Voorbeelde van sensuur wat ekonomiese agteruitgang veroorsaak

Voorbeelde van sensuur wat ekonomiese agteruitgang veroorsaakWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Ek skryf 'n blogpos oor die verbod op kennis, hetsy deur staatsensuur of deur selfopgelegde sensuur, soos die US Comics Code Authority van die 20ste eeu.

My fokus is morele sensuur, gedryf deur kulturele en godsdienstige taboes, en nie militêre sensuur wat staatsgeheime verdedig nie.

Is daar goeie voorbeelde van morele sensuur wat 'n dramatiese agteruitgang van die imposante veroorsaak?


Ottomaanse onderdrukking van die drukpers word soms deur ekonome bespreek as 'n bydraer tot die baie lang en stadige agteruitgang van die ryk:

Die Ottomane het die drukpers sterk gereguleer om die verlies te voorkom wat dit die netto inkomste van die heerser sou veroorsaak deur die legitimiteit van godsdiensowerhede te ondermyn… Alhoewel die Ottomane geensins die enigste druk op die drukpers was nie, het hulle drukbeperkings veel langer ondergaan as enige ander heerser in Europa. Selfs nadat hulle die beperkings in 1726 begin verslap het, het hulle die operasie sterk gereguleer deur slegs toestemming te verleen aan geselekteerde individue, die verbod op publikasie in godsdienstige onderwerpe en die benoeming van 'n komitee van geleerdes om die inhoud te hersien en te proeflees vir akkuraatheid.

Hierdie ekonome beskou die ekonomiese impak van hierdie verbod van drie eeue as aansienlik. In 'n baie tegniese taal voer hulle aan:

Die swaar regulering van die drukpers is raaiselagtig omdat die Ottomaanse sultans die belasbare oorskot van die samelewing en dus hul eie inkomste kon verhoog het deur dit vrylik te laat funksioneer.. Die nuwe tegnologie sou die oorskot direk verhoog het deur die uitwerking daarvan op die mark vir boeke en indirek deur positiewe eksternaliteite wat ander sektore sou bevoordeel ... Die indirekte uitwerking van massa -druk op die totale oorskot sou ook positief gewees het deur ekonomiese ontwikkeling. Soos Buringh en van Zanden (2009: 409) aangevoer het, was boeke "strategiese goedere [wat] 'n belangrike deel van die inligtingsinfrastruktuur was en op 'n manier die 'hardeware' wat alle idees geberg het." Op dieselfde manier, en let op die hoë korrelasie tussen leesvermoë en vorming van menslike kapitaal, Baten en van Zanden (2008) het onlangs boekproduksie per capita as 'n gevolmagtigde veranderlike vir gevorderde geletterdheidsvaardighede gebruik en 'n beduidende verband gevind tussen boekproduksie en die aanvang van moderne ekonomiese groei in Europa. Deur massadruktegnologieë te bevorder, sou die Sultan die produksie en opeenhoping van ekonomiese idees wat noodsaaklik was vir ekonomiese ontwikkeling en oorskotgenerering, verbeter het.

Dit was duidelik dat die Ottomaanse verval meer was as die verbod op die drukpers. Lees die Wikipedia -artikel as u 'n volledige oorsig van teorieë wil hê. Maar daar is geen twyfel dat die verspreiding van geletterdheid en wetenskaplike vooruitgang aan die begin van die moderne era 'n vertraging was nie sleg ekonomiese beleid.


Bron: "The Political Economy of Mass Printing: Legitimacy, Revolt, and Technological Change in the Ottoman Empire." Metin M. Coşgel, Thomas J. Miceli en Jared Rubin.


'N Historiese voorbeeld van "sensuur" was die Spaanse Inkwisisie. Spanje was 'n florerende, 'progressiewe' land totdat die Inkwisisie posgevat het, die Jode verdryf en ander 'vrydenkers' intimideer. Toe begin Spanje met 'n lang agteruitgang van miskien vier eeue.


Voorbeelde van sensuur wat ekonomiese agteruitgang veroorsaak - Geskiedenis

Abstract: Geheimhouding en sensuur behels norme oor die beheer van inligting. Sensuur van kommunikasie in die moderne sin word geassosieer met groot, komplekse stedelike samelewings met 'n mate van gesentraliseerde beheer en tegniese middele om effektief 'n massapubliek te bereik. Dit behels die bepaling van wat wel en wat nie (of in die geval van nie-regeringspogings wel en nie mag) uitgedruk word in die lig van gegewe politieke, godsdienstige, kulturele en artistieke standaarde. Die voorkoms van nuwe kommunikasie (bv. Die drukpers of die internet) tegnologie stel altyd eise van botsende groepe om groter openheid en vryheid van kommunikasie en eise vir groter beheer. Owerhede probeer (dikwels tevergeefs) om nuwe tegnieke van massakommunikasie te beheer. Drie belangrike middele vir direkte sensuur (hersiening voor publikasie, lisensiëring en registrasie en monopolisering van die regering) is voorkomend. Onder demokrasieë is daar 'n aansienlike variasie in sensuur volgens inhoud, kommunikasiemedia, plek, tydsperiode en tussen gemeenskappe. Daar is grade van sensuur en individuele belange word gebalanseer teenoor die van die gemeenskap, hoe moeilik dit ook al is om dit te definieer. Meer algemeen as 'n verbod is die segmentering van materiaal wat tyd, plek en persoon beperk. Direkte regeringsmiddele vir sensuur moet afsonderlik oorweeg word van die beskikbaarheid van hulpbronne om inligting te skep en te versprei, die aktiwiteite van private groepe en informele sensuur, insluitend uitsluiting van inligtingsbronne en self-sensuur. In 'n demokratiese samelewing bestaan ​​geheimhouding en openheid in 'n voortdurende dinamiese spanning.

Geheimhouding behels norme oor die beheer van inligting, of dit die toegang daartoe beperk, vernietig, of die skepping daarvan verbied of vorm. Geheimhouding is 'n algemene en fundamentele sosiale proses wat by alle samelewings bekend is. Dit kan interaksie op enige vlak kenmerk-van inligting wat 'n individu weerhou, tot geheime rituele van pre-industriële samelewings, tot die geheime van hedendaagse broederlike of sake-organisasies, tot staatsinligting oor nasionale veiligheid. Geheimenisnorme is ingebed in rolverhoudings en behels verpligtinge en regte om inligting te weerhou, hetsy wederkerig of enkelvoudig. By die voorkoming of beperking van kommunikasie behels die wettig ondersteunde vorm van sensuur wat hier bespreek word geheimhouding. Die meeste geheimhouding (bv. Die verberging van inligting oor 'n verrassingspartytjie of aspekte van die verlede) behels egter nie formele wet nie en die wet behels geheimhouding op baie ander maniere.

In 'n demokratiese samelewing weerspieël geheimhouding en openheid teenstrydige waardes en sosiale behoeftes en bestaan ​​dit in 'n steeds veranderende dinamiese spanning. Pogings om inligting te beheer vind plaas in 'n ryk verskeidenheid kontekste. Norme oor die verberging van inligting en die beperkinge op kommunikasie moet die beste oorweeg word saam met hul teenoorgesteldes - norme wat die openbaring van inligting vereis en die vryheid van kennis en kommunikasie beskerm. Sulke norme kan formele regsreëls insluit, soos die Wet op die amptelike geheime van Brittanje of die Wet op die vryheid van inligting van die Verenigde State, nie-wetlik bindende formele beleide, soos die weiering van 'n bank om kliëntinligting bekend te maak in die afwesigheid van 'n lasbrief of die verbruikersinligting wat vrywillig op sommige produketikette verskaf word, of dit kan informele verwagtinge behels (daar word van goeie vriende verwag om nie gedeelde geheime aan buitestaanders bekend te maak nie, maar daar word van hulle verwag om sekere persoonlike besonderhede aan mekaar bekend te maak, soos ware gevoelens oor gedeelde belange). Die korrelate en gevolge van so 'n variasie bied ryk materiaal vir die ontleding van die sosiologie van geheimhouding. Hierdie artikel bespreek 'n paar geselekteerde sosiale vorme, prosesse en gevolge van geheimhouding en die wet soos toegepas op sensuur.

Daar is geen algemeen ooreengekome algemene teoretiese of konseptuele raamwerk vir die oorweging van geheimhoudingskwessies nie. Gegewe hul sosiale belangrikheid, is daar 'n verrassende gebrek aan empiriese of verklarende navorsing wat die kontoere van geheimhouding en openheid wil verstaan ​​en waarom en met watter gevolge sommige vorme die reg ondersteun. Daar is ook nie veel navorsing gedoen wat verskillende vorme van regsgeheimenheid weerspreek nie.

Filosowe beskou etiek, (Bok 1989) studente van die politiek as die implikasies vir demokrasie (Shils 1956, Laquer 1985, Donner 19 Moynihan 1998) en ander sosiale wetenskaplikes het die patroonvorming, prosesse en korrelate van inligtingsbeheerreëls in instellings en samelewings bestudeer. (Simmel 1964, Goffman 1969, Tefft 1980, Wilsnak 1980, Scheppele 1988) .Die grootste werk is deur regsgeleerdes wat klem lê op regspraak op dikwels verwante gebiede, soos die eerste wysiging, onwelvoeglikheid en pornografie, nasionale veiligheid en uitvoerende voorreg, vryheid van inligting, handelsgeheime, privaatheid en vertroulikheid, informante -identiteite, bedrog en geïmpliseerde waarborge, maar in die algemeen ignoreer verduideliking of breër sosiale prosesse.

2. Sensuur
2.1 Definisies en verskille

Sensuur van kommunikasie in die moderne sin word geassosieer met groot, komplekse stedelike samelewings met 'n mate van gesentraliseerde beheer en tegniese middele om effektief 'n massapubliek te bereik. Dit behels die bepaling van wat wel en wat nie (of in die geval van nie-regeringspogings wel en nie mag) aan 'n breër gehoor uitgespreek word in die lig van gegewe politieke, godsdienstige, kulturele en artistieke standaarde. Sensuur kan behels dat bestaande inligting weerhou of gewysig word, asook om te voorkom dat inligting geskep word. Om materiaal van 'n breër gehoor te bewaar, word inhoud wat as aanstootlik of skadelik vir openbare welsyn beskou word, onderdruk of gereguleer.

Op die algemeenste vlak kan enige reël, hetsy gekodifiseer of gebruiklik, wat selfuitdrukking voorgee (bv. Naaktheid, haarstyle, liggaamsversiering, taalgebruik) of die toesig en onderdrukking van persoonlike kommunikasie (telefoon, pos) as 'n vorm beskou word van sensuur. Maar ons fokus hoofsaaklik op staatsondersteunde pogings om massakommunikasie te beheer, geregverdig deur bewerings om die openbare belang te beskerm, 'n vorm met diepgaande implikasies vir 'n demokratiese samelewing.

Sensuur veronderstel dat sekere idees en vorme van uitdrukking die individuele, organisatoriese en maatskaplike welstand bedreig, soos gedefinieer deur maghebbers, of diegene wat betrokke is by 'n morele kruistog en daarom verbied moet word. Dit veronderstel absolute standaarde wat nie geskend mag word nie.

Baie sensuur veronderstel dat alle individue, nie net kinders nie, kwesbaar is en beskerming nodig het teen aanstootlike materiaal -hetsy pornografie of radikale kritiek op bestaande politieke en godsdienstige gesag. Individue kan nie vertrou word om te besluit wat hulle wil sien en lees of om vrylik hul eie opinies te vorm nie.

Sommige sensuur is grotendeels simbolies en bied 'n manier om sosiale solidariteit te versterk deur beledigings van gedeelde waardes te vermy (byvoorbeeld 'n verbod op vlagbrand). Dit kan 'n vorm van morele opvoeding wees, net soos met verbod op rassistiese en seksistiese spraak. Of onder die hoë beginsels van beskerming van openbare welsyn en sedes, kan dit bloot 'n begeerte behels om die belange van die polities, ekonomies en godsdienstig magtiges te beskerm deur alternatiewe sienings, kritiek en delegering van inligting te beperk.

Onder die algemeenste historiese redes is politiek (oproer, verraad, nasionale veiligheid), godsdienstig (godslastering, dwaalleer), sedelik (onwelvoeglikheid, goddeloosheid) en sosiaal (onbedagsaamheid, oneerbiedigheid, wanorde). Dit kan natuurlik met mekaar verbind word. Wat hulle deel, is 'n bewering dat die openbare belang negatief beïnvloed sal word deur die kommunikasie. Sensuur kan geleë wees relatief tot ander regsvorme van geheimhouding. Sensuur word geregverdig deur die beskerming van openbare welsyn. Rasionele vir ander wettig ondersteunde vorms sluit in: die beskerming van private eiendom vir handelsgeheime ekonomiese doeltreffendheid en billikheidsregverdiging in gemeenregtelike geskille oor geheime inligting, die aanmoediging van eerlike kommunikasie en/of beskerming teen vergelding onderliggende vorms soos advokaat-kliënt en dokter-pasiënt vertroulikheid, die geheime stembrief en 'n regter se beslissing dat die identiteit van 'n informant nie onthul hoef te word nie; verseëlde lasbriewe en aanklagte en die respek vir die waardigheid en privaatheid van die persoon se regverdiging vir beperkings op die versameling en gebruik van persoonlike inligting, hetsy dit betrekking het op sensus-, belasting-, biblioteek- of arrestasie (teen veroordeling) rekords. Daar is min empiriese navorsing gedoen oor of, hoe goed en met watter gevolge en onder watter voorwaardes daar aan hierdie regverdigings voldoen word.

Sensuur is onwillekeurig, anders as 'n geheimhoudingsooreenkoms waarop partye by 'n hofskikking vrywilliglik instem. Sensuur is eenheidsagtig en nie-diskresionêr-dit is nie die opsie om te kommunikeer nie. Daarteenoor is die tydperk van 'n vertroulike professionele verhouding diskresionêr vir een party soos die kliënt, en met toestemming van die kliënt kan 'n dokter of prokureur vertroulike inligting bekend maak. Sensuur poog om inligting van 'n massapubliek te weerhou, eerder as 'n gegewe individu, soos met omstrede wette wat die onthulling van die identiteit van geboorteouers aan geadopteerdes verhinder. Waar inligting uitgaan, maar sensure die vrylating daarvan verhinder, is dit bedoel om geheim te bly. Daarteenoor is regsgeheime wat 'n natuurlike openbaringsiklus behels, soos verseëlde beskuldigings en soek- en arrestasiebevele wat bekend word wanneer dit uitgevoer word, of 'n vertroulikheidsooreenkoms wat na 'n paar jaar kan verstryk. Sensuur as 'n vorm van geheimhouding staan ​​alleen. Dit is nie wederkerig en funksioneel gekoppel aan die teenoorgestelde van die wetlike mandaat om dit te openbaar nie. Sommige burgerlike juries dwing byvoorbeeld getuienis af, maar beloof dit dan om dit vertroulik te hou.

Sensuur is anders as die regering se regulering van bedrieglike of bedrieglike kommersiële kommunikasie, wat, anders as mening en artistieke uitdrukking, 'n duideliker basis bied vir die empiriese bepaling van die waarheid, net soos die waarheid van die Federal Trade Commission in advertensievereistes. Sensuur is los van beperkings op kommunikasie gebaseer op inbreuk op outeursreg, waar die kwessie nie geheimhouding is nie, maar onregmatige gebruik. Dit is ook anders as die redaksionele hekwag wat gebaseer is op ander kriteria soos kwaliteit, koste, vraag en relevansie en in die geval van die regulering van openbare betogings en vermaak, openbare veiligheid en orde. Dit kan natuurlik 'n begeerte om te sensureer wat andersins nie wettiglik ondersteun sou word nie, verdoesel.

Regering van gesertifiseerde sensuur verskil van sensuurvolle uitkomste wat die optrede van private groepe kan veroorsaak. Met die skeiding van kerk en staat het slegs sensuur deur die regering die reg ondersteun. Nie-regeringsorganisasies, soos 'n godsdienstige groep of sosiale beweging, kan lede en ander verbied of probeer afraai om materiaal wat as aanstootlik geag word, te produseer, te versprei of te lees, te luister of te kyk. Hulle kan redaksionele veranderings versoek, boikotte pleit en skoolrade, biblioteke, boekwinkels en teaters ondersteun om sulke materiaal uit te sluit.

As ons kyk na sosiale prosesse van inligtingsbeheer, soos die weerhou van inligting en selektiewe aanbieding, kan soms 'n vorm van sensuur in propaganda, openbare betrekkinge en advertensies gesien word, aangesien akteurs uit die openbare en private sektor hul belangstelling najaag om gunstige openbare indrukke te skep. Oorweeg byvoorbeeld sigaretondernemings wat inligting oor die gesondheidsrisiko's van rook weerhou, of dat bandvervaardigers nie die wete onthul dat hul bande onveilig is nie.

2.2 Historiese ontwikkeling

Belangstelling in die onderwerp hou sterk verband met ontwikkelings in kommunikasietegnologie en huidige gebeure. In die moderne tydperk, 'n neiging wat begin met die drukpers, nuwe tegnologieë wat koerante, massaprodusente en tydskrifte, radio, telegraaf, telefoon, televisie, film, klankkassette, video, faks en die internet insluit, met hul ongekende die vermoë om relatief maklik, goedkoop en doeltreffend 'n groot aantal mense te bereik, het eise van botsende groepe gevra vir groter openheid en vryheid van kommunikasie en groter beheer daaroor. Die konflik en debat duur voort - let op konflikte oor kabel -tv en pogings om inhoud en toegang tot die internet te reguleer. Na die onthullings van die 1970's in die Verenigde State oor Watergate en spioenasie deur die regering en ontwrigting van die burgerregte en anti-oorlogsbewegings, is die baanbrekerswet op vryheid van inligting goedgekeur en die Hooggeregshof het die beginsel van geen voorafbeperking op die pers in die Pentagon Papers -saak (New York Times 1971).

Soos getoon deur die voorbeeld van Sokrates wat gekies het om te sterf eerder as om sy idees te laat sensureer (of Plato wat vir sensuur van die kunste pleit), die Romeine wat toneelstukke censureer en aanstootlike digters verban, pous Gelasius in die vyfde eeu wat die eerste Die pouslike lys van verbode boeke en die inkwisisie wat in 1231 begin, dui daarop dat tegnologie amper nie nodig is om sensuur aan te spoor nie.

