Mauritius -regering - Geskiedenis

Mauritius -regering - GeskiedenisWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

MAURITIUS

Die president is die staatshoof in Mauritia, terwyl die premier die regeringshoof is. Die eensamer wetgewer is die hoogste gesag in die land.
HUIDIGE REGERING
PresidentOffmann, Carl Auguste
Visepresident
Eerste MinisterJugnauth, Anerood
Afd. Eerste min.Berenger, Paul
Min. van LandbouJugnauth, Pravin
Min. van kuns en kultuurRamdass, Motee
Min. van staatsdienssake en administratiewe hervormingsJeewah, Ahmad
Min. handel, nywerheid en internasionale handelCuttaree, Jayen
Min. van koöperasiesKoonjoo, Prem
Min. van Verdediging en Binnelandse SakeJugnauth, Anerood
Min. van OnderwysObeegadoo, Steve
Min. van die omgewingBhagwan, Rajesh
Min. van FinansiesBerenger, Paul
Min. van VisseryeMichel, Sylvio
Min. van buitelandse sake en streeksamewerkingGayaan, Anil
Min. van GesondheidJugnauth, Ashok
Min. van Behuising & GrondChoonee, Mukeshwar
Min. van geregtigheid en menseregteSkeer, Emmanuel Leung
Min. van Arbeids- en NywerheidsverhoudingeSoodhun, Showkatally
Min. van openbare infrastruktuur en interne vervoerBaichoo, Anil
Min. van openbare nutsdiensteGanoo, Alan
Min. van streeksadministrasie, Rodrigues, stedelike en landelike ontwikkelingLesjongard, Joe
Min. van sosiale sekerheid en institusionele hervormingLauthan, Samioulah
Min. van inligting oor telekommunikasie en tegnologieJeeha, Pradeep
Min. van ToerismeBodha, Nando
Min. opleiding, vaardigheidsontwikkeling en produktiwiteitFowdar, Sangeet
Min. van vroueregte en gesinswelsynNavarre-Marie, Arianne
Min. van Jeug en SportYerrigadoo, Ravi
Prokureur-generaalSkeer, Emmanuel Leung
Goewerneur, Sentrale BankMaraye, M. Dan
Ambassadeur in die VSAJeetah, Usha
Permanente verteenwoordiger by die VN, New YorkKoonjul, Jagdish


Mauritius


Mauritius, die eiland in die Indiese Oseaan, bied 'n wonderlike besoekersattraksie, 'n onderwaterwaterval. Die wonderlike natuurverskynsel is 'n skouspelagtige illusie wat net uit die lug gesien kan word. Die berg links is Le Morne Brabant, die middelpunt van een van die twee wêrelderfenisgebiede van die eiland.
Beeld: MTPA


Kaart van Mauritius


Mauritius -regering - Geskiedenis

Toe die Grondwet in 1968 aangeneem is, was daar nie veel sake nie, behalwe suikerriet, bykomstige nywerhede en basiese handel vir die behoeftes van koloniale Mauritius.

ONS WORD beheer deur koloniale wette wat by die land aangepas is, maar sonder 'n spesifieke benadering tot die modernisering van sake. Die nuwe Grondwet het die beskerming van sake direk aangepak deur die reg op eiendom en die reg om sake te doen, te beskerm. Alle wette wat teen die Grondwet uitgevaardig is, sou klaarblyklik ongeldig wees. Die Hooggeregshof het in sy uitsprake oor die algemeen die beskerming van fundamentele regte en vryhede van die individu ondersteun. Die Grondwet bied dus die raamwerk vir die Parlement om wette uit te voer ter bevordering en beskerming van sake en die vrugte van sake. In die afgelope 50 jaar is baie belangrike wette uitgevaardig om die ontwikkeling van handel, handel, landbou, nywerheid, finansiële en korporatiewe dienste en toerisme en gasvryheid aan te moedig. Die minister van finansies stel elke jaar die regeringsbegroting aan die parlement voor, en dit is die geleentheid om nuwe projekte en nuwe fiskale beleid aan die land voor te stel. Die meeste van hulle sal dan opgeneem word in die jaarlikse finansieringswet, wat ook verskeie bestaande wette sal wysig. Ons kan ook opmerk dat baie spesifieke wette voorsiening maak dat die minister in beheer van die spesifieke sektor regulasies kan opstel om die beginsels wat in die hoofwet uiteengesit word, in praktyk te bring. Ons het dus oor die jare 'n groot aantal regulasies rakende sake ingestel.

Laat ons ook let op die Code de Commerce en die Code Civil wat onderskeidelik van 1809 en 1808 van krag was. Dit vorm deel van die raamwerk vir handel en handel. Byvoorbeeld, kontrakte op die gebied van sake word gewoonlik deur die Burgerlike Kode van Franse inspirasie beheer, selfs al handel die spesifieke wet byvoorbeeld oor bankwese met 'n Angelsaksiese gemeenregtelike raamwerk. Dit is die besondere kenmerke van ons hibriede wette in die land. Die hooggeregshof moet ingryp om besigheidsgeskille te oordeel, en in 2009 is die handelsafdeling van die hooggeregshof ingestel. Arbitrasie, veral met betrekking tot sake, is deur die jare aangemoedig en in 2008 is die Internasionale Arbitrasiewet ingestel om ons jurisdiksie in 'n internasionale arbitrasiesentrum te omskep.

Ons kan kortliks kyk na die belangrike wette wat deur die jare uitgevaardig is. Suikerfabrieke kon mettertyd herstruktureer en die meeste suikerfabrieke het inderdaad gesluit omdat hulle geld verloor het. Dit het die werklike diversifikasie van die ekonomie aangemoedig.

