Besluit oor beskuldiging - Geskiedenis

Besluit oor beskuldiging - GeskiedenisWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Besluit dat William Jefferson Clinton, president van die Verenigde State, aangekla word weens hoë misdade en wangedrag, en dat die volgende artikels van beskuldiging uitgestal word ... (Ontvang in die senaat)

HRES 611 RDS

105ste KONGRES

2d Sessie

H. RES. 611

IN DIE SENAAT VAN DIE VERENIGDE STATE

19 Desember 1998

Ontvang

BESLUIT

William Jefferson Clinton, president van die Verenigde State, teregstaan ​​vir hoë misdade en wangedrag.

Besluit dat William Jefferson Clinton, president van die Verenigde State, aangekla word weens hoë misdade en wangedrag, en dat die volgende artikels van beskuldiging aan die Amerikaanse senaat uitgestal word:
Artikels van beskuldiging wat deur die Huis van Verteenwoordigers van die Verenigde State van Amerika in die naam van homself en die mense van die Verenigde State van Amerika, teen William Jefferson Clinton, president van die Verenigde State van Amerika, uitgestal is ter handhawing en ondersteuning van sy beskuldiging van hom teen hoë misdade en oortredings.

Artikel I

In sy optrede terwyl president van die Verenigde State, William Jefferson Clinton, in stryd met sy grondwetlike eed getrou die amp van president van die Verenigde State uitvoer en, na die beste van sy vermoë, die grondwet van die Verenigde State, en in stryd met sy grondwetlike plig om te sorg dat die wette getrou uitgevoer word, het die geregtelike proses van die Verenigde State opsetlik bederf en gemanipuleer vir sy persoonlike gewin en vryspraak, wat die regspleging belemmer:
Op 17 Augustus 1998 het William Jefferson Clinton gesweer om die waarheid, die hele waarheid en niks anders as die waarheid te vertel voor 'n federale jurie van die Verenigde State nie. In teenstelling met die eed, het William Jefferson Clinton opsetlik 'n meervoudige, vals en misleidende getuienis aan die groot jurie gelewer oor een of meer van die volgende: (1) die aard en besonderhede van sy verhouding met 'n ondergeskikte regeringswerknemer; (2) voorafgaande meineedelike, valse en misleidende getuienis wat hy afgelê het in 'n federale burgerregtelike saak teen hom; (3) vorige vals en misleidende verklarings wat hy toegelaat het dat sy prokureur in 'n burgerregte -aksie 'n federale regter kan aflê; en (4) sy korrupte pogings om die getuienis van getuies te beïnvloed en om die ontdekking van bewyse in daardie burgerregte -aksie te belemmer.

Hierdeur het William Jefferson Clinton die integriteit van sy amp ondermyn, oneer gebring oor die presidensie, sy vertroue as president verraai en op 'n manier opgetree wat die oppergesag van die reg en geregtigheid ondermyn, tot die duidelike letsel van die mense van die Verenigde State.

Daarom, deur William Jefferson Clinton, deur sodanige optrede, is dit regverdig om beskuldiging en verhoor en ontslag uit die amp en diskwalifikasie te hê om enige amp van eer, vertroue of wins onder die Verenigde State te beklee en te geniet.

Artikel II

In sy optrede terwyl president van die Verenigde State, William Jefferson Clinton, in stryd met sy grondwetlike eed getrou die amp van president van die Verenigde State uitvoer en, na die beste van sy vermoë, die grondwet van die Verenigde State, en in stryd met sy grondwetlike plig om te sorg dat die wette getrou uitgevoer word, het die regspleging verhinder, belemmer en belemmer en het persoonlik en deur sy ondergeskiktes en agente 'n kursus gevolg gedrag of plan wat bedoel is om die bestaan ​​van getuienis en getuienis wat verband hou met 'n federale burgerregte -aksie teen hom in 'n behoorlik ingestelde geregtelike prosedure te vertraag, te belemmer, te verbloem en te verberg.

Die middele wat gebruik is om hierdie gedragsprogram of skema te implementeer, het een of meer van die volgende handelinge ingesluit:
(1) Omstreeks 17 Desember 1997 het William Jefferson Clinton 'n getuie in 'n federale burgerregte -aksie teen hom korrup aangemoedig om 'n beëdigde beëdigde verklaring uit te voer in die prosedure waarvan hy weet dat hy meineedig, vals en misleidend was.

(2) Ongeveer 17 Desember 1997 moedig William Jefferson Clinton 'n getuie in 'n federale burgerregte -aksie teen hom korrup aan om 'n meervoudige, valse en misleidende getuienis af te lê indien en wanneer hy geroep word om persoonlik in die proses te getuig.

(3) Op of omstreeks 28 Desember 1997 het William Jefferson Clinton 'n plan korrek betrokke by, aangemoedig of ondersteun om bewyse te verberg wat in 'n federale burgerregte -aksie teen hom ingestel is.

(4) Vanaf of op 7 Desember 1997, en tot en met 14 Januarie 1998, het William Jefferson Clinton verskerp en daarin geslaag om werk by te staan ​​aan 'n getuie in 'n federale burgerregte -aksie wat teen hom ingestel is om korrek verhoed dat die getuienis van die getuie in daardie proses korrek is op 'n tydstip waarop die getuienis van die getuie vir hom skadelik sou gewees het.

(5) Op 17 Januarie 1998, by sy afsetting in 'n federale burgerregte -aksie teen hom, het William Jefferson Clinton sy prokureur korrup toegelaat om vals en misleidende verklarings te lewer aan 'n federale regter wat 'n beëdigde verklaring kenmerk, om te verhoed dat ondervraging as relevant geag word deur die regter. Sulke vals en misleidende verklarings is daarna deur sy prokureur erken in 'n mededeling aan die regter.

(6) Op of ongeveer 18 Januarie en 20-21 Januarie 1998 het William Jefferson Clinton 'n valse en misleidende weergawe van gebeure wat verband hou met 'n federale burgerregte-aksie, aan 'n moontlike getuie in die proses vertel, ten einde korrup te beïnvloed die getuienis van daardie getuie.


(7) Op of ongeveer 21, 23 en 26 Januarie 1998 het William Jefferson Clinton vals en misleidende verklarings afgelê aan potensiële getuies in 'n federale jurieproses om die getuienis van die getuies korrup te beïnvloed. Die vals en misleidende verklarings van William Jefferson Clinton is deur die getuies in die groot jurie herhaal, wat veroorsaak dat die groot jurie valse en misleidende inligting ontvang het.

In al hierdie dinge het William Jefferson Clinton die integriteit van sy amp ondermyn, het die presidentskap oneer gebring, sy vertroue as president verraai en op 'n manier opgetree wat die oppergesag van die reg en geregtigheid ondermyn, tot die duidelike letsel van die mense van die Verenigde State.

Daarom, deur William Jefferson Clinton, deur so 'n optrede, is dit 'n beskuldiging van beskuldiging en verhoor, en ontslag uit die amp en diskwalifikasie om 'n amp van eer, vertroue of wins onder die Verenigde State te beklee en te geniet.

Geslaag in die Huis van Verteenwoordigers op 19 Desember 1998.

NEWT GINGRICH,
Speaker van die Huis van Verteenwoordigers.

Getuig:
ROBIN H. CARLE,

Klerk.


ArtII.S4.2.3.4 Oortredingsoortredings: vroeë twintigste -eeuse praktyke

Die president, vise -president en alle burgerlike amptenare van die Verenigde State word verwyder uit die kantoor van vervolging vir en veroordeling van verraad, omkopery of ander hoë misdade en wangedrag.

In die twintigste eeu is die omvang van die gedrag wat deur die kongres as onbetwisbaar beskou word, verder uitgebrei, insluitend die mate waarin nie-kriminele optrede 'n strafbare gedrag kan uitmaak en die regte rol van 'n federale regter. Verder het die kwessie van geregtelike hersiening van beskuldiging sy eerste behandeling in die federale howe ontvang.

Die vraag of die kongres bepaalde gedrag as 'n hoë misdaad of wangedrag deur middel van 'n statuut kan aandui, het ontstaan ​​tydens die beskuldiging van Charles Swayne, 'n federale distriksregter in die Noordelike Distrik van Florida, gedurende die eerste dekade van die twintigste eeu. 'N Federale statuut het bepaal dat federale distriksregters in hul distrikte woon en dat iemand wat hierdie vereiste oortree, skuldig was aan 'n hoë wangedrag. 1 Voetnota
Hersiene statute van die Verenigde State, 2de uitgawe, titel XIII, hfst. 2 § 551 (1878) Emily F.V. Tassel & Paul Finkelman, Impeachable Offences: A Documentary History from 1787 to the Present 123–24 (1999). Regter Swayne se beskuldiging is afkomstig van 'n resolusie wat die wetgewer van Florida aangeneem het waarin die afvaardiging van die staat se kongres versoek word om 'n ondersoek na sy gedrag aan te beveel. 2 Voetnota
Eleanore Bushnell, Crimes, Follies, and Misfortunes: The Federal Impeachment Trials 191 (1992). Die prosedures wat die Huis gevolg het by die beskuldiging van regter Swayne was ietwat uniek. Eerstens het die Huis die aansoek om beskuldiging na die regterlike komitee verwys vir ondersoek. Na hierdie ondersoek het die Huis gestem om regter Swayne te beskuldig op grond van die verslag wat die komitee opgestel het. 3 Voetnota
39 Cong. Rek. 248 (1905). Die komitee het toe die taak gekry om artikels van beskuldiging voor te berei wat aan die senaat voorgelê moet word. 4 Voetnota
Bushnell, bo nota 1, op 191–92. Die Huis het daarna weer oor hierdie individuele artikels gestem, wat elkeen minder steun gekry het as wat die vorige stemming oor die beskuldiging gekry het. 5 Voetnota
Id. op 191–93. Die beskuldigingsartikels beskuldig regter Swayne van 'n verskeidenheid oortredings, waaronder die misbruik van die kantoor, die misbruik van die minagtingsmag en die woon buite sy geregtelike distrik. Tydens die verhoor in die senaat het regter Swayne in wese toegegee aan sekere beskuldigde se gedrag, hoewel sy prokureurs wel die verblyfreg betwis het, en Swayne in plaas daarvan aangevoer het dat sy optrede nie onaantasbaar was nie. 6 Voetnota
Tassel & Finkelman, bo nota 1, op 123–25. Die stemming in die senaat kon regter Swayne nie skuldig bevind op enige van die aanklagte wat die huis ingedien het nie. 7 Voetnota
39 Cong. Rek. 3467–72 (1905).

Die onberispelikheid van sekere nie-kriminele gedrag vir federale regters is stewig vasgestel deur die beskuldiging van regter Robert W. Archbald in 1912. Regter Archbald het as federale distriksregter gedien voordat hy in die kortstondige Amerikaanse handelshof aangestel is, besluite van die Interstate Commerce Commission hersien. 8 Voetnota
Tassel & Finkelman, bo nota 1, op 132. Hy is deur die Huis aangekla vir gedrag wat plaasgevind het as 'n federale distriksregter en as 'n regter in die handelshof. 9 Voetnota
48 Cong. Rek. 8904–34 (1912). Die beskuldigingsartikels het regter Archbald daarvan beskuldig dat hy onder meer sy pos as regter gebruik het om winsgewende saketransaksies met moontlike toekomstige litigante in sy hof te bewerkstellig. 10 Voetnota
Tassel & Finkelman, bo nota 1, op 133. Hierdie gedrag het geen kriminele wetgewing oortree nie en het blykbaar geen wette oortree wat regters reguleer nie. 11 Voetnota
Id. op 134. Regter Archbald het tydens die verhoor aangevoer dat nie-kriminele optrede nie strafregtelik is nie. Die senaat het gestem om hom skuldig te bevind op vyf artikels en ook gestem om hom in die toekoms uit die pos te diskwalifiseer. 12 Voetnota
49 Cong. Rek. 1438–48 (1913). Vier van die artikels fokus op gedrag wat plaasgevind het terwyl regter Archbald in die handelshof sit, en die vyfde beskryf sy optrede gedurende sy loopbaan. 13 Voetnota
Bushnell, bo nota 1, op 221.

In die 1920's het 'n reeks korrupsieskandale rondom die administrasie van president Warren G. Harding gewring. Die opvallendste was dat die teepotkoepelskandaal, wat die nie-mededingende verhuring van staatsgrond aan oliemaatskappye behels, talle regeringsamptenare betrek het en tot bedankings en die kriminele skuldigbevinding en gevangenisstraf van 'n amptenaar op kabinetvlak gelei het. 14 Voetnota
Sien Die teepotkoepelskandaal, 1922–24 , in Congress Investigates: A Critical and Documentary History 460–74 (Roger A. Bruns, David L. Hostetter, Raymond W. Smock, red., 2011). Die sekretaris van die vloot, destyds Edwin Denby, is toevertrou met die toesig oor die ontwikkeling van die oliereserwes wat onlangs opgespoor is. Die sekretaris van binnelandse sake, Albert Fall, het Denby oortuig dat die departement van binnelandse sake verantwoordelikheid moet aanvaar vir twee van die reservaatlokasies, onder meer in Teapot Dome, Wyoming. Sekretaris Fall verhuur toe die reserwes aan twee van sy vriende, Harry F. Sinclair en Edward L. Doheny. Die onthullings van die huurkontrak sonder mededingende aanbiedinge het 'n lang kongresondersoek geloods wat die uiteindelike kriminele skuldigbevinding van Fall weens omkopery en sameswering en Sinclair veroorsaak het omdat die jurie gepeuter het. President Harding is egter in 1923 oorlede, voordat die kongresverhore begin het. Die aangeleentheid het ook beduidende geregtelike besluite opgelewer wat die omvang van die kongres se ondersoekbevoegdhede ondersoek. 15 Voetnota
Sien McGrain v. Daugherty, 273 US 135, 174–75 (1927) (Ons is van mening dat die bevoegdheid van 'n ondersoek-met-proses om dit af te dwing 'n noodsaaklike en gepaste hulpmiddel vir die wetgewende funksie is.) Sinclair teen die Verenigde State, 279 US 263, 295 (1929) (met inagneming dat die kongres die bevoegdheid het om openbaarmaking te vereis ten bate van sy grondwetlike bevoegdhede).

Een aspek van die polemiek was 'n ondersoek na die beskuldiging van die beslissings van die destydse prokureur-generaal Harry M. Daugherty. 16 Voetnota
6 Clarence Cannon, die presedente van Cannon van die Huis van Verteenwoordigers van die Verenigde State § 536–38 (1936), https://www.govinfo.gov/content/pkg/GPO-HPREC-CANNONS-V6/pdf/GPO-HPREC -CANNONS-V6.pdf [hierna Cannon]. In 1922 verwys die Huis van Afgevaardigdes 'n resolusie om Daugherty vir 'n verskeidenheid aktiwiteite, waaronder sy versuim om diegene wat by die Teapot Dome -skandaal betrokke was, aan die regterlike komitee te vervolg. 17 Voetnota
Sien 62 Cong. Rek. 12 381 (1922) Klagte van eerw. Oscar E. Keller Teen die prokureur -generaal en die antwoorde van die prokureur -generaal daarop voor die komitee oor die regbank, Huis van Verteenwoordigers, 67ste Cong., 3d Sess., Op H. Res. 425 (1922). Die regterlike komitee van die huis het uiteindelik bevind dat daar nie voldoende bewyse was om Daugherty te beskuldig nie. In 1924 is 'n spesiale senaatskomitee saamgestel om soortgelyke aangeleenthede te ondersoek. 18 Voetnota
S. Res. 157, 68ste Kong., 1ste Sess. (1924) Verhore voor die gekose komitee oor ondersoek van die prokureur -generaal, die Amerikaanse senaat, ondersoek van eerw. Harry M. Daugherty, voorheen prokureur -generaal van die Verenigde State, 68ste Kong., 1ste Sess. (1924). Hierdie ondersoek het bewerings van 'n verskeidenheid onbehoorlike aktiwiteite in die departement van justisie tot gevolg gehad. Daugherty bedank op 28 Maart 1924. 19 Voetnota
Sien Die teepotkoepelskandaal, 1922–24 , in Congress Investigates: A Critical and Documentary History 460–74 (Roger A. Bruns, David L. Hostetter, Raymond W. Smock, red., 2011).

In 1926 is die federale distriksregter, George W. English, aangekla vir 'n verskeidenheid beweerde oortredings, waaronder (1) 'n opdrag van 'n Amerikaanse marskalk om 'n aantal staats- en plaaslike amptenare in die hof byeen te bring in 'n denkbeeldige saak waar regter Engels hulle veroordel het ( 2) dreig twee personeellede met gevangenisstraf sonder voldoende rede en (3) bewys bevoordeling aan sekere litigante voor sy hof. 20 Voetnota
67 Cong. Rek. 6705–55 (1926) 6 Kanon, bo nota 16, by §§ 544–47. Regter Engels het bedank voordat 'n verhoor in die senaat plaasgevind het en die senaat die aanklagte van die hand gewys het sonder om 'n verhoor in sy afwesigheid te voer. 21 Voetnota
Tassel & Finkelman, bo nota 1, op 144–46.

Die federale distriksregter Harold Louderback is in 1933 aangekla omdat hy begunstiging getoon het in die aanstelling van bankrotskap ontvangers, wat gesogte posisies was na die ineenstorting van die aandelemark in 1929 en die daaropvolgende depressie. 22 Voetnota
76 Cong. Rek. 4913–26 (1933) 6 Kanon, bo nota 16, by §§ 514–24. Die Huis het 'n subkomitee gemagtig om ondersoek in te stel, wat verhore gehou het en die regterlike komitee aanbeveel dat regter Louderback aangekla word. 23 Voetnota
Bushnell, bo nota 1, op 191. Die Regterlike Komitee het eintlik gestem teen die aanbeveel van beskuldiging, en pleit eerder vir die afkeuring van regter Louderback, maar het toegelaat dat die minderheidsverslag wat die beskuldiging bevoordeel, saam met die meerderheidsverslag by die Huis aangemeld word. 24 Voetnota
Id. op 246. Die volle huis het in elk geval gestem om 'n beskuldiging te maak, 25 voetnoot
Id. op 245. maar die senaat kon hom nie skuldig bevind nie. 26 Voetnota
77 Cong. Rek. 4064–88 (1933).


Indien skuldig bevind, verwydering uit die amp, moontlike diskwalifikasie uit staatsdiens

As 'n president deur die senaat vrygespreek word, is die beskuldigingverhoor verby. Maar as hy of sy skuldig bevind word, skuif die senaatverhoor na die vonnis- of ȁstraf- en#x201D -fase. Die Grondwet maak voorsiening vir twee soorte strawwe vir 'n president wat skuldig bevind is aan 'n onberispelike oortreding: “Vonnis in gevalle van beskuldiging strek nie verder as tot ontslag uit die amp nie, en diskwalifikasie om 'n amp van eer, vertroue of wins onder die Verenigde State. ”

Die eerste straf, verwydering uit die amp, word outomaties toegepas na 'n tweederde se skuldige stem. Maar die tweede straf, diskwalifikasie om enige toekomstige regeringsposisie te beklee, vereis 'n aparte stemming van die Senaat. In hierdie geval is slegs 'n gewone meerderheid nodig om die beskuldigde president lewenslank uit enige toekomstige regeringskantoor te verbied. Die tweede stemming is nog nooit gehou nie, aangesien geen president in die senaatverhoor skuldig bevind is nie.


Die gebruik van beskuldiging

Die Huis het meer as 60 keer 'n beskuldiging begin, maar minder as 'n derde het tot volledige beskuldigings gelei. Net agt - alle federale regters - is deur die senaat skuldig bevind en uit die amp onthef. Buiten die 15 federale regters wat deur die Huis aangekla is, het drie presidente [Andrew Johnson in 1868, William Jefferson (Bill) Clinton in 1998 en Donald J. Trump in 2019 en 2021], 'n kabinetsekretaris (William Belknap in 1876), en 'n Amerikaanse senator (William Blount van Tennessee in 1797) is ook aangekla. In slegs drie gevalle - met betrekking tot verwyderde federale regters - het die senaat die bykomende stap geneem om hulle te weerhou om ooit 'n toekomstige federale amp te beklee.

Blount se beskuldigingsverhoor-die eerste wat ooit uitgevoer is-het die beginsel bepaal dat lede van die kongres en senatore nie 'burgerlike amptenare' was onder die Grondwet nie, en gevolglik kon hulle slegs uit hul amp verwyder word deur 'n tweederde-stem vir uitsetting deur hul onderskeie kamers. . Blount, wat daarvan beskuldig is dat hy 'n opstand van Amerikaanse Indiane tot verdere Britse belange in Florida veroorsaak het, is nie skuldig bevind nie, maar die senaat het hom wel verdryf. Ander beskuldigings het voorgestel dat beoordelaars die bank inneem as hulle dronk is of uit hul posisie profiteer. Die verhoor van president Johnson het egter gefokus op die vraag of die president kabinetsbeamptes kan verwyder sonder dat die kongres dit goedkeur. Johnson se vryspraak het die presedent - wat van die begin van die land af gedebatteer is - stewig geskep dat die president aangestelde persone mag verwyder, selfs al vereis hulle die bevestiging van die Senaat.


Lank voor Trump het beskuldiging oor verskeie presidente gedroom

Terwyl slegs drie vorige presidente 'n ernstige dreigement van verwydering in die gesig gestaar het, het een uit vier formele beskuldigings in die huis gekonfronteer.

WASHINGTON - Terwyl president George Bush voorberei het om Amerikaanse troepe in 'n oorlog te beveel om Irakse indringers uit Koeweit te werp, was hy bevrees dat dit sy presidentskap kan beëindig. 'As dit ophou,' het hy aan sy dagboek op 20 Desember 1990 voorgeskryf, 'sal ek nie net die skuld neem nie, maar sal ek waarskynlik 'n beskuldiging teen my aanhangig maak.'