Die eise om sensuur van godsdienstige en politieke idees het egter aansienlike momentum gekry in die 15de eeu met die voorkoms van die mees ondergrawende tegnologie (na die uitvinding van die skryfwerk) -die drukpers en die daaropvolgende verspreiding van geletterdheid. Dit het die historiese monopolie, hoe beperk ook al, van godsdienstige en regeringsinstellings op kommunikasie met die massas verbreek. Owerhede het probeer en probeer steeds (dikwels tevergeefs) om die nuwe tegnieke van massakommunikasie te beheer. Later met die skeiding van kerk en staat en die toenemende mag van die nasiestaat, het die reikwydte van godsdienstige sensuur afgeneem (bv. Vervolging weens godslastering), terwyl politieke sensuur belangriker geword het, net soos idees van vrye uitdrukking wat sensuur tegengegaan en uitgelok het.

In die Weste is kulturele waardes uit die verligting waarop Emanuel Kant en later J.S. Mill en ander beklemtoon die belangrikheid van vryheid van uitdrukking en openheid as sentraal in die vind van die waarheid en vir die stabiliteit en doeltreffendheid van die demokratiese regering. Individue is optimisties aangeneem as verantwoordelike en rasionele wesens wat die beste gevolgtrekkings sou maak, hetsy met normatiewe of empiriese waarheid, met volledige inligting en bespreking. Wetenskaplike ideale wat die vermoë om te bevraagteken en die vryheid om te kommunikeer behels ook hier. Vir beide die regering en die wetenskap word geglo dat sigbaarheid of deursigtigheid 'n sentrale faktor is in aanspreeklikheid. Later argumente beklemtoon dat die sielkundige welsyn en waardigheid van die persoon die beste gedien word deur die vryheid om jouself uit te druk en eie opinies te vorm. Die argument op grond van persoonlikheid was sterker in Europa as in die Verenigde State.

In die laaste helfte van die 20ste eeu, met die oorwinning van die bondgenote oor fascistiese regerings in die Tweede Wêreldoorlog, die val van kolonialisme en die einde van die koue oorlog, het die kulturele mag van demokratiese ideale wat vryheid van ondersoek en uitdrukking behels, sterker geword.Die beginsel van vryheid van uitdrukking is vervat in die eerste wysiging van die Verenigde State se grondwet, verskeie dokumente van die Verenigde Nasies, Europese grondwette en dokumente soos die Europese Konvensie oor Menseregte en Fundamentele Vryhede. In die Verenigde State het die uitbreiding van die beskerming van die eerste wysiging van die Hooggeregshof in die Verenigde State beteken dat talle 19de en vroeë 20ste eeuse wette wat sensuur goedkeur in beginsel ongrondwetlik was, hoewel daar in die praktyk dikwels sterk plaaslike steun was vir sulke wette. Dit kan gesien word in stryd oor onderwys (bv. Die Skopes -monkey -verhoor wat die leer van Darwinisme in Tennessee in 1925 betref), die roetine -ontkenning van die eerste wysigingsreg op arbeidsbetogers tot in die dertigerjare en burgerregte -betogers deur die 1960's en verskillende plaaslike stryd oor pogings om boeke uit biblioteke te verbied.

Vir pluralistiese demokrasieë in westerse styl is formele regeringsensuur die uitsondering eerder as die reël, ten minste ten opsigte van absolutistiese outoritêre regimes wat meen dat hulle die enigste waarheid het (hetsy polities, godsdienstig of moreel) en nie teenstrydige standpunte toelaat nie. In 2000 het 'n jaarlikse opname van persvryheid bevind dat 80% van die wêreld se bevolking in lande woon met minder as 'n vrye pers. Ongeveer 'n derde van die lande het vrye pers- en uitsaaistelsels gehad, en 'n derde het stelsels met 'n sterk regeringskontrole. (Freedom House 2000) 'n Uiterste voorbeeld is die regering van Iran waar Salaman Rushdie se boek Satanic Verses nie net verbied is omdat dit godslasterlik was nie, maar 'n beloning vir Rushdie se dood.

Direkte organisatoriese middele vir sensuur van die regering moet afsonderlik oorweeg word van die beskikbaarheid van hulpbronne om inligting te skep en te versprei en van informele sensuur, hetsy deur die regering of privaat belange, insluitend self-sensuur. Hoewel vryheid van uitdrukking 'n sentrale komponent van die moderne demokratiese staat is, is daar onder demokrasieë 'n aansienlike variasie in sensuur volgens inhoud, kommunikasiemedia, plek en tydsperiode. Grondwetlike en wetgewende waarborge van die individu se reg op vryheid van uitdrukking is nie absoluut nie. By die oorweging van die sosiale gevolge van die uitoefening van 'n reg, balanseer howe en wetgewers dit met ander regte en gemeenskapsbehoeftes en -standaarde, soos die teenwoordigheid van die duidelike en huidige gevaar waaroor Holmes geskryf het (Schenck 1919). In die 1968 -saak van United States v. O Brien het die Hooggeregshof beslis dat plaaslike wette tyd, plek en manier van uitdrukking kan reguleer as dit op inhoudsneutrale wyse gedoen word, en nou aangepas om aansienlike regeringsbelange te dien en as alternatiewe uitdrukkings kanale oopgelaat.

Daar is dikwels onenigheid oor die sosiale gevolge van uitdrukking en hoe materiaal gedefinieer moet word. So lei blootstelling aan seksueel of gewelddadig eksplisiete woorde en beelde tot aanhitsing en nabootsing soos sommige navorsing beweer (Itzin 1993, National Academy of Sciences 2000) of is dit 'n veiligheidsklep en 'n alternatief om dit uit te druk, soos ander beweer (Segal en McIntosh 1993 , Hein 1993)? Weerspieël of veroorsaak dit die algemene voorkoms van gewelddadige en seksuele inhoud? Kan 'n redelike konsensus bereik word oor die onderskeid tussen pornografie en erotiese kuns? Kan heterogene, vinnig veranderende samelewings met vermenigvuldigende poreuse grense betekenisvol praat van gemeenskapsstandaarde?

Daar is min navorsing gedoen oor variasie in sensuur. Politieke en godsdienstige uitdrukking het oor die algemeen groter regsondersteuning gekry as ander vorme, soos seksuele uitdrukking. Drukwerk het groter beskerming as ander media. Film, lewendige gehoorvoorstellings, die internet en kabel -tv bied groter beskerming as konvensionele televisie en radio, waar daar 'n skaars spektrum is. Artistieke uitdrukking wat waarskynlik die kommer oor sensuur laat ontstaan, word oor die algemeen geïgnoreer totdat dit probeer om 'n massapubliek via die media of museums te bereik. Materiaal wat geskik is vir volwassenes is moontlik nie vir kinders nie. Vryheid van uitdrukking en toegang tot inligting het oor die algemeen groter beskerming in die Verenigde State as in Europa (bv. Groter verdraagsaamheid teenoor haat en ander aanstootlike spraak, en sterker vryheid van inligtingswette en beskerming teen lasterpakke).

2.3 Metodes van sensuur

Drie belangrikste maniere van direkte sensuur is voorkomend. Hulle doel is om te keer dat materiaal wat as onaanvaarbaar geag word, verskyn, of as dit nie moontlik is nie, gesien of gehoor word deur die verspreiding daarvan te verbied:

Formele hersiening voor publikasie vereis dat toekomstige kommunikeerders hul materiaal vir sertifisering voorlê voordat hulle dit in die openbaar aanbied. Kort na die uitvinding van die drukpers, benodig die Kerk hersiening en goedkeuring voordat iets gedruk kan word. Hoe onprakties en ook nie moeilik in die hedendaagse tydperk nie, maar in verskillende mate word sulke 'voorafgaande terughouding' gevind in outoritêre samelewings, hetsy op grond van sekulêre politieke (soos in Kuba) of godsdienstige leerstellings (soos in Iran en Afghanistan) aan die begin van die eeu. Dit kan gesien word in demokrasieë tydens noodperiodes soos 'n oorlog. Daar kan formele beoordelingsrade wees, of sensore kan direk toegewys word om by koerante en uitsaaistasies te werk.

Regering of belangegroep monopolisering van publikasie. Hier is die sensore in werklikheid die produsente en mag hulle slegs massakommunikasie aanbied. Vir 'n groot deel van die geskiedenis was die kerk verweef met die regering en was dit eintlik die enigste uitgewer. In die voormalige Sowjetunie is die pers en media deur die regering beheer en is private middels verbied.

Lisensiëring en registrasie. Die produksiemiddele en die oordrag van inligting kan beperk word tot groepe wat vertrou word wat in die lig van vorige beperkings tot selfsensuur instem. In Engeland in die 16de eeu was die drukwerk beperk tot een amptelike onderneming en alle boeke moes deur die godsdienstige owerhede skoongemaak word voor publikasie. Vier eeue later vereis China dat alle verskaffers van internetinhoud by die regering geregistreer moet wees en moet voldoen aan vae inhoudsbeperkings. Toestemming kan nodig wees om 'n drukpers te besit, en in sommige lande is selfs die eienaarskap van 'n tikmasjien gereguleer.

Programme vir kunste en joernalistiek wat deur die regering gesubsidieer word, kan politieke en kulturele aspekte bevat. In die Sowjetunie het borgskap van kunstenaars en skrywersverenigings die klem gelê op 'sosialistiese realisme', 'n leerstelling dat kuns die doel van die staat moet dien. Diegene wat dit verwerp het, is nie gesubsidieer of toegang tot die publiek gebied nie, en loop die risiko om vervolg te word, soos met die skrywer Alexander Solzhenitsyn wat die Nobelprys gewen het.

In die Verenigde State in 1990 het The National Endowment for the Arts, wat deur die kongres geproduseer is, vereis dat ontvangers van toelae 'n eed van onwelvoeglikheid onderteken en dat artistieke meriete bepaal moet word met inagneming van algemene standaarde van ordentlikheid. 'N Federale hof (Karen 1992) was van mening dat die ordentlikheidsklousule te wyd was en dat openbare befondsing van kuns geregtig was op beskerming van die eerste wysiging.

'N Verwante aspek behels 'n informele de-lisensiëring waarin persone wat volgens die amptelike standaarde as onbetroubaar beskou word, verbied word om te kommunikeer. Byvoorbeeld, gedurende die vyftigerjare is Hollywood -filmskrywers wat verdink word van kommunistiese simpatie, verbied om via 'n swartlys in die bedryf te werk.

'N Meer subtiele vorm van uitsluiting behels die ontkenning van toegang, soos wanneer regeringsamptenare slegs inligting aan begunstigde joernaliste verskaf wat vermoedelik 'n aanvaarbare inslag op hul verslae plaas. Selfs waar die kommunikasiemiddele wettiglik beskikbaar is, beteken ongelykheid in hulpbronne dikwels dat baie potensiële stemme ongehoord is. Joernalis A.J. Leibling het opgemerk dat persvryheid verseker word aan diegene wat een besit. 'N Verwante kwessie behels die neiging om koerante, tydskrifte, televisie en rolprente te konsolideer onder al hoe minder eienaars. Dit is onwaarskynlik dat sulke monopolieë so 'n wye spektrum van standpunte kan uitspreek as wat met meer gedesentraliseerde eienaarskap voorkom. 'N Verwante gebied van lisensiëring kan gesien word in die plaaslike vereistes dat diegene wat 'n openbare demonstrasie wil hou, 'n permit kry. Gegewe grondwetlike beskerming word sulke permitte gewoonlik in die Verenigde State verleen, hoewel daar beperkings kan wees wat geregverdig is deur die noodsaaklikheid om die openbare orde te handhaaf.

In Westerse demokrasieë is uitsaaimedia (byvoorbeeld radio en televisie) onderhewig aan lisensie, anders as gedrukte media. Die skaarste aan bandwydte vereis regeringsregulering en kan, afhangende van die kriteria wat gebruik word, 'n uitnodiging tot sensuur wees. Die Amerikaanse federale kommunikasiekommissie het byvoorbeeld dubbelsinnige reëls ten opsigte van die beheer van uitsaaiinhoud. Die gebruik van sekere vierletterwoorde wat as onwelvoeglik beskou word, is verbode. Alhoewel dit selde uitgeoefen word, bestaan ​​die moontlikheid van die intrekking van lisensies of nie-hernuwing vir oortredings.

Nadat die komediant George Carlin die woord "fok" in 'n laataand -uitsending in 1973 gebruik het, het die gewraakte radiostasie 'n waarskuwingsbrief van die FCC ontvang. Die stasie het toe gedagvaar en beweer dat FCC -regulasies oor onsedelike toespraak die eerste wysiging oortree. Die Hooggeregshof (FCC v. Pacifica Foundation 1978) het die FCC bekragtig en 'n bykomende omstrede, baie breë sensuurbeginsel bygevoeg, bekend as die 'deurdringingsleer'. Regulering is nodig omdat 'die uitsaaimedia 'n unieke deurdringende teenwoordigheid in die lewens van alle Amerikaners gevestig het' en aanstootlike en onsedelike materiaal wat deur die luggolwe gelewer word, die burger in die gesig staar, nie net in die openbaar nie, maar ook in die privaatheid van die huis. . Gegewe die gemak waarmee onbehoorlike kommunikasie die huis kan binnekom, moet kinders beskerm word teen onwillige of gewillige ontmoeting met hulle.

Die elastiese kwaliteit van 'n standaard soos 'deurdringendheid' kan gebruik word om sensuur van enige vorm te regverdig, selfs boeke en koerante wat ook die samelewing deurdring. Toe die kongres in 1996 die Communications Decency Act aanvaar het om internetinhoud te reguleer, 'n medium wat nie deur spektrumskaarste gekenmerk word nie, is daar aangevoer dat die internet die huis deurdring, net soos die radio en televisie dit doen, en daarom moet dit gereguleer word. Die Hooggeregshof het hierdie wet egter ongrondwetlik bevind in ACLU v. Reno in 1997. Namate die internet ontwikkel, en in die mate dat dit 'n platform word vir die lewering van stem- en videokommunikasie wat ooreenstem met tradisionele uitsendings, sal konflikte oor die toepaslikheid van die regulasie daarvan waarskynlik versterk.

In teenstelling hiermee word middele toegepas wat daarna streef om kommunikasie letterlik te blokkeer of te vernietig of te straf en af ​​te skrik. 'N Klassieke voorbeeld, waarskynlik in die geheue van almal wat dit op film gesien het, is die verbranding van boeke in 1933 deur die Nazi's. kategories geblokkeer. Dit kan op tegniese wyse gebeur, soos toe die voormalige Sowjetunie elektronies deur Radio Free Europe geblokkeer is of deur materiaal by die grense vas te lê. China het 'n elektroniese muur rondom sy internet geskep om toegang tot materiaal uit nie-goedgekeurde bronne te blokkeer (byvoorbeeld, onder die blokkeer webwerwe is die New York Times en CNN). Totdat die Amerikaanse hooggeregshof (VSA 1934) bevind het dat James Joyce Ulysses 'n kunswerk was, alhoewel dit 'dertig woorde' bevat, het Amerikaanse doeane -owerhede gereeld literatuur beslag gelê wat as onvanpas geag is. Die Amerikaanse posdiens verbied die invoer en binnelandse oordrag van sekere vorme van onwelvoeglike kommunikasie. Met die 1934 -beslissing sien ons die saad van latere uitsprake van die Hooggeregshof, soos in Miller (1973), wat van mening was dat werk slegs verbied kan word as dit in sy geheel geen verlossingswaarde as kuns of wetenskap het nie, klaarblyklik aanstootlik was en nie in ooreenstemming met die plaaslike gemeenskapsstandaarde.

Die konflik tussen die beginsel van geen voorafbeperking en die wettige behoefte van enige moderne samelewing om sekere kommunikasie te beheer, het gelei tot 'n verskeidenheid sanksies (soos strafregtelike oortredings wat spioenasie insluit, nasionale geheime, onwelvoeglikheid, pornografie en aanhitsing, bevele om publikasie en administratiewe sanksies te staak, en siviele remedies soos inbreuk op privaatheid, laster en laster).

In die Verenigde State in 2000, in teenstelling met Brittanje wat 'n wet op amptelike geheime het, is die bekendmaking van behoorlik geklassifiseerde inligting (met sekere uitsonderings soos inligting oor die ontwerp van kernwapens en die name van intelligensie -agente) nie 'n misdaad nie. Die bekendmaking van sulke inligting kan egter lei tot verlies aan sekuriteitsklaring, ontslag en boetes.

Kommunikasie het 'n spesiale kwaliteit, anders as die meeste ander wetlik gereguleerde vakke. Daar is 'n paradoks en 'n mate van onsekerheid en risiko vir kommunikeerders, veral diegene wat grense verskuif, omdat die meeste kommunikasie nie wetlik verbied kan word voordat dit aangebied word nie, maar wettige boetes kan van toepassing wees. Die doel hier, bo die straf vir die betrokke inbreuk, is om ander te waarsku en af ​​te skrik in die hoop om selfcensuur aan te moedig.

Op 'n statistiese basis is self-sensuur die belangrikste vorm van sensuur in Westerse samelewings. Uitgewers, redakteurs en vervaardigers van massakommunikasie is bewus daarvan dat grense nie oorgesteek moet word nie, alhoewel daar baie grys gebiede is. Kommunikeerders bly oor die algemeen binne die grense, hetsy om vervolging of regsgedinge te vermy, om verskillende sosiale groepe nie te beledig nie, om die kanale van regeringsinligting oop te hou, om aandeelhouers en adverteerders tevrede te stel, of uit hul gevoel van patriotisme en moraliteit.

Pers- en uitsaaiorganisasies (bv. The National Association of Broadcasters) en die groot koerante en televisienetwerke het etiese kodes en vrywillige standaarde. Tussen 'n joernalis wat 'n verhaal skryf en die voorkoms daarvan, is daar verskillende vlakke van resensie. Die groot uitsaaimaatskappye het interne eenhede wat alles van advertensies tot programinhoud hersien voordat dit verskyn. Toe Elvis Presley vir die eerste keer op nasionale televisie verskyn, is slegs sy bolyf vertoon, gegewe die sensuur se besorgdheid oor wat dan as sy hewige skudding beskou word.