Sedert 1970, het die Wet op Uitvoerverwerkingsone (EPZ) in werking getree om die lisensies vir uitvoerverwerking op te stel wat die industrialisering van Mauritius sou begin. Die EPZ -wet het voorsiening gemaak vir verminderde belasting, 'n buigsame arbeidswetgewing en ander fasiliteite vir fabrieke. Maatskappye is oor die algemeen die manier waarop sake gedoen word, en dit is belangrik dat die Maatskappywet op datum gehou word, buigsaamheid toelaat, die regte van aandeelhouers verdedig en maatskappye toelaat om vinnig te beweeg. 'N Moderne wet is in 1984 uitgevaardig om die Wet op Maatskappye van 1913 te vervang en die nuutste is in 2001 volgens die Nieu -Seelandse model bekendgestel. Dit het sedertdien ontwikkel tot 'n internasionale aandelebeurs met die doel om buitelandse ondernemings te lok om daarop te noteer.

Die buitelandse sektor het in 1992 begin deur nuwe wette en die stigting van die Mauritius Offshore Business Activities Authority (MOBAA) om innoverende buitelandse aktiwiteite te bevorder en te reguleer. Die Wet op Buitelandse Trusts is in 1992 uitgevaardig en in 1993 het die Wet op Internasionale Maatskappye plaasgevind wat die oprigting van internasionale sakemaatskappye (IBC) moontlik gemaak het.

Die idee was om Mauritius toe te laat om met ander bloeiende buitelandse finansiële sentrums ter wêreld mee te ding. Dit het ons jurisdiksie gehelp om 'n speler te word op die wêreldwye toneel van finansiële en korporatiewe diensverskaffers. Dit was en is steeds 'n goeie beleid dat ons na kwaliteit eerder as kwantiteit soek om buitelandse ondernemings op die eiland te verwelkom. In 2001 het die Financial Services Commission (FSC) die MOBAA oorgeneem en die buitelandse sektor sou die wêreldwye sakesektor word. Die FSC is sedertdien 'n pro-aktiewe reguleerder vir nie-bankwese finansiële dienste wat vandag wêreldwye sake, versekering, pensioene en aandelebeurs dek. Banke word gereguleer deur die Bank van Mauritius wat in 1967 gestig is, terwyl die jongste bankwet van 2004 die bankbesigheid beheer.

Die ontwikkeling van die finansiële en korporatiewe sakesektor is baie gehelp deur lae belasting en die vermoë van spelers op die gebied om te innoveer. Die ooreenkoms oor dubbele belasting tussen Indië en Mauritius (DTA) was 'n belangrike motor, sodat buitelandse ondernemings wat in Indië wou belê, hier kan inskakel en behoorlike belastinginwoners van Mauritius kan word om daarna in Indië te belê. Dubbelbelastingooreenkomste is internasionale bilaterale kontrakte wat onder die volkereg val. Ons het 'n paar DTA's by Brittanje geërf by onafhanklikheid, ons het dit wettig voortgesit en baie nuwes onderteken, veral met Afrika- en Asiatiese lande.

Tesame met die nuwe DTA's het die beleggingsbevorderings- en beskermingsooreenkomste (IPPA) gekom om Mauritaanse entiteite wat hier ingelyf is, te beskerm, elders te belê en die vlag van Mauritius oorsee te laat vaar. Die IPPA is ook 'n internasionale bilaterale kontrak tussen Mauritius en 'n buitelandse staat rakende beleggings van die een land na die ander. Die IPPA is 'n belangrike element wanneer 'n internasionale belegger besluit of hy die Mauritiaanse jurisdiksie wil gebruik as 'n platform vir sy beleggings oorsee. Die groei van die wêreldwye sakesektor is verweef met dié van die banksektor, van die rekenmeesters- en ouditeursfirma's, van die regsfirmas en inderdaad van bestuursondernemings.

Die sektor vir finansiële en korporatiewe dienste het vandag, direk en indirek, 'n groot arbeidsmag en dra by tot die ekonomie en belastinginkomste. Op belastinggebied is die Mauritius Revenue Authority (MRA) in 2004 gestig met die doel om 'n effektiewe en doeltreffende inkomste -invorderingsliggaam te vorm. Belasting op toegevoegde waarde (BTW) is in 1998 deur 'n nuwe wet ingestel.

Ons kan kortliks ons wette op intellektuele eiendom en ons wetgewing oor inligtingstegnologie noem wat die afgelope dekade opgedateer is, soos geïllustreer met die inwerkingtreding van die moderne wet op beskerming van data in 2017. Korporatiewe bestuur is bevorder deur die aanneming van 'n korporatiewe kode. Bestuur in 2003, wat later in 2016 bygewerk is. Dit bevat streng reëls ten opsigte van die toedoen van die ondernemings en hul amptenare in die daaglikse bestuur van hul besigheid. Op maatskaplike gebied dra baie ondernemings al jare by tot die welsyn van burgers en nie-regeringsorganisasies. Maatskaplike Maatskaplike Verantwoordelikheid (MVO) is nou stewig deur die wet gevestig en 2% van die jaarlikse wins moet na MVO -befondsing gaan.

Op die gebied van nywerheidsverhoudinge en arbeidswette, na onafhanklikheid, het die Wet op Nywerheidsverhoudinge in 1973 gekom ná 'n tydperk van ernstige industriële onrus. Dit het van krag gehou tot die inwerkingtreding van die Wet op Diensverhoudinge 2008. Ook in 2008 het die Wet op Indiensnemingsregte die Arbeidswet 1975 vervang. 'N Aantal regulasies vul hul wette aan.