Elf dae later, in 'n brief aan sy kinders, haal hy 'n Demokratiese senator aan wat vir hom sê dat "as dit uitgetrek word," hy moet voorbereid wees dat sommige in die kongres beskuldigingspapiere kan indien. Op die dag dat die oorlog begin het, het 'n Demokratiese kongreslid presies dit gedoen en 'n resolusie van beskuldiging voorgestel wat hom beskuldig van 'sameswering om misdade teen die vrede te pleeg. & Quot

Gelukkig vir mnr. Bush was die oorlog relatief kort en het pogings om hom te beskuldig, verwoes. Maar hy was beswaarlik die enigste president wat bekommerd was. Terwyl president Trump net die vierde opperbevelhebber in die Amerikaanse geskiedenis is wat 'n ernstige bedreiging van beskuldiging teëgekom het, hang die vooruitsig oor baie van sy voorgangers, 'n knaende kommer in die agterkop vir sommige, 'n konstitusionele swaard van Damocles vir ander.

Beskuldiging dien nie net as 'n manier om 'n korrupte president uit die amp te verwyder nie, soos uiteengesit in die Grondwet - dit het eintlik nooit die doel bereik nie. Presidente Andrew Johnson en Bill Clinton is albei deur die Huis beskuldig, maar vrygespreek na die senaatverhore, terwyl president Richard M. Nixon bedank het voordat die volle huis kon stem. Maar beskuldiging dien as 'n afskrikmiddel, 'n gevolg wat presidente moes oorweeg wanneer hulle besluite neem wat na twyfelagtige gebiede oorgaan.

Presidente word beskuldig van hoë misdade en wangedrag weens wangedrag en vir betwiste beleidskeuses. Hulle is gerig op beskuldiging omdat hulle hul mag misbruik het, inligting van die kongres weerhou en swak morele leierskap verskaf het. Hulle word gedreig met verwydering weens die oortreding van hofbevele, statutêre wetgewing, die Grondwet en selfs die handves van die Verenigde Nasies.

Behalwe Johnson, Nixon, Clinton en nou Trump, het wetgewers formele besware teen beskuldiging teen minstens sewe ander presidente ingedien, wat beteken dat een uit elke vier inwoners van die Withuis beskuldigings van hoë misdade en wangedrag in die gesig gestaar het, terwyl ander bedreig is. Die poging het meestal geen ernstige gevaar inhou nie. Maar soos met mnr. Bush, kan dit hulle nietemin swaar kry.

"Elke president is bekommerd oor sy nalatenskap en dit laat hulle bekommerd wees oor die moontlikheid van beskuldiging," het Michael J. Gerhardt, professor in grondwet, aan die Universiteit van Noord -Carolina gesê. 'Dit veroorsaak dikwels dat hulle baie waaksaam is om wangedrag te monitor - en soms is dit en soms nie.'

Soos deur die opstellers van die Grondwet bedoel, was beskuldiging nooit bedoel om onbevoegdheid of beleidsverskille te herstel nie, soortgelyk aan 'n wantroue -stem in 'n parlementêre stelsel, wat dit voorbehou vir groter oortredings teen die republiek. Maar die ontwerpers het nooit presies verduidelik wat hulle bedoel nie, en daarom het elke generasie dit in werklikheid herdefinieer.

Die eerste formele poging tot beskuldiging teen 'n president het in 1843 plaasgevind toe 'n huislid 'n resolusie ingedien het waarin 'n ondersoek na president John Tyler gevra word vir 'arbitrêre, despotiese en korrupte misbruik van die vetoreg' nadat hy twee tariefrekeninge van sy eie Whig verwerp het. Partytjie.

Die botsing was 'n toets van Tyler se legitimiteit. Hy was die eerste vise -president wat die presidentskap opgevolg het nadat president William Henry Harrison 'n maand in sy termyn gesterf het en Tyler geen sterk steun in enige van die politieke partye gehad het nie. Die saak het tot stemming gekom deur die volksraad, wat die resolusie 127 tot 83 van die hand gewys het.

In die daaropvolgende jare is ander presidente met beskuldiging gedreig. Nadat president James K. Polk die land op 'n misleidende wyse met Mexiko in oorlog gevoer het, het teenstanders die vooruitsig van beskuldiging gewek. 'Na my oordeel is dit 'n strafbare oortreding,' verklaar Daniel Webster tydens 'n saamtrek in Boston se Faneuil Hall.

'N Komitee het verhore gehou oor die beskuldiging van president James Buchanan, wat algemeen beskou word as die ergste Amerikaanse opperbevelhebber. Teenstanders het gepraat oor die beskuldiging van president Ulysses S. Grant te midde van korrupsie -aantygings teen sy administrasie. Selfs die heilige president Abraham Lincoln is deur 'n adviseur in sy administrasie gewaarsku dat hy moontlik aangekla sal word as hy Fort Sumter laat vaar.

Johnson se beskuldiging deur die Huis in 1868 het gevolg op vorige pogings om hom op ander aanklagte te beskuldig. Die Huis het die vorige jaar gestem om 'n ondersoek na sy optrede toe te staan ​​en die regterlike komitee het 'n resolusiebesluit aangemeld, maar die hele huis het dit met 108 tot 57 verslaan. Eers nadat hy Edwin Stanton, die oorlogsekretaris wat met die Radikale Republikeine in die kongres verbonde was, afgedank het, het die Huis gestem om Johnson te beskuldig.

Sy vryspraak deur 'n enkele stemming in sy verhoor in die Senaat het toekomstige wetgewers nie ontmoedig om tot beskuldiging te gaan nie. In 1896 het 'n kongreslid 'n resolusie ingedien om president Grover Cleveland in 'n geskil oor die verkoop van effekte te beskuldig. Tydens die Groot Depressie het president Herbert Hoover 'n beskuldigingbesluit opgelê vir die verhoging van werkloosheid en belasting, 'n bietjie laat sedert dit in Desember 1932 ingedien is, 'n maand nadat hy herverkiesing verloor het.

In April 1952 het die Huis drie dae agtereenvolgens gedebatteer oor die beskuldiging van president Harry S. Truman nadat hy beslag gelê het op die staalfabrieke in die land om 'n staking van werkers tydens die Koreaanse Oorlog te stuit. Die resolusie het hom ook aangekla dat hy troepe onder die bevel van die Verenigde Nasies na Korea gestuur het sonder goedkeuring van die kongres en die ontslag van genl. Douglas MacArthur. Uiteindelik het dit nooit tot stemming gekom nie, maar die Hooggeregshof het die beslaglegging op die staalfabriek ongeldig gemaak.

Net soos Johnson, het Nixon die beskuldiging voor Watergate in die gesig gestaar. Drie resolusies is in 1972 teen hom ingedien, waarin hy onder meer aangekla word van die verbreking van vredesgesprekke om die Viëtnam -oorlog te beëindig en die lugoorlog te eskaleer. Daar is op niemand gehandel nie en Nixon is herkies.

Maar die komende jaar is nog 17 resolusies ingestel wat fokus op sy geheime oorlog in Kambodja, die afdanking van die Watergate -aanklaer en die onwettige afluister van joernaliste en kritici. Nog twintig besluite is later ingedien. Maar toe die Huisregeringskomitee uiteindelik drie artikels teen hom goedkeur, het wetgewers hulle gefokus op Watergate.

President Ronald Reagan is twee keer gedreig met beskuldiging. Agt Huislede het 'n resolusie ingedien om hom in 1983 te beskuldig oor sy inval in Grenada, wat na die komitee verwys is en nooit opgetree het nie. Vier jaar later het verteenwoordiger Henry B. Gonzalez van Texas ses artikels van beskuldiging ingelei wat voortspruit uit die Iran-kontra-skandaal. Die Withuis was bevrees dat beskuldiging 'n werklike gevaar is, maar die leiers van die Demokratiese kongres het besluit om nie voort te gaan om 'n verdeelde stryd te vermy nie.

Dieselfde mnr. Gonzalez het die resolusiebesluit teen mnr. Bush op 16 Januarie 1991, soos die Persiese Golfoorlog begin het, voorgestel en 'n maand later 'n tweede een voorgestel. Daar is nie op enige van hulle opgetree nie.

Mnr Clinton, net soos Johnson en Nixon voor hom, is meer as een keer vir beskuldiging geteiken. Agtien lede van die huis het 'n resolusie aangebied om 'n ondersoek in 1997 te doen, 'n jaar voordat die onafhanklike advokaat Ken Starr sy verslag ingedien het, wat gelei het tot die beskuldiging van Clinton weens meineed en belemmering van geregtigheid om 'n verhouding met 'n voormalige intern van die Withuis te bedek.

President George W. Bush het pogings tot beskuldiging deur die Demokrate in die agterbank gekonfronteer oor die inval in Irak oor valse berigte dat Bagdad onkonvensionele wapens het. By Bush se laaste ampstermyn het een van die Demokratiese teenstanders soveel klagtes ingedien dat hy 35 artikels van beskuldiging ingedien het, onder meer omdat hy nie op die orkaan Katrina voldoende reageer het nie, maar nie na die komitee gestuur is nie.

Sommige konserwatiewe Republikeine het gepraat oor die beskuldiging van president Barack Obama oor alles, van die Benghazi -aanval tot die samesweringsteorie sonder gebrek. Maar Obama het die moontlikheid in 2013 ernstiger opgeneem toe hy 'n militêre aanval teen Sirië oorweeg het om te vergeld vir 'n chemiese wapenaanval op burgerlikes, 'n faktor wat sy besluit om die plan te staak beïnvloed het. 'N Paar maande later het die Huisregeringskomitee 'n verhoor gehou waarin Republikeine die beskuldiging van mnr. Obama bespreek het, hoewel dit nêrens gaan nie.

Min as enige verkose president het reeds in die gesig gestaar van bespreking van beskuldiging, so vroeg as Trump. Dae na sy verkiesing in 2016 het bespiegelings begin oor sy vele etiese kwessies. Mnr. Trump kla nou dat Demokrate van die begin af probeer om hom te kry en slegs die Oekraïense aangeleentheid gebruik as 'n verskoning wat sy teenstanders sê dat Trump soveel keer die standaarde oortree het dat hy dit op homself geneem het.

Hoe dan ook, hierdie oomblik kan vir baie van sy voorgangers aanklank vind. "Elke keer as u 'n president het wat die grense verskuif - en Trump het dit van dag een af ​​gestoot - gaan hy te ver druk en daar sal terugslag wees," het Gerhardt gesê. 'En beskuldiging is die kern van enige terugslag.'


Besluit oor beskuldiging - Geskiedenis

  • Beslissingsbesluite wat deur lede van die Huis van Verteenwoordigers gemaak word, word aan die Huisgeregtige Komitee oorgedra, wat besluit of die resolusie en die aantygings van wangedrag deur die President 'n verwysing na die volledige Huis verdien vir 'n stemming om 'n formele ondersoek na 'n beskuldiging te begin.
  • Die hele Huis van Afgevaardigdes stem vir of teen 'n formele ondersoek om 'n beskuldiging, en benodig slegs 'n gewone meerderheid ('n enkele stem) vir goedkeuring.
  • As dit goedgekeur word, doen die Huisgeregtelike Komitee 'n ondersoek om te bepaal (soortgelyk aan 'n groot jurie) of daar genoeg bewyse is om artikels van beskuldiging (beskuldigings) teen die president te regverdig. Die komitee stel dan artikels van beskuldiging op wat verband hou met spesifieke aanklagte wat deur die getuienis ondersteun word. Die komitee stem oor elke artikel van beskuldiging en besluit of elke artikel na die volle huis verwys moet word vir stemming.
  • As die Huisregeringskomitee een of meer artikels van beskuldiging verwys, stem die hele Huis van Afgevaardigdes of die artikel (e) 'n verhoor in die Senaat verdien, slegs 'n eenvoudige meerderheid vir goedkeuring nodig.
  • As die hele huis ten minste een artikel van beskuldiging goedkeur, word die president tegnies aangekla en die saak word na die Amerikaanse senaat verwys. Die Huis stel dan lede van die kongres aan om as bestuurders (aanklaers) op te tree.
  • Die verhoor van die president word in die senaat gehou, terwyl die hoofregter van die Amerikaanse hooggeregshof die voorsitter is. Die president kan verteenwoordig word deur enigiemand wat hy kies. Hy kan persoonlik verskyn of sy verweer in die hande van sy prokureurs laat.
  • Die hele senaat kan die verhoor voer, of dit kan aan 'n spesiale komitee gedelegeer word wat al die bewyse aan die volledige senaat sal rapporteer.
  • Die werklike verhoor word uitgevoer in 'n hofsaalagtige prosedure, insluitend verhoor en kruisondervraging van getuies. Tydens ondervraging bly die senatore stil en rig alle vrae skriftelik aan die hoofregter.
  • Na die aanhoor van al die bewyse en slotbetoë, beraadslaag die senaat agter geslote deure en stem dan in 'n oop sitting oor die vraag of hy die president skuldig bevind of vrygespreek moet word. Die stemming om te vonnis moet met 'n tweederde meerderheid, of 67 senatore, geskied. As dit gebeur, word die president uit sy amp onthef en word hy opgevolg deur die vise -president. Die uitspraak van die Senaat is finaal en daar is geen reg om te appelleer nie.

Kopiereg en kopie 2000 The History Place ™ Alle regte voorbehou

Gebruikstermyn: Slegs nie-kommersiële privaat huis/skool, nie-hergebruik van internet, word toegelaat vir enige teks, grafika, foto's, klankgrepe, ander elektroniese lêers of materiaal van The History Place.


'N Bitter nederlaag

Gedurende die hele proses van ondersoek na beskuldiging het Trump voortdurend die wetgewers aangeval en beledig wat die ondersoek lei, die verslaggewers wat dit behandel en die staatsamptenare wat daarin getuig. Trump het daarop aangedring dat 'n telefoonoproep van 25 Julie wat hy met die Oekraïense president, Volodymyr Zelenskiy, gevoer het, waarin hy die ondersoek as 'n "kwota -guns", '' perfek '' en '' ' deur die Demokrate om sy verkiesing in 2016 omver te werp.

Trump het Dinsdag 'n woedende brief aan Pelosi geskryf waarin hy sy beskuldiging en kwotaan onwettig, partydig probeer het om 'n staatsgreep te noem.

"U is diegene wat inmeng in die Amerikaanse verkiesing," het Trump in die sesbladsy geskryf. "U is diegene wat die demokrasie van Amerika ondermyn. Dit is julle wat geregtigheid belemmer. Dit is u wat pyn en lyding na ons Republiek bring vir u eie selfsugtige persoonlike, politieke en partydige gewin, ”het Trump geskryf.

Maar dit is deels omdat Trump so woedend was en deur die beskuldiging so persoonlik ongedaan gemaak is, dat die stemme van Woensdag so 'n bitter nederlaag was. Vir 'n president wat behep is om te wen, verteenwoordig die vooruitsig om vir ewig deel te wees van die groep van drie Amerikaanse presidente in die land se geskiedenis wat aangekla is, waarskynlik 'n unieke professionele en persoonlike vernedering.


Artikel II, afdeling 4

Die laaste afdeling van artikel II, wat die uitvoerende gesag oor die algemeen beskryf, spesifiseer dat die president, vise -president en alle burgerlike amptenare van die Verenigde State uit die amp verwyder sal word as hulle skuldig bevind word in 'n beskuldiging van vervolging, omkopery of ander hoë misdade en Wangedrag. & Rdquo Twee klousules in artikel I lê die rol van die Huis van Verteenwoordigers en die Senaat voor by beskuldigings en in vervolgingsverhore. In die praktyk was beskuldigings deur die Huis skaars, en veroordelings na 'n verhoor deur die Senaat was nog minder algemeen. Drie presidente, een senator, een kabinetsbeampte en vyftien regters is aangekla, en slegs agt regters is skuldig bevind en uit hul amp verwyder.

Hierdie yl geskiedenis het die Kongres relatief min geleenthede gebied om die kaal bene van die grondwetlike teks uit te leef. Die beskuldigingsklousule is in die Grondwet opgeneem om 'n ander kontrole teen die misbruik van regeringsamptenare te bewerkstellig en om die kongres die vermoë te gee om 'n ongeskikte beampte wat andersins die openbare belang kan berokken, uit die mag te verwyder. Dit is nie verbasend nie dat die meeste burgerlike amptenare in die Verenigde State wat deur 'n skandaal beskadig is, verkies het om te bedank eerder as om 'n beskuldiging te verduur. Die Huis en die Senaat het geweier om op te tree op aanklag van beskuldiging teen individue wat toe nie 'n federale amp beklee het nie. Die senaat het vroeg besluit dat lede van die kongres deur hul individuele kamers geskors moet word eerder as om aan 'n beskuldiging verhoor te word. Presidente het vinnig opgetree om problematiese lede van die uitvoerende gesag te verwyder. Prakties was regters en presidente die hoofdoelwitte van ondersoeke na beskuldiging.

Baie van die twispunte rondom die beskuldigingsklousule het gegaan oor die betekenis van & ldquohigh Crimes and Misdemeanors, en 'n frase wat uniek is vir die beskuldigingskonteks. Dit blyk dat die klousule die moontlikheid uitsluit dat die kongres amptenare kan beskuldig en verwyder weens bloot onbevoegdheid of algemene ongeskiktheid vir die amp. Besware is nie 'n oplossing vir regeringsamptenare wat eenvoudig sleg is in hul werk nie. Dit is 'n middel vir misbruik van openbare ampte. Maar die grens tussen algemene ongeskiktheid en misbruik van ampte kan vaag wees.

Die eerste skuldigbevinding van die Senaat in 'n vervolgingsverhoor was van 'n federale regter, John Pickering, wat aangekla is van die uitspraak van beslissings wat teenstrydig was met sy vertroue en plig as regter op die bank & ldquoin 'n toestand van totale dronkenskap en rdquo op 'n manier en skande vir sy eie karakter as 'n regter en vernederend tot eer van die Verenigde State. & rdquo was, en is nou kranksinnig. & rdquo Die regter het nie meer die verstandelike vermoë gehad om hoë misdade te pleeg nie. Terwyl die senaat verkies om nie die vraag in detail te verdiep nie, was dit ongemaklik om oor 'n resolusie te stem dat die regter skuldig was aan hoë misdade en wangedrag. uit die kantoor. Die senaat wou nie sê dat Pickering 'n misdaad gepleeg het nie, maar hy was ook nie bereid om hom op die bank te laat nie.

Alhoewel die Pickering -saak eienaardig en ongemaklik was, het dit probleme opgelewer wat onopgelos bly oor die omvang van die beskuldigingskrag. Kan 'n regeringsamptenaar weens onskuldige foute aangekla en skuldig bevind word, of moet dit slegte bedoelings hê? Is dit voldoende om 'n beskuldiging en skuldigbevinding te regverdig as 'n regeringsamptenaar dade pleeg wat skandelik is en in stryd is met die vertroue en plig van hul amp, of 'n afgradering tot eer van die Verenigde State, of as beskuldiging slegs geregverdig kan word as 'n amptenaar kriminele dade gepleeg het? Sluit misdade en hoë misdade slegs strafregtelike oortredings in waarvoor 'n mens in 'n geregshof vervolg kan word, of kan dit ander vorme van wangedrag insluit? Is sommige oortredings van die wet te triviaal om oorweeg te word as 'n hoë misdaad en 'n beskuldiging? Kan private wandade 'n beskuldiging regverdig, of moet die betrokke optrede verband hou met die optrede van die amp wat 'n individu beklee?

Terwyl hy nog steeds as 'n lid van die Huis van Verteenwoordigers was, het Gerald Ford eenkeer gesê dat oortredings wat onberispelik is, is wat 'n meerderheid van die Huis dit beskou. Die las lê op diegene wat aanklagte van beskuldiging wil aanhangig maak om 'n meerderheid van die lede van die Huis van Verteenwoordigers en twee derdes van die lede van die Senaat te oortuig dat 'n daad so ernstig is dat dit 'n individu uit die amp kan verwyder. Die beskuldigingskrag is 'n instrument wat die meeste lede van die kongres nie wil gebruik as dit vermy kan word nie, maar hulle wou dit ook bewaar as 'n instrument wat buigsaam genoeg is om gebruik te word in enige buitengewone omstandighede wat mag ontstaan.


Stembesonderhede

& ldquoAye & rdquo en & ldquoYea & rdquo beteken dieselfde ding, en so ook & ldquoNo & rdquo en & ldquoNay & rdquo. Die kongres gebruik verskillende woorde in verskillende soorte stemme.

Die VSA.Die Grondwet sê dat die wetsontwerpe besluit moet word oor die wetsontwerpe (artikel I, afdeling 7). Die kongres neem dit letterlik op en gebruik & ldquoyea & rdquo en & ldquonay & rdquo wanneer gestem word oor die finale verloop van wetsontwerpe.

Alle stemme van die Senaat gebruik hierdie woorde. Maar die Huis van Verteenwoordigers gebruik & ldquoAye & rdquo en & ldquoNo & rdquo in ander soorte stemme.