'N Ander algemene nie-regeringsmetode wat gereeld onderneem word om die bedreiging van strenger regeringskontroles te vermy, behels vrywillige beoordelingsstelsels. Hier is die doel nie om die materiaal te verbied nie, maar om verbruikers 'n regverdige waarskuwing te gee sodat hulle self kan besluit. In die 1920's het die Motion Picture Association of America 'n seël van goedkeuring geskep vir films wat aan sy standaarde voldoen. In 1968 het dit sy graderingstelsel geskep (uitgebrei in 2000) vir films gebaseer op naaktheid en gewelddadige inhoud. Sommige strokiesprente, TV -programme en musiekvideo's, videospeletjies, musiek en webwerwe word ook beoordeel. Dit kan verwelkom word as verbruikersinligting of beskou word as sensuur wat uitdrukking kan kalmeer en 'n ongewenste klimaat kan skep, wat die deur oopmaak vir groter beheer.

Tegniese inligtingsbeheer, soos die v-chip waarmee 'n televisiestel geprogrammeer kan word, sodat dit nie materiaal ontvang wat as aanstootlik beskou word nie, en verskillende sagtewarefilters wat webwerwe vir seksuele en gewelddadige inhoud vertoon, vergemaklik privaat beheer. Sulke middele word beskou as meer doeltreffend as 'n swaar staatsensor en meer in ooreenstemming met 'n oop, hoogs heterogene samelewing. Diegene wat sulke materiaal wil hê, het toegang, terwyl diegene wat aanstoot neem, blootstelling kan vermy.

Daar is grade van sensuur. Meer gereeld as verbod, veral in die geval van erotiese materiaal (wat die afgelope dekades toenemende regsbeskerming gekry het in die lig van die plaaslike regsverbod wat in die 19de eeu verskyn het), is tyd-, plek-, manier- en persoonbeperkings deur die regering of vrywillig onderneem. Potensiële aanstootlike materiaal word gesegmenteer en afgesper van diegene vir wie dit as onvanpas geag word. Byvoorbeeld, pornografiese materiaal kan beperk word tot rooi ligte, tot volwassenes en tot laatnagprogramme as daar vermoed word dat minderjariges nie kyk nie, kinders mag sekere konserte verbied en winkels kan weier om gewelddadige video's aan hulle te verkoop.

2.4 Beperkings van sensuur

Terwyl die sensuur van die regering 'n simboliese verklaring maak, is dit dikwels op die kort termyn taamlik onprakties, gegewe die alomteenwoordige aard en voortdurende verbeterings in massakommunikasietegnologieë en die lekkende aard van die meeste sosiale stelsels. Natuurlik kan rekenaargebaseerde tegnologie dit makliker maak om op te spoor met wie 'n individu kommunikeer en met watter materiaal hulle toegang het. Maar oor die algemeen blyk dit dat tegnologie meer geneig is tot vryheid van uitdrukking as aan die kant van die sensuur. Die gemak van moderne kommunikasie, veral afgeleë vorms waarvan die oordrag die landsgrense kan oorskry, soos die radio, televisie, faks en die internet, en goedkoop en relatief maklik om te gebruik en te verberg, soos fotokopieerders, skandeerders, klank en video -opnames en afdrukke deur 'n rekenaar, beperk die vermoë van sensors. Die internet, indien beskikbaar, het die potensiaal om van almal 'n uitgewer te maak. Sy kommunikasie deur baie labirintiese netwerke (kletskamers, advertensieborde en e-pos) is baie moeiliker om te sensor as die tradisionele 'een tot baie' kommunikasie van die koerant of televisiestasie.

Gegewe die toenemende omvang van gepubliseerde materiaal en die verspreiding van kommunikasietegnologie wat by die drukpers begin het, probeer die regering en godsdienstige instansies ewig inhaal. Dit is die geval selfs in moderne hoogs outoritêre omgewings. Byvoorbeeld, in China tydens die protes van die Tiananmen Square, het fakstegnologie China en die wêreld op hoogte gehou van die gebeure. In Iran is die val van die Shah aangehelp deur gesmokkelde klankbande om sy omverwerping aan te dring. Sterk kodering wat boodskappe beskerm, maak die taak van die sensor ook moeiliker.

Behalwe tegniese faktore gaan sensuur dikwels gepaard met die vraag na die gesensureerde materiaal. Sensuurmateriaal kan die aandag daarop vestig en dit aantrekliker maak (die verbode vrug/verbied in Boston -effek). Die vraag na die swart mark na sulke materiaal maak dit waarskynlik dat sommige individue die risiko loop om dit te skep en te versprei, hetsy uit oortuiging of uit wins. Potensiële kommunikeerders vind dikwels maniere om censors te vermy of te mislei of hulle satire, gelykenis, kodetaal gebruik, die naam van verbode publikasies verander en deur bloot die wet te trotseer, soos met die vele ondergrondse 'samizdat' -perse wat die kommunistiese bewind in Oos -Europa uitgedaag het.

Dit is ook so dat 'die waarheid soms sal uitkom'. In 'n demokrasie is onwettige politieke sensuur in die naam van nasionale veiligheid of uitvoerende voorreg kwesbaar vir ontdekking, let op Watergate en die saak Iran-Contra.Ondanks die afhanklikheid van regeringsbronne, kan die massamedia hier 'n belangrike teenwigtende rol speel, en kyk na diegene wat wil kyk. Behalwe ondersoekende verslaggewers wat dikwels die Wet op Vryheid van Inligting gebruik, kan sulke 'vieslike gegewens' onthul word deur die regsprosedure van 'ontdekking' in hofsake, deur lekkasies, eksperimente of toetse, fluitjieblasers en deelnemers met 'n Dostojewski -geduld om te bely en deur onbeheerbare gebeurlikhede soos ongelukke (bv. die botsing van 'n vliegtuig wat watergate 'stil' geld dra). Hoe meer kompleks en belangrik 'n toesmeer of onwettige sameswering is, hoe kwesbaarder is dit vir openbaring. Selfs die meeste regmatig ingedeelde regeringsgeheime het 'n rakleeftyd en moet na 75 jaar onthul word.

Op die lange duur is dit ook vir sensore moeilik om pragmatiese uitkomste en die wat empiries duidelik is, te ontken. Dit laat die intrigerende sosiologie van kennisvraag ontstaan ​​oor die verhouding tussen kultuur met sy beduidende, maar nie onbeperkte, elastisiteit en 'n vlak van werklikheid of waarheid wat dit in konflik met die kultuur mettertyd kan erodeer. Ongeag die mag van die Kerk om Galileo te vervolg vir dwaalleer en sy werk te verbied, of die omvang van die megafoon om te beweer dat die aarde plat was, dit kon die waarheid nie lank onderdruk nie.

Aumente, J. 1999 'Die rol en effekte van joernalistiek en Samizdat wat tot 1989 lei' in Aumente J, Gross P, Hiebert R, Johnson O, Mills D (reds.) Oos -Europese joernalistiek voor, tydens en na kommunisme. Hampton Press, Inc., Cresskill,

New Jersey Freedom House Press Survey 2000

Bok, S. 1989 Geheimhouding oor die etiek van verberging en openbaring. Vintage boeke, New York.

Cortez, J. 1996 Aanstoot gee: opstelle oor sensuur. Universiteit van Chicago Press

De Sola, swembad. 1983 Vryheidstegnologieë. Harvard University Press, Cambridge, Ma. FCC teen Pacifica Foundation 1978

Freedom House 2000 Persvryheidsopname. 2000 Freedom House, Washington DC

Green, J. (red). 1990 Die ensiklopedie van sensuur. Feite oor File, New York.

Goffman, E. 1969 Strategiese interaksie. University of Pennsylania Press, Philadelphia.

Hein, M. 1993 Seks, sonde en godslastering. Free Press, New York.

Herman, E. en Chomsky, N. 1988 Toestemming vir vervaardiging: Die politieke ekonomie van die massamedia. Pantheon, New York.

Itzin, C. 1993 Pornografie: Vroue, geweld en burgerlike vryhede. Oxford University Press, New York.

Karen Finley et al. v. National Endowment for the Arts en John Frohnmayer (1992)

Laqueur, W. 1985 'N Wêreld van geheime. Basic Books, New York

Marx, G. T. 1984 'Opmerkings oor die versameling en beoordeling van verborge en vuil gegewens' in J. Schneider en J. Kitsuse (red.) Studies in die sosiologie van die sosiale probleem. Ablex, New York

Miller teen Kalifornië 1973

Moynihan, D. 1998 Geheimhouding: die Amerikaanse ervaring. Yale University Press, New Haven

Nasionale Akademie vir Wetenskappe

New York Times Co. teen die Verenigde State 1971

Popper, K. 1962 Die Open Society en sy vyande. Routeledge & amp, Paul, Londen.

Verenigde State teen O Brien 1968

Segal, L. en McIntosh, M. (reds.) 1993 Seks blootgestel: Seksualiteit en die debat oor pornografie. Rutgers University Press, New Brunswick, N.J.

Schenck teen die Verenigde State, 249 U.S. 47, 52 (1919).

Scheppele, K. 1988 Regsgeheime: Gelykheid en doeltreffendheid in die gemenereg. Universiteit van Chicago, Chicago.

Shils, E. 1956 Die pyniging van geheimhouding. Free Press, New York.

Simmel, G. 1964 Die sosiologie van Georg Simmel. (K. Wolff red.) Free Press, New York.

Strum, P. 1999 Toe die Nazi's na Skokie toe kom: Vryheid vir spraak haat ons (Landmark Law Cases en American Society). Universiteit van Kansas Press.

Sunstein, C. 1993 Demokrasie en die probleem van vrye spraak. Free Press, New York.

Tefft, S. 1980 Geheimhouding: 'n Kruiskulturele perspektief. Human Sciences Press, New York.

Verenigde State v. Een boek met die titel Ulysses, 1934

Wilsnak, R. 1980 - Inligtingsbeheer: 'n Konseptuele raamwerk vir sosiologiese analise. "In Stedelike lewe, Januarie 1980.


Ineenstorting van die aandelemark

Daar word algemeen geglo dat die aanvanklike afname in die Amerikaanse produksie in die somer van 1929 spruit uit 'n streng Amerikaanse monetêre beleid wat daarop gemik was om aandelemarkspekulasie te beperk. Die 1920's was 'n voorspoedige dekade, maar nie 'n buitengewone hoogbloei nie, die pryse het gedurende die dekade amper konstant gebly, en in 1924 en 1927 was daar 'n geringe resessie. Aandelepryse het meer as viervoudig gestyg van die laagtepunt in 1921 tot die hoogtepunt in 1929. In 1928 en 1929 het die Federale Reserweraad rentekoerse verhoog in die hoop om die vinnige styging in aandeelpryse te vertraag. Hierdie hoër rentekoerse het rentegevoelige uitgawes in gebiede soos konstruksie en motoraankope onderdruk, wat weer produksie verminder het. Sommige geleerdes meen dat 'n oplewing in die bou van huise in die middel van die twintigerjare gelei het tot 'n oormaat aanbod van behuising en 'n besonder groot afname in konstruksie in 1928 en 1929.

Teen die herfs van 1929 het die Amerikaanse aandeelpryse vlakke bereik wat nie deur redelike verwagtinge van toekomstige verdienste geregverdig kon word nie. As gevolg hiervan, toe 'n verskeidenheid klein gebeurtenisse gelei het tot geleidelike prysdalings in Oktober 1929, het beleggers vertroue verloor en die aandelemarkborrel gebars. Paniekverkope begin op "Swart Donderdag", 24 Oktober 1929. Baie aandele is teen marge gekoop - dit wil sê met lenings wat slegs 'n klein deel van die waarde van die aandele verseker is. As gevolg hiervan het die prysdalings sommige beleggers gedwing om hul besit te likwideer, wat die daling in pryse vererger het. Tussen hul hoogtepunt in September en die laagtepunt in November, het Amerikaanse aandelepryse (gemeet aan die Cowles -indeks) met 33 persent gedaal. Omdat die agteruitgang so dramaties was, word hierdie gebeurtenis dikwels die Groot Omval van 1929 genoem.

Die ineenstorting op die aandelemark het die Amerikaanse aanvraag aansienlik verminder. Verbruikersaankope van duursame goedere en besigheidsbeleggings het skerp gedaal ná die ongeluk. 'N Waarskynlike verklaring is dat die finansiële krisis aansienlike onsekerheid oor toekomstige inkomste veroorsaak het, wat verbruikers en ondernemings op hul beurt daartoe gelei het om aankope van duursame goedere uit te stel. Alhoewel die verlies aan welvaart wat veroorsaak is deur die daling in aandeelpryse relatief klein was, kan die ineenstorting ook die besteding onderdruk deur mense armer te laat voel (kyk verbruikersvertroue). As gevolg van die drastiese afname in verbruikers- en besigheidsbesteding, het die reële produksie in die Verenigde State, wat tot op hierdie stadium stadig gedaal het, vinnig gedaal aan die einde van 1929 en in die loop van 1930. Dus, terwyl die groot ineenstorting van die aandelemark en die Groot Depressie is twee heeltemal afsonderlike gebeurtenisse; die daling in aandeelpryse was 'n faktor wat bydra tot dalings in produksie en indiensneming in die Verenigde State.


Ineenstorting van die aandelemark van 1929

Ons redakteurs gaan na wat u ingedien het, en bepaal of hulle die artikel moet hersien.

Ineenstorting van die aandelemark van 1929, ook genoem die Groot Botsing, 'n skerp daling in Amerikaanse aandelemarkwaardes in 1929 wat bygedra het tot die Groot Depressie van die dertigerjare. Die Groot Depressie het ongeveer 10 jaar geduur en het beide geïndustrialiseerde en nie -geïndustrialiseerde lande in baie dele van die wêreld geraak.

Wat was die Wall Street -ongeluk van 1929?

Die Wall Street -ineenstorting van 1929, ook bekend as die Great Crash, was 'n skielike en skerp daling in die aandeelpryse in die Verenigde State aan die einde van Oktober van daardie jaar. In die loop van vier werksdae - Swart Donderdag (24 Oktober) tot en met Swart Dinsdag (29 Oktober) - daal die industriële gemiddelde van Dow Jones van 305,85 punte tot 230,07 punte, wat 'n daling in aandeelpryse van 25 persent verteenwoordig.

Wat het die Wall Street -ongeluk van 1929 veroorsaak?

Die belangrikste oorsaak van die Wall Street -ineenstorting van 1929 was die lang tyd van bespiegeling wat dit voorafgegaan het, waartydens miljoene mense hul spaargeld belê het of geld geleen het om aandele te koop, wat pryse tot onvolhoubare vlakke gedryf het. Ander oorsake sluit in 'n verhoging van die rentekoerse deur die Federale Reserweraad in Augustus 1929 en 'n ligte resessie vroeër die somer, wat albei bygedra het tot geleidelike dalings in die aandeelpryse in September en Oktober, wat beleggers uiteindelik in paniek laat raak het.

Gedurende die middel tot laat 1920's het die aandelemark in die Verenigde State vinnig uitgebrei. Dit duur voort vir die eerste ses maande na die inhuldiging van president Herbert Hoover in Januarie 1929. Die pryse van aandele het tot fantastiese hoogtes gestyg in die groot 'Hoover -bulmark', en die publiek, van bank- en nywerheidsmagnaate tot chauffeurs en kokke, het na makelaars gejaag. om hul likiede bates of hul spaargeld te belê in effekte wat hulle met wins kan verkoop. Miljarde dollars is van die banke na Wall Street gehaal om makelaars se lenings vir marge -rekeninge te dra. Die bril van die South Sea Bubble en die Mississippi Bubble het teruggekeer. Mense het hul Liberty Bonds verkoop en hul huise verpand om hul kontant op die aandelemark te stort. In die middelsomer van 1929 is ongeveer 300 miljoen aandele op marge gehou, wat die industriële gemiddelde van Dow Jones tot 'n hoogtepunt van 381 punte in September laat styg het. Enige waarskuwings oor die onseker fondamente van hierdie finansiële kaartehuis het niks in ag geneem nie.

Pryse het in September en vroeg in Oktober begin daal, maar spekulasie het voortgegaan, in baie gevalle aangevuur deur individue wat geld geleen het om aandele te koop - 'n praktyk wat net volgehou kan word solank die aandeelpryse aanhou styg. Op 18 Oktober het die mark in 'n vrye val gegaan, en die groot gejaag om aandele te koop, het 'n ewe wilde gejaag om te verkoop. Die eerste dag van ware paniek, 24 Oktober, staan ​​bekend as Swart Donderdag, op daardie dag is 'n rekord van 12,9 miljoen aandele verhandel terwyl beleggers hul verliese wou red. Tog het die Dow slegs ses punte gesluit nadat 'n aantal groot banke en beleggingsmaatskappye groot blokke aandele gekoop het om die paniek daardie dag te stuit. Hulle pogings kon egter uiteindelik nie die mark versterk nie.

Die paniek begin weer op Swart Maandag (28 Oktober), met die sluiting van die mark 12,8 persent. Op Swart Dinsdag (29 Oktober) is meer as 16 miljoen aandele verhandel. Die Dow verloor nog 12 persent en sluit op 198 - 'n daling van 183 punte in minder as twee maande. Prime -effekte het getuimel soos die kwessies van valse goudmyne. General Electric het van 396 op 3 September tot 210 op 29 Oktober gedaal. American Telephone en Telegraph het 100 punte gedaal. DuPont het gedaal van 'n somerhoogtepunt van 217 tot 80, United States Steel van 261 tot 166, Delaware en Hudson van 224 tot 141, en die gewone aandele van Radio Corporation of America (RCA) van 505 tot 26. Politieke en finansiële leiers het aanvanklik geraak behandel die saak as 'n blote kramp in die mark, en troos mekaar in gerusstellende verklarings. President Hoover en die tesourie -sekretaris Andrew W. Mellon het die botoon gevoer met optimistiese voorspellings dat sake 'fundamenteel gesond' was en dat 'n groot herlewing van voorspoed 'om die draai' was. Alhoewel die Dow in 1930 weer byna die 300-punt bereik het, sak dit vinnig in Mei 1930. Nog 20 jaar sou verloop voordat die Dow genoeg momentum herwin het om die 200-puntvlak te oortref.

