheerlik kolonie na kolonie en volg die optrede van Virginia.

Die brief van 1 Maart 1774 van die Speaker van die Huis van Verteenwoordigers in New York, waarin hulle hul besluite van 20 Januarie, wat die volgende in chronologiese volgorde is, oorgedra word, is reeds opgemerk.

Die Conneclicul -komitee skryf op 8 Maart in antwoord op die brief van die Virginia -komitee van 6 Januarie oor hulpverliese, wat 'n uitgebreide argument bevat teen die toestaan ​​van algemene skrywes wat deur die kommissarisse van sy majesteit vereis is. Hierdie argument spreek die Connecticut -komitee 'tegelyk vernuftig en afdoende uit'. Hulle kan nie daarvan weerhou om weer na die aanstelling van korrespondensiekomitees te verwys nie, soos volg:

Ons beskou met vreugde die stap wat u waardige Huis van Burgesses geneem het om 'n komitee aan te stel om gereeld met u susterkolonies te reageer, wat nou byna almal op die vasteland aanvaar, as 'n basis waarop die mees blywende en voordelige Unie kan wees "Hulle verwag" angstig die verslag oor hoe die teruggekeerde tee ontvang word, en watter maatreëls die huidige parlementsitting sal neem om dit en ander Amerikaanse kommer te respekteer. " en het die lot van eersgenoemde ontmoet, waarvan die besonderhede voor u sal wees. "

Wat die aanstelling van hierdie korrespondensiekomitees betref, is die laaste optrede die van New Jersey, wat die kolonie sy komitee van nege op 8,1774 aanstel en "die bedankings van die Huis aan die Burgesses van Virginia terugbetaal vir hul vroeë aandag die vryhede van Amerika. " Hierdie besluite word op 14 Maart deur die komitee oorgedra, sodat al die ander kolonies, behalwe Pennsylvania, 'n korrespondensiekomitee aangestel het binne 'n jaar na die aanvaarding van die resolusies van Virginia.

Hierdie verskeie aanhalings uit die rekords van die Komitee van Korrespondensie is gegee om die effek van die optrede van Virginia op die verskillende kolonies aan te toon, wat daartoe gelei het dat 'n amptelike kommunikasiemiddel tussen die kolonies tot stand gekom het, en gelei het tot die vergadering van die eerste kongres, waaroor mnr. Jefferson in sy "Memoir" (Randall's Life, bl. 78) sê, met 'n verslag oor die aanstelling van die Virginia -komitee: "Ons was almal verstandig * * * dat hulle eerste Die maatreël sou waarskynlik wees om 'n vergadering van afgevaardigdes uit elke kolonie op 'n sentrale plek voor te stel, wat aangekla moet word van die aanvang van die maatreëls wat deur almal geneem moet word. " Dit sou kom, maar nie so gou as wat Jefferson verwek het nie.

Ons het 'n blik op die effek wat in Engeland veroorsaak is deur die optrede van die Virginia House of Burgesses in 'n MS. brief van William Lee aan sy broer, Richard Henry Lee, gedateer Londen, I Januarie 1774, waarna Charles Campbell kortliks verwys (History of Virginia, p.570). Hierdie brief is een van die Lee -artikels in die biblioteek van die Universiteit van Virginia, en hoewel dit hoofsaaklik oor private sake verwys, verwys dit na 'politiek' naby die einde en bevat die volgende sin waaruit die uittreksel van meneer Campbell geneem is: 'Elke werklike patriot in hierdie land bewonder die gees wat reeds onder u verskyn het, en die laaste besluite van die Vergadering van Virginia het 'n groter paniek by die ministers getref as enigiets wat sedert die seëlwet verloop het. " Hier is 'n getuienis uit Engeland oor die belangrikheid van hierdie Virginia -skuif, want die gevoel was dat die kolonies nou sou verenig ter verdediging van hul regte en vryhede.

Ek is jammer dat die gebrek aan tyd my nie in staat sal stel om die maatreëls wat tot die eerste kongres van al die kolonies gelei het in detail te oorweeg nie, maar dit moet kortliks opgemerk word. Die oorboord gooi van die tee in die Boston -hawe op 16 Desember 1773 het gelei tot die Boston Port Bill van 3 Maart 1774, wat op 1 Junie van krag sou word. Inligting hieroor is vroeg in Mei ontvang en het daartoe gelei dat 'n vergadering van die inwoners van Boston op 3 Mei plaasgevind het, wat 'n ooreenkoms vir nie-invoer en nie-uitvoer aan die ander kolonies aanbeveel het totdat die Wet op die blokkering van die hawe herroep is. Hierdie resolusie is dieselfde dag deur Samuel Adams aan Peyton Randolph vir Virginia gestuur, en 'n afskrif is ook aan elk van die ander kolonies gestuur. In die brief van Samuel Adams is daar geen verwysing na 'n kongres nie. Die inwoners van Philadelphia het op 20 Mei resolusies van simpatie met Boston aanvaar en 'n komitee van korrespondensie is vir die stad aangestel. Die volgende dag (21ste) stuur hierdie Philadelphia -komitee 'n brief aan Boston, en 'n afskrif daarvan aan elk van die ander kolonies, waarin die volgende sin voorkom:

Hoe kan hierdie werklik wenslike omstandigheid van versoening en toekomstige harmonie met ons moederland oor grondwetlike beginsels verkry word, inderdaad 'n gewigtige vraag, hetsy deur die metode wat u voorgestel het vir 'n nie-invoer en 'n nie-uitvoer ooreenkoms, of deur 'n Algemene Kongres van Afgevaardigdes uit die verskillende Kolonies om te verklaar wat ons as ons Regte beskou, en 'n eis of versoek daaroor aan sy Majesteit te maak in vaste maar ordentlike en pligsgetroue terme, sodat ons kan weet volgens watter lyn ons ons moet gedra in die toekoms is dit nou die belangrikste punte wat bepaal moet word, "en hulle bevoordeel eers laasgenoemde metode, dit wil sê 'n kongres. [8]