Ons kyk nou na toerisme en gasvryheid wat vandag saam 'n belangrike deel uitmaak van die ekonomiese aktiwiteite van die eiland. Die hotelbedryf en toerisme word aangemoedig sedert Independence en die gasvryheidsbedryf vandag gekoppel is aan die ontwikkeling van die eiendomsektor. Verskeie skemas is deur die jare ingestel met die Raad van Belegging wat as fasiliteerder optree. Wette en regulasies is gewysig om buitelanders in staat te stel om villa's, woonstelle of hul werkplek plaaslik te koop. Die slimstadskema is die nuutste op hierdie gebied, en intussen val die Raad van Beleggings sedert 2017 onder die beheer van die Raad vir Ekonomiese Ontwikkeling. Ons neem uiteindelik kennis van die Wet op Besigheidsfasilitering 2017 om sake plaaslik te bevorder. Baie is moontlik as gevolg van die sinergie tussen verskillende regerings, die openbare sektor, die private sektor en instellings wat dialoog vergemaklik.

Ek kan afsluit deur te verklaar dat geen sakeomgewing kan vorder sonder dat wette en regulasies voortdurend bygewerk word nie, maar dat die spelreëls nie skielik verander moet word nie. Innovasie is van kardinale belang, maar bowenal is sekerheid in die wette wat ons op lang termyn geld, noodsaaklik om besighede in staat te stel om vir die toekoms te beplan.

Oorspronklik gepubliseer in Besigheidsjaarboek, 'n spesiale uitgawe van Sakeblad.

Die inhoud van hierdie artikel is 'n algemene gids vir die onderwerp. Spesialisadvies moet ingewin word oor u spesifieke omstandighede.


Die uitvoerende tak van die regering van Mauritius

Die ministeriële kabinet van die land is die amptelike raad wie se hoofverantwoordelikheid is om die president van Mauritius in kennis te stel van groot besluitneming. Die premier is die hoof van die kabinet, wat bestaan ​​uit 23 ministers plus die prokureur -generaal, wat ook as 'n lid van die kabinet beskou word. Die Grondwet van Mauritius bied 'n kabinet wat deur die president aangestel word na elke algemene verkiesing en onder die leiding van die premier val. Of dit nou regstreeks of onregstreeks die minister is, 'n lid van die parlement, die prokureur -generaal is die enigste uitsondering, maar hy of sy kan slegs in die parlement stem as hy as 'n LP verkies word. Ingevolge die diskresie van die president en die premier, word die prokureur -generaal in die kabinet aangestel.


Kos en ekonomie

Kos in die daaglikse lewe. Die kos in Mauritius is so uiteenlopend soos die kulture. Chinese besit meestal die restaurante in die stede, en hulle kombineer verskillende etniese kosse op dieselfde spyskaart. Straatkos is ook redelik algemeen vir versnaperinge en bevat samosas, roti, kerriebroodjies, sop en noedels.

Tuis is rys die algemeenste stapelvoedsel. Dit word gewoonlik gekombineer met vis, hoenders of rooivleis en oorvloedige speserye om 'n soort bredie te vorm. Plaaslike groente word maklik geëet en bevat chokos, rooi pampoene, muurbal en setperke.

Basiese ekonomie. Die Mauritiaanse ekonomie is gefokus op landbou en vervaardiging. Daarbenewens is ook handels- en diensgeleenthede duidelik. Die geldeenheid is die Mauritiaanse roepee.

Grondbesit en eiendom. Die oorspronklike Franco-Mauritiaanse gesinne wat in Franse koloniale tye grondregte gekry het, besit steeds meer as 50 persent van die suikervelde. 'N Groot aantal Indiese planters besit die oorblywende velde. Die Chinese besit 'n groot konsentrasie kommersiële eiendom. Die kreole het nog nooit 'n uitgebreide grondbesit gehad nie. Die regering het 'n suikerbelasting ingestel om die groot ongelykhede in die suikerbedryf die hoof te bied. In die 1990's is die belasting ingetrek na konstante druk van die suikerlandgoedere. 'N Program waarmee werkers aandele in die suikerbedryf kon koop, is egter begin.

Groot nywerhede. Suiker was die historiese basis van die nywerheid. Tot 1979 was 90 persent van die nasionale ekonomie daarop gebaseer. Alhoewel dit nie so kragtig was as wat dit vroeër was nie, is die suiker- en melassebedryf steeds baie belangrik. Tekstiel- en klerevervaardiging het ook 'n belangrike nywerheid geword, saam met chemikalieë, metale en masjinerie. Soos met baie eilandlande, is toerisme 'n belangrike bron van inkomste.

Handel. Vanweë die relatief klein grootte van die eiland en die skaarste aan natuurlike hulpbronne, moet Mauritius groot hoeveelhede goedere invoer uit lande soos Frankryk, Suid -Afrika en Indië. Groot invoere sluit tekstiele, petroleum, masjinerie, metale en voedsel in.

Groot uitvoere sluit industriële produkte en suiker in. Landbouprodukte wat ook uitgevoer word, is tee, grondboontjies, tabak, aartappels, tamaties en piesangs. Uitvoer is geneig om te fokus op die Verenigde Koninkryk, Frankryk en die Verenigde State. In 1997 was die netto uitvoerwaarde $ 1,616 miljard (VSA) en die netto invoer $ 2,264 miljard (VS), vir 'n tekort van $ 648 miljoen (VSA).

Verdeling van arbeid. Tradisioneel gebruik stedelike industrialisasie meestal die kreoolse vroue as die arbeidsmag. Landelike industrialisasie het meer van die Indiese bevolking, wat in groter getalle op die platteland woon, na die fabrieke gebring. Die oplewing in die nywerheid het posisies vir vakmanne vir alle etnisiteite in Mauritius geopen, wat gelei het tot 'n baie lae werkloosheidsyfer.