Baie faktore het waarskynlik bygedra tot die ineenstorting van die aandelemark. Een van die meer prominente oorsake was die spekulasieperiode (diegene wat aandele teen 'n marge gekoop het, het nie net die waarde van hul belegging verloor nie, hulle was ook geld verskuldig aan die entiteite wat die lenings vir die aankoop van aandele toegestaan ​​het), die verskerping van krediet deur die Federale Reserweraad (in Augustus 1929 is die verdiskonteringskoers verhoog van 5 persent tot 6 persent), die verspreiding van beheermaatskappye en beleggingstrusts (wat geneig was om skuld te skep), 'n menigte groot banklenings wat nie gelikwideer kon word nie, en 'n ekonomiese resessie wat vroeër in die somer begin het.

Die redakteurs van Encyclopaedia Britannica Hierdie artikel is onlangs hersien en bygewerk deur Brian Duignan, senior redakteur.


Sensuur en geheimhouding: Regsperspektiewe

2.1 Definisies en verskille

Sensuur van kommunikasie in die moderne sin word geassosieer met groot, komplekse, stedelike samelewings met 'n mate van gesentraliseerde beheer en tegniese middele om effektief 'n massapubliek te bereik. Dit behels die bepaling van wat wel en wat nie (of in die geval van nieregeringspogings wel en nie mag) aan 'n breër gehoor uitgespreek word in die lig van gegewe politieke, godsdienstige, kulturele en artistieke standaarde. Sensuur kan behels dat bestaande inligting weerhou of gewysig word, asook om te voorkom dat inligting geskep word. Om materiaal van 'n breër gehoor te bewaar, word inhoud wat as aanstootlik of skadelik vir openbare welsyn beskou word, onderdruk of gereguleer.

Op die algemeenste vlak kan enige reël, hetsy gekodifiseer of gebruiklik, wat selfuitdrukking voorgee (bv. Naaktheid, haarstyle, liggaamsversiering, taalgebruik) of die toesig en onderdrukking van persoonlike kommunikasie (telefoon, pos) as 'n vorm van sensuur. Maar ons fokus hoofsaaklik op staatsondersteunde pogings om massakommunikasie te beheer, geregverdig deur bewerings om die openbare belang te beskerm, 'n vorm met diepgaande implikasies vir 'n demokratiese samelewing.

Sensuur veronderstel dat sekere idees en vorme van uitdrukking bedreig is vir die individuele, organisatoriese en maatskaplike welstand, soos gedefinieer deur die maghebbers, of diegene wat betrokke is by 'n morele kruistog, en daarom moet dit verbied word. Dit veronderstel absolute standaarde wat nie geskend mag word nie.

Baie sensuur veronderstel dat alle individue, nie net kinders nie, kwesbaar is en beskerming nodig het teen aanstootlike materiaal - hetsy pornografie of radikale kritiek op bestaande politieke en godsdienstige gesag. Individue kan nie vertrou word om te besluit wat hulle wil sien en lees of om vrylik hul eie opinies te vorm nie.

Sommige sensuur is grotendeels simbolies en bied 'n manier om sosiale solidariteit te versterk deur beledigings van gedeelde waardes te vermy (byvoorbeeld 'n verbod op vlagbrand). Dit kan 'n vorm van morele opvoeding wees, net soos met verbod op rassistiese en seksistiese spraak. Of onder die beginsels van die beskerming van openbare welsyn en sedes, kan dit bloot 'n begeerte behels om die belange van die polities, ekonomies en godsdienstig magtiges te beskerm deur alternatiewe sienings te beperk, en kritiek of delegitimering van die magte.

Onder die algemeenste historiese redes is politiek (oproer, verraad, nasionale veiligheid), godsdienstig (godslastering, dwaalleer), sedelik (onwelvoeglikheid, goddeloosheid) en sosiaal (onbedagsaamheid, oneerbiedigheid, wanorde). Dit kan natuurlik met mekaar verbind word. Wat hulle deel, is 'n bewering dat die openbare belang negatief beïnvloed sal word deur die kommunikasie.

Sensuur kan in die openbaar geplaas word relatief tot ander regsvorme van geheimhouding. Sensuur word geregverdig deur die beskerming van openbare welsyn. Rasionele vir ander wettig gesteunde vorms sluit in: die beskerming van private eiendom vir handelsgeheime ekonomiese doeltreffendheid en regverdigheid regverdigings in gemenereg geskille oor geheime inligting die aanmoediging van eerlike kommunikasie en/of beskerming teen vergelding onderliggende vorms soos advokaat -kliënt en dokter -pasiënt vertroulikheid, die geheime stembrief en 'n regter en kamera beslis dat die identiteit van 'n informant nie die beskerming van die onthul hoef te word nie intieme verhoudings in die geval van eggenootlike voorreg, die beskerming teen belydenisse onbehoorlik ontlok onderliggend aan die vyfde wysiging die strategiese voordeel regverdiging van verseëlde lasbriewe en aanklagte en die respek vir die waardigheid en privaatheid van die persoon regverdiging vir beperkings op die versameling en gebruik van persoonlike inligting, hetsy dit betrekking het op sensus-, belasting-, biblioteek- of arrestasie -rekords (teen veroordeling). Daar is min empiriese navorsing gedoen oor die vraag of, hoe goed, met watter gevolge en onder watter voorwaardes daar aan hierdie regverdigings voldoen word.

Sensuur is onwillekeurig, anders as 'n geheimhoudingsooreenkoms waarby partye by 'n hofskikking vrywilliglik instem. Sensuur is unitêr en nie -diskresionêr - diegene wat daaraan onderwerp is, het nie die opsie om te kommunikeer nie. Daarteenoor is die tydperk van 'n vertroulike professionele verhouding diskresionêr vir een party, soos die kliënt met toestemming van die kliënt, 'n dokter of prokureur kan vertroulike inligting bekend maak. Sensuur poog om inligting van 'n massapubliek te weerhou, eerder as 'n gegewe individu, soos met omstrede wette wat die onthulling van die identiteit van geboorteouers aan geadopteerdes verhinder. Waar inligting bestaan, maar sensure die bekendmaking daarvan verhinder, is dit bedoel om geheim bly. Daarteenoor is regsgeheime wat 'n natuurlike persoon behels siklus van openbaring soos verseëlde beskuldigings en soek- en arrestasiebevel, wat bekend word wanneer dit uitgevoer word, of 'n ooreenkoms oor vertroulikheid in die bedryf, wat na 'n paar jaar kan verstryk. Sensuur as 'n vorm van geheimhouding staan ​​alleen. Dit is nie wederkerig en funksioneel verbind met sy teenoorgestelde nie - die wetlike mandaat om dit te openbaar. Sommige burgerlike juries dwing byvoorbeeld getuienis af, maar beloof dit dan om dit vertroulik te hou.

Sensuur verskil van die regering se regulering van bedrieglike of bedrieglike kommersiële kommunikasie, wat, anders as opinie en artistieke uitdrukking, 'n duideliker basis bied vir die empiriese bepaling van die waarheid, net soos die waarheid van die Federal Trade Commission in advertensievereistes. Sensuur is los van beperkings op kommunikasie gebaseer op inbreuk op outeursreg, waar die kwessie nie geheimhouding is nie, maar onregmatige gebruik. Dit is ook anders as die redaksionele poortwag op grond van ander kriteria soos kwaliteit, koste, vraag en relevansie, en in die geval van die regulering van openbare betogings en vermaak, openbare veiligheid en orde. Dit kan natuurlik 'n begeerte om te sensureer wat andersins nie wettiglik ondersteun sou word nie, masker.

Regering-geregistreerde sensuur is anders as sensuurvolle uitkomste wat die optrede van private groepe kan veroorsaak. Met die skeiding van kerk en staat het slegs sensuur deur die regering die reg ondersteun. Nie -regeringsorganisasies, soos 'n godsdienstige groep of sosiale beweging, kan lede en ander verbied of probeer afraai om materiaal te produseer, te versprei, of te lees, te luister of te kyk na materiaal wat as aanstootlik beskou word. Hulle kan redaksionele veranderings versoek, boikotte pleit en skoolrade, biblioteke, boekwinkels en teaters ondersteun om sulke materiaal uit te sluit.

As ons kyk na sosiale prosesse van inligtingsbeheer, soos die weerhou van inligting en selektiewe aanbieding, kan soms 'n vorm van sensuur in propaganda, openbare betrekkinge en advertensies gesien word, aangesien openbare en private sektore se belangstelling in die skep van gunstige openbare indrukke nastreef. Oorweeg byvoorbeeld sigaretondernemings wat inligting oor die gesondheidsrisiko's van rook weerhou, of dat bandvervaardigers nie die wete onthul dat hul bande onveilig is nie.


Het Perestroika die val van die Sowjetunie veroorsaak?

Net ses jaar nadat Michail Gorbatsjof aan die bewind gekom het as hoofsekretaris van die Kommunistiese Party en hervormings ingestel het, het die Sowjetunie in duie gestort en nuutgestigte onafhanklike nasies het uit die as opgestaan. Wat het verkeerd gegaan?

In 1985 het selfs baie van die mees konserwatiewe hardlyne besef dat baie moet verander. Die Sowjet -ekonomie wankel en andersdenkendes en interne en eksterne kritici het 'n einde gemaak aan politieke onderdrukking en staatsgeheim.

Kort nadat die bewind oorgeneem het, het Gorbatsjof probeer om hierdie uitdagings die hoof te bied. Onder 'n nuwe beleid van glasnost, of deursigtigheid en openheid, het nuwe persvryhede 'n lig op baie van die mees negatiewe aspekte van die Sowjetunie, in die verlede en die hede, laat skyn. En met perestroika sou die Sowjetunie 'n vinnige politieke en ekonomiese herstrukturering ondergaan wat daarop gemik was om 'n groot deel van die samelewing te transformeer.

Alhoewel die hervormings van glasnost en perestroika nie die enigste oorsaak was van die ontbinding van die VSR nie, het die kragte wat hulle ontketen het, 'n stelsel wat reeds verswak het, destabiliseer en die einde daarvan versnel.

Goedbedoelde hervormings het teruggekeer.

Die ekonomiese hervormings onder perestroika, insluitend wette wat voorsiening gemaak het vir die oprigting van koöperatiewe ondernemings, het beperkings op buitelandse handel afgeskakel en gesentraliseerde beheer oor baie ondernemings verslap, en was bedoel om die trae Sowjet -ekonomie te begin. Hulle het nie.

In plaas daarvan het staatsbesteding die hoogte ingeskiet (wat tot 'n massiewe tekort gelei het), net soos inflasie en voedselpryse, aangesien die voorheen hoogs gesubsidieerde landbousektor nou voedsel vir wins produseer, nie teen die voorheen beheerde pryse van vroeër jare nie.

Die verstommende politieke transformasie, wat die eerste werklik demokratiese verkiesings in die Sowjet -geskiedenis in 1989 beleef het en die oprigting van 'n nuwe kongres van volksdeputate, het ook onbedoelde gevolge gehad.

In die desentralisasie van mag van die massiewe kommunistiese burokrasie tot plaaslike magbeheer, het Gorbatsjof party -apparatchiks vervreem, homself van 'n magsbasis ontneem om sy hervormings te ondersteun, nasionalistiese en onafhanklikheidsbewegings binne en buite die USSR aangewakker en die Kommunistiese Party self dodelik gewond.

Mikhail Gorbatsjof het hewige gesprekke met menseregte -aktivis Andrei Sakharov gehad tydens die sitting van die Congress of People's Deputate. (Krediet: Sergei Guneyev/The LIFE Images Collection/Getty Images)

Gorbatsjof se hervormings het teëgekom onder liberale en konserwatiewes.

Alhoewel hulle die behoefte aan hervorming erken het (daarom dat Gorbatsjof gekies is om aan die hoof van die Kommunistiese Party te staan), het hardlyne vinnig versigtig geraak vir baie van hierdie veranderinge, wat hul eie kragtige standpunte verswak en van die kommunistiese ortodoksie afwyk.

Hulle het herhaaldelik teruggestoot en gebruik gemaak van die nuwe persvryhede onder glasnost om aanvalle op Gorbatsjof te publiseer. Uiteindelik het 'n groep van hierdie hardliners in Augustus 1991 'n staatsgreep uitgevoer om Gorbatsjof omver te werp. Die staatsgreep het misluk, maar dit het die Sowjetstelsel verder destabiliseer.

Intussen het nuut vrygelate dissidente soos fisikus en Nobelpryswenner Andrei Sakharov die tempo en omvang van hervormings gekritiseer, en dring aan op 'n volwaardige stap na 'n markekonomie en verdere liberalisering van die politieke proses, bewegings wat Gorbatsjof dikwels nie bereid was om te doen nie.

Die Sowjet -volk was onvoorbereid op die spoed van die hervormings.

Alhoewel dit 'n paar jaar geneem het voordat die ekonomiese en politieke hervormings van perestrojka in werking getree het, het die nuwe deursigtigheid onder glasnost byna onmiddellik plaasgevind. Skokkende onthullings oor die vorige misbruik onder die Sowjet -stelsel het aan die lig gekom.

William Taubman, historikus en skrywer van Gorbatsjof: sy lewe en tye, wat destyds in Moskou was, onthou, ons het elke oggend na die kiosk gehaas om elke koerant of joernaal te koop wat ons kon koop, en teen 6:30 of 7 was daar al long lines … Moskou was soos 'n reuse seminaar waarin almal gelees het! ”

En hoewel die Stalinistiese era moontlik 'n vroeë fokus van hierdie onthullings was, het dit gou versprei na voorheen heilige onderdane. Aanvanklik is daar nie aan Lenin geraak nie, maar toe het dit na Lenin versprei, en die onthullings het in werklikheid die hele Sowjetstelsel aangekla, ” Taubman.

Dit het ingesluit die blootstelling van die korrupsie en ondoeltreffendheid in die hedendaagse Sowjetstelsel. Die vinnigheid waarmee die grondblokke van die Sowjet -kommunisme onder hewige kritiek deurgeloop het, was vir baie mense in die Sowjet -Unie ontstellend, wat 'n reeds benarde situasie verder destabiliseer.

'N Skare teen Gorbatsjof wat betoog ter ondersteuning van die populistiese Boris Jeltsin. (Krediet: Sergei Guneyev/The LIFE Images Collection/Getty Images)

Gorbatsjof het gesukkel om die kragte in bedwang te hou wat hy losgemaak het.

Nadat hy deur die geledere van die Kommunistiese Party gestyg het, was Gorbatsjof 'n bekwame vegter wat die hond-eet-hond-wêreld van die Kremlin kon navigeer. Maar toe hy voor 'n nuwe, demokraties verkose groep te staan ​​gekom het, het hierdie vaardighede hom in die steek gelaat.

'N Ander stygende leier, Boris Jeltsin, was bekend vir sy gewilde aanslag. Die toenemend spanningsvolle verhouding tussen die twee mans was rampspoedig.

Soos Taubman sê, dit is 'n geweldige Shakespeare -konflik. Hulle moes bondgenote gewees het, hulle kon bondgenote gewees het, hulle sou wonderlike bondgenote gewees het met hul verskillende vaardighede, maar hulle het hulself in vyande verander. Gorbatsjof het 'n rol gespeel in die skep van Jeltsin as sy aartsvyand, en daarna het Jeltsin hom in grawe terugbetaal. ”

Sou die Sowjetunie in duie gestort het sonder Gorbatsjof en sy hervormings?

Daar is geen twyfel dat hierdie hervormings, wat bedoel was om die ekonomie te versterk en die politieke stelsel te transformeer, eerder die fondament van die Sowjetunie ondermyn het. Dit is waarskynlik, sê Taubman, dat die Sowjetunie 'n aantal jare sou kon oorleef, maar dit sou swakker en meer vervalle geword het.

Alhoewel 'n soort ineenstorting onvermydelik was, meen Taubman dat die einde danksy Gorbatsjof baie minder onstuimig was as wat dit kon gewees het. Dit kon met 'n ontploffing en met bloed geëindig het, soos die Joego -Slawiese model waar die ding uitmekaar val, en die verskillende stukke, republieke, met mekaar begin baklei het. Gorbatsjof het die relatief vreedsame einde van 'n ryk bestuur, of is daarvoor verantwoordelik. “

President George H.W. Bush en die Sowjet-eweknie Mikhail Gorbatsjof tydens hul gesamentlike perskonferensie in 1991 in Moskou, waarin die tweedaagse VSA-Sowjet-beraad afgesluit is oor die ontwapening. (Krediet: Mike Fisher/AFP/Getty Images)

Die Weste, veral die Verenigde State, kon die oorgang van die USSR vergemaklik het.

Terwyl Ronald Reagan en Mikhail Gorbatsjof 'n vrugbare, indien onwaarskynlik, politieke vennootskap gesluit het, was Reagan se opvolger, George H. W. Bush, traag om op te tree toe terugstoot van hardliners Gorbatsjof die kwesbaarste gemaak het.

Soos Taubman sê, Gorbachev wou iets soos die Marshall -plan hê, en Bush wou dit nie gee nie. Bush sou moontlik bekommerd gewees het dat die hulp in die drein sou val. Maar op die ou end, toe Gorbatsjof grootliks broodnodige hulp nodig gehad het, sou Bush dit nie verskaf nie. ”

Hierdie besluit het gevolge gehad wat vandag bly. Taubman meen dat hierdie tydperk die enigste keer in die vorige eeu was dat Amerika 'n Russiese of Sowjet -vennoot gehad het wat werklik bereid was om 'n bondgenoot te wees, wat dit 'n gemiste geleentheid van groot omvang maak.

President Poetin blameer Gorbatsjof vir sy ineenstorting van die land.

Baie in Rusland kyk terug na die voor-Gorbatsjof-era met 'n ietwat onverdiende nostalgie, met uitsig op die ekonomiese, politieke en maatskaplike hardheid van die Sowjet-stelsel.

Toe Gorbatsjof in 1996, slegs vyf jaar na die ineenstorting van die Sowjetunie, as president verkiesbaar was, het hy minder as een persent van die stemme gekry. Onlangse meningspeilings het hom onder die diktator Joseph Stalin geplaas.