Vanwaar hierdie voorstel van 'n kongres? Mnr. Bancroft sê dat die komitee van die "Sons of Liberty" van New York "voorgestel het-en hulle was die eerste om '' 'n algemene kongres '' voor te stel, 'maar hy gee nie hul brief nie. Sy stelling is (History of the United States, Vol. VII, bl. 40, 41): "Hulle dagvaarding na die land was reeds uitgegaan toe hulle die inwoners van hul stad op die aand van die 6de Mei oproep. " Die Philadelphia -brief van 21 Mei sê dat hulle tydens hul vergadering van die 20ste ''n brief van die korrespondensiekomitee van New York' gelees het. Dit bevat ongetwyfeld die stelling wat deur mnr. Bancroft genoem is, want hy sê verder (VI I, 43) dat uit die brief van die New York Sons of Liberty in Philadelphia ontvang is "voor hierdie vergadering. Daar is onder die Lee -koerante in die Biblioteek van die Universiteit van Virginia 'n afskrif van 'n brief van die korrespondensiekomitee van New York aan die Boston -komitee, gedateer 23 Mei 1774, gemerk "Vir Virginia" en onderteken "Op bevel van die Komitee van Korrespondensie. Die voorafgaande is 'n ware afskrif. Isaac Sears "-in watter letter die volgende sin voorkom:" Uit hierdie redes kom ons tot die gevolgtrekking dat 'n kongres van afgevaardigdes uit die kolonies in die algemeen die belangrikste is dat dit sonder vertraging en enkele eenparige besluite in hierdie noodlottige noodgeval vergader moet word. , nie net met betrekking tot u betreurenswaardige omstandighede nie, maar ook ter wille van ons gemeenskaplike regte. "Dit toon aan dat die idee van 'n kongres reeds by die New York -komitee opgeduik het. Daar is geen afskrif van hierdie brief in die" Calendar of Virginia State Papers "nie. , '' en dit is redelik om aan te neem dat hierdie brief onder die Lee -vraestelle op die lêers van die Virginia -komitee moes gewees het. Wat was intussen aan die gang in Virginia? Die Vergadering vergader op 5 Mei 1774. Op die 6de het die Komitee van Korrespondensie beveel dat die briewe wat uit die verskillende kolonies ontvang is, 'voor die Huis van Burgesses wat nou sit' gelê word ', en op die 25ste het dit soortgelyke stappe gedoen met betrekking tot die brief van die New Jersey -komitee, die laaste een, maar daar is nou nuus ontvang van die Boston Port Bill, en op die 24ste het die Vergadering sy opskrif en resolusie goedgekeur (volledig weergegee in Wirt se "Life of Patrick Henry" , "p. 95, en ook in Henry se" Life of Patrick Henry, "I, 177) om 1 Junie aan te stel as" 'n dag van vas, vernedering en gebed ", gevolg deur watter optrede die vergadering deur Lord Dunmore ontbind is , "die volgende dag," sê Wirt en Campbell, maar Burk gee op die kantlyn die datum as 27 Mei [9], hoewel dit van toepassing moet wees op die vereniging wat die volgende dag gevorm word. Burk sê (III, 378): "Op die die volgende dag vergader die lede per ooreenkoms in die lang kamer in die Raleigh -taverne "(Wirt, gevolg deur Campbell, sê "onmiddellik"), het hul ooreenkoms aangegaan teen die gebruik van tee en aan die komitee van korrespondensie (380) aanbeveel dat hulle met hul onderskeie ooreenstemmende komitees moet kommunikeer oor die geskiktheid van die aanstelling van afgevaardigdes uit die verskillende kolonies van Brits -Amerika, om jaarliks ​​op 'n algemene kongres op 'n plek te vergader wat daar die gemaklikste sal wees om te beraadslaag oor die algemene maatreëls wat die verenigde belange van Amerika van tyd tot tyd mag vereis. " nege lede van die ontslape Huis van Burgesses "(net soos meneer Henry, 1,179-181), en voeg die datum by, 27 Mei 1774. Die verslag van die Komitee van Korrespondensie toon aan dat dit die volgende dag, Saterdag, vergader het. 28 Mei, almal teenwoordig behalwe Patrick Henry en Archibald Cary, en "het beveel dat briewe aan die verskillende korrespondensiekomitees op die vasteland opgestel moet word, waarin hulle hul gevoelens oor die aanstelling van adjunkte vra van t. Hy het verskeie kolonies bymekaargekom om jaarliks ​​in die algemene kongres te vergader. " So 'n brief is onmiddellik opgestel vir Maryland en 'n afskrif vir elk van die ander kolonies, en daar is gelas "dat die genoemde briewe per dag se pos gestuur moet word." Dit toon aan dat die komitee nie traag was om die aanbeveling van die ontslape Huis van Burgesses na te kom nie, maar dit blyk ook dat Virginia nie die eerste keer was om 'n algemene kongres voor te stel nie, soos deur Campbell (p.573) gesê is, want die voorstel kom voor in die briewe van beide die New York- en Philadelphia -komitees, hoewel die Virginia House of Burgesses onbewus was van hierdie voorstel toe dit die voorstel gemaak het. Alhoewel hierdie voorstel deur die New York- en Philadelphia -korrespondensie -komitee gemaak is, is dit in Virginia deur 'n georganiseerde wetgewende liggaam gedoen, onder voorsitterskap van die speaker, hoewel dit pas deur die goewerneur ontbind is.

Maar Virginia het 'n stap verder gegaan. Die volgende dag, Sondag, 29 Mei, is 'n brief van Maryland van die 25ste ontvang, waarin die Philadelphia -brief van die 21ste en die Boston -brief van die I3th ingesluit is, waarna die woorde van die Virginia -komitee se brief van die 31ste aan Noord -Carolina, die Moderator "het onmiddellik soveel lede van ons ontslape Huis van Burgesses byeengeroep as wat ons op so 'n kort kennisgewing kon bymekaarkom, en ons het hierdie belangrike saak gister ernstig oorweeg, die resultaat van ons beraadslaging sal die beste blyk uit die ingesluit, wat aan u oordeel onderwerp word. " (Cal. VIII, ii).

Waarna is hier verwys na 'die ingesluit'? Die oorspronklike koerant en handtekeninge kan gesien word in 'n opvallende posisie in die Virginia State Library, en 'n afskrif daarvan sal op bl.52, Vol. VIII van die 'Calendar of Virginia State Papers.' 'Dit is die aksie wat op Maandag 30 Mei 1774 geneem is,' Op 'n vergadering van vyf-en-twintig van die ontslape verteenwoordigers wat wettiglik deur die moderator vergader is, 'waarop' ooreengekom is dat briewe aan al ons susterkolonies geskryf word, "erkenning van die ontvangs van die bogenoemde briewe, wat hulle in kennis stel van die onverwagte ontbinding van die Virginia-vergadering, en verklaar dat dit hul mening was" dat die kolonie van Virginia dit met die ander eens is Kolonies in die maatreëls wat die doeltreffendste vir die behoud van die gemeenskaplike regte en vryheid van Brits -Amerika "" word beoordeel, sal 'n vereniging teen invoer waarskynlik aangaan sodra die laat verteenwoordigers ingesamel kan word, en miskien ook teen uitvoer. 'n sekere tyd "en" wat ons versendings stuur om die ontslape verteenwoordigers byeen te roep om op die eerste dag [van] Augustus volgende in Williamsburg te vergader om uiteindelik oor hierdie belangrike vrae af te handel. "Thi Die laaste sin was die belangrikste deel van hierdie artikel. Goewerneur Dunmore het die vergadering op 17 Junie byeengeroep om op Augustus te kom vergader (Cooke se "Virginia", bl. 420), maar hierdie vyf -en -twintig lede van die ontslape Huis van Burgesses - het hom verwag, en hier was die dagvaarding daarvoor Virginia-konvensie, wat op 1 Augustus 1774 vergader het, het afgevaardigdes na die Algemene Kongres aangestel, met volledige instruksies vir hul optrede (sien Wirt, bl. 101-105, en Henry, I, bl. 198-202), het 'n nie-invoer aanvaar ooreenkoms na 1 November volgende, en 'n nie-uitvoer-ooreenkoms ook na 10 Augustus 1775, "tensy Amerikaanse griewe voor die tyd reggestel word" en die moderator die mag gegee het om die afgevaardigdes byeen te roep "by enige toekomstige geleentheid wat na sy mening, vereis dit. " Dit was dus die voorspel tot die Virginia-konvensies van Maart, Julie en Desember, 1775 en Mei, 1776, wat laas alle verbintenis met Groot-Brittanje verbreek en 'n onafhanklike regering vir Virginia aangeneem het-die eerste permanente geskrewe grondwet wat ooit op hierdie vasteland aangeneem is. [10] Onder hierdie vyf en twintig name vind ons dié van Peyton Randolph, Robert Carter Nicholas, Edmund Pendleton, Francis Lightfoot Lee, Thomas Nelson, Jr., Thomas Jefferson, George Washington, Paul Carrington en James Mercer, wat almal later hoog was amptelike posisies. Drie van hierdie mans-Edmund Pendleton, Paul Carrington en James Mercer-is deur die Konvensie van Julie 1775 aangestel oor die Komitee vir Veiligheid van elf lede, wat Virginia gedurende die reses van die konvensies van daardie tyd tot Julie 1776 bestuur het. , toe Patrick Henry ingehuldig is as die eerste goewerneur, en al drie van hulle daarna regters van die appèlhof van die staat was. [11]

Die komitee van korrespondensie het die volgende dag, 31 Mei, hierdie optrede van die vyf-en-twintig lede van die laat Huis van Burgesses na Noord-Carolina ingesluit, met 'n versoek om na Suid-Carolina en Georgia, en ook na Maryland, met 'n soortgelyke versoek om oordrag na Philadelphia en Boston-want op hierdie manier is die fakkel in die verskillende kolonies van hand tot hand gedra.