Spoorweë van Mauritius: die oorblyfsels van die Savanne -tak

Die Mauritius Government Railways het sedert 1864 begin werk, maar ongelukkig na 'n eeu se werking is dit in 1964 afgebreek, waartydens die passasierswaens 'n einde in 1956 geken het. Die laaste passasierstrein het op 31 Maart 1956 vertrek. tot 1964 waar dit toe alles verwyder is. Die spore na die spoorweë het sedert 1862 begin lê.

Die Souillac -treinstasie in die laat 1890's

Deur middel van hierdie artikel waag ons dit om die oorblyfsels van die suidelike lyn te ontdek oor wat van vandag (2014) oorbly. Die suidelike lyn, veral bekend as die Savanne -spoorlyn, was een van die laaste lyne wat gebou moes word. Dit begin in 1878 en het 'n einde in 1954. Op die eerste oogopslag bestaan ​​hierdie lyn uit 5 stasies (insluitend die van Rose Belle, synde die vertrekstasie) en … ja, dit vorm ook deel van die spoorweggeskiedenis, 8 brûe.

Die stasies is:
Rose Belle Station (vertrek)
– Riviere du Poste -stasie
– Riviere Dragon Station
– Riviere des Anguilles -stasie
Souillac -stasie (terminale)

Die Rose Belle -treinstasie
Hierdie stasie het gedien as 'n ruil vir die Savanne -lyn, wat by Souillac geëindig het, en 'n voortsetting van die Midland -lyn wat by Mahebourg geëindig het. Ongelukkig is daar sedert die laaste aftakeling nie veel meer oor van die Rose Belle -treinstasie nie. Tans beset deur die Ministerie van Openbare Infrastruktuur, en deels as 'n opleidingsentrum, kan ons vandag nog steeds die Treinhanger sien wat tot drie treine kan huisves, hoofsaaklik bedoel vir herstelwerk en inspeksies en 'n ander verwante gebou aan die spoorweë. doel, volgens getuie van die treintydperk in daardie streek. Die hooflandingsstasie waar passasiers aan- of afklim, bestaan ​​egter nie meer nie. Die klipgebou wat ons sien, was toe 'n deurloop vir die treine (die hangar). Na die aftakeling is die ingange en uitgange gevul met beton en met die vensters wat ons kan sien.


Mauritius - Regering

Terwyl Arabiese en Maleise matrose reeds in die 10de eeu nC van Mauritius geweet het en Portugese matrose die eerste keer in die 16de eeu besoek het, het die eiland onbewoon gebly totdat dit in 1638 deur die Nederlanders gekoloniseer is. Mauritius is op 7 Februarie 1507 deur die Portugese vlieënier Diego Fernandez Pereira "ontdek" en vernoem na Cerne. dit Mauritius, ter ere van prins Maurice van Nassau, wat dit nog tot 1638 onbewoon gelaat het, toe hulle drie nedersettings gemaak en 'n fort by Grand Port gebou het om te help met die onderdrukking van seerowery.

Mauritius is oor die volgende paar eeue bevolk deur golwe van handelaars, planters en hul slawe, arbeiders, handelaars en ambagsmanne. Die eiland is vernoem ter ere van prins Maurice van Nassau deur die Nederlanders, wat die kolonie in 1710 verlaat het en dit as winsgewend en lastig gevind het.

Die Franse het Mauritius in 1715 geëis en dit vier jaar later herdoop tot Ile de France, aan die Franse Oos -Indiese Kompanjie, wat in 1734 die gevierde Mahe de la Bourdonnais, 'n man met uitnemende talent, uitgestuur het. Hy het die verbouing van die suikerriet en maniok bekendgestel, die vervaardiging van katoen en indigo, paaie gemaak en 'n hoofstad in Port Louis gevestig. Dit het 'n welvarende kolonie geword onder die Franse Oos -Indiese Kompanjie. In 1764 keer die eiland terug na die Kroon van Frankryk en ontvang sy eerste handves as 'n kroonkolonie in 1766. Die Franse regering neem beheer in 1767, en die eiland dien as 'n vloot- en privaat basis tydens die Napoleontiese oorloë. Dit het in 1790 'n selfregerende kolonie geword, maar het in 1802 weer na die kroon teruggekeer, en in 1810, tydens die algemene Europese oorlog, het dit 'n basis geword vir privaatbedrywighede, wat die Britse handel groot skade berokken het. Dit het gelei tot 'n ekspedisie vir die gevangname wat suksesvol was, en die eiland het oorgegee op 10 Desember 1810. Die ou naam, Mauritius, is herstel en die Britse soewereiniteit is bevestig deur die verdrag van Parys in 1814, terwyl die inwoners toegelaat is tot moontlik om hul wette, godsdiens en instellings te behou. Franse instellings, waaronder die Napoleontiese wetgewing, is gehandhaaf. Die Franse taal word steeds wyer gebruik as Engels.

Port Louis het die hoofstad van die kroonkolonie gebly, maar die regering was meer verteenwoordigend as wat algemeen onder die term verstaan ​​word. Die bestaande wette was gebaseer op die Code Napoleon, met die nodige wysigings, en is geadministreer deur 'n goewerneur, wat die mag gehad het om vreemdelinge van die eiland af te stuur sonder om 'n rede aan 'n uitvoerende raad van 7 lede, 5 amptenare en 2 verkies en 'n wetgewende raad van 27 lede, waarvan 8 ex ofiicio, 9 deur die goewerneur benoem is, en 10 deur die 9 distrikte, waarvan die van St. Louis 2 teruggee, die ander 1 elk.