Stem Distrik Partytjie Verteenwoordiger Telling
Ja NC 12 de D Adams, Alma 0.19811893719065882
Ja CA 31 st D Aguilar, Pete 0.26829181219139153
Ja TX 32 e D Allred, Colin 0.34143507207008605
Ja MA 4 de D Auchincloss, Jake 0.2459530536499981
Ja IA 3de D Axne, Cynthia 0.40131088835300954
Ja CA 44 de D Barragán, Nanette 0.10987734432179123
Ja CA 37 de D Bas, Karen 0.1388797530906433
Ja OH 3 e D Beatty, Joyce 0.2466166159740499
Ja CA 7 de D Bera, Ami 0.33609518288501883
Ja VA 8 de D Beyer, Donald 0.20589648175347125
Ja GA 2 e D Biskop, Sanford 0.3490882915167671
Ja OF 3de D Blumenauer, graaf 0.1187973598713721
Ja DE D Stomp Rochester, Lisa 0.24584372607757918
Ja OF 1 st D Bonamici, Suzanne 0.19008440459433742
Ja GA 7 de D Bourdeaux, Carolyn 0.2850622346327828
Ja NY 16 de D Bowman, Jamaal 0.20402853829850526
Ja PA 2 e D Boyle, Brendan 0.2697098544624368
Ja MD 4 de D Brown, Anthony 0.2232165863879255
Ja CA 26 de D Brownley, Julia 0.2605095967933195
Ja MO 1 st D Bush, Cori 0.2015019745437922
Ja IL 17 de D Bustos, Cheri 0.34071571115890054
Ja NC 1 ste D Butterfield, G.K. 0.23613562359263368
Ja CA 24 de D Carbajal, Salud 0.28285356455611504
Ja IN 7 de D Carson, André 0.1079975637092069
Ja PA 8 de D Cartwright, Matt 0.29831727908398153
Ja HI 1 st D Case, Ed 0.2663949145444721
Ja IL 6 de D Casten, Sean 0.21730014816786605
Ja FL 14 de D Castor, Kathy 0.1652237240243685
Ja TX 20 de D Castro, Joaquin 0.22324203004691748
Ja CA 27 de D Chu, Judy 0.128413518106929
Ja RI 1 st D Cicilline, David 0.19609054858308797
Ja MA 5 de D Clark, Katherine 0.18647364786971457
Ja NY 9 de D Clarke, Yvette 0.10540388765144763
Ja MO 5 de D Cleaver, Emanuel 0.21723936602780364
Ja SC 6 de D Clyburn, Jim 0.2544907810274565
Ja TN 9 de D Cohen, Steve 0.16890683929195932
Ja VA 11 de D Connolly, Gerald 0.22218066244574175
Ja TN 5 de D Cooper, Jim 0.2644754693505959
Ja CA 46 de D Correa, Luis 0.3236007494910874
Ja CA 16 de D Costa, Jim 0.37157668787505066
Ja CT 2 e D Courtney, Joe 0.3160155720957333
Ja MN 2 e D Craig, Angie 0.35155471324158843
Ja FL 13 de D Christ, Charlie 0.30521931015148124
Ja CO 6 de D Kraai, Jason 0.29255218366086694
Ja TX 28 de D Cuellar, Henry 0.5277647675322872
Ja CA 29 de D Cárdenas, Tony 0.20956214072956592
Ja KS 3 e D Davids, Sharice 0.2815128381293667
Ja IL 7 de D Davis, Danny 0.1535434314324724
Ja OF 4 de D DeFazio, Peter 0.27022537287365195
Ja CO 1 st D DeGette, Diana 0.21910562656610952
Ja CT 3 de D DeLauro, Rosa 0.21083412344358826
Ja CA 11 de D DeSaulnier, Mark 0.11491829070250058
Ja PA 4 de D Dean, Madeleine 0.20990120617570654
Ja WA 1 st D DelBene, Suzan 0.2749885734984383
Ja NY 19 de D Delgado, Antonio 0.39180018076502415
Ja FL 10 de D Demings, Val 0.2426741378908289
Ja FL 22 e D Deutch, Ted 0.2556075545126818
Ja MI 12 de D Dingell, Debbie 0.2283069509871572
Ja TX 35 de D Doggett, Lloyd 0.22920606956299083
Ja PA 18 de D Doyle, Michael 0.27607096292021926
Ja TX 16 de D Escobar, Veronica 0.19717903315297491
Ja CA 18 de D Eshoo, Anna 0.24171894602980937
Ja NY 13 de D Espaillat, Adriano 0.08910337699230768
Ja PA 3de D Evans, Dwight 0.18313712230258758
Ja TX 7 de D Fletcher, Lizzie 0.3075372344281901
Ja IL 11 de D Foster, Bill 0.28401155217433777
Ja FL 21 st D Frankel, Lois 0.25520702349158086
Ja O 11e D Fudge, Marcia 0.20722292725885097
Ja AZ 7 de D Gallego, Ruben 0.24331807074449724
Ja CA 3 e D Garamendi, John 0.29108632057181794
Ja TX 29 de D Garcia, Sylvia 0.1688063242240262
Ja IL 4 de D García, Chuy 0.05172339813199071
Ja ME 2 e D Goud, Jared 0.38333778841374266
Ja CA 34 de D Gomez, Jimmy 0.15768849496154122
Ja TX 15 de D Gonzalez, Vicente 0.4312960281720761
Ja NJ 5 de D Gottheimer, Josh 0.533383323343284
Ja TX 9 de D Groen, Al 0.164125592552128
Ja AZ 3 e D Grijalva, Raúl 0.09036927991304589
Ja NM 1 st D Haaland, Debra 0.1453484844926019
Ja CA 10 de D Harder, Josh 0.36877448547487407
Ja FL 20 de D Hastings, Alcee 0.14896298156361026
Ja CT 5 de D Hayes, Jahana 0.08044703034699052
Ja NY 26 de D Higgins, Brian 0.2565293309358675
Ja CT 4 de D Himes, Jim 0.2926273433122922
Ja NV 4 de D Horsford, Steven 0.1960578330332
Ja PA 6 de D Houlahan, Chrissy 0.3210815312687065
Ja MD 5 de D Hoyer, Steny 0.2636703453833092
Ja CA 2 e D Huffman, Jared 0.1841181523453704
Ja TX 18 de D Jackson Lee, Sheila 0.12461686833971176
Ja CA 53ste D Jacobs, Sara 0.2459530536499981
Ja WA 7 de D Jayapal, Pramila 0.06467065150032011
Ja NY 8 de D Jeffries, Hakeem 0.1978699078906313
Ja TX 30 de D Johnson, Eddie 0.15469687213939662
Ja GA 4 de D Johnson, Hank 0.15396317248334673
Ja NY 17 de D Jones, Mondaire 0.1607669596128085
Ja HI 2 e D Kahele, Kaialiʻi 0.2459530536499981
Ja O 9de D Kaptur, Marcy 0.26722030286190085
Ja MA 9 de D Keating, William 0.2854663928865167
Ja IL 2 e D Kelly, Robin 0.22241245928219702
Ja CA 17 de D Khanna, Ro 0.16015716094032698
Ja MI 5 de D Kildee, Daniel 0.25766943632105055
Ja WA 6 de D Kilmer, Derek 0.36869420811909054
Ja NJ 3 e D Kim, Andy 0.34186599042454985
Ja WI 3de D Vriendelik, Ron 0.4756064358539101
Ja AZ 2 e D Kirkpatrick, Ann 0.2770257621014274
Ja IL 8 de D Krishnamoorthi, Raja 0.3028475594642324
Ja NH 2 e D Kuster, Ann 0.3657095311881219
Ja PA 17 de D Lam, Conor 0.3624141222008058
Ja RI 2 e D Langevin, Jim 0.24947041863839495
Ja WA 2 e D Larsen, Rick 0.24236448554939266
Ja CT 1 st D Larson, John 0.2637310500588691
Ja MI 14 de D Lawrence, Brenda 0.17981622767689565
Ja FL 5 de D Lawson, Al 0.2706846662351268
Ja CA 13 de D Lee, Barbara 0.0
Ja NV 3 e D Lee, Susie 0.3293665430342645
Ja NM 3 e D Leger Fernandez, Teresa 0.2522470618008649
Ja MI 9 de D Levin, Andy 0.1620095523023593
Ja CA 49 de D Levin, Mike 0.22666847593330527
Ja CA 33 rd D Lieu, Ted 0.21744227575289968
Ja CA 19 de D Lofgren, Zoe 0.2705232488978301
Ja CA 47 de D Lowenthal, Alan 0.1254923279090755
Ja VA 2 e D Luria, Elaine 0.3453553309888563
Ja MA 8 de D Lynch, Stephen 0.20629256459997813
Ja NJ 7 de D Malinowski, Tom 0.2748289346466618
Ja NY 12 de D Maloney, Carolyn 0.146528443146077
Ja NY 18 de D Maloney, Sean 0.26602265022407523
Ja NC 6 de D Manning, Kathy 0.2459530536499981
Ja CA 6 de D Matsui, Doris 0.21916208184701313
Ja GA 6 de D McBath, Lucy 0.29928288486856314
Ja MN 4 de D McCollum, Betty 0.20063860873053277
Ja VA 4 de D McEachin, Donald 0.19871034680021174
Ja MA 2 e D McGovern, Jim 0.15165534305055406
Ja CA 9 de D McNerney, Jerry 0.20256178087560822
Ja NY 5 de D Meeks, Gregory 0.17382859979527643
Ja NY 6 de D Meng, Genade 0.17494366729345345
Ja MD 7 de D Mfume, Kweisi 0.2459530536499981
Ja WI 4 de D Moore, Gwen 0.12465699048930429
Ja NY 25 de D Morelle, Joseph 0.22583968163786386
Ja MA 6 de D Moulton, Seth 0.32093062858889654
Ja IN 1 ste D Mrvan, Frank 0.2459530536499981
Ja FL 7 de D Murphy, Stephanie 0.4051698005676275
Ja NY 10 de D Nadler, Jerrold 0.09245366291125956
Ja CA 32 e D Napolitano, Genade 0.16544947317034378
Ja MA 1 st D Neal, Richard 0.28123343414144536
Ja CO 2 e D Negus, Joe 0.23877317181360713
Ja IL 3de D Newman, Marie 0.2459530536499981
Ja NJ 1 st D Norcross, Donald 0.3068192597421801
Ja NY 14 de D Ocasio-Cortez, Alexandrië 0.10476719831918666
Ja MN 5 de D Omar, Ilhan 0.08884331353966021
Ja AZ 1 st D O'Halleran, Tom 0.44879076232315696
Ja NJ 6 de D Pallone, Frank 0.2077853260386879
Ja CA 20 de D Panetta, Jimmy 0.2894712622524569
Ja NH 1 st D Pappas, Chris 0.3285589601241621
Ja NJ 9 de D Pascrell, Bill 0.2744577030676946
Ja NJ 10 de D Payne, Donald 0.17402008307531225
Ja CA 12 de D Pelosi, Nancy 0.28812247783202943
Ja CO 7 de D Perlmutter, red 0.32868174286695095
Ja CA 52 e D Peters, Scott 0.35541373339695226
Ja MN 3 e D Phillips, Dean 0.4227878529705643
Ja ME 1 ste D Pingree, Chellie 0.2511814601367076
Ja WI 2 e D Pocan, Mark 0.16008589798112002
Ja CA 45 de D Porter, Katie 0.19287137775353214
Ja MA 7 de D Pressley, Ayanna 0.056135631476120336
Ja NC 4 de D Prys, David 0.23869405935766505
Ja IL 5 de D Quigley, Mike 0.21625796592501445
Ja MD 8 de D Raskin, Jamie 0.12282024890560463
Ja NY 4 de D Rice, Kathleen 0.3545470829599452
Ja LA 2 e D Richmond, Cedric 0.23289177436393826
Ja NC 2 e D Ross, Deborah 0.26706780506314026
Ja CA 40 ste D Roybal-Allard, Lucille 0.1538672414507219
Ja CA 36 de D Ruiz, Raul 0.32536560186262076
Ja MD 2 e D Ruppersberger, A. Nederlands 0.35320091383544056
Ja IL 1 st D Haastig, Bobby 0.20226324240670315
Ja O 13de D Ryan, Tim 0.32786447813837205
Ja MD 3 e D Sarbanes, John 0.2044683117139755
Ja PA 5 de D Scanlon, Mary 0.14471497319682552
Ja IL 9 de D Schakowsky, Jan 0.06429206395462543
Ja CA 28 de D Schiff, Adam 0.2183224155274429
Ja IL 10 de D Schneider, Brad 0.33369848071492303
Ja OF 5 de D Schrader, Kurt 0.4085521917340097
Ja WA 8 de D Schrier, Kim 0.2898521706564001
Ja GA 13 de D Scott, David 0.2927442885308731
Ja VA 3de D Scott, Bobby 0.17695472909558266
Ja AL 7 de D Sewell, Terri 0.27927341594848
Ja CA 30 de D Sherman, Brad 0.30374698819604234
Ja NJ 11 de D Sherrill, Mikie 0.2895752436012185
Ja NJ 8 de D Sires, Albio 0.22089650968426228
Ja MI 8 de D Slotkin, Elissa 0.34470128752117324
Ja WA 9 de D Smith, Adam 0.14115781356071885
Ja FL 9 de D Soto, Darren 0.2359730229913548
Ja VA 7 de D Spanberger, Abigail 0.4282223948217463
Ja CA 14 de D Speier, Jackie 0.19312173428884968
Ja AZ 9 de D Stanton, Greg 0.3407085189936883
Ja MI 11 de D Stevens, Haley 0.26887359384063886
Ja WA 10 de D Strickland, Marilyn 0.2459530536499981
Ja NY 3 e D Suozzi, Thomas 0.2980771405840879
Ja CA 15 de D Swalwell, Eric 0.2666024560629873
Ja CA 38 de D Sánchez, Linda 0.19752135027928286
Ja CA 41 st D Takano, Mark 0.15315507713608031
Ja MS 2 e D Thompson, Bennie 0.1624244004777295
Ja CA 5 de D Thompson, Mike 0.2816991184627223
Ja NV 1 ste D Titus, Dina 0.24206663023975483
Ja MI 13 de D Tlaib, Rashida 0.07132901242519815
Ja NY 20 de D Tonko, Paul 0.23826490129546773
Ja CA 35 de D Torres, Norma 0.24063203952373577
Ja NY 15 de D Torres, Ritchie 0.202083834841333
Ja MA 3de D Trahan, Lori 0.21303188148301913
Ja MD 6 de D Trone, David 0.26224791016380977
Ja IL 14 de D Underwood, Lauren 0.24989794684759856
Ja CA 51 st D Vargas, Juan 0.20696041581976912
Ja TX 33 rd D Veasey, Marc 0.2730769232312155
Ja TX 34 de D Vela, Filemon 0.31701158996001016
Ja NY 7 de D Velázquez, Nydia 0.12810633280328496
Ja FL 23ste D Wasserman Schultz, Debbie 0.21050436296261804
Ja CA 43 e D Waters, Maxine 0.16469815266309473
Ja NJ 12 de D Watson Coleman, Bonnie 0.09159349087284775
Ja VT D Welch, Peter 0.23769620076491665
Ja VA 10 de D Wexton, Jennifer 0.2510518217129467
Ja PA 7 de D Wild, Susan 0.2448368135352007
Ja GA 5 de D Williams, Nikema 0.21129152840044696
Ja FL 24 de D Wilson, Frederica 0.1179726504604999
Ja KY 3 e D Yarmuth, John 0.23496374289683833
Ja WY R Cheney, Liz 0.6353199637689013
Ja O 16de R Gonzalez, Anthony 0.5741556398924551
Ja WA 3de R Herrera Beutler, Jaime 0.5309969133839934
Ja NY 24 de R Katko, John 0.5409096083708025
Ja IL 16 de R Kinzinger, Adam 0.5929818446458077
Ja MI 3 e R Meijer, Peter 0.41622494195044263
Ja WA 4 de R Newhouse, Dan 0.7156299133203955
Ja SC 7 de R Rys, Tom 0.6628121854516491
Ja MI 6 de R Upton, Fred 0.5149719807194753
Ja CA 21 st R Valadao, David 0.557137758463282
Nee AL 4 de R Aderholt, Robert 0.6507892916839001
Nee GA 12 de R Allen, Rick 0.8662126003033708
Nee NV 2 e R Amodei, Mark 0.5719080205010912
Nee ND R Armstrong, Kelly 0.5698130541504869
Nee TX 19 de R Arrington, Jodey 0.6945556656952924
Nee TX 36 de R Babin, Brian 0.9143460005647571
Nee NE 2 e R Spek, Don 0.7417030399767944
Nee IN 4 de R Baird, James 0.6826386252815707
Nee O 12de R Balderson, Troy 0.6761636929230597
Nee IN 3 e R Banks, Jim 0.8383756371095115
Nee KY 6 de R Barr, Andy 0.7050808611204846
Nee OF 2 e R Bentz, Cliff 0.8662126003033708
Nee MI 1 st R Bergman, Jack 0.627052163859812
Nee OK 5 de R Bice, Stephanie 0.8662126003033708
Nee AZ 5 de R Biggs, Andy 0.7996081411137624
Nee FL 12 de R Bilirakis, Gus 0.7232381255484374
Nee NC 9 de R Biskop, Dan 0.6367779865896112
Nee CO 3 e R Boebert, Lauren 0.49967766847787326
Nee IL 12 de R Bost, Mike 0.6960464686556688
Nee TX 8 de R Brady, Kevin 0.5568722519473318
Nee AL 5 de R Brooks, Mo 0.7213717790181138
Nee FL 16 de R Buchanan, Vern 0.5014274592549918
Nee CO 4 de R Buck, Ken 0.6633195581367733
Nee IN 8 de R Bucshon, Larry 0.682005692328279
Nee NC 13 de R Budd, Ted 0.9017461969224978
Nee TN 2 e R Burchett, Tim 0.583316645019722
Nee TX 26 de R Burgess, Michael 0.6773434446548777
Nee CA 42 e R Calvert, Ken 0.6575696414545841
Nee FL 3de R Cammack, Kat 0.47888003509008154
Nee AL 1 st R Carl, Jerry 0.8662126003033708
Nee GA 1 st R Carter, Earl 0.710553841181427
Nee TX 31 st R Carter, John 0.559428794022998
Nee NC 11 de R Cawthorn, David 0.8662126003033708
Nee OH 1 st R Chabot, Steve 0.741044840358745
Nee VA 6 de R Cline, Ben 0.631083637174681
Nee TX 27 de R Cloud, Michael 0.6395323461918296
Nee GA 9 de R Clyde, Andrew 0.4338865712414397
Nee OK 4de R Cole, Tom 0.7262606754513369
Nee KY 1 st R Kom, James 0.6599383976180205
Nee AR 1 st R Crawford, Eric 0.7552312405408121
Nee TX 2 e R Crenshaw, Dan 0.6528056104718692
Nee UT 3e R Curtis, John 0.6074957344491821
Nee O 8ste R Davidson, Warren 0.6558187777136062
Nee IL 13 de R Davis, Rodney 0.6562137261588121
Nee TN 4 de R DesJarlais, Scott 0.7456735269109871
Nee FL 25 de R Diaz-Balart, Mario 0.5694441371365385
Nee FL 19 de R Donalds, Byron 0.40266269047335984
Nee SC 3 e R Duncan, Jeff 0.8758195885440143
Nee FL 2 e R Dunn, Neal 0.7202014153651286
Nee MN 6 de R Emmer, Tom 0.7606302234040115
Nee KS 4 de R Estes, Ron 0.6433229768808267
Nee TX 4 de R Fallon, Pat 0.8662126003033708
Nee IA 4de R Feenstra, Randy 0.4818487294720769
Nee GA 3de R Ferguson, Drew 0.6570804823167344
Nee MN 7 de R Fischbach, Michelle 0.46423161218274606
Nee WI 5 de R Fitzgerald, Scott 0.8662126003033708
Nee PA 1 st R Fitzpatrick, Brian 0.6150777050771549
Nee TN 3de R Fleischmann, Chuck 0.8662126003033708
Nee NE 1 st R Fortenberry, Jeff 0.6049961242981524
Nee NC 5 de R Foxx, Virginia 0.5578024093293749
Nee FL 15 de R Franklin, Scott 0.8662126003033708
Nee ID 1 ste R Fulcher, Russ 0.5987336817593535
Nee FL 1 st R Gaetz, Matt 0.840860604072318
Nee WI 8 de R Gallagher, Mike 0.7048994680444134
Nee NY 2 e R Garbarino, Andrew 0.8662126003033708
Nee CA 25 de R Garcia, Mike 0.44044645471520416
Nee O 7de R Gibbs, Bob 0.8407917863682044
Nee FL 26 de R Gimenez, Carlos 0.42351334980186206
Nee TX 1 st R Gohmert, Louie 0.7887137905377881
Nee TX 23ste R Gonzales, Tony 0.8662126003033708
Nee VA 5 de R Goed, Bob 0.5359222799529716
Nee TX 5 de R Gooden, Lance 0.6777854500096505
Nee AZ 4 de R Gosar, Paul 0.886320169308346
Nee LA 6 de R Grafte, Garret 0.5669372045253873
Nee MO 6 de R Grafte, Sam 0.5697128722582091
Nee TN 7 de R Groen, Mark 0.6039589232665182
Nee GA 14 de R Greene, Marjorie 0.4532717906486504
Nee VA 9 de R Griffith, Morgan 0.6016875408719318
Nee WI 6 de R Grothman, Glenn 0.8295901801426934
Nee MS 3de R Gaste, Michael 0.6438240822750401
Nee KY 2 e R Guthrie, Brett 0.6483454251045558
Nee MN 1 st R Hagedorn, Jim 0.6519322312896396
Nee TN 1 st R Harshbarger, Diana 0.48490405976714174
Nee MO 4 de R Hartzler, Vicky 0.8370359423271361
Nee OK 1 st R Hern, Kevin 0.6802055329413259
Nee NM 2 e R Herrell, Yvette 0.5881732307488563
Nee GA 10 de R Hice, Jody 0.8760074034832707
Nee LA 3de R Higgins, Clay 0.6553572179704149
Nee AR 2 e R Hill, Frans 0.6358614953745291
Nee IA 1 st R Hinson, Ashley 0.5131043751862308
Nee IN 9 de R Hollingsworth, Trey 0.5068808753537032
Nee NC 8 de R Hudson, Richard 0.733196187150858
Nee MI 2 e R Huizenga, Bill 0.675936595775309
Nee CA 50 ste R Issa, Darrell 0.48443266239525373
Nee TX 13 de R Jackson, Ronny 0.5868341111838984
Nee NY 27 de R Jacobs, Chris 0.47552433795784044
Nee O 6de R Johnson, Bill 0.7454998859784082
Nee SD R Johnson, Dusty 0.5680159846812822
Nee LA 4 de R Johnson, Mike 0.726819982969011
Nee O 4de R Jordaan, Jim 0.619215249264509
Nee O 14de R Joyce, David 0.6304554751040446
Nee PA 13 de R Joyce, John 0.8662126003033708
Nee PA 12 de R Keller, Fred 0.6746718235806202
Nee PA 16 de R Kelly, Mike 0.7333813921224133
Nee MS 1 st R Kelly, Trent 0.7500246949908017
Nee CA 39 de R Kim, Jong 0.40086319811581794
Nee TN 8 de R Kustoff, David 0.6620818220993405
Nee IL 18 de R LaHood, Darin 0.6598449827749615
Nee CA 1 st R LaMalfa, Doug 0.8679041699991579
Nee KS 2 e R LaTurner, Jake 0.8662126003033708
Nee CO 5 de R Lamborn, Doug 0.7900132659198319
Nee O 5de R Latta, Robert 0.7619243324565458
Nee AZ 8 de R Lesko, Debbie 0.8468605966561695
Nee MO 7 de R Lank, Billy 0.6789672136948857
Nee GA 11 de R Loudermilk, Barry 0.7061774507960038
Nee OK 3de R Lucas, Frank 0.5843024151173652
Nee MO 3de R Luetkemeyer, Blaine 0.7090825052274843
Nee SC 1 ste R Mace, Nancy 0.8662126003033708
Nee NY 11 de R Malliotakis, Nicole 0.42943773933811746
Nee KS 1 st R Mann, Tracey 0.5261547656597835
Nee KY 4 de R Massie, Thomas 0.5080273908959216
Nee FL 18 de R Mast, Brian 0.6810847117596049
Nee CA 23ste R McCarthy, Kevin 0.41166625119795164
Nee TX 10 de R McCaul, Michael 0.6109570549372029
Nee MI 10 de R McClain, Lisa 0.4856720604454325
Nee CA 4 de R McClintock, Tom 0.6841537863562431
Nee NC 10 de R McHenry, Patrick 0.5079351764565189
Nee WV 1 st R McKinley, David 0.7123335103408338
Nee PA 9 de R Meuser, Daniel 0.6271061845538601
Nee WV 3 e R Miller, Carol 0.5715889569988077
Nee IL 15 de R Miller, Mary 0.4781243191423068
Nee IA 2de R Miller-Meeks, Mariannette 0.445708099589308
Nee MI 4 de R Moolenaar, John 0.6555925936866294
Nee WV 2 e R Mooney, Alexander 0.8722525679209001
Nee AL 2 e R Moore, Barry 0.8662126003033708
Nee UT 1 st R Moore, Blake 0.8662126003033708
Nee OK 2de R Mullin, Markwayne 0.6721694127748847
Nee TX 22 e R Nehls, Troy 0.8662126003033708
Nee SC 5 de R Norman, Ralph 1.0
Nee CA 22 e R Nunes, Devin 0.4596832890831103
Nee CA 8 de R Obernolte, Jay 0.4138498309809208
Nee UT 4 de R Owens, Burgess 0.45950967627232653
Nee MS 4 de R Palazzo, Steven 0.6972067272966328
Nee AL 6 de R Palmer, Gary 0.6146566562483412
Nee IN 6 de R Pence, Greg 0.5397364478354741
Nee PA 10 de R Perry, Scott 0.8333360809643873
Nee TX 11 de R Pfluger, Augustus 0.46504239593950936
Nee FL 8 de R Posey, Bill 0.8360482027854936
Nee NY 23ste R Riet, Tom 0.5134933790991318
Nee PA 14 de R Reschenthaler, Guy 0.6919094876185904
Nee WA 5 de R Rodgers, Cathy 0.6603606784825787
Nee KY 5 de R Rogers, Hal 0.8662126003033708
Nee AL 3de R Rogers, Mike 0.6196751165445781
Nee TN 6 de R Rose, John 0.5584202263096405
Nee MT R Rosendale, Matthew 0.48195170932193965
Nee NC 7 de R Rouzer, David 0.8017824875504985
Nee TX 21 st R Roy, Chip 0.6221115417203281
Nee FL 4 de R Rutherford, John 0.7482344357293759
Nee FL 27 de R Salazar, Maria 0.4050922929610163
Nee LA 1 ste R Skaal, Steve 0.548017813735097
Nee AZ 6 de R Schweikert, David 0.6725798706124553
Nee GA 8 de R Scott, Austin 0.6888959869567437
Nee TX 17 de R Sessies, Pete 0.6781355185621551
Nee ID 2 e R Simpson, Mike 0.5089177201978973
Nee NE 3 e R Smith, Adrian 0.6251981360861892
Nee NJ 4 de R Smith, Chris 0.5423687692427951
Nee MO 8 de R Smith, Jason 0.7032790849092192
Nee PA 11 de R Smucker, Lloyd 0.6489788334397769
Nee IN 5 de R Spartz, Victoria 0.8662126003033708
Nee MN 8 de R Stauber, Pete 0.6103342015463858
Nee CA 48 de R Steel, Michelle 0.4065810047199774
Nee NY 21 st R Stefanik, Elise 0.7335792951499216
Nee WI 1 st R Steil, Bryan 0.5288997908033987
Nee FL 17 de R Steube, Gregory 0.8318519763950785
Nee UT 2 e R Stewart, Chris 0.6945304301751595
Nee O 15de R Stivers, Steve 0.6955151930742925
Nee TX 3de R Taylor, Van 0.5484564603966652
Nee PA 15 de R Thompson, Glenn 0.7000211251487869
Nee WI 7 de R Tiffany, Thomas 0.8662126003033708
Nee SC 4 de R Timmons, William 0.8662126003033708
Nee O 10de R Turner, Michael 0.640408987599875
Nee NJ 2 e R Van Drew, Jefferson 0.579433772203863
Nee TX 24 de R Van Duyne, Beth 0.8662126003033708
Nee MO 2 e R Wagner, Ann 0.7384801021608942
Nee MI 7 de R Walberg, Tim 0.6563673847354595
Nee IN 2 e R Walorski, Jackie 0.708545502577325
Nee FL 6 de R Waltz, Michael 0.6536659473455874
Nee TX 14 de R Weber, Randy 0.9336321825052216
Nee OH 2 e R Wenstrup, Brad 0.7118851882900127
Nee AR 4 de R Westerman, Bruce 0.7269619861149781
Nee TX 25 de R Williams, Roger 0.7361533049972442
Nee SC 2 e R Wilson, Joe 0.7361997933188713
Nee VA 1 st R Wittman, Robert 0.7024096811679738
Nee AR 3de R Womack, Steve 0.6308926107410123
Nee TX 6 de R Wright, Ron 0.6888382597396406
Nee AK R Jong, Don 0.5993622401407402
Nee NY 1 st R Zeldin, Lee 0.6033954129379381
Geen stem nie TX 12 de R Granger, Kay 0.5027031185648231
Geen stem nie MD 1 st R Harris, Andy 0.763412243508958
Geen stem nie NC 3 e R Murphy, Gregory 0.6048670533568058
Geen stem nie FL 11 de R Webster, Daniel 0.6385139518072699