Die brief van Maryland bevat die volgende sin "Ons sou graag die gevoelens van New York wou ken. Ons het 'n brief gekry van die Committee of Correspondence in die provinsie wat in die Philadelphia -brief genoem word, maar geen afskrif daarvan is ingesluit of die bedoeling daarvan genoem. " Ook hieruit blyk dat die Virginia -komitee nog steeds onbewus was dat die New York -komitee 'n algemene kongres voorgestel het, en die brief waarin die voorstel nie ontvang is nie.

Hierdie kennisgewing van die rekords van die Virginia Committee of Correspondence moet nou sluit, net voor die dag van vas, vernedering en gebed, aangestel deur die House of Burgesses, Woensdag 1 Junie 1774, op watter dag George Mason die opdrag gegee het dat sy ouer kinders moet die kerk bywoon as rou, 'n sterk bewys van die diep gevoel in die kolonie. [12]

Ek kan my egter nie daarvan weerhou om 'n paar kort sinne aan te haal uit 'n brief van die Philadelphia -komitee (sonder datum, maar gedateer deur die redakteur van volume VIII van die Calendar of Virginia State Papers "13 Junie 1774"), aangesien dit duidelik die agting toon waarin Virginia "All America" ​​gehou het, "sê die sekretaris van die komitee," kyk na Virginia om die leiding te neem by die huidige geleentheid. Ons verenigde pogings is nou nodig om die naderende af te weer slag oor ons lewens, vryheid en eiendom. " * * * "Een of ander kolonie moet uitstap en die tyd en plek [dit wil sê vir die kongres] aanstel. Nie een is so fiks soos Virginia nie. Jy is oud. Jy word gerespekteer. Jy is opgewonde oor die saak."

Dit is 'n bron van trots vir die seuns van Virginia om te weet dat sy nie op hierdie oproep gereageer het nie, en om verder te weet dat sy nog nooit versuim het om te reageer toe haar regte en vryhede bedreig is nie.

JAMES MERCER GARNETT.
Universiteit van Virginia.

Notas:

 1. W. W. Henry, RA Brock en L. G. Tyler.
 2. Alexander Brown.
 3. Sien Wirt se "Life of Patrick Henry," derde uitgawe, 1818, aantekening op bl. 87, waarmee Tucker se "Life of Jefferson", Vol.1, bl. 52-55 vergelyk word, en daar verwys na "Marshall's Life of Washington", vergelyk ook Randall se "Life of Jefferson," Vol., Pp. 78-80 .
 4. Bancroft's History of the United States, oorspronklike uitgawe, 1854, Vol. VI, p.429.
 5. John Esten Cooke sê (Magazine of American History for May, 1884) dat "al in 1768 Lee die plan van 'n komitee van korrespondensie voorgestaan ​​het." Hierdie voorstel van R.H Lee's is gemaak in 'n brief van 25 Julie 1768 aan John Dickinson, Pennsylvania, watter brief in Lee se "Life of RH Lee" gegee word, en ek neem aan Cooke se gesag vir sy verklaring . Sien R. H. Lee se "Life of Richard Henry Lee," V "l. I, pp. 64, 65 en Campbell, p.579.
 6. Sien Bancroft, VI, 417-419 en 450, 451, en Winsor, VI, 53.
 7. Sien Calendar of Virginia State Papers, Vol. VIII, pp.15, e.v., vir al hierdie briewe.
 8. Sien Calendar of Virginia State Papers, Vol. VIII, p.48.
 9. Professor MC Tyler en Henry gee die datum meer presies as op 26 Mei (Tyler se "Life of Patrick Henry", bl. 86 Henry's "Life of Patrick Henry" I, 178).
 10. Oor hierdie konvensie van 1774 sê mnr. Randall (Life of Jefferson, I, 58): "Hierdie konvensie was die eerste vergadering van gewilde verteenwoordigers van Virginia-vier-en-twintig, wat vergader het sonder die uitdruklike regsbevoegdheid en kragtens die inherente regte van die mense. "
 11. As 'n aanduiding van die betrekkinge tussen hierdie drie mans, kan daar genoem word dat Edmund Pendleton deur Paul Carrington genomineer is as president van die Konvensie van Desember 1775, en die mosie is gesekondeer deur James Mercer (Journal of the Conventions van -1775 en 1776 , p.59). Edmund Pendleton is ook deur Paul Carrington genomineer as president van die Konvensie van 1788. Wyle Hugh Blair Grigsbv, in sy "Virginia Convention of 1788", sê van regter Pen-dleton (I, 66): "Nie 'n paar van die lede nie kon hom onthou soos met 'n lewendige en grasieuse stap wat hy van die vloer van die Konvensie van Desember 1775 en van Mei 1776 na die stoel geloop het, in die voormalige liggaam begelei deur Paul Carrington en James Mercer, en in laasgenoemde deur die eerbiedwaardige Richard Bland en die onbuigsame Archibald Cary. "

Sketse van regter Pendleton en regter Carrington sal gevind word in Grigsby se werk hierbo, en in sy "Virginia Convention of 1776." Hier kan 'n kort skets van regter Mercer aangeheg word, aangesien daar nooit 'n kennisgewing van sy lewe in druk verskyn het nie, behalwe 'n paar reëls wat voorafgegaan is in Vol. IV (p. Xx) van Call's Reports, wat kort sketse bevat van die regters van die appèlhof.

JAMES MERCER was die seun van John Mercer, van Marlboro ', Stafford County. Va., 'N prokureur en skrywer van Mercer se "Abridregation of the Laws of Virginia", en Catherine Mason, dogter van kolonel George Mason, uit Stafford County, Va. 1776, en andersins. James Mercer is gebore op 6 Februarie 1736 en is opgelei aan die William and Mary College.


Resolusies van Virginia en Kentucky

Opsomming en definisie van die resolusies van Virginia en Kentucky
Definisie en opsomming: Die resolusies van Virginia en Kentucky is opgestel in reaksie op die Alien and Sedition Acts van 1798 deur onderskeidelik Thomas Jefferson en James Madison en deur die wetgewers van Kentucky en Virginia aangeneem. Die resolusies van Virginia en Kentucky (Resolves) het aangevoer dat die federale regering geen gesag het om mag uit te oefen wat nie spesifiek in die Grondwet daaraan gedelegeer is nie - die beginsel van nietigheid.

Resolusies van Virginia en Kentucky - State Rights
Die resolusies van Virginia en Kentucky was die eerste pogings van die advokate van die staat om die reël tot nietigheid op te lê om aksies wat deur die sentrale regering geneem is, te kanselleer.