Die Russiese president Vladimir Poetin was 'n sterk kritikus. Toe Poetin sê dat die ineenstorting van die Sowjetunie die grootste geo-politieke katastrofe van die 20ste eeu was, beskuldig hy Gorbatsjof as die man wat hy die skuld gee vir die ineenstorting, ” Taubman. Alles wat Gorbatsjof gedoen het, draai Poetin in werklikheid om. ”


Meer kommentaar:

Benn Sampare - 16/04/2009

Interessant, maar die opvallende weglating is die feit dat God oordeel oor nasies, individue, groepe en probeer om u eie sedes buite God se duidelike woord op te maak, is gevaarlik.

God het nie 'n skuifreëlmentaliteit as dit oor sonde kom nie.

Ed Night - 13/04/2008

Daar is slegs een waarheid vir alle dinge wat biologiese evolusie betref; dit is vanselfsprekend dat alles interpretatiewe oortuiging is. Wetenskaplike bewyse deur eksperimentering bepaal dat wanneer u mislukking herhaal, u metodes moet verander. Die menslike verstand is 'n vreeslike ding om te mors op mense wat die waarheid verdraai om as normaal aanvaar te word, maar onaanvaarbaar abnormaal is. Die agteruitgang van enige beskawing word gekenmerk deur sekere toestande en armoede, ongeletterdheid, (egskeiding-oor-bevolking-inteling) en kriminele gedrag wat lei tot die verdraaiing van 'n gekweekte samelewing (dws selfdestruktiewe gedrag) en laastens die ontkenning van die wetenskap asof dit was dwaasheid. Die geskiedenis het homself genoeg herhaal sodat sosiale wetenskaplikes so baie kan voorspel en dikteer hoe gemeenskappe presteer (dws oor bevolking en verstandelike onstabiliteit), sodat regerings chaotiese gedrag kan gebruik om politieke en ekonomiese tendense te beheer tot oorlogswapens. Om 'n intelligente volwassene te wees, moet u toegelaat word om vooraf te oordeel en te onderskei tussen reg en verkeerd. Volwassenheid vereis die regstelling van die jeugdige. Onverdiende vergifnis is nodig om die geestesgesondheid van u self te bewaar, sodat ander kan leer om sosiale stabiliteit en kontinuïteit te skep. Onverdraagsaamheid teenoor die morele meerderheid deur enige minderheid is 'n stadige dood vir enige land. Die finale analise is eenvoudig: as u saamstem met sommige of al hierdie stellings met betrekking tot hul verbindings, en u besluit het om die vele onderling verbonde probleme in hierdie Verenigde State van Amerika te onderskei? Ons as mense moet reageer en korrupsie in die politiek en in korporatiewe Amerika afskaf sodat ons land kan oorleef.

Omar ibrahim bakker - 19/10/2007

Mnr tlb
Gee nie veel aandag aan wat hy te sê het nie, want hy is eenvoudig Kobashaving!
Dit is sy enigste sterkpunt!

Peter K. Clarke - 9/10/2007

Heuisler en Kovachev, 'n nie-historikus met 'n motorhond, is nie u tyd werd nie, Patrick. Hulle het nie Diamond gelees nie, wie se werke-hoewel dit beslis nie bo verwyt was nie-geen aansluitings het nie-te doen het met & quot; Kulturele materialisme & quot; of Marxisme. Hierdie kripto -fasciste weet nie waaroor Diamond gaan nie.

Patrick M. Ebbitt - 24/09/2006

Gewere, kieme en staal Meneer Heuisler (soos ek het, al 471 bladsye) verduidelik die verhaal van die amandel?

Post #91438 was die beste ooit deur ons inwoner, maar moenie aandag daaraan gee nie en is absoluut nie bang vir die luidrugtige/ boelie Heuisler nie.

Hy val slegs diegene wat hy sien, binne die smal gebreekte ruit van sy verdraaide wêreldbeskouing, as swak en diensbaar aan. Sy roering oor diegene wat sy intellektuele meerdere is, is weer duidelik, soos dit gereeld hier by HNN is, duidelik.

Skop hom net een keer vierkantig in sy verwoeste neute, en hy huil, tjank en gly weg soos die sissy la-la wat hy werklik is.

Patrick M. Ebbitt - 24/09/2006

U is regtig 'n 'kraak', soos 'n plakkaat u twee weke gelede genoem het. Selfs meer ongebalanseerd as wat ek ooit sou kon dink, en die beoordeling is van iemand wat uit die eerste hand weet van 'n loopbaan in HR. So laat ons begin.

U som op, "Hy het grade in aardrykskunde en ander dissiplines as antropologie of geskiedenis, maar verklaar dit gesaghebbend."

Verduidelik wat dit te doen het by die beoordeling van die werke van Diamond wat dekades lank in die veld was met waarneming/ dokumentasie van eerste persoon?

Dan gaan u verder met die aanhaling van Diamond, en dit blyk net dat dit die alomteenwoordige rol van aardrykskunde in die oordrag van menslike kultuur en tegnologie weerspieël. & Quot (bl. 317)

As Diamond verkeerd is, verduidelik u teorie oor die volgende

Waar het die mense van Nieu -Guinee ontstaan? Hoe/wanneer het hulle gekom?

As Nieu-Guinee nie deur geografie/afstand van die res van die planeet geïsoleer/geskei was om die oordrag van die kultuur daarvan te voorkom nie, hoe het slegs vishoeke, uniek aan hierdie kultuur, eers na Australië versprei voor Portugese ontdekking (1526- 27 de Meneses) Tog word ander vooruitgang soos landbou, varke en basiese pyl/boog nie aangeneem nie. Hoekom? Verduidelik u weergawe van die pad na die Austronesiese uitbreiding?

As Egipte nie langs die Middellandse See/ die oostelike handelsroetekorridor van Eurasië geleë was nie/ hoe sou dit verskil van die Bantoe-streek van Afrika?

Diamant is absoluut korrek deurdat geografie (ligging/topografie/klimaat) bepaal hoe vinnig beskawings aanpas/ontwikkel/vorder as noodsaaklik in voedselproduksie, wat mettertyd die bevolking laat groei om nie-produsente/spesialiste soos leërs te skep en te voed en wat dit verder moontlik maak /die verspreiding van huisplante/diere te bevorder. Die invloed/ grootte van die bevolking bepaal/ skep dan verskillende samelewingsdruk/ vernuwings of inbreuk op naburige samelewings.

Europa en Asië deel 'n oos/wes -as wat die diversiteit/verspreiding vergemaklik, terwyl Afrika en Noord -Amerika met die noord/suid -as en meer geïsoleer stadiger ontwikkel/migreer. Watter invloed het aardrykskunde gehad en waarom is Diamond na u mening verkeerd oor die manier waarop hierdie gebiede so uniek/anders/in die tempo ontwikkel het?

Die geografiese isolasie van sekere gebiede beperk migrasie/ verspreiding. Verduidelik waarom dit onwaar is?

Wat die pos hierbo betref, kan u aanhou met die knip/plak werk tot die einde van die dag vir alles wat ek omgee. Jy eet net bandwydte en bewys dat jy 'n nog kleiner man is as wat jy reeds is. U moet in werklikheid 'n afskrif van my diatribe druk om in u sak te hou, as 'n herinnering daaraan dat ek hier is om vrye spraak vir almal te verdedig en om fascistiese kakkerlakke soos u uit te skakel wanneer hulle inbreuk maak op ander se reg op die toespraak.

Patrick M. Ebbitt - 24/09/2006

Dr. Marohasy se artikel is baie interessant, afkomstig van 'n skeptikus / voorstander van korporatiewe landbou oor klimaatsverandering en die massiewe gebruik van kunsmis, maar moenie kwaad word nie, ek het gesien hoe u dit kan kry as ek sê dat sy redelik is aantreklik. Miskien selfs iemand wat jou sou afskiet omdat jy met haar praatjies gesels het terwyl sy die opkoms en ondergang van die Romeinse Ryk in die plaaslike kraankamer bespreek het.

Nadat ek Diamond se boek, baie en twee keer drie keer as 'n deskundige of besonder helder, gelees het, kan ek egter nie agterkom hoe die huidige toestand van 'Australia's Environment Underging Renewal, Not Collapse' in elk geval die tesis/ uitgangspunt weerlê nie deur 'Guns, Germs and Steel'. As u nog nie gesukkel het om deur Diamond se boek 'Ineenstorting' te kom nie, en omdat my pos in hierdie draad uitsluitlik op die voormalige werk gebaseer was, en nie die laasgenoemde nie, is u langdurige diatribe vermors, alhoewel, nie ten volle nie, op hierdie spesifieke dunderhead.

Vir 'n briljante geleerde van u omvang. 'n knik is so goed soos 'n knipoog na 'n blinde kolf. om geografie (ligging, topografie, klimaat, nabyheid) as maklik die belangrikste faktor in die ontwikkeling van hierdie klein blou marmer te ignoreer, tensy u natuurlik in Atlantis woon en dan die bevolking (groei, migrasie, afslag) , tussen-teling, verowering) tegnologie (taal, landbou, nywerheid, kuns, oorlogvoering) soos deur Diamond uiteengesit, kan u my vrae nie beantwoord nie.

Voel vry om Diamond aan te val soos u wil. Vir die onopgevoede/ oningeligte soos ek, was die werk fassinerend en waardig vir die Pulitzer -prys. Jammer dat u nie met u eie geskiedenis van die wêreld Diamond kon klop tot by Norton se deur nie. Hou miskien die volgende keer u jaloerse vyandigheid teenoor hom as 'n motiverende hulpmiddel terwyl u u eie pryswenner/ topverkoperroman voorberei.

Verder is ek seker dat die idiotiese mense soos Edward Gibbon, Thomas Malthus, Arnold Toynbee, David Ricardo, Theodor Mommsen, John Powell of Joseph Conrad almal baie geïnteresseerd sou wees in u mening dat die studie van die geboorte/ ontwikkeling/ hoogtepunt/ afname van beskawings het eers ernstig begin met Karl Marx. Hoe goed glo u dat enige van hierdie mindere geleerdes reg sou wees in 'n debat teen Marx met die onderwerp 'Beskawing, waarvoor is dit beter as om onderdrukking en uitbuiting te skep'?

Peter Kovachev - 25/06/2006

Ek weet nie hoe om op hierdie muur-tot-muur-ontploffing van woorddiarree te reageer nie, behalwe om dieselfde punte met nog minder woorde te herhaal.

1) Ek het geen probleem met Diamond se ontledings van antieke kulture nie, net met sy ongegronde en verpolitiseerde kwotasies vir ons huidige situasies, ten minste soos beskryf deur Montague. Andersins, geniet sy boeke, ek bestee eerder my tyd en geld aan meer oorspronklike, minder afgeleide en meer empiries gebaseerde werke.

2) Ek dink nie Gibbon, Malthus, Toynbee en die ander Greats was almal idiote nie. wel, miskien was Toynbee, maar dit is 'n ander saak. En natuurlik het hulle ook en ander voor en na Marx beskawings bestudeer. Miskien sal u my eendag verras deur iets te vertel wat ek nie reeds weet nie. Al wat ek gesê het, was dat Marx die eerste prominente denker was wat meen dat materiële toestande en produksiemiddele kultuur bepaal, eerder as andersom. Ongelukkig was Marx 'n politieke kruk wat gedissiplineerde navorsing oor 'n moderne weergawe van profetiese aanvalle en messiaanse drome afgewyk het. Dit was die skool vir kultuurmaterialisme wat hierdie manier om kulture te verstaan ​​verder ontwikkel het, maar wat anders as Marx probeer het om wetenskaplike metodes toe te pas en vermy het om groot voorspellings te maak of politieke wegrapings te hê.

Ek hoop dit is alles sinvol, maar die hoop is goedkoop. U hoef nie deur Diamond se werke te sukkel om dit te bereik nie; slegs graad 9 -opleiding sal dit doen, en buitendien is die gedeelte van my pos nie aan u gerig nie. As die lig steeds nie brand nie, volg die advies van Peter Clarke hieronder en maak my af as 'n motor-knie-kruk en hou op om my tyd te mors.

Peter Kovachev - 25/06/2006

Omdat ek tydelik weg is van my verwysings (en hoëspoedinternet), sal ek my nek moet uitsteek as ek van 'n foutiewe geheue weggaan.

Dit lyk asof oorlogvoering eers verskyn in gebiede waar, soos u voorstel, nie genoeg grond was om rond te gaan nie.Die smelt van die yskappe en die opwarming van die vrugbare halfmaan en die Middellandse See-bekken het die jagter-versamelaars gelaat sonder die groot en talle wild waaraan hulle gewoond was, en hulle genoodsaak om saam te smelt in groter groepe (gestratifiseerde stamme) en meer afhanklik te wees van die versameling van hoë -proteïengewasse in gelokaliseerde gebiede (bv. eikels en okkerneute) en uiteindelik die opbou van gewasse soos noodkoring. Sulke kosse is dalk minderwaardig as goeie ou sappige steak, maar georganiseerde versiering en selfs primitiewe landbou kan 'n aansienlike oorskot aan kalorieë oplewer. en die belangrikste een wat gestoor kan word. Dit is geen verrassing dat ondergrondse klipgeboude en kalkbedekte opbergputte die eerste voorbeelde van permanente argitektuur verteenwoordig nie.

Seisoenboere en veewagters is geneig om te bots (u dom koei het my lensies geëet) en ek dink die eerste gedokumenteerde voorbeelde van versterkte wonings en dorpe, wat dui op gereelde botsings, verskyn op die Anatoliese plato, waar wilde grasse en die polse ontwikkel is in die weergawes wat ons weet vandag.

Die Indo-Europese Kelte, Latyne en Mykeneërs wat u noem, was alreeds 'n gevorderde kudde- en landbou-ervare kultuur met gestratifiseerde krygersverenigings en relatief gevorderde tegnologieë soos die ploeg en die wiel. Die proto-Indo-Europese woorde vir hierdie weergalm nog steeds in die Europese tale (bv. Plugh, kwekulo, vagun). Wie ook al die Indo-Europeërs uit Eurasië geneem het, het nie 'n kans gehad voor hierdie gedissiplineerde perdegemonteerde, boog-en-pyl toegeruste mense nie.

Die probleem met die arme Oetzi is dat hy 'n klein bewys is wat waarskynlik nie verteenwoordigend is nie. Hy kon weliswaar 'n groot historiese verskuiwing na intensiewe oorlogvoering verteenwoordig het, of hy kon 'n slagoffer gewees het van 'n jagongeluk of 'n bakleiery oor 'n vrou, 'n scenario wat nie ongewoon is nie, selfs onder grootliks vreedsame jagters/versamelaars.

Maar selfs al was die Europese toestande op die tydstip dat Oetzi sy inwoners moontlik nie 'natuurlik' na oorlogvoering gelei het nie, kan die groepe wat die skiereiland stadig bevolk het, afkomstig wees uit meer 'gevorderde' gebiede wat deur oorlogvoering ervaar is. In ongerepte en sosiaal-egalitêre samelewings op jagter-versamelaars, is interpersoonlike konflik 'n rariteit, aangesien die kultuur gewelddadige gedrag onderdruk. Maar dan kry jy vreemde afwykings, soos met die Yanomamo van Suid-Amerika wat jagter-versamelaars is/was, maar 'n krygskultuur behou het, wat 'afgetrek' was en afstammelinge van 'n meer 'gevorderde' samelewing.

Alles pret en speletjies en bespiegelings, en ek sidder van die gedagte dat 'n professionele argeoloog of antropoloog hier by my kan dink.

Frederick Thomas - 22/06/2006


Ek hou baie van die klem op voorgeskiedenis. (Maar was hierdie "kwotasies"?
Ahh. Wie gee om?)

Dit blyk dat daar, tot die koms van die Kelte/Latyne/Mykeneërs in Europa, genoeg grond was om met die tegnologie van die dag rond te gaan sonder om daarvoor te veg. Daarna blyk alles 'n wedstryd te wees.

Die kantelpunt kom omstreeks die tyd van Oetzi, ongeveer 5000 jaar gelede, teen die einde van die tweede Kirgin -migrasie. Oetzi, die enigste volledig bewaarde lyk van 'n mens uit die oudheid, is dood aan 'n pylskoot, bloedverlies en onderkoeling.

Dit was nou 'n groot keerpunt in die Europese geskiedenis-die uitvinding van min of meer konstante oorlog.

Peter Kovachev - 22/06/2006

My skakel na Marohasy se koerant (http://www.ipa.org.au/files/EE%2016-3+4_Marohasy.pdf) het nie behoorlik geaktiveer nie. Dit is die beste om dit in die adresbalk te kopieer en te plak.

Peter Kovachev - 22/06/2006


U poging om as 'n kenner te klink (al is dit met alkoholisme of kwaadbestuur) is nogal amusant, meneer Ebbitt. Terwyl u gereeld vrae stel oor Austronesiese uitbreiding of oos-weste gange of so, kan iemand wat u nie te goed ken nie, vergewe word as u aanneem dat u weet wat u praat. Ek hoop dit werk vir jou op die kuikens by jou plaaslike watergat terwyl jy sukkel deur die frikatiewe, vliegende bier en bier dribbel, praat oor nie-produsente en spesialiste, die invloed/grootte van bevolkings en wat ook al jou ingelegde sinapse op jou kan afvuur . Dit alles tot die geraas van Zappa as agtergrond. Bill Heuisler hoef nie op u 'vrae' te antwoord nie, bloot omdat antwoorde op u gemors word as u dit nie self verstaan ​​nie. Soveel vir jou.