Statisties noemenswaardige stemme

Statisties noemenswaardige stemme is die stemme wat die mees verrassende of die minste voorspelbare is, gegewe die manier waarop ander lede van elke kiesersparty gestem het en ander faktore.

Alle stemme


Federale beskuldiging: 'n proseduregeskiedenis

Die kwessie van beskuldiging - met betrekking tot lede van die uitvoerende en geregtelike tak - is van toenemende belang vir die Amerikaanse publiek en die Amerikaanse kongres. Ongelukkig bly 'n groot deel van die geskiedenis van federale beskuldigings steeds geheimsinnig.

Dit is waar dat oor die jare heen verskeie sekondêre bronne as 'n samestelling van alle federale beskuldigingsaktiwiteite deur hul publikasiedata beskou is. Dit spreek vanself dat hierdie bronne vinnig verouderd raak. Wat nie so algemeen bekend is nie, is dat baie van hierdie bronne aan drie bykomende probleme ly. Eerstens bevat verskeie van hulle nie primêre bronverwysings nie, of bevat dit slegs enkele gedeeltes van die beskuldigings wat hulle noem. Tweedens is verskeie van die primêre bronverwysings verkeerd. Derdens is sommige nie werklik uitputtend vir die tydperke wat hulle dek nie.

Die National Legal Foundation wil hierdie probleme regstel. Die proses is egter deurlopend. Natuurlik sal nuwe beskuldigings en ondersoeke na beskuldiging bygevoeg moet word. Daarbenewens kan daar nog meer besluite oor ondersoeke en ondersoeke wees wat ons nog nie gevind het nie. In 'n paar gevalle het ons nog nie sekondêre bronne geverifieer nie en#8217 hoofbronaanhalings. Verder is dit moontlik dat foute in ons primêre bronverwysings ingesluip het, net soos in die samestellings van ander navorsers.

Daarom, hierdie Agtergrond briefing sal periodiek weer uitgereik word. Ons versoek dat enigiemand wat weet van resolusies of ondersoeke oor beskuldiging wat nie hierin genoem word nie Briefing en enigiemand wat foute vind, kontak ons ​​met hierdie inligting. Elke weergawe hiervan Briefing sal gedateer word en na ontvangs van die nuutste weergawe, moet alle vorige uitgawes weggegooi word om verwarring te voorkom.

Hierdie Briefing bevat geen inligting oor gedenktekens of petisies wat ondersoek instel na beskuldiging of beskuldiging nie, tensy dit tot verdere optrede gelei het. Gedenktekens en petisies is van 'n ander aard as die inligting wat ons opspoor. Byvoorbeeld, net binne die afgelope maande het die kongres ongeveer 27 000 versoekskrifte ontvang waarin die distriksregter John Nixon aangekla word en ongeveer 36 000 versoekskrifte waarin die regter Stewart Dalzell aangekla word.

Die amptenare wat hieronder gelys is, het besluite oor beskuldiging teen hulle aangebied in die Huis van Verteenwoordigers. Die prosesgeskiedenis en die finale beskikking van die resolusie word ook verskaf. Aanhalings is vir die amptelike rekord van debatte in die kongres, behalwe in die gevalle waarin ons steeds inligting in sekondêre bronne probeer verifieer of waarin ons na ander amptelike regeringsdokumente verwys. Die vier amptelike publikasies wat die volledige debatte van die kongres bevat, is gewoonlik baie meer nuttig as die Tydskrifte van die Senaat en die Huis van Verteenwoordigers. Hierdie publikasies is: Annale van die Kongres (1789-1824) Debatregister (1824-1837) Congressional Globe (1833-1873) en Die kongresrekord (1873-hede).

Pogings tot beskuldiging teen amptenare van wetgewende tak

William Blount, senator

Op 3 Julie 1797 stuur president John Adams 'n vertroulike mededeling aan die Huis waarin die beweerde wangedrag deur senator Blount uiteengesit word. 'N Geselekteerde komitee van vyf lede is aangestel om die materiaal wat deur president Adams aangebied is, te ondersoek en sy aanbevelings aan die huis te rapporteer. 7 Annale van Cong. 440-41 (1797).

Die geselekteerde komitee het aanbeveel dat senator Blount beskuldig word en op 6 Julie 1797 word 'n resolusie ingestel om die senator te beskuldig. Id. op 448. Die resolusie is op 7 Julie 1797 aangeneem, en die volgende dag is 'n geselekteerde komitee aangestel om senator Blount te ondersoek en artikels van beskuldiging op te stel. Id. by 459, 463-64. Op 8 Julie 1797 het die senaat gestem om senator Blount te verdryf. Id. op 465.

Op 4 Desember 1797 het die Gekose Komitee die bevindings van sy ondersoek aan die Huis gerapporteer. 7 Annale van Cong. 672 (1797). Op 25 Januarie 1798 het die Gekose Komitee vyf artikels van beskuldiging teen die voormalige senator ingedien. Id. op 919. Die artikels is gedebatteer en op 29 Januarie 1798 ooreengekom. Id. op 947, 957. Bestuurders om die beskuldiging te vervolg, is op 30 en 31 Januarie 1798 aangestel. Id. op 953, 957. Die artikels van beskuldiging is daarna op 7 Februarie 1798 na die Senaat verwys. Id. op 969.

Op 26 Desember 1798 het die verdediger van Blount ’ aangevoer dat die voormalige senator nie aangekla kan word nie omdat lede van die wetgewende tak nie burgerlike beamptes is in die betekenis van die beskuldigingsklousule nie en daarom nie onderhewig is aan beskuldiging nie. Voorts het Blount nie meer sy amp beklee nie. 9 Annale van Cong. 2490 (1798). Op 14 Januarie 1799, op grond van die argument van die verdediger, het die Senaat Blount vrygespreek. Id. op 2648.

Die kongres het nooit weer 'n proses van beskuldiging teen enige lid van die Wetgewende Tak begin nie.

Pogings tot beskuldiging teen amptenare van die uitvoerende tak

John Tyler, president

Op 10 Januarie 1842 het mnr. Botts 'n resolusiebesluit teen president Tyler ingedien. Die Huis het geweier om die resolusie aan te neem of dit na 'n geselekteerde komitee te verwys vir ondersoek. Cong. Globe, 27th Cong., 3rd Sess. 144-46 (1842).

Andrew Johnson, president

Op 7 Januarie 1867 het mnr. Loan 'n beskuldigingsbesluit teen president Johnson aangebied. Die resolusie is na die Gesamentlike Komitee vir Heropbou verwys. Cong. Globe, 39th Cong., 2nd Sess. 319 (1867). Op dieselfde dag is twee ander besluite aangebied. Mnr. Kelso het 'n beskuldigingsbesluit aangebied. Die besluit oor die besluit is nie in die oggendonderneming afgehandel nie, dus is die oorweging uitgestel. Id. op 320. Toe bied mnr Ashley die derde resolusie van die dag aan. Hierdie een het 'n beroep op die regterlike komitee gedoen om die aanklagte teen president Johnson te ondersoek. Hierdie besluit is aangeneem. Id. op 320-21.

Die besluit van mnr. Kelso om beskuldiging is op 14 en 28 Januarie 1867 deur die Huis heroorweeg voordat dit op 4 Februarie 1867 na die Regterlike Komitee verwys is vir verdere ondersoek. Id. op 443, 806-08, 991. Op 2 Maart 1867 het die Regterlike Komitee die Huis meegedeel dat hy nie die ondersoek sou kon voltooi nie, maar beveel aan dat die ondersoek voortgaan in die volgende kongres. Id. by 1754-55.

Op 7 Maart 1867 het mnr Ashley 'n besluit ingedien om die regterlike komitee te laat hervat met die ondersoek van president Johnson. Cong. Globe, 40th Cong., 1st Sess. 18 (1867). Die besluit is deur die Huis aanvaar. Id.op 25. Die regterlike komitee het op 25 November 1867 sy verslag voorgelê waarin hy die beskuldiging van die president aanbeveel. Id. op 791. Minderheidsverslae is ook ingedien en 'n resolusie is ingestel om die regterlike komitee van verdere oorweging van die aangeleentheid ontslaan. Id. op 792. Die komitee se aanbeveling is op 7 Desember 1867 gedebatteer, maar die Huis het besluit om nie 'n beskuldiging te maak nie. Cong. Globe, 40th Cong., 2nd Sess. 68 (1867).

Op 21 Februarie 1868 begin mnr. Covode weer met die hele proses deur 'n ander beskuldigingbesluit teen die president in te stel. Hierdie besluit is na die Komitee vir Heropbou verwys. Id. by 1329-30. Die Komitee vir Heropbou het op 22 Februarie 1868 sy verslag met die oog op beskuldiging aan die Huis voorgelê. Id. om 1336. Debat oor die aangeleentheid is afgehandel toe die Huis die beskuldigingbesluit op 24 Februarie 1868 aanvaar het. Id. by 1336-69, 1382-1400. 'N Spesiale komitee is daarna aangestel om die artikels van beskuldiging op te stel. Id. op 1402.

Tien artikels is op 29 Februarie 1868 deur die Spesiale Komitee aangemeld en nege is op 2 Maart 1868 deur die Huis aangeneem. Id. by 1542-43, 1616-18. Twee bykomende artikels, wat die totaal op elf te staan ​​bring, is op 3 Maart 1868 deur die Huis aangeneem. Id. by 1638-42. Die senaat het op 5 Maart 1868 met die beskuldiging begin. Id. om 1671. Op 26 Mei 1868 het die Senaat gestem om president Johnson vry te spreek oor artikels elf, twee en drie. Die senaat verdaag daarna sin die. Geen verdere stappe is ooit gedoen oor die oorblywende artikels nie. Cong. Globe, 40th Cong., 2nd Sess. aanvulling, 412-415 (1868).

Henry A. Smythe, versamelaar, Port of New York

Op 22 Maart 1867 is drie resolusies ingestel waarin verskillende tipes optrede teen Henry Smythe gevra word. Mnr. Hulburd het 'n resolusie ingedien waarin die president versoek word om Smythe uit sy amp te verwyder. Cong. Globe, 40th Cong., 1st Sess. 282 (1867). Mnr. Stevens het 'n beskuldigingbesluit teen Smythe aangebied en 'n beroep op die komitee oor openbare uitgawes gedoen om artikels van beskuldiging op te stel. Id. Uiteindelik het mnr. Shellaberger 'n resolusie ingedien waarin die komitee oor openbare uitgawes versoek word om die gedrag van Smythe te ondersoek. Id. op 284.

Op 23 Maart 1867 hervat die Huis die debat oor hierdie drie besluite. Uiteindelik is 'n ander resolusie aangeneem, wat nie die beskuldiging van Smythe vereis nie, maar eerder die onmiddellike afdanking deur die president. 'N Afskrif van die resolusie is aan die president gestuur. Id. op 289-90.

William E. West, Amerikaanse konsul in Dublin

Op 2 Desember 1867 het mnr. Robinson 'n besluit ingedien om William West te ondersoek. Cong. Globe, 40th Cong., 2nd Sess. 3 (1867). Die resolusie is gedebatteer en daarna na die komitee vir buitelandse betrekkinge verwys. Id. op 3-8.

Geen primêre of sekondêre bronne is gevind oor die beskikking van hierdie resolusie nie. Vermoedelik het dit in die komitee gesterf.

Schuyler Colfax, vise -president

Ondervoorsitter Colfax se naam verskyn tydens getuienisgetuienis in 'n huisondersoek van aanklagte van omkopery deur lede van die Huis van Verteenwoordigers te beïnvloed. ” Onder hierdie wolk van agterdog het mnr. Wood op 20 Februarie 1873 'n besluit om die gedrag van die vise -president te ondersoek. Cong. Globe, 42ste Kong., 3de Sess. 1544 (1873). Die huis het egter geweier om die besluit van mnr. Wood te oorweeg. Daarna het Tyner 'n tweede resolusie ingedien waarin 'n algemene ondersoek na die getuienis gedoen word om te sien of die optrede van 'n amptenaar van die Verenigde State beskuldiging regverdig. Hierdie besluit is aangeneem en na die Regterlike Komitee verwys. Id. om 1545.

Geen primêre of sekondêre bronne is gevind oor die beskikking van hierdie resolusie nie. Vermoedelik het dit in die komitee gesterf.

William Belknap, minister van oorlog

Op 14 Januarie 1876 het mnr. Morrison 'n resolusie ingedien waarin 'n beroep op die komitee oor uitgawes gedoen word om die aktiwiteite van verskeie departemente, waaronder die oorlogsafdeling, te ondersoek. Die resolusie is aangeneem. 4 Cong. Rek. 414 (1876). Op 2 Maart 1876 het die komitee oor uitgawes 'n verslag aan die huis voorgelê waarin die beskuldiging van sekretaris Belknap aanbeveel word. Die komiteeverslag bevat 'n resolusie van beskuldiging. Id. teen 1426.

Op dieselfde dag, 2 Maart 1876, bedank sekretaris Belknap uit sy amp en sy bedanking word deur die president aanvaar. Id. om 1429. Die huis het sy pogings tot beskuldiging voortgesit deur die regterlike komitee aan te stel om artikels van beskuldiging op te stel. Op 8 Maart 1876 is 'n resolusie van die Regterlike Komitee ingestel waarin die gesag versoek word om meer getuienis teen die voormalige Sekretaris in te samel. Id. in 1564. Die resolusie is aangeneem. Id. op 1566. Op 3 April 1876 het die Regterlike Komitee vyf artikels van beskuldiging teruggegee wat daarna deur die Huis goedgekeur is. Id. by 2159, 2161.

Op 5 April 1876 het die Senaat begin met die ondersoek na die beskuldigingsartikels. Id. om 2215. Die beskuldiging -verhoor is op 1 Augustus 1876 afgehandel toe die Senaat besluit het om die voormalige sekretaris vry te spreek oor al vyf artikels. 4 Cong. Rek. app. 342-57 (1876).

H. Snowden Marshall, Amerikaanse distriksprokureur, Suidelike distrik van New York

Op 14 Desember 1915 het mnr. Buchanan aanklagte van beskuldiging teen Marshall aangebied. Die aanklagte is na die regterlike komitee verwys. 53 Cong. Rek. 240 (1915). Op 11 Januarie 1916, nadat geen stappe gedoen is nie, het mnr. Buchanan 'n resolusie voorgestel waarin die regterlike komitee versoek word om Marshall te ondersoek. Id. by 913. Na 'n paar debatte oor die regte prosedure, het mnr. Buchanan egter die besluit van die besluit teruggetrek. Id. op 918.

Op 12 Januarie 1916 bied mnr Buchanan weer 'n besluit aan, H. Res. 90, om Marshall te ondersoek. Hierdie keer is die resolusie aangeneem en na die regterlike komitee verwys vir verdere optrede. Id. by 962-71.

Op 27 Januarie 1916 neem die Huis 'n resolusie, H.R. Res. 110, wat die Regterlike Komitee magtiging verleen om getuies te dagvaar en 'n subkomitee te gebruik. Id. by 1658-59. Op 31 Januarie 1916 is 'n subkomitee van die regterlike komitee georganiseer om getuienis af te lê. Die regterlike komitee het op 5 April 1916 sy bevindinge, verteenwoordiger H. 64. 494, by die huis aangemeld. Die regterlike komitee beveel aan dat 'n gekose komitee aangestel word om Marshall verder te ondersoek. Mnr. Kitchins bied 'n besluit aan, H. Res. 193, om die aanbevelings van die regterlike komitee aan te neem. Die resolusie is aangeneem en die Gekose Komitee is saamgestel. Id. by 5540-41.

Die verslag van die gekose komitee is op 14 April 1916 in die rekord ingelees. Id. op 6135. In die verslag is Marshall skuldig bevind aan 'n skending van die voorregte van die Huis en in minagting van die Huis van Verteenwoordigers en word aanbeveel dat hy na die balie van die Huis gebring word om die aanklagte te beantwoord. Id. by 6141.