Virginia en Kentucky resolusies vir kinders
John Adams was die 2de Amerikaanse president wat van 4 Maart 1797 tot 4 Maart 1801 in die amp gedien het. Een van die belangrike gebeurtenisse tydens sy presidentskap was die resolusies van Virginia en Kentucky.

Virginia en Kentucky resolusies vir kinders - geskiedenis en agtergrond
Die resolusies van Virginia en Kentucky is opgestel as 'n terugslag en die sterk opposisie teen die Alien and Sedition Acts van 1798, 'n versameling van vier wette wat deur die Kongres aangeneem is in die nasleep van die Franse Revolusie, die XYZ -saak en tydens die kwasi -oorlog met Frankryk. Al hierdie gebeure het bygedra tot die vermoede van buitelanders en die 'vyand binne'. Die federalistiese politieke party onder leiding van John Adams, Alexander Hamilton en Gouverneur Morris het hierdie 'oorlogswette' begin om die federale regering te versterk en die land veilig te maak vir handel en ryk mense. Die Republikeinse politieke party is gelei deur Thomas Jefferson, James Monroe en James Madison. Hierdie mans verteenwoordig hoofsaaklik die armer Amerikaners en onlangse immigrante, en was die felste teenstanders van die dade, wat basies die regte van immigrante beperk het tot die VSA en die Amerikaanse grondwet en die reg op vrye spraak skend.

Teenkanting van die 1798 -wet op vreemdelinge en sedisie vir kinders - die resolusies van Virginia en Kentucky (1798 - 1799)
Thomas Jefferson en James Madison het die Virginia en Kentucky Resolutions (Resolves) opgestel in 'n hewige opposisie teen die aanvaarding van die Alien and Sedition Acts. Thomas Jefferson was verantwoordelik vir die opstel van die twee Kentucky -resolusies wat aan die Kentucky -wetgewer voorgestel is en James Madison was verantwoordelik vir die een Virginia -resolusie wat hy aan die Virginia -wetgewer voorgestel het.

Die resolusies van Virginia en Kentucky vir kinders - Jefferson en Madison
Thomas Jefferson en James Madison het na die onlangse geskiedenis van die VSA gekyk toe hulle die resolusies van Virginia en Kentucky opgestel het. Tydens die aanloop tot die Revolusionêre Onafhanklikheidsoorlog het die koloniale wetgewers baie resolusies aangeneem waarin die wette en optrede van die Britse regering veroordeel is. Deur dit as 'n voorbeeld vir hul optrede te gebruik, het die wetgewers in Virginia en Kentucky besluite geneem teen die Wet op vreemdeling en sedisie.

Die doel van die resolusies van Virginia en Kentucky
Die doel van die resolusies van Virginia en Kentucky was om die grondwetlikheid van die wette te bevraagteken en:

● veroordeel die sedisiewet as 'n oortreding van die vrye spraakbepaling van die eerste wysiging van die Amerikaanse grondwet (die Handves van Regte)
Argumente dat die kongres sy magte oorskry het deur die wet te aanvaar
Argumente dat die kongres slegs magte kan uitoefen wat spesifiek daaraan gedelegeer is
● Om aan te voer dat die wetgewende gesag volgens artikel I van die Grondwet gesag gegee het om politieke toespraak te reguleer

Die resolusies van Virginia en Kentucky vir kinders - staatsregte
Die argumente van Jefferson en Madison was gebaseer op die oortuiging dat die Grondwet 'n kompakte (wat 'n formele ooreenkoms of kontrak beteken) tussen die state was. Dit het gevolg dat 'n staat kon bepaal of enige kongreswet grondwetlik was of nie. Dit het gevolg dat enige staat kan weier dat 'n kongreswet binne sy perke toegepas word. (Hierdie argument is later deur John C. Calhoun gebruik in sy 1828 South Carolina Exposition en die 1832 Nullification Crisis).

Die resolusies vir kinders van Virginia en Kentucky vir kinders - Reël van nietigheid
Hierdie bewerings het beteken dat enige staat enige kongreswet wat hy goedvind om te weerstaan, kan kanselleer of tot niet maak. Hierdie laaste gevolgtrekking is slegs gevind in die Kentucky -resolusies van 1799. Maar Thomas Jefferson het hieroor geskryf in die oorspronklike ontwerp van die Kentucky -resolusies van 1798.

Die resolusies van Virginia en Kentucky vir kinders - misbruik van mag deur die federaliste
Die resolusies van Virginia en Kentucky het die kieser se aandag gevestig op die misbruik van die federaliste en het baie gedoen om 'n openbare mening te vorm teen die regering en president John Adams. Die openbare opposisie teen die vreemdeling- en sedisie-wette was so groot dat hulle deels verantwoordelik was vir die verkiesing van Thomas Jefferson (Demokratiese-Republikeinse Party) in 1800 tot die presidentskap. , terwyl die kongres alle opgelegde boetes wat met rente betaal is, herstel het.

Virginia en Kentucky resolusies vir kinders
Die inligting oor die resolusies van Virginia en Kentucky bied interessante feite en belangrike inligting oor hierdie belangrike gebeurtenis wat plaasgevind het tydens die presidentskap van die 2de president van die Verenigde State van Amerika.

Resolusies vir kinders in Virginia en Kentucky - president John Adams Video
Die artikel oor die resolusies van Virginia en Kentucky bied 'n oorsig van een van die belangrikste kwessies van sy presidensiële ampstermyn. Die volgende video gee u bykomende belangrike feite, geskiedenis en datums oor die politieke gebeure wat die 2de Amerikaanse president beleef het wie se presidentskap van 4 Maart 1797 tot 4 Maart 1801 strek.

Resolusies van Virginia en Kentucky

Resolusies van Virginia en Kentucky - Amerikaanse geskiedenis - feite - belangrike gebeurtenis - resolusies van Virginia en Kentucky - definisie - Amerikaanse - Amerikaanse - Amerikaanse geskiedenis - resolusies van Virginia en Kentucky - Amerika - datums - geskiedenis van die Verenigde State - Amerikaanse geskiedenis vir kinders - kinders - skole - huiswerk - Belangrik - Feite - Geskiedenis - Geskiedenis van die Verenigde State - Belangrik - Gebeurtenisse - Geskiedenis - Interessant - Resolusies van Virginia en Kentucky - Inligting - Inligting - Amerikaanse geskiedenis - Feite - Histories - Belangrike gebeurtenisse - Resolusies van Virginia en Kentucky


Inhoud

Op 29 Mei 1765 het Patrick Henry een van sy beroemde toesprake voor die Virginia House of Burgesses gehou om die aanvaarding van die besluite aan te moedig. Henry het gesê "Caesar het sy Brutus, Charles I sy Cromwell en George III. (Henry is onderbreek deur uitroepe van die opposisie) ... kan voordeel trek uit hul voorbeeld. As dit verraad is, maak die meeste daarvan." Toe Patrick Henry stilstaan ​​ná die lewendige gedeelte van die toespraak, staan ​​John Robinson, speaker, en skree: "Verraad! Verraad!". Patrick Henry het op hierdie stadium 'n semi-verskoning uitgereik.

Peyton Randolph het later aan sy jong neef, Thomas Jefferson, gesê wat gereeld in die deure van die huis gestaan ​​het. "Deur God sou ek vir 'n enkele stem 500 rand gegee het".

Die Burgesses het oor die algemeen op geografiese wyse gestem, met oostelike Virginiërs wat die resolusies teenstaan ​​en sentrale Virginiërs hulle ondersteun. Patrick Henry het die aand uit Williamsburg, Virginia, vertrek uit vrees dat die magtige lede van die Huis hom met 'n lasbrief sou teister.