Nou vir almal wat dit dalk lees. Dit is miskien fassinerende nuus vir meneer Ebbitt, maar die invloed van aardrykskunde en omgewing op die menslike geskiedenis is nou al 'n rukkie uit die sak. Soos altyd sedert daar mense was. Tog het die eerste pogings om die verhouding tussen menslike dade en hul omgewing stelselmatig te bestudeer in die negentiende eeu begin, met Marx as die voorste voorstander. Maar in die sestigerjare, met Marvin Harris en sy strategie vir kultuurmaterialisme, het systematiese empiriese ondersoeke en wetenskaplike metodologie in plaas van ideologiese oorwegings gepoog. Diamond, wat blykbaar homself bewustelik na die kulturele materialiste en veral Harris vorm, is nie 'n eerlike kulturele materialis nie. Onmiddellik sou ek sê hy is nader aan Marx, wat op die regte pad begin het, maar die wetenskap deur sy dogma verwoes het. Diamond se werk is meestal afgelei en gerig op die leek en sy navorsing word blatant verdraai en gehamer om sy ideologiese doelwitte te bevorder. Sommige wat die moeite gedoen het om sy bewerings te ondersoek (sien http://www.ipa.org.au/files/EE%2016-3+4_Marohasy.pdf) vind 'n oorvloed van slegte data en slordige redenasie. Dat min mense die moeite gedoen het om Diamond te ondersoek en hom te weerlê, is nie 'n teken van sy gesonde verstand nie, maar 'n aanduiding dat werklike navorsers nie tyd het om elke ideoloog wat kom, vrugteloos te dekonstrueer nie. Diamant is nie 'n kulturele materialis nie. Kulturele materialisme hang af van objektiewe, empiriese gegewens en die wetenskaplike metode van kennis. Die daad om twyfelagtige data te versamel om 'n politieke agenda te ondersteun, soos met Diamond, is nie kulturele materialisme of wetenskap nie, dit is bloot propaganda gebaseer op pseudowetenskap.

Dit is aanloklik om Diamond se poging tot kulturele materialisme aan te val vanweë sy onverbonde en ongegronde politieke gevolgtrekkings. Dit is egter belangrik om te onthou dat die studie van hoe omgewing, ekonomie en geografie met menslike kultuur en geskiedenis korreleer skaars 'n halwe eeu oud is en dat ware kultuurmaterialiste selde ingrypende aannames oor ons huidige moeilikhede maak uit data oor Meso -Amerikaanse beskawings, die Noorse , Egipte en so aan. Hulle sluit hulle ook nie aan by politieke bewegings as beleid of strategie nie. Om hul dissipline aan te val en hul 'kwotasie vir 'n kultuurwetenskap', om 'n beskrywing van Harris te leen, sou wees soos om die wetenskap van die argeologie aan te val as gevolg van cranks soos Eric von Daniken van die berugte & quotchariots of the gods & quot idiocies.

Bill Heuisler - 21/06/2006

Mnr Anoniem,
Ek het dit agtergekom. U is eintlik Theda Bara, wie se naam werklik die Arabiese dood beteken. Briljant! Voortaan spreek ek u aan as me. Bara.

Maar voordat u debat oor GGS vermy, moet u bewus wees van die kwaliteit van u onlangse ondersteuning -
Afgesien van die feit dat hy geen inhoudelike debat oor die artikel vermy nie, is hy 'n misbruik van vroue wat Frank Zappa aanbid. Hieronder is 'n voorbeeld. (Let op woord, intellek en vlak van insig voordat u vertroosting vind by 'n klasuitdagende Lefty wat spog met die besit van 'n boek)

& quotJuffrou Kitty.
Ja, ek sê dat hierdie webwerf en die eienaar kommentaar lewer en dat dit heeltemal verkeerd is.
As u 'n oop forum aanbied, moet dit oop wees. Dit is nie die WAPO of Free Republic nie.
En moenie my met 'n teenlogika -snert slaan nie. Ek het baie van u plasings kritiek gelees/ die kommentaar van ander bespot. Verduidelik waarom u dit op u neem om die spraak van ander plakkate te stuit. sê soos ck nou die dag.
U wil 'n gratis forum hê, maar slegs as die idees ooreenstem met u eng, eenvoudige, wêreldbeskouing.
Blaas dit uit jou gat. & Quot
Frank Zappa | 02.18.06 - 21:27 | #

Hier is u, en probeer my sensureer. Ek het gesê ek moet nie plaas wat ek doen nie. Deur vir my te sê: 'Blow it out my gat' en 'n naam noem soos 'Frank Zappa'. Poseur. U is glad nie so slim of insiggewend nie. & quot
En uit ons twee is dit nie ek wat iets uit 'n orafis hoef te blaas nie. & quot
miss_kitty | 02.18.06 - 22:08 | #

Juffrou Kitty,
Ek sensureer jou of enigiemand anders en gee nie 'n rot se gat wat hulle of jy plaas nie.
U skryf: "Om sy eie webwerf te modereer, is fascisme."
Wel, ja, dit is FASCISME. Wat noem jy dit. Wat is u 'n soort denkpolisie vir hierdie webwerf?
Hitler/Stalin/Mao/Minh/Kim/Castro. die lys gaan voort van diegene wat vermoor/gevange geneem/ballingskap het van diegene wat nie saamstem met elkeen van hulle eienaardige pogroms nie. Wie se naam kenmerk jy?
As die eienaar 'n pos trek, is dit sy reg, maar ek sê dat dit sensuur is.
Ek gee jou my naam, want ek is baie trots op wie ek is, hoewel ek nie Frank Zappa of so intelligent is nie, so jy glo, ek is nog ligjare voor 'n speldekop soos jy.
Laastens is ek meestal beleefd, maar heeltemal onverdraagsaam teenoor almal wat my op enige manier, vorm of vorm uitdaag. Dus, as u nie daarvan hou nie, neem 'n poeier.
Patrick M. Ebbitt aka FZ | 02.18.06 - 22:33 | #

Kan u dit uit die weg ruim, me. Bara, u beswaar teen die pos van meneer Kovachev verduidelik deur inhoudelike uittreksels uit die boek van Diamond te gebruik?
Bill Heuisler

Bill Heuisler - 20/06/2006

Mnr Anoniem,
Wil u oor Diamond debatteer? Hy het grade in aardrykskunde en ander dissiplines as antropologie of geskiedenis, maar verklaar gesaghebbend daaroor.

Dit wys. Op bladsye 317 en 401 word sy proefskrif herhaal, & quot. dit bewys bloot die alomteenwoordige rol van geografie in die oordrag van menslike kultuur en tegnologie. (GGS, 1999, pp. 316, 317)

Eerstens blameer hy Afrika se geografiese situasie vir agterstand, maar noem selde Egiptiese landbou en innovasies. Hy ignoreer Egipte se duidelike vooruitgang in wiskunde, skryf en veeteelt omdat dit nie by sy argument pas nie.

Tweedens, argumente teen sy redelik simplistiese aandrang op die manier waarop aardrykskunde, geluk of isolasie die vordering van verskillende rasse en etniese groepe beïnvloed het, word almal in GGS rasisties genoem.

Ten derde maak Diamond verskillende bewerings oor spesifieke historiese vordering, sonder enige verwysings. Daar is geen voetnote in sy boek nie. Die GGS Pulitzer -prys moes vir fiksie toegeken gewees het.

Mnr. Anonieme homeroom -monitor, ek het nog nie aan GGS gekrap nie. Wil jy debatteer? Of geniet jy dit net om voor te gee?
Bill Heuisler

Bill Heuisler - 20/06/2006

Peter Kovachev - 20/06/2006

Dit is diep, Omar. Ek is seker dat dit u sal bemoedig, want hy het 'n meer geleerde benadering gevra.

Wat is die volgende in u jihad psy-ops-handleiding teen moedswillige ongelowiges, klop-klop en poep-grap?

John Chapman - 20/06/2006

Ek sien niks nuwerwets of veral polities in Diamond se tesis nie, maar heeltemal reg. Slegs 'n herformulering uit gevestigde waarnemings. Daar is beslis meer as oorlog en etniese verdeeldheid as agtergrond.

Ek sal "klimaatsverandering" en "skade" wat mense hul omgewing aangerig het, kombineer in die kategorie van "beserings wat tyd en natuur" veroorsaak het, wat beskawings/ryke neergevel het. Versnel deur orkane, aardbewings, Antiochië, Lissabon, Lima, plekke wat eeue geneem het om te bou, het in oomblikke verkrummel.

Die brand in Nero se Rome, alhoewel dit herbou is, het veertien streke van onherstelbare onherstelbare artefakte verloor, Griekse kunste, oorwinnings trofeë, kulture uit die verlede, vir ewig, vermenigvuldig dit in die skadelike tydsverloop en word dit betekenisvol gedurende die volle tyd die lewe van 'n ryk/beskawing.

Na eeue is daar verval van die stede, ook van kardinale belang vir die agteruitgang van 'n beskawing. Selfs die fisiese ophoping van rommel en aarde wat die oorspronklike vlak van 'n stad dek, verhoog dit, verander dit en die persepsies van die inwoners met verloop van tyd.

Dan is daar die & quotenemies & quot, die vyandige aanvalle. In die geval van Rome was dit die barbare en die Christene, die Gote en Vandale, die skurfte van Skitië en Duitsland wat die dissipline van die Romeine se leërs en hul swakhede geleer het. Oorlog as 'n rede wat u genoem het. Maar ook die verandering van godsdiens deur die dekrete van 'n keiser wat onenigheid veroorsaak het en die samelewing weefsel verdraai het.

Dan is & quotSociety se politieke, ekonomiese en sosiale reaksies op die verskuiwings & quot, dit die sterkste oorsaak van enige vernietiging.

Huishoudelike rusies, vyandighede van 'n volk onder mekaar wat oor godsdiens baklei, ideologie waar elke argument deur growwe metodes beslis word, deur verlies aan burgerlike vryhede, wette wat 'n volk regeer in die naam van 'n edele saak, verswak 'n land. 'N Klimaat van vrees en haat. Dit was een van die redes waarom Rome geval het.

Al die redes hierbo of wat Diamond noem, is die redes waarom die geheel verbrokkel. Geen ryk val om slegs een rede nie - hulle val om al die ergste redes. Ek stem saam met u verduideliking, oorlog en etniese onenigheid, maar dit is nie genoeg nie, hoewel dit beslis deel uitmaak van die geheel in die proses van vernietiging. Hulle veroorsaak nie alleen die geweldige vernietiging en verval van 'n samelewing soos Irak nie - Saddam het reeds met sy vernietiging begin voordat ons almal daar aangekom het - dit is eers deur sy eie burgers verewig en het die VSA die rede gegee om daarheen te gaan.

Louis Nelson Proyect - 6/20/2006

en soek 'n reeks van vier dele oor Jared Diamond se & quotCollapse & quot

Peter Kovachev - 20/06/2006

Ongelukkig doen Diamond se pamflet 'n kwaad aan die goed ontwikkelde teorie oor hoe omgewing en ekonomie 'n beskawing kan laat agteruitgaan. Hierdie teorie hou nie, soos Diamond en Montague impliseer, verband met 'n kritiek op ons huidige produksiemetodes of beweer dat dit die enigste oorsaak is nie.

Daar is 'n diepblou see tussen my en my biblioteek, so ek kan nie meer spesifiek wees nie, maar 'n interessante bron om na te gaan oor hierdie onderwerp is die antropoloog Marvin Harris, wat ek genoem het. Uit my herinnering aan sy ontleding van die Meso-Amerikaanse beskawings, is dat hy moeite gedoen het om meetbare data te versamel oor die ekologie en die ekonomie van die streke wat hy behandel het en dit in verband te bring met die gesondheid van hul beskawings.

Ek het nie diepgaande kennis van die geskiedenis van die beskawings/ryke wat u noem nie, maar 'n noukeurige blik op hul omgewing en ekonomieë kan interessant wees. Op die oomblik kan ek dink aan die opwarming van die Middellandse See, die ineenstorting van die graanlandbou op die Italiaanse skiereiland en die behoefte aan Rome om uit te brei en gevolglik te versplinter op soek na maniere om sy mense te voed. U noem spesifieke militêre nederlae as 'n oorsaak van agteruitgang, maar oorlogvoering hou dikwels verband met ekonomiese spanning. In elk geval, my punt is dat 'n mens nie die baba met die badwater hoef te gooi nie, en die polemiek van Diamond natuurlik die badwater.

Wat ek snaaks vind, is dat wat Diamond gemis het, die olifant in die kamer is. Nie dat ek verbaas is nie. Die olifant in die kamer is dat die beskawing self 'n produk is van die grootste wêreldwye klimaat- en ekologiese ramp wat mense in hul geskiedenis kan beïnvloed. Vir 99% van ons gesamentlike verlede het ons redelik goed gelewe as jagter-versamelaars. Die partytjie eindig met die terugtrekking van die gletsers en die migrasie of verdwyning van grootwild. Hierdie opwarmende neiging het ons, onwillig, soos die argeologiese rekord en onlangse voorbeelde toon, in 'n radikale produksiemetode gedryf: landbou. Dit en die gevolglike styging in die bevolking het gelei tot die ontstaan ​​van stamme, stede, koninkryke en. beskawings.

Peter Kovachev - 20/06/2006

Eerstens, hoe kan u die voorletters, tlb, gebruik, en waarom probeer u soos 'n moderator klink?

Dan is daar niks om by te voeg tot wat ek reeds gesê het nie. 'N Goeie teorie oor die werking van beskawings, wat deur geleerdes ontwikkel is, is terloops toegepas sonder om krediet te gee, en word gebruik om geloofwaardigheid en die illusie van geleerdheid by te voeg tot 'n artikel wat in wese 'n politieke pamflet is.

Ek het ten minste my vooroordeel in 'n sin of twee getoon, eerder as in drie bladsye van die onstuimige Groenparty-agit-prop. Simpel, eenvoudig en leeg, om u 'onbevooroordeelde' bewoording te gebruik, moes op die artikel aangebring gewees het voordat dit in die HNN se redaksionele asblik geplaas is. As HNN ernstig is oor sy wetenskaplike houding, moet dit deursigtige voorspraak- en beleidsdokumente uitskakel wat min te doen het met vakkundigheid. Aangesien die skrywer en die beoordelaars niks gedoen het om 'n verband tussen die beskawingsvervalsteorie en hul eie politieke houding te staaf nie, is geen verdere kommentaar nodig nie.

Ek is nie 'n lid van selfaangestelde moderators nie, maar dit sal help as hulle werklik kan assesseer wat hulle lees.

T l b - 20/06/2006

Petrus,
Anders as die opmerkings van Frederick Thomas, voeg u kommentaar niks by tot hierdie artikel nie. Waarom nie verduidelik waarom u nie met Diamond saamstem nie, in plaas van eenvoudige etikette en leë woorde te gebruik, wat nie eers geskik is om Harris se aktetas te dra nie? Al wat u getoon het, is u eie vooroordeel en niks meer nie. Dit werk moontlik op ander minder geleerde webwerwe, maar u opmerkings lyk eenvoudig dom hier.

Peter Kovachev - 19/06/2006

Hierdie klug van 'n opstel verdien nie eens 'n grap nie, nog minder 'n wapen.

Diamond & quot; geleen & quot & quot; sy beskawing agteruitgang teorie van die antropoloog, Marvin Harris. of heel waarskynlik van een van die vele hacks wat dit besit het. Harris is 'n goeie en oorspronklike denker in die wetenskaplike tradisie en is versigtig met gevolgtrekkings of oplossings. Diamond en Montague, aan die ander kant, wat nie eers geskik is om Harris se aktetas te dra nie, het hul mengsel van ou sosialisme en PC-kategismus op die model geënt en verwag dat ons die duidelike verskil tussen Harris se elegante teorie en hul eie goedkoop sal misloop propaganda het boonop gestamp.

Frederick Thomas - 19/06/2006


Meneer Kovachev, u doen 'n uitstekende taak om 'trane' met humor op te los, 'n wapen wat te min in die geskiedenis gebruik word.

Peter Kovachev - 19/06/2006


Hoe opvallend oorspronklik! Die antwoord op die redding van die beskawing is internasionaal sosialisme en oneerbiedige oorgawe en huldeblyk aan almal wat iets teen ons kan raas!

Nie genoeg. Ek sê, laat ons nou alles opgee en laat ander, miskien panda's, robbe of walvisse, hierdie trane val.

Frederick Thomas - 19/06/2006

Diamond voer die volgende redes aan vir die mislukking van ryke:

1. Die skade wat mense hul omgewing aangerig het
2. Klimaatsverandering
3. Vyande
4. Veranderinge in vriendelike handelsvennote
5. Die samelewing se politieke, ekonomiese en sosiale reaksies op hierdie verskuiwings

Die realiteite is dat dit alles op twee neerkom: oorlog en etniese verdeeldheid.

Die Romeine val beslis op leërs wat hulle self opgelei het, leërs van Kelte, Duitsers, Huns en Slawiërs.Hulle het hul eie ondergang bevorder deur 'n te uiteenlopende ryk. "Civus Romanus Sum" het uiteindelik misluk.

Oostenryk-Hongarye het tot 'n veels te uiteenlopende Balkanstreek geval, wat gelei het tot die skiet van aartshertog Ferdinand deur 'n Serviër en tot die Eerste Wêreldoorlog.

Die Heilige Romeinse Ryk van die Duitse Nasie het oorlog gevoer.

Die Mongoolse Ming het die Manchu Qing te beurt geval weens 'n lang oorlog.

Die ryk van Napoleon het tot 'n stryd getree, want Frankryk ontneem homself van jong mans in 'n reeks aanvanklike oorwinnings wat tot twee verpletterende finale nederlae lei.

Die Persies val op die Mongole as gevolg van verdeeldheid.

Ja, klimaatsverandering is 'n faktor. Nadat die Himalaja 'n paar miljoene jare gelede ontkiem het, het hulle die Midde -Ooste en Noord -Afrika geleidelik ontwortel, wat baie bebos was toe die dinosourusse daar rondgedwaal het. Maar daar is geen ryk wat duidelik in 'n proses van klimaatsverandering neergewerp is nie, en in hierdie voorbeeld is dit voltooi voordat die eerste beskawing bestaan ​​het.

En ja, die Atheense hegemonie is beïnvloed deur die opstand van baie van sy handelskliënte, maar het nie daarvoor geval nie. Dit val as gevolg van oorlog met Sparta, wat ook opstandige handelsvennote gehad het.

Wat die antwoorde van & quotsociety betref, blyk dit dat 'n slegte beleid en gebruike die Mongole sowel as die Islamitiese kalifate van Spanje na Indië beïnvloed het, maar albei het tot oorlog en (letterlik) balkanisering geval.

Dan het ons natuurlik die Bose Ryk, die Sowjets, wat geval het nadat dit die hart verloor het onder Gaobachev om moorddadig aan sy kliënte voor te skryf.

Wat die skade aan die omgewing betref, kan ek aan geen enkele geval dink waarin 'n ryk daardeur neergelê is nie, so ek dink hierdie bewering is heeltemal vals. God weet dat China alternatiewelik sy omgewing ontwrig en herbou het, maar dit het dit nie onderkry nie. En alle kommunistiese lande het hul omgewing universeel verwoes, maar is nie daardeur verval nie.