Op 20 Junie 1916 het 'n besluit, H.R. res. 268, ingedien wat Marshall beskuldig het van die skending van die voorregte van die Huis van Verteenwoordigers en die oproep van die Speaker om 'n lasbrief vir Marshall se arrestasie uit te reik. Id. op 9638. Die resolusie is aangeneem. Id. op 9670. Op 22 Junie 1916 onderteken die Speaker die lasbrief. Id. op 9792.

Toe Marshall op 26 Junie 1916 deur die sersant by Arms gearresteer is, het hy die sersant by Arms bedien met 'n skriftelike uitdrukking van habeas corpus. Id. teen 10 371. Marshall ’s se bevel het uiteindelik na die Hooggeregshof van die Verenigde State gegaan, waar hoofregter White op 23 April 1917 die mening van die hof uitgereik het. Marshall v.Gordon, 243 U.S. 521 (1916).

Die Regterlike Komitee het op 4 Augustus 1916 sy laaste verslag, H. Rep. 64-1077, oor die pogings tot beskuldiging teen Marshall ingedien. Die verslag is na die Huiskalender verwys. Id. teen 12 096.

Daar is geen rekord gevind van verdere optrede teen Marshall in primêre of sekondêre bronne nie.

W. P. G. Harding, goewerneur, Federale Reserweraad (FRB) Paul M. Warburg, vise -goewerneur, FRB Frederick Delano, Adolph Miller en Charles Hamlin, lede, FRB

Op 12 Februarie 1917 het mnr. Lindbergh artikels van beskuldiging teen vyf lede van die Federale Reserweraad aangebied. Die artikels is vir ondersoek na die regterlike komitee verwys. 54 Cong. Rek. 3126 (1917). Op 3 Maart 1917 het die Regterlike Komitee sy verslag, HR Rep. 64-1628, ingedien waarin onvoldoende bewyse gevind is om beskuldiging te ondersteun. Die komiteeverslag is aanvaar. Geen verdere stappe is gedoen nie. Id. op 4953.

Harry M. Daugherty, Prokureur -generaal

Op 11 September 1922 het mnr. Keller 'n besluit voorgelê, H.R. res. 425, om die prokureur -generaal Daugherty te ondersoek. Die resolusie is na die regterlike komitee verwys vir verdere optrede. 62 Cong. Rek. 12 346 (1922). Op 4 Desember 1922 het 'n besluit, H.R. res. 461, is aangeneem waarin die regterlike komitee gemagtig is om verhore te hou. 64 Cong. Rek. 18 (1922).

Die regterlike verslag, wat onvoldoende bewyse gevind het om 'n beskuldiging te kry, is by die huis ingedien en op 10 Januarie 1923 na die huiskalender verwys. Id. om 1536. Op 25 Januarie 1923 is die verslag oor die Regterlike Komitee gedebatteer en word 'n resolusie voorgestel om die Regterlike Komitee van verdere oorweging van die aangeleentheid te onthef. Id. by 2410-52. Mnr. Thomas bied 'n wysiging aan die resolusie aan, wat 'n verdere ondersoek deur 'n spesiale komitee wat deur die Speaker van die Huis aangestel sou word, sou afgedwing het. Id. om 2415. Mnr. Thomas ’ wysiging het misluk. Die resolusie wat die regterlike komitee van verdere optrede onthef het, is aanvaar. Id. by 2450-52. Geen verdere stappe is gedoen nie.

Clarence Chase, versamelaar van doeane, hawe van El Paso, Texas

Chase is betrokke by 'n senaatverhoor voor die komitee van openbare grond en opnames as deel van die Tea Pot Dome -ondersoeke. Die Senaat het op 25 Maart 1924 'n resolusie aangeneem, S. Res. 195, en verwys die saak na die Huis van Verteenwoordigers vir die verrigtinge wat gepas sou wees teen Chase. 65 Cong. Rek. 4915 (1924). Die resolusie is na die regterlike komitee verwys. Id. op 4992. Op 26 Maart 1924 bedank Clarence Chase sy amp, en geen verdere stappe is deur die Huis geneem nie. Id. op 5009.

Fredrick Fenning, kommissaris, District of Columbia

Op 19 April 1926 is artikels van beskuldiging teen kommissaris Fenning op die vloer van die huis gelees, en 'n resolusie, H. Res. 228, om die geldigheid van die aanklagte te ondersoek, aanvaar. Die resolusie is na die regterlike komitee verwys. 67 Cong. Rek. 7753, 7814 (1926).Op 4 Mei 1926 het die Regterlike Komitee 'n verslag ingedien, verteenwoordiger van die H.R. 69-1075, waarin 'n volledige ondersoek aanbeveel word. 67 Cong. Rek. 8718 (1926). 'N Resolusie waarin die komiteeverslag aangeneem word, is op 6 Mei 1926 deur die Huis aanvaar. Id. by 8822-28.

Op 9 Junie 1926 het mnr. Rankin 'n opgawe ingedien by die ondersoekkomitee wat die beskuldiging van Fenning ondersteun. Id. teen 11,019. Op 16 Junie 1926, nadat Fenning die aanklagte beantwoord het, het mnr. Rankin 'n antwoordopdrag ingedien. Id.op 11 374.

Twee komitees was betrokke by die beskuldigingondersoek van Fenning. 'N Voorlopige verslag van 'n spesiale subkomitee van die komitee oor die distrik Columbia is op 30 Junie 1926 by die huis ingedien. Id. teen 12 397. Op 1 Julie 1926 word die finale verslag van die regterlike komitee, verteenwoordiger 69-1590, by die huis ingedien en later na die huiskalender verwys. Id. op 12 593, 12 858.

Daar is geen rekord gevind van verdere optrede teen kommissaris Fenning in primêre of sekondêre bronne nie.

Andrew W. Mellon, tesourie -sekretaris

Op 6 Januarie 1932 het mnr. Patman 'n beskuldigingsbesluit teen sekretaris Mellon ingedien. 75 Cong. Rek. 1400 (1932). Die resolusie is na die regterlike komitee verwys. Id. op 1401.

Op 13 Februarie 1932 het die Regterlike Komitee sy ondersoek na Sekretaris Mellon gestaak weens sy bedanking. Die regterlike komitee het nie die beskuldiging by die huis aanbeveel nie, en ook nie artikels van beskuldiging teen sekretaris Mellon opgestel nie. Id. op 3850.

Herbert Hoover, president

Op 13 Desember 1932 het mnr. McFadden 'n beskuldigingsbesluit teen president Hoover ingedien. 76 Cong. Rek. 399 (1932). Die resolusie is ter tafel gelê. Id. op 402.

Op 17 Januarie 1933 het mnr. McFadden weer 'n besluit ingedien om president Hoover te beskuldig. Id. op 1965. Weer is die resolusie ter tafel gelê. Id. teen 1968.

William Woodin, tesourie -sekretaris Vier-en-twintig ander amptenare

Op 23 Mei 1933 het mnr. McFadden 'n resolusiebesluit ingestel teen vyf-en-twintig regeringsamptenare verbonde aan die Federale Reserweraad en staatsfinansies. Hierdie individue sluit in: William Woodin (sekretaris van die tesourie) twee voormalige tesourie -sekretarisse (Andrew Mellon en Ogden Mills) JFT O ’Connor (valutabeheerder) John Pole (voormalige valuta -beheerder) vier lede en drie voormalige lede van die Federale Reserweraad Bestuur twaalf agente van die Federale Reserweraad en een voormalige agent van die Federale Reserweraad. 77 Cong. Rek. 4055 (1933).

Mnr. Byrns stel 'n grondwetlike vraag oor die regte onderwerp, aangesien baie van die persone wat in die resolusie genoem word, nie meer hul amp beklee nie. Die resolusie en die grondwetlike vraag is na die regterlike komitee verwys. Id. op 4058.

Geen primêre of sekondêre bronne is gevind oor die beskikking van hierdie resolusie nie. Vermoedelik het dit in die komitee gesterf.

Francis Perkins, sekretaris van arbeid James Houghteling, immigrasie- en naturalisasie -kommissaris Gerard Reilly, prokureur van die departement van arbeid

Op 24 Januarie 1939 het mnr. Thomas 'n beskuldigingsbesluit teen hierdie drie federale amptenare aangebied. 84 Cong. Rek. 702 (1939). Die resolusie is na die regterlike komitee verwys. Id. op 711.

Geen primêre of sekondêre bronne is gevind oor die beskikking van hierdie resolusie nie. Vermoedelik het dit in die komitee gesterf.

Harry Truman, president

Op 23 April 1952 het mnr. Bender 'n beslegtingsbesluit ingedien, H. Res. 607, teen president Truman. Die resolusie is na die regterlike komitee verwys. 98 Cong. Rek. 4325 (1952).

Op 28 April 1952 stel mnr Schafer 'n tweede resolusie van beskuldiging voor, H.R. res. 614, teen president Truman. Id. te 4518. Hierdie besluit is ook na die Regterlike Komitee verwys. Id. op 4539.

Op 17 Junie 1952, nadat hy gefrustreerd geraak het oor die traagheid oor sy beslegtingsbesluit, het mnr Shafer 'n aansoek om ontslag ingedien om sy resolusie af te dwing, het HR Res. 614, wat by die Regterlike Komitee aangemeld moet word. Id. op 7424. Die petisie kon nie die nodige handtekeninge versamel nie. Lewis Deschler, presedente van die Amerikaanse Huis van Verteenwoordigers, H.R. dok. Nr. 94-661, op 603 (1977).

Geen primêre of sekondêre bronne is gevind oor die beskikking van hierdie resolusie nie. Vermoedelik het dit in die komitee gesterf.

Spiro Agnew, vise -president

Op 15 September 1973 versoek Spiro Agnew in 'n brief aan die Huis van Verteenwoordigers 'n amptelike ondersoek na die aanklagte wat teen hom ingedien is tydens 'n ondersoek deur die Amerikaanse prokureur in die distrik Maryland. 119 Cong. Rek. 31 368 (1973).

Op 26 September 1973 het die Huis debat gevoer oor die versoek van vise -president Agnew. Id. op 31,453, 31,478, 31,480, 31,490, 31,492, 31,503. Mnr. Findley bied 'n resolusie aan, H. Res. 569, wat 'n geselekteerde komitee aanstel om die vise -president te ondersoek. Die besluit is na die Reëlskomitee verwys. Id. op 31 506.

Op 1 Oktober 1973, toe dit blyk dat daar geen aksie teen sy vorige besluit geneem sou word nie, bied mnr. Findley 'n besluit aan, H.R. Res. 572, wat die prokureur -generaal opdrag gee om die Huis inligting te verskaf oor die wangedrag van vise -president Agnew. Hierdie besluit is na die Regterlike Komitee verwys. Id. op 32,095-96, 32,131.

Na die bedanking van vise -president Agnew ’, op 10 Oktober 1973, met eenparige toestemming van die Huis, is die Regterlike Komitee ontslaan uit verdere ondersoek ingevolge Huisresolusie 572, en die resolusie is ter tafel gelê. Id. op 33 687.

Richard Nixon, president

Op 9 Mei 1972 het mnr Ryan 'n resolusie voorgelê, H. Res. 975, om president Nixon te beskuldig. Die resolusie is na die regterlike komitee verwys. 118 Cong. Rek. 16 350 (1972). Op 10 Mei 1972 stel mnr. Conyers 'n resolusie van beskuldiging voor, H. Res. 976, teen president Nixon. Hierdie besluit is ook na die Regterlike Komitee verwys. Id. op 16 663. Op 18 Mei 1972 stel mnr. Conyers sy tweede resolusie, H.R. res. 989, waarin 'n beroep op die beskuldiging van president Nixon gedoen word. Die resolusie is na die regterlike komitee verwys. Id. op 18 078.

Die volgende resolusie van beskuldiging, H. Res. 513, is op 31 Julie 1973 deur mnr. Drinan bekendgestel. Die resolusie is na die regterlike komitee verwys. 119 Cong. Rek. 27 062 (1973).

Op 23 Oktober 1973 is 'n groot aantal resolusies waarin president, Nixon, aangekla word, aangekla en aangekla van 'n spesiale aanklaer. 119 Cong. Rek. 34 871-73 (1973). Die bekendstelling van hierdie besluite het etlike dae voortgeduur. Oor die algemeen is besluite wat om beskuldiging of die goedkeuring van 'n spesiale aanklaer vra, na die regterlike komitee verwys, terwyl diegene wat 'n beskuldigingondersoek vra, na die reëlskomitee verwys is. Id. En passief.

Op 6 Februarie 1974 neem die Huis 'n resolusie, H.R. Res. 803, wat die regterlike komitee die bevoegdheid gegee het om die beskuldiging teen president Nixon te ondersoek. 120 Cong. Rek. 2349-50, 2362-63 (1974).

Op 20 Augustus 1974 het die Regterlike Komitee sy verslag, H. R. Rep. 93-1305, by die Huis ingedien. Die verslag beveel beskuldiging aan en bevat drie artikels daarvoor. 120 Cong. Rek. 29,219-361 (1974). Die komitee het aanvanklik vyf artikels van beskuldiging oorweeg, maar slegs drie het meerderheidsondersteuning gekry. Id. op 29 305-06.

Op dieselfde dag, 20 Augustus 1974, het die Huis 'n resolusie aangeneem, H. Res. 1333, ontvang die komiteeverslag formeel en neem kennis van die bedanking van Nixon op 9 April 1974. Id. op 29 361-62. Geen verdere stappe is gedoen nie.

Richard Helms, ambassadeur in Iran

Op 29 Julie 1975 stel mnr. Drinan 'n resolusie van beskuldiging voor, H. Res. 647, teen ambassadeur Helms. Die resolusie is na die regterlike komitee verwys. 121 Cong. Rek. 25.578, 25.599 (1975).

Mnr. Drinan stel nog 'n resolusie van beskuldiging voor, H. Res. 1105, teen ambassadeur Helms op 24 Maart 1976. Hierdie besluit is ook aan die regterlike komitee gestuur. 122 Cong. Rek. 7830 (1976).

Geen primêre of sekondêre bronne is gevind oor die beskikking van hierdie besluite nie. Vermoedelik het hulle in die komitee gesterf.

Andrew Young, Amerikaanse ambassadeur by die Verenigde Nasies

Op 3 Oktober 1977 het mnr. McDonald 'n resolusie van beskuldiging ingelei, HR Res. 805, teen ambassadeur Young. Die resolusie is na die regterlike komitee verwys vir optrede. 123 Cong. Rek. 32 055 (1977).

Geen primêre of sekondêre bronne is gevind oor die beskikking van hierdie resolusie nie. Vermoedelik het dit in die komitee gesterf.

Mnr. McDonald het tot 13 Julie 1978 gewag om 'n tweede resolusie van beskuldiging aan te bied, H. Res. 1267, teen ambassadeur Young. Hierdie keer is die resolusie ter tafel gelê. 124 Cong. Rek. 20 607-09 (1978).

Griffin Bell, prokureur -generaal van die Verenigde State

Op 6 Februarie 1978 het 'n besluit, H.R. res. 1002, is ingevoer waarin die regterlike komitee gemagtig is om die prokureur -generaal Bell te ondersoek. Die besluit is na die Reëlskomitee verwys. 124 Cong. Rek. 2428 (1978). 'N Ander resolusie waarin ondersoek ingestel word, is H.R. res. 1025, is deur mnr. Crane op 15 Februarie 1978 voorgestel. Hierdie besluit is ook na die reëlskomitee verwys. Id. op 3486.

Geen primêre of sekondêre bronne is gevind oor die beskikking van hierdie besluite nie. Vermoedelik het hulle in die komitee gesterf.

Paul Volcker, voorsitter van die Federale Reserweraad Lede van die Federale Oopmarkkommissie

Volgens Elizabeth Bazan, Paul Volcker en verskeie lede van die Federal Open Market Commission het besluite oor beskuldiging die eerste keer in 1983 teen hulle ingestel. Elizabeth B. Bazan, Impeachment: An Overview of Constitutional Provisions, Procedure, and Practice 11 (Congressional Research Service, 1995).

Op 7 Maart 1985 het mnr. Gonzalez 'n resolusie van beskuldiging voorgelê, H. Res. 101, teen Paul Volcker en tien ander lede van die Federal Open Market Commission. Die resolusie is na die regterlike komitee verwys. 131 Cong. Rek. 5047 (1985).

Boonop het mnr. Gonzalez op 7 Maart 1985 'n resolusie van beskuldiging ingelei, HR Res. 102, alleen teen Paul Volcker. Hierdie besluit is ook na die Regterlike Komitee verwys. 131 Cong. Rek. 5047 (1985).

Die beskuldigingsbesluite teen Paul Volcker en lede van die Federale Oopmarkkommissie in 1983 en 1985 is blykbaar deur die regterlike komitee na sy subkomitee oor monopolieë en handelsreg verwys. Bazan, op 11.

Geen primêre of sekondêre bronne is gevind oor die beskikking van hierdie besluite nie. Vermoedelik het hulle in die komitee gesterf.

Ronald Reagan, president

Volgens Elizabeth Bazan was die eerste poging om president Reagan te beskuldig, in 1983. Bazan, op 11.

Op 5 Maart 1987 het mnr. Gonzalez 'n resolusie voorgelê, H. Res. 111, om president Reagan te beskuldig. Die resolusie is na die regterlike komitee verwys. 133 Cong. Rek. 4899-900, 4918 (1987).

Geen primêre of sekondêre bronne is gevind oor die beskikking van hierdie resolusie nie. Vermoedelik het dit in die komitee gesterf.

George Bush, president

Volgens Elizabeth Bazan was daar twee beskuldigingsbesluite teen president Bush in 1991. Bazan, op 11. Slegs een van hierdie besluite is opgeteken.

Op 16 Januarie 1991 het mnr. Gonzalez 'n resolusie voorgelê, H. Res. 34, om president Bush te beskuldig. Die resolusie is na die regterlike komitee verwys. 137 Cong. Rek. 1736 (1991).

Geen primêre of sekondêre bronne is gevind oor die beskikking van hierdie resolusie nie. Vermoedelik het dit in die komitee gesterf.

William Jefferson Clinton, president

Op 5 November 1997 stel mnr Barr 'n resolusie voor, H.R. res. 304, waarin 'n beroep op die ondersoek van president Clinton gedoen word. Die besluit is na die reëlskomitee verwys vir verdere optrede. 143 Cong. Rek. 10,105 (1997).

Pogings tot beskuldiging teen lede van die geregtelike tak

George Turner, territoriale regter, Noordwes -gebied

Op 10 Mei 1796 ontvang die Huis 'n verslag van die Prokureur -generaal oor die optrede van regter Turner. Die verslag is na 'n gekose komitee verwys vir verdere optrede. 5 Annale van Cong. 1338 (1796).

Op 16 Februarie 1797 het regter Turner versoek dat 'n verhoor gehou word oor moontlike aanklagte terwyl hy in die stad was. Sy versoek is nie toegestaan ​​nie. 6 Annale van Cong. 2166 (1797). Op 27 Februarie 1797 het mnr. Bradbury die verslag van die geselekteerde komitee ingedien en 'n besluit om 'n verhoor in die Noordwestelike gebied aan te beveel, voorgelê. Hierdie besluit is deur die Huis voorgelê. Id. teen 2320.

Geen rekord van verdere optrede teen regter Turner is in primêre of sekondêre bronne gevind nie.

John Pickering, Amerikaanse distriksregter, distrik New Hampshire

Op 4 Februarie 1803 ontvang die Huis 'n verslag van president Jefferson oor die optrede van regter Pickering. 12 Annale van Cong. 460 (1803). 'N Gekose komitee is aangestel om die aangeleentheid te ondersoek en het sy verslag op 18 Februarie 1803 aan die Huis voorgelê. Id. op 544. Op 2 Maart 1803 het die Huis 'n resolusie aangeneem waarin regter Pickering aangekla word. Id. op 641.

Op 20 Oktober 1803 het die Huis 'n Gekose Komitee aangestel om artikels van beskuldiging op te stel. 13 Annale van Cong. 380 (1803). Die Gekose Komitee het op 27 Desember 1803 vier artikels van beskuldiging by die Huis ingedien. Id. op 790. Op 30 Desember 1803 is die artikels aangeneem. Id. op 795.

Die senaat het op 4 Januarie 1804 begin met die beskuldiging teen regter Pickering. Id. op 319. Op 12 Maart 1804 het die senaat regter Pickering skuldig bevind op al vier artikels en hom uit sy amp onthef. Id. by 367-68.

Samuel Chase, mederegter, Hooggeregshof van die Verenigde State

Op 5 Januarie 1804 is 'n resolusie ingestel om 'n geselekteerde komitee aan te stel om Justice Chase te ondersoek. 13 Annale van Cong. 806 (1804). Die resolusie is op 7 Januarie 1804 goedgekeur. Id. by 874-76. Die gekose komitee beveel beskuldiging aan in 'n verslag wat op 6 Maart 1804 aan die Huis voorgelê is. Id. om 1093. Op 13 Maart 1804 is die verslag goedgekeur en is 'n Gekose Komitee aangestel om die artikels oor beskuldiging op te stel. Id. op 1182. Die Huis het die geselekteerde komitee se artikels op 26 Maart 1804 aangeneem. Id. teen 1237.

Die artikels is daarna na die senaat verwys en die verhoor van beskuldiging het begin. Op 1 Maart 1805 het die Senaat Justice Chase vrygespreek van alle artikels. 14 Annale van Cong. 669 (1805).

Richard Peters, Amerikaanse distriksregter, distrik Pennsylvania

Op 6 Januarie 1804 is regter Peters bygevoeg by wyse van wysiging by 'n resolusie waarin gevra word dat Justice Chase ondersoek moet word. 13 Annale van Cong. 824 (1804). Die resolusie is op 7 Januarie 1804 aangeneem. Id. op 876.

Die geselekteerde komitee, wat aangestel is om die ondersoek te doen, het sy verslag op 6 Maart 1804 aan die Huis voorgelê. Id. om 1093. Die verslag van die gekose komitee, waarin regter Peters vrygespreek is van enige oortreding, is op 12 Maart 1804 deur die Huis aanvaar. Id. by 1171, 1181.