Die volgende dag, met Patrick Henry weg en die meeste konserwatiewe lede van die vergadering, het die vergadering weer gestem met konserwatiewes wat probeer om die Resolves uit die rekord te skrap. Henry se ondersteuners het dit egter reggekry om die eerste vier resolusies te behou, met slegs die meer radikale 5de resolusie. [1]

Aan die einde van Junie het die Newport Mercury was die eerste koerant wat die Virginia Resolves aan die algemene publiek gepubliseer het, met kort daarna verskeie ander koerante. Geen van die koerante het veral op die amptelike huisrekords geput nie, en gevolglik bevat die gepubliseerde resolusies nie net die 4 bekragtigde besluite nie, maar ook die, reeds verwyderde, 5de resolusie. Trouens, die koerante het selfs so ver gegaan om 'n 6de en 7de resolusie op te neem, waarvan die oorsprong steeds betwis word. Sommige bronne noem die twee artikels as deel van Henry se oorspronklike manuskrip [2], terwyl ander beweer dat die oorsprong daarvan heeltemal onbekend is.

'N Direkte gevolg van die publikasie van die Virginia Resolves was 'n toenemende openbare woede oor die seëlwet, en volgens verskeie eietydse bronne was die Resolves verantwoordelik vir die aanhitsing van die opstande van die Stamp Act. Goewerneur Thomas Hutchinson van Massachusetts het gesê dat "niks uitspattigs in die koerante verskyn het totdat 'n verslag van die Virginia Resolves ontvang is nie." Later verbind Edmund Burke die besluite met die begin van die opposisie teen die seëlwet wat sou bydra tot die Amerikaanse rewolusie.

Die oorspronklike teks van die Virginia Resolves soos dit op 29 Mei 1765 deur die House of Burgesses aangeneem is, was soos volg: [3]

Opgelos, wat die eerste avonturiers en setlaars van die kolonie van die majesteit en die heerskappy van Virginia saamgebring en na hul nageslag oorgebring het, en alle ander onderdane van sy majesteit sedert hulle in hierdie kolonie van sy majesteit gewoon het, al die vryhede, voorregte, franchises en immuniteite wat is ooit deur die mense van Groot -Brittanje gehou, geniet en besit.

Opgelos, dat die voormalige koloniste deur twee koninklike handveste, verleen deur koning James I, geregtig verklaar word op alle vryhede, voorregte en immuniteite van inwoners en natuurlike onderdane vir alle doeleindes en doeleindes asof hulle bly en gebore is in die koninkryk van Engeland .

Opgelos, dat die belasting van die mense self, of deur persone wat hulle self gekies het om hulle te verteenwoordig, wat slegs kan weet watter belasting die mense kan dra, of die maklikste manier om dit te verhoog, en self moet beïnvloed word deur elke belasting wat gelê word op die mense, is die enigste sekuriteit teen 'n lastige belasting en die kenmerkende kenmerk van Britse vryheid, waarsonder die ou grondwet nie kan bestaan ​​nie.

Opgelosdat die leërs van sy majesteit uit hierdie oudste en lojaalste kolonie sonder onderbreking die onskatbare reg geniet het om deur sulke wette beheer te word, met inagneming van hul interne beleid en belasting, soos verkry uit hul eie toestemming, met goedkeuring van hul soewerein, of sy plaasvervanger en dat dieselfde nooit verbeur of prysgegee is nie, maar voortdurend deur die konings en mense van Groot -Brittanje erken is.

Opgelos, daarom het die Algemene Vergadering van hierdie Kolonie die enigste en uitsluitlike Reg en Mag om Belasting en Heffings op die inwoners van hierdie Kolonie te lê en dat elke Poging om sodanige Mag te bekom by enige persoon of persone anders as die Algemene Vergadering 'n toon neiging om Britse sowel as Amerikaanse vryheid te vernietig.
Let wel: Hierdie laaste besluit, wat saam met die ander op 29 Mei 1765 aangeneem is, is die volgende dag in 'n aparte stemming deur die vergadering getref.

Toe die Virginia Resolves die eerste keer in koloniale koerante gepubliseer word, het die artikels nie net die vier amptelik aangeneem resolusies aangehaal nie, maar ook die herroepde vyfde resolusie plus twee bykomende besluite:

 • Opgelos, Dat die leërmense van sy majesteit, die inwoners van hierdie kolonie, nie verplig is om gehoorsaam te wees aan enige wet of verordening wat bedoel is om enige belasting op hulle op te lê nie, behalwe die wette en verordeninge van die algemene vergadering.
 • Opgelos, Dat enige persoon wat deur spreek of skriftelik sal beweer dat enige persoon of persone behalwe die algemene vergadering van hierdie kolonie die reg of bevoegdheid het om enige belasting op die mense hier op te lê of te hef, as vyand van hierdie kolonie van sy majesteit beskou sal word .

Hierdie twee besluite is nooit deur die House of Burgesses aangeneem nie, en dit is nie seker wat die outeur was nie, hoewel sommige bronne beweer dat dit deel was van die oorspronklike ontwerp van Patrick Henry.


Die Onafhanklikheidsverklaring

Patrick Henry, wat 'n nuwe lid van die House of Burgesses was, het 'n ingrypende stap teen die gesag van die parlement onderneem. In koalisie met George Johnston, 'n verteenwoordiger van die Fairfax -graafskap, neem Henry die woord in Mei 1765. Die Burgesses, 'n baie aristokratiese onderneming van welgestelde plantasie -eienaars en here, het lank onder 'n ontspanne heerskappy gewerk wat 24 persent van die liggaam toegelaat het. 'n kworum uitmaak. Op daardie dag, slegs 39 lede bygewoon, het Johnson gesê dat die Huis hom in 'n komitee van die hele besluit besluit, Henry het die mosie gesekondeer en 'n skokkende reeks besluite aangebied. By gebrek aan normale, konserwatiewe leierskap, is al vyf die voorgestelde resolusies aangeneem. Die eerste vier was bloot skerp. Die vyfde het etlike ure se hewige debat geverg en selfs toe met slegs een stem geslaag. Uiteindelik sou dit teruggetrek word (sien teks na die resolusies hieronder.)

Die volgende vyf besluite is op 30 Mei 1765 deur die Huis van Burgesses aangeneem:

Besluit dat die eerste avonturiers en setlaars van die kolonie van die majesteit en die heerskappy van Virginia saamgebring en na hul nageslag oorgedra het, en alle ander onderdane van sy majesteit sedert hulle in die kolonie van sy majesteit gewoon het, al die vryhede, voorregte, franchises en immuniteite wat ooit deur die mense van Groot -Brittanje gehou, geniet en besit is.

Besluit dat die koloniste deur twee koninklike handveste, verleen deur koning James I, geregtig verklaar word op alle vryhede, voorregte en immuniteite van inwoners en natuurlike onderdane vir alle doeleindes en doeleindes asof hulle bly en gebore is binne die koninkryk van Engeland.

Besluit, dat die belasting van die mense self, of deur persone wat hulle self gekies het om hulle te verteenwoordig, wat slegs kan weet watter belasting die mense kan dra, of die maklikste manier om dit te verhoog, en self deur elke belasting geraak moet word op die volk gelê, is die enigste sekuriteit teen 'n swaar belasting en die kenmerkende kenmerk van Britse vryheid, waarsonder die ou grondwet nie kan bestaan ​​nie.