Waarom word die omgewing, klimaatsverandering, maatskaplike beleid en handelsvennote selfs genoem? Miskien wou die sirkulasiegesinde dr. Diamond 'n meer nuwerwets gevoel vir sy proefskrif hê, en hierdie hipoteses sal beslis aanvaar word deur normaal liberale uitgewers op ideologiese gronde.

Wat dit ook al beteken, dit gee Dr. Diamond nie veel eer om dit te gebruik nie.


19 Grootste voor- en nadele van sensuur

Sensuur word gedefinieer as die onderdrukking van idees, beelde of woorde wat sommige mense op een of ander manier aanstootlik vind. Dit gebeur wanneer daar persoonlike, morele of politieke waardes van een groep is wat op een of ander manier op 'n ander geplaas word. Alhoewel dit gereeld deur die regeringsbeleid beskou word, kan dit verwerk word deur enigiemand, insluitend privaat groepe, godsdienstige organisasies en selfs skole.

Daar moet genoem word dat 'n privaat groep of individu boikotte kan organiseer, uit protes kan demonstreer en ander aksies kan onderneem wat as vrye spraak gedefinieer word. As dit tot die uiterste geneem word, kan selfs regte wat deur die eerste wysiging beskerm word, gevaarlik word. Die ACLU merk op dat die Hollywood -swartlyste gedurende die McCarthy -periode afkomstig was van privaat drukgroepe en nie van die regering nie.

Wat uniek is aan die Amerikaanse samelewing, is die hoeveelheid ambivalensie wat daar teenoor sensuur is. Selfs die 1996 Communications Decency Act in die Verenigde State is 'n vorm daarvan, selfs al is die "bedoelings goed" vanuit die oogpunt van die meerderheid.

Daarom moet ons proaktief wees oor die vermeende voor- en nadele wat daar is met sensuur. As dit toegelaat word om die optrede, woorde en gedagtes van een groep mense te beperk, kan dit geleenthede skep om ook ander groepe in die samelewing te teiken.

Lys van die voordele van sensuur

1. Sensuur kan die impak van haatspraak in die samelewing verminder.
Die idee dat alle spraak gelyk is, is onwaar. Daar is woorde wat mense gebruik as 'n poging om die reg om oor ander te praat, af te sluit. Dit het meer as 'n eeu geneem voordat minderhede en vroue 'n skyn van gelyke regte gekry het weens die teenwoordigheid van haatspraak. Selfs as dit geklee is in die idees van godsdiensvryheid, staatsregte of patriotisme, verander dit nie wat dit vir ander is nie.

Sensuur gee ons die geleentheid om hierdie haat te stop voordat dit kan begin. Ons leef reeds binne die perke van opvoeding, familie, vermaak, handel en meer. Hierdie beperkende proses skep meer geleenthede vir gelykheid.

2. Sensuur kan kinders beskerm teen ongesonde inhoud.
Ouers het baie werk om te doen in die huidige samelewing om hul kinders teen ongesonde invloede te beskerm. Daar is oral inhoud, insluitend items wat deur ouerfilters en kindervriendelike programme glip, wat in die toekoms tot skadelike ontmoetings kan lei. Kinders het minder moeite om aanlyn met vreemdelinge te praat as wat volwassenes doen, hoofsaaklik vanweë die manier waarop kinders die wêreld sien. Hulle het meer onskuld, nuuskierigheid en is selfs skaam en eensaam.

Met sensuur kan ons die moontlike bedreigings ignoreer sodat die onervarenheid en gebrek aan versiendheid van 'n kind hulle nie in die moeilikheid bring nie. Deur mense te stop voordat hulle kan optree (of die kind kan reageer) op 'n situasie, kan ons almal veiliger hou weens sekere beperkings.

3. Sensuur kan die hoeveelheid konflik in die samelewing verminder.
As u lank genoeg op die internet kyk, is daar iets wat iemand kan aanstoot gee. Die doel van sensuur is nie om toegang tot enigiets uit te skakel wat vir u problematies is nie. Ons sou nie aanlyn kon gaan as dit die geval was nie. Wat ons met hierdie proses kan doen, is om toegang tot inligting te beperk wat 'n nadelige invloed op die algehele kultuur van ons huise, gemeenskappe of lande kan hê.

Netflix en Saoedi -Arabië werk saam om doelgerigte sensuurgebiede te skep op grond van hierdie beginsel. Of u nou met die praktyk saamstem of nie, hierdie werk verwyder toegang tot inhoud wat die samelewing kan ontwrig.

4. Sensuur kan 'n ander vlak van veiligheid aan die profiel van 'n land bied.
Ons gebruik ook sensuur as 'n manier om die hoeveelheid inligting wat die algemene publiek elke dag van hul regering, besighede en groot instellings ontvang, te beperk. Sonder hierdie konsep kan topgeheime lêers met 'n eenvoudige versoek openbaar gemaak word. Eiendomsbestanddele sal nie beskikbaar wees nie, aangesien dit bekend gemaak moet word. Deur sekere soorte data uit die primêre vloei van die samelewing te beperk, is daar minder risiko vir skade.

5. Sensuur beskerm die regte van kunstenaars, innoveerders en uitvinders.
Het u geweet dat kopieregwette 'n vorm van sensuur is? Dieselfde geld vir patente en enige ander regskonstruksie wat iemand eksklusiewe toegang tot 'n spesifieke vorm van inhoud of werk gee sonder om ander toe te laat om dieselfde te doen. Ons het hierdie beskerming om die “skeppingsregte” van die eerste persoon wat hierdie idee nagestreef het, te beskerm.

Om plagiaat en IP -diefstal te voorkom, gee ons die grondslag van 'n ekonomie. As u werk nie 'n mate van beskerming geniet nie, kan dit gesteel word deur iemand wat dit goedkoper as u kan saamstel. Klein ondernemings bly mededingend vanweë die aanvaarbare elemente van sensuur wat ons in die samelewing handhaaf.

6. Sensuur bied ons 'n voertuig om vals inhoud te stop.
Daar is sensuurwette wat ondernemings verhinder om vir hulle te lieg oor hul produkte of dienste. Advertensies moet 'n direkte weerspieëling wees van wat u kan verwag as u 'n aankoop doen. As u nie eerlik bly nie, kan dit boetes en boetes tot gevolg hê. Sonder hierdie voordeel kan besighede enigiets sê of doen in 'n poging om u te laat koop. As gevolg van hierdie voordeel kan u die risiko's van valse skyn vermy.

7. Sensuur kan werk om 'n persoon se kennis te verbeter.
Mense is geneig om te glo wat hulle sien as hulle media gebruik en die verskillende vorme van inhoud wat beskikbaar is. Deur items te verwyder wat paniek uit die openbare oog kan veroorsaak, kan regerings- en wetstoepassers beter beskerming bied, die verspreiding van gerugte verminder en individue aanmoedig om die inligting wat hulle sien, te hersien voordat hulle tot 'n gevolgtrekking kom. Mense kan hierdie tegniek gebruik om die vloei van negatiewe data te bevorder om 'n spesifieke resultaat te skep, maar hierdie proses is ook nuttig vir die tye dat u ook 'n positiewe uitkoms wil skep.

8. Sensuur kan die impak van identiteitsdiefstal beperk.
Daar is jaarliks ​​meer as 15 miljoen berigte van identiteitsdiefstal. In 'n onlangse data -inbreuk wat Experian aangemeld het, is die inligting van meer as 120 miljoen mense blootgelê. As daar soveel inligting op die internet en op ander openbare plekke is wat maklik toeganklik is, is dit moontlik dat mense slagoffers van 'n misdaad kan word sonder om dit te besef totdat hulle krediet moet aanvra of 'n kennisgewing per pos ontvang .

Kinders kan ook slagoffers word van identiteitsdiefstal. Hul skoon profiele bied 'n aanloklike doelwit, veral as daar geen ouderdom of data tydens die aansoekproses is nie. Sensuur van hierdie inligting kan 'n laag beskerming bied, omdat dit die toegang daartoe stop, terwyl diegene wat dit verantwoordelik hou vir hul gedrag gehou word.

9. Sensuur het gehelp om ons graderingsisteem op te stel.
Soms kan sensuur handuit ruk, maar dit is ook 'n proses wat ten goede gebruik kan word. 'N Uitstekende voorbeeld van hierdie voordeel is die graderingsstelsels wat ons gebruik vir vermaaklikheidsprodukte, insluitend films, videospeletjies en musiek. Tot 1984 het films van PG na R gegaan, wat uiteindelik daartoe gelei het dat 'n PG-13-gradering ontwikkel is nadat ouers om aksie gevra het nadat hulle hul kinders na Indiana Jones en die Temple of Doom geneem het.

Met musiekgraderings kan ons sien of lirieke duidelik is, sodat ons kan besluit of ons na die liedjie wil luister. TV -graderings gee ons 'n gids om te sien of 'n program geskik is vir ons behoeftes of wat ons gesinne wil kyk. Filmgraderings doen dieselfde.

Lys van die nadele van sensuur

1. Dit onderdruk een groep mense ten gunste van wat die meerderheid wil hê.
'N Museumdirekteur is een keer gearresteer omdat seksueel eksplisiete foto's van Robert Mapplethorpe ingesluit is in 'n kunsuitstalling wat bestuur word. Alhoewel die kunstenaar se werk beelde vertoon, dikwels swart en wit, met naaktheid en 'n mate van suggestiwiteit, was dit verre van gewelddadige of suggestiewe inhoud wat wetteloosheid sou aanmoedig.

Ingevolge die wette van die Verenigde State sou dit regverdig wees om te sê dat die land die land wat die meeste teen spraak beskerm, ter wêreld is. As dit oor seksuele spraak kom, is dinge anders, omdat daar nog oorblyfsels van die Puriteinse erfenis van die land in die wet bly. Selfs die Hooggeregshof het bevestig dat sensuur op morele gronde toelaatbaar is.

2. Dit stel mense in staat om 'n spesifieke narratief in die samelewing te skep om dit waarheid te noem.
U sal gereeld oproepe tot sensuur oor geweld hoor as hulle dit in videospeletjies sien, dit in boeke lees of voorbeelde daarvan in film of op TV sien. Die realiteit van fiktiewe geweld is dat dit nie veroorsaak dat andersins stabiele mense iemand skielik wil seermaak nie. As ons materiaal begin onderdruk wat gebaseer is op die optrede van onstabiele mense, is niks veilig teen die sensuurproses nie.

Die Bybel noem die werk wat mense meestal noem as 'n manier om hul skadelike optrede teenoor ander te regverdig. Soos die ACLU uitwys, het Ted Bundy cheerleading -tydskrifte versamel. As daar 'n duidelike oorsaak-en-gevolg-argument is wat bewys kan word, kan 'n beperking op uitdrukking hier geregverdig word. Totdat daar so 'n voorbeeld is, is dit nie so nie.

3. Dit keer dat mense loopbaangeleenthede najaag.
As ons in 'n wêreld leef waar alles sensuur ontvang, is dit 'n plek waar niks gedoen kan word sonder spesifieke toestemming van iemand in beheer nie. Dit beteken dat elke onderneming, elke idee en selfs die kos wat u elke aand sou eet, 'n amptelike stempel van goedkeuring het. Dit skep 'n Orwelliaanse landskap waar direkte toesig deur 'n gesaghebbende figuur of staat 'noodsaaklik' word vir die beste van almal.

As gevolg van hierdie nadeel, is daar altyd ten minste een persoon wat bo die samelewingskonstruksies sit. Hulle ontvang toestemming om te doen wat hulle wil, want dit is hul verantwoordelikheid om alles anders goed te keur. As u genoeg rykdom of invloed het, kan u goedkeuring kry vir dinge wat ander nie sou hê nie.

4. Dit verminder die algemene intelligensie van die algemene publiek.
Sensuur vereis dat die algemene bevolking onder streng beheer is, sodat elke keer spesifieke uitkomste bereik kan word. Dit is 'n poging om te verhoed dat individue ontdek wat die waarheid van enige situasie is. Selfs 'n poging om aan te dui dat inhoud vals of onbetroubaar is, soos die Trump -administrasie so gereeld met die nuusmedia doen, is 'n manier om sensuur uit 'n amptelike hoedanigheid te skep.

Dit is een ding om 'n persoon te laat sê: 'Ek hou nie daarvan om CNN te kyk nie, want ek voel dat hul nuusberigte vals is.' As die president van 'n land sê dat die nuusmedia die vyand van die staat is, dan skep dit 'n posisie van gesag, veral as hy sê dat dit 'n 'groot rol' speel in die toon en in alles.

5. Dit verhoed dat 'n individu hulself vryelik kan uitdruk.
In 'n omgewing sonder reëls wat heeltemal vry is van sensuur, kan enigiemand alles wat hulle wil plaas sonder om bang te wees vir vergelding. Die Verenigde State loop 'n fyn lyn op hierdie pad deur die gebruik van 'obseen' items te voorkom. Ander lande neem hierdie kwessie 'n bietjie verder en verbied poste op sosiale media wat vasbeslote is om in stryd te wees met die amptelike standpunt van die land se regering.

Nicholas Demas van Mic voltooi 'n profiel van agt sosiale media-gebruikers wat gearresteer is vir wat hulle aanlyn gesê het in 2013. Matt Woods het onvanpaste opmerkings geplaas oor 'n 5-jarige op 'n tyd toe hy dronk was, wat hom drie maande tronkstraf opgelê het. Sommige regerings gebruik hul mag om diegene wat in opposisie beskou word, te arresteer.

6. Dit verskuif waar die verantwoordelikheid van verbruik in die samelewing is.
As die regering verantwoordelik is vir wat mense vir inligting kan verkry, is daar geen persoonlike aanspreeklikheid meer vir u optrede nie. Hierdie proses gee beheer oor etiek, sedelikheid en standaarde oor aan wie ook al verantwoordelik is vir die implementering van hierdie beleide. As iemand eers bereid is om 'n ander individu, maatskappy of verkose amptenaar toe te laat om vir hulle te sê hoe om te dink, te voel en op te tree, word dit baie makliker om ook meer beheer oor die lewensbesluite te laat verdwyn. In plaas daarvan om individue te wees, verander sensuur mense in goedere.

Ons sien reeds die impak van hierdie nadeel in China. As iemand opmerkings byvoeg wat anti-regering, gewelddadig of seksueel grafies is, word die inhoud outomaties verwyder. Doen dit genoeg kere en die rekening word uitgevee.

7. Dit het 'n nadelige uitwerking op die ekonomie op alle vlakke.
As sensuur enige vorm van inhoud begin blokkeer omdat dit nie voldoen aan die perspektief van iemand op wat 'n goeie manier is nie of iemand beledig, is daar minder ekonomiese geleenthede op alle vlakke van die samelewing. Besighede kan hulself nie meer bevorder nie, omdat hul advertensies iemand aanstoot gee. Maatskappye kan nie werkers oplei nie, omdat die prosesse deur iemand as aanstootlik beskou kan word. Dit skep 'n wêreld waarin ons optrede deur ander bepaal word, sodat diegene met die sterkste stemme gewoonlik die meeste beheer het.

8. Dit laat toe dat 'n valse vertelling die waarheid word.
As u die gemiddelde persoon wat in Noord -Korea woon, vra wat hulle van die wêreld dink, sal hulle u vertel dat die Verenigde State een van die ergste lande ter wêreld is, dat hul lewenstandaard uitstekend is en dat die lewe mooi is van die tyd. Let daarop dat die gemiddelde persoon in daardie land $ 3 per maand of minder verdien, dat 18 miljoen mense voedselhulp nodig het om wanvoeding te vermy, en dat daar geen toegang tot basiese mediese sorg is nie. Daar is ook uiterste menseregtekwessies, soos 'n volledige beperking van vryheid van uitdrukking, godsdienstige praktyke of selfs 'n onafhanklike organisasie van die burgerlike samelewing. Dit is 'n land van marteling, willekeurige arrestasie en openbare teregstellings.

Die Trump -administrasie wil alles in stryd met sy standpunt as vals bestempel, omdat dit daarop dui dat die inhoud daarvan die waarheid is. Dit is 'n ander vorm van 'n valse verhaal wat bedoel is om 'n spesifieke reaksie van ondersteuners te kry as 'n manier om die mag te behou.

9. Dit is duur om sensuur te beoefen.
Die koste om die internet af te sluit om te voorkom dat spesifieke inhoudsitems deur die algemene publiek bekyk word, was meer as $ 2 miljard in 2015. Om die verbinding in net een land te verminder, kan meer as $ 100 miljoen beloop. Hierdie uitgawes is slegs die punt van die ysberg wat in ag geneem moet word as daar gekyk word na die praktiese toepassing van sensuur op ander.

China op sy eie betaal jaarliks ​​meer as $ 2 miljard net om sy firewall in plek te hou om toegang tot inligting aanlyn te beperk. Daar is honderde duisende werkers wat individuele aktiwiteite monitor, en sommige webwerwe bied toegang tot die agterkant om hierdie werk te vergemaklik. As u na die direkte en indirekte uitgawes in elke ander kategorie kyk, bestee die wêreld waarskynlik meer as $ 100 miljard om veranderde inligtingstrome te skep wat mense in werklikheid aanvaar.

10. Dit veroorsaak onderdrukking sodat dit voldoening aanmoedig.
Een van die mees verbode boeke ter wêreld vandag is The Lord of the Rings deur JRR Tolkien. Wat so merkwaardig is aan die feit, is dat die skrywer 'n vroom Katoliek was en 'n goeie vriend van CS Lewis. Hy het eenkeer 'n brief aan Lewis geskryf om te sê dat sy trilogie en The Hobbit aanvanklik onbewustelik vanuit 'n Christelike perspektief geskryf is, en daarna bewustelik geredigeer om die temas op te neem.

Christelike kerke en skole is die waarskynlikste plekke waar u hierdie werke verbied sal sien omdat dit beskou word as anti-religieus of anti-christelik. Daarom is 'n unieke standpunt wat verantwoordelik is vir sensuur so gevaarlik vir die samelewing. Dit kan 'n oningeligte mening wees wat heeltemal in stryd is met die betrokke werk, maar die mag wat dit het om te veroordeel, kan talle ander beïnvloed.