Harry Innis, Amerikaanse distriksregter, distrik Kentucky

Op 21 Maart 1808 is 'n besluit om regter Innis te ondersoek ingestel. Die resolusie is ter tafel gelê. 18 Annale van Cong. 1858, 1860 (1808). Op 31 Maart 1808 is die besluit heroorweeg en deur die Huis aanvaar. Id.in 1886.

'N Gekose komitee is aangestel om die ondersoek te doen. Daardie uitgesoekte komitee het op 19 April 1808 sy verslag ingedien waarin regter Innis van alle oortreding vrygespreek is. Id. by 2197-98. Op 20 April 1804 is die verslag na die Komitee van die Hele verwys. Id. by 2247-50.

Geen ander rekord rakende die beskikking van hierdie verslag is in primêre of sekondêre bronne gevind nie. Daar is waarskynlik geen stappe gedoen voor die einde van die kongresvergadering nie.

Peter Bruin, regtervoorsitter, Mississippi -gebied

Op 9 April 1808 word 'n resolusie ingedien waarin 'n spesiale benoemingskomitee aangestel word om artikels van beskuldiging teen regter Bruin op te stel. Die resolusie is ter tafel gelê. 18 Annale van Cong. 2068-70 (1808). Op 18 April 1808 is die besluit heroorweeg en is 'n spesiale komitee aangestel om die regter te ondersoek. Id. op 2189.

Geen primêre of sekondêre bronne is gevind oor die beskikking van hierdie resolusie nie.

Harry Toulmin, hooggeregshofregter, Washington -distrik van die Mississippi -gebied

Op 19 Desember 1811, as gevolg van 'n beskuldigingsbrief van die regter Toulmin se distrik, is 'n resolusie ingestel om die gedrag van die regter te ondersoek. Die resolusie is ter tafel gelê. 23 Annale van Cong. 559 (1811). Op 21 Desember 1811 is die besluit teruggetrek en die oorspronklike beskuldigingsbrief van 16 Desember 1811 is na 'n Gekose Komitee verwys vir verdere ondersoek. Id. op 567.

Op 14 Januarie 1812 is 'n poging om die ondersoekende geselekteerde komitee te ontbind, afgestem. Id. by 764-65. Die gekose komitee het 'n verslag ingedien waarin regter Toulmin vrygespreek is op 22 Mei 1812. Die verslag is deur die Huis aanvaar. 24 Annale van Cong. 1436 (1812).

Op 2 Januarie 1817 is 'n ander brief voor die Huis gelees waarin die beskuldigings van wangedrag teen regter Toulmin uiteengesit is. Die brief is na die regterlike komitee verwys vir verdere ondersoek. 30 Annale van Cong. 409 (1817). Op 27 Februarie 1817 het die Regterlike Komitee 'n verslag uitgereik waarin daar geen bewyse was om beskuldiging te ondersteun nie. Die verslag is deur die Huis aanvaar, en die Regterlike Komitee is ontbind. Id. by 1038-39.

William P. Van Ness, Amerikaanse distriksregter, Suidelike distrik van New York

Op 10 April 1818 is 'n besluit ingedien waarin versoek word dat 'n spesiale komitee aangestel word om regter Van Ness te ondersoek. Die besluit is deur die Huis aanvaar. 32 Annale van Cong. 1715 (1818). Op 17 Februarie 1819 het die Spesiale Komitee 'n verslag aan die Huis voorgelê waarin aanbeveel word dat daar nie opgetree word teen regter Van Ness nie. 34 Annale van Cong. 1217-18 (1819).

Geen ander rekord rakende die beskikking van hierdie verslag is in primêre of sekondêre bronne gevind nie. Vermoedelik is geen stappe gedoen voor die einde van die kongresvergadering nie.

Mathias B. Tallmadge, Amerikaanse distriksregter, Noordelike distrik van New York

Op 10 April 1818 is regter Tallmadge bygevoeg tot 'n besluit wat reeds aangeneem is om regter William Van Ness te ondersoek. Die Huis het tot hierdie wysiging ingestem en 'n Gekose Komitee aangestel om die ondersoek te doen. 32 Annale van Cong. 1716 (1818).Op 17 Februarie 1819 het die Gekose Komitee 'n verslag aan die Huis voorgelê waarin aanbeveel word dat daar nie opgetree word teen Regter Tallmadge nie. Id. om 1222.

Geen ander rekord rakende die beskikking van hierdie verslag is in primêre of sekondêre bronne gevind nie. Vermoedelik is geen stappe gedoen voor die einde van die kongresessie nie.

William Stevens, Amerikaanse distriksregter, distrik Georgia

Op 10 April 1818 is 'n spesiale komitee aangestel om regter Stevens te ondersoek. 32 Annale van Cong. 1716 (1818). Regter Stevens bedank tydens die huisondersoek, en op 24 November 1818 word die spesiale komitee ontbind. 33 Annale van Cong. 313 (1818).

Charles Tait, Amerikaanse distriksregter, distrik Alabama

Op 6 Maart 1822 is 'n klag teen regter Tait deur die Huis ontvang en na die Regterlike Komitee verwys. 38 Annale van Cong. 1213 (1822). 'N Tweede klag is op 27 Desember 1822 ingedien. 40 Annale van Cong. 463-64 (1822). Mnr. Moore het daarna 'n resolusie voorgestel waarin die klagte na die regterlike komitee verwys word vir verdere optrede. Id. op 465. Die resolusie is aangeneem. Id. op 468. Op 28 Januarie 1823 het die Regterlike Komitee 'n verslag voorgelê waarin regter Tait vrygespreek is. Id. op 715.

Geen ander rekord rakende die beskikking van hierdie verslag is in primêre of sekondêre bronne gevind nie. Vermoedelik is geen stappe gedoen voor die einde van die kongresessie nie.

Op 26 Januarie 1824 het die Huis nog 'n klag teen regter Tait ontvang. Hierdie klagte is ingedien. 41 Annale van Cong. 1202 (1824).

Geen rekord van verdere optrede teen regter Tait is in primêre of sekondêre bronne gevind nie.

Joseph L. Smith, regter van die hooggeregshof, Florida

Op 3 Februarie 1825 het mnr. Call 'n resolusie ingedien waarin die regterlike komitee versoek word om regter Smith te ondersoek. Die resolusie is aangeneem. Reg. van Debatte, 18de Kong., 2de Sess. 438-40 (1825).

Geen primêre of sekondêre bronne is gevind oor die beskikking van hierdie resolusie nie. Vermoedelik het dit in die komitee gesterf.

Buckner Thruston, Amerikaanse regter in die rondgaande hof, District of Columbia

John Ness het 'n gedenkteken aan die kongres gestuur oor die amptelike optrede van regter Thruston. Die gedenkteken is na die regterlike komitee verwys vir ondersoek. Op 28 Februarie 1825 het die Regterlike Komitee sy verslag aan die Huis voorgelê. In die verslag word aanbeveel dat daar nie opgetree word teen die regter nie. H.R.-rep. Nr. 18-85 (1825).

Geen ander rekord rakende die beskikking van hierdie verslag is in primêre of sekondêre bronne gevind nie. Daar is vermoedelik geen stappe gedoen voor die einde van die kongres nie.

Op 30 Januarie 1837 stuur William Brent en Richard Coxe 'n gedenkteken na die kongres waarin 'n ondersoek na regter Thruston versoek word. Die gedenkteken is na die regterlike komitee verwys. Op 3 Maart 1837 het die Regterlike Komitee sy finale verslag aan die Huis voorgelê. Die verslag bevat getuienisgetuienis, maar geen aanbeveling vir of teen beskuldiging nie. H.R.-rep. Nr. 24-327 (1837).

Geen ander rekord rakende die beskikking van hierdie verslag is in primêre of sekondêre bronne gevind nie. Vermoedelik is geen stappe gedoen voor die einde van die kongres nie.

Alfred Conkling, Amerikaanse distriksregter, Noordelike distrik van New York

Martha Bradstreet het 'n petisie aan die kongres gestuur waarin 'n ondersoek na regter Conkling versoek word. Die versoekskrif is na die regterlike komitee verwys om die ondersoek te doen. Op 3 April 1830 het die Regterlike Komitee sy verslag aan die Huis voorgelê. In die verslag word aanbeveel dat daar nie opgetree word teen regter Conkling nie. H.R.-rep. 21-342 (1830).

Geen ander rekord rakende die beskikking van hierdie verslag is in primêre of sekondêre bronne gevind nie. Vermoedelik is geen stappe gedoen voor die einde van die kongres nie.

'N Tweede stel klagtes van burgers van New York is by die kongres ingedien en na die regterlike komitee verwys vir ondersoek. Op 3 Maart 1841 het die Regterlike Komitee sy verslag aan die Huis voorgelê. In die verslag word aanbeveel dat daar nie opgetree word teen regter Conkling nie. H.R.-rep. Nr. 26-244 (1841).

Geen ander rekord is gevind in primêre of sekondêre bronne rakende die beskikking van hierdie verslag nie. Daar is vermoedelik geen stappe gedoen voor die einde van die kongres nie.

Op 8 Augustus 1848 is 'n derde gedenkteken met die versoek om 'n ondersoek deur Anson Little aan die kongres gestuur. Die gedenkteken is op 3 Januarie 1849 aan die Huis voorgehou en na die Regterlike Komitee verwys vir verdere ondersoek. Op 13 Februarie 1849 het die Regterlike Komitee sy verslag aan die Huis voorgelê. In die verslag word aanbeveel dat 'n volledige ondersoek na regter Conkling deur die volgende kongres gedoen word. H.R.-rep. Nr. 30-103 (1849).

Geen ander rekord is gevind in primêre of sekondêre bronne rakende die beskikking van hierdie verslag nie. Die volgende kongres het vermoedelik geen stappe gedoen nie.

James H. Peck, Amerikaanse distriksregter, distrik Missouri

Op 23 Maart 1830 het mnr. Buchanon 'n verslag van die regterlike komitee voorgelê waarin hy aanbeveel dat regter Peck aangekla word. Reg. van Debatte, 21ste Kong., 1ste Sess. 637 (1830). Op 21 April 1830 begin 'n debat oor die verslag van die Regterlike Komitee in die Huis. Id. om 810. 'n Beslegtingsbesluit is op 24 April 1830 aangeneem. Id. by 818-819.

Op 24 April 1830 is 'n Gekose Komitee saamgestel om die artikels van beskuldiging op te stel. Id. op 819. Op 29 April 1830 het die Gekose Komitee beskuldigingsartikels by die Huis ingedien. Id. op 863. Op 1 Mei 1830 het die Huis gestem om die artikels soos aangebied te aanvaar. Id. by 868-69. Dieselfde dag is vyf bestuurders aangestel om die beskuldiging voor die senaat te vervolg. Id. op 869.

Op 13 Desember 1830 begin die Senaat met die beskuldigingsverhoor. Reg. van Debatte, 21ste Kong., 2de Sess. 3-4 (1839). Die verhoor duur voort tot 31 Januarie 1831, toe die senaat besluit het om regter Peck vry te spreek. Id. op 45.

Benjamin Johnson, hooggeregshofregter, Arkansas Territory

William Cummins het 'n gedenkteken aan die kongres gestuur om 'n ondersoek na regter Johnson te versoek. Die gedenkteken is na die regterlike komitee verwys vir verdere optrede. Op 8 Februarie 1833 het die Regterlike Komitee sy verslag aan die Huis voorgelê. Die verslag het geen bewyse gevind om beskuldiging te ondersteun nie. Die Regterlike Komitee het ook tot die gevolgtrekking gekom dat 'n territoriale regter nie 'n burgerlike beampte is wat onder beskuldiging blootgestel is nie. Die regterlike komitee het aanbeveel dat geen verdere stappe teen regter Johnson gedoen word nie. H.R.-verteenwoordiger nr. 22-88 (1833).

Geen ander rekord rakende die beskikking van hierdie verslag is in primêre of sekondêre bronne gevind nie. Vermoedelik is geen stappe gedoen voor die einde van die kongres nie.

Philip K. Lawrence, Amerikaanse distriksregter, Oos -distrik van Louisiana

Op 8 Januarie 1839 het die Huis 'n versoekskrif van Duncan Hennan ontvang waarin 'n ondersoek na regter Lawrence versoek word. Die versoekskrif is na 'n gekose komitee verwys vir verdere optrede. H.R. dok. Nr. 25-63 (1839). Op 11 Februarie 1839 het die Gekose Komitee sy verslag ingedien, verteenwoordiger H.R. nr. 272. In die verslag word aanbeveel dat regter Lawrence beskuldig word. Cong. Globe, 25th Cong., 3rd Sess. 187 (1839).

Geen ander rekord rakende die beskikking van hierdie verslag is in primêre of sekondêre bronne gevind nie. Vermoedelik is geen stappe gedoen voor die einde van die kongres nie.

John C. Watrous, Amerikaanse distriksregter, staat Texas

Op 13 Februarie 1851 is 'n gedenkteken waarin 'n ondersoek na regter Watrous voorgelê is, aan die kongres voorgelê. Die gedenkteken is na die regterlike komitee verwys. Op 3 Maart 1851 het die Regterlike Komitee sy verslag aan die Huis voorgelê. In die verslag word aanbeveel dat die regskomitee uit verdere oorweging ontslaan word omdat daar nie genoeg tyd in die kongresvergadering oor is om die ondersoek af te handel nie. H.R. Rep. Nr. 31-70, op 1 (1851).

Geen ander rekord rakende die beskikking van hierdie verslag is in primêre of sekondêre bronne gevind nie. Vermoedelik is geen stappe gedoen voor die einde van die kongres nie.

'N Tweede gedenkteken met aanklagte teen regter Watrous is na die huis gestuur en na die regterlike komitee verwys. Op 28 Februarie 1853 het die Regterlike Komitee sy verslag aan die Huis voorgelê. In die verslag word aanbeveel dat die regter nie aangekla word nie.

H. Rep.nr. 32-7, op 687 (1853).

Geen ander rekord rakende die beskikking van hierdie verslag is in primêre of sekondêre bronne gevind nie. Vermoedelik is geen stappe gedoen voor die einde van die kongresessie nie.

'N Ander ondersoek na regter Watrous is tydens die 34ste kongres gedoen. Op 9 Februarie 1857 het die Regterlike Komitee sy verslag ingedien waarin beveel word dat regter Watrous aangekla word. Cong. Globe, 34th Cong., 3rd Sess. 627 (1857). Daar is egter geen verdere stappe gedoen tot op 15 Januarie 1858 nie, toe 'n resolusie ingestel is wat die regskomitee toegelaat het om die saak verder te ondersoek deur getuies te roep. Die besluit is deur die Huis aanvaar. Cong. Globe, 35th Cong., 1st Sess. 304 (1858).

Op 9 Desember 1858 het die Regterlike Komitee twee verslae by die Huis ingedien. In die meerderheidsverslag word aanbeveel dat regter Watrous aangekla word. Die minderheid het egter onvoldoende bewyse gevind om beskuldiging te regverdig. Cong. Globe, 35th Cong., 2nd Sess. 12 (1858). Op 15 Desember 1858 het die Huis die minderheidsverslag aanvaar en onvoldoende bewyse gevind om beskuldiging te regverdig. Id. op 102.

Thomas Irwin, Amerikaanse distriksregter, Westelike distrik van Pennsylvania

Tydens die 35ste kongres, tweede sessie, het die regterlike komitee 'n ondersoek van regter Irwin gedoen. Op 13 Januarie 1859 is 'n resolusie aangeneem wat toestemming gegee het om getuies te roep. Cong. Globe, 35th Cong., 2nd Sess. 360 (1859). Op 28 Januarie 1859 het die Regterlike Komitee die Huis ingelig dat regter Irwin bedank het, en die Huis het besluit om die Regterlike Komitee van verdere ondersoek te ontslaan. Id. op 656.

West H. Humphreys, Amerikaanse distriksregter, oostelike, middel- en westelike distrikte van Tennessee

Op 4 Maart 1862 het mnr. Bingham 'n verslag van die regterlike komitee ingedien waarin hy die beskuldiging van regter Humphreys aanbeveel. Die verslag is weer aan die regterlike komitee oorgedra. Cong. Globe, 37th Cong., 2nd Sess. 1062 (1862). Op 6 Mei 1862 is die verslag weer by die Huis ingedien. Hierdie keer het die Huis die komiteeverslag aanvaar en die regter aangekla. Id. teen 1966.

Op 14 Mei 1862 het die Huis 'n Gekose Komitee aangestel om die artikels van beskuldiging op te stel, en op 19 Mei is die artikels goedgekeur. Id. om 2134, 2205. Die senaat het op 26 Junie 1862 met die beskuldiging begin, en later die dag gestem om regter Humphreys uit sy amp te skuldig te bevind en te verwyder. Id. by 2942-53.

Mark H. Delahay, Amerikaanse distriksregter, distrik Kansas

Op 28 Februarie 1873 het mnr. Butler 'n besluit ingedien om regter Delahay te beskuldig. Die besluit is onmiddellik deur die Huis aanvaar. Cong. Globe, 42ste Kong., 3de Sess. 1899-1900 (1873). Op 3 Maart 1873 kondig die Senaat aan dat hy gereed is om die artikels van beskuldiging te ontvang. Id. op 2108. Die spesiale komitee wat aangestel is om die aanklagte teen die regter voor te lê, rapporteer dan aan die senaat en kondig aan dat spesifieke artikels van beskuldiging sal volg. Id. om 2122.

Daar was geen rekord van verdere optrede teen regter Delahay in primêre bronne nie. Die regter het blykbaar bedank nadat die Huis met die beskuldiging begin het, soos blyk uit president Grant wat op 10 Maart 1874 'n ander regter in sy pos aanstel. 3 Hinds ’ Presedente van die Huis van Verteenwoordigers van die Verenigde State § 2505, om 1010 (Government Printing) Kantoor, 1907).

Charles T. Sherman, Amerikaanse distriksregter, Noordelike distrik van Ohio

Op 22 Februarie 1873 het mnr. Roberts 'n besluit ingedien om regter Sherman te ondersoek. Die resolusie is aangeneem en na die Regterlike Komitee verwys. Cong. Globe, 42ste Kong., 3de Sess. 1628 (1873). Op 3 Maart 1873 het die Regterlike Komitee 'n verslag voorgelê waarin hy verdere ondersoek na regter Sherman in die volgende kongres aanbeveel en versoek om ontslaan te word van verdere oorweging van die aangeleentheid. Id. om 2122. Mnr. Potter het die Huis probeer oorreed om 'n beskuldigingbesluit in plaas van die komiteeverslag te oorweeg, maar sy poging het misluk. Id. om 2127. Die komiteeverslag is deur die Huis aanvaar.

Daar is geen rekord gevind van verdere optrede teen Sherman in primêre of sekondêre bronne nie.

Richard Busteed, Amerikaanse distriksregter, distrik Alabama

Op 15 Desember 1873 het mnr. E. R. Hoar 'n besluit ingedien om die gedrag van regter Busteed te ondersoek. Die resolusie is na die regterlike komitee verwys. 1 Cong. Rek. 209 (1873). Op 17 Desember 1873 het die Huis 'n resolusie aangeneem waarin dagvaardingsbevoegdheid aan die Regterlike Komitee verleen word. Id. op 266. Op 20 Junie 1874 het die Regterlike Komitee sy verslag en besluite vir beskuldiging by die Huis ingedien. Id. op 5316.

Geen ander rekord rakende die beskikking van hierdie verslag is in primêre of sekondêre bronne gevind nie. Vermoedelik is geen stappe gedoen voor die einde van die kongres nie.

Op 7 Januarie 1875, een of ander tyd nadat die regter Busteed bedank het, het die Huisregeringskomitee 'n resolusie ingedien waarin 'n beroep op die beskuldiging van die regter gedoen word. Die resolusie het nie geslaag nie. 3 Cong. Rek. 324-26 (1875).

Edward Durell, Amerikaanse distriksregter, distrik Louisiana

Op 17 Desember 1873 het mnr. Wilson 'n besluit ingedien om regter Durell te ondersoek. Die resolusie is na die regterlike komitee verwys. 2 Cong. Rek. 266 (1873).

Op 7 Januarie 1875, na die bedanking van regter Durell, het mnr. Wilson 'n voorstel ingedien om die resolusie ter tafel te lê en die regskomitee van sy ondersoek te onthef. Sy mosie dra. 3 Cong. Rek. 319 (1875).

William F. Story, Amerikaanse distriksregter, Westelike distrik van Arkansas

Op 26 Februarie 1874 het mnr. Blaine aanklagte teen Judge Story ingedien. Hierdie aanklagte is na die regterlike komitee verwys. 1 Cong. Rek. 1825 (1874).

Geen primêre of sekondêre bronne is gevind oor die beskikking van hierdie resolusie nie. Vermoedelik het dit in die komitee gesterf.

Andrew Wylie, mederegter, hooggeregshof van die District of Columbia

Daar is geen primêre bronne van enige ondersoek na die beskuldiging teen regter Wylie gevind nie. Volgens Joseph Borkin is regter Wylie egter tydens die 44ste kongres, eerste sitting, deur die Huis ondersoek. Joseph Borkin, die korrupte regter: 'n ondersoek na omkopery en ander hoë misdade en misdade in die federale howe 258 (Clarkson N. Potter, 1962).

D. C. Humphreys, mederegter, hooggeregshof van die District of Columbia

Geen rekord van enige beskuldigingondersoek teen regter Humphreys is in primêre bronne gevind nie. Volgens Joseph Borkin is regter Humphreys egter tydens die 44ste kongres, eerste sitting, deur die Huis ondersoek. Id.

Henry W. Blodgett, Amerikaanse distriksregter, Noordelike distrik van Wes -Virginia

Op 7 Januarie 1879 bied Harrison 'n besluit aan om ondersoek in te stel na regter Blodgett. 8 Cong. Rek. 354 (1879). Die resolusie is na die regterlike komitee verwys. Id. op 355.

Op 3 Maart 1879 rapporteer die regterlike komitee aan die huis en beveel geen beskuldigingsverrigtinge teen regter Blodgett aan nie. Id. by 2388, 2390-95. 'N Resolusie om aksies teen die regter ter tafel te lê, is deur die Huis voorgestel en aanvaar. Id. op 2395.