Besluit dat die leërs van sy majesteit uit hierdie oudste en lojaalste kolonie sonder onderbreking die onskatbare reg geniet om deur sulke wette onderworpe te wees, met inagneming van hul interne beleid en belasting, volgens hul eie toestemming, met goedkeuring van hul soewerein , of sy plaasvervanger, en dat dieselfde nooit verbeur of prysgegee is nie, maar voortdurend deur die konings en mense van Groot -Brittanje erken is.

Die daaropvolgende vyfde item is die volgende dag herroep. Henry, wat miskien geglo het dat die saak sou bly, het weggegaan. Die konserwatiewe lede het op 31 Mei weer gevorm met die doel om al vyf resolusies te verwyder, maar daarin geslaag om hierdie besluit te verwyder. Die teks daarvan is gevind met die testament van Patrick Henry:

Daarom is besluit dat die Algemene Vergadering van hierdie Kolonie die enigste en uitsluitlike Reg en Mag het om Belasting en Heffings op die inwoners van hierdie Kolonie te lê en dat elke poging om sodanige Mag te bekom aan enige persoon of persone anders as die Algemene Vergadering 'n duidelike neiging om Britse sowel as Amerikaanse vryheid te vernietig.

Nog twee resolusies is wyd herdruk in die kolonies. Henry het dit nie eintlik aangebied nie, waarskynlik as gevolg van die moeilikheid om die vyfde te slaag. Luitenant -goewerneur Fauquir het later berig dat "hulle nog twee in hul sak gehad het." Op een of ander manier verskyn hierdie twee in die Rhode Island Newport Mercury op 24 Junie 1765*. Die Burgesses beskou die taal as eksklusiewe reg en mag in die vyfde item as verraderlik. Die besluite wat volg was volslae verraad.

Besluit dat die mense van sy majesteit, die inwoners van hierdie kolonie, nie verplig is om gehoorsaam te wees aan enige wet of verordening nie, bedoel om enige belasting op hulle op te lê, behalwe die wette of verordeninge van die Algemene Vergadering.

Besluit, dat enige persoon wat deur spreek of skryf, beweer of volhou dat iemand anders as die Algemene Vergadering van hierdie Kolonie, die reg of bevoegdheid het om die mense hier op te lê of belasting te hef, vyand van Sy Majesteit se kolonie.

Dit is nie bekend hoe hierdie items noordwaarts gekom het nie. Daar is nêrens 'n rekord daarvan nie, behalwe in die koerante waar dit gedruk is. Dit is aanneemlik dat Henry, George Johnson of 'n ander kollega hulle gestuur het voor die geveg op die vloer. Miskien was dit wys dat Henry weg is, ondanks die verlies van die vyfde resolusie. Hy sou verwag het dat die Huis ontbind sou word as gevolg van sy besluite. Sou die nuus die goewerneur oor die sewe besluite bereik het, is hy moontlik ook weens verraad gearresteer. Die sewe besluite, oral herdruk, was 'n uiters doeltreffende propaganda -instrument. Die idee dat die bedompige ou Huis van Burgesses so 'n uitdaging vir die gesag van Groot -Brittanje gelewer het, het baie daartoe bygedra om soortgelyke besluite in ander wetgewers aan te wakker. Die oprigting van 'n komitee vir interkoloniale korrespondensie.

Uittreksels uit die Journal of the Proceeding of the House of Burgesses, van Virginia

Vrydag, 12 Maart,
13de George III., 1773

Die Huis het homself in 'n komitee van die hele Huis besluit, oor die toestand van die kolonie.

Meneer die speaker verlaat die stoel.

Bland het die voorsitter van die komitee geneem.

Die heer Speaker hervat die stoel.

Mnr. Bland meld aan die komitee dat hulle hom opdrag gegee het om die volgende verslag aan die Huis te doen, naamlik:

Terwyl die gedagtes van die getroue onderdane van sy majesteit in hierdie kolonie baie gesteur is deur verskeie gerugte en berigte oor verrigtinge, wat hulle geneig het om hul ou, wettige en grondwetlike regte te ontneem

EN terwyl die aangeleenthede van hierdie kolonie gereeld verband hou met die van Groot -Brittanje sowel as met die naburige kolonies, wat 'n mededeling van sentimente gee wat nodig is om die ongemak te verwyder en die gemoedere van die mense te stil , sowel as vir die ander goeie doeleindes hierbo genoem, & mdash

Besluit, dat 'n staande komitee van korrespondensie en ondersoek aangestel word, bestaande uit elf persone, te wete: eerw. Peyton Randolph, Esq., Robert Carter Nicholas, Richard Bland, Richard Henry Lee, Benjamin Harrison, Edmund Pendleton, Patrick Henry, Dudley Digges, Dabney Carr, Archibald Carey [Cary], en Thomas Jefferson, Esqs. om 'n komitee te wees, wie se taak dit is, om die vroegste en outentieke intelligensie te verkry van al die handelinge en besluite van die Britse parlement, of administratiewe verrigtinge, wat verband hou met of die Britse kolonies in Amerika kan beïnvloed en kan behou onderhoude en onderhoude van korrespondensie en kommunikasie met ons susterkolonies wat hierdie belangrike oorwegings en die gevolg van sulke verrigtinge respekteer, van tyd tot tyd voor hierdie Huis.

Besluit dat dit 'n opdrag is aan die komitee dat hulle hulself onmiddellik inlig, veral oor die beginsels en gesag waaroor 'n ondersoekhof bestaan ​​het, wat die afgelope tyd in Rhode Island gehou is, met bevoegdhede om te vervoer persone wat beskuldig word van misdrywe wat in Amerika op plekke buite die see gepleeg is, om verhoor te word.

Die resolusies wat 'n tweede keer afsonderlik gelees is, is op die vrae wat afsonderlik daarop gestel is, deur die Huis ingestem, nemine contradicente.

Besluit dat die speaker van hierdie Huis wel afskrifte van die genoemde besluite aan die sprekers van die verskillende vergaderings van die Britse kolonies op hierdie kontinent, en die begeerte dat hulle dit voor hul onderskeie vergaderings voorlê, versoek om 'n persoon of persone van hul onderskeie liggame, om van tyd tot tyd met die genoemde komitee te kommunikeer.

Deur die House of Burgesses van die kolonie Virginia.Onttrek uit die joernaal.G. WYTHEC [lerk]. H. B.

Dinsdag, 24 Mei,
14 Geo. III. 1774

Resolusies van die Huis van Burgesses
Die vasstelling van 'n dag van vas en gebed.
Uittreksels uit die Journal of the Proceeding of the House of Burgesses, van Virginia

Hierdie huis is diep beïndruk met die begrip vir die groot gevare wat aan Britse Amerika te wyte is, van die vyandige inval in die stad Boston, in ons susterkolonie Massachusettsbaai, wie se handel en hawe op die eerste dag van Junie volgende is, tot deur 'n gewapende mag gestop word, ag dit hoogs noodsaaklik dat die genoemde eerste dag van Junie deur die lede van hierdie Huis afgesonder word as 'n dag van vas, vernedering en gebed, om die goddelike tussenposisie opreg te smeek om die swaar ramp te voorkom, wat die vernietiging van ons burgerregte en die euwels van die burgeroorlog bedreig om ons een hart en een verstand te gee om teen alle regverdige middele elke besering aan Amerikaanse regte teen te staan ​​en dat die gedagtes van sy majesteit en sy parlement word geïnspireer van bo met wysheid, matigheid en geregtigheid om alle oorsaak van gevaar uit die lojale People of America te verwyder uit 'n voortgesette strewe na maatreëls wat swanger is met hul ondergang.