Die nege distrikte waarin die eiland verdeel is, was: Port Louis, Pamplemousses, Riviera du Rempart, Flacq, Grand Port, Savane, Moka, Plaine, Wilhems en Black River. Die enigste elektiewe munisipaliteit op die eiland was dié van Port Louis. Regeringsondersteuning is gelyk aan die Rooms -Katolieke en Anglikaanse kerke gegee, maar van die Christelike inwoners was verreweg die grootste deel Rooms -Katolieke.

die Aapravasi Ghat-wêrelderfenisgebied, oorblyfsels van 'n immigrasiedepot wat in 1849 gebou is, is geleë in Port-Louis, die hoofstad van Mauritius, waar die moderne arbeid-diaspora begin het. Die eerste werf wat die Britse regering in 1834 gekies het vir die groot eksperiment met die gebruik van arbeid in plaas van slawe, hou sterk verband met herinneringe aan byna 'n halfmiljoen arbeiders wat van Indië na Mauritius verhuis het om aan suikerrietplantasies te werk of om trans -na ander dele van die wêreld gestuur.

Die bevolking van Mauritius en die aangrensende eilande, uitgesluit die afhanklikes, van die weermag in kaserne en van buitelandse skeepvaart, tel 368.791, van wie 194.095 mans en 174.696 vroue was, volgens 'n sensus wat op 31 Maart 1911 geneem is. Ongeveer twee- derdes van die bevolking was Indiërs, waarvan die meeste coolies was of die afstammelinge van coolies wat ingevoer is om die suikerlandgoed te bewerk, hierdie mense is baie vlytig en het stadig maar seker 'n groot hoeveelheid eiendom verkry, beide in die stad en in die land waarvan die waarde geregistreer is tussen 1864 en 1900 beloop nie minder nie 'n bedrag as Rs. 2,42,98,000, en in 1908 het hulle ook Rs. 27,54,763 in die spaarbanke.

Die res van die bevolking was hoofsaaklik van Franse of gemengde afkoms en is veral Frans in gewoontes en gebruike. Engels was die taal wat in die geregshowe gebruik is, Frans vir handel en algemene doeleindes deur die opgevoede klasse, en 'n kreoolse patois, gebaseer op Frans, is deur die laer ordes gepraat.

In 1767 was die totale bevolking slegs 19 000. In 1871 was die getal 316.042, in 1881 was dit 359.850, en in 1901 toon 371.023 'n geleidelike vordering, die geboortes wat die sterftes in getal oorskry, en immigrasie steeds aan die gang is, veral onder die Asiatiese. In 1834 word die koelte vir die eerste keer uit Indië ingevoer, nadat dit 'n groot en belangrike meerderheid was. Port Louis bevat ongeveer 'n sesde van die hele bevolking. Die verhouding tussen mans en vroue in die hele bevolking was ongeveer 1,133 tot 1,000, maar onder die Indiane was dit 1,200 tot 1,000. Die Royal College en alle skole is geheel of gedeeltelik ondersteun deur die staat van die leerlinge, ongeveer 65 persent was Rooms -Katoliek, 3 persent Anglikane, 23 persent Hindoes en 9 persent Mohammedaan. Die voortbestaan ​​van die pes het die onderwys baie belemmer.

Van die kolonie kan oor die algemeen gesê word dat dit byna alles ingevoer het wat vir sy eie gebruik benodig is, en dat dit byna sy hele produkte uitgevoer het. Die belangrikste artikels wat ingevoer is, was mielie-, graan- en meelbemesting en kunsmisstowwe en spesies steenkoolvoorrade en bewaar allerhande artikels van hardeware en eetgerei van katoen. In dieselfde jaar was die belangrikste uitvoerprodukte suiker, rum, melasse, klapperolie en veselalwyn. Die langdurige voortdurende builepes in Mauritius, met die daaropvolgende kwarantyn wat deur sy bure daarteen ingestel is, het die handelsbedrywighede baie nagegaan. In 1913 beloop die invoerwaarde Rs. 35.864.703 en die uitvoer Rs. 32 291 706. Die totale aantal vaartuie wat in 1913 ingevaar en opgeruim het, was 197.

Mauritius was in direkte telegrafiese kommunikasie met die algemene stelsel van die wêreld deur middel van die kabel deur Seychelle na Zanzibar en direk na Durban, ook met Rodriguez, en daardeur en Cocos of Keeling Island met Fremantle in Wes -Australië, en met Reunion en Tamatave . Die telegraafkantoor in Port Louis is oop tot middernag.

Daar was 'n jaarlikse kontrak met die British India Navigation Co vir 'n vier-weeklikse posdiens tussen Colombo en Mauritius. Behalwe die stoomboot van die Britse Indië, is die e -posse van en na Europa deur ander Britse en Franse stoomboot oorgedra. Die Messageries Maritimes Co. voer 'n tweemaandelikse reis van Marseille na Mauritius en omgekeerd, met 'n beroep op Aden, Zanzibar, Seychelle, Madagaskar en Reunion. Die posse vir en van Afrika -hawens is deur die Union Castle -stoomwaens oorgedra. Daar was ook gereelde kommunikasie deur stoom- en seilvaartuie met Indië, Australië, Madagaskar, Reunion, ens.

Mauritiaanse kreole herlei hul oorsprong na die plantasie -eienaars en slawe wat na die suikerlande gebring is. Indo-Mauritiërs stam af van Indiese immigrante wat in die 19de eeu aangekom het om as arbeiders te werk nadat slawerny in 1835 afgeskaf is. In die Indo-Mauritaanse gemeenskap is Moslems (ongeveer 17% van die bevolking) van die Indiese subkontinent ingesluit.