Aleck Boarman, Amerikaanse distriksregter, Westelike distrik van Louisiana

Op 1 April 1890 is 'n resolusie om regter Boarman te beskuldig, aan die regterlike komitee gestuur. Geen primêre rekord van hierdie resolusie kon gevind word nie. Op 17 Februarie 1891 het die Regterlike Komitee egter na hierdie aanvanklike besluit verwys toe dit 'n beskuldigingsbesluit teen die regter ingedien het. Die Huis het die resolusie gedruk en weer aan die regterlike komitee oorgedra. 22 Cong. Rek. 2797 (1890).

Op 19 Februarie 1891 het die Regterlike Komitee weer 'n resolusie ingestel om regter Boarman te beskuldig. Die Huis het ingestem om die resolusie op 20 Februarie om 14:00 te oorweeg. Id. te 2937. Geen sodanige stappe is gedoen nie. Op 28 Februarie 1891 word die resolusie dus weer ter oorweging geroep. Die stemming oor die resolusie is tot die aand se sitting van die Huis uitgestel. Id. op 3597. Weereens het die beoogde aksie nie plaasgevind nie.

Op 30 Januarie 1892 is die ou resolusie van beskuldiging ingedien en 'n nuwe resolusie waarin verdere regsondersoek na regter Boarman geroep word, aanvaar en na die regterlike komitee verwys. 23 Cong. Rek. 689 (1892). Die Regterlike Komitee het op 1 Junie 1892 by die Huis aangemeld. 'N Besluit is geneem om die Regterlike Komitee te ontslaan van verdere optrede teen die Regter, en die komiteeverslag en gepaardgaande getuienis is ingedien. Id. op 4908.

James G. Jenkins, Amerikaanse regter in die rondgaande hof, Seventh Circuit

Op 5 Februarie 1894 het mnr. McGann 'n besluit ingedien om regter Jenkins te ondersoek. Die resolusie is na die regterlike komitee verwys. 26 Cong. Rek. 1922 (1894). Op 2 Maart 1894 het die Regterlike Komitee 'n verslag voorgelê waarin 'n ondersoek na die Regter aanbeveel word. Id. by 2533-34. Op 6 Maart 1894 stel mnr. Boatner 'n resolusie voor om die komiteeverslag aan te neem en die ondersoek te begin. Die besluit is deur die Huis aanvaar. Id. op 2629.

Op 8 Junie 1894 het die Regterlike Komitee sy verslag van die ondersoek aan die Huis voorgelê. Die verslag is na die Huiskalender verwys. Id. op 5994

Geen ander rekord rakende die beskikking van hierdie verslag is in primêre of sekondêre bronne gevind nie. Daar is vermoedelik geen stappe gedoen voor die einde van die kongres nie.

Augustus Ricks, Amerikaanse distriksregter, Noordelike distrik van Ohio

Die Central Labor Union van Cleveland, Ohio, het 'n gedenkteken aan die kongres gestuur om regter Ricks van professionele wangedrag te beskuldig. Die gedenkteken is na die regterlike komitee verwys vir 'n voorlopige ondersoek na die aanklagte. Op 8 Augustus 1894 het die Regterlike Komitee 'n verslag voorgelê waarin 'n volledige ondersoek na regter Ricks aanbeveel word. H.R.-rep. Nr. 53-1393 (1894).

Geen ander rekord rakende die beskikking van hierdie verslag is in primêre of sekondêre bronne gevind nie. Vermoedelik is geen stappe gedoen voor die einde van die kongres nie.

Op 7 Januarie 1895 bied Johnson 'n resolusie aan waarin 'n ondersoek na aanklagte teen regter Ricks ondersoek moet word. Die resolusie is aangeneem en na die Regterlike Komitee verwys. 27 Cong. Rek. 709 (1895). Die regterlike komitee het beskuldiging aanbeveel en sy bevindings op 25 Januarie 1895 aan die Huis gerapporteer. Id. teen 1360.

Geen ander rekord rakende die beskikking van hierdie verslag is in primêre of sekondêre bronne gevind nie. Vermoedelik is geen stappe gedoen voor die einde van die kongres nie.

Charles H. Swayne, Amerikaanse distriksregter, Noordelike distrik van Florida

Op 10 Desember 1903 het mnr. Lamar 'n gedenkteken van die Florida -wetgewer aangebied waarin 'n ondersoek na regter Swayne gevra word. 38 Cong. Rek. 95 (1903). Die resolusie is na die regterlike komitee verwys. Id. op 103. Op 25 Maart 1904 het die Regterlike Komitee sy verslag, H. R. Rep. 1905, ingedien en 'n resolusie, H. Res. 136, wat die beskuldiging van die regter aanbeveel. Id. op 3732. Op dieselfde dag het mnr. Palmer 'n resolusie van beskuldiging ingelei, H. Res. 274, teen regter Swayne. Die resolusie van mnr. Palmer is na die huiskalender verwys. Id. om 3733. Toe op 7 April 1904 stel mnr. Palmer 'n resolusie voor om die oorweging van Huisresolusie 274 tot 13 Desember 1904 uit te stel, sodat die Regterlike Komitee regter Swayne verder kan ondersoek. Die resolusie is aangeneem. Id. by 4431-32.

Op 9 Desember 1904 het die Regterlike Komitee weer 'n verslag ingedien waarin die beskuldiging van regter Swayne aanbeveel word. Die verslag en resolusie van beskuldiging, HR Res. 274, is na die huiskalender verwys. 39 Cong. Rek. 114-15 (1904). Op 13 Desember 1904 is die resolusie van beskuldiging deur die Huis oorweeg. Id. op 214. Die resolusie is uiteindelik aangeneem en 'n gekose komitee is aangestel om die artikels van beskuldiging op te stel. Id. by 248-49.

Op 10 Januarie 1905 het die Gekose Komitee twaalf artikels van beskuldiging aan die Huis gerapporteer. Id. by 665-67. Die debat oor hierdie artikels het op 12 Januarie 1905 begin. Id. op 754. Al twaalf artikels is uiteindelik op 18 Januarie 1905 aangeneem. Id. by 1055-58. Die beskuldigingsverhoor het op 24 Januarie 1905 in die Senaat begin. Id. op 1281. Dit het op 27 Februarie 1905 afgesluit toe die senaat besluit het om regter Swayne van alle aanklagte vry te spreek. Id. by 3468-72.

Lebbus R. Wilfley, regter van die Amerikaanse hof vir China

Op 20 Februarie 1908 stel mnr. Waldo artikels van beskuldiging teen Wilfley voor en stel 'n besluit voor, H. Res. 257, om die aanklagte te ondersoek. Die resolusie is na die regterlike komitee verwys. 42 Cong. Rek. 2269 (1908).

Op 8 Mei 1908 het die Regterlike Komitee 'n verslag, HR-verteenwoordiger nr. 60-1626, by die Huis ingedien waarin hulle teen beskuldiging aanbeveel. Id. op 5965.

Geen ander rekord rakende die beskikking van hierdie verslag is in primêre of sekondêre bronne gevind nie. Vermoedelik is geen stappe gedoen voor die einde van die kongres nie.

Cornelius H. Hanford, Amerikaanse kringregter, Westelike distrik van Washington

Op 7 Junie 1912 stel mnr. Berger 'n besluit voor om ondersoek in te stel na regter Hanford. Die resolusie is na die regterlike komitee verwys. 48 Cong. Rek. 7799 (1912). Die regterlike komitee het op 13 Junie 1912 by die Huis, verteenwoordiger nr. 62-880, by die huis aangemeld en aanbeveel dat die ondersoek voortgaan. Die verslag is aanvaar. Id. by 8068-69.

Die regterlike komitee het 'n subkomitee aangestel om die ondersoek te doen. Op 22 Julie 1912, tydens die ondersoek, het regter Hanford bedank en dit is aanvaar. Id. teen 10 308. Die bevindinge van die subkomitee is aan die regterlike komitee voorgelê en 'n finale komiteeverslag is opgestel. Hierdie verslag, wat op 6 Augustus 1912 by die huis ingedien is, het geen verdere optrede teen die voormalige regter aanbeveel nie. Id. teen 10 308. Saam met hierdie verslag het mnr. Clayton 'n resolusie voorgelê, H.R. res. 672, wat die regterlike komitee ontslaan van enige verdere aksie teen regter Hanford. Die besluit is deur die Huis aanvaar. Id. op 10,308-09.

Robert Archbald, Amerikaanse kringregter, derde baan, regter van die Amerikaanse handelshof

Op 23 April 1912 het mnr Norris 'n besluit voorgelê, H.R. res. 511, om regter Archbald te ondersoek en versoek dat alle beskikbare inligting van die departement van justisie aan die ondersoekkomitee beskikbaar gestel word. Die resolusie is na die regterlike komitee verwys. 48 Cong. Rek. 5242 (1912). Twee dae later, op 25 April 1912, het die regterlike komitee 'n verslag ingedien, H.R.-verteenwoordiger nr. 62-601, waarin die huis aanbeveel word om die resolusie van Norris aan te neem. Die resolusie is aangeneem. Id. op 5346.

Op 8 Julie 1912 het die Regterlike Komitee 'n verslag ingedien oor sy ondersoek na regter Archbald, wat 'n beskuldigingsbesluit insluit, H.R. Res. 524, en dertien artikels van beskuldiging. Id. by 8697-702. Op 11 Julie 1912 is die besluit en die artikels van beskuldiging gedebatteer en daarna deur die Huis aanvaar. Id. op 8934.

Op 13 Julie 1912 neem die Huis 'n resolusie, H.R. Res. 628, waarin die beskuldiging van regter Archbald en die keuse van bestuurders aangekondig word om die saak voor die senaat te vervolg. Id. op 8989. Die Senaat -vervolgingsverhoor het op 16 Julie 1912 begin. Id. op 9117. Dit duur voort tot 13 Januarie 1913, toe die Senaat oor die artikels gestem het. Regter Archbald is uit sy amp onthef nadat hy skuldig bevind is aan artikels I, III, IV, V en XIII. 49 Cong. Rek. 1438-48 (1913).

Emory Speer, Amerikaanse distriksregter, Suidelike distrik van Georgia

Op 26 Augustus 1913 bied mnr Clayton 'n besluit aan, H.R. res. 234, om regter Speer te ondersoek. 50 Cong. Rek. 3777 (1913). Die besluit is na die Reëlskomitee verwys. Id. op 3795. Na 'n beswaar van die vloer is die besluit egter tot 27 Augustus 1913 vir oorweging gehou, waarna dit gewysig en aangeneem is. Id. op 3825.

'N Gekose subkomitee van die regskomitee het die ondersoek gedoen. Op 2 Oktober 1914, na die hersiening van die bevindinge van die subkomitee, het die regterlike komitee 'n verslag, verteenwoordiger nr. 63-1176, by die huis ingedien. Die verslag is na die Huiskalender verwys. 51 Cong. Rek. 16.097 (1914). Die verslag, wat aanbeveel dat daar geen verdere stappe teen regter Speer gedoen word nie, is op 21 Oktober 1914 deur die Huis oorweeg en goedgekeur. Id. teen 16 860.

Daniel Thew Wright, mederegter, hooggeregshof van die District of Columbia

Op 21 Maart 1914 het mnr. Park 'n resolusie van beskuldiging ingedien, H. Res. 446, teen regter Wright. Die resolusie is na die regterlike komitee verwys. 51 Cong. Rek. 5238 (1914). Op 10 April 1914 het die Regterlike Komitee 'n verslag, H.R. Rep. 63-514, by die Huis ingedien. Die verslag het verdere ondersoek aanbeveel en die Regterlike Komitee gemagtig om subkomitees te gebruik indien nodig. Die verslag is aangeneem en na die regterlike komitee verwys vir verdere optrede. Id. by 6559-60.

Op 3 Maart 1915 het die Huis ooreengekom met die finale verslag van die regterlike komitee, verteenwoordiger nr. 63-1191, en geen verdere optrede aanbeveel nie, en die regterlike komitee ontslaan van verdere ondersoek na regter Wright. 52 Cong. Rek. 5485 (1915).

Alston G. Dayton, Amerikaanse distriksregter, Noordelike distrik van Wes -Virginia

Op 11 Mei 1914 het mnr Neely 'n resolusie voorgelê, H.R. res. 512, waarin 'n beroep op die ondersoek van regter Dayton gedoen word. Die besluit is aan die reëlskomitee gestuur. 51 Cong. Rek. 8417 (1914). Op 12 Junie 1914, nadat geen verdere stappe gedoen is nie, het mnr. Neely 'n tweede resolusie voorgelê, H. Res. 541, om beskuldigings teen die regter te ondersoek. Hierdie besluit is ook aan die regterlike komitee gestuur. Id. by 10 327-28.

Op 9 Februarie 1915 is die verslag, deur H.R.-verteenwoordiger nr. 63-1381, van 'n uitgesoekte subkomitee van die regterlike komitee deur die huis oorweeg. Die Huis het die aanbeveling van die verslag gevolg en 'n resolusie aangeneem waarin die regterlike komitee gemagtig is om die regter te ondersoek. 52 Cong. Rek. 3447-48 (1915). Die regterlike komitee het sy verslag, HR-verteenwoordiger nr. 63-1490, dan op 3 Maart 1915 aan die huis voorgelê. Die verslag, waarin geen verdere optrede teen regter Dayton aanbeveel word nie, is aanvaar. Id. by 5452-53.

Kennesaw Mountain Landis, Amerikaanse distriksregter, Northern District of Illinois, Eastern Div.

Op 2 Februarie 1921 het mnr. Welty 'n besluit voorgelê, H.R. res. 665, om die gedrag van regter Landis te ondersoek. Die besluit is na die Reëlskomitee verwys. 60 Cong. Rek. 2478 (1921). Op 14 Februarie 1921 het mnr. Welty werklike beskuldigings teen regter Landis ingestel. Hierdie aanklagte is na die Huisregterlike Komitee verwys vir ondersoek. Id. op 3143.

Op 2 Maart 1921 het die Regterlike Komitee 'n verslag, H. R. Rep. 66-1407, by die Huis ingedien, en dit is na die Huiskalender verwys. Id. by 4359. In die verslag word aanbeveel dat die 67ste kongres 'n volledige ondersoek onderneem.

Geen ander rekord rakende die beskikking van hierdie verslag is in primêre of sekondêre bronne gevind nie. Vermoedelik is geen stappe gedoen voor die einde van die kongresessie nie. Op 17 Oktober 1921 is regter Landis egter veroordeel vir sy optrede in 'n brief van die American Bar Association. Hierdie veroordelingsbrief is na die regterlike komitee van die senaat verwys. 61 Cong. Rek. 6357 (1921).

William E. Baker, Amerikaanse distriksregter, Noordelike distrik van Wes -Virginia

Op 22 Mei 1924 het 'n besluit, H.R. res. 325, om ondersoek in te stel na regter Baker. 'N Ruk gelede het die regterlike komitee inligting ontvang oor wangedrag deur regter Baker en 'n subkomitee aangestel om die materiaal te hersien. Na hierdie hersiening het die subkomitee 'n volledige ondersoek aanbeveel. Die resolusie is deur die Huis aanvaar en na die Regterlike Komitee verwys vir verdere optrede. 65 Cong. Rek. 9239-40 (1924).

'N Geselekteerde subkomitee van die regterlike komitee van die huis is aangestel oor die ondersoek. (Daar is 'n verslag van die gekose subkomitee wat op 7 Junie 1924 befondsing vir 'n stenograaf verkry het. Id. by 11,252-53.) Die finale verslag van die regterlike komitee, verteenwoordiger nr. 68-1443, het aanbeveel dat regter Baker nie aangekla word nie. Die verslag van mnr Dwyer is op 10 Februarie 1925 na die Huiskalender verwys. 66 Cong. Rek. 3471 (1925).

Geen ander rekord oor die beskikking van hierdie verslag is in primêre of sekondêre bronne gevind nie. Vermoedelik is geen stappe gedoen voor die einde van die kongres nie.

George W. English, Amerikaanse distriksregter, Eastern District of Illinois

Op 13 Januarie 1925 het mnr. Hawes 'n besluit voorgelê, H.R. res. 402, waarin die regterlike komitee versoek word om 'n ondersoek na regter Engels uit te voer. Die besluit is na die Reëlskomitee verwys. 66 Cong. Rek. 1790 (1925). Op 3 Februarie 1925 doen mnr. Snell 'n voorstel om huisresolusie 402 van die reëlskomitee na die regterlike komitee te verwys. Die mosie gedra. Id. op 2940.

Op 10 Februarie 1925 het mnr. Graham 'n gesamentlike besluit voorgelê, H.R.J. Res. 347, waarin 'n ondersoek na regter Engels gevra word. Die resolusie is na die regterlike komitee verwys. Id. te 3472. Die resolusie is op 4 Maart 1925 deur die President onderteken. Id. te 5531. 'n Spesiale komitee, bestaande uit lede van die Huisregeringskomitee, is toe aangestel om die ondersoek te doen. Op 19 Desember 1925 het die Spesiale Komitee sy verslag ingedien. Die verslag is daarna na die regterlike komitee verwys, wat die ondersoek voortgesit het. Regter Engels het op 12 Januarie 1926 voor die Regterlike Komitee getuig. Sien H.R.-verteenwoordiger 69-653 op 67 Cong. Rek. 6652 (1926).

Op 25 Maart 1926 het die Regterlike Komitee sy verslag, H. Rep. 69-653, en artikels van beskuldiging teen regter Engels ingedien. 67 Cong. Rek. 6280-81 (1926). Die volgende dag is 'n minderheidsverslag in die rekord gedruk. Id. by 6363-68. Op 30 Maart 1926 het die Huis begin debatteer oor die artikels van beskuldiging. Id. op 6585. Op 1 April 1926 is die artikels aangeneem. Id. op 6736.

Die senaat het die artikels van beskuldiging op 23 April 1926 oorweeg, en die beskuldigingsverhoor het begin met die antwoord van regter Engels op die artikels op 3 Mei 1926. Id. by 8026, 8578. Huisbestuurders vra toe tyd om 'n antwoord op regter Engels voor te berei. Op 5 Maart 1926 het die senaat op 10 November die datum bepaal waarop die verhoor hervat kon word. Id. by 8686, 8733.

Op 11 Desember 1926 neem die Huis kennis van die bedanking van regter Engels en versoek die senaat om die beskuldiging te laat vaar. 68 Cong. Rek. 302 (1926). Die senaat het die aanbeveling van die huis aanvaar en die verrigtinge op 13 Desember 1926 beëindig. Id. by 347-48.

Frank Cooper, Amerikaanse distriksregter, Noordelike distrik van New York

Op 28 Januarie 1927 het mnr. LaGuardia aanklagte van beskuldiging teen regter Cooper ingedien. 68 Cong. Rek. 2487 (1927). Die aanklagte is na die regterlike komitee verwys vir ondersoek. Id. op 2493. Op 2 Maart 1927 het die Regterlike Komitee sy verslag, H.R. Rep. 69-2299, ingedien waarin hulle aanbeveel dat daar geen beskuldiging teen die Regter geneem word nie. Hierdie verslag is na die huiskalender verwys, en die volgende dag is 'n resolusie van H.R. res. 450, met die goedkeuring van die komiteeverslag, is deur die Huis goedgekeur. Id. by 5463, 5619.

Grover Moscowitz, Amerikaanse distriksregter, Oos -distrik van New York

Op 4 Maart 1929 het 'n gesamentlike besluit, H.R.J. Res. 431, waarin 'n beroep op die ondersoek van regter Moscowitz onderteken is deur die president. 70 Cong. Rek. 5227 (1929). Die resolusie het 'n uitgesoekte subkomitee van die regterlike komitee van die huis ingestel om die ondersoek uit te voer. Id. om 4839. Na afloop van hierdie ondersoek het die regterlike komitee 'n verslag, verteenwoordiger nr. 70-1106, by die Huis ingedien waarin hy regter Moscowitz kritiseer, maar weier om beskuldiging aan te beveel.

Geen ander rekord rakende die beskikking van hierdie verslag is in primêre of sekondêre bronne gevind nie. Vermoedelik is geen stappe gedoen voor die einde van die kongres nie.

Volgens Joseph Borkin, 'n ander resolusie, het H.R. res. 330, om ondersoek in te stel, is regter Moscowitz deur die Huis aangeneem en tydens die 74ste kongres (1935) aan die regterlike komitee gestuur. Die regterlike komitee het blykbaar nooit op die resolusie opgetree nie. Borkin, op 240.

Francis A. Winslow, Amerikaanse distriksregter, Suidelike distrik van New York

Op 15 April 1929 het mnr. LaGuardia 'n besluit voorgelê, H.R. Res. 12, om regter Winslow te ondersoek. Die resolusie is na die regterlike komitee verwys. 71 Cong. Rek. 33 (1929). Op 20 Desember 1929 het die Regterlike Komitee 'n verslag ingedien, verteenwoordiger H.R. nr. 71-84, waarin die ondersoek beëindig word weens die bedanking van regter Winslow. 'N Resolusie, H.R. Res. 110, die goedkeuring van die komitee se verslag is deur die Huis aangeneem. 72 Cong. Rek. 1025-26 (1929).

Harry Anderson, Amerikaanse distriksregter, Westelike distrik van Tennessee

Op 12 Maart 1930 het mnr. LaGuardia 'n besluit voorgelê, H.R. Res. 184, waarin hy versoek dat die prokureur -generaal die beskikbare inligting oor die optrede van regter Anderson aan die regterlike komitee stuur. 72 Cong. Rek. 5105-06 (1930). Die besluit is aan die regterlike komitee gestuur. Id. by 5141.

Op 2 Junie 1930 het 'n besluit van die Regterlike Komitee, H.R. Res. 191, bekendgestel is. Die resolusie vereis dat 'n spesiale komitee, bestaande uit vyf lede van die regterlike komitee van die huis, aangestel word om ondersoek in te stel na die optrede van regter Anderson. Die resolusie is na die “ -komitee van die hele huis oor die toestand van die unie verwys en die huis het op 13 Junie 1930 ingestem. Id. by 9919, 10 649.