Daarom het die lede van hierdie huis beveel dat hulle hul plekke op die uur van tien in die namiddag, op die genoemde eerste dag van Junie, op hul plekke bywoon om met die spreker en die maats na die kerk in hierdie stad te gaan vir die Voormelde doeleindes en dat eerwaarde mnr. Price aangestel word om gebede te lees, en dominee mnr. Gwatkin om 'n preek te hou wat geskik is vir die geleentheid.

Gelas dat hierdie bevel onmiddellik gedruk en gepubliseer word.

Deur die HUIS van BURGESSES.
GEORGE WYTHE, C. H. B.

'N VERENIGING, GETEKEN DEUR 89 LEDEVAN DIE LAAT HUIS VAN BURGESSES.

ONS sy pligsgetroue en lojaalste onderdane van sy majesteit, die ontslape verteenwoordigers van die goeie mense van hierdie land, is ontneem deur die skielike tussenposisie van die uitvoerende deel van hierdie regering om ons landgenote die advies te gee wat ons wetgewend aan hulle wou oordra bevind ons in die harde noodsaaklikheid om hierdie, die enigste metode wat ons oor het, aan te neem om ons landgenote die maatreëls aan te wys wat volgens ons die beste geskik is om ons dierbaarste regte en vryheid van vernietiging te beveilig deur die swaar hand van krag nou opgehef teen Noord -Amerika: Met baie hartseer vind ons dat ons pligsgetroue aansoeke by Groot -Brittanje om die veiligheid van ons regverdige, antieke en grondwetlike regte nie net veronagsaam is nie, maar dat 'n vasberade stelsel gevorm en gedruk word om die inwoners van Britte te verminder Amerika aan slawerny, deur hulle te onderwerp aan die betaling van belasting, opgelê sonder die toestemming van die mense of hul verteenwoordigers en dit in die strewe na hierdie Ons vind 'n handeling van die Britse parlement wat onlangs aangeneem is om die hawe en handel van die stad Boston, in ons susterkolonie Massachusettsbaai, te stop totdat die mense daar die betaling van sodanige ongrondwetlike belasting ondergaan, en wat die gewelddadigste en arbitrêrste ontneem hulle hul eiendom, in kaaie wat deur privaat persone opgerig is, op hul eie groot en behoorlike koste, wat volgens ons 'n gevaarlikste poging is om die grondwetlike vryheid en regte van die hele Noord -Amerika te vernietig. Ons is verder van mening dat TEA, by die invoer daarvan na Amerika, 'n plig opgelê word wat deur die parlement opgelê is om 'n inkomste te verkry, sonder die toestemming van die mense, dit mag nie gebruik word deur iemand wat wens die grondwetlike regte en vryheid van Brits -Amerika sterkte toe. En hoewel die Indiese onderneming op 'n opregte manier die ondergang van Amerika probeer het, deur baie skepe gelaai met tee in die kolonies te stuur, en sodoende 'n presedent te bewerkstellig ten gunste van arbitrêre belasting, ag ons dit hoogs reg en beveel dit daarom sterk aan by ons landgenote , om geen handelsware van Oos -Indië te koop of te gebruik nie, behalwe saltpeper en speserye, totdat die griewe van Amerika herstel is. Ons is verder duidelik van mening dat 'n aanval op een van ons susterkolonies om onderwerping aan arbitrêre belasting te dwing, 'n aanval op die hele Britse Amerika is en 'n verderf bedreig vir die regte van almal, tensy die verenigde wysheid van die geheel toegepas word. En vir hierdie doel word dit aan die korrespondensiekomitee aanbeveel dat hulle met hul onderskeie ooreenstemmende komitees kommunikeer oor die geskiktheid om afgevaardigdes uit die verskillende kolonies van Brits -Amerika aan te stel, om jaarliks ​​op 'n algemene kongres te vergader op 'n plek wat was die gerieflikste om daaroor na te dink oor die algemene maatreëls wat die verenigde belange van Amerika van tyd tot tyd kan vereis. 'N Tere inagneming van die belang van ons mede -onderdane, die handelaars en vervaardigers van Groot -Brittanje, verhinder ons om op hierdie tydstip in die hoop te bly dat die ongrondwetlike beginsel van belasting op die kolonies sonder hul toestemming nie sal voortduur nie. om ons te dwing teen ons wil, om alle kommersiële omgang met Brittanje te vermy. Ons wens hulle en ons mense vry en gelukkig toe, en ons is hul liefdevolle vriende, wyle verteenwoordigers van Virginia.

Peyton Randolph, Ro. C. Nicholas, Richard Bland, Edmund Pendleton, Richard Henry Lee, Archibald Cary, Benjamin Harrison, George Washington, William Harwood, Robert Wormeley Carter, Robert Munford, Thomas Jefferson, John West, Mann Page, junior, John Syme, Peter Le Grand , Joseph Hutchings, Francis Peyton, Richard Adams, B. Dandridge, Henry Pendleton, Patrick Henry, junior, Richard Mitchell, James Holt, Charles Carter, James Scott, Burwell Bassett, Henry Lee, John Burton, Thomas Whiting, Peter Poythress, John Winn, James Wood, William Cabell, David Mason, Joseph Cabell, John Bowyer, Charles Linch, William Aylett, Isaac Zane, Francis Slaughter, William Langhorne, Henry Taylor, James Montague, William Fleming, Rodham Kenner, William Acril, Charles Carter, van Stafford, John Woodson, Nathaniel Terry, Richard Lee, Henry Field, Matthew Marable, Thomas Pettus, Robert Rutherford, Samuel M'Dowell, John Bowdoin, James Edmondson, Southy Simpson, John Walker, Hugh Innes, Henry Bell, Nicholas Faulcon, junior, James Taylo r, junior, Lewis Burwell, van Gloucester, W. Roane, Joseph Nevil, Richard Hardy, Edwin Gray. H. King, Samuel Du Val, John Hite, junior, John Banister, Worlich Westwood, John Donelson, Thomas Newton, junior, P. Carrington, James Speed, James Henry, Champion Travis, Isaac Coles, Edmund Berkeley, Charles May, Thomas Johnson, Benjamin Watkins, Francis Lightfoot Lee, John Talbot, Thomas Nelson, junior, Lewis Burwell.

Ons, die intekenaars, geestelikes en ander inwoners van die kolonie en heerskappy van Virginia, wat die inhoud van die bogenoemde vereniging volwasse oorweeg het, keur dit ten sterkste toe en stem daarby in.

William Harrison, William Hubard, Benjamin Blagrove, William Bland, HJ Burges, Samuel Smith M'Croskey, Joseph Davenport, Thomas Price, David Griffith, William Leigh, Robert Andrews, Samuel Klug, Ichabod Camp, William Clayton, Richard Cary, Thomas Adams , Hinde Russell, William Holt, Arthur Dickenson, Thomas Stuart, James Innes.

Aan die graafskappe van Virginia,Met betrekking tot nie-invoer en 'n algemene konvensie.

Op 'n vergadering van 25 van die ontslape verteenwoordigers wat wettig deur die moderator vergader is, is daar ooreengekom

Dat briewe aan al ons susterkolonies geskryf word, met erkenning vir die ontvangs van die briewe en besluite van Boston & ampc. het hulle meegedeel dat die vergadering van Virginia onverwags ontbind is voordat dieselfde gebeur het, en dat die meeste lede na hul onderskeie lande teruggekeer het.