Franco-Mauritiane beheer steeds die meeste van die groot suikerlandgoedere en is bedrywig in sake- en bankwese. Namate die Indiese bevolking numeries oorheersend geword het en die stemreg toegeneem het, het die politieke mag van die Franco-Mauritiane en hul Creoolse bondgenote na die Indo-Mauritiaanse Hindoes verskuif.

Verkiesings in 1947 vir die nuutgestigte Wetgewende Vergadering was die eerste treë van Mauritius na selfregering. 'N Onafhanklikheidsveldtog het momentum gekry ná 1961, toe die Britte ingestem het om bykomende selfregering en uiteindelike onafhanklikheid toe te staan. 'N Koalisie saamgestel uit die Mauritiaanse Arbeidersparty (MLP), die Moslemkomitee van Aksie (CAM) en die Independent Forward Bloc (IFB)-'n tradisionalistiese Hindoe-party-het 'n meerderheid gewen tydens die verkiesing van die Wetgewende Vergadering in 1967, ondanks opposisie van Franco-Mauritian en Creole ondersteuners van Gaetan Duval se Mauritian Social Democratic Party (PMSD). Die wedstryd is plaaslik geïnterpreteer as 'n referendum oor onafhanklikheid. Na 'n tydperk van gemeenskaplike twis, onder beheer van Britse troepe, onder beheer gebring, word sir Seewoosagur Ramgoolam, MLP -leier en hoofminister in die koloniale regering, op 12 Maart 1968 die eerste premier by onafhanklikheid.


Die geskiedenis van die grondwetlike ontwikkeling in Mauritius

'N Uitstalling wat op Vrydag 4 Mei bekendgestel is, is nou oop vir die publiek in die Aapravasi Ghat, in Port-Louis. Die doel van die geleentheid is om die verskillende stadiums van die geskiedenis van ons Grondwet ten toon te stel.

Grondwetlike ontwikkeling vind nie in 'n vakuum plaas nie. Dit word gevorm deur die omliggende sosio -ekonomiese en politieke omgewing. Die Mauritiaanse grondwet is geen uitsondering nie en hierdie punt kan nie beter geïllustreer word aan die besoeker wat deur 'n goed nagevorsde uitstalling van die verskillende stadiums van die geskiedenis van ons grondwet by Aapravasi Ghat, 'n inisiatief van die kantoor van die prokureur-generaal, gestap het nie. Die uitstalling is nou oop vir die publiek.

Ons, soos baie voormalige Franse en Britse kolonies, is aansienlik beïnvloed deur die geskiedenis van die suikerbedryf, die afskaffing van slawerny, die aankoms van arbeiders en die stryd om verteenwoordigende regering deur algemene stemreg. Die uitstalling verwys na drie belangrike dele van ons grondwetlike geskiedenis.

Eerstens, die tydperk van die Franse administrasie waartydens die Franse die Napoleontiese kodes vir burgerlike, kriminele, kommersiële en prosedurele aangeleenthede as regsinstrumente bekendgestel het.

Tweedens, die tydperk na 1810 tot 1948, gekenmerk deur die 1814 -Verdrag van Parys (die 'Verdrag') wat die soewereiniteit van Mauritius aan die Britte oorgedra het en die oprigting van 'n wetgewende raad in 1948 as 'n eerste stap in die rigting van 'n verteenwoordigende regeringstelsel . 'N Sjabloon van die verdrag word vertoon. Die skerpsinnige besoeker sal uit die Engelse weergawe van die verdrag sien dat die paragraaf wat handel oor die afstigting van Mauritius en die afhanklikheid daarvan, dat die woord "veral" gebruik word om te verwys na ons afhanklikheid van “Rodrigues en Seychelle ”.

'Ons grondwet kan gekritiseer word (.) As 'n blote voorbeeld van die regeringstelsel van die voormalige koloniale mag. Dit is nie eens deur 'n wet van die nuutgestigte vergadering van 'n onafhanklike Mauritius (.) Gestem nie. »

Die klem val op Rodrigues en die Seychelle. Dit beteken nie dat die ander afhanklikes nie ingesluit moet word nie. Die Franse weergawe van dieselfde paragraaf gebruik die woord "notamment". Vandaar die bron van die geskil oor Tromelin. Die Franse voer aan dat die strekking van die woord "notamment" beperkend is en omdat Tromelin nie in die verdrag genoem word nie, was dit nooit bedoel om na Mauritius teruggestuur te word nie. Die bewering van Mauritius is dat die Franse vertaling van die woord 'veral' 'nommément' is en nie as beperkend gelees kan word nie. Hoe verduidelik 'n mens anders dat ander afhanklikes van Mauritius, soos Agalega en die Chagos -argipel, alhoewel dit nie in die Verdrag genoem word nie, aan Brittanje afgestaan ​​is as afhanklikes van Mauritius?

Die derde tydperk is die pad na onafhanklikheid, wat deur die Grondwet van 1958 begin is toe algemene stemreg erken is. Onder die kroonkolonie na 1810 was alle magte aan die goewerneur toevertrou. Hy was 'n outokraat. Hy was nie verantwoordelik of verantwoordelik teenoor die mense oor wie hy regeer het nie, maar slegs teenoor die minister van buitelandse sake vir die kolonies. Hy was die voorsitter van die Uitvoerende Raad en het die bevoegdheid om veto te maak teen alle besluite van die Raad sodra 'n saak van "uiters belangrik van openbare belange”.

Dit is in hierdie konteks dat ons die afsondering van die Chagos -argipel van die Mauritiaanse gebied deur die destydse Ministerraad moet sien. Die Raad is gelei deur die goewerneur -generaal. Dit was onder Britse heerskappy en daar kan nie gesê word dat die ministers van Mauritius wat in die raad sit, die regsbevoegdheid gehad het om toestemming te gee vir die loslating van 'n aansienlike deel van die Mauritaanse gebied nie.