Op 18 Februarie 1931 het die Regterlike Komitee 'n verslag van die bevindings van die HR-verteenwoordiger nr. 71-2714 ingedien en 'n resolusie voorgelê, H. Res. 362, waarin onvoldoende gronde bestaan ​​vir beskuldiging. Die resolusie is aangeneem. 74 Cong. Rek. 5312-13 (1931).

Harold Louderback, Amerikaanse distriksregter, Noordelike distrik van Kalifornië

Op 26 Mei 1932 het mnr. LaGuardia 'n besluit voorgelê, H.R. Res. 239, waarin 'n spesiale komitee aangestel word om regter Louderback te ondersoek. Die resolusie is na die regterlike komitee verwys vir verdere optrede. 75 Cong. Rek. 11 358 (1932). Op 31 Mei 1932 het die Regterlike Komitee die resolusie sonder wysiging aan die Huis teruggegee. Id. teen 11 700. Die resolusie is op 9 Junie 1932 aangeneem. Id. teen 12 470.

'N Spesiale komitee is aangestel om die ondersoek te doen en sy bevindings aan die regterlike komitee te rapporteer. Op 17 Februarie 1933 het die Regterlike Komitee 'n verslag ingedien, verteenwoordiger H.R. 72-2065, en 'n resolusie, H. Res. 387, waarin versoek word dat die verslag aangeneem word. 76 Cong. Rek. 4375-76 (1933). Die verslag het onvoldoende bewyse gevind om beskuldiging te regverdig. Id. by 4913-14.

Op 24 Februarie 1933, toe die verslag van die regterlike komitee ter sprake kom, het mnr. LaGuardia die minderheidsverslag voorgestel waarin beveel word dat regter Louderback aangekla word en vyf artikels van beskuldiging bevat. Met twee teenstrydige verslae wat oorweeg moet word, het daar in die Huis 'n debat ontstaan ​​tussen diegene wat die aanbeveling van die meerderheidsverslag ondersteun om nie te beskuldig nie, en diegene wat die vyf artikels van beskuldiging in die minderheidsverslag ondersteun. Toe die debat verby was, het die Huis ingestem om die minderheidsverslag en sy artikels van beskuldiging aan te neem. Id. by 4913-25.

Die senaat het op 11 April 1933 begin met sy beskuldigingsverrigtinge met die antwoord van regter Louderback ’. 77 Cong. Rek. 1462 (1933). Die werklike beskuldigingsverhoor het op 15 Mei 1933 begin. Id. op 3394. Op 24 Mei 1933 het die Senaat regter Louderback op alle aanklagte vrygespreek. Id. op 4088.

James Lowell, Amerikaanse distriksregter, distrik Massachusetts

Op 26 April 1933 het meneer Smith 'n besluit voorgelê, H.R. res. 120, wat die Regterlike Komitee gemagtig het om regter Lowell te ondersoek. Die resolusie is aangeneem. 77 Cong. Rek. 2415, 2421 (1933). Op 30 November 1933, tydens die ondersoek, is regter Lowell dood. Op 18 Januarie 1934 het die Regterlike Komitee 'n besluit voorgelê, H.R. Res. 226, die ondersoek beëindig. 78 Cong. Rek. 906 (1934). Die resolusie is op 6 Februarie 1934 deur die Huis aanvaar. Id. teen 2076.

James Wilkerson, federale regter, Chicago

Op 12 Junie 1933 het mnr. Cellers 'n besluit voorgelê, H.R. res. 145, om die saak van aanstellings, optrede, verrigtinge en optrede van ontvangers, trustees en skeidsregters in bankrotskap te ondersoek. 77 Cong. Rek. 3502 (1933). Op 6 Junie 1933 het die Reëlskomitee sy verslag, H. Rep. nr. 203, ingedien, met die aanbeveling dat die regterlike komitee die ondersoek doen. Id. op 5136. Die verslag is op 12 Junie 1933 deur die Huis aanvaar. Id. op 5798.

'N Subkomitee van die Regterlike Komitee is aangestel om die ondersoek te hanteer.Regter Wilkerson se gedrag het 'n onderwerp van hul ondersoek geword. Na die hersiening van die getuienis het die subkomitee aanbeveel om die regter nie te beskuldig nie. (Verwysing na bogenoemde aksies word gevind in 'n toespraak deur mnr. Dirksen op 7 Mei 1935.) 79 Cong. Rek. 7085, 7087 (1935).

Geen rekord van verdere optrede teen regter Wilkerson is in primêre of sekondêre bronne gevind nie.

Regter Woodward, federale regter, Chicago

Regter Woodward se gedrag het onder die aandag gekom van die subkomitee wat die bankrotskapsondersoek onder huisresolusie 145 onderneem het (sien James Wilkerson hierbo). Na die hersiening van die getuienis het die subkomitee aanbeveel om die regter nie te beskuldig nie. (Verwysing na bogenoemde aksies gevind in 'n toespraak deur mnr Dirksen op 7 Mei 1935). 79 Cong. Rek. 7083, 7087 (1935).

Geen rekord van verdere optrede teen regter Woodward is in primêre of sekondêre bronne gevind nie.

Regter Lindley, federale regter, Chicago

Regter Lindley se gedrag het onder die aandag gekom van die subkomitee wat die bankrotskapsondersoek ingevolge Huisresolusie 145 uitvoer (sien James Wilkerson hierbo). Na die hersiening van die getuienis het die subkomitee aanbeveel om die regter nie te beskuldig nie. (Verwysing na bogenoemde aksies word gevind in 'n toespraak deur mnr. Sabath op 7 Mei 1935.) 79 Cong. Rek. 7087 (1935).

Geen rekord van verdere optrede teen regter Lindley is in primêre of sekondêre bronne gevind nie.

Joseph Molyneaux, Amerikaanse distriksregter, distrik Minnesota

Op 22 Januarie 1934 het mnr. Shoemaker 'n besluit voorgelê, H.R. Res. 233, wat die Regterlike Komitee gemagtig het om regter Molyneaux te ondersoek. Die resolusie is aangeneem en na die Regterlike Komitee verwys. 78 Cong. Rek. 1099 (1934).

Toe geen stappe gedoen is nie, het meneer Shoemaker nog 'n resolusie op 20 April 1934 ingedien. Hierdie resolusie bevat beskuldigings teen regter Molyneaux en is ook na die regterlike komitee verwys. Id. by 7060-80.

Geen primêre of sekondêre bronne is gevind oor die beskikking van hierdie besluite nie. Vermoedelik het hulle in die komitee gesterf.

Samuel Alschuler, Amerikaanse kringregter in die sewende distrik (in Chicago)

Op 7 Mei 1935 bied mnr Dirksen 'n besluit aan, H.R. Res. 214, om aanklagte van beskuldiging teen regter Alschuler te ondersoek. Die resolusie is na die regterlike komitee verwys. 79 Cong. Rek. 7081-89 (1935). Op 13 Mei 1935 neem die Huis 'n resolusie aan, H.R. Res. 220, wat die Regterlike Komitee die bevoegdheid verleen om verhore te hou. Id. by 7393.

Geen primêre of sekondêre bronne is gevind oor die beskikking van hierdie resolusie nie. Vermoedelik het dit in die komitee gesterf.

Halsted L. Ritter, Amerikaanse distriksregter, Suidelike distrik van Florida

Op 20 Februarie 1936 het die Regterlike Komitee 'n verslag aan die Huis voorgelê waarin beveel word dat Ritter Ritter aangekla word. 80 Cong. Rek. 2528 (1936). Die Huis het 'n resolusie van beskuldiging aanvaar, HR Res. 422, teen regter Ritter op 2 Maart 1936. Id. op 3393. Op 9 Maart 1936 het die Senaat kennis geneem van die beskuldiging van regter Ritter, en die volgende dag is die artikels in die Senaatrekord ingelees. Id. by 3423, 3485.

Regter Ritter het sy antwoord op 3 April 1936 aan die senaat voorgelê. Id. op 4898. Op 6 April 1936 begin die beskuldiging van beskuldiging. Id. op 4971. Elf dae later het die senaat gestem om regter Ritter vry te spreek oor die eerste ses artikels, maar hom skuldig bevind op die sewende artikel en hom uit sy amp onthef. Id. by 5602.

Ferdinand A. Geiger, Amerikaanse distriksregter, Oos -distrik van Wisconsin

Geen rekord van enige beskuldigingsondersoek teen regter Geiger is in primêre bronne gevind nie. Volgens Joseph Borkin het die Huisregeringskomitee egter verhore gehou oor die amptelike optrede van regter Geiger tydens die 75ste kongres. Toe regter Geiger in 1939 bedank, is daar egter geen verdere stappe gedoen nie. Borkin, op 232.

John P. Nields, Amerikaanse distriksregter, distrik Delaware

Geen rekord van enige beskuldigingsondersoek teen regter Nields is in primêre bronne gevind nie. Volgens Joseph Borkin het die regterlike komitee van die huis egter ondersoek ingestel na die optrede van regter Nields in Mei 1941 tydens die 77ste kongres, eerste sitting. Nóg die resultate van die ondersoek, nóg die aanklagte teen die regter is ooit aangemeld. Regter Nields het blykbaar in Oktober 1941 afgetree, en daar is geen verdere stappe gedoen nie. Borkin, op 240.

Albert Johnson, Amerikaanse distriksregter, middelste distrik van Pennsylvania

Op 15 Februarie 1945 het 'n besluit, H.R. res. 138, wat die regterlike komitee gemagtig het om die aanklagte van beskuldiging teen regter Johnson (en regter Watson, sien hieronder) te ondersoek, is deur die huis aanvaar. 91 Cong. Rek. 1171 (1945).

Die ondersoek na regter Johnson is op sowel die komitee- as die subkomiteevlak uitgevoer. (Verwys in 'n toespraak deur mnr. Russell.) 92 Cong. Rek. 2382 (1945). Op 3 Julie 1945, tydens die ondersoek van die regterlike komitee, het regter Johnson bedank. Id. om 2376. Op 14 Julie 1945 is regter Johnson geroep om voor die regterlike komitee te getuig. Na 'n swak prestasie deur die regter tydens kruisondervraging, het regter Johnson sy aftree -salaris prysgegee en hom as getuie onttrek. Id.

Op 25 Februarie 1946 het die Regterlike Komitee sy finale verslag, verteenwoordiger nr. 79-1639, oor die ondersoek van regter Johnson, bekend gemaak. Die verslag is na die hele huis oor die toestand van die Unie verwys. Id. om 1592. Die verslag het nie beskuldiging aanbeveel nie. Id. op A665.

Geen ander rekord oor die beskikking van hierdie verslag is in primêre of sekondêre bronne gevind nie. Vermoedelik is geen stappe gedoen voor die einde van die kongres nie.

Albert Watson, Amerikaanse distriksregter, middelste distrik van Pennsylvania

Op 8 Februarie 1945 het mnr. Summers 'n besluit ingedien om regter Watson te ondersoek. Die resolusie is na die regterlike komitee verwys. 91 Cong. Rek. 975 (1945). Op 15 Februarie 1945 het 'n tweede resolusie, H.R. res. 138, wat die regterlike komitee gemagtig het om regter Watson (en regter Albert Johnson, sien hierbo) te ondersoek, is ingestel deur mnr. Summers wat na die regbank gestuur is vir verdere optrede. Id. 1171. Op 23 Februarie 1945 het die Regterlike Komitee 'n verslag ingedien waarin hy of sy subkomitees toestemming gevra het om 'n volledige ondersoek van regter Watson te doen. Id. op 1394.

Op 25 Februarie 1946 het die Regterlike Komitee sy finale verslag, verteenwoordiger nr. 79-1639, oor die ondersoek van regter Johnson, bekend gemaak. Die verslag is na die hele huis oor die toestand van die Unie verwys. Id. om 1592. Die verslag het nie beskuldiging aanbeveel nie. Id. op A665.

Geen ander rekord oor die beskikking van hierdie verslag is in primêre of sekondêre bronne gevind nie. Vermoedelik is geen stappe gedoen voor die einde van die kongres nie.

William O. Douglas, mederegter, Hooggeregshof van die Verenigde State

Op 17 Junie 1953 het mnr. Wheeler 'n besluit voorgelê, H.R. res. 290, wat regter Douglas aangekla het. Die besluit is na die regterlike komitee verwys om die aanklagte te ondersoek. 99 Cong. Rek. 6760 (1953).

Geen ander rekord van die beskikking van hierdie resolusie is in primêre bronne gevind nie.

Volgens die Kwartaalgids van die kongres vir die Hooggeregshof van die Verenigde StateOp 18 Junie 1953 het die Regterlike Komitee 'n spesiale subkomitee aangestel om die ondersoek te doen. Op 7 Julie 1953 het die regterlike komitee besluit om die resolusie ter tafel te lê, en daar is geen verdere stappe gedoen nie. Congressional Quarterly Guide to US Supreme. Court, 661 (ouderling Witt ed., Congressional Quarterly, Inc. 2e 1990).

Op 15 April 1970 begin mnr. Jacobs met 'n tweede poging om regter Douglas te beskuldig. Sy besluit om die justisie te beskuldig, HR Res. 920, is na die regterlike komitee verwys vir ondersoek. 116 Cong. Rek. 11.942 (1970). Die volgende dag sewe besluite, het H.R. res. 922, 923, 924, 925, 926, 927 en 928, waarin 'n ondersoek na justisie Douglas gevra is, is op die vloer van die huis ingedien. In al die besluite is 'n gekose komitee ingestel om die ondersoek uit te voer, en almal is na die reëlskomitee verwys vir verdere optrede. Id. op 12,130-31. Op 20 April 1970 stel mnr Wyman besluit voor, H.R. Res. 936, om justisie Douglas te ondersoek. Hierdie besluit is na die Reëlskomitee verwys. Id teen 12 464. Op 28 April 1970 het mnr. Gooding 'n besluit ingedien om Justisie Douglas te ondersoek. Hierdie besluit is ook aan die reëlskomitee gestuur. Id. op 13 326.

Op 21 April 1970 is 'n spesiale subkomitee van die huisregterkomitee aangestel om 'n ondersoek te doen ingevolge huisresolusie 920. Die spesiale subkomitee het op 20 Junie 1970 'n vorderingsverslag uitgereik. Sien 5 Augustus 1970, persverklaring deur die spesiale subkomitee te 116 Cong. Rek. 27,673 (1970).

Die finale verslag van die spesiale subkomitee het geen rede tot beskuldiging gevind nie en het aanbeveel dat geen verdere stappe gedoen word nie. Wyman het hierdie verslag op 17 Desember 1970 gekritiseer. Id. op 42 240. Op 21 Desember 1970 het mnr. Dennis, 'n lid van die regterlike komitee, sy komitee gekritiseer omdat hy geweier het om selfs die subkomiteeverslag tot stemming te bring. Id. op 43,147-48.

Geen ander rekord rakende die beskikking van hierdie verslag is in primêre of sekondêre bronne gevind nie. Vermoedelik is geen stappe gedoen voor die einde van die kongres nie.

Alfred Murrah, hoofregter, Tiende kring Stephen Chandler, Amerikaanse distriksregter, Westelike distrik van Oklahoma Luther Bohanon, Amerikaanse distriksregter, oostelike, noordelike en westelike distrikte van Oklahoma

Op 21 Februarie 1966 het mnr. Gross 'n ondersoek van hierdie drie Oklahoma -regters aangevra. 112 Cong. Rek. 3489-90 (1966). 'N Besluit om ondersoek in te stel, H. Res. 739, is die volgende dag aangeneem en na die regterlike komitee gestuur vir verdere optrede. Id. op 3653.

Geen primêre of sekondêre bronne is gevind oor die beskikking van hierdie resolusie nie. Vermoedelik het dit in die komitee gesterf.

Frank J. Battist, Amerikaanse distriksregter, Ohio

Op 24 Januarie 1978 stel mnr Ashbrook 'n resolusie van beskuldiging voor, H. Res. 966, teen regter Battisti. Die resolusie is na die regterlike komitee verwys. 124 Cong. Rek. 545 (1978).

Geen primêre of sekondêre bronne is gevind oor die beskikking van hierdie resolusie nie. Vermoedelik het dit in die komitee gesterf.

140 federale regters

In die middel van die 1970's het 'n groot groep federale regters hul gebrek aan loonverhogings tydens 'n hoë inflasietydperk betwis, wat aangevoer het dat dit 'n verlaging in vergoeding sou wees, soos deur die Grondwet verbied. Hul regsgeding het misluk.

Op 2 Maart 1976 het mnr. Jacobs 'n beskuldigingsbesluit ingedien teen sekere federale regters wat by bogenoemde geskil betrokke was. Die resolusie is na die regterlike komitee verwys. 122 Cong. Rek. 5029 (1976).

Mnr. Jacobs het op 8 April 1976 'n tweede resolusiebesluit teen dieselfde regters ingedien. Die besluit is na die regterlike komitee verwys. 122 Cong. Rek. 9987 (1976).

Geen primêre of sekondêre bronne is gevind oor die beskikking van hierdie besluite nie. Dit is waarskynlik dat hulle in die komitee gesterf het.

Harry E. Claiborne, Amerikaanse distriksregter, distrik Nevada

Op 3 Junie 1986 bied Rodino 'n beslegtingsbesluit aan, HR Res. 461, teen regter Claiborne. Die resolusie is na die regterlike komitee verwys. 132 Cong. Rek. 12,129 (1986). Mnr. Sensenbrenner het 'n tweede resolusie van beskuldiging ingelei, HR Res. 487, teen regter Claiborne op 24 Junie 1986. Hierdie besluit is ook aan die regterlike komitee gestuur. Id. op 15 287.

Die regterlike komitee het sy subkomitee vir howe, burgerlike vryhede en die administrasie van justisie aangestel om te help met die ondersoek. Gedrag van Harry E. Claiborne: Verhoor voor die subkomitee vir die hof, burgerlike vryhede en die regspleging, 99ste Kong. op 1 (1987). Die regterlike komitee het sy bevindings op 16 Julie 1986 by die huis aangemeld, en die verslag, verteenwoordiger nr. 99-688, is na die huiskalender verwys. Id. teen 16 745.

Op 22 Julie 1986 is die komiteeverslag in die Huis bespreek. Die verslag bevat vier artikels van beskuldiging teen regter Claiborne. Mnr. Rodino stel 'n resolusie voor om die verslag aan te neem en die regter te beskuldig. Id. 17.294-95. Die besluit is deur die Huis aanvaar. Id. om 17 305. Ook op 22 Julie 1986 het mnr. Rodino 'n resolusie voorgelê, H.R. res. 501, wat bestuurders vir die Senaatverhoor aanstel. Hierdie besluit is ook deur die Huis aanvaar. Id. op 17,306-07.

Op 9 Oktober 1986 het die Senaat sy verhoor afgehandel en gestem oor die artikels van beskuldiging. Regter Claiborne is skuldig bevind op alle artikels behalwe artikel III. Id. op 29.870-78.

Alcee L. Hastings, Amerikaanse distriksregter, Suidelike distrik van Florida

Op 23 Maart 1987 het mnr Sensenbrenner 'n resolusie van beskuldiging ingelei, H.R. res. 128, teen regter Hastings. Die resolusie is na die regterlike komitee verwys. 133 Cong. Rek. 6514, 6522 (1987). Op 31 Maart 1987 vergader die regskomitee se subkomitee oor strafreg in 'n uitvoerende sitting om die ondersoek na regter Hastings en#8217 te bespreek. Id. by D215.

Op 7 Julie 1988 het die subkomitee vir strafregverdigheid sy verhore oor die beskuldiging van regter Hastings en#8217 afgesluit. Hierdie verhore is sedert 18 Mei 1988 periodiek gehou. Ondersoek na beskuldiging: verhore voor die subkomitee vir strafreg van die komitee van die regterlike huis, 100ste Kong., 2de Sess. (1988). Op 1 Augustus 1988 het die Regterlike Komitee sy finale verslag, verteenwoordiger nr. 100-810, saam met 'n resolusie, ingedien deur H.R. res. 499, wat regter Hastings aangekla. Die verslag en besluit is na die Huiskalender verwys. 134 Cong. Rek. 19.696 (1988).

Op 3 Augustus 1988 het die Huis die resolusie van beskuldiging en die sewentien artikels van beskuldiging wat dit bevat, oorweeg en aanvaar. Id. op 20,206-11. Die Senaat het sy beskuldiging op 20 Oktober 1989 afgehandel. Regter Hastings is uit sy amp onthef nadat hy skuldig bevind is aan artikels I, II, III, IV, V, VII, VIII en IX. 135 Cong. Rek. 25 329-35 (1988).

Walter L. Nixon, Jr., Amerikaanse distriksregter, Suidelike distrik van Mississippi

Op 22 Februarie 1989 het mnr. Brooks 'n resolusie van beskuldiging ingedien, H.R. res. 87, teen regter Nixon. Die resolusie is na die regterlike komitee verwys vir verdere optrede. 135 Cong. Rek. 2553 (1989). Die regterlike komitee het sy subkomitee vir burgerlike en grondwetlike regte aangestel om die voorlopige ondersoek te doen. Op 21 Maart 1989 het die subkomitee 'n volledige komitee -ondersoek aanbeveel. Id. teen D252.

Die regterlike komitee het op 25 April 1989 sy verslag, verteenwoordiger nr. 101-36, by die huis ingedien. Die verslag bevat drie artikels van beskuldiging teen regter Nixon. Op 10 Mei 1989 het die Huis die artikels van beskuldiging bespreek en goedgekeur in die verslag van die Regterlike Komitee. Id. by 7404, 8814-24.

Onmiddellik nadat die resolusie op 10 Mei 1989 aangeneem is, het mnr. Brooks 'n besluit aangebied, het HR Res. 150, wat die bestuurders aanstel om die beskuldiging voor die senaat te vervolg. Id. by 8824. 'n Resolusie tot wysiging van die artikels van beskuldiging, H. Res. 251, aangebied en op 2 Oktober 1989 geslaag. Id. op 22.718, 22.726-27.

Die senaat het sy verhoor op 3 November 1989 afgehandel en tot stemming gegaan oor die artikels van beskuldiging. Regter Nixon is uit sy amp onthef nadat hy skuldig bevind is aan artikels I en II. Id. op 27,102-04.


Kyk die video: Oren uitspuiten