Dat dit die mening is van al die laat Burgesses wat tydens hierdie geleentheid byeengeroep kon word, dat die kolonie Virginia met die ander kolonies saamstem in die maatreëls wat die doeltreffendste vir die behoud van die gemeenskaplike regte en vryheid beoordeel word van Brits -Amerika dat hulle van mening is, veral dat 'n vereniging teen invoer waarskynlik aangegaan sal word sodra wyle verteenwoordigers ingesamel kan word, en miskien ook na 'n sekere tyd teen uitvoer. Maar dat dit nie as 'n verbintenis van hierdie kolonie beskou moet word nie, wat 'n vermoede in ons sou wees om aan te gaan, en dat ons versendings stuur om wyle verteenwoordigers byeen te roep om op die eerste dag van Augustus in Williamsburg te vergader om uiteindelik af te sluit oor hierdie belangrike vrae.


Resolusies kon ander state nie beïnvloed om soortgelyke besluite te neem nie

Die bedoeling van die resolusies was om ander staatswetgewers aan te moedig om die kritiek op te neem en soortgelyke resolusies te neem, en sodoende as gedesentraliseerde opposisie teen die federaliste op te tree. Volgens hierdie standaard was dit 'n mislukking. Geen staat het met soortgelyke amptelike veroordelings gereageer nie, en die wetgewers van tien state het so ver gegaan as om die resolusies amptelik te verwerp, en die meeste het aangevoer dat die federale howe, nie staatswetgewers nie, die wettige tolke van die federale grondwet was. Die resolusies het nietemin die Demokrate-Republikeine gehelp om as 'n georganiseerde opposisieparty te ontwikkel, en twee jaar later sou Jefferson 'n oorwinning behaal tydens die 1800 presidentsverkiesings. Madison & rsquos -verslag van 1800, om die besluite te verdedig, is boonop 'n belangrike mylpaal ter verdediging van die eerste wysigingsvryheid van spraak en pers.

Die komplekse nalatenskap van die resolusies spruit voort uit langdurige vrae of dit die beste verstaan ​​kan word as 'n verdediging van burgerlike vryhede of van state en regte. In plaas van die beginsels van vrye spraak en burgerlike beskerming vir vreemdelinge wat nie van misdaad aangekla word nie, te beweer, het Jefferson en Madison aangevoer dat die bevoegdheid om sulke dade uit te voer, nie behoorlik deur die state aan die nasionale regering gedelegeer is nie. Die toon en taal van die resolusies is nie dié van 'n koerantredaksie wat bedoel is om die publieke opinie te vorm nie, maar eerder grondwetlike verhandelinge wat ontwerp is om uit te werk oor noodsaaklike regeringstrukture. Uit die konteks van die laat 1790's word dit die beste verstaan ​​as 'n vroeë episode van partypolitiek in die Verenigde State en 'n poging om verkiesingsvoordeel te verkry. Hulle oorheersende nalatenskap is egter 'n voorbeeld van die grondwetlike leerstelling van nietigheid.

James Madison het in die 1830's teruggeveg teen die toewysing van die resolusies van Virginia en Kentucky om die oorsaak van nietigheid. Hy het aangevoer dat konteks baie belangrik is en dat die gevare van die vreemdeling- en sedisie-wette nie vergelyk moet word met die ongerief van 'n tarief nie. (Beeld via Wikimedia Commons, omstreeks 1821, geskilder deur Gilbert Stuart, publieke domein)


VIRGINIA OPLOS

VIRGINIA OPLOS is 'n naam wat toegepas word op verskeie stelle besluite. Die belangrikste was die Virginia Resolves on the Stamp Act. Patrick Henry het ses resolusies ingedien wat op 30 Mei 1765 deur die Virginia House of Burgesses aangeneem is, behalwe die laaste twee, wat as te radikaal beskou is. Sewe, effens verwoord, is wyd in koerante gepubliseer, en soortgelyke stelle is teen die einde van 1765 deur die wetgewers van agt kolonies aanvaar.

Vroeër in 1765 het die Britse parlement die seëlwet goedgekeur, wat belasting op koerante, almanakke, pamflette en breë kante, allerhande regsdokumente, versekeringspolisse, skeepapiere, lisensies, dobbelstene en speelkaarte hef. Dit het gelei tot wydverspreide protes in die Amerikaanse kolonies en tot die slagspreuk: "Geen belasting sonder verteenwoordiging!"

Die sleutelresolusie van die amptelike weergawe van die Virginia Resolves was

Dat die algemene vergadering van die kolonie, tesame met sy majesteit of sy plaasvervanger, in hul verteenwoordigende hoedanigheid die enigste uitsluitlike reg en bevoegdheid het om belasting en heffings op die inwoners van hierdie kolonie te hef en dat elke poging om so 'n mag in enige persoon of Persone hoegenaamd anders as die algemene vergadering is onwettig, ongrondwetlik en onregverdig, en het 'n duidelike neiging om Britse sowel as Amerikaanse vryheid te vernietig.

Die Virginia Resolves aangaande die Townshend -wette is deur George Mason opgestel en 16 Mei 1769 deur George Washington in die House of Burgesses bekendgestel. Hulle is daardie dag eenparig aanvaar as 'n protes teen die 1767 Townshend Acts, wat deur die Britse parlement aanvaar is na die herroeping van die seëlwet in 1766. Die Townshend Acts het belasting op ingevoerde goedere, soos papier, glas, verf en tee uit Engeland gestuur.

In Februarie 1768 stel Samuel Adams die sirkulêre brief op waarin uitgegee word dat die Massachusetts -hof die Townshend -wette verwerp het in stryd met die beginsel van geen belasting sonder verteenwoordiging, en bevestig dat die kolonies nie voldoende in die Britse parlement verteenwoordig is nie, en val die kroon se poging aan om koloniale goewerneurs en regters onafhanklik van mense te maak deur hulle 'n bron van inkomste te gee, onafhanklik van belasting en krediete deur koloniale wetgewers.

Resolusies wat die Virginia House of Burgesses in 1769 aangeneem het, het beweer dat slegs die goewerneur en wetgewer van Virginia die bevoegdheid het om Virginians te belas. Hulle het ook die Britse regering veroordeel omdat hulle Adams's Circular Letters, waarvan verskeie afskrifte deur verskeie kolonies gestuur is, afgekeur het en die voorstelle in die parlement aangeval dat dissidente verhoor word na Engeland. Binne 'n paar maande is soortgelyke resolusies deur ander koloniale vergaderings aangeneem.

Die Virginia Resolutions van 1798, geskryf deur James Madison en voorgestel deur John Taylor van Caroline County, is op 24 Desember 1798 deur die Senaat van Virginia aangeneem. en versoek staatsoptrede om die handhawing daarvan te belemmer. Hierdie benadering het die staat se nietigheid van Amerikaanse wette genoem. Hierdie protesoptredes het die Leer van '98 tot stand gebring vir die interpretasie van die Grondwet, wat die Demokratiese-Republikeinse Party wat Jefferson tot die presidentskap verkies het, gedryf het en die beheer van die Kongres in 1800 oorgeneem het. Jeffersoniese era wat tot 1824 geduur het.


BIBLIOGRAFIE

Morgan, Edmund S., red. Proloog tot rewolusie: bronne en dokumente oor die seëlwet krisis, 1764–1766. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1959.

Morgan, Edmund S., en Helen M. Morgan. The Stamp Act Crisis: Prologue to Revolution. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1953.

Van Schreeven, William J., samest. Revolutionary Virginia: The Road to Independence. Geredigeer deur Robert L. Scribner. Vol. 1: Vorming van Thunderclouds en die eerste konvensie, 1763–1774, 'n dokumentêre rekord. Charlottesville: University Press of Virginia, 1973.