Ons Grondwet is, soos baie ander regeringsgebiede van die Statebond met dieselfde geskiedenis as ons s'n, die “Westminster model ” van die Regering. Die 'Westminster -model' is nie 'n regsbegrip nie, maar 'n nuttige afkorting vir die beskrywing van 'n regeringstelsel wat gekenmerk word deur 'n paar van die volgende sleutelkenmerke.

Eerstens 'n staatshoof apart van die regeringshoof. Tweedens is die regeringshoof 'n premier wat 'n kabinet van ministers voorsit. Derdens, 'n effektiewe uitvoerende gesag van die regering, wat ook parlementêr is, aangesien ministers tot die wetgewende vergadering behoort en individueel en gesamentlik verantwoordelik is vir alle beleidsmaatreëls van die regering.

Vierdens 'n onafhanklike en onpartydige regbank. Vyfdens, 'n onafhanklike kantoor van die direkteur van openbare vervolging. Sesde, die hou van nasionale verkiesings met gereelde tussenposes, gewoonlik elke vyf jaar.

Vanuit een perspektief kan ons Grondwet gekritiseer word as 'n gebrek aan oorspronklikheid en 'n blote voorbeeld van die regeringstelsel van die voormalige koloniale mag. Dit is nie eers deur 'n wet van die nuutgestigte vergadering van 'n onafhanklike Mauritius gestem nie, maar kragtens 'n wet van die keiserlike parlement in Westminster. Hierdie kritiek is onregverdig, aangesien die gebrek aan oorspronklikheid nie te wyte was aan 'n gebrek aan visie of verbeelding van die politieke leiers ten tyde van onafhanklikheid nie, maar die gevolg van suiwer politieke pragmatisme.

Ons hoef nie te vergeet dat ons verdeeld was oor die kwessie van onafhanklikheid en die kwessie van verteenwoordigendheid vir minderhede tydens die Lancaster -gesprekke nie. Die "Eers verby die posstelsel ” gelykgestel is aan "Wenner vat alles" en die vrees vir 'n homogene meerderheid is as werklik beskou. Daar was 'n kompromis nodig, in ooreenstemming met die ideale wat ons vir ons gestel het. Die Grondwet het die nodige waarborge aan alle partye gebied.

Today, with the benefit of hindsight, we can affirmatively state that the Mauritian Constitution has withstood the test of time and Mauritius is a sovereign and democratic country.


Oorsig

Located off the southeast coast of Africa, neighboring the French island of La Reunion, Mauritius is an island state of about 1.3 million people. The country’s economy has made great strides since independence in 1968, and is now classified as a high-income country. Key challenges include managing the transition to a knowledge-based economy and adapting to the impacts of climate change.

Mauritius is a multi-party parliamentary democracy. Shifting coalitions are a feature of politics in the country. The President is the head of state, while the Prime Minister has full executive powers and heads the government. General elections were held November 7, 2019. The result was a victory for the Mauritian Alliance (a coalition of the Militant Socialist Movement (MSM), Muvman Liberater, Alan Ganoo Movement and Plateforme Militante), which won 42 of the 70 seats. Pravind Jugnauth of the MSM remained Prime Minister.

Recent Economic Developments

Mauritius has recently become a High-Income Country (July 2020). It reached this milestone in one of the worst years in its history due to the global COVID-19 (coronavirus) pandemic, which has wreaked havoc on its economy. The effects of COVID-19 have reversed recent gains in poverty reduction and female labor force participation. The country faced a steep recession in 2020.Gradual recovery is expected for 2021, but remains subject to significant downside risks, including a prolonged pandemic or failure to address longstanding structural constraints to investment, competitiveness, and skills development. The fiscal outlook depends heavily on a timely unwinding of COVID-19-support measures and a reform of the public pension system.

World Bank Group Engagement in Mauritius

The World Bank Group’s (WBG) role in Mauritius is evolving, reflecting the country's success in gaining access to capital markets. Because of its high-income status, Mauritius is one of only a few African countries eligible for International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) assistance. While there is currently no active World Bank financing operation in Mauritius, there is a large knowledge and technical assistance portfolio.

The WBG strategy of engagement with Mauritius, known as the Country Partnership Framework (CPF) for the Fiscal years 2017–22, seeks to assist Mauritius to address its national priorities with a focus on promoting shared prosperity in a sustainable manner.

Most of the World Bank’s support to Mauritius is provided through knowledge activities, including technical assistance funded through Reimbursable Advisory Services. Recently, the World Bank supported the implementation of the government’s basic education reform (Nine-Year Schooling), supported the Economic Development Board in developing a sector planning function, and undertook an assessment of the sugar cane sector. Ongoing projects focus on strengthening banking supervision, Doing Business reform, and an assessment of productivity trends. Recent knowledge products cover the sustainable development of Mauritius’ Ocean Economy and the drivers of inequality, labor market mobility, and the distributive effects of the fiscal and transfer system.

A Country Economic Memorandum focused on the priorities for a successful recovery from the COVID-19 shock is currently being prepared.

The World Bank maintains regular dialogue with bilateral and other multilateral development partners active in Mauritius.


Ons geskiedenis

On November 11, 1812 a committee under the chairmanship of Rev. H. Shepherd decided upon the formation of a Bible Society of the Islands of Mauritius, Bourbon and Dependencies. The Governor, His Excellency General Wards, became the first President of the Society. The Society functioned for about twelve years, and finally collapsed in 1825 from lack of support. The bad economic conditions of the island, epidemics and so on made it impossible to maintain the work satisfactorily.