Uitspraak oor die voor- en nadele van sensuur

Sommige mense beskou die idee van sensuur as 'n manier om gesonde verstand te beperk tot ons daaglikse roetines, sodat ons veilig kan bly en ons kinders kan beskerm. Die ander kant van die vergelyking is dat gesinne hul eie perke kan stel, reëls kan vasstel en omstandighede kan skep wat pas by hul behoeftes sonder om hul moraliteit of oortuigings op ander af te dwing.

Dit wil nie sê dat alle vorme van inhoud in die samelewing toegelaat moet word nie. Moordvideo's, kinderpornografie en soortgelyke items wat geweld teen ander aanmoedig of werklike skade aan die beelde bevorder, is 'n veiligheidsfaktor wat ons nie kan ignoreer nie.

Daarom werk die kern van die voor- en nadele van sensuur om fiktiewe inhoud van feitelike items te onderskei. Ons verbied moordverhaalromans nie omdat iemand in die verhaal sterf.Ons sou die inhoud van 'n moord verbied omdat 'n werklike persoon beseer is tydens die ontstaan ​​daarvan.

Skrywer Biografie
Keith Miller het meer as 25 jaar ervaring as uitvoerende hoof en reeksondernemer. As ondernemer het hy verskeie maatskappye van 'n miljoen dollar gestig. As skrywer is die werk van Keith genoem in CIO Magazine, Workable, BizTech en The Charlotte Observer. As u enige vrae het oor die inhoud van hierdie blogpos, stuur 'n boodskap aan ons span vir inhoudredigering hier.


Hoë werkloosheid

Sommige ekonome glo dat hoë werkloosheid 'n resessie sal verleng. Dit gebeur omdat ondernemings tydens 'n resessie minder wins verdien en werkers afdank, wat lei tot 'n minder vraag na produkte. As genoeg werkers hul werk in die hele ekonomie verloor, sal baie ondernemings minder wins verdien en meer werkers ontslaan. Die siklus herhaal homself baie keer en die gevolg is 'n hoë werkloosheid van 10 persent of meer, wat dit moeilik maak vir die ekonomie om te herstel.


Vryheid van uitdrukking in kuns en vermaak

Aan die einde van die tagtigerjare het staatsaanklaers 'n klag van strafregtelike onwelvoeglikheid teen die eienaar van 'n platewinkel aangekla vir die verkoop van 'n album deur die rapgroep, 2 Lewende bemanning. Alhoewel dit die eerste keer was dat onwelvoeglikheidsklagte ooit teen sangliedere aanhangig gemaak is, het die 2 Live Crew -saak het die land se aandag gevestig op 'n ou vraag: moet die regering ooit die gesag hê om aan sy burgers te voorskryf wat hulle wel of nie kan luister, lees of kyk?

Die Amerikaanse samelewing was nog altyd diep ambivalent oor hierdie vraag. Aan die een kant is ons geskiedenis gevul met voorbeelde van openlike sensuur van die regering, van die Comstock -wet van 1873 tot die 1996 Communications Decency Act. Anthony Comstock, hoof van die Society for the Suppression of Vice, het gespog met 194,000 "twyfelagtige foto's" en 134,000 pond boeke van "onbehoorlike karakter" is vernietig ingevolge die Comstock -wet - alleen in die eerste jaar. Die Communications Decency Act het 'n ongrondwetlike sensuurskema op die internet opgelê, akkuraat deur 'n federale regter beskryf as "die mees deelnemende vorm van massatoespraak wat nog ontwikkel is."

Aan die ander kant is die verbintenis tot vryheid van verbeelding en uitdrukking diep ingebed in ons nasionale psige, ondersteun deur die eerste wysiging, en ondersteun deur 'n lang reeks besluite van die Hooggeregshof.

Uitlokkende en kontroversiële kuns en vermaak in die gesig staar ons verbintenis tot vrye spraak op die proef. Waarom moet ons teen sensuur optree wanneer tonele van moord en chaos die TV -skerm oorheers, as kunswerke as 'n direkte belediging vir mense se godsdiensoortuigings beskou kan word en as baie seksueel eksplisiete materiaal as afbrekend vir vroue beskou kan word? Waarom laat die moraliteit en smaak van die meerderheid nie bepaal waarna ander kan kyk of daarna kan luister nie?

Die antwoord is eenvoudig en tydloos: 'n vrye samelewing is gebaseer op die beginsel dat elke individu die reg het om te besluit watter kuns of vermaak hy of sy wil - of nie wil hê nie - om te ontvang of te skep. As u eers die regering toelaat om iemand anders te sensureer, gee u dit die mag om u te sensureer, of iets waarvan u hou. Sensuur is soos gifgas: 'n kragtige wapen wat u kan benadeel as die wind draai.

Vryheid van uitdrukking vir onsself vereis vryheid van uitdrukking vir ander. Dit is die kern van ons demokrasie.

SEKSUELE TOESPRAAK

Seks in kuns en vermaak is die mees algemene doelwit van sensuur -kruistogte. Baie voorbeelde kom by my op. 'N Skildery van die klassieke standbeeld van Venus de Milo is uit 'n winkel verwyder omdat die bestuurders van die winkelsentrum die semi-naaktheid "te skokkend" gevind het. Honderde literatuurwerke, van Maya Angelou Ek weet hoekom die hokvoël vir John Steinbeck sing Grapes of Wrath, is verbied uit openbare skole op grond van hul seksuele inhoud.

'N Museumdirekteur word van 'n misdaad aangekla omdat hy seksueel eksplisiete foto's deur Robert Mapplethorpe in 'n kunsuitstalling ingesluit het.

Amerikaanse wetgewing is oor die algemeen die mees spraakbeskermende ter wêreld-maar seksuele uitdrukking word as 'n tweederangse burger beskou. Geen kousale verband tussen blootstelling aan seksueel eksplisiete materiaal en anti-sosiale of gewelddadige gedrag is ooit wetenskaplik vasgestel nie, ondanks baie pogings om dit te doen. Die Hooggeregshof het eerder op morele gronde sensuur toegelaat vir seksuele spraak - 'n oorblyfsel van die Puriteinse erfenis van ons land.

Dit beteken egter nie dat alle seksuele uitdrukking gesensor kan word nie. Slegs 'n beperkte reeks 'onwelvoeglike' materiaal kan onderdruk word, 'n term soos 'pornografie' het geen juridiese betekenis nie. Nietemin dien selfs die relatief eng obskensie -uitsondering as 'n middel tot misbruik deur regeringsowerhede sowel as drukgroepe wat hul persoonlike morele opvattings op ander mense wil afdwing.

IS MEDIAGWELD 'N DREIGING AAN DIE GEMEENSKAP?

Vandag se oproepe tot sensuur word nie net gemotiveer deur moraliteit en smaak nie, maar ook deur die wydverspreide oortuiging dat blootstelling aan beelde van geweld veroorsaak dat mense op vernietigende maniere optree. Pro-sensuurmagte, waaronder baie politici, noem dikwels 'n menigte "wetenskaplike studies" wat na bewering bewys dat fiktiewe geweld tot geweld lei.

Daar is eintlik feitlik geen bewyse dat fiktiewe geweld veroorsaak dat andersins stabiele mense gewelddadig word nie. En as ons materiaal onderdruk op grond van die optrede van onstabiele mense, sou geen fiksie of kunswerk veilig wees teen sensuur nie. Die reeksmoordenaar Theodore Bundy het tydskrifte vir cheerleading versamel. En die werk wat deur psigopate meestal as regverdiging vir hul gewelddade aangehaal word, is die Bybel.

Maar wat van die res van ons? Lei blootstelling aan geweld in die media werklik tot kriminele of asosiale optrede deur andersins stabiele mense, insluitend kinders, wat gemiddeld 28 uur per week televisie kyk? Dit is belangrike vrae. As daar werklik 'n duidelike oorsaak-en-gevolg-verhouding was tussen wat normale kinders op TV sien en skadelike optrede, is daar waarskynlik 'n beperking op hierdie uitdrukking.

WAT DIE STUDIES WYS

Studies oor die verwantskap tussen mediageweld en werklike geweld word gereeld bespreek. Kinders het in 'n laboratorium 'n TV -program met gewelddadige episodes vertoon en daarna getoets op 'aggressiewe' gedrag. Sommige van hierdie studies dui daarop dat kyk na TV -geweld tydelik 'objek -aggressie' kan veroorsaak sommige kinders (soos om ballonne te knal of poppe te slaan of om meer aggressief te sport), maar nie werklike kriminele geweld teen 'n ander persoon nie.

KORRELASIONELE STUDIES wat probeer verduidelik waarom sommige aggressiewe mense 'n geskiedenis het van kyk na baie gewelddadige TV, ly aan die hoender-en-eier-dilemma: veroorsaak gewelddadige TV sulke mense om aggressief op te tree, of verkies aggressiewe mense bloot meer gewelddadige vermaak? Daar is geen definitiewe antwoord nie. Maar alle wetenskaplikes is dit eens dat statistiese korrelasies tussen twee verskynsels nie beteken dat die een die ander veroorsaak nie.

INTERNASIONALE VERGELYKINGS is nie meer nuttig nie. Japannese TV en rolprente is bekend vir hul uiterste, grafiese geweld, maar Japan het 'n baie lae misdaadsyfer - baie laer as in baie samelewings waarin televisie kyk relatief skaars is. Wat die sudies onthul oor die kwessie van fiktiewe geweld en aggressie in die werklike wêreld is - nie veel nie.

Die enigste duidelike bewering wat gemaak kan word, is dat die verhouding tussen kuns en menslike gedrag baie kompleks is. Gewelddadige en seksueel eksplisiete kuns en vermaak was van ouds af 'n belangrike deel van die menslike kultuur. Baie menslike gedragsdeskundiges glo dat hierdie temas 'n nuttige en opbouende samelewingsrol het, wat dien as 'n plaasvervanger vir individuele aggressie.

WAT Sluit ARTISTIESE VRYHEID IN?

Die Hooggeregshof het die beskerming van die artistieke uitdrukking van die eerste wysiging baie breed vertolk. Dit geld nie net boeke, teaterwerke en skilderye nie, maar ook plakkate, televisie, musiekvideo's en strokiesprente - wat die menslike kreatiewe impuls ook al oplewer.

Twee fundamentele beginsels kom ter sprake wanneer 'n hof 'n saak oor vryheid van uitdrukking moet beslis. Die eerste is 'inhoudneutraliteit'- die regering kan uitdrukking nie beperk nie, net omdat enige luisteraar, of selfs die meerderheid van 'n gemeenskap, aanstoot neem aan die inhoud daarvan. In die konteks van kuns en vermaak beteken dit dat u 'n paar werke moet duld wat ons aanstootlik, beledigend, verregaande - of eenvoudig sleg kan vind.

Die tweede beginsel is dat uitdrukking slegs beperk kan word as dit duidelik sal veroorsaak direkte en dreigende skade aan 'n belangrike samelewingsbelang. Die klassieke voorbeeld is om vals vuur in 'n stampvol teater te skree en stormloop te veroorsaak. Selfs dan kan die toespraak slegs stilgemaak of gestraf word as daar geen ander manier is om die skade te voorkom nie.

WAAR stem die kenners saam?

Ongeag watter invloed fiktiewe geweld op gedrag het, meen die meeste deskundiges dat die uitwerking daarvan marginaal is in vergelyking met ander faktore. Selfs klein kinders ken die verskil tussen fiksie en werklikheid, en hul gesindhede en gedrag word meer gevorm deur hul lewensomstandighede as deur die boeke wat hulle lees of die TV wat hulle kyk. In 1972 het die advieskomitee van die Amerikaanse chirurg-generaal oor televisie en sosiale gedrag 'n verslag van 200 bladsye vrygestel, "Televisie en groei: die impak van geweld op televisie", wat tot die gevolgtrekking gekom het: "Die effek [van televisie] is klein in vergelyking met baie ander moontlike oorsake, soos ouerhouding of kennis van en ervaring met die werklike geweld van ons samelewing. " Een-en-twintig jaar later het die American Psychological Association sy verslag, "Violence & Youth", van 1993 gepubliseer en tot die gevolgtrekking gekom: "Die grootste voorspeller van toekomstige gewelddadige gedrag is 'n vorige geskiedenis van geweld." In 1995 het die Sentrum vir Kommunikasiebeleid by UCLA, wat TV-geweld monitor, tot 'n soortgelyke gevolgtrekking gekom in sy jaarverslag: "Dit is bekend dat televisie nie 'n eenvoudige, direkte stimulus-reaksie-uitwerking op sy gehore het nie."

As ons die media blameer, kom ons nie baie ver nie, en in die mate dat die aandag van die publiek afgetrek word van die werklike oorsake van geweld in die samelewing, kan dit meer skade as goed doen.

Watter mediageweld sou jy verbied?

'N Procensuurlid van die kongres het die volgende vertonings aangeval omdat hy te gewelddadig was: Die wonderwerker, Burgeroorlogjoernaal, Star Trek 9, Die Untouchables, en Teenage Mutant Ninja Turtles. Wat sou daar oorbly as al hierdie programme uit die luggolwe verwyder word? Is daar goeie en slegte geweld? Indien wel, wie besluit? Sport en nuus is ten minste net so gewelddadig as fiksie, van die gevegte wat tydens elke hokkiewedstryd op televisie opduik, tot die opname van Rodney King deur die LA -polisiekantoor wat oor en oor gewin word op die beste TV. As ons sensuur van geweld in die media aanvaar, sal ons sport- en nuusprogramme moet sensor.

INDIVIDUELE REGTE, INDIVIDUELE BESLUITE

Die eerste wysiging is gebaseer op die oortuiging dat in 'n vrye en demokratiese samelewing individuele volwassenes vry moet wees om self te besluit wat hulle moet lees, skryf, skilder, teken, sien en hoor. As ons versteur word deur beelde van geweld of seks, kan ons die kanaal verander, die TV afskakel en weier om na sekere films of museumuitstallings te gaan.

Ons kan ook ons ​​oefen eie vrye spraakregte deur ons besware te lewer teen uitdrukkingsvorme waarvan ons nie hou nie. Regter Louis Brandeis se advies dat die oplossing vir boodskappe waaroor ons nie saamstem of 'n afkeer het in kuns, vermaak of politiek nie, "meer spraak is, nie gedwonge stilte nie", is vandag net so waar as toe dit in 1927 gegee is.

Verder kan ons ons prerogatief as ouers uitoefen sonder om sensuur te gebruik. Daar bestaan ​​nou toestelle wat dit moontlik maak om toegang tot spesifieke TV -programme en webwerwe te blokkeer. Tydskrifte wat boeke, opnames en films hersien, kan ouers help om vas te stel wat volgens hulle geskik is vir hul jongmense. Besigtigings kan en moet tuis geneem word sonder inmenging deur die regering.

PORNOGRAFIES! ONBEVEILIG! OBSCENE!

Regter John Marshall Harlan se reël, 'die vulgariteit van een man is die liriek van 'n ander', som die onmoontlikheid op om 'n definisie van onwelvoeglikheid te ontwikkel wat nie hopeloos vaag en subjektief is nie. En die beroemde versekering van Justice Potter Stewart, 'Ek weet dit as ek dit sien', is 'n klein troos vir kunstenaars, skrywers, filmregisseurs en liriekskrywers wat deur die troebel waters van onwelvoeglikheidsregte moet gaan om te probeer uitvind wat die polisie, aanklaers, regters en jurie sal dink.

Die huidige definisie van die Hooggeregshof van grondwetlik onbeskermde onwelvoeglikheid, wat eers in 'n saak van 1973 aangekondig is Miller v. Kalifornië, het drie vereistes. Die werk moet 1) 'n beroep op die gemiddelde persoon se skandelike (skandelike, morbiede) belangstelling in seks hê 2) seksuele gedrag op 'n "patetiese aanstootlike manier" uitbeeld, soos omskryf deur gemeenskapsstandaarde en 3) as 'n geheel, sonder ernstige literêre, artistieke, politieke of wetenskaplike waarde.

Die Hooggeregshof het beslis dat onwelvoeglike uitdrukking - in teenstelling met 'onwelvoeglikheid' - geregtig is op 'n mate van grondwetlike beskerming, maar dat onbetaamlikheid in sommige media (uitsaai, kabel en telefoon) gereguleer kan word. In sy besluit van 1978 in Federale Kommunikasiekommissie v. Pacifica, het die Hof beslis dat die regering radio- en televisiestasies slegs 'onwelvoeglike' materiaal mag uitstuur gedurende die ure waarin kinders onwaarskynlik luisteraars of kykers sou wees. Die onwelvoeglikheid van die uitsending is gedefinieer as: "taal wat beskryf, in terme van patente aanstootlik, gemeet aan hedendaagse gemeenskapsstandaarde vir die uitsaaimedium, seksuele of uitskeidingsaktiwiteite of organe." Hierdie vae konsep bly steeds die publiek en die howe verbaas.

PORNOGRAFIE is glad nie 'n wettige term nie. Die definisie van die woordeboek is "skryf of foto's wat bedoel is om seksuele begeerte te wek." Pornografie kom in soveel variëteite voor as die seksuele impuls van die mens en word beskerm deur die eerste wysiging, tensy dit voldoen aan die definisie vir onwettige onwelvoeglikheid.

WAT IS CENSURSIE?

Sensuur, die onderdrukking van woorde, beelde of idees wat 'aanstootlik' is, gebeur wanneer sommige mense daarin slaag om hul persoonlike politieke of morele waardes op ander af te dwing. Sensuur kan uitgevoer word deur die regering sowel as private drukgroepe. Sensuur deur die regering is ongrondwetlik.

In teenstelling hiermee, as privaat individue of groepe boikotte organiseer teen winkels wat tydskrifte verkoop waarvan hulle dit nie goedkeur nie, word hul optrede beskerm deur die eerste wysiging, hoewel dit in die uiterste gevaar kan word. Privaat drukgroepe, nie die regering nie, het tydens die McCarthy -tydperk die berugte Hollywood -swartlyste bekend gemaak en afgedwing. Maar hierdie privaat sensuurveldtogte word die beste teengewerk deur groepe en individue wat hulself uitspreek en organiseer ter verdediging van die bedreigde uitdrukking.