The Society did not completely disappear for faithful individuals kept in touch with London and continued to distribute Scriptures. Amongst them were Rev. Jean Lebrun and his son as well as Rev. L. Banks, Colonial Chaplain.

On May 25, 1852 the Society was revived as an Auxiliary of the BFBS. On 20 June 1852, Rev. Patrick Beaton wrote to the BFBS referring to the formation of the Auxiliary at a meeting held on May 23, 1852.

From this date the Auxiliary continued to function with varying success, in spite of natural catastrophes such as cyclones, fire and flood, epidemics and fluctuation of the island’s economy. Scriptures were taken to all the communities in Mauritius as well as to the surrounding islands namely Reunion, Rodrigues and the Seychelles.

As noted in the 75th Annual Report (1927), Scriptures were available in English, French, German, Hindi, Chinese, Gujrathi, Urdu, Tamil and Telegu. They were sold below cost because of low income of so many purchasers.

Some great names in Mauritian Church History are connected with that of the Auxiliary. Rev. Jean Lebrun, first L.M.S. Missionary to Mauritius, Rev. S. Anderson who translated the Gospels into Creole,Archdeacon Henry Buswell, Rev. George Murdoch and others are mentioned in the minutes of proceedings of the Auxiliary.

Between 1930 and 1940 only brief references to Mauritius appear in BFBS annual reports. In 1950, Rev. Victor Butt, missionary with the Intercessor Fellowship took over the responsibility of the Auxiliary in Mauritius and with the help of one or two members, they kept the flame alive. The depot in Port Louis, the Capital, was transferred from being just a shelf or two in a shop to a small premise.

In 1954, a public meeting was held to commemorate 150 years of the British and Foreign Bible Society and from that date an Annual Meeting, a Children’s rally and an Annual Meeting of all Protestant Clergy and missionaries figured in the program.

The Anglican Bishop of Mauritius was usually the President of the Auxiliary and the Moderator of the Church of Scotland, its vice-president.

In 1959, when Rev. V. Butt left Mauritius, a new committee was formed. The following year, the Committee decided to ask the BFBS for a full-time agent. Mr. David Cohen came to Mauritius in August 1963 and he worked under the direction of the Bible Society of Kenya. From this time, the work developed into a lively organization still supported entirely by Protestant Christians. The first Bible House was opened in Rose-Hill in November 1966.

The Society changed its name to “The Bible Society in Mauritius” in 1968 when it became a National Office of the United Bible Societies – the movement founded in 1946 which groups the 141 Bible Societies around the world – shortly after Independence Day, March 12, 1968. Mr. Norman Hunter replaced Rev. David Cohen as Executive Secretary in 1970.

With the decisions promulgated after Vatican II, the sales of Scriptures to Roman Catholic Christians, increased considerably. The Roman Catholic Church was invited to send representatives to serve on the Executive Committee. Some Roman Catholic priests and lay people are now active members of the Society. The collaboration between the Catholic Church and the Bible strengthened as years went by.

The first publication, especially for the Roman Catholic Church, was a Gospel of Luke in “Français Courant” printed in 1974. Twenty thousand printed copies then followed.Links with the Churches in Reunion, where more than 90% of the population is Roman Catholic have been established and strengthened since 1968.

In November 1974, Mr. Roger Murat, the first Mauritian, was appointed Executive Secretary. He had been Rector of one of the most prestigious secondary schools and an active member of the Diocesan Council of the Anglican Church. Miss Violet Minton replaced him in November 1977. The latter had been a member of BFBS Auxiliary since 1950 and was elected to the first Executive Committee. She had served in various capacities on this committee and finally became Chairperson in 1975. Miss Minton’s term of office ended on 31st October 1979. Since then, Mauritians have occupied the post of Executive Secretary.

As from 1 November 1979, Mr. James Li Hing took over but as he was called to take new responsibilities at the United Bible Societies Africa Regional Centre in 1980, Mr. Jean-Alain Moussié replaced him in May 1980.

In September 1980, the Bible Society of Mauritius was accepted in the United Bible Societies family as an Associate Member and became a Full Member eight years later.Since 1986, Mr. Marc Etive, following Mr. Moussié’s nomination at the Africa Regional Service Centre, fills the post of Executive Secretary now restyle as Executive Director. Today, the principal Christian denominations (including the Roman Catholic Church after Vatican II, as previously only the Protestant denominations were present on the Executive Committee of the Bible Society) collaborate fully with the Bible Society in its distribution program of the Word of God in Mauritius, Rodrigues, Reunion. As regards the Seychelles, since its recognition as National Office in November 2004, the Bible Society of Mauritius is no more responsible for the work there.

Thanks to the support of the British & Foreign Bible Society and the German Bible Society, the Bible Society acquired a property in Eau Coulée in 1995, where it set up its headquarter.

The development of the Mauritian economy has enabled the Bible Society to further develop its activities, fundraising in particular. In 1996, an Information & Fundraising department was created. In addition, at the time the Government gave incentives to printing plants for investment in equipments, the Bible Society seized this opportunity to offer its services as a Production Centre to the Africa Region in view of allowing Bible Societies in this area have Scriptures at lower cost. Consequently, a Production Department was established in 1998.

Translation is crucial in the life of a Bible Society to accomplish its mission of putting God’s Word in a comprehensible language. Following requests from several Churches to have Scriptures translated into Creole, the Bible Society launched an interdenominational translation project of the New Testament into Creole in year 2000.

Today, one of the main strengths of the Bible Society of Mauritius is its relation with Churches. In fact, almost all Christian denominations present in Mauritius, Rodrigues and Reunion collaborate fully with the Bible Society in its mission of spreading God’s